Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 20.07-24.07.2020 г.

Планирани прекъсвания на електрозахранването на територията Западна България за периода 20.07-24.07.2020 г.

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 20 юли – 24 юли 2020 г, включително:
София-Град
Община Банкя На 20.07.2020 г./09:01 – 13:16 ч./ – Банкя, Общ. Столична: в.з. Градоман , Детелина Кв. Градоман, 9, 31, 3, 13, 27, 21, 12, 17, 29, с/у 19, 34, 14, 33, 23, 11, 19, Заря 1, Копривщица 14, 3, 10а, 12, 6, 8, 5, 16, 1, 9, 7, Кракра 23, 29, 41, 32, 25, 37, 32а, 35, 18, 39, 34, 21, 33, 14, 12, 33а, 16, 34а, 22, 20, 27, 36, 10, 30, 31, Мальовица/Комсомолска/ 14, 8, 2, 12, 6, 4, 6а, 10, 12а, 6б, Огражден 5, 17, 18, 6, 29, 3, 16, 11, 9a, 2, 4, 31, 13а, 3а, 33, 9, 35, 10а, 21, 23, 22, 27, 1, 8, 7, 15, 14, 19, Приморска 9, 4, 2, 6, 5, Хан Кардам 2а, 2, 3, Хан Крум 17, 5, 6, 13, 25, 18, 1, 19, 21, 7, 15, 4, 2, 8, 10, 11, 14, 16, 12, 23, 3, 9, Хан Омуртаг 1На 20.07.2020 г./09:01 – 13:16 ч./ – София: Мальовица 4 Кв. ГрадоманОбщина Витоша На 20.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Владая: 22-ра , Академик Петко Стайнов 19, 12, 21, 23, 14, 9, 13, 15, 17, 1, 16, 8, 4, 22, 5, 2, 10, 20, 18, Бели Брег 8, 4, 1, 3, 6, Боровинка 5, 14, 12, 17, 11, 9, 19, 10, 15, 7, Малка Поляна 1, 5, Приплат 33, 21, 7, 11а, 15, 19, 17, 30, 27, 20, 12, 6, 5, 10, 34, 2, 26, 2 Пр, 28, 9, 14, 32, 35, 11, 31, 22, 13, 24, 9а, 8, 25, 4, 3, 29, 15а, Равнище 50, 8, 38, 20, 13, 17, 2, 46, 34, 25, 40, 36, 1, 9, 24, 11, 54, 12, 15, 6, 28, 4, 30, 32, 10, 19, 7, 48, 18, 52, 5, 22, 26, 3, Тополите 12, 8, 5, 13, 1, 6, 7, 10, 9, 15, 16, 17, 3, 4, Чаладинка 24На 20.07.2020 г./08:46 – 16:30 ч./ – София: 684-та/Витоша/ 20, 1, 5, 3, 4, УПИ XII-421, Кв.9, 689-та/Витоша/ 26а М.Мала Кория, 2, 11, УПИ XIII-402, 18, 16, 26, 10, 14, 28, 12, 28г, 15, 695-та/Витоша/ 8, 18, 26, 14, XV-731 За Жс , М. Мала Кория Кв.5 УПИ 9-365, М.Мала Кория Ул.684, Мала Курия 56, 33, 43а, 37а, 26, 25, 43, 14, 34, 29а, Вила, 20, 31, 4 / Ул.684 №2/, 27, 4, 54, 64, 32, 38, 35, 3, 39, 58, 40, 10а, 84, 49, 18, 41, 36, 29, 30, 22, 42, 62, Кв.3, 50, 70, 66, Местн.Мала Кория , Местност Черния Кос 10, Кв.5, 70, 6, УПИ VІІ-81, Кв.5, XV-93 Кв.4 №68134.1897.93.2, 40, 17, 37, 8, 33, 29, Вила, УПИ VIII- 365, Кв. 5 , УПИ VІІ-404, Кв.2 , УПИ ХV-399 Кв.3 М.Мала Кория , Цар Борис III/Девети Септ. 509На 20.07.2020 г./09:00 – 15:30 ч./ – София: Българска Легия 2б, 6е, Казбек 3-4-5, 58, 60, 62, Кедьр 3, Пирин 63, 71, 71а, 71б, 77, Проф.Велизар Велков 25, 33, Ралевица 84На 20.07.2020 г./09:01 – 12:16 ч./ – София: Ген. Суворов 5, Казбек 8, 12б, 10, 1, 12, 12б, Слънце 10, 8, 2, 4, 6, Слънце /Драгалевци/ 2, Цар Борис III/Девети Септ. 171, 177, 169, 195, 181, 167На 20.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – София: Бояна , България Околовръстен Път №1, Бяло Поле Кв.32, Околовр.Път 1, Василашко Езеро 65, 50, 48, 67, 57, 34, 60, 71, 55, 51, 42, 56, Войнишко Въстание 2, 35 ул. Превалски Езера, Майстор Алекси Рилец/664/ 31, 37б УПИ V-1188, Кв.66, 33, Майстор Д.Софиянлията/666/ 8, Майстор Мил.Радомирец/667/ , Майстор Павел От Кримин/665 31, 35, 21, 33, 25, 27, 23, 29, Манастирски Ливади-Запад УПИ І -450 452 Кв 72, Околовръстен Път 13, 15, Околовръстен Път, УПИ XXIX , Офелиите /Владая/ , Ралевица 69а, Кв.72, 57На 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Владая: Алеко Константинов/К.Димитр 7а, Балабановец 1, Боровинка 4, Калиница 5, 3, 4, 1, Любомир Миланов 20, 17, 34, 33, 32, 16, 29, 27а, 25, 33а, 18, 27, 30, 31, 22, Сребрист Бор 2, Сърна 10, 11, Шипето 4, 7, 5, 2, 6, 3, 8, 9, 1На 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – София: Грамос 6, 2, 4, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Планинец 1, 7, Преки Път/Димитър Монов/ 85, Райска Градина/Аврора/ 18, 29, 3, 23, 36а, 39, 20, 20 А, 28, 40, 34, 21, 27, 9, 36, 15, 9а, 24 2, 30, 39а, 35, 37, 32, 19, 14, 31, 1, 25, 18а, 16, 24, 5, 38, 42, 22, 16а, 24 1, 7, 17, 33, Цар Борис III/Девети Септ. 285, 283, 279в, 281На 21.07.2020 г./08:15 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./08:15 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:45 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:45 – 16:30 ч./ – София: Местност Черния Кос 10, Кв.5, 70, 6, УПИ VІІ-81, Кв.5, XV-93 Кв.4 №68134.1897.93.2, 40, 17, 37, 8, 33, 29, Вила, Цар Борис III/Девети Септ. 509На 21.07.2020 г./08:46 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – София: 684-та/Витоша/ 20, 1, 5, 3, 4, УПИ XII-421, Кв.9, 689-та /Витоша/ 26а М.Мала Кория, 2, 11, УПИ XIII-402, 18, 16, 26, 10, 14, 28, 12, 28г, 15, 695-та /Витоша/ 8, 18, 26, 14, XV-731 За Жс , М. Мала Кория Кв.5 УПИ 9-365, М.Мала Кория Ул.684, Мала Курия 56, 33, 43а, 37а, 26, 25, 43, 14, 34, 29а, Вила, 20, 31, 4 / Ул.684 № 2/, 27, 4, 54, 64, 32, 38, 35, 3, 39, 58, 40, 10а, 84, 49, 18, 41, 36, 29, 30, 22, 42, 62, Кв.3, 50, 70, 66, Местн.Мала Кория , УПИ VIII- 365, Кв. 5 , УПИ VІІ-404, Кв.2 , УПИ ХV-399 Кв.3 М.Мала КорияНа 21.07.2020 г./09:00 – 15:30 ч./ – София: Ралевица 101, 101а, 78, 81, 85, 85аНа 21.07.2020 г./09:01 – 14:16 ч./ – София: XII-913 Кв.122 , XXI-998, Kw.124 , в.з. Симеоново – Драгалевци УПИ-V256 Кв.122, Гергьовче/Драгалевци/ 18, 20, 7 Кв.122, 12 Кв.114 П-Л 1-250, Драгалевци Пл.4-241 К.В 115/, Драгалевци Север, УПИ VІІ-247, Драгалевци-разширение-Север УПИ XXXII-1109, Кв.116, Еловица /Кв. Драгалевци/ 12, 8, 16, Иван Милев 27, Илина Църква , Кимчовец 33, УПИ VІІ-952 Кв.124, 51, 24, 10а, 31, 124, УПИ ІV-261, Кв.114, Помпа, 22а, 23, УПИ ХІ-1016, Кв.124, 15, 22, 2, П-Л 1070 Кв.124, 8, Крушова Градина 160, УПИ VI-248, Кв.115На 21.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – София: Асен Георгиев/730/ 5, 4, 2 Строеж, 6, 8, 3, 1, 7, Боянска Китка/Кв.Бояна/ 4, Брезите 20, 15а, 16, 18, 10, 14, 17, Войнишко Въстание 2, 35 ул. Превалски Езера, Георги Войтех/734-та Витоша 3, 4, 3а, 10, 6, 1, 4а, Кикиш 2, 9, 7, 11, Краище /735-Витоша/ 4, Кумата 5, 12, 8, 6, 11, 45, 23, 41, 23а, 39, 14, 34, 47, 12а, 2, ул. 730, 30, 13, 18, 36а, 16а, 36, 31, 21, 23в, 16, 15, 35а, 17, 35, 32, 8 Оф.4, 26, 38, 33, 37, 19, 28, Офелиите /Владая/ , Подграмада 2, 17, 13, 15, 11а, 9, 11, 15а, 3, 7, Преки Път/Димитър Монов/ 25, Проф. Илия Йосифов 5, Севастократор Калоян/Алекса 9, 10, 5, 5а, 14, 12, 3, 6, 7, Сев.Калоян/Брезите/, 4, 2, 1, 8, Шишманова Конница/620/ 8, 5, 2, 3, 7На 21.07.2020 г./10:46 – 13:00 ч./ – София: Вец Симеоново , Околовръстен ПътНа 21.07.2020 г./12:01 – 16:16 ч./ – София: Бояна 1 Резиденция, Буките 3, 8а, 6, 10а, 4, 9, 7а, 10, 1, 1а, 5, 4а, 7, 8, Бъкстон 1, Василашко Езеро 23, Даскал Стоян Попандреев 12, 8, 010, 14, 4, 2, Копитото 2, 4, 1, 3, 5, Кумата 2а, 4, 10, 5, 1, 13 Кв. Бояна, 3, 6, Околовръстен Път , Поп Евстати Витошки /Бр.Бък 5, 9, 11, 1, 19, 15, 17, 13, 7, Ралевица 26, 45, 53, 41, 28, 30а, 28а, 43, 49 Кв.Бояна, 47, 51, 30, 32, 34На 22.07.2020 г./09:00 – 15:30 ч./ – София: Ралевица 85а, 85б, 85в, 87На 22.07.2020 г./09:01 – 12:16 ч./ – София: Асен Георгиев/730/ 5, 4, 2 Строеж, 6, 8, 3, 1, 7, Бояна 1 Резиденция, Боянска Китка/Кв.Бояна/ 4, Брезите 20, 15а, 16, 18, 10, 14, 17, Буките 3, 8а, 6, 10а, 4, 9, 7а, 10, 1, 1а, 5, 4а, 7, 8, Бъкстон 1, Бяла Мура 4 в.з. Стадиона Драгалевци, в.з. Симеоново – Драгалевци – Стадиона/, Василашко Езеро 23, Георги Войтех/734-та Витоша 3, 4, 3а, 10, 6, 1, 4а, Даскал Стоян Попандреев 12, 8, 010, 14, 4, 2, Драгалевци Под Стадиона Кв. 149/, Под Стадиона, Под Стадиона Кв.147 П-Лх1 735/, Под Стадиона Кв.148/, 5а Ул.Проф.Стойко Стойков №5а, Кв, 148 Пл.11-1234/, 8 Ул.Бяла Мура 8, Кикиш 2, 9, 7, 11, Копитото 2, 4, 1, 3, 5, Краище /735-Витоша/ 4, Кумата 5, 12, 8, 6, 11, 45, 23, 41, 23а, 39, 14, 34, 47, 12а, 2, ул. 730, 30, 13, 18, 36а, 16а, 36, 31, 21, 23в, 16, 15, 35а, 17, 35, 32, 8 Оф.4, 26, 38, 33, 37, 19, 28, Кумата 2а, 4, 10, 5, 1, 13 Кв. Бояна, 3, 6, Околовръстен Път , Подграмада 2, 17, 13, 15, 11а, 9, 11, 15а, 3, 7, Поп Евстати Витошки /Бр.Бък 5, 9, 11, 1, 19, 15, 17, 13, 7, Преки Път/Димитър Монов/ 25, Проф. Илия Йосифов 5, Проф.Стойко Стойков , Ралевица 26, 45, 53, 41, 28, 30а, 28а, 43, 49 Кв.Бояна, 47, 51, 30, 32, 34, Севастократор Калоян/Алекса 9, 10, 5, 5а, 14, 12, 3, 6, 7, Сев.Калоян/Брезите/, 4, 2, 1, 8, УПИ XII-1735, Кв.147 , Шишманова Конница/620/ 8, 5, 2, 3, 7, Под Стадиона ДрагалевциНа 22.07.2020 г./09:01 – 14:16 ч./ – София: 1-Ва УПИ ІІІ -1763 Кв 146 Мк. Вада, 1654, 2159 , Акад.Петър Динеков/445-та/ 17, 6 Кв.144 Под Стадиона, Кв.147/, Бяла Мура в.з. Киноцентъра-І Част, Веселие/Драгалевци/ 1 Под Стадиона, Драгалевци Под Стадиона, Кв.149 Имот VІІ-1273/, Под Стадиона / Кв.47/, Кв.147 П-Л – ІІ/, Под Стадиона Драгалевци/, П-Л ХХV – 1459 Кв.147/, Къпинка 18в, 6в, 18а, 18б, 6а, Проф.Александър Райчев/Кв.Витоша/ 2б, УПИ VІ-1171, Кв.149 , Черни Връх Зад М-Н Фантастико На Бул.Ч.ВрНа 22.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – София: Войнишко Въстание 2, 35 ул. Превалски Езера, Дрян/643-та/ 9б, 9в, Офелиите /Владая/ , УПИ XV-2083, 2086На 22.07.2020 г./09:16 – 12:00 ч./ – София: Братя Бъкстон 26, Бъкстон 23, 23, 21На 22.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ – София: Боженци/Никола Паликарски/ 2, Войводина Могила 70а 58, 66, 70а, Звездица/Георги К.Дим./ 6, 11, Комините 4, Полк.Стойно Бачийски/Филип 51На 23.07.2020 г./08:46 – 16:16 ч./ – София: Войводина Могила 53б, 53 Б, 51, 53 АНа 23.07.2020 г./09:00 – 15:30 ч./ – София: Ралевица 83, Родопски Извор 64а, 66, 98а, Света Екатерина/Катюша/ 78, Тодор Каблешков 10, 13, 49, 53, Фердинанд Урбих 1, Христо Иванов – Големия 11, Цар Борис III/Девети Септ. 161, 163, 183, 195, Чучулига 8, Юнашка Песен .На 23.07.2020 г./09:01 – 12:16 ч./ – София: 1-Ва Ул.Симеоновска 16, 10-та /Кв.Симеоново/ 3, 14, 8, 2а, 10, 7, 9, 2, 12, 4, 6, 11-та /Кв.Симеоново/ 5, 13-та /Кв.Симеоново/ 2, 3, 8, 12, 1, 4, 5, 6, 14-та /Кв.Симеоново/ 3 Сладкарска Раб, 19, 22, 15б, 20, 16-та /Кв.Симеоново/ 10, 4 ул. Боян Ничев 4, 15, 12, 17а, 11, 6, 9, 17, 14, № 13, 16, 17-та /Кв.Симеоново/ 4, 8, 2, 6а, 6, 5, 3, 20-та /Кв.Симеоново/ 8, 6, 10, 4, 5, 21-Ва /Кв.Симеоново/ 5, 22/Кв.Симеоново/ 31, 29, 27, 6-та /Кв.Симеоново/ 10а, 7-ма /Кв.Симеоново/ 6, 9-та /Кв.Симеоново/ 17, 24, 32, 14, 17а, 8, 33, 2 Трафопост 9, в.з. Симеоново – Драгалевци , в.з. Сим.-Драг.Упи XII-1199 , Драгалевци Вила, Дядо Йоцо 5-А, Жасмин 18, 26, Златен Век 30, 39, 11, 43, 4, 21, 12, 19, 20, 15, 26, 23, 28, 18, 13а, 35, 41, 13, 31, 22, 2, 10, Никола Пиколо 4а, Проф. Боян Ничев 3, Симеоново 3а Ул.21, 6 Ул.21, Симеоновска 23, 22, 28, 27, 19, 15, 18, 24, 18а, 29, 17, 14а, 16, 20, 26, 14, 25, 15а, Симеоновско Шосе/Вол.Шосе/ 22, 140, УПИ XV-738, 737, Кв.25На 23.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – София: Войнишко Въстание 2, 35 ул. Превалски Езера, Офелиите /Владая/На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – София: 82-ра /Кв.Симеоново/ 2, 17а, 2 Св.Магдалина, Грамос 6, 2, 4, Офелиите /Владая/ 1, 14, 16, Планинец 1, 7, Преки Път/Димитър Монов/ 85, Райска Градина/Аврора/ 18, 29, 3, 23, 36а, 39, 20, 20 А, 28, 40, 34, 21, 27, 9, 36, 15, 9а, 24 2, 30, 39а, 35, 37, 32, 19, 14, 31, 1, 25, 18а, 16, 24, 5, 38, 42, 22, 16а, 24 1, 7, 17, 33, Света Магдалена 19, Света Магдалина 82, Ул.60 Края, 73а, 74, УПИ III-107 Кв.30 , Цар Борис III/Девети Септ. 285, 283, 279в, 281На 23.07.2020 г./09:31 – 16:16 ч./ – София: Ген. Суворов 96, Преки Път/Димитър Монов/ 60, 92, 16-18, 16На 23.07.2020 г./12:01 – 16:16 ч./ – София: Иван Сусанин 9, 110, 4-10 108, 7 9, 5, 12, 7, 108, 16, 12, 19, 110, 18, 5а, 7-8, Кота 1050 37, 25, 33б, 31, 18, 35 Къща, 23, 26, 19, 39, 41, 24, 25а, 18, 15, 28, 35, Маринковица 2бНа 24.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – София: 619-та, Бръшлян /620-та/ 1, 3, 3а, Букара /Дим.Грънчаров/ 14, 21, 18а, 27, 25б, 20а, 13а, 24 А, 17, 18, 22, 25, 16, 19, 29, 24, 27 А, 23, 20, 15, Бъкстон 24, 27, 26, 28, 29, Бял Равнец /621-ва/ 2, 5а, 5а, 3, 1, 5, Войнишко Въстание 2, 35 ул. Превалски Езера, Клек /618 /616/ 9, 11а, 8, 11, 8, 13, Морени /Червена Искра/ 12, 10, 11, 3, 6, 9, 7, 4, 12а, 8, 2, 7, 15, 13, Офелиите /Владая/ , Петко Войвода 14, 25, 13, 9, 19, 19, 17, 11, 15, 23, Пирин 10, 29, Прохлада 18в, 18а, Сребриста Липа /630-та/ 6а, 6, 12, 24, 21, 16а, 22, 2, 18, 10, 8, 11, 20, 24, 16, 7, 26, 15, 13, 17, 11, 9, 17, 14, 19, Студен Кладенец 26, Тис /619-та/ 3, №1, 2, 1, Юнашка Песен 28, 24Община Връбница На 20.07.2020 г./09:45 – 12:30 ч.; 13:31 – 16:30 ч./ – София: 366-та /Връбница/ 3, 372-ра/Връбница/ 5, 4, 6, 7, 8, 3, 12, 381-Ва/Връбница/ 1, 2, Антон Кецкаров 42, Братя Станиславови 35, 59, 70, 65, 54, 69, 60, 42, 72, 51, 46, 39, 38, 74, 49, 76а, 37, 68, 53, 55, 57, 57б, 61, 53а, 76, 45, 47, 63, Връх Манчо 1, 1, 2, О 1, 1, Модерно Предградие 1, 2б, До 1, 1, 2, 1, Пи 68134.2822.755 , Светла 23, 22Община Изгрев На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – София: Антон П.Чехов 69, Асен Пейков 36а, 4, Атанас Далчев/Коларовска/ 11, Бул.Драган Цанков Т. 597 По Дог Со , Дианабад Пред 47-48, 56, 47-48, 60, 56, 57, 48, 1 56, Дианабад 18а, 18, 4, 19, Тп Бл.4, 19, 13а, Дианабад 48, 47, 60 – Маг. За Компютри, 47-48, 57, 60, Дианабад 42а, 42 А, 41, 42а ул. Св Пимен Зографски, 41, Дианабад 28, 1 До Бл.28, 29, 37, 30, 24, 28, 29в, 36, 34, 28, Димитър Л.Гичев 7, Драган Цанков 10На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – София: Никола Мирчев 37, 33, Изток-ЮгНа 20.07.2020 г./09:00 – 19:00 ч./ – София: Незабравка 5 50, До Бл.1, 3 49, 7 51, 1, 1 1На 21.07.2020 г./00:01 – 00:16 ч./ – София: Дианабад Трафопост, 31б, 33 А, 33, 33б, 30, 30, 27, 30, 61, 31, 29, Помещение Към Тп С Д№ 11-57, 31б, 33а, 35, 33, До 30На 21.07.2020 г./09:00 – 19:00 ч./ – София: Майор Юрий Гагарин 20, 17, 18Община Илинден На 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – София: Илинден 72 А ;77 А ;77 Б ;78 АНа 21.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – София: Илинден 72 Б ;73 Б ;74 Б ;76 А ;76 Б ;78 БНа 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – София: Захарна Фабрика 2, 1 5, 14, 12, 120, 1, 5, 13На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – София: Захарна Фабрика 33, 49, 122, 22, 23, 21, 20, 7, 8, 51, 7 Партер, 50, 15, 16, 124, УПИ Іv Кв.3 М. Нпз Захарна Ф-Ка, 8, 6, 48, 7, 15, 128, 32, 21, 24, 16, 31, 126, 6, Кукуш/Кирил Пчелински/ 34На 22.07.2020 г./09:16 – 16:30 ч./ – София: Захарна Фабрика 20, 7, УПИ ІV Кв.3 М. Нпз Захарна Ф-Ка, 8, 15, 33, 48, 24, 31, 23, 32, 50, 51, 21, 16, 22, 7 Партер, 49, 6, Кукуш/Кирил Пчелински/ 34На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – София: Захарна Фабрика 60, 59, 61, Зад 60, Кукуш/Кирил Пчелински/ 61, 34, 1 61, 1На 24.07.2020 г./09:16 – 16:30 ч./ – София: Захарна Фабрика 63, 62Община Искър На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – София: Дружба 2 Бл. 216 Б, Дружба 2 Бл. 218 АНа 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – София: Дружба 2 Бл. 209 А, Дружба 2 Бл. 215 А, Дружба 2 Бл. 218 А, Дружба 2 Бл. 216 БНа 23.07.2020 г./09:31 – 14:00 ч./ – София: Бусманци Стоп.ДворНа 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – София: Дружба 2 Бл. 209 А, Дружба 2 Бл. 215 АНа 24.07.2020 г./09:31 – 14:30 ч./ – Казичене: 3-ти март №20 , Стопански двор 22На 25.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – София: Дружба 2 Бл. 218 Г, Дружба 2 Бл. 215, Б, Дружба 2 Бл. 217 БОбщина Красна Поляна На 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – София: Александър Стамболийски 265 65, Разсадника 65, 65На 22.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – София: Илинден 13 10 ;13 12 ;13 4 ;13 6 ;13 8 ;14 3 ;14 5 ;14 7 ;14 9На 23.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – София: Илинден 16 1 ;16 11 ;16 3 ;16 5 ;16 7 ;16 9На 24.07.2020 г./09:00 – 16:03 ч./ – София: Илинден 10 А ;10 Б ;10 В ;10 Г ;10 Д ;10 2Община Красно Село На 21.07.2020 г./10:00 – 16:16 ч./ – София: Ворино/Ат.Дамянов/ 41, 49, 57, Красно Село Бл.13 Вх. В, Родопски Извор 1 Вх. Б, Света Марина /Бандера/ 33На 22.07.2020 г./10:00 – 16:16 ч./ – София: Пирински Проход 37 Вх. А, Б, Природа 4а, Родопски Извор 43аНа 23.07.2020 г./10:00 – 16:16 ч./ – София: Борово Бл. 226 А, Б, В, Г, ДНа 24.07.2020 г./10:00 – 16:16 ч./ – София: Борово Бл. 225 Вх. Б, В, Г, ДНа 26.07.2020 г./09:31 – 14:30 ч./ – София: Акад. Иван Евстратиев Гешов 15Община Кремиковци На 20.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Бухово: 1 май 1На 20.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – София: Боримечката /Сеславци/ 5, 2, 3, 9, 1, 11а, ПИ 68134.8270.196, 13, 11, Г. С. Раковски 3 Кв.