Дават 3,4 млн. лв. за санитарни възли за хора с увреждания и за асансьори в училищата

Дават 3,4 млн. лв. за санитарни възли за хора с увреждания и за асансьори в училищата

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. в размер на 3 415 990 лв.

Допълнителните средства са необходими основно за изпълнение на изискването за адаптиране на санитарни възли за хора с увреждания на всички етажи в учебните корпуси на държавни училища към просветното министерство, както и за осигуряване на достъп до тях (чрез изграждане на асансьори за сградите, в които това е технически възможно).

Средствата са предназначени за извършване на строително-ремонтни работи в 31 училища и са изчислени за дейностите, които се очаква да бъдат изпълнени през 2020 г.

Допълнителното финансиране на дейностите, необходими за реализирането на проектите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.,  са за сметка на предвидените разходи в централния бюджет за тази година. 

С приетия в края на 2015 г. Закон за предучилищното и училищно образование бяха създадени условия за приобщаване на децата с увреждания в общата образователна система. Според данни на УНИЦЕФ, през учебната 2018 – 2019 г. 22,035 деца с увреждания и специални потребности посещават училища и детски градини. 

Приблизителният брой на децата с увреждания, които не посещават училище, е около 10 000. Освен това има данни, че много от младежите с увреждания на възраст между 15 и 24 г. не са заети с работа, учене или обучение.

Източник: www.banker.bg

Related Post