Сеславци, Георги С. Раковски /Сеславци/ 1, 8, 6, 2, 7, 4, 10, Кокиче /Сеславци/ 9, 11, 7, 6, Корбул /Сеславци/ 3, 1, 5, Митко Палаузов /Сеславци/ 5, 10, 2, 6а, 3, 4, 6, Стара Планина /Сеславци/ 25, 6, 17, Стефан Караджа /Сеславци/ 43, 45, 33, 39, 41, Хаджи Димитър /Сеславци/ 8, 1, 13, 6, 4, 5, 2, 4а, 7, 9, 3, 2 Кв.Сеславци-Строеж, Цанко Церковски /Сеславци/ 33, 26, 35, 28На 25.07.2020 г./09:30 – 14:00 ч./ – София: Левски Зона В Бл.18 Вх. В , Левски Зона В Бл.19 Вх. АОбщина Лозенец На 20.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – София: X-1268, Кв.63, Симеоновско Шосе 166, Симеоновско Шосе /Вол.Шосе/ 164, 97г, 152, 160, 90, 98, 166а, Вила 565, 166 Тдо Спа, 102, 84, 166 Он, 166 Ас, 166 Котле, 97а, 166, 94, 148, 100, 96а, 96, УПИ VIII-1268, Кв.63На 20.07.2020 г./13:01 – 16:00 ч./ – София: Джеймс Баучер/Антон Иванов 60-64, 66, 60-64 Офис, 62-64, 60-64, 66, 62-64, Свети Св. Седмочисленици 17, 18 10, 6, 16, 14, 19, 15, 7, 12, 13, Свети Теодосий Търновски 44, Черни ВръхНа 21.07.2020 г./10:31 – 12:00 ч./ – София: Евлоги и Христо Георгиеви 14, Крум Попов 12, Кокиче, 8 Крум Попов /Кокиче, 10, 8, 16, 6, 14, Милин Камък 8, 13, 10, 12, 15, 11, Момин Кладенец /Антон Недялк 3, 2, 5, 9, 1, Орфей 17, 2, 9, 5, 7, 3, 21, 19, 13, Розова Долина 2, 4На 22.07.2020 г./13:01 – 15:30 ч./ – София: Кричим /Петко Енев/ 64, Майор Томпсън 118, 49 118, Никола Й. Вапцаров, Персенк 55 24, 119, 24, 24, До 119, 24б, ТП до 117, 61 24б, 24аа, Плачковица 117, Якубица 20, 20 24-Б, 20 24б1, 27, 20На 23.07.2020 г./13:01 – 14:00 ч./ – София: Елин Пелин 43, 32, 41, Журналист /Йорданка Николов 1а, 1, Христо Смирненски 5, 3, Цанко Церковски 27, ъгъла с ул. Арх. Миланов, 6, 34, 29, 33, 36, 38, 31, 32На 23.07.2020 г./14:31 – 16:00 ч./ – София: Добри Войников 17, 29, 27, 19, 15, 5, 31, 11, Христо Смирненски, 23, 3, 9, 13, 21, 25, Драган Цанков 10, 8, Сава Огнянов 2, 1, Христо Смирненски 1, 1а, Цанко Церковски 6, 23, 24, 20, 30, 7, 10, 19, 8, 15, 13, 18, 25, 28, 17, 22, 26, 21, 12, 11, 9, 12 Парт, 14-16, Янко Соф. Войвода 7На 24.07.2020 г./09:31 – 11:00 ч./ – София: Кръстю Сарафов 30, 36, 34, 28, 32, Миджур 31, 29, Милин Камък 53, 41, 42, 43, 52, 49, 53а, 45 Маг, 39, 45, 51, Св. Наум/Трайчо Костов/ 31б, 33, 31аНа 24.07.2020 г./11:31 – 13:00 ч./ – София: Джеймс Баучер/Антон Иванов 34, Милин Камък 67Община Люлин На 21.07.2020 г./14:00 – 16:00 ч./ – София: Гранит 22, 35, 37, 26, 14, 39, 28а, 41, 29, 16, 15, 31, 23, 16а, 21, 30, Димитровград 37, 35, 21, Европа/Баба Парашкева/ 31, 31а, 6, 29 Магазин, 8, 15, 17, 15а, № 37, 13 Маг.За Фаянс И Стъкло, Иван Бойчев 11а, Кореняк 4а, 11, 11а, 12а, 3, 10, 1, 5, 2, 3а, 8, 6, 6а, 12, 4, 5а, Луи Пастьор/Сим.Дим.-Шабан/ 7, 6, 2, 1, 5, Люлин 10 5, Люлин 8 Одз 139, Майски Ден 22а, 23, 20б, 43 Книжарница, 24б, 19, 15, 22б, 24а, 17, 20, 23, 18, 43, 22, 45, 43, 25, Момково 6, 1 Ж.К.Люлин 10-Строеж, Партений Зографски /Ж.К. Люлин 10/ 14, 18, 35, Сливница 1, Тома Давидов 4, 6а, 1, 6, ул. Владимир Динчев 37, Цветница/Димитър Г.Марче/ 12а, 8, 11, 4, 12, 9, 8а, 13, 10а, 17, 19, 10, 15а, 13а, 14, 15, 11а, Череша 3а, 1, 3, 2На 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – София: Люлин 8 400/380/Люлин/ 48 ;Гоце Делчев 57а ;Бл. 644 ;Бл. 643 А, БНа 20.07.2020 г./09:30 – 15:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 15:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 15:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 15:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 15:00 ч./ – София: Люлин 9 981На 21.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – София: Люлин 6 до 604 ;611 ;788 ;775На 22.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – София: Люлин 8 3011-та/Люлин/ 7а ;Годеч/Гургулят/ 43-А, Б, ВНа 23.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – София: Люлин 6 649 ;650 А ;647 ;619 ;620 ;606 ;608На 24.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – София: Люлин 8 Гоце Делчев 112 ;Тодор Влайков 19 А, БОбщина Младост На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – София: Дианабад 33, 53, 58, 59За Периода 22-26.07.2020 г./08:46 – 23:59 ч./ – София: Полигона ТП 5, Биц ИзотНа 20.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – София: Младост 3 1 314, 314, С/У319, До Бл. 319 Вх. 2, 319, 314, 321, 320На 20.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – София: Младост 2 Блок 282 Вход АНа 21.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – София: Младост 2 Блок 282 Вход А, Младост 2 Блок 282 Вход БНа 22.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – София: Младост 2 Блок 282 Вход БНа 22.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ – София: Младост 2 Блок281а Вх 1На 23.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – София: Младост 2 Александър Малинов 80а, Младост 3 Блок 387а Вх 1На 24.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – София: Младост 2 Блок 208 Вх 1 И 2, Младост 3 Блок 387а Вх 1Община Надежда На 23.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ – София: 280-та /Връбница/ 2, 8, Йордан Хаджиконстантинов 90, 92, 88, Мартина Падина 4, Надежда 102, Надежда 3 332-Б, В, Г, 315-Б, Г, 319-Г, 333-Б, Г, 322-А, В, 325, 324, 330-Б, В, Д, 302На 24.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ – София: Екзарх Стефан /Георги Костов 15а, Лев Толстой 45, 46, 63, 43, 53, 40, Надежда 2 252-Б, В, Г, 250-А, Б, В, 253-В, Г, Д, 270-А, Б, В, Г, 254-А, Б, В, 249-А, Б, В, 255-А, Б, В, 272-Ж, Стражица 7На 22.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ – София: Надежда 1 114 Вх-Г
Община Овча Купел На 20.07.2020 г./10:01 – 14:16 ч./ – Мало Бучино: Бор/9-та/ 25, Малобучински път/Ман.Дол/ 73, Милин Камък /в.з. Симоница/, Разсадника/в.з. Ман.Дол/ 4, Рила 21На 20.07.2020 г./10:01 – 14:00 ч./ – София: 1-ва Кв. Суходол ПИ 877 Кв.7, М. Смърдан Им088040, Барите 533, Бъдеще 9а, 5, 9 /Суходолска, 4, 9, 7а, М.Падина, 1а, 7, 12, ПИ 1058 К.Л.351, Кирил Христов 47, 43а, 43, 53, 54, 68а, 64, 66, 55, 49, 68, 60, 62, 58, 56, 51, 45, 41, 70, 59, 61, 70а, 55а, 57, 76, 78, 74, 63, 72, Люлинска 3, 2, 6, 5, 4, 8, 7, 10, Местност Суходол Вила, Окол.път, Момина Сълза / Кв.Симеоново 48, 52, Момина Сълза / Кв.Суходол 19, 21, 50, 17, №48, 15, 44, 42а, Овча Купел М-Ст Барите УПИ 6-48 Кв374, Овче Поле 17, 21, 30, 32, 34, 17в, 28, 19, 11, Околовръстен Път Пи653, Местност Смърдан, Склад, Орех 21 Кв.Суходол, Пи 68134.4141, Смърдан, Суходолска 199 Гаражна База До Ф-ма Надин, 201 М.Падина, Траян Танев 10, 16, 32, 24, 21, 22, Суходолско Езеро 5, 1, 14, 14, 3, 3а, 9, 5, 8, 1б, 1, 4, 2, 2а, 6, 1а, 2б, 2в, 12, 7, 10, Трети март 2 Суходол, 6, 8, 14, 12, 18, 4, 10, 32, 24, 22, 28, 16, 18, 30, УПИ IX-229 Кв.1 , УПИ XLV-689На 20.07.2020 г./10:01 – 14:16 ч./ – София: 1-Ва М.Шевовица Ул.Малина, М Равнище Пи089006 Суходол, Кв.Суходол Двора Апк, 68134, 4144, 53 , Бор Кв.1, 4 Мало Бучино, 31, 19, Веселин Бешевлиев 24, Игрище П-Л 24/878, П-Л, Йордан Бакалов-Стубел/419/ 16 М Шевовица П- Л050016, Липа в.з. Манилов Дол, 37 Мест. Манилов Дол, 17 М. Манилов Дол, М Малинов Дол , УПИ ІІІ-19, Кв 1 , М-Т Средни Рид-Суходол Пи 68134.3927.40, М.Малинов Дол , Малина / Симеоново 5, Малобученски Пътупи XV-133 кв.7 47, Малобучински Път 19, 94, 12, 9, 81 М.Манилов Дол, 24, 13, 21, До Язовира, 14, 53, Медвен/Маргарита Георгиева/ Имот №050010, Местност Голяма Могила ПИ 68134.4141.802, Местност Горен Смърдан Срещу Танковото, 20, Вила, 28, 4, 176, Местност Манилов Дол Вила, 252, 34а, Манилов Дол, Т.595036, 10, 39, 21, 92, 100, 43а, 32, 34, М.Шевовица Им.05007, 37, 64, 111, 9, 30, 154, Голяма Могила, До Колите, Строеж, 35, Вила, Голяма Могила, Местност Суходол Път За Банкя До Язовира, До Болницата, 26, Вила, До Язовира, До Болницата, Серумен Институт, Суходолско Шосе, Язовира до Суходол, Игрището, до Болница за Наркомани, Евр.Ливади, Местност Суходолско Землище Вила, Манилов Дол, 21, 71, Манилов Дол, Голяма Могила, Вила, Смърдан, Долен Смърдан, Николай Хрелков 16 Смърдан, Овча Купел М. Шевовица, М.Шевовица П-Л 50012, М.Шевовица, Орех №37, 35, Падина 17 Кв. Суходол, 18б К.Л.373, Равнище/Кв.Суходол/ 1, Равнище/Кънчо Стоилов/ Им.1056, Стр.Табло, Разсадника , Смърдан Вила, 15, 6, 15, 606, 20, 9, 58, 17 Вила, 34б, Станислав Ангелов Игрището, Суходол Кв.Манилов Дол 16-18, 1, Пи 1274, Суходолска 189, Суходолски Път Вила, Траян Танев №2, 1, 97, УПИ VIII-13, Кв.7 Малобучински път №63, УПИ-III-232, УПИ-X-153 Кв.3, Филиповци М. Манилов Дол- Шевовица, М. Манилов долНа 20.07.2020 г./12:01 – 16:30 ч./ – София: Обиколна 104На 22.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – София: 647-ма/560/Овча Купел/ 3, 1, 5, 4, 7, 6, Кв.61, 8, 740-та/Овча Купел/ 5а, 747-ма/Овча Купел/ 1, 5, 2, 3, 749-та/Овча Купел/ 2, 1, 4, 5, 2а, 3, VIII-9969, Венец 1, Горна Баня УПИ ХLVІІ-989 Кв.55, УПИ XLVІІ-989 Кв.55, УПИ ІІІ-1147 Кв. 71а в.з. Г Баня, ул. Обзор №29, с/у ул.Обзор 52, Каменица 44, 48, 23, 60, 36 А, 58, 40, 36, 50, 31 Стр.Табло, 21, 54, 31, 38, 19, Каменица, УПИ IV-102, Кв.59, Лазур/Горна Баня/ и Обзор, М.в.з. Горна Баня , Невен/Горна Баня/ 7, 7, Никола Петков/П.Напетов/ 143а Подземен Паркинг, 51, 143а, Обзор 60, 34а, 44, 54, 36, 64, 59, 42, 51, 58, 34, 24, 40а, 48, Ст.с/у 48, 18, 28 Къща, 56, 54а, 52, 38, 28, 46, 65, 40, И 747, 53, 26а, 63, 26, УПИ-ІІІ-928 Кв.72, 61, Овча Купел , Софийска Панорама 11, 7, 11а, 7а, 5, 1, 9, София, Горна Баня, УПИ ХІІІ-57, Кв.28 , УПИ Xl-989.Кв.55 , УПИ XXIII-9970, Кв.59, УПИ ХХХ-1146, 1147, Кв.55, УПИ-I-1387, Кв.71а, Южен Парк 16На 22.07.2020 г./12:01 – 16:16 ч./ – София: 764-та /Красна Поляна, Овча Купел, 767-ма/Овча Купел/ 6, 1, Белите Борове 1, 3, Монтевидео/Пионерски Път/ 41, Овча Купел 410, 409, Овча Купел 1 409, 409, 410, 409, 406, 407, 410, Овча Купел 2 410, 410, Поглед 4, 3, 1, 10, 6, 12, Промишлена 13, Равнище/Кънчо Стоилов/ 65, 64, 69, 73, 62, 69а, 2На 23.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ – София: Овча Купел 2 408, Промишлена 408На 24.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ – София: Овча Купел 1 Търговски Център, До 412, 408, с/у Бл.412, 412, Овча Купел 2 408, Промишлена 408Община Панчарево На 21.07.2020 г./09:31 – 14:30 ч./ – Бистрица, Общ. Столична: 04234.6979.364 , 101-Ва М.Рудище Пи 515068 Стр.Табло, Вилна Зона Бистрица Вила №115, Пи 515068 М. Рудище, Вилна Зона Манастира Вила, М.Рудищата , М.Хумата ПИ 04234.6980.317, Никола Крушкин/2-ра/ 130в, 130г, 130а, 130д, 130б, 130, 101, Пи, Кв.04234 , Пролет , Сп.Цонкина Махала Вила, 1, 999, Къща, Хумата, 513040На 20.07.2020 г./09:31 – 13:30 ч./ – Бистрица, Общ. Столична: Горски Път 4-6На 20.07.2020 г./12:01 – 16:00 ч./ – Лозен, Общ. Столична: 44063.6234.4127На 20.07.2020 г./12:01 – 16:00 ч./ – София: МТП Чикерица -Герман 43-05-87/На 22.07.2020 г./08:31 – 16:30 ч./ – Казичене: ВП 52150 1, Серафим Стоев 6, 6На 22.07.2020 г./08:31 – 16:30 ч./ – Лозен, Общ. Столична: 44063.6201.33 М.СадинаНа 23.07.2020 г./09:16 – 14:30 ч./ – Герман: Патриарх Герман/9 Септември 176Община Подуяне На 21.07.2020 г./09:30 – 15:00 ч./ – София: Левски Зона В Бл.22 Вх.ГНа 22.07.2020 г./08:46 – 16:30 ч./ – София: 582-ра /Кв.Левски/ 4, 583-та /Кв.Левски/ 10, 8, 2, 12, 6, 4, Левски Зона В 1-Покрив, 1, 1 ул.Св.Тома Иконописец, 1 Св.Тома Иконописец, ТП До Бл.1, Левски Зона В Трафопост До Бл.1, м/у Бл.1 и Бл.2, до 2, 2, Летоструй 51, 59, Поп Грую 73 Магазин 5, 72, 73 Магазин 3, 75, 73 Магазин, 73 Магазин 4, 73 Магазин 2, 73, Рилска Обител 70, Св. Тома Иконописец 1, Селимица 26, 30, 28, УПИ I-1269 И УПИ II-1060, Кв.1 М.Левски-Зона ВНа 23.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – София: 575-та /Кв.Левски/ 2 А, 14, 1б, 2а, 11а, 13, 2б, 6, 8, 10, 14а, 2, 12, 20, 4, 576-та/Левски/ 1, Княгиня Тамара 48, 49, 51, 54, 49а, 53, Левски-В ||| -291 A 23 , Летоструй 85, 56а, 83, 71, 107а, 60, 56, 77а, 64а, 68, 58а, 81а, 58, 75, 71а, 67а, 79а, 62, 73, 68а, 66а, 64, 70, 66, 81, 79, 54а, 77, Поп Грую 68, 70, Станислав Доспевски 93а, 71 И Ул.Летоструй-Пазар-Кафе, 70, 62, 71, 73, 65, 68, 66а, 66, 61, 79, 65а, 62а, 77На 23.07.2020 г./09:30 – 15:00 ч./ – София: Левски Зона В Бл.22 Вх.ВНа 24.07.2020 г./09:30 – 15:00 ч./ – София: Левски Зона В Бл.22 Вх.ДОбщина Сердика На 22.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ – София: Банишора 24, А, Банишора Бл.19, Опълченска 117, А, Б, В, Бл.54, Б, В, Д, , Сливница 179, Струга 71, А, Б, Фондови Жилища 204 Вх-Г, 216, 39 Вх-Б, 20 Вх-В, 28, 2бОбщина Слатина На 21.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – София: 102-ра 12, Лидице 14, 14 Кафе Клуб, 14 Вентилация, 14 Офис 1, 249, 14 Детска Градина, 14 Сладкарница, 14 Ателие 9, 14 Таван 5, Маестро Михаил Милков/102-Р 4 Гараж 1, 6-8 Магазин 2, 6 Гараж 29, 6 Офис5, 6-8 Магазин 4, 6 Гараж30, 6-8 Офис 3а, 6 Гараж 26, 4, 4 Гараж 4, 6-8 Офис2, 6 Гараж 34, 4 Офис 1-Второ Ниво, 6 Ателие 4, 6-8, 6, 4 Гараж 3, 6 Гараж 25, 6 Гараж 27, 6 Офис 1, 6-8 Магазин 3, 6 Магазин 1б, 6-8 Офис, 6 Ателие 1, 6 Гараж 31, 4 Офис 1, 6 Гараж 33, 6 Гараж 28, 10, 6 Ателие 3, 6, 4 Гараж 2, 10, 6 Ателие 5, 6 Ателие 6, 6 Гараж 6, 6 Офис4, 4, 6 Ателие 2, 4 Офис 2, Шипченски Проход 249, 0 248, 349, 248, 42 248, 249, 44 247, 249 249, 34, 247Община Средец На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – София: Г.С.Раковски 151, Георги С.Раковски 151, Граф Игнатиев 21, 23, 15, 17, 19На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – София: Патриарх Евтимий 36На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – София: Петко Р.Славейков 10Община Студентски Град На 21.07.2020 г./09:01 – 13:00 ч./ – София: Студентски Град с/у 58 УПИ IX, Кв.274, 56На 21.07.2020 г./09:31 – 13:00 ч./ – София: Студетнтски Град Бл.58, 57На 24.07.2020 г./09:31 – 14:00 ч./ – София: Проф. Рашо Рашев 4, Студентски Град, ул.Атанас Манчев 1-А До Бл.13Община Триадица На 21.07.2020 г./08:46 – 16:00 ч./ – София: Черни Връх 120д
Област Благоевград Община Банско На 20.07.2020 г./09:01 – 12:00 ч./ – Банско: Еделвайс 3, Местност Свети Иван , Найден Геров 2, Симеон Молеров 1, Сливница 3, Цар Симеон 86, 88, Яне Сандански 2На 21.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – част от с. ГостунНа 22.07.2020 г./08:46 – 16:30 ч./ – Банско: Бъндерица 72, 41, 66, 70, 66 А, 51 Хотел Маунтвюлодж, 51 А, 74, 12 А, 51 A, 51 1, 51, Кръсьо Асенов 6, 7, 10, 2, 12, Местност Парцалето Хотел Сънрайз, Местност Шипоцко 1, Апартаментен Комплекс, 4, Митрополит Пимен 4, Моратово Езеро 1, В, Б, 3, 10, 77 Б, А, Муратово Езеро, Орце Попйорданов 263, 17, 236 Временно Захранване, Панайот Хитов 26, Пере Тошев 12, Стефан Караджа 76, Явор 83 А, 42На 22.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Банско: Беласица 12, 6, 1 Къща, 12 Апартамент, 10, 12 А, 9 А, 9, 11, 3, Бъндерица 72, 41, 66, 70, 66 А, 51 Хотел Маунтвюлодж, 51 А, 74, 12 А, 51 A, 51 1, 51, 50, 48, 24, 25, 40, 31, 22, 21, 26, 35, 52, 62, 42, 34, 46, 44, 19, 23, 38, 29, 28, 33, Васил Априлов 8, 13, 12, 15, 11, 10, 31, 9, 19, 6, Димчо Дебелянов 1, 5, 7, 6, 9, 8, 3, 4, Кръсьо Асенов 6, 7, 10, 2, 12, Местност Малка Ливада Банзиг, Местност Парцалето Хотел Сънрайз, Местност Шипоцко 1, Апартаментен Комплекс, 4, Митрополит Пимен 4, Моратово Езеро 1, В, Б, 3, 10, 77 Б, А, Муратово Езеро , Орце Попйорданов 263, 17, 236 Временно Захранване, Палиго Ден 17, 10, Панайот Хитов 26, Пере Тошев 12, Славянка 2, 22, 7, 14, 8, 3, 25, 16, 11, 23, 10, 17, 9, 21, 13, 20, 18, 5, 6, 24, 12, 12а, 15, 19, Стефан Караджа 76, 37, 43, 38, 45, 36, 40, Хан Аспарух 11 1, 30, 13, Христо Смирненски 42, 21, 27, 28, 23, 40, 30, 29, 36, 38, 34, 32, Явор 34 С, 9, 99 Д, 99 1, 99, 99, В, 99 Мазе, 99 С, 99 1, 19, 25, 37, 29, 13, 27, 23, 21, 31, 39, 33 1, 37, 83 А, 42, 34 1, 34 В, 34, 34, 32, 34 Б, 29На 22.07.2020 г./13:16 – 16:30 ч./ – Банско: Местност ГрамадетоНа 23.07.2020 г./09:16 – 12:00 ч./ – Добринище: 9ти Септември 8, 9, 6, 3, 99, 7, 11, 10, 2, 5, 15, 13, Александър Стамболийски 10, 18, 14, 17, 53, 8, 16, 9, 13, 15, 7, 11, 12, 6, Георги Димитров 13, 39, 21, Гоце Делчев 9, 5, 1, 99, 3, 8, 17, 14, 12, 13, 11, 10, 20, 24, 22, 16, 18, 7, 15, Даме Груев 5, 99, 14, 9, 3, 8, 2, 4, 16, 6, 7, 12, Десилица 26, 24, 16, 99, 20, 18, 14, 3, Иван Галчев 27, 35, 12, 10, 14, 16, 18, 31, 33, 25, 29, 23, 21, Кирил И Методи 10, 4, 12, 7, 5, 8, 14, 11, 7, 3, 3, 13, 1, Ленин 4, Македония 1, 2, Митко Палаузов 99, Москва 99, Търговска 17, Христо Ботев 4, 10, Тп ХотелаНа 24.07.2020 г./08:46 – 14:30 ч./ – Банско: 02676.501.2553.1 , Драма 2 1, 28, 27, 15, 13, 30, 3, 10, 8, 9, Къща Над Зта, 21, 2, 8, 19, 17, 16, 22, 1 7, 24, 7, 11, 18, 26, 1 8, 1б, 7, 4, 1, 5, 29, 9, 25, 23, 12, 14, 20, 1, 1 6, Иван Михайлов , Изток 5, Кирил И Методи 39, Княз Ал.Батемберг 4, 12, 2, 7, 10, 16, 7 1, 3, 8, 6, 18, 5, 15, 17, Любомир Милетич 5, Найден Геров 2, Неофит Рилски 58, 64, 54, 52, 62, 60, 56, 50, 44, 54а, 46, Никола Вапцаров 1, Проф.Любомир Милетич 3, 7 3, 5, 10, Рила 20, Родопи 22, 18, 9, 20, 11, 14, 16, Сливница 6, 15, 10, 9, 16, 5, 4, 11, 19, 8, 17, 3, 2, 1, 12, 7, 14, 13, 31, Стефан Стамболов 41, 42, 28, 30, 38, 36, 55, 46, 45, 53, 39, 66, 50, 54, 48, 40, 27, 32, 25, 44, 35, 37, 52, 60, 34, 29, 33, 56, Христо Г.Данов 36, 4, 18, 3, 2, 3 1, 1, 30, 3, 10, 16, 14, Христо Силянов 8, Христо Смирненски 10, 8, Христо Стилянов 7, 3, 1, 4, 8, 5, 6, 2, Черно Море 2, 7, 5, 8, 10, 3, 6, 9, 4, 1На 24.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч./ – Банско: 02676.501.3746 , 02676.501.4674 , Байкушева Мура 2, 11, 10, 4, 15, 18, 6, 3, 5а, 22, 20, 8, 7, 14, 5, 17, 9, 1, 12, 16, Беласица 12, 6, 1 Къща, 12 Апартамент, 10, 12 А, 9 А, 9, 11, 3, Борис Голев 5, 5, Братя Миладинови 13, България 1, Тп Мешина, 22, 67, 43, Бъндерица 1, 50, 48, 24, 25, 40, 31, 22, 21, 26, 35, 52, 62, 42, 34, 46, 44, 19, 23, 38, 29, 28, 33, 37, 56, 54, 41, 68, 62, 43, 72, 41, 66, 70, 66 А, 51 Хотел Маунтвюлодж, 51 А, 74, 12 А, 51 A, 51 1, 51, 12, 11, 1, 14, 10, 20, 17, 9, 4, 3, 7, 5, 30, 15, 6, 13, 8, Васил Априлов 2, 5, 1, 3, 4, 8, 13, 12, 15, 11, 10, 31, 9, 19, 6, Васил Кънчов 4 1, 8 1, 2 А, 4, 8, 2, 10-16, 10-16 3, 10-16 2, 10-19 3, 10-16, 10-16 3, 10-16 2, 10-12 3, Василак 21, 20, 4, 16, 23, 8, 22, 2, 19, 17, 3, 12, 5, 18, 13, 1, 9, 14, 6, 10, 25, 11, 29, 15, 7, Георги Голев 1, Георги Настев 1 А, Герачни Улици 1 2, 1 1, 1 3, Глазне 14 1, 14, 5 F, 5 Sd, 5 С, 5 Д, 5, 5 Е, 5 В, 5 В, 5 F, 5 Sd, 5 F, 5, 5 Д, 37б, 99, Граф Игнатиев 4а, 8, 6, 4, 3, 1, 1а, 11, 8а, 18, 9, 20, 16, 22, 7, 14, 2, 10, 12, 5, Дамяница 13, 1, 5, 3, 9, 7, 8, 2, 6, 11, 1, Димчо Дебелянов 1, 5, 7, 6, 9, 8, 3, 4, Забиница , Иван Бележков 3, 4, 1, 99, Б, 7, 5 1, 7 1, Гараж, 6, Иван Джолев, Улично Осветление, Иконом К.Чучулайн 6, 2, 10, 8, 14, 12, 4, 20, 72, 68, 8, 74-78 1, 74-78, 68 1, 74, 74-78, 74, 80 1, 51, 51 А, 80, 78, 28, 32, 22, 34, 40 1, 40, 2, 28, 36 А, 42 Б, 26, 36 Б, 20, 40, 30 М, 60, Илинден 8, 5, 3, 2, Магазин, Ресторант, 6, 4, Фургон, 1, Хранителен Магазин, 3, Кафе Мото, Кафе, Кир Благо Тодев 12, 5, 7 1, 7, 4-10, Княз Борис I 7, Кръсьо Асенов 6, 7, 10, 2, 12, 1, 17, 13, 1, 3, 1, 2б, 2 Б, 3, 2 Б, 14 16 1, 14 16 В, 14 16, 14, 14-16 1, 14-16, Лазар Герман 6, Б, 6 1, 6 Апартамент, 10, 4, 2, 8, Пералня, 4, 1, 6 Общ Електромер, 9, 11 1, 16, 2, Лазар Томов 10, 8, 8, 10, Места 16, 14, 12, 7, 20, 13, 15, 2, 10, 6, 1, 3, 22, 11, 18, 8, 9, 23, А, 23 Б, 23 А, 23, 21 2, 24, 21, 12, 21 4, 30, 17, 29, 28, 17 Гараж №6, 30, 26, 19, 21 3, Местност Герачини Улици 1 1, Местност Забиница Работилница, Работилница, Склад, Магазин, Жилищен Комплекс, Магазин, Цех, Цех, Стол, Кафе, Жилищен Комплекс, Цех, Склад, Местност Малка Ливада Банзиг, Местност Парцалето Хотел Сънрайз, Местност Рупчовец База, Кафе, Фуражомелка, Гатер, Стопанска Постройка, Дърводелски Цех, Магазин, Стопанска Постройка, Местност Шипоцко 1, Апартаментен Комплекс, 4, 4, 4, 5, В А, 1, 1, 1, А, В, В 1, А, В, С, Минго Тодев 7, Митрополит Пимен 4, Моратово Езеро 1, В, Б, 3, 10, 77 Б, А, Муратово Езеро 2, 3, Найден Геров 1, Неуточнен Адрес 1 Вход Благоевград, Одрин 1, 2, 4, 5а, 3, 5, 4а, 6, Опълченска , Орце Попйорданов 263, 17, 236 Временно Захранване, 3, 4, 2 2, 2, 2 1, Отец Стефан Камберов 1, Палиго Ден 11, 3, 4, 1, 9, 17, 8, 5, 13, 6, 7, 15, 17, 10, Панайот Хитов 26, 3 Ф, 3 1, 1, 3, 5, 18, 14, 12, 32, 16, 28, 10, 22, 20, 26, 30, 1, 8, 2, 97, 7, 7 А, 67, Патриарх Евтимий Офис 3, 2 А, 2, 11, 1, 24 Супермаркет, Пере Тошев 12, Плиска 4, 15, Тп Мостове, 3, 6, 2, 5, 8, 16, 19, 7, 13, 1, 9, 10 1, 26, 30, 24, 27, 35, 10, 21, 39, 33, 29, 12, 34, 32, 38, 22, 25, 41, 17, 28, 6, 23, 36, 31, 12 А, Предел 11, 28, 2, 44, 14, 20, 25, 26, 30, 34, 15, 10, 12, 32, 29, 22, 27, 13, 18, 31, 36, 9, 7, 24, 3, 8, 5, 1, 4, 2, Първа 5, Радон Тодев 7 1, Рила 18, 37, 17, 31, 25, 16, 14, 24, 22, 26, 29, 28, 23, 35, 20, 13, 28, 34, 36, 32, 29а, 21, 28а, 10, 9, 6, 10, 7, 8, 3, 13, 2, 2 1, 5, 4, 9, Родопи 14, Славянка 1, 2, 22, 7, 14, 8, 3, 25, 16, 11, 23, 10, 17, 9, 21, 13, 20, 18, 5, 6, 24, 12, 12а, 15, 19, Сливница 3, Стефан Караджа 3, 8, 12, 6, 31, 21, 7, 26, 10, 4, 22, 28, 18, 13, 24а, 25, 16, 2, 27, 20, 23, 31, 76, 19, 29, 24, 11, 37, 43, 38, 45, 36, 40, 76 Апартамент, 83, 2, 77 А, 11, 70, 2 2, 87, 76, 77, 77 Б, 82, Б, 84 А, 99, 84 С, 78 1, 72, 75 1, 79, 75, 68, 52, 37, 33, 47, 76, 48, 34, 66, 54, 61, 60, 30, 41, 51, 49, 66, 51, 56, 42, 51 А, 53, 44, 50, 35, 76, Тевно Езеро 11, А, С 22-27, С, С, Тодор Александров 1, Уста Тодор 11, 17, 3, 5, Магазин Моторок, 13, 1, 31, 15, 9, 7, 6, 4, Хан Аспарух 11 Г, 11, 11 Б, 11 В, 11 1, 30, 13, 1, 2, 1, Гараж 3, Гараж 2, 25, 23, 5, 18, 2, 7, 14, 5, 8, 16, 3, 4, Гараж 1, 11, Гараж 4, 1, 20, 21, 27, 4, 34, 6, 32, 11, 99 2, 19 А, 5 А, 19 В-С, 29 2, 29, 2, 13-15, 1, 19, 19 В, 14, 19 D, 11 2, 1, 2, 23 1, 17, 19 С, 29 1, Хан Кубрат 4, Христо Смирненски 4, 42, 21, 27, 28, 23, 40, 30, 29, 36, 38, 34, 32, 1, 3, 15, 18, 1 1, 12, 9, 8, 7, 10, 19, 1, 1, 11, 14, 17, 5, 6, 22, 16, Цар Самуил 4, Цар Симеон 1, 2, 2в Обект, 41, 2в Обект, 3, 13, 31, 22, 29, 26, 10, 4, 16, 24, 6, 14, 18, 12, Павилион, 8, 19-21 Б, 1, 19-21 1, 11, 19-21 А, 19 Б, 13 А, 19-21, 13 Б, Тп Бензиностанция, Явор 2, 4, 19, 25, 37, 29, 13, 27, 23, 21, 31, 39, 33 1, 37, 83 А, 42, 13, 3, 11, 17, 19, 15, 2, 5, 1, 9, 12, 28, 87, 4, 232, 232 1, 87На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Банско: 02676.501.4674 , Борис Голев 5, 5, България 67, 43, Георги Голев 1, Герачни Улици 1 2, 1 1, 1 3, Забиница , Княз Борис I 7, Местност Герачини Улици 1 1, Местност Забиница Работилница, Работилница, Склад, Магазин, Жилищен Комплекс, Магазин, Цех, Цех, Стол, Кафе, Цех, Неуточнен Адрес 1 Вход Благоевград, Опълченска , Отец Стефан Камберов 1, Патриарх Евтимий Офис 3, 2 А, 2, 11, Плиска 4, 15, Тп Мостове, 3, 6, 2, 5, 8, 16, 19, 7, 13, Първа 5, Родопи 14, Цар Симеон 1, 2, 2в Обект, 41, 2в Обект, Яне Сандански 4, Тп Мостове, 1На 24.07.2020 г./09:16 – 16:30 ч.; 09:16 – 10:00 ч./ – Банско: 02676.501.4674 , Борис Голев 5, България 67, 43, Георги Голев 1, Забиница , Княз Борис I 7, Местност Забиница Жилищен Комплекс, Работилница, Магазин, Кафе, Цех, Работилница, Склад, Магазин, 1 Вход Благоевград, Отец Стефан Камберов 1, Патриарх Евтимий 2 А, 2, 11, Офис 3, Плиска 13, 15, 2, 6, 19, 16, 7, 5, ТП Мостове, 4, 3, 8, Родопи 14, Цар Симеон 2в Обект, 2, 41, 2в Обект, 1, ТП МостовеНа 24.07.2020 г./16:00 – 16:30 ч./ – Банско: 02676.501.3746 , 02676.501.4674 , 02676.501.4674 Байкушева Мура 2, 11, 10, 4, 15, 18, 6, 3, 5а, 22, 20, 8, 7, 14, 5, 17, 9, 1, 12, 16, Беласица 12, 6, 1 Къща, 12 Апартамент, 10, 12 А, 9 А, 9, 11, 3, Борис Голев 5, 5, Борис Голев 5, Братя Миладинови 13, България 1, Тп Мешина, 22, 67, 43, България 67, 43, Бъндерица 1, 50, 48, 24, 25, 40, 31, 22, 21, 26, 35, 52, 62, 42, 34, 46, 44, 19, 23, 38, 29, 28, 33, 37, 56, 54, 41, 68, 62, 43, 72, 41, 66, 70, 66 А, 51 Хотел Маунтвюлодж, 51 А, 74, 12 А, 51 A, 51 1, 51, 12, 11, 1, 14, 10, 20, 17, 9, 4, 3, 7, 5, 30, 15, 6, 13, 8, Васил Априлов 2, 5, 1, 3, 4, 8, 13, 12, 15, 11, 10, 31, 9, 19, 6, Васил Кънчов 4 1, 8 1, 2 А, 4, 8, 2, 10-16, 10-16 3, 10-16 2, 10-19 3, 10-16, 10-16 3, 10-16 2, 10-12 3, Василак 21, 20, 4, 16, 23, 8, 22, 2, 19, 17, 3, 12, 5, 18, 13, 1, 9, 14, 6, 10, 25, 11, 29, 15, 7, Георги Голев 1, Георги Голев 1, Георги Настев 1 А, Герачни Улици 1 2, 1 1, 1 3, Глазне 14 1, 14, 5 F, 5 Sd, 5 С, 5 Д, 5, 5 Е, 5 В, 5 В, 5 F, 5 Sd, 5 F, 5, 5 Д, 37б, 99, Граф Игнатиев 4а, 8, 6, 4, 3, 1, 1а, 11, 8а, 18, 9, 20, 16, 22, 7, 14, 2, 10, 12, 5, Дамяница 13, 1, 5, 3, 9, 7, 8, 2, 6, 11, 1, Димчо Дебелянов 1, 5, 7, 6, 9, 8, 3, 4, Забиница , Забиница , Иван Бележков 3, 4, 1, 99, Б, 7, 5 1, 7 1, Гараж, 6, Иван Джолев Улично Осветление, Иконом К.Чучулайн 6, 2, 10, 8, 14, 12, 4, 20, 72, 68, 8, 74-78 1, 74-78, 68 1, 74, 74-78, 74, 80 1, 51, 51 А, 80, 78, 28, 32, 22, 34, 40 1, 40, 2, 28, 36 А, 42 Б, 26, 36 Б, 20, 40, 30 М, 60, Илинден 8, 5, 3, 2, Магазин, Ресторант, 6, 4, Фургон, 1, Хранителен Магазин, 3, Кафе Мото, Кафе, Кир Благо Тодев 12, 5, 7 1, 7, 4-10, Княз Борис I 7, Княз Борис I 7, Кръсьо Асенов 6, 7, 10, 2, 12, 1, 17, 13, 1, 3, 1, 2б, 2 Б, 3, 2 Б, 14 16 1, 14 16 В, 14 16, 14, 14-16 1, 14-16, Лазар Герман 6, Б, 6 1, 6 Апартамент, 10, 4, 2, 8, Пералня, 4, 1, 6 Общ Електромер, 9, 11 1, 16, 2, Лазар Томов 10, 8, 8, 10, Места 16, 14, 12, 7, 20, 13, 15, 2, 10, 6, 1, 3, 22, 11, 18, 8, 9, 23, А, 23 Б, 23 А, 23, 21 2, 24, 21, 12, 21 4, 30, 17, 29, 28, 17 Гараж №6, 30, 26, 19, 21 3, Местност Герачини Улици 1 1, Местност Забиница Работилница, Работилница, Склад, Магазин, Жилищен Комплекс, Магазин, Цех, Цех, Стол, Кафе, Жилищен Комплекс, Цех, Склад, Местност Забиница Жилищен Комплекс, Работилница, Магазин, Кафе, Цех, Работилница, Склад, Магазин, Местност Малка Ливада Банзиг, Местност Парцалето Хотел Сънрайз, Местност Рупчовец База, Кафе, Фуражомелка, Гатер, Стопанска Постройка, Дърводелски Цех, Магазин, Стопанска Постройка, Местност Шипоцко 1, Апартаментен Комплекс, 4, 4, 4, 5, В А, 1, 1, 1, А, В, В 1, А, В, С, Минго Тодев 7, Митрополит Пимен 4, Моратово Езеро 1, В, Б, 3, 10, 77 Б, А, Муратово Езеро 2, 3, Найден Геров 1, Неуточнен Адрес 1 Вход Благоевград, Неуточнен Адрес 1 Вход Благоевград, Одрин 1, 2, 4, 5а, 3, 5, 4а, 6, Опълченска , Орце Попйорданов 263, 17, 236 Временно Захранване, 3, 4, 2 2, 2, 2 1, Отец Стефан Камберов 1, Отец Стефан Камберов 1, Палиго Ден 11, 3, 4, 1, 9, 17, 8, 5, 13, 6, 7, 15, 17, 10, Панайот Хитов 26, 3 Ф, 3 1, 1, 3, 5, 18, 14, 12, 32, 16, 28, 10, 22, 20, 26, 30, 1, 8, 2, 97, 7, 7 А, 67, Патриарх Евтимий Офис 3, 2 А, 2, 11, 1, 24 Супермаркет, Патриарх Евтимий 2 А, 2, 11, , Офис 3, Пере Тошев 12, Плиска 4, 15, ТП Мостове, 3, 6, 2, 5, 8, 16, 19, 7, 13, 1, 9, 10 1, 26, 30, 24, 27, 35, 10, 21, 39, 33, 29, 12, 34, 32, 38, 22, 25, 41, 17, 28, 6, 23, 36, 31, 12 А, Плиска 13, 15, 2, 6, 19, 16, 7, 5, Тп Мостове, 4, 3, 8, Предел 11, 28, 2, 44, 14, 20, 25, 26, 30, 34, 15, 10, 12, 32, 29, 22, 27, 13, 18, 31, 36, 9, 7, 24, 3, 8, 5, 1, 4, 2, Първа 5, Радон Тодев 7 1, Рила 18, 37, 17, 31, 25, 16, 14, 24, 22, 26, 29, 28, 23, 35, 20, 13, 28, 34, 36, 32, 29а, 21, 28а, 10, 9, 6, 10, 7, 8, 3, 13, 2, 2 1, 5, 4, 9, Родопи 14, Родопи 14, Славянка 1, 2, 22, 7, 14, 8, 3, 25, 16, 11, 23, 10, 17, 9, 21, 13, 20, 18, 5, 6, 24, 12, 12а, 15, 19, Сливница 3, Стефан Караджа 3, 8, 12, 6, 31, 21, 7, 26, 10, 4, 22, 28, 18, 13, 24а, 25, 16, 2, 27, 20, 23, 31, 76, 19, 29, 24, 11, 37, 43, 38, 45, 36, 40, 76 Апартамент, 83, 2, 77 А, 11, 70, 2 2, 87, 76, 77, 77 Б, 82, Б, 84 А, 99, 84 С, 78 1, 72, 75 1, 79, 75, 68, 52, 37, 33, 47, 76, 48, 34, 66, 54, 61, 60, 30, 41, 51, 49, 66, 51, 56, 42, 51 А, 53, 44, 50, 35, 76, Тевно Езеро 11, А, С 22-27, С, С, Тодор Александров 1, Уста Тодор 11, 17, 3, 5, Магазин Моторок, 13, 1, 31, 15, 9, 7, 6, 4, Хан Аспарух 11 Г, 11, 11 Б, 11 В, 11 1, 30, 13, 1, 2, 1, Гараж 3, Гараж 2, 25, 23, 5, 18, 2, 7, 14, 5, 8, 16, 3, 4, Гараж 1, 11, Гараж 4, 1, 20, 21, 27, 4, 34, 6, 32, 11, 99 2, 19 А, 5 А, 19 В-С, 29 2, 29, 2, 13-15, 1, 19, 19 В, 14, 19 D, 11 2, 1, 2, 23 1, 17, 19 С, 29 1, Хан Кубрат 4, Христо Смирненски 4, 42, 21, 27, 28, 23, 40, Община Белица На 22.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Краище, Общ. Белица: Дванадесета 10, 11, 6, 3, 13, 2, 17, 9, 15, 4, 5, Деветнадесета 21, 2, 80, 10, Единадесета 33, 49, 13, 27, 51, 58, 72, 38, 3290, 37, 60, 102, 66, 47, 41, 48, 29, 14, 34, 5, 35, 45, 42, 28, 99, 44, 36, 43, 127, 30, 25, 17, 64, Петнадесета 11, 34, 12, 27, 33, 99, 32, 18, 3, 47, 24, 19, 8, 1, 6, 5, 72, 14, 40, 2, 15, 37, 22, Четирнадесета 99, 1, 4, 6, 7, 8, 2, Шестнадесета 8, 2, 7, 3, 18, 16, 15, 13, 11, 5, 14, 9, 12, 6, 50Община Благоевград На 20.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Покровник: Валого , Местност РекатаНа 20.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: Витоша 5 А, 5, 5 Б, Листопад 12, Местност Баларбаши , Освобождение Едноф. Къща – Врем. Стр, Шар Планина 23, 41, 25, 45, 31, 19, 16, 20, 21, 29 Партер, 18, 29, 35, 39, 45, 47, 17, 33, 22, 27, 43, 14, 21, 37, 26, 26На 20.07.2020 г./08:46 – 12:00 ч./ – Благоевград: 7-ма Рилска Дивизия 3, 1, Алеко Константинов 4, 8, 2, 1, 10, 6, 8, Ангел Кънчев 2, Георги Бенковски 2, Григор Пърличев 2, 6, 8, 3, 1, 4, 12, 5, 5а, Петко Р.Славейков 12, 6, 16, 11, 24, 5, 6, 11, 15, 1, 1a, 25, 31, 19, 10, 2а, 8, 4, 29, 27, 18, 9, 3, 13, 7, 23, 2, 21, 17, 22, Славянска 8, Стефан Караджа 4, 4а, 11, 8, 9а, 10, 5, 6, 9, 7, Стефан Стамболов 68, 51, Трети Март 33, 44, 51, 51, 51а, 41, 54, 48, 50, 46, 53, 52, 43, 47, 46, 49, УПИ Ххv 8846, Вр.ЗахранванеНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – част от с.МарулевоНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Падеш: Будишка Жилище, Местност Ридината , Падеш Обор, ЖилищеНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279.108.9 М. Под Черквата , 04279.139.54 Мест.Под Черквата , 04279.140.65 , 04279.628.234 , 04279.628.416 , VII – 5799, Кв. 11 , Армутлука , Баба Тонка 2, 9, 8, 4, 1, 6, 10, 13, 7, 11, 5, 14, 15, 12, Влахина Планина 2а, 17, 5, 1, 3, 7, 13, 4, 15, 2, 6, 9, 11, Възраждане 1, 3, 6, 2, 1, 2, Възрожденска 8, Гемеджиите 2, 13, 8, 24, 15, 26, 23, 9, 17, 27, 18, 21, 16, 10, 11, 7, 12, 19, 1, 25, 20, 14, 6, 9, 4, Заря 8, 7, 5, 14, 9, 20, 3, 1, 10, 6, 16, 4, Къща- Временно Ст-Во, 2, Жилищна Сграда-Вр. Ст-Во, 12, 18, Кв.Струмско, Идн. № 04279.628.167, Кв.Струмско, Инд.№04279.628.454 , Кресна 8, 13, В Бившия Стопански Двор, 7, 2, 4, 12, 8, 2, 32, 3, 11, 30б, 30, 9, 5, 6, Любен Каравелов 14, 16, 6, 19, 21, 13, 5, 10, 11, 3, Чжс- Вр. Стр, 1, 8, 9, 18, 19, 17, 15, 12, Малешевска 5, 7, 3, 1, 4, Местност Армутлука , Местност Папльо , Местност Пенков Чифлик Пом. С-Во, Жилище, Местност Песока-Оранжерии, Местност Песоко Помпа, Местност Под Черквата , Местност Чуката , Освобождение 5, 93, 68, 44, 29, 54, 72, 31, 25, 1, 102, 27, 70, 9, 56, 6, 106, 81, 60, 41, 40, 82, 15, 101, 21, Жилище, 46, 52, 30, 7, 50, 45, 64, 23, 74, 52, 39, 108, 85, 84, 76, 25, 42, 15, 48, 66, 35, 54, 100, 37, 9, 32, 52, 98, 58, 62, Панайот Волов 16, 8, 5, 2, 9, 5, 17, 20, 19, 18, 13, 12, 4, 24, 7, 8, 2, 18, 9, 26, 20, 3, 16, 11, 1, 12, 12, 22, Панорамен Път 32а, Пенков Чифлик, Пеньо Пенев 2, 1, 4, 5, 6, 3, ПИ №04279.628.459.1, ПИ № 04279.628.394, Кв.12 , Питу Гули 4, 3, 7, 5, 1, 11, 9, Под Черквата , Прогрес 13, 8, 9, 1, 19, 17, 2, 10, 10, 6, 6, 18, 5, 14, 16, 12, 3, 14, 4, 12, Р-Н Стопански Двор 22, 21, 3, Радецки 1, 4, 5, 3, Райко Жинзифов 10а, 10, 18, 8, 22, 20, 12, 16, 14, 6, 24, 4, 2, 26, Солунските Атентатори 1, 8, 4, 8, 3, 12, 5, 7, 10, 2, Старо Струмско 12, 2, 4, Стопански Двор 13, Струмско Център Помпа За Напояване, Сграда, Кафе, Читалище, Жилище, Павилион, Жилище, Тодор Каблешков 8, 3, 4, 6, 1, 7, Трифон Кунев 3, 3, ул. Кресна И ул. Освобождение , УПИ Xii-4838, Кв.8 , Христо Ботев Фурна, Помпа За НапояванеНа 20.07.2020 г./12:00 – 13:00 ч./ – Благоевград: 04279.912.87, Акациите, Арсений Костенцев 9, 15, Магазин, 22, 27, 21, 13, 25, 20, 19, 24, 17, 9, 9, 7, 18, 23, Бистрица 10, Георги Измирлиев 3, 9, 9, 7 Дом, 7 Дом, Д-Р Христо Татарчев 30, Димитър Талев 9, Петко Д.Петков 15, 12, 14, 17, 19, Стефан Стамболов ПИ-04279.613.349На 20.07.2020 г./13:01 – 16:30 ч./ – Благоевград: Андрей Ляпчев 9, 7, 20, 14, 22, 3, 11, 24, 16, 20а, 13, 10, 12, 4, 5, 1, 26, 8, 6, 15, Генерал Тодоров 7, 9, Илинден 20, 18, 22, Св.Св. Кирил и Методий 10, 12, 14, Скаптопара 23, 24, 25, 1, 27, Цар Симеон 12, 10а, 15, 17На 21.07.2020 г./08:16 – 09:30 ч.; 08:16 – 16:30 ч.; 09:30 – 09:50 ч.; 15:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Габрово, Общ. Благоевград: 14204.501.10, Махала Хамбарджийска, Местност Синаница/Реката, Синаница / Реката , Тугулска, Жилище, КъщаНа 21.07.2020 г./08:16 – 09:30 ч.; 08:16 – 16:30 ч.; 09:30 – 09:50 ч.; 15:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – с. ДебочицаНа 21.07.2020 г./08:16 – 09:30 ч.; 08:16 – 16:30 ч.; 09:30 – 09:50 ч.; 15:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Лешко: 163, М. Реката-Тополата, Велковци, Горно Лешко Жилище, Жилище, Жилище, Жилище, Долно Лешко Жилище, Помпа За Напояване, Офис, Жилище, Офис, Жилище, Ресторант, Офис, Къща, Омчорник, Жилище, Махала Корянска, Местност Реката-Чуката, Местност Селището, ПИ №149, С. Горно Лешко, Община Благоевград, ЖилищеНа 21.07.2020 г./08:16 – 09:30 ч.; 09:30 – 09:50 ч.; 15:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Железница, Общ. Симитли: Местност Ръждавец , ПоповскаНа 21.07.2020 г./08:16 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Благоевград: Местност Под Черквата, Христо Чернопеев 2На 21.07.2020 г./08:16 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Мощанец: XVI-122, 123, Кв. 14 , Мах. Поповска , Махала Кантурска Помпа За Напояване, Къща, ПИ №110, Кв.13 , ПИ №69, Кв.12 УПИ XI-75, Кв. 6 , УПИ-16-104, Кв.13 , Четирка, Къща, 2, Къща, 1На 21.07.2020 г./08:16 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Покровник: 3-ти Март 6, Валого , Веселинци, Ленището , Местност Гладно Поле Жилищна Сграда- Вр.Стр, Местност Ленището, Местност Реката , Местност Цветковици , Минковци , Покровнишко Шосе Скз Покровник, Агрс Благоевград, Поповка 5, При Цветковски Воденици , Равначка , Тодор Александров 7, 11, УПИ I-432, Кв.28 , УПИ I-546, Кв.13 , УПИ-9-369, Кв.17 , УПИ-XXI-238, 239, Кв.30 , Хан Аспарух 1, Христо Смирненски 17, 8, Четирка , Помпа, Жилище, 1, КъщаНа 21.07.2020 г./08:16 – 16:30 ч./ – Благоевград: Христо Чернопеев 2На 21.07.2020 г./08:16 – 16:30 ч./ – Покровник: Валого, Веселинци, Местност Реката, Покровнишко Шосе Скз Покровник, Агрс Благоевград, Поповка 5, Равначка, УПИ I-432, Кв.28 УПИ-XXI-238, 239, Кв.30 , Хан Аспарух 1, 1, КъщаНа 21.07.2020 г./08:16 – 16:30 ч.; 08:16 – 09:30 ч.; 09:30 – 09:50 ч.; 15:00 – 16:00 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Падеш: II-240 , Бреза 7, Поща, Будишка Жилище, Джалевци , Мах. Ушите, Месност Миджевци Помпа За Напояване, Местност Джабирци , Местност Джалеви Бахчи, Местност Златовръх, Местност Пушовица, Местност Ридината, Местност Стопански Двор, Местност Ушите, Местност Чокарци, Падеш Жилище, Овчарник, Жилище, Обор, Жилище, Ресторант, Фуражомелка, Офис, Магазин, Жилище, Жилище, Сладкарница, Фурна, Аптека, Жилищна Сграда, Офис, Магазин, Помпа За Напояване, Здр.Служба, Жилище, Офис, Жилище, Работилница, Офис, Обор, Цех, Лечебница, Фуражомелка, Жилище, Фурна, Жилище, Жилище, УПИ I-219, Кв.17 , УПИ II-207, Кв.13 , УПИ V-74, Кв.5, ГаражНа 21.07.2020 г./08:31 – 12:00 ч./ – Благоевград: Братя Миладинови, Иван Михайлов 3, 2, Св.Св. Кирил И Методий 2, 2, 2, Скаптопара 11, 5, 2, 3а, 1, 3, Христо Ценин 4, 2, 2На 21.07.2020 г./09:30 – 09:50 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: 04279.36.89 , Александър Стамболийски , Ален Мак 13, 8, Жилище, Антон Чехов 1, Армутлука , Асен Итов 9, Бистрица Жилище, Жилище, Братя Иванови Жилище, 1, Броди 2, 36, 32, 16, Васил Левски 42, 65, Владо Черноземски 3, Гемеджиите 12, Георги Попов 30, Даме Груев 36, Еленово Жилище, 173, Зеленка 5, Иван Гарванов 1б, Илинден 23, 14, Искър 13, Карамихайлов Бунар, Кв. Струмско Стопански Двор , Коста Босилков 3, Липа 2, Любен Каравелов 6, Люляк 21, Местност Авганцов Чифлик Ш.72 , Местност Горски Разсадник , Местност Пенков Чифлик Жилищна Сграда-Временно Ст-Во, Помпа, Пом.С-Во, Помпа За Напояване, Местност Под Черквата Помпа За Напояване, Помпа За Напояване, Жилище, 1, Къща, Местност Промишлена Зона , Местност Река Бистрица Помощно Стопанство, Местност Река Струма Помощно Ст-Во, Имот №108032, Местност Реката, ТП Горско Стопанство, Николай Петрини 42, Обел 4, Огражден Жилище, 8, Освобождение 94, 98, 16, 96, Панайот Хитов 14, 25, Пенков Чифлик Ш.39, Пенков Чифлик-Ш.39, Пирин Жилище, Покровнишко Шосе 14, Производствена База-Бетонов Въ, 61, Мотел С Търговска База, Офиси, Магазин За Мебели И Офиси, Помпа За Напояване, 22, Полковник Дрангов 100, Река Бистрица , Стопански Двор Струмско , Струма 17, Жилище, 15, 9, Струмско Център 21, 2, Гараж, Стопанство, 16, 17, Жилище, Автосервиз-Временно Ст-Во, Жилище, Пом. С-Во, Рибарник, Христо Чернопеев 2, Яне Сандански 15, Склад, Помощно СтопанстовоНа 21.07.2020 г./09:30 – 09:50 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Мощанец: XVI-122, 123, Кв. 14, Извън Регулация 1, Мах. Поповска , Махала Кантурска Помпа За Напояване, Къща, ПИ №110, Кв.13, ПИ №69, Кв.12 , УПИ XI-75, Кв. 6, УПИ-16-104, Кв.13, Четирка, Къща, 2, Къща, 1На 21.07.2020 г./09:30 – 09:50 ч.; 16:00 – 16:30 ч./ – Покровник: 3-ти март 6, Валого, Веселинци, Ленището, Местност Гладно Поле Жилищна Сграда- Вр.Стр, Местност Ленището, Местност Реката, Местност Цветковици, Минковци, Покровнишко Шосе 1, 14, 15, Скз Покровник, Агрс Благоевград, Фирма, Поповка 5, При Цветковски Воденици , Равначка, Тодор Александров 7, 11, УПИ I-432, Кв.28 , УПИ I-546, Кв.13 , УПИ-9-369, Кв.17 УПИ-XXI-238, 239, Кв.30 , Хан Аспарух 1, Христо Смирненски 17, 8, Четирка, Помпа, Жилище, 1, КъщаНа 21.07.2020 г./10:01 – 13:16 ч./ – Благоевград: Ален Мак 13, Коста Босилков 3, ТП Горско СтопанствоНа 21.07.2020 г./10:01 – 13:16 ч./ – Покровник: Покровнишко шосе 15На 21.07.2020 г./13:01 – 16:30 ч./ – Благоевград: Васил Левски 14, Илинден 14, 13, Крушево 5 Рила, 5, Менча Кърничева 44, 38, 29, 52, 48, 30, 36, 50, 31, 23, 25, 21, 40, 27, 31, 32, 35, 34, 54, 42, 46, 33, Св.Св. Кирил и Методий 21, Тодор Александров 78, 62, 74, 70, 76, 90, 68, 56, 84, 76, 72, 70а, 88, 56а, 86, 64, 60, 66, Цар Симеон 8, 7, 1, 10, 9, 4, 5, 2, 6, 3, 5На 22.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 15:31 – 16:30 ч./ – Благоевград: Айдаровско Дере , Гладно Бърдо 02479.162, Димитър Талев 3, К. И. Никола Хайдукови 66, Местност Айдаровско Дере Помпа За Напояване, Местност Арнаутски Гроб Картинг Писта- Полигона, Местност Колзодуй Търговски Комплекс с Бензиностанция, Местност Медунски Андък, Местност Мицански Андък, Местност Полигона Жилище, Местност Река Струма Помощно Стопанство, Помощно Ст-Во, Мицански Андък, Огражден Жилище, Петко Р.Славейков 18, Старата Гара-Ш-14, Струма 19, 11, Струмско Център Работилница, Каравана, Тодор Александров 21, Яне Сандански 1, Река БистрицаНа 22.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 15:31 – 16:30 ч./ – Делвино, Общ. Благоевград: 025006, Баздо, Вировете, Дома, Махала Кацарска, Местност Мицански Андък, Местност Преслапо, Местност Ридо, Мицански Андък, Пл. 11, Поповска, Преслапо, Къща, Помпа за напояванеНа 22.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 15:31 – 16:30 ч./ – Еленово, Общ. Благоевград: 2На 22.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 15:31 – 16:30 ч./ – Изгрев, Общ. Благоевград: 00701 М.Чуката, 33.432 , X-333, XI-333, Айдарово , Кури Дере , Кучкудерска Нива , Махала Деянци, Местност Айдарово, Местност Кури Дере , Местност Пейчинска Чука , Местност Саковска Нива , Местност Чуката , ПИ №352, Кв.21 , УПИ III-320, Кв.22 , УПИ III-333, Кв.30 УПИ IV 87, УПИ IX-317, Кв.25, УПИ V-320, Кв.22, УПИ ХХ-320, Кв.22, УПИ-XVI-312, Кв.19 УПИ-ХІ 218 Кв.21, УПИ/Парцел 6, Кв.30, Христо Ботев 23, Чуката, Панелно Хале, Вила, ул. Братя Гошеви №7, 2, ЖилищеНа 22.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 15:31 – 16:30 ч./ – част от с. МарулевоНа 22.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 15:31 – 16:30 ч./ – Церово, Общ. Благоевград: Изгрев 4, Местност Кантона , Местност Попова Глава , Надежда 1, Осми Март 6, 20, П. Яворов 2, При Полигона , УПИ VIII-111, 112, Кв.15 , УПИ VIII-72 , УПИ XI, Пл. №76 , УПИ І-139, Кв.12 УПИ ІV-110, Кв.15, УПИ-XXXIV-170, Кв.5, Жилище, 1, М. Попова Глава ПИ 000099, Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр, 2На 22.07.2020 г./08:31 – 16:30 ч./ – Церово, Общ. Благоевград: Изгрев 4, Местност Попова Глава , Надежда 1, Осми Март 6, 20, П. Яворов 2, УПИ VIII-111, 112, Кв.15, УПИ VIII-72, УПИ XI, Пл. №76, УПИ І-139, Кв.12, УПИ Іv-110, Кв.15, УПИ-XXXIV-170, Кв.5, Жилище, 1, М. Попова Глава ПИ 000099, Жилищна Сграда-Врем.Захранване, Жилищна Сграда-Вр.Стр, 2На 23.07.2020 г./08:16 – 12:00 ч./ – Благоевград: Андрей Ляпчев 1, Бул. Св.Кирил и Методий и ул. Илинден, Генерал Тодоров 3, Менча Кърничева 32, 28, Никола Вапцаров, Св. Св. Кирил и Методий 15, 19, 14, 20, 21, 16, 17, 21, 18, Цар Симеон 11, 13На 23.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Благоевград: 14-ти Полк 41, 35, 14, 37, 3, 39, XII-7208, Асен Чаушки 8, 2, 6, 4, 1, 3, Балкан 3, 7, 1, 20, 22, 6, 26, 8, 9, 16, 4, 1, 4, 6а, 24, 14, 5, 13, 2, Велико Търново, Витоша 5 А, 5, 5 Б, Детелина 12, 6, 24, 16, 13, 3, 3, 10, 12, 9, 4, 8, 7, 22, 15, 14, 2, 19, 18, 1, 4, 11, Егея 12, 7, 10, 9, 5, 14, 9, Листопад 12, Марулевска 4, 3, 6, 1, Местност Баларбаши , Младост 22, 9, 4, 4, 1, 14, 5, 3, 7, 7, 6, 10, 2, 16, 11, 19, 12, Освобождение Едноф. Къща – Врем. Стр, Полковник Дрангов 80, 78, 68, 72, 56, 67, 76, 44, 48, 70, 62, 64, 53, 58, 60, 52, 46, 61, 66, 50, 71, 76, 74, 73, 54, 57, 63, 55, 59, 77, Търново 34, 39, 12, 35, 9, 7, 6, 37, 27, 41, 17, 21, 4, Шар Планина 23, 41, 25, 45, 31, 19, 16, 20, 21, 29 Партер, 18, 29, 35, 39, 45, 47, 17, 33, 22, 27, 43, 14, 21, 37, 26, 26На 23.07.2020 г./08:31 – 12:00 ч./ – Благоевград: Андрей Ляпчев 1, бул. Св.Кирил и Методий и ул.Илинден, Генерал Тодоров 3, Менча Кърничева 32, 28, Никола Вапцаров, Св.Св. Кирил и Методий 21, 16, 20, 18, 15, 19, 17, 21, 14, Цар Симеон 11, 13На 23.07.2020 г./13:01 – 16:30 ч./ – Благоевград: Антон Чехов 1, 20, 1, Васил Левски 25, Менча Кърничева 37, Местност Международно шосе, Канцеларии, 10, Работилница, Св. Димитър Солунски 15, 12, 10, Страцин 20, Тодор Александров 102, 101, 83, 85, 100, 95, 110, 71, 96, 93, 98, 89, 103, 97, 91, 106, 108а, 108, 99, 104, 87На 24.07.2020 г./08:16 – 12:00 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски 29, Илинден ТОТО Пункт, 16, 16, Св.Св. Кирил и Методий 18, 23, 23, 20, Стефан Стамболов 13На 24.07.2020 г./08:31 – 12:00 ч./ – Благоевград: Александър Стамболийски 29, Илинден 16, 16, Тото Пункт, Св.Св. Кирил и Методий 18, 23, 23, 20, Стефан Стамболов 13На 24.07.2020 г./13:01 – 16:30 ч./ – Благоевград: Васил Априлов 44, 32, 28, 43, 26, 38, 37, 35, 33, 30, 27, 42, 36, 34, 39, 29, 45, 32, 41, 40, Петър Ичев 5, 4, Свети Наум 2, 12, 4, 10, 8, Теменуга 3, 5, 9, 1, 7а, 5, 7, Трети март 18, 12, 14, 16, Христо Смирненски 20, 25, 23, 19, 19 1, 21, Цанко Церковски 15, 27, 17, 29, 19, 23, 25, 21Община Гоце Делчев На 23.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Абланица, Общ. Хаджидимово: Александър Стамболийски 7, 8, 2, 3, 10, 19, 12, 5, 11, 6, 17, 13, Асен Джикаров 4, 6, 3, 1, 8, Вела Пеева 6, Димо Хаджидимов 20, 9, 7, 16, 5, 8, 10, 2, 19, 6, 4, 3, 12, 11, 15, 14, 1, Драма 25, 6, 18, 13, 12, 1, 11, 8, 3, 7, 14, 5, 22, 20, 15, 4, 19, 9, 2, 21, Елин Пелин 73, ТП-3, 71, 48, 10, 1, 7, 5, 70, 32, Кавала 1, 6, 5, 22, 32, 17, 14, 20, 30, 18, 4, 9, 7, 8, 2, 12, 3, 13, 24, 21, 26, 16, Ленища, М. Ленища , Неврокоп 5, Отец Паисий 21, 52, 14, 17, 27, 12, 23, 19, 25, 18, 15, 9, Площада Магазин, 2а, Победа 1, 2, 4, Свилен Русев 8, 2, 1, 3, 9, 7, 4, 10, Свобода 8, 5, 6, Славянка 10, 3, 8, 7, 1, 13, 9, 6, 17, 5, 4, Славянска 15, Тодор Паница 4, 9, 11, 3, 6, 15, 10, 12, 2, 8, Чавдар Войвода 2, 3, 10, 17, 4, 15, 6, 13, 12, 18, 11, 5, 1, 7, 8, 9, Юрий Гагарин 2, 12, 4, 9, 10, 13, 5, 6, 1На 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Брезница: Антон Иванов 3, 9, 7, 6, 15, 10, 4, 11, 17, Балийца 26, 24, Барата 8, Бело Море 3, 16, 4, 8, 9, 7, 4, 12, 5, Васил Левски 3, 8, 2, Гео Милев 6, Кв. 84 , Крали Марко 7, 9, Кушията 7, Лозята 3, Македония 4, Неврокоп 7, Стопански Двор, Отец Паисий 8, Охрид 10, 18, 7, 4, 9, 5, 2, Пейо К.Яворов 12, Пирин 8, 1, Речище 35, 29, 25, 17, 32, 24, 27, 10, 20, 31, 11, 40, 26, 13, 9, 22, ТП-2, 23, 33, 5, 15, Ридът 27, 25, 22, 21, 23, Синища 11, Спас Белухов-Пането 11, Стопански Двор , Татарка 41, 39, 28, 50, 38, 26, 43, 16, 42, 37, 35, 24, 29, 49, 21, 34, 53, 51, 19, 4, 44, 43, 25, 18, 48, 44, 47, 41, 36, Туфча 2, Ушите , Хан Аспарух 12, 11, 18, 2, 5, 14, 8, 13, 4, 17, 21, 9, 7, 3, 6, 16, Христо Ботев 16, 16, 7, 9, 11На 20.07.2020 г./14:30 – 16:30 ч./ – Лъжница: 029005 М. Голака, Ал.Стамболийски 10, 9, 8, 5, 11, 1, 7, 3, 13, 2, 12, 18297, 18, Атанас Тешовски 12, 15, 3, 7, Горна Бара, Лъжница Поща, Местност Дъбето Стопанска Постройка, Никола Вапцаров 29, Опълченска 36, 13, 31, 28, 23, 12, 4, 11, 42, 10, 19, 16, 6, 26, 17, 15, 38, 24, 30, 40, 27, 22, 8, 20, 35, 18, 25, 14, Ореляк 13, 4, 17, 1, 6, 11, 21, 3, 8, 10, 2, 15, 7, 9, Партизани 13, 23, 19, 14, 17, 33, 15, 29, Прогрес 7, 6, Родопи 1, 3, 9, 5, Сергей Румянцев 21, 10, 31, 8, 27, 29, 33, 23, 32, 17, Стоян Войвода 15, Христо Ботев 20, 12, 3, 5, 16, 15, 4, 10, 8, 1, 7, 9, 2, 11, 13, 6, 18, 17, 14, Юрий Гагарин 3На 21.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Горно Дряново: 029032 – М.ДяновоНа 21.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Гоце Делчев: Kурортен Kомплекс Попови Ливади Вила, Почивна База, Гоце Делчев 73, Местност Мочура Свинарник, Сграда, Цех, МТП, Местност Сушица Разсадник, Офис, Рибарник, Фургон, Помпа, Пенковото , Пенчо Славейков 21, Преспа 3, 3, Серес 2, Симеон Радев 6, СушицаНа 21.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Гърмен: Вальовица , Втора 21, 1, 24, 26, 27, 9, 30, 7, 35, 20, 10, 24, 14, 43, 36, 6, 4, 12, 1, 39, 3, 40, 42, 5, 8, 41, 15, 29, 2, 38, 13, 16, 26, 31, Двадесет и Втора 4, 9, 6, Двадесет и Девета 3, 2, 15, 27, 16, 18, 13, 12, 33, 11, 21, 5, 19, 7, 8, 35, 6, 9, 31, 1, 29, 14, 5, Двадесет и Осма 7, 14, 16, 20, 18, 10а, 2, 10, 12, 4, Двадесет и Пета 16, 5, 25, 14, 17, 7, 15, 13, 9, 11, 10, 4, 1, 3, Двадесет и Първа 43, 35, 22, 21, 4, 18, 45, 39, 23, 16, 33, 29, 1, 21, 4, 11, 1, 6, 23, 9, 2, 10, 19, 5, 12, 15, 6, 3, 4, Двадесет и Седма 2, 4, 1, 3, 24, 7, 6, 15, 4, 12, 13, 10, 19, 17, 5, Двадесет и Трета 8, 1, 9, 7, 2, 6, 3, 7, 4, Двадесет и Четвърта 3, 6, 3, 9, 7, 2, 16, 6, Двадесет и Шеста 18, 4, 3, 17, 2, 5, 1, 6, Двадесета 9, 15, 3, 13, 20, 11, 1, 17, 5, Дванадесета 8, 2, 3, 13, 1, 4, Девета 9, 3, 1, 5, 2, 7, 36, 25, 12, 18, 21, 20, 16, 34, 6, 26, 8, 17, 4, 11, 15, 10, 6, Деветнадесета 12, 7, 5, 18, 4, 3, 8, 12, 9, 1, 20, 6, Десета 33, 6, 11, 8, 17, 9, 3, 16, 12, 7, 18, 14, 2, 5, 47, 20, 49, 68, 78, 46, 50, 51, 66, 44, 29, 34, 72, 37, 22, 41, 32, 58, 43, 39, 60, 40, 23, 56, 62, 64, 52, 6, 36, 54, 38, 21, 19, 26, 45, 30, Единадесета 9, 3, 4, 15, 7, 1, 5, 16, 13, 10, 14, 1а, 19, 23, 11, 21, 6, Извън Регулацията 26, 2, Овчарник, М. Маноле , ПИ-000490 , ТП 1, Археологически Резерват, Осемнадесета 6, 13, 34, 9, 8, 5, 17, 20, 3, 14, 1, 7, 4, 2, 6, 9, Осма 29, 15, 11, 17, 1, 13, 20, 25, 10, 21, 7, 16, 3, 18, 14, 5, 13, 21, 6, 8, 27, Пета 13, 17, 2, 12, 5, 11, 19, 51, Петнадесета 4, 2, 11, 16, 15, 6, 1, 7, 13, 9, 12, 56, Площада Поща, Първа 7, 67, 22, 31, 20, 16, 13, 24, 5, 14, 8, 18, 6, 15, 28, 3, 26, 9, 32, 23, 38, 21, 40, 19, 1, 44, 32, 34, 22, 36, 81, 85, 56, 73, 62, 76, 65, 83, 64, 77, 60, 74, 66, 67, Павилион-магазин, 70, 71, 35, 75, 1, 72, 61, 69, 78, 51, 19, 52, 33, 55, 29, 39, 47, 27, 10, 50, 43, 57, 61, 49, 63, 59, 37, 1, 25, 46, 35, 41, Седемнадесета 7, 5, 3, 4, 10, Седма 18, 30, 13, 32, 9, 11, 8, 24, 1, 5, 3, 12, 6, 4, 28, 16, 26, 28, 31, 13, Ст 1 Кл Б ТП Гърмен 6 , Ст 17 Кл А ТП Гърмен 2 , Суадживица , Тальова Върба , Трета 55, 43, 35, 45, 26, 34, 51, 37, 44, 76, 38, 47, 30, 33, 48, 52, 39, 32, 40, 53, 5, 3, 61, 59, 57, 55, 56, 48, 21, 19, 5, 10, 1, 7, 17, 29, 8, 15, 6, 12, 22, 11, 27, 9, 13, 2, Тридесет и Втора 2, Тридесет и Пета 2, 4, 8, 6, Тридесет и Първа 3, 8, 6, 2, 4, Тридесет и Трета 14, 4, 2, 10, 5, 7, 33, 6, 7, 5, Тридесет и Четвърта 6, 20, 4, 109, 8, 3, 7, 1, 2, Тридесет и Шеста 1, Тридесета 1, 4, 3, 6, Тринадесета 21, 9, 7, 5, 11, 20, 13, 2, 9, Ценьов Тумба, Четвърта 6, 5, 9, 1, 9, Четиринадесета 32, 4, 3, 9, Шеста 2, 7, 8, 10, 9, 4, 5, 6, 8, 8, 4, 2, Шестнадесета 4, 3, 6, 2, 4, 9, Шопарланка, 29, 33На 21.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Дебрен: 033002, 19076-М. Шопарланка, ІV-517, Вакльовица, Втора 1, 5, 8, 1а, 7, 11, 2, 10, 3, 18, 12, 1, 16, 6, 22, 9, 14, 4, 5, 21, 27a, 19, 35, 15, 25, 13, 33, 2, 23, 41, 17, 16, 31, 20, 29, Двадесет и Втора 12, 5, 6, 9, Двадесет и Осма 3, Двадесет и Пета 9, 8, Двадесет и Първа 5, Двадесет и Седма 1, 12, 6, Двадесет и Трета 15, 32, 7, 1, 44, 29, Двадесет и Четвърта 3, 24, 6, 7, Двадесета 35, 20, 6, 30, 1, 26, 14, 12, 24, 4, 28, 22, 16, 10, 2, 18, 3, 8, 7, 9, 36, 5, Дванадесета 4, 13, 1, 16, 18, 1, 20, 27, 6, 15, 5, 3, 14, 10, 2, 7, 12, 9, 11, Девета 15, 1, 5, Деветнадесета 3, 1, 5, 7, 5, 15, 9, 3, 11, 1, 7, 13, Десета 45, 31, 29, 25, 7, 35, 41, 27, 3, 23, 22, 2, 37, 17, 1, 11, 14, 39, 12, 24, 16, 5, 18, 19, 9, 15, 21, 13, 33, Драча, Единадесета 23, 20, 1, 14, 15, 6, 24, 2, 19, 11, 4, 26, 16, 21, 8, 17, 10, Извън Регулация ПИ 038014, Корилово, М. Решманица, Местност Рашманица, Осемнадесета 17, 13, 7, 9, 6, 14, 15, 4, 11, 10, 12, 5, 10, 3, 1, 4, Осма 5, 18, 5, 13, 6, 4, 21, 12, 8, 20, 15, 24, 11, 19, 10, 2, 16, 9, 3, 17, 7, Пета 33, 39, 8, 11, 15, 7, 25, 24, 20, 31, 29, 4, 14, 3, 30, 2, 22, 21, 19, 23, 5, 43, 6, 17, 1, 27, 16, 26, 13, 28, 18, 12, 10, 41, 37, 9, Петнадесета 21, 16, 13, 15, 4, 17, 6, 1, 3, 18, 22, 9, 20, 7, 8, 11, 12, 2, 5, 26, 14, 24, 19, 10, 5, Първа 67, 17, Автоработилница, 63, 33, 30, 61, 39, 55, 27, 48, 18а, 24, 43, 45, 41, 50, 1, 59, 49, 29, 46, 35, 44, 28, 37, 23, 34, 40, 52, 57, 53, 32, 36, 47, 51, 621, 25, 31, 26, 56, 38, 42, 22, 54, 20, 40, 19, 21, 8, 11, 7, 13, 18, 2, 14, 5, 17, 9, 10, 12, 15, 3, 6, 32, 1, 16, 4, Решманица , Седемнадесета 12, 3, 14, 6, 2, 10, 4, 8, Седма 6, 1, 3, 5, 4, 8, 2, Ст 18 Кл.Б ТП Дебрен 2 , Ст 22 Кл. В ТП Дебрен 2 , Ст 31 Кл. А ТП Дебрен 2 , Ст 5 Кл Б ТП Дебрен 1 , Трета 31, 15, 1, 5, 21, 10, 18, 9, 2, 4, 27, 23, 14, 3, 12, 7, 19, 13, 8, 6, 11, 29, 18, 37, 49, 35, 10, 43, 45, 41, 31, 51, 33, 47, Тринадесета 1, 26, 2, 3, УПИ 5 , Чавдаров Кавак, Четвърта 27, 1, 6, 4, 8, 2, 16, 31, 25, 40, 44, 5, 21, 39, 32, 33, 36, 35, 17, 3, 19, 30, 20, 22, 1, 37, 18, 38, 42, 13, 14, 34, 15, 11, 9, 12, 10, 16, 24, 29, 26, 28, 23, Четиринадесета 32, 17, 15, 6, 14, 18, 7, 13, 2, 10, 30, 24, 3, 5, 4, 8, 26, 22, 20, 11, 16, 28, 19, 9, 12, 1, 6, Чорбаджика, Шеста 42, 46, 17, 40, 50, 44, 48, 38, 52, 22, 26, 15, 24, 34, 13, 18, 16, 2, 28, 36, 4, 3, 30, 6, 12, 20, 32, 14, 10, 8, 58, 56, 54, Шестнадесета 9, 13, 14, 26, 10, 16, 4, 20, 34, 6, 17, 5, 19, 18, 22, 8, 24, 12, 2, 11, 21, 28, 15, 7, 3, 1, 23, 3, 1, Шопарланката, 51, 1, Тп2, 3На 21.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Дъбница: 055001 , Втора 4, 28, 32, 5, 30, 17, 9, 8, 24, 6, 20, 14, 22, 15, 2, 13, 1, 12, 7, 10, 16а, 26, 40, 16, 18, 3, Двадесет и Пета 20, 19, 29, 12, 33, 23, 35, 5, 11, 2, 17, 21, 7, 16, 15, 18, 8, 14, 22, 37, 9, 25, Двадесет и Седма 21, 13, 17, 3, 23, 11, 15, 9, 1, 5, Двадесет и Четвърта 3, 7, 5, Двадесет и Шеста 4, 6, Двадесета 11, Дванадесета 10, Девета 19, Десета 11, Неуточнен Адрес ТП 1 Дъбница, Пета 1, Петнадесета 1, 10, 12, 13, 8, Първа 1, 15, 19, 8, 11, 14, 17, 10, 12, 4, 6, 5, 3, 2, Седемнадесета 10, 17, 15, Стопански Двор Свинарник, Склад И Работилница, Автоработилница, Склад, Офис, Работилница, Времянка, Трета 1, Тринадесета 5, 3, 7, Четвърта 3, 13, Четиринадесета 54, 5, 52, 50, 32, 39, 2, 6, 46, 20, 38, 16, 40, 1, 35, 79, 44, 31, 30, 48, 36, 17, 8, 29, 42, 43, 58, 4, 37, 34, 10, 3, 28, 18, Шеста 14, 12, 1, 2, 6, 10, 9, 15, 11, 7, 17, 16, 4, Шестнадесета 1, 2, 7, 3, 1, 5, 4, Площад, 2, 1На 21.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Ковачевица: Кв.23, УПИ ІVНа 21.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Копривлен: ОвчарникНа 21.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Лещен: УПИ II – 273 , УПИ II, ПИ №271, Кв.19 , УПИ VI, ПИ №269, Кв.19 , Временно Строително ТаблоНа 21.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Марчево: 042004, 042005 – М. Самуилска Поляна , 047096 По Квс На С. Марчево М. Пъдарка, Голек, Канина, Курорт Огняновски Минерални Бани, Ст 19 Тп Марчево 2На 21.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен: 034075 , ||-42, Кв.3 М. Банята, Благой Матеров 1, 5, 2, 10, 15, 16, 11, 6, 12, 18, 13, 22, 17, 20, 7, 8, 21, Втора 1a, 1, 2, Горни Бани Сграда, 9, 1, 10, Преди База Апк, Почивна Станция, 1, Хотел, Времянка, Двадесет и Втора 3, 1, 4, 4, 16, Двадесет и Девета 11, 7, 9, 29, 5, 6, 21, 17, 3, 13, Двадесет и Осма 5, 28, 2, 4, 9, 3, Двадесет и Пета 3, 4, 7, 6, 2, 8, 3, 12, 4, 10, Двадесет и Първа 18, 17, 216, 8, 1, 19, 9, 4, 3, 13, 6, 44, Двадесет и Седма 15, 14, 7, 13, 12, 9, 4, 5, 1, 2, 6, 8, Двадесет и Трета 1, 3, Двадесет и Четвърта 3, 7, 1, 8, 6, Двадесет и Шеста 7, 4, 5, 27, 6, 21, 15, 9, 11, 12, 4, 18, 1, 20, 13, 14, 16, Двадесета 6, 7, 8, 9, 12, 22, 3, 19, 4, 1, 10, 2, 18, Дванадесета 6, Деветнадесета 4, 5, 2, 8, 7, 6, 3, 11, 16, 13, 15, 17, Димитър Кемалов 45, 49, 35, 12, 6, 8, 37, 10, 41, 43, 47, 39, 33, 31, 41, Долни Бани Ресторант, Времянка, Иван Вазов 1, 28, 57, 29, 40, 5, 49, 45, 25, 10, 4, 13, 2, 19, 53 Кметство, 55, 17, 7, 41, 24, 11, 12, 26, 33, 21, 8, 14, 38, 9, 43, 3, 15, 42, 51, 31, 75, 1, 6, 63, 44, 46, 18, 50, 16, 27а, 27, 53, 32, 47, 48, Кирил И Методий 10, 9, 2, 33, 17, 11, 21, 16, 35, 19, 28, Каравана, 7, 24, 30, 22, 37, 8, 12, 3, 27, 26, 18, 25, Курбаня 1, 15, Неуточнен Адрес Градски Бани, Поща, Площад, Стълб №23, Кл. В, Тп3, Осемнадесета 1, 8, 2, 3, 6, 7, Отец Пайсий 26, 28, 24, 2, 3, 11, 10, 12, 14, 1, 15, 13, 9, 6, 7, 5, 19, 4, Пета 2, Петдесет А, Петнадесета 5, 3, Първа 2, 8, 4, 14, 17, 13, 6, .11, 3, 19, 21, 15, 1, Ст 2 Кл.В Тп Огняново 1 , Ст 23 Кл Б Тп Огняново 3 , Трета 5, 6, 7, Тридесета 24, 1, 13, 2, 6, 4, 12, 15, 9, 3, 10, 20, 7, 11, Четвърта 12, 14, 3, 8, 10, Четиридесет и Първа 9, 2, 5, 1, 7, 3, Шестнадесета 1На 21.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Осиково, Общ. Гърмен: 1На 21.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Рибново: 000317, Землището на с. Рибново, 048031 , ІІІ-966, Кв.56 , Втора 8, 11, 1, 7, 9, 13, 3, Върбиците, Двадесет И Втора 4, 5а, 2, 10, 1, 8, 12, 14а, 14, 1а, 5, 7, 6, 7а, Двадесет И Девета 1, 2, 5, 7, 4, 6, 8, 3, 12, 9, Двадесет и Осем 6, 5, 9, 12, 7, Двадесет и Пета 2, 4, 7, 6, 5, 8, 1, 4, Двадесет и Първа 6, 1, 3, 10, 5, 2, 4, 14, 12, 14а, 8, Двадесет и Седем 4, 8, 9, 15, 17, 11, 1, 10, 13, 5, 3, 2, 6, 7, 4, 14, Двадесет и Трета 2, 1, 4, 8, 6, 9, 7, 3, 6, 6, Двадесет И Четвърта 2, 3, 5, 1, Двадесет и Шеста 1, 23, 15, 14, 16, 4, 27, 26, 20, 12, 13, 21, 29, 17, 25, Двадесета 5, 1, 2, 8а, 6, 8, 3, 4, Дванадесета 10, 17, 1, 3, 13, 15, 2, 9, 4, 12, 8, 10, 17, 14, 6, 7, 24, 19, 11, Девета 1, 6, 3a, 5, 7a, 4, 3, 7, 8, 9, Деветнадесета 2, 8, 5, 7, 3, 6, 1, 4, Десета 6, 12a, 2, 5, 12, 6а, 8, 4, 10, 20, 14, 7, 30, 26, 5, 28, 9, 11, 13, 18a, 17, 1, 16, Единадесета 11, 12, 5, 8, 16, 1, 3, 2, 4, Ливаде , М. Бърдо 3, 5, 4, 12, 14, 11, 8, 7, 9, М.Плевнето 13, 3, 14, 21а, 27, 15, 9, 12, 22, 26, 8а, 6, 4, 1, 21, 28, 19, 2, 8, 17, 11, 5, 23, 20, 30, 18, 16, М.Селища 2, 10, 3, 2, 7, 1, 11, М.Снесеното 6, 8, 4, 5, 1, М.Тръне 1, 2, 4, 3, 5, Местност Бърдо 5, Неуточнен Адрес Центъра, Поща, В Началото На Селото В Ляво, Осемнадесета 9, 2, 5, 1, 3, 6, 4, 7, 11а, 13а, 11, 9а, 13, 10, 8, 20, 17а, 14, 29, 12, 25а, 16а, 27, 21, 24, 15, 33, 17, 25, 18, 31, 23, 16а, Осма 11, 9, 16, 15, 10, 4, 6, 8, 17, 18, 2a, 2, 13, 7, 14, 12, 1a, 5, 11a, Пета 5, 6, 11, 23, 19, 16, 3, 20, 21, 4, 1, 8, 17, 9, 18, 2, 15, 7, 10, Петнадесета 5, 21, 4, 3, 18, 17, 5, 7, 29, 15, 37, 30, 16, 1, 8, 10, 9, 27, 19, 12, 38, 31, 36, 47, 2, 6, 26, 33, 13, Първа 35a, 27, 64, 48а, 39, 41, 54, 46, 47a, 43a, 58, 28, 45, 40, 50, 37, 33 А, 48, 52, 35, 37a, 31, 62, 29, 29а, 46б, 42, 39a, 33, 49, 43, 46а, 60, 31а, 44, 58a, 50а, 92, 100, 83, 73, 59, 104, 97, 99, 98, 72, 82, 74, 55, 53, 45, 75, 68а, 86, 101, 67, 63, 1, 51, 58, 80, 108, 69, 71, 45a, 64, 70, 65, 61, 76, 14, 1, 17, 8а, 35, 38, 7, 1 А, 2, 13, 22, 36, 30, 6, 18, 12, 34, 11, 14, 28, 4, 3, 5, 16, 26, 8, 10, 1а, 32, 9, 19, Седемнадесета 9, 16, 20, 18, 12, 15, 2, 3, 8, 11, 9, 19, 5, 6, 4, 17, 14, 22, 13, 17а, Седма 1, 7, 8, 32, 12, 26, 6, 17, 9, 36, 22, 16, 11, 21, 34, 3, 25, 19, 4, 38, 30, 28, 29, 5, 2, 13, 7, 1, 2, 28, Трета 4, 17, 9, 2, 6, 7, 3, Тридесет и Първа 6, Тридесета 12, 5, 13, 7, 27, 1, 3, 24, Тринадесета 23, 11, 10, 36, 20, 18, 15, 1, 16, 9, 38, 7, 26, 22, 21, 30, 34, 17, 6, 2, 13, 19, 5a, 24, 12, 5, 8, 28, 4, 15а, 14, 27, 3, 32, 25, Четвърта 12, 4, 4, 6, 12, 8, 3, 1, 2, Четиринадесета 2, 1, 10, 2а, 13, 4, 5, 6, 8, 6a, 17, 3, Шеста 6, 15, 10, 9, 11, 4, 2, 5, 13, 1, 3, 8, Шестнадесета 23, 1, 12, 19, 9, 15, 25, 11а, 3, 8, 5, 7, 6, 10, 13, 11, 21, 4, 2, 4, 9, 10, 6, 6б, 3, 2, 6аНа 21.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Скребатно: Над Селото- ОградитеНа 21.07.2020 г./09:16 – 16:00 ч./ – Гърмен: Втора 21, 1, 24, 26, 27, 9, 30, 7, 35, 20, 10, 24, 14, 43, 36, 6, 4, 12, 1, 39, 3, 40, 42, 5, 8, 41, 15, 29, 2, 38, 13, 16, 26, Двадесет и Втора 6, Двадесет и Девета 3, 2, 15, 27, 16, 18, 13, 12, 33, 11, 21, 5, 19, 7, 8, 35, 6, 9, 31, 1, 29, 14, 5, Двадесет и Осма 10а, 2, 10, 12, 4, Двадесет и Пета 4, 1, 3, Двадесет и Първа 4, 1, 21, 4, 11, 1, 6, 23, 9, 2, 10, 19, 5, 12, 15, 6, 3, Двадесет и Седма 24, 7, 6, 15, 4, 12, 13, 10, 19, 17, 5, Двадесет И Трета 8, 1, 9, 7, 2, 6, 3, Двадесет и Четвърта 6, 3, 9, 7, 2, 16, Двадесет и Шеста 18, 4, 3, 17, 2, 5, 1, 6, Двадесета 9, 15, 3, 13, 20, 11, 1, 17, 5, Девета 9, 3, 1, 5, 2, 7, 36, 25, 6, Деветнадесета 5, 18, 4, 3, 8, 12, 9, 1, 20, 6, Десета 33, 6, 11, 8, 17, 9, 3, 16, 12, 7, 18, 14, 2, 5, Неуточнен Адрес Тп1, Археологически Резерват, Общинска Администрация Гърмен , Осемнадесета 8, 5, 17, 20, 3, 14, 1, 7, 4, 2, 6, 9, Осма 29, 15, 11, 17, 1, 13, 20, 25, 10, 21, 7, 16, 3, 18, 14, 5, 8, 27, Пета 13, 17, 2, 12, 5, 11, 19, 51, Петнадесета 4, 2, 11, 16, 15, 6, 1, 7, 13, 9, 12, Площада Поща, Първа 7, 67, 22, 31, 20, 16, 13, 24, 5, 14, 8, 18, 6, 15, 28, 3, 26, 9, 32, 81, 85, 56, 73, 62, 76, 65, 83, 64, 77, 60, 74, 66, 67, Павилион-магазин, 70, 71, 35, 75, 1, 72, 61, 69, 78, 51, 19, 52, 33, 55, 29, 39, 47, 27, 10, 50, 43, 57, 61, 49, 63, 59, 37, 1, 25, 46, 35, 41, Седемнадесета 7, 5, 3, 4, 10, Седма 18, 30, 13, 32, 9, 11, 8, 24, 1, 5, 3, 12, 6, 4, 28, 16, 26, Ст 1 Кл. Б ТП Гърмен 6 , Ст 17 Кл. А ТП Гърмен 2 , Суадживица , Тальова Върба , Трета 21, 19, 5, 10, 1, 7, 17, 29, 8, 15, 6, 12, 22, 11, 27, 9, 13, 2, 43, 35, 45, 26, 34, 51, 37, 44, 76, 38, 47, 30, 33, 48, 52, 39, 32, 40, 53, 5, 61, 59, 57, 55, 56, 48, Тридесет и Втора 2, Тридесет и Пета 2, 4, Тридесет и Първа 3, 8, 6, 2, 4, Тридесет и Трета 14, 4, 2, 10, 5, 7, 33, 6, Тридесет и Четвърта 6, 20, Тридесета 1, 4, 3, 6, Тринадесета 21, 9, 7, 5, 11, 20, 13, Ценьов Тумба , Четвърта 6, 5, 9, 1, 9, Четиринадесета 32, 4, 3, 9, Шеста 2, 7, 8, 10, 9, 4, 5, 6, 8, 4, 2, Шестнадесета 4, 3, 6, 2, 4, 9, Шопарланка , 29, 33На 21.07.2020 г./09:16 – 16:00 ч./ – Дебрен: 51На 22.07.2020 г./09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Балдево: УПИ VII-97, Кв.9, УПИ ІІІ Кв.14, Традиционен СъборНа 22.07.2020 г./09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Баничан: Бахчите, Местност Поле, Пръдлището, УПИ III, Кв.31, УПИ-ІV-270, Кв. 28, В Сградата на Кметството, ЧиталищеНа 22.07.2020 г./09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев: Балтовици, Капсии, Местност Капсии, Местност Пенковото, ПИ-18021, М. Мантара, С.Борово, Село Борово, УПИ-V-183 , Кв. 30, Стопански двор. На 22.07.2020 г./09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Брезница: 29-ти декември 9, 7, 31002, VІІІ , Антон Иванов 11, 1, 3, 9, 7, 6, 15, 10, 4, 11, 17, Балийца 3, 7, 17, 9, 11, 1, 33, 4, 14, 2, 18, 16, 15, 13, 12, 6, 5, 3, 26, 24, 33, 41, 47, 43, 30, 29, 26, 25, 28, 42, 35, 37 А, 24, 37, 10, Барата 7, 8, 18, 9, 7, 4, 3, 8, 6, 1, 8, Бели Брег 5, 9, 7, 1, 14, 10, 3, 4, 6, 1, Бело Море 3, 16, 4, 8, 9, 7, 4, 12, 5, Бърда 14, 11, 24, 5, 3, 4, 7, 26, 35, 10, 16, 12, 18, 8, 14, Васил Левски 3, 8, 2, 26, 27, Васил Петлешков 7, 7, 5, 4, 9, 10, 3, Воденицата 2, 5, 1, Генерал Ковачев 7, 1, 5, 2, 4, Гео Милев 3, 11, 1, 17, 15, 8, 12, 7, 6, 5, 6, 6, Георги С. Раковски 10, 12, 5, 3, 4, 6, Гоце Делчев 7, 10, 26, 1, 3, 9, 1, 13, 21, 6, 23, 15, 19, 11, 8, 17, Дунав 12, 4, 2, 9, 10, 13, 5, 8, Иван Вазов 1, 21, 7, 1, 20, 31, 12, 23, 10, 35, 5, 8, 33, 19, 21, 17, 27, 4, 9, Исмаил Кальор 7, 2, 9, 6, Каменица 8, 6, 6, Кв. 84 , Керанека 20, 7, 11, 1, 12, 15, 6, 2, 4, 9, Киркалица , Крали Марко 7, 9, 4, 6, 3, 7, 2, 5, Кушията 7, 4, 8, 2, 7, 5, 1, Лозята 3, 7, 11, 21, 48, 4, 18, 2, 14, 12, 6, 3, 17, 5, 10, 3, Македония 8, 1, 6, 10, 4, Масърли 1, 3, 10, Местност Чарка Вила, Неврокоп 8, 28, 2, 37, 50, 7, 46, 19, 48, 30, 5, 33, 12, 4, 25, 32, 28, 11, 14, 26, 16, 17, 34, 1, 2, 9, 24, 8, 10, 15, 29, 37, 18, 13, 35, 27, 39, 36, 6, 7, 12, 11, Поща, Стопански двор, Отец Паисий 7, 2, 1, 14, 6, 4, 3, 10, 8, 5, 10, 4, 8, Охрид 10, 18, 7, 4, 9, 5, 2, Падарката 6, 14, 3, 14, 19, 15, 17, 14, 10, 13, 6, 28, 17, 11, 15, 12, 7, 4, 3, 16, 2, Панайот Хитов 2, 4, 4, Папратница , Пейо К.Яворов 13, 2, 17, 11, 6, 21, 7, 31, 12, 19, 23, 5, 4, 24, 18, 1, 14, 16, 12, Пирин 2, 14, 8, 1, 8, 18, 22, 7, 13, 15, 5, 14, 2, 6, 16, 9, 3, Промишлена , Речище 17, 9, 18, 14, 7, 5, 3, 1, 17, 2, 32, 1, 35, 29, 25, 17, 32, 24, 27, 10, 20, 31, 11, 40, 26, 13, 9, 22, Тп-2, 23, 33, 5, 15, 31, 13, Ридът 1, 13, 27, 25, 22, 21, 23, 9, 8, 19, 18, 7, 21, 16, 12, 17, 10, Свобода 10, 2, 7, 1, 6, 5, 3, 5, Синища 10, 9, 15, 13, 2, ТП-1, 11, 1, 7, 17, 11, Ситницата 3, 5, 1, Сливница 12, 1, 13, 8, 4, 6, 10, 5, 3, Софата 13, 2, 1, 12, 6, 4, 10, 8, 9, 23, 28, 19, 14, 31, 17, 33, 21, 25, 2, 7, 13, Спас Белухов-Пането 14, 12, 11, 2, 12, 10, 4, 1, 9, 5, 14, Стара Планина 6, 11, 9, 10, 1, 7, 13, 4, 5, 28, Стефан Караджа 4, 5, 13, 1, 2, 3, Стопански Двор , Суда 9, 11, 6, 12, 2, 31, 15, 3, 10, 1, 36, 27, 19, 30, 15, 20, 33, 24, 23, 31, 13, 21, 25, 28, 40, 32, 14, 34, 35, Татарка 7, 1, 14, 2, 23, 1, 15, 9, 19, 13, 10, 7, 6, 43, 42, 5, 11, 3, 8, 4, 41, 39, 28, 50, 38, 26, 43, 16, 42, 37, 35, 24, 29, 49, 21, 34, 53, 51, 19, 4, 44, 43, 25, 18, 48, 44, 47, 41, 36, Теофик Хаджи 6, 4, 2, 7, 5, 6, Туфча 14, 16, 24, 28, 20, 18, 12, 10, 28, 2, 6, 2, 24, 3, УПИ Ii-682, Кв.49 , УПИ-ІV, Кв.82 , УПИ-ХVІІІ-72138, Кв. 58 , Ушите , Хан Аспарух 10, 12, 21, 12, 11, 18, 2, 5, 14, 8, 13, 4, 17, 21, 9, 7, 3, 6, 16, Ходжова Поляна 20, 13, 2, 16, Павилион-магазин, 1, 18, 14, 8, 6, 7, 5, 24, 28, 6, 27, 20, 36, 40, 32, 30, 8, 15, 42, 29, Хр.Смирненски 15, 16, 19, 12, 13, 9, 4, 10, 20, 16, 20, 18, 22, Христо Ботев 2, 1, 3, 15, 16, 16, 7, 9, 11, Цар Калоян 13, 3, 11, 5, 6, 2, Чала 21, 10, 18, 2, 6, 4, Чарга , Чарка 9, 6, 14, 4, 5, 2, 20, 15, 17, 18, 7, 11, 8, 19, 10, 1, 1, 28, 24, 22, 30, Чифлика 4, 4, 5, 17, 2, 6, Юрий Гагарин 4, 1, 12, 8, 5, 9, 4, 3, 2, 10, 7, Яне Сандански 1, 5, 3, 5, 3, 4На 22.07.2020 г./09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Буково, Общ. Гоце Делчев: Селището, УПИ- ХVІІ-164, Кв.11, ХVІ-246, Кв.19, ХІ-99, 131, Кв.22, Старото Село, Входа на селото в лявоНа 22.07.2020 г./09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Господинци: УПИ-ХІ, Кв.1, Старото СелоНа 22.07.2020 г./09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Драмски Път , Местност Мочура, Местност Сушица Стопанска Постройка, Офис, Времянка-Стопанска Постройка, Панаирски Ливади 80, 126, ПенковотоНа 22.07.2020 г./09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Корница: Ал. Стамболийски 10, 12, 5, 9, 4, 3, 11, 6, 2, 8, Анещи Узунов 10, 2, 1, 12, 11, 19, 7, 21, 15, 4, 17, 11, Асен Лагадинов 5, 3, 1, 2, Бузлуджа 5, Вардар 5, 1, Васил Левски 11, 7, 3, 9, Владимир Поптомов 2, 3, 5, 1, 3, Гео Милев 1, 20, 12, 18, 16, 3, 14, 5, 2, 4, 9, 10, 11, Георги Бенковски 18, 21, 24, 27, 26, 23, 25, 36, 33, 18, 29, 31, 47, 44, 24, 30, 42, 46, 2, 29, 14, 27, 8, 17, 10, 44, 17а, Гоце Делчев 44, 40, 25, 23, 31, 46, 39, 54, 21, 35, 49, 48, 22, 26, 37, 6, 45, 33, 19, 44, 52, 24, 47, 3а, 30, 28, 3, 33, 1, 44, 15, 48, 50, 13, 54, 3а, 46, 6, 52, Димитър Талев 11, 1, 3, Добри Чинтулов 16, 3, 15, 22, 13, Драгоман 18, 6, 14, 5, 3, 2, 4, 22, 20, 20а, Дунав 2, 3, 4, Еделвайс 3, 16, 33, 16, 14а, 17, 6, 14, 1, 27, 20, 11, 24, 7, 21, 31, 12, 3, 28, 13, 2, 23, 18, 32, 22, 5, 9, 30, 10, Здравец 3, 15, 11, 14, 7, 4, 3, 17, 9, 5, 2, 12, 13, Ивайло 8, 15, 25, 18, 9, 16, 5, 14, 11, 24, 22, 10, Иван Вазов 17, 14, 30, 13а, 29, 9, 20, 19, 22, 24, 21, 12, 15, 25, 27, 13, 23, 4, 2, 12, 7, 6, 11, 25, 8, 17, 15, 26, 5, 14, 9, 3, Иван Козарев 5, 2, 7, 3, 1, 6, 11, 10, 12, 9, 19, 1, Иглика 5, 3, 1, Ильо Воивода 2, 1, Капитан Петко Войвода 4, 38, 1, Климент Охридски 13, 4, 5, 11, 6, 7, 9, 2, 8, 4, 9, 5, 14, 23, 21, 19, 15, 16, Кръста , Местност Кръста Стопанска Постройка, Михаил Антонов 16, 5, 18, 10, 6, 7, 2, 14, 12, 15, 1, Неуточнен Адрес Поща, Кметство, Октомврийска 10, 19, 1, 14, 5, 4, 16, 27, 3, 12, 15, 8, 6, 8, Орляк 3, Отец Паисий 5, Парка – УПИ-V, Кв.30, Петър Берон 9, 10, 2, 7, 11, 8, 1, 6, 9, Пирин 4, 10а, 6, 14, 11, 1 Трикотажен Цех, 7, 16, 5, 17, 12, 3, 2, 41, 39, 58, 62, 25, 54, 48, 3, 38, 47, 56, 46, 60, 37, 13, 45, 32, 40, 26, 31, 22, 34, 5, 12, 19, 30, 20, 36, 23, 48, 38, 25, 21, Рила 11, 18, 1, 10, 4, 24, 32, 12, 20, 9, 14, 21, 19, 17, 11, Родопи 3, 8, 4, 9, 21, 6, 10, Стопански Двор Сграда, Офис, Работилница, Хаджи Димитър 5, 3, 14, 2, 9, 3, 7, 4, 1, 5, 6, 8, Христо Ботев 5, 7, 3, 9, 6, 2, Христо Смирненски 6, 9, 17, 4, 11, 7, 6, Цар Самуил 5, 3, 1, 4, Черно Море 2, 10, 9, 7, Шипка 12, 3, 2, 1На 22.07.2020 г./09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Кремен, Общ. БанскоНа 22.07.2020 г./09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Лъжница: 029005 М.Голака, Ал.Стамболийски 11, 5, 10, 9, 8, 5, 11, 1, 7, 3, 13, 2, 12, 18297, 18, Атанас Тешовски 1, 2а, 5, 3, 2, 6, 8, 12, 15, 3, 7, Васил Левски 10, 1, 12, 14, 16, 6, 8, 11, 4, 5, 7, 9, 15, 3, 13, 1, Горна Бара , Граматиковица, Драва 40, 44, 37, 31, 7, 27, 17, 5, 23, 25, 30, 13, 33, 1, 36, 21, Елена Лефтерова 3, 1, 4, 10, 12, 1, 6, 7, 9, 7а, 8, 5, Здравец 14, 8, 1, 12, 5, 3, 20, 18, 16, Ивайло 12, 2, 10, 11, 4, 6, 8, 3, 9, 7, 12а, Каменика , Лъжница Поща, Местност Дъбето Стопанска Постройка, На Центъра, Никола Вапцаров 37, 42, 36, 31, 26, 44, 21 А, 25, 23, 30, 27, 32 А, 28, 33, 32, 38, 21, 39, 7, 40, 41, 43, 21а, 46, 59, 3, 2, 12, 50, 57, 9, 6, 17, 22 А, 56, 36, 58, 51, 11 А, 52, 55, 69, 4, 63, 62, 46, 13, 16, 7, 60, 61, 11, 64, 54, 8, 22 Б, 20, 20 А, 10, 29, Никола Калъпчиев 41, 33, 8, 10, 39, 28, 33 А, 48, 27, 22, 16, 21, 19, 49, 12а, 34, 1, 18, 26, 15а, 43, 30, 20, 42, 40, 12, 29, 31, 30 А, 32, 11, 23, 50, 45, 2, 15, 31 А, 17, 7, 39 А, 16 А, , , 24, 5, 35 А, Никола Парапунов 4, 13, 7, 3, 1, 7 А, 9, 2, 15, Опълченска 7, 2, 3, 5, 20, 36, 13, 31, 28, 23, 12, 4, 11, 42, 10, 19, 16, 6, 26, 17, 15, 38, 24, 30, 40, 27, 22, 8, 20, 35, 18, 25, 14, Ореляк 13, 4, 17, 1, 6, 11, 21, 3, 8, 10, 2, 15, 7, 9, 8, Партизани 13, 23, 19, 14, 17, 33, 15, 29, Патриарх Евтимий 5, 1, 2, Пирин 3, Прогрес 2, 22, 16, 20, 12, 14, 5, 10, 7, 8, 6, 9, 13, 4, 10, 1, 6, 7, 6, Родопи 1, 3, 9, 5, Сергей Румянцев 21, 10, 31, 8, 27, 29, 33, 23, 32, 17, Стопански Двор Фуражомелка, Сграда, Стоян Войвода 15, 17, 15, 30, Христо Ботев 19, 20, 12, 3, 5, 16, 15, 4, 10, 8, 1, 7, 9, 2, 11, 13, 6, 18, 17, 14, Юрий Гагарин 9, 5, 3, 7, 1, 11, 3На 22.07.2020 г./09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен: В Началото От Ляво След МостаНа 22.07.2020 г./09:00 – 10:30 ч.; 15:00 – 16:30 ч./ – Самоков: Тинтява 7На 22.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – част от с.Борово, Общ. Гоце ДелчевНа 22.07.2020 г./09:31 – 15:00 ч./ – Гърмен: Втора 31, Двадесет и Втора 4, 9, Двадесет и Осма 7, 14, 16, 20, 18, Двадесет и Пета 16, 5, 25, 14, 17, 7, 15, 13, 9, 11, 10, Двадесет и Първа 43, 35, 22, 21, 4, 18, 45, 39, 23, 16, 33, 29, Двадесет и Седма 2, 4, 1, 3, Двадесет и Трета 7, 4, Двадесет и Четвърта 3, 6, Дванадесета 8, 2, 3, 13, 1, 4, Девета 12, 18, 21, 20, 16, 34, 6, 26, 8, 17, 4, 11, 15, 10, Деветнадесета 12, 7, Десета 47, 20, 49, 68, 78, 46, 50, 51, 66, 44, 29, 34, 72, 37, 22, 41, 32, 58, 43, 39, 60, 40, 23, 56, 62, 64, 52, 6, 36, 54, 38, 21, 19, 26, 45, 30, Единадесета 9, 3, 4, 15, 7, 1, 5, 16, 13, 10, 14, 1а, 19, 23, 11, 21, 6, Извън Регулацията Овчарник, Осемнадесета 6, 13, 34, 9, Осма 13, 21, 6, Петнадесета 56, Първа 23, 38, 21, 40, 19, 1, 44, 32, 34, 22, 36, Седма 28, 31, 13, Трета 55, 3, Тридесет и Пета 8, 6, Тридесет и Трета 7, 5, Тридесет и Четвърта 4, 109, 8, 3, 7, 1, 2, Тридесет и Шеста 1, Тринадесета 2, 9, Шеста 8На 23.07.2020 г./09:00 – 13:30 ч./ – Борово, Общ. Гоце Делчев: Село Борово , УПИ-V-183 , Кв. 30, Стопански дворНа 23.07.2020 г./12:30 – 16:30 ч./ – Гоце Делчев: Бабуна 12, 4, 8, 6, 3, 5, 10, 1, 10 А, 7, 2, Мидия 32, 15, 10, 17, 30, 19, 22, 14, 21, 31, 26, 11, 16, 13, 24, 28, 12, Полковник Борис Дрангов 86, 88, 94, 96, 90, 84, 92, Саук Бунар , Серес 5, Стражин 29, 37, 20, 28, 22, 2, 4, 13, 24, 21, 15, 30, 25, 34, 8, 19, 18, 27, 9, 33, 36, 23, 1, 7, 12, 5, 10, 11, 32, 31, 16, 26, 3, 35, 6, 14, 17, Страцин 27, 43, 42, 36, 8, 4, 24, 52, 17, 44, 13, 37, 50, 3, 18, 30, 45, 31, 33, 54, 40, 26, 2, 10, 19, 7, 6, 14, 32, 38, 12, 35, 28, 20, 11, 1, 48, 39, 25, 15, 16, 9, 21, 23, 5, 41, 29, Струга 25, 54, 56, 27, 38, 37, 40, 42, 33, 24, 41, 44, 39, 31, 29, 46, 32, 52, 34, 50, 58, 23, 48, 26, 30Община Гърмен На 20.07.2020 г./11:30 – 16:30 ч./ – Гърмен: Двадесет и Втора 4, Двадесет и Осма 7, 14, 16, 20, 18, Двадесет и Пета 16, 5, 25, 14, 17, 7, 15, 13, 9, 11, 10, Двадесет и Първа 43, 35, 22, 21, 4, 18, 45, 39, 23, 16, 33, 29, Двадесет и Седма 2, 4, 1, Двадесет и Четвърта 3, Деветнадесета 12, Извън Регулацията, Осемнадесета 6, 13, Трета 55На 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Огняново, Общ. Гърмен: Благой Матеров 15, 16, 11, 6, 12, 18, 13, 22, 17, 20, 7, 8, 21, Двадесет И Втора 3, 1, 4, 4, Двадесет И Пета 3, 4, Двадесет И Първа 18, 17, 216, 8, 1, 19, 9, 4, 3, 13, 6, Двадесет И Седма 15, 14, 7, 13, 12, 9, Двадесет И Трета 1, 3, Двадесет И Четвърта 3, 7, 1, 8, 6, Двадесет И Шеста 7, 4, 5, Двадесета 6, 7, 8, 9, 12, 22, 3, 19, 4, 1, 10, 2, 18, Деветнадесета 4, 5, 2, 8, 7, 6, 3, Димитър Кемалов 45, 49, 35, 12, 6, 8, 37, 10, 41, 43, 47, 39, 33, 31, Иван Вазов 1, Кирил И Методий 10, 9, 2, 33, 17, 11, 21, 16, 35, 19, 28, Каравана, 7, 24, 30, 22, 37, 8, 12, 3, 27, 26, 18, 25, Курбаня 1, 15, Стълб №23, Кл. В, ТП3, Осемнадесета 1, 8, 2, Отец Пайсий 26, 28, Петнадесета 5, 3, Ст 23 Кл. Б ТП Огняново 3, Тридесета 24Община Кресна На 21.07.2020 г./09:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Горна БрезницаНа 21.07.2020 г./09:00 – 09:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Сандански: Свобода 4Община Петрич На 22.07.2020 г./09:16 – 10:15 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Беласица: Акация 10, 11, 31, 5, 25, 33, 9, 27, 44, 21, 19, 7, 24, 22, 13, 12, 23, 17, 20, 14, 2, 1, 8, 6, Александър Стамболийски 14, Беласица 90, 92, 77, 94, 100, 104, 89, 83, 96, 85, 69, 31, 93, 67, 91, 84, 102, 88, 65, 86, 45, 71, 49, 47, 58, 55, 80, 61, 59, 62, 64, 74, 76, 43, 63, 78, 60, 57, 68, 38, 50, Поща, 33, 54, 36, 46, 27, 44, 26, 42, 25, 34, 48, 23, 31, 22, 28, 26, 24, 10, 13, 15, 107, 108, Братя Миладинови 8, 2, 6, Васил Левски 2, 1, 4, 8, 7, 6, 3, 6, Георги Бенковски 14, 7, 12, 3, 11, 8, 6, 10, 5, 9, 4, 1, 2, Гоце Делчев 6, 4, 7, 8, 3, 16, 14, 2, 18, 1, 12, 11, Григор Пърличев 8, 10, 12, 6, 1, Девети Май 15, 31, 25, 23, 20, 27, 30, 29, 21, 16, 22, 33, 17, 14, 19, 4, 15, 9, 8, 10, 11, 7, Дермено 8, 5, 3, 6, Динк Махле, До Мтп Беласица , Кестен 2, 1, Кокиче 7, 9, 10, 12, 8, 3, Крали Марко 1, 2, Марковица 3, 10, 4, 6, 8, 12, Местност Горни Парници Жилище, Митко Палаузов 4, 15, 10, 8, 2, 1, 11, 9, 20, 13, 22, 3, 7, Мраморница 6, 4, 8, 11, 12, 7, 3, 2, 5, 9, 1, Никола Некрасов 5, 3, 8, 6, 1, 4, Осми Март 8, 4, 6, 2, 5, 9, 11, 7, 10, 3, Паисий Хилендарски 7, 4, 6, 2, 1, 3, 5, 11, 9, 18, 51, 16, 33, 49, 53, 35, 21, 37, 47, 39, 14, 45, 23, 41, 31, 25, Плиска 1, 4, 11, 2, 3, 8, 12, 7, 9, 6, 10, Поляните, Раславица 3, 4, Стефан Караджа 3, 1, 4, Струмешница 6, 9, 10, 4, 5, 15, 8, Стълб От Вмрнн На Тп Беласица – 3 , Стълб При Обекта , УПИ-1, Кв.27 , Хаджи Димитър 2, 35, 2, 4, Хан Аспарух 14, 3, 5, 4, 6, 1, 9, Христо Ботев 36, 8, 24, 25, 6, 4, 38, 29, 34, 32, 28, 30, Цар Самуил 5, 2, 6, 3, Цар Симеон 4, Чавдар Войвода 4, 2, 1, Чифлико , Яне Сандански 1, 3, 5На 20.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 22-Ри Октомври 5, 28-ми октомври 8, 12, 3, 10, 3, 9, 18, 6, 11, 1, 15, 5, 4, 13, 16, 6, 1, 12, 22, 18, 20, 19, 17, 4, 14, 7, Ал.Стамболийски 38, 36, Александър Буйнов 11, 3, 7, 6, 1, 4, 5, 2, 9, Баучер 2, 3, 4, 6, 8, 1, 12, 10, 5, България 24, Бяло Море 6, 2, 4, 8, 5, 1, 3, Васил Кънчев 29, 15, 19, 21, 31, 37, 27, 8, 23, 17, 35, 33, 25, 6, Гоце Делчев 26, 34, 30, 16, 28, 14, 39, 22, 36, 41, 20, 32, 24, 38, 18, Д-Р Асен Златаров 8, Димитър Гощанов 2, 15, 6 3, 7, 11, 2, 4, 2 1, 5, 13, 3, 7, 1, 2, 2 1, 6, 5, 4 2, 15, 6 3, 1, 3, 4 2, 9, Иван Вазов 3, 10, 1, 5, 8, 6, 6, 8, 1, 10, Каймак Чалан 28, 26, 17, 20, 24, 22, Лазар Маджаров 40, 34, 38, 36, Оборище 4, 3, 5, 6, 8, 2, 1, 7, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Родопи 4, 2, 1, Рокфелер 52, Св.Св. Кирил и Методи 26, 22, 32, 15, 17, 30, 21, 19, 31, 24, 30, Св.Св. Кирил и Методи 1, 15, 12, 13, 18, Струма 12, 1, 6, Тома Митов 2, 4, 6, 8, 6, 1, Христо Ботев 10, 4, 12, 6, Христо Чернопеев 9, 17, 19, 2, 4, 7, 1, 8, 3, 21, 5, 10, 6, Цар Борис III 3, 33, Шипка 19, 13, 7, 9, 5, 11, Яне Сандански 22, 30, 20, 24, 28, 22, 24, 22а, Яне Сандански 29, 21, 19, 23, 25, 17На 20.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Коларово, Общ. Петрич: Местост Марковица ПавилионНа 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Благоевград: Генерал Тодоров 12На 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Марикостиново: Бяло Море 2, Вела Пеева 32, 15, 11, 24, 21, 22, 40, 42, 9, 28, 1, 38, 34, 44, 46, 23, 30, 7, 17, 5, 36, 13, 19, Георги Раковски 8, 6, 5, 9, 7, 10 Вила, 4, 3, 10, Димитър Благоев 8, 13, Димо Хаджидимов 7, 11, 9, 10, Иван Вазов 10, 21, Марица 45, 43, 61, 73, 49, 36, 63, 44, 47, 24, 55, 41, 22, 28, 32, 67, 30, 65, 46, 59, 69, 53, 40, 75, 38, 39, 20, 42, 26, 57, 34, Местност Високия Рид Склад, Пирин 4, 2, 5, 6, 14, Струма 1, 24, 13, 6, 2, 3, 8, 9, 7, 16, 12, 5На 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 22-ри октомври 21, 23, 25, 11, 27, 19, 13, 15, 17, Битоля 8, 10, 10, 11, 1, 2, 9, 7, 8а, 3, 8, 6, 7, 5, 14, 10, 10, 4, 12, 11, 3, Генерал Тодоров 28, 24, 18, 26, 10, 14, 16, 22, 20, 8, 3, Д-Р Колинс 18, 1, 3, 16, 14, 4, 6, 12, 10, 8, 9, 5, 2, 7, Искър 4, 6, 2, 10, 8, 12, 2, 3, 7, 5, 9, 7, 11, 1, Калабак 11, 1, 2, 9, 27, 19, 29, 3, 17, 5, 7, 13, 23, 15, 8, 6, 4, 12, 25, 31, 10, Капитан Никола Парапанов 3, 24, 30, 24, Тото Пункт, Княз Александър Батемберг 30, 4, 11, 6, 20, 24, 12, 21, 15, 16, 18, 7, 17, 10, 1, 9, 19, 32, 16, 26, 15, 24, 14, 23, 5, 9, 6, 3, 7, 28, 20, 8, 2, 22, 21, Места 14, 11, 8, Мусала 10, 13, 18, 18, 2, 20, 9, 20, 5, 6, 20, 6, 4, 3, 8, 14, 16, 11, 6, 12, Полковник Дрангов 1, 1, Полковник Дрангов 1, Пролет 1, Свобода 12, 23, 25, 12, 26, 32, 30, 14, 8, 28, 26, 10, 15, 17, 13, 11, 36, 33, 32, 17, 11, 16, 38, 19, 15, 27, 21, 24, 18, 22, 29, 20, 34, 38, 8, 16, Серска 2, Скопие 9, 5, 5, 10, 7, 8, 4, 9, 2, 1, 1, 2, 12, 16, 3, 14, 6, 11, 13, Търново 5, 4, 6, 1, 10, 3, 2, Хан Аспарух 9, 7, 7, 10, 17, 11, 8, 5, 13, 15, Цар Борис III , Цар Борис III 22, Цар Иван Шишман 11, 7, 3, 13, 1, 5, 9, 7На 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Вардар 20, Георги Измерлиев 6, 18, 4, 12, 10, 2, 8, Маркови Кладенци 34, 36, 47, 51, Местност Алачевото Цех, Местност Стопански двор Работилница, Църква, Младост 50, 52, 8, 17, 36, 43, 53, 51, Огражден 47, 34, 53, 49, 36, 55, 51, Оджовица Чалията , Отец Паисий 6, 19, 14, 8, 21, 18, 3, 15, 16, 5, 4, 17, 11, 7, 1, 13, Русия 13На 22.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 010024 , 22-Ри Октомври 5, 28-Ми Октомври 8, 12, 3, 10, 3, 9, 18, 6, 11, 1, 15, 5, 4, 13, 16, 6, 1, 12, 22, 18, 20, 19, 17, 4, 14, 7, Ал.Стамболийски 38, 36, Александър Буйнов 11, 3, 7, 6, 1, 4, 5, 2, 9, Атанас Лютвиев 39, 18, 28, 20, 26, 37, 41, 33, 30, 1, 16, 22, 27, 8, 10, 23, 14, 29, 32, 35, 45, 17, 43, 31, 25, 12, 19, Баучер 2, 3, 4, 6, 8, 1, 12, 10, 5, България 24, България 24, България 29, 39, 25, 37, 35, 33, 28, 26, 27, 24, 23, 31, България 13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19, Бяло Море 6, 2, 4, 8, 5, 1, 3, Ванга/Опълченска/ 10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12, Васил Кънчев 29, 15, 19, 21, 31, 37, 27, 8, 23, 17, 35, 33, 25, 6, Васил Левски 2, 4, Васил Левски 6, Връх Бузлуджа 15, Гоце Делчев 26, 34, 30, 16, 28, 14, 39, 22, 36, 41, 20, 32, 24, 38, 18, Гоце Делчев 5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 1, 14, 8, д-р Асен Златаров 8, Демир Капия 3, 5, 3, 9, 1, 7, Димитър Гощанов 2, 15, 6 3, 7, 11, 2, 4, 2 1, 5, 13, 3, 7, 1, 2, 2 1, 6, 5, 4 2, 15, 6 3, 1, 3, 4 2, 9, Екзарх Йосиф 22, 20, 33, Екзарх Йосиф 36, 25, 46, 40, 35, 44, 42, 34, 27, 45, 47, 24, 36а, 46, 36а, 22, 43, 37, 36а, 41, 38, 27, 54, 48, 40, 45, 39, 50, 33, 30, 47, Павилион, 31, 26, 31а, 35, Иван Вазов 3, 10, 1, 5, 8, 6, 6, 8, 1, 10, Каймак Чалан 28, 26, 17, 20, 24, 22, Калабак 38, 32, 32, 40, 53, 34, 38, 55, Капитан Джингаров 18, 23, 1, 7, 20, 2, 19, 13, 22, 12, 9, 14, 16, 11, 3, 6, 15, 4, 5, 21, 10, 8, 4, 17, Княз Борис I 3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7, Лазар Маджаров 40, 34, 38, 36, Македония 1, Македония 8, 18, 13, 4, 14, 2, 20, 1, 16, 23, 32, 2, 31, 3, 1, 29, З0, 30, 5, 9, 6, 5, 18, 24, 10, 22, 25, 13, 28, 11, 27, 15, 26, 12, Мануш Георгиев 4, 11, 6, 3, 21, 18, 2, 8, 11, 22, 10, 12, 5, 9, 9, 7, 13, 3, 1, 19, 17, 2, 7, 15, 14, 20, Митрополит Герасим 4, 7, 1, 3, 5, Михаил Вардев 4б, 2, 4, Михаил Вардев 12, 7, 5, 16, 14, 11, 9, 8, 10, 4б, 3, 1, 1, Оборище 4, 3, 5, 6, 8, 2, 1, 7, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Родопи 4, 2, 1, Рокфелер 52, Сандо Китанов 9. Явор, 1, 1 Теменуга, 5, 3, 7 Беласица, 7, 2 Тото Пункт, 1, 5, 5, 9 Явор, 3, Св.Св. Кирил и Методи 26, 22, 32, 15, 17, 30, 21, 19, 31, 24, 30, Св.Св. Кирил и Методи 1, 15, 12, 13, 18, Стадионска 10, Стоян Търнаджиев 3, 8, 8, 13, 4, 9, 7, 1, 11, 3, 4, 15, 2, 13, 5, 6, Струма 12, 1, 6, Тома Митов 2, 4, 6, 8, 6, 1, Тома Митов 58, 34, 20, 54, 1, 24, 26, 44, 50, 16, 46, 52, 30, 14, 20, 36, 22, 32, 5, 48, 28, 22, 56, 21, 30, 22, 40, 42, Христо Ботев 10, 4, 12, 6, Христо Чернопеев 9, 17, 19, 2, 4, 7, 1, 8, 3, 21, 5, 10, 6, Цар Борис III 3, 33, Цар Борис III 4, 10, 10, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 8, 2, 1, Шипка 19, 13, 7, 9, 5, 11, Яне Сандански 22, 30, 20, 24, 28, 22, 24, 22а, Яне Сандански 2, Яне Сандански 29, 21, 19, 23, 25, 17На 22.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Струмешница: 19На 22.07.2020 г./09:16 – 10:15 ч.; 09:16 – 14:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Камена: Воденицата, ДинкоНа 22.07.2020 г./09:16 – 10:15 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Генерал Тодоров: 1На 22.07.2020 г./09:16 – 10:15 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Долна Крушица: КаръчкотоНа 22.07.2020 г./09:16 – 10:15 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Коларово, Общ. Петрич: Антон Попов 15, 17, 13, 5, 3, 1, 30, 7, 18, 14, 24, 22, 10, 4, 20, 28, 8, 26, 2, 6, Асен Златаров 9, 3, 11, 19, 21, 15, 6, 7, 13, 1, 8, 2, 4, 14, Баларе , Башчите , Беласица 74, 69, 77, 92, 104, 89, 91, 80, 86, 32, 78, 106, 96, 98, 73, 102, 94, 75, 84, 72, 112, 100, 82, 63, 90, 76, 95, 47, 110, 70, 71, 59, 57, 65, 39, 58, 29, 32, 52, 42, 40, 56, 31, 38, 46, 44, 26, 33, 54, 48, 36, 51, 34, 35, 22, 30, 43, 41, 50, 45, 62, 37, 64, 14, 27, 12, 19, 21, 17, 2, 23, 5, 4, 7, 16, 11, 15, 8, 10, 1, 25, 3, 13, 9, 20, 6, 68, 53, 55, 66, 51, 57, Брегалница 9, 8, 7, 1, 4, 3, 2, 5, Бяло Море 15, 1, 18, 12, Вела Пеева 28, 11, 30, 26, 22, 13, 34, 18, 3, 5, 1, 2, 10, 22, 9, 20, 7, 4, 6, Високи Явори, Владимир Заимов 19, 27, 8, 11, 25, 15, 9, 13, 23, 12, 21, 17, 14, 6, 10, 16, 3, 5, 4, 1, 2, 7, Възраждане 7, 8, 6, 10, 3, 1, 2, Гоце Делчев 4, 20, 11, 9, 14, 21, 3, 22, 19, 5, 17, 24, 2, 12, 16, 10, 7, 8, 13, 15, 1, Гранит 4, Двадесет И Трети Септември 4, 6, 10, 2, Драва 2, 12, 13, 7, 8, 11, 6, 3, 4, Еделвайс 2, 5, Жданов 11, 8, 5, 3, 6, 7, 12, 4, 9, 14, 10, Иван Вазов 5, 2, 6, 7, 3, 8, 13, 4, Ильо Войвода 1, 6, 5, 3, 7, 2, Калоян 5, 7, 1, Кокиче 2, 4, 6, Крайречна 3, 1, 4, 5, 2, 6, Липите 20, 24, 19, 22, 18, 3, 11, 32, 30, 34, 31, 17, 25, 6, 10, 14, 4, 2, 16, Любен Каравелов 8, 6, 10, 5, 2, 3, 2, 4, 1, 7, Македония 7, 9, 3, Малчика 2, 6, 14, 3, 15, 1, 10, 7, 12, 8, 9, 4, 13, 16, 11, Марин Дол , Местност Бахчите Временно Строителство, Местост Марковица, в началото на селото, Митко Палаузов 4, 2, Усилвател Бац, Усилвател Бац, Никола Вапцаров 14, 4, 8, 7, 16, 10, 15, 1, 13, 9, 5, 11, 3, 12, 6, 2, Никола Парапунов 2, 11, 4, 9, 5, 3, 10, 7, 6, 1, Огражден 9, 3, 6, 4, 1, 5, 8, 2, 5, Одрин 1, 7, 2, 3, 5, Октомври 33, 29, 42, 37, 48, 44, 40, 35, 38, 31, 36, 27, 18, 5, 9, 23, 26, 10, 2, 16, 11, 15, 7, 13, 22, 3, 24, 1, 12, 14, 8, 28, 21, 17, 30, Отец Паисий 8, 21, 13, 27, 10, 9, 14, 2, 31, 23, 25, 11, 15, 33, 4, 6, 17, 29, 12, 1, 5, 3, 7, Партизанска 6, 4, 2, 1, Пейо Яворов 11, 3, 5, 14, 1, 8, 6, 10, 4, 9, 16, 11, 2, 12, 7, Песоко , Петър Берон 14, 17, 7, 8, 15, 1, 11, 2, 5, 18, 4, 6, 10, 12, 16, 3, 19, 9, 13, Пирин 2, 8, 3, 10, 6, 9, 1, 5, 4, 7, 12, Победа 10, 9, 14, 5, 16, 6, 7, 11, 4, 12, 17, 18, 2, 13, 19, 1, 3, 8, 1, Подгорие 16, 14, 8, 1, 2, 9, 5, 12, 6, 3, 7, 10, Просвета 12, 10, 1, 8, 2, 3, 9, 13, 4, 5, 11, 15, 6, 12, 7, Първи Май 8, 3, 2, 6, 1, 4, Радомир 5, 2, 1, 3, Раковски 19, 17, 18, 15, 21, 16, 13, 12, 1, 21, 2, 10, 8, 6, 7, 4, 13, 19, 14, С. Коларово, М. Песоко , Салют 6, 2, Самуилова Кпепост 11, 2, 7, 9, 4, 3, 1, Симеон Кавракиров 1, 4, 8, 6, 2, 14, 12, 10, 22, 16, 22, Странджа 1, 7, 10, 8, 6, 11, 5, 2, 3, 9, 4, Струмешница 2, 5, 6, 4, 1, 3, Тодор Божиков 6, 4, 5, 10, 9, 14, 16, 7, 3, 1, 8, 2, УПИ I Ul 4 , Христо Смирненски 16, 10, 8, 4, 16, Поща, 4, 10, 6, 1, 2, Цар Борис 1-Ви 11, 8, 1, 2, 4, 9, 5, 3, 12, 7, Цар Самуил 13, 20, 1, 5, 2, 10, 4, 22, 11, 6, 9, 8, 18, 3, 7, 16, 14, Чавдарка 1, 2На 22.07.2020 г./09:16 – 10:15 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Айдарски Даб , Айдарски Даб Иловица Пи 56126.149.27 , Атанас Лютвиев 23, България 108, 153, 83, 60, Джевезлъка , Иваник-Калинска Чешма , Княз Борис I 31, Любен Каравелов 3, Ляшница , Места 22, Местност Айран Бунар Помпа, Местност Бухото Жилище, Помпа, Помпа За Напояване, Местност Бяла Черква Помпа За Напояване, Помпа, Местност Джевезлъка Жилище, Помпа, Помпа За Напояване, Цех, Местност Зиче Жилище, Жилище, Местност Иваник Свинарник, Сграда, Ханче, Помпа, Автобаза, Местност Иваник Каринска Чешм , Местност Иловица Помпа, Местност Конгоро Сграда, Местност Ляшница Помпа, Местност Омондрос , Местност Пильови Орехи Жилище, Местност Тръстен Жилище, Полковник Дрангов 1, Свети Георги 2а, Хижа Беласица ХижаНа 22.07.2020 г./09:16 – 10:15 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Първомай, Общ. Петрич: Гоце Делчев 37, Местност Чалтията АвтоработилницаНа 22.07.2020 г./09:16 – 10:15 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Яворница: Победа 17На 22.07.2020 г./09:16 – 14:00 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: Полковник Дрангов 1На 22.07.2020 г./09:16 – 14:00 ч.; 09:16 – 10:15 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Самуилово, Общ. Петрич: Васил Левски 10, Самуилово , УПИ 1 Кв. 31 , УПИ ІV-57, Кв.18 На 23.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 010024 , 22-ри Октомври 5, 28-ми Октомври 8, 12, 3, 10, 3, 9, 18, 6, 11, 1, 15, 5, 4, 13, 16, 6, 1, 12, 22, 18, 20, 19, 17, 4, 14, 7, Атанас Лютвиев 39, 18, 28, 20, 26, 37, 41, 33, 30, 1, 16, 22, 27, 8, 10, 23, 14, 29, 32, 35, 45, 17, 43, 31, 25, 12, 19, България 24, България 13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19, България 29, 39, 25, 37, 35, 33, 28, 26, 27, 24, 23, 31, Ванга/Опълченска/ 10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12, Васил Левски 6, Васил Левски 2, 4, Връх Бузлуджа 15, Гоце Делчев 5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 1, 14, 8, Демир Капия 3, 5, 3, 9, 1, 7, Димитър Гощанов 2, 15, 6 3, 7, 11, 2, 4, 2 1, 5, 13, 3, 7, 1, 2, 2 1, 6, 5, 4 2, 15, 6 3, 1, 3, 4 2, 9, Екзарх Йосиф 36, 25, 46, 40, 35, 44, 42, 34, 27, 45, 47, 24, 36а, 46, 36а, 22, 43, 37, 36а, 41, 38, 27, 54, 48, 40, 45, 39, 50, 33, 30, 47, Павилион, 31, 26, 31а, 35, Екзарх Йосиф 22, 20, 33, Иван Вазов 3, 10, 1, 5, 8, 6, 6, 8, 1, 10, Калабак 38, 32, 32, 40, 53, 34, 38, 55, Капитан Джингаров 18, 23, 1, 7, 20, 2, 19, 13, 22, 12, 9, 14, 16, 11, 3, 6, 15, 4, 5, 21, 10, 8, 4, 17, Княз Борис I 3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7, Македония 8, 18, 13, 4, 14, 2, 20, 1, 16, 23, 32, 2, 31, 3, 1, 29, З0, 30, 5, 9, 6, 5, 18, 24, 10, 22, 25, 13, 28, 11, 27, 15, 26, 12, Македония 1, Мануш Георгиев 4, 11, 6, 3, 21, 18, 2, 8, 11, 22, 10, 12, 5, 9, 9, 7, 13, 3, 1, 19, 17, 2, 7, 15, 14, 20, Митрополит Герасим 4, 7, 1, 3, 5, Михаил Вардев 12, 7, 5, 16, 14, 11, 9, 8, 10, 4б, 3, 1, 1, Михаил Вардев 4б, 2, 4, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Сандо Китанов 9. Явор, 1, 1 Теменуга, 5, 3, 7 Беласица, 7, 2 Тото Пункт, 1, 5, 5, 9 Явор, 3, Св.Св. Кирил И Методи 26, 22, 32, 15, 17, 30, 21, 19, 31, 24, 30, Стадионска 10, Стоян Търнаджиев 3, 8, 8, 13, 4, 9, 7, 1, 11, 3, 4, 15, 2, 13, 5, 6, Тома Митов 2, 4, 6, 8, 6, 1, Тома Митов 58, 34, 20, 54, 1, 24, 26, 44, 50, 16, 46, 52, 30, 14, 20, 36, 22, 32, 5, 48, 28, 22, 56, 21, 30, 22, 40, 42, Цар Борис III 4, 10, 10, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 8, 2, 1, Яне Сандански 22, 30, 20, 24, 28, 22, 24, 22а, Яне Сандански 2На 24.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Петрич, Общ. Петрич: 010024 , 22-ри Октомври 5, 28-ми Октомври 8, 12, 3, 10, 3, 9, 18, 6, 11, 1, 15, 5, 4, 13, 16, 6, 1, 12, 22, 18, 20, 19, 17, 4, 14, 7, Атанас Лютвиев 39, 18, 28, 20, 26, 37, 41, 33, 30, 1, 16, 22, 27, 8, 10, 23, 14, 29, 32, 35, 45, 17, 43, 31, 25, 12, 19, България 13, 8, 16, 17, 9, 20, 15, 8, 17, 10, 12, 18, 18, 5, 11, 12, 14, 19, България 24, България 29, 39, 25, 37, 35, 33, 28, 26, 27, 24, 23, 31, Ванга/Опълченска/ 10, 2, 8, 6, 4, 8, 4, 12, Васил Левски 2, 4, Васил Левски 6, Връх Бузлуджа 15, Гоце Делчев 5, 9, 4, 10, 2, 12, 4, 2, 5, 5, 3, 3, 8, 7, 6, 7, 1, 1, 14, 8, Демир Капия 3, 5, 3, 9, 1, 7, Димитър Гощанов 2, 15, 6 3, 7, 11, 2, 4, 2 1, 5, 13, 3, 7, 1, 2, 2 1, 6, 5, 4 2, 15, 6 3, 1, 3, 4 2, 9, Екзарх Йосиф 22, 20, 33, Екзарх Йосиф 36, 25, 46, 40, 35, 44, 42, 34, 27, 45, 47, 24, 36а, 46, 36а, 22, 43, 37, 36а, 41, 38, 27, 54, 48, 40, 45, 39, 50, 33, 30, 47, Павилион, 31, 26, 31а, 35, Иван Вазов 3, 10, 1, 5, 8, 6, 6, 8, 1, 10, Калабак 38, 32, 32, 40, 53, 34, 38, 55, Капитан Джингаров 18, 23, 1, 7, 20, 2, 19, 13, 22, 12, 9, 14, 16, 11, 3, 6, 15, 4, 5, 21, 10, 8, 4, 17, Княз Борис I 3, 11, 5, 25, 17, 19, 23, 2, 21, 1, 2, 15, 13, 1, 7, Македония 1, Македония 8, 18, 13, 4, 14, 2, 20, 1, 16, 23, 32, 2, 31, 3, 1, 29, З0, 30, 5, 9, 6, 5, 18, 24, 10, 22, 25, 13, 28, 11, 27, 15, 26, 12, Мануш Георгиев 4, 11, 6, 3, 21, 18, 2, 8, 11, 22, 10, 12, 5, 9, 9, 7, 13, 3, 1, 19, 17, 2, 7, 15, 14, 20, Митрополит Герасим 4, 7, 1, 3, 5, Михаил Вардев 4б, 2, 4, Михаил Вардев 12, 7, 5, 16, 14, 11, 9, 8, 10, 4б, 3, 1, 1, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Полковник Дрангов 1, Сандо Китанов 9. Явор, 1, 1 Теменуга, 5, 3, 7 Беласица, 7, 2 Тото Пункт, 1, 5, 5, 9 Явор, 3, Св.Св. Кирил и Методи 26, 22, 32, 15, 17, 30, 21, 19, 31, 24, 30, Стадионска 10, Стоян Търнаджиев 3, 8, 8, 13, 4, 9, 7, 1, 11, 3, 4, 15, 2, 13, 5, 6, Тома Митов 2, 4, 6, 8, 6, 1, Тома Митов 58, 34, 20, 54, 1, 24, 26, 44, 50, 16, 46, 52, 30, 14, 20, 36, 22, 32, 5, 48, 28, 22, 56, 21, 30, 22, 40, 42, Цар Борис III 4, 10, 10, 5, 7, 4, 3, 6, 6, 8, 2, 1, Яне Сандански 22, 30, 20, 24, 28, 22, 24, 22а, Яне Сандански 2Община Разлог На 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Бачево: 23-ти септември 10, 2, 12, 5, 18, 16, 1, 14, 7, 6, 8, 11, 15, 13, 9, 4, Александър Стамболийски 8, 2, 3, 21, 43, 19, 47, 41, 6, 10, 99, 13, 23, 15, 11, 16, 59, 27, 26, 5, 4, 12, 31, 57, 28, 45, 63, 53, 40, 35, 30, 61, 9, 37, 25, 20, 22, 55, 32, 29, 1, 39, 33, 7, 51, 14, Димитър Благоев 15, 7, 53, 28, 1, 20, 29, 57, 14, 9, 4, 17, 39, 37, 44, 5, 51, 36, 35, 8, 11, 24, 27, 47, 120, 46, 45, 13, 34, 16, 48, 43, 38, 30, 33, 25, 41, 40, 18, 3, Оборище 22, 5, 2, 13, 21, 18, 38, 15, 20, 79, 4, 17, 31, 26, 11, 6, 36, 19, 14, 29, 27, 8, 88, Шипка 1, 7, 2, 3, 6, 9, 5, 11, 4На 22.07.2020 г./08:16 – 12:00 ч./ – Разлог: Георги Финдрин 16, 60, 49, 18, 39, 41, 14, 33, 27, 45, 28, 21, 35, 43, 47, 29, Екзарх Йосиф , Изворите 107, 101, 99 Б, 99 А, 93, 113, А, 95, 109, 1, 99 1, 91, 115, 105, 99, 89, 103, 117, Хайдушка Чешма 9, 2, 1, 3, 7, 5, 4На 23.07.2020 г./08:46 – 16:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: 9-Ти Септември 4, 1, 2, Алекса Сачков 4, 6, 8, Братя Миладинови 2, Владимир Поптомов 1, 15, 19, 25, 44, 22, 16, 21, 38, 18, 2, 5, 58, 10, 13, 7, 6, 23, 20, 8, 17, 27, 4, 11, Димо Хаджидимов 4, 2, 6, 28, 8, 12, 35, 26, 1, 50, 3, 3а, 19, 10, 23, 24, 21, 30, 27, 16, Никола Вапцаров 18, 20, 22, Първа 2, 4, 1, Христо Смирненски 1, 5, ТП РекатаНа 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Банско: Цар СимеонНа 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Баня, Общ. Разлог: Местност КривосерНа 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: 9-ти септември 18, 5, 23, 41, 33, 19, 6, 12, 99, 68, 1, 8, 9а, 37, 3, 4, 13, 2, 17, 7, 10, 4, 1, 2, 1, Алекса Сачков 64, 52, 20, 4, 4, 6, 8, 88, 46, 62, 38, 42, 5, 29, 24, 18, 32, 99, 66, 57, 6, 78, 60, 30, 16, 21, 10, 52, 64, 26, 63, 58, 54, 48, 14, 44, 45, 20, 116, Бор 3, 6, 2, Борис Клементиев 3, 4, 5, 2, 6, 8, 1, 7, 15, 6, 19, 17, 24, 12, 21, 1, 7, 5, Братя Миладинови 15, 10, 20, 2, 41, 6, 13, 17, 44, 24, 63, 34, 7, 42, 36, 11, 99, 18, 15, 31, 59, 16, 3, 5, 19, 14, 9, 43, 8, 45, 1, 10, 23, Васил И Сава Кокарешкови 1, 35а, 6, 4, 2, 3, 5, 8, 4, 99, 8, Владимир Поптомов 34, 10, 27, 2, 70, 63, 2, 1, 15, 19, 25, 44, 22, 16, 21, 38, 18, 2, 5, 58, 10, 13, 7, 6, 23, 20, 8, 17, 27, 4, 11, 34, 41, 25, 44, 26, 32, 28, 54, 47, 53, 30, 60, 42, 58, 6, 29, 35, 84, 88, 36, 38, 37, 1, 39, 46, 4, 45, 48, 99, 33, 40, 74, 98, 108, 49, 95, 101, 1, 95, 2а, 92, 90, 28, 100, 166, 94, 101, 146, 129, 143, 126, 130, 132, 36, 148, 137, 107, 109, 116, 111, 122, 106, 136, 29, 142, 99, 140, 133, 123, 113, 121, 115, 141, 105, 128, 118, 75, 48, 83, 173, 66, 59, 13, 60, 67, 70, 84, 79, 65, 116, 95, 99, 51, 74, 58, 73, 81, 140, 62, 49, 57, 55, 136, 64, 71, 69, 53, Волгоград 2, 4, 15, 22, 20, 9, 10, 8, 3, 7, 6, 24, 13, 14, 99, 1, 16, 21, 12, 19, 25, 17, 11, Втора 1, 5, 2, Георги Андрейчин 25, 24, 17, 99, 30, 14, 20, 22, 18, 29, 27, 21, 26, 38, 10, 15, 28, 1, 140, 99, 45, 3, 16, 48, 41, 47, 23, 44, 42, 55, 2, 99, 15, 6, 1, 4, 7, 5, 10-12, 50, 7, 11, 15, 99, 16, Георги Андриянов 14, 27, 18, 33, 15, 13, 31, 3, 21, 25, 27, 99, 5, Георги Кирков 4, 5, 19, 2, 2, 3, 1, Георги Сачков 7, Гоце Делчев 37, 2, 46, 36, 30, 41, 19, 40, 5, 34, 13, 48, 4, 10, 39, 17, 6, 7, 38, 8, 14, 1, 44, 9, 22, 20, 31, 25, 42, 26, 33, 12, 16, 11, 18, 25, 16, Грънчар 2, 3, Даме Груев 10, 2, 8, 4, 6, Девета 4, 6, 1, 5, 4, 2, Димитър Даракчиев 3, 1, 2, 5, 4, 2, Димо Хаджидимов 33, 32, 44, 41, 38, 35, 43, 40, 31, 45, 39, 21, 37, 3, 29, 47, 36, 30, 34, 49, 4, 2, 6, 28, 8, 12, 35, 26, 1, 50, 3, 3а, 19, 10, 23, 24, 21, 30, 27, 16, 73, 106, 51, 97, 53, 91, 75, 10, 79, 188, 89, 48, 1, 68, 55, 60, 61, 59, 82, 63, 56, 65, 64, 186, 108, 93, 69, 184, 52, 46, 61, 101, 37, Единадесета 2, 1, Иван Алексов 21, 1, 6, 33, 5, 2, 4, 16, 19, 29, 11, 31, 27, 8, 15, 18, 19, 16, 10, 25, Иван Апостолов 2, 8, 2, 4, 6, 3, Иван Вазов 14, 7, 19, 4, 10, 12, 1, 17, 5, 6, 2, 11, 8, 16, Илинден 9, 11, 3, 1, 5, 16, Кирил И Методи 2, 6, 8, 4, Люлин 99, 6, 4, 1, Места 5, 1, 3, Местност Семково 16, 18, 10, 13, 9, 30, 8, Митко Саев 44, 1, 22, 42, 14, 8, 2, 4, 29, 37, 48, 46, 11, 17, 9, 7, 12, 36, 21, 26, 16, 28, 38, 5, 13, 33, 40, 3, 39, 50, 35, 10, Мусала 15, 6, 5, 3, 14, 9, 1, 13, 7, 12, 4, 10, Народна Победа 1, 8, 10, 2, 6, 7, Павилион, 99, Никола Банков 1, 6, 3, 7, 4, 5, Никола Вапцаров 18, 26, 18, 20, 22, 1, 3, 2, 6, 12, 4, 8, 16, 24, 26 А, 26, 6 А, 14, 1, Осма 2, 4, 2 Хаспел, 3, 5, Пейо Яворов 10, 8, 10, 12, 14, Пета 2, 1, 4, 6, Пи 3504.403 , Полковник Иван Тричков 20, 7, 16, 12, 4, 19, 9, 6, 8, 21, 13, 99, 1, 3, 5, 2, 14, 10, Първа 8, 8, 14, 9, 2, 4, 1, Р-Н Стопански Двор Офис Пирос Оод, Равен 9, 13, 36, 3, 23, 9, 25, 6, 4, 16, 2, 1, 31, 38, 18, 11, 7, 10, 99, 33, 19, 17, 5, 25, 35, Радецки 1, 2, Рила 10, 99, 7, 4, 1, Сава Стенчин 30, 39, 15, 14, 38, 12, 3, 2а, 23, 99, 3, 24, 13, 1, 9, 31, 6, 10, 7, 19, 17, 2, 5, Седма 2, 3, 7, Серги Чонков 1, 7, 2, 2, Симеон Кавракиров 38, 10, 26, 18, 32, 30, 40, 46, 20, 21, 99, 23, 34, 4, 12, 6, 2, 4, Стара Планина 4, 2, 3, 1, Трета 1, 3, 5, Тутракан 2, 10, 1, 7, Фараонска 20, 27, 49, 13, 6, 40, 9, 17, 26, 21, Христо Ботев 10, 5, 99, 7, 12, 8, 4, 2, 3, Христо Смирненски 1, 5, Чавдар 42, 5, 9, 4, 3, 11, 12, 10, 40, 8, 6, 2, 1, Чаталджа 5, 6, 4, 3, 1, 13, 16, 7, Четвърта 10, 13, 7, 5, 11, 3, 1, 2, 9, 1 1, Шеста 5, 8 Офис, 6, 9, 3, 1, 8, 12, Шипка 14, 1, 8, 20, 7, 10, 16, 24, 13, 4, 2, 6, 22, 18, Яким Цоков 7, 1, 3, 28, 29, 12, 8, 36, 17, 3, 27, 6, 15, 5, 10, 26, 20, 13, 19, 21, 18, 9, 2, 16, 22, 24, 14, 7, Яне Сандански 3, 1, 29, 31, 15, 7, 11, 18, 27, 23, 19, 25, Бюро, Тп Брего, Тп Реката, Тп Сачков, Тп ВазовНа 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Разлог: Баба Магдалена 1, Братя Каназиреви 17, Местност Пром.Зона-Долен Стопански Двор , Христо Ботев 2, 87, 85, 2, 50Община Сандански На 20.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ – Катунци: Асен Лагадинов 2, 17, Бельовска Комуна 3, Бистрица 4, 22, 8, 18, 16, 14, 12, 2, 20, 6, 10, Васил Левски 2, 6, 4, 1, Вела Пеева 38, 8, 7, 6, 44, 15, 11, 46, 23, 42, 22, 31, 9, 4, 40, 21, 10, 24, 28, 34, 27, 12, 54, 3, 36, 60, 5, 14, 13, 33, 25, 50, 17, 18, 35, 56, 20, 26, Гьорче Петров 2, 3, 1, Димо Х. Димов 36, 38, 42, 14, 12, 10, 18, 5, 40, 1, 26, 16, 24, 6, 20, 10, 44, 7, 13, 32, 2, 34, 3, 22, 30, 17, Еделвайс 3, 5, 7, 9, Иван Вазов 6, Любен Каравелов 3, Митко Палаузов 18, 4, 11, 20, 14, 9, 6, 15, 2, 23, 8, 3, 17, 1, 10, 16, 13, 19, 21, 5, 12, Опълченска 9, 10, Петър Димитров 24, 32, 28, 35, 26, 33, 30, Стадиона 4, 15, 11, 2, 13, 9, 5, 6, 3, 7, 1, Трети Март 23, 19, 25, 5, 4, 16, 11, 20, 2, 9, 6, 8, 13, Христо Ботев 3, 9, 12, 15, 21, 14, 13, 8, 1, 6, 31, 23, 27, 16, 4, 29, 19, 18, 22, 11, 20, 5, 17, Юри Гагарин 6, 5, Яне Сандански 1На 20.07.2020 г./09:00 – 14:00 ч./ – Сандански: Арда 5, Борис Сарафов 18, 35, 26, 32, 19, 24, 15, 29, 38 А, 21, 23, 52, 28, 31, 16, 34, 19, 38 А, 27, 22, 25, 20, 17, 32, 30, 29, Първи Май 47, 43, 45, 51, 53, 43, 49, 74, 41, 55, 64, Свобода 35, 37, 41, 45, 39, 37, 14, 41, Тодор Каблешков 1а, Цар Иван Шишман 1, 3, Яне Сандански 1, 7, 5, 3На 20.07.2020 г./14:00 – 16:00 ч./ – Лешница, Общ. СанданскиНа 21.07.2020 г./09:46 – 16:00 ч./ – Сандански: Пирин 159, 150, 142, 140, 130, 146, 148, 158, 138, 121, 156, 144, 152, 136, 154, Шипка 9, 14а, 14а, 10, 12, 8На 22.07.2020 г./07:31 – 09:30 ч.; 14:00 – 15:00 ч./ – Поленица: Армейска 18, 13, 4, 15, 14, 16, 11, 8, 9, 3, 6, 5, 12, 19, Вихрен 4, 2, 6, 1, 3, Георги Димитров 10, 9, 11, 14, 13, 15, 16, 21, 22, 25, 33, 19, 20, 29, 47, 12, 27, 38, 37, 31, 34, 39, 24, 17, 36, 32, 18, Гоце Делчев 12, Гушевица 9, 19, 17, 15, 18, 3, 11, Димитър Благоев 49, 40, 30, 36, 43, 31, 29, 35, 22, 42, 28, 21, 23, 26, 19, 27, 18, 53, 57, 48, 58, 34, 37, 20, 33, 24, 25, 61, 38, 45, 59, 46, 55, 44, 56, 32, Изгрев 1, 14, Илия Минев 30, Македония 1, 39, 50, 51, Петър Берон 11, 3, 9, 7, 4, 1, 5, 8, 2, Пирин 2, 1, 3, 8, 4, 5, 12, 6, 10, Първи Май 18, 9, 16, 17, 11, 13, 26, 28, 22, 24, Рила 1, 2, Трети Март 20, 14, 17, 19, 11, 21, 8, 6, 1, 9, 7, 15, 12, 13, 2, 16, 4, 10, Х-77, Кв.8, Шипка 4, 5, 3, 2, 1, 6, 8, Яне Сандански 15, 7, 12, 10, 2, 6, 17, 1, 9, 3, 5, 17, 23, 21, 25, 2, 3На 22.07.2020 г./07:31 – 15:00 ч./ – Поленица: Вихрен 4, 2, 6, 1, 3, Георги Димитров 21, 22, 25, 33, 19, 20, 29, 47, 12, 27, 38, 37, 31, 34, 39, 24, 17, 36, 32, 18, Гоце Делчев 12, Гушевица 9, 19, 17, 15, 18, 3, 11, Димитър Благоев 49, 40, 30, 36, 43, 31, 29, 35, 22, 42, 28, 21, 23, 26, 19, 27, 18, 53, 57, 48, 58, 34, 37, 20, 33, 24, 25, 61, 38, 45, 59, 46, 55, 44, 56, 32, Изгрев 14, Илия Минев 30, Македония 1, 39, 50, 51, Пирин 2, 1, 3, 8, 4, 5, 12, 6, 10, Рила 1, 2, Х-77, Кв.8 , Яне Сандански 17, 23, 21, 25, 3Община Сатовча На 24.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Плетена: М. Горна Къща, Работилница, 1, М. Забърдо Магазин, 1, Училище, Тп4Община Симитли На 24.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – гр.Благоевград – част от ж.к.“Запад“На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Крупник: Xv, Кв.45 , Божиница / Гроздовец , Граф Игнатиев 12, 4, 10, 14, 5, 1, 2, 3, Димитър Ацев 16, 33, 79, 14, Жилище, 12, 4, 8, 25, 29, 23, 21, Ернст Телман 3, 4, Иван Вазов 24, 11, 19, 22, Жилище, 21, 28, 18, 26, 13, 15, Карл Маркс 6, Ленин 19, 32, Сеизмична Станция, 26, 9, М.Извор/Гроздовец , Никола Парапунов 23, 20, Жилище, 24, 15, 19, 21, 22, 17, Пайсий Хилендарски 42 Жилище, Пейо Яворов 27, Жилище, 42, 40, 33, 34, 37, 36, 38, 52, 57, 59, 30, 2, 55, Стефан Караджа 2, 5, 4, Трайчо Костов 4, 16, 8, 10, 7, 2, Жилище, 9, 3, 36, 18, УПИ X-544, Кв.45 , 4На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Симитли: Васил Левски 10, 1, 2, 8, 2, Вихрен 5, 7, 1, 4, 6, 2, Работилница, 3, 8, Георги Димитров 36, 32, 38, 28, 26, 38б, 22, 30, Магазин, 40, Лек.Кабинет, Ателие, 20, Сладкарница, 36а, 34, 38а, Кокиче 10, Македония 1, Никола Вапцаров 7, 5, 4, 1, 6, 8, 6а, 9, Авточасти, Симитли Рег.Служба, Читалище, Струма 6, 4, 1, 1, УПИ-III-1458 , УПИ-ІІ-538, Кв.22 , Христо Ботев 12, 6, 23, Магазин, 34, 8, 18, Кафе, 24, 30, 14, 26, 32, 28, 16, 2, 4, 10, 20, 22, Христо Смирненски 5, 12 2, 1, 19, 11, 12, 22, 8, 25, 6, 13, 2, 21, 16, 28, 26, 20, 3, 23, 30, 15, 4, Зала, 3, 7, 24, 8 4, 10, 9, 17, 32, 14На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч.; 12:30 – 13:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Благоевград: Христо Смирненски 12На 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Симитли: Васил Левски 23, 29, 16, 6, 10, 30, 36, 18, 25, 24, 44, 20, 55, 33, 19, 14, 32, 27, 31, 21, 28, 22, 12, 26, Вихрен 14, 11, 18, 9, 12, 10, Изворите 27, 21, 12, 8, 5, 31, 13, 17, 3, 26, 10, 18, 23, 7, 1, 2, 30, 19, 1, 11, 16, 14, 9, 33, 29, 28, 15, 32, 6, 25, 22, 4, 37, М.Миндело , Места 2, 6, Роук 1, Сердика 4, 1, 3, 34, 13, 5, Симитли , УПИ-ІХ-1437, Кв.4 , УПИ-ХХVІ-1437, Кв.14На 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Симитли: Васил Левски 5, 11, Зъбол.Кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1, 1 Жилище, 3, Витоша 5, 1, 4, 10, 3, 6, Георги Димитров Магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 42, 54, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, Магазин За Промишлени Стоки, Магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 76, Георги Попов 5, Гоце Делчев 6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8, Илинден 19, Кв. 43, Петно № 4 По Плана На Симитли , Квартал 26а, Петно №3 По Плана На Гр. Симитли , Надежда 3, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 13, 8, 12, 6, 2, 5, Ораново Оранжерии, Пазара Магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие За Шивашки Услуги, Сервиз, Магазин, Петно №1, Кв.26а , Първи Май 4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 11, 15, Рила 5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2, Симитли Жилище, Магазин, Ясла, Магазин, Гум, Сладкарница, Славей 4, Трети март 5, 9, 3, 7, 2, 1, Христо Ботев 33, 39, 37, 47, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, Магазин, 34, 6, 35, Кафе, 45, 23, Христо Смирненски 62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58, Чайка 18, 14, 12, 2, 13, 4, 1, 9, 16, 3, 11, 5, 10, 8, 6, Шипка 8, 3, 4, 7, 2, 6, 5, 1На 21.07.2020 г./10:16 – 16:30 ч./ – Крупник: Промишлена Зона ЦехНа 22.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Брестово, Общ. Симитли: КалугеровецНа 22.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Мечкул: Местност Зад КъщиНа 22.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Полето: Галабарци , 4, Къща, Метанстанция, 2На 22.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Ракитна: 004077 , 010040 , Махала Лулейска, ЖилищеНа 22.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Сенокос, Общ. Симитли: Калайджийска , ЧакърскаНа 22.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Симитли: Васил Левски Склад, Ливадите , М.Драката, М.Дрънкалица Стопанска Постройка, Жилище, Гараж, Жилище, 43, Стопанска Постройка, М.Ливадите Вила, Жилище, Жилище, Местност Стария Андък, Симитли , Симитли Магазин, Стария Андък , Христо Смирненски 16, Яне Даракчийски 3На 22.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Тросково: Баров Път , Местност Ливадище, Скз ТросковоНа 22.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Черниче: Георги Димитров 10, М.Сухата Река Жилище, Магазин, М.Сухата Река Цех, ЦехНа 23.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Симитли: 000866 , V-1336, Кв.83 , Беласица 6, 4, 2, 5, 7, 3, 1, Георги Димитров 121, 124, 123, 96, 86, 98, 94, 92, 90, 88, Комплекс Ивас-Временно Ст-Во, 43а, 49 2, 112, Фсмп, 110, 108, 100, 102, 104, Герена Цех, Герена Цех, Цех, Гоце Делчев 16, 12, 7, 13, 3, 10, 9, 11, 17, 15, 5, 14, Здравец 7, 5, 10, 3, 9, 1, 12, 4, 2, 8, 6, 18, 17, 14, Сервиз, 15, 13, 19, 11, 16, Ивайло 2, 1, 3, Илинден 33, 27, 19, 29, 2, 35, 26, 61, 34, 42, 46, 14, 22, 49, 30, 10, 17, 58, 59, 72, 32, 40, 28, 36, 31, 44, 56, 23, 38, 20, 66, 12, 24, 13, 25, Комсомолска 2, 7, 5, 6, 1, Магазин, 11, 19, 21, 23, 17, 10, 8, 9, 12, 14, 3, 4, 16, Лале 6, 8, 2, 4, М.Дрънкалица 27, 30, 10, 28, Жилище, 9, 13, 25, 24, 15, 16, М.Ливадите Жилище, М.Чобанци , Малина 5, 14, 11, 9, 1, Кафе, 6, 3, 8, 10, 4, 12, 2, 7, 13, Махала Чубан Дере 2, 5, 6, Жилище, Жилище, 3, 16, Жилище, Момина Сълза 1, 5, 4, 2, 3, Октомврийска 40, 12, 6, 34, 4, 7, 14, 20, 16, 5, 17, 3, 18, 2, 1, 10, 11, 13, 8, 22, 9, 65, 63, 40, 23, 38, 39, 67, 29, 49, 61, 46, 31, 19, 52, 72, 55, 27, 74, 54, 47, 71, 77, 62, 60, 66, 64, 37, 53, 57, 45, 30, 111, 69, 50, 41, 32, 25, 56, 26, 48, 70, 43, 59, 24, 75, 68, 58, 113, 42, 28, 36, 44, 35, 33, 69, 21, Пейо К Яворов 2, 4, 9, 17, 19, 5, 27, 13, 1, 15, 21, 3, 11, 7, 25, 23, Плиска 10, 16, 8, 18, 12, 2, 20, 6, 4, 14, Рила 8, 3, 8, Родопи 20, 45, 19, 47, 13, 42, 58, 45, 7, 25, 5, 21, 27, 32, 15, 37, 12, 36, 60, 41, 39, 22, 17, 3, 30, 34, 43, 18, 14, 31, 26, 64, 52, 23, 35, 11, 38, 33, 1, 28, 8, 9, 29, 49, 10, 40, 6, Свобода 25, 4, 36, 46, 58, 68, 16, 34, 8, 23, 19, 30, 13, 52, Магазин, 28, 60, 24, 12, Ресторант, 15, Фурна, 17, 26, 3, 50, 1, 48, 44, 27, 42, 20, 32, 64, 66, 62, 22, 33, 9, 18, 31, 14, 2, 40, 29, 21, 37, 38, 35, 54, 56, 11, 10, 6, 2, Симитли Складова База-Претоварна Гара, Гараж, Дет.Градина, 1, 1, Обект, Помпа За Напояване, Стара Планина 24, 7, 20, 26, 3, 14, 10, 21, 15, 5, 2, 22, 16, 27а, 1, 18, 11, 8, 6, 9, 13, 23, 19, 1 Ъгъла, 12, 20, 4, 17, Трети Март 11, Кафе, 13, УПИ-ІІІ-1466 Кв.51, Чобанско Дере 1, 9, Шипка 10, 8, Ямбол 10, 12, 4, 8, 6На 23.07.2020 г./12:30 – 13:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Симитли: Бор 5, 7, 4, 3, 6, 9, 1, Васил Левски 5, 11, Зъбол.Кабинет, 15, Кафе, 9, 7, 13, 1, 1 Жилище, 3, 47 7, 45, 47 2, 47 3, 23, 29, 16, 6, 10, 30, 36, 18, 25, 24, 44, 20, 55, 33, 19, 14, 32, 27, 31, 21, 28, 22, 12, 26, 10, 1, 2, 8, 2, Витоша 5, 1, 4, 10, 3, 6, Вихрен 5, 7, 1, 4, 6, 2, Работилница, 3, 8, 25, 15, 17, 22, 26, 28, 19а, 19, 24, 32, 21, 27, 23, 30, 20, 14, 11, 18, 9, 12, 10, Георги Димитров Магазин, 64, 84, 58, 50, 82, 68, 78, 66, 42, 54, 60, 42а, 40, 52, 45, 36, Магазин За Промишлени Стоки, Магазин, 74, 46, 70, 48, 62, 72, 80, 44, Бар, 44, 62а, 76, 36, 32, 38, 28, 26, 38б, 22, 30, Магазин, 40, Лек.Кабинет, Ателие, 20, Сладкарница, 36а, 34, 38а, Георги Петров 21, 5, 4, 12, 6, 23, 35, 19 Жилище, 25, Георги Попов 5, 1, 2, 5, 7, Гоце Делчев 6, 1, Склад, 4, 1 Ъгъла, 2, 8, Гьорче Петров 21, 16, 15, 30, 7, 10, 33, 35, 28, Изворите 27, 21, 12, 8, 5, 31, 13, 17, 3, 26, 10, 18, 23, 7, 1, 2, 30, 19, 1, 11, 16, 14, 9, 33, 29, 28, 15, 32, 6, 25, 22, 4, 37, 5, 36, 7, 45, 43, Изгрев 4, Илинден 19, 52, 38, 14, 19, 21, 2, 4, 29, 8, 1, 9, 6, 16, 25, 11, 10, 7, 31, 20, 15, 17, 3, Жилище, 18, 12, 5, Кв. 43, Петно № 4 По Плана На Симитли, Квартал 26а, Петно №3 По Плана на гр. Симитли, Кокиче 10, Коматиница 23, М.Миндело, Македония 1, Места 2, 6, Местност Лозенски Андък, Надежда 3, 11, 3, 4, 42, 7, 9, 13, 8, 12, 6, 2, 5, Никола Вапцаров 7, 5, 4, 1, 6, 8, 6а, 9, Авточасти, Ораново Оранжерии, Пазара Магазин, Кафе, Склад, Работилница, Павилион, Зала, Аптека, Ателие За Шивашки Услуги, Сервиз, Магазин, Ферма, Услуги, Петно №1, Кв.26а , Първи Май 4, 7, 1, 8, 2, 13, 18, 10, 16, 16, 12, 17, 5, 11, 15, 22, 24, 20, 21, 19, Р-Н Нова Махала 12, 6, 33, Жилище, 1, 23, 9, 21, 8, 31, 17, 2, 3, 26, 11, 13, Рила 5, 8, 1, 4, 3, 10, 6, 2, Родопи 4, 2, Роук 1, Сердика 4, 1, 3, 34, 13, 5, 23, 43, 51, 18, 9, 3, 37, 20, Симитли Жилище, Магазин, Ясла, Магазин, Гум, Сладкарница, Магазин, Рег.Служба, Читалище, Славей 4, 14, 17, 9, 8, 10, 11, 16, 2, 12, 1б, 15, 5, 1, 4, 3, 6, 7, Струма 6, 4, 1, 1, Трети Март 5, 9, 3, 7, 2, 1, 35, 13, Жилище, 6, 8, 26, 24, 4, 21, 50, 33, 12, 28, 9, 34, 7, 27, 14, 31, 1, 29, 19, 15, 5, 32, 22, 18, Кафе, 10, 36, 25, 20, 16, 23, 30, УПИ II-1437, Кв.16 , УПИ IV-371, Кв.90 УПИ XXVII-1437, Кв.7, УПИ-III-1458, УПИ-ІІ-538, Кв.22, УПИ-ІХ-1437, Кв.4, УПИ-ХХVІ-1437, Кв.14, Х- 372, Христо Ботев 33, 39, 37, 47, 41, Ресторант, 43, 36 3, 47, 36, 36 6, 27 Администрация, 31, 34а, 36 5, Баничарница, 5, Магазин, 34, 6, 35, Кафе, 45, 23, 12, 6, 23, Магазин, 34, 8, 18, Кафе, 24, 30, 14, 26, 32, 28, 16, 2, 4, 10, 20, 22, Христо Смирненски 62, 54, 29, 48, 33, 42, 64, 50, 27, 56, 60, 40, 16, 36, 32, 52, 46, 31, 38, 35, 58, 36, 5, 12 2, 1, 19, 11, 12, 22, 8, 25, 6, 13, 2, 21, 16, 28, 26, 20, 3, 23, 30, 15, 4, Зала, 3, 7, 24, 8 4, 10, 9, 17, 32, 14, Ц.Махала 2, Чайка 18, 14, 12, 2, 13, 4, 1, 9, 16, 3, 11, 5, 10, 8, 6, Шипка 8, 3, 4, 7, 2, 6, 5, 1На 23.07.2020 г./15:30 – 16:30 ч./ – Симитли: 000866, V-1336, Кв.83, Беласица 6, 4, 2, 5, 7, 3, 1, Георги Димитров 121, 124, 123, 96, 86, 98, 94, 92, 90, 88, Комплекс Ивас-Временно Ст-Во, 43а, 49 2, 112, Фсмп, 110, 108, 100, 102, 104, Герена Цех, Цех, Гоце Делчев 16, 12, 7, 13, 3, 10, 9, 11, 17, 15, 5, 14, Здравец 7, 5, 10, 3, 9, 1, 12, 4, 2, 8, 6, 18, 17, 14, Сервиз, 15, 13, 19, 11, 16, Ивайло 2, 1, 3, Илинден 33, 27, 19, 29, 2, 35, 26, 61, 34, 42, 46, 14, 22, 49, 30, 10, 17, 58, 59, 72, 32, 40, 28, 36, 31, 44, 56, 23, 38, 20, 66, 12, 24, 13, 25, Комсомолска 2, 7, 5, 6, 1, Магазин, 11, 19, 21, 23, 17, 10, 8, 9, 12, 14, 3, 4, 16, Лале 6, 8, 2, 4, М.Дрънкалица 27, 30, 10, 28, Жилище, 9, 13, 25, 24, 15, 16, М.Ливадите Жилище, М.Чобанци , Малина 5, 14, 11, 9, 1, Кафе, 6, 3, 8, 10, 4, 12, 2, 7, 13, Махала Чубан Дере 2, 5, 6, Жилище, Жилище, 3, 16, Жилище, Момина Сълза 1, 5, 4, 2, 3, Октомврийска 40, 12, 6, 34, 4, 7, 14, 20, 16, 5, 17, 3, 18, 2, 1, 10, 11, 13, 8, 22, 9, 65, 63, 40, 23, 38, 39, 67, 29, 49, 61, 46, 31, 19, 52, 72, 55, 27, 74, 54, 47, 71, 77, 62, 60, 66, 64, 37, 53, 57, 45, 30, 111, 69, 50, 41, 32, 25, 56, 26, 48, 70, 43, 59, 24, 75, 68, 58, 113, 42, 28, 36, 44, 35, 33, 69, 21, Пейо К Яворов 2, 4, 9, 17, 19, 5, 27, 13, 1, 15, 21, 3, 11, 7, 25, 23, Плиска 10, 16, 8, 18, 12, 2, 20, 6, 4, 14, Рила 8, 3, 8, Родопи 20, 45, 19, 47, 13, 42, 58, 45, 7, 25, 5, 21, 27, 32, 15, 37, 12, 36, 60, 41, 39, 22, 17, 3, 30, 34, 43, 18, 14, 31, 26, 64, 52, 23, 35, 11, 38, 33, 1, 28, 8, 9, 29, 49, 10, 40, 6, Свобода 25, 4, 36, 46, 58, 68, 16, 34, 8, 23, 19, 30, 13, 52, Магазин, 28, 60, 24, 12, Ресторант, 15, Фурна, 17, 26, 3, 50, 1, 48, 44, 27, 42, 20, 32, 64, 66, 62, 22, 33, 9, 18, 31, 14, 2, 40, 29, 21, 37, 38, 35, 54, 56, 11, 10, 6, 2, Симитли Складова База-Претоварна Гара, Гараж, Дет.Градина, 1, 1, Обект, Помпа За Напояване, Стара Планина 24, 7, 20, 26, 3, 14, 10, 21, 15, 5, 2, 22, 16, 27а, 1, 18, 11, 8, 6, 9, 13, 23, 19, 1 Ъгъла, 12, 20, 4, 17, Трети Март 11, Кафе, 13, УПИ-ІІІ-1466 Кв.51, Чобанско Дере 1, 9, Шипка 10, 8, Ямбол 10, 12, 4, 8, 6На 24.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Градево: Местност Струма Изливер Хиляд , СтрумаНа 24.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Железница, Общ. Симитли: 003056, 003141, VII-122, Имот 002867, Местност Бачева Махала, Местност Джалева Махала Склад, Жилище, 6а, 5, 3, 6б, 8, Къща, 6, 9, 22, 11, 15, 23, 18, 46, 21, 12, 13, 14, Къща, Вила, Кабинет, 10, 9, 8, 7а, Фуражомелка, 3, 3б, Вила, 6, 12б Къща, Жилище, Помпа, Местност Джалевци , Местност Долно Церово 12, 17, 3, 20, 24, 10, 21, 8, 23, 9, 14, Къща, 01а, 5, 16, 7, 19, 8а, 22, 15, 18, 13, 35, Къща, Местност Дременец , Местност Караджевица , Местност Старата Върба, Местност Шебечковица, ПИ №001414 , Рибарска , УПИ-XII-52, Кв. 8 , УПИ-ХХІV-50, Център-Над Жп Спирката, Одз, Жилище, 1, 1, Къща, Помпа За Напояване, Жилище, 2, Търговски Обект, Помпа за напояване, ТрифаНа 24.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Симитли: I-819 Кв.25 , Аврора 21, 27, 23, 3, 19, 7, 25, 9, 4, 5, 15, 29, 2, 11, 1, 17, 13, Бангелови Тополи , Бреза 3, Магазин, 1, Васил Левски 10, Васил Левски 34, Гео Милев 12, 12, 2, Георги Бенковски 20, Георги Димитров 36, Георги Димитров 33, 17, Магазин, Бар, 18, 14, 27а, Бензиностанция, 35, 9, 25, 13, 7, 19, 12, 33, 8, 15, 27, 11, 2, 5, 6, 4, 16, 31, 29, 3, Лек.Кабинет, 10, 1 Изход Благоевград, Герена Цех, Герена Цех, Цех, гр.Симитли, Даме Груев 10, 12, 8, Жилище, Димитър Благоев 24, 15, 14, 16, 18, 38, 28, 34, Жилище, 36, 13, 32, 22, 17, Долен Герен , Еделвайс 1, 15, 5, 3, 7, 13, 11, 4, 2, 8, Зеленка 13, 19, 11, 4, 17, 15, 8, 5, 3, 9, 10, 7, 6, Бар, 2, 20, 18, 14, 16, Искра 8, 5, Работилница, 2, 10, 3, 6, 1, 4, 14, 12, 10, Кокиче 12, 10а, 16, 8, 5, 11, 18, 9а, 2о, 13, 7, 14, 9, 3, 1, 6, 2, 5, 3, 4, 8, М.Драгова 12а, 21, 14, 20, 10, 15, 22, 24, 18, 7, 8, 29, 17, 12, 13, 17а, Помпа за напояване, 16, М.Духарска Жилище, 40, 1, Жилище, 42, 46, Малина 6, Марек 13, 5а, Автоработилница, 3а, 1, 9, 7, 15, 2, 10, 5, 8, 3, 11, Местност Бангеови Тополи, Местност Боро , Местност Герено, Местност Лочката, Местност Чифлико, Извън Регулация, Промишлена Зона, Жилищна Сграда-Вр.Стр, Никола Вапцаров 4, 4а, Ораново Жилище, Работилница, Магазин, Ораново Жилище, Цех, Жилище, Каравана, Магазин, Ясла, Детска Градина, Жилище, Жилище, Пазара Магазин, Пазара Магазин, Победа 2, 5, 4, Полето, Предел 29, 18, 37, 6, 33, 2, 25, 39, 51, 23, 21, 27, 24, 3, 35, 47, 20, 10, 31, 55, Бар, 41, 55, 15, 16, Жилище, Автоработилница, 12, 1, 43, 15, 8, 45, 9, 26, 1, 4, 19, Предел Жилище, 97, 2, Първи Май 12, 5, Руен 4, Свобода 4, Септемврийска 3, 20, 6, 14, 18, Симитли Жилище, Симитли Жилище, Помпа, Лесничейство, Цсри – Заведение За Социални Услуги, Гор.С-Во, Ясла, Дет.Градина, Жилище, Гъбарник, Автоработилница, Жилище, Помпа За Напояване, Работилница, Канцеларии, Жилище, Поделение, Жилище, Симитли, УПИ II-1437, Кв.18, Славянска 23, 27, 3, 29, 3 Стълбище, 21, 25, 23, 102, Струма 8, 6, 10, 4, 7, УПИ 1-538 Кв.22 , Христо Ботев 2, 11, 15, 5, 13, 9, 21, 19, 2, 1, 23, 7, 3а, 17, 3, Христо Смирненски 1, Цар Симеон 6, Чифлико , Шипка 10, Юрий Гагарин 8, 5, 3, 5, 4, 11а, 9, 11, 13, 2, 5 Жилище, 15, 17, 13, 6На 24.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Церово, Общ. Благоевград: Местност Поището, От Км.366+000 До Км.366+720, с.Долно ЦеровоОбщина Струмяни На 21.07.2020 г./10:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Влахи: Вилна Зона Върбите, Върбите Вилна Сграда, Кв.7, Застройка 9, 17, Горните Ливади, Грънчарска Скала , Местност Върбите , Синаница , Средни Ливади Вила, УПИ ІІ, Кв.4 – в.з. ВъбитеНа 21.07.2020 г./10:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Долна Градешница: Неуточнен АдресНа 21.07.2020 г./10:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Илинденци: Боровец , Извън Регул./Р.Шашка/ Жилище, Местност Боровец Вила, Местност Врабча Вила, Местност Врабче Вила, Синаница Вила, Тридесет И Втора 10, Тридесет И Шеста 2На 21.07.2020 г./10:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Кресна: Върбите, Тп Синаница 1, СинаницаНа 21.07.2020 г./10:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Плоски: Ален Мак 14, 8, 6, 5, 7, 4, 2, 18, 1, 3, Бистрица 1, Братя Миладинови 7, 2, 5, 4, 3, Бузлуджа 14, 4, 2, 3, 7, 7, Васил Левски Поща, 4, 5, 8, 14, 12, 9, 18, 15, 1, 13, 2, 20, 16, 6, 27, 7, 10, 3, Вихрен 3, 2, 1, 5, 12, 6, 8, 9, 4, 11, Георги Бенковски 1, 9, 4, 10, 7, 20, 17, 18, 2, 11, 12, 14, 6, Долна Махала 10, 9, 6, 20, 11, 12, 7, 13, 5, 1, 8, 13, Дружба 7, 5, 4, 7, 2, 3, Еделвайс 4, 23, 1, 17, 11, 6, 14, 21, 25, 12, 26, 8, 24, 9, Елово 7, 2, 8, 10, 14, 15, 11, 12, 57, 18, 5, 17, 9, Иван Козарев 5, 15, 25, 10, 17, 19, 39, 37, 8, 6, 3, 28, 12, 2, Кокиче 2, 1, 4, Кочо Честименски 1, Лиляна Димитрова 2, 12, 10, 6, 14, Местност Валога Цех, Местност Поручик Минков Каравана, Работилница, Бензиностанция, Борса, Методи Христов 3, 1, 2, 5, 1, Мир 42, 26, 15, 27, 4, 29, 1, 12, 3, 38, 23, 9, 37, 19, 17, 21, 6, 20, 13, 36, 10, 24, 16, 41, 14, 2, 7, 18, 34, 32, 5, 8, Мурата 13, 16, 1, Никола Калъпчиев 31, 10, 41, 21, 3, 15, 25, 24, 35, 22, 1, 19, 17, 13, 20, 4, 26, Никола Парапунов 59, 60, 64, 68, 62, 59, 55, 56, 54, 70, 53, 66, 35, 24, 41, 18, 21, 15, 37, 39, 42, 17, 54, 11, 28, 36, 31, 19, 4, 30, 50, 14, 5, 16, 38, 9, 27, 52, 23а, 32, 46, 23, 25, 40, 45, 3, 29, 13, 33, 34, 26, 43, Първи Май 5, 12, 16, 2, 11, 9, 20, 3, 6, 1, 10, 7, 8, 18, Самуил 9, Струма 12, 10, 7, 9, 6, 4, 8, 3, 1, 2, Трети Март 1, 18, 13, 10, 25, 20, 12, 1, 3, 19, 4, 2, 21, 23, 29, 16, 11, 24, 6, 8, 17, 14, УПИ Vi Кв.43 , УПИ-Vi-389, 390 , Хаджи Димитър 5, 1, 4, 3, 2, 7, 12, 9, 20, 15, 16, 13, 11, 22, Христо Ботев 7, 2, 3, 5, 6, 1, 4, 55, 13, 27, 19, 25, 23, 21, 18, 45, 20, 8, 41, 32, 9, 22, 35, 28, 14, 16, 51, 24, 11, 26, Цар Самуил 7, 2, 22, 14, 6, 1, 18, 9, 12, 20, 5, Шипка 7, 1, 10, 4, 12, 5, 6, 8, 12, Явора 14, 1, 8, 12, 2, 5, 17, 9, 16, 7, 11, 19, 15, 4, Улично ОсветелениеНа 21.07.2020 г./10:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Сандански: Асен Хадживасилев 9, Любен Каравелов 1, Местност Калинките Жилище, Местност Ушите МтпНа 21.07.2020 г./10:00 – 10:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Струмяни: Главен Път Е79 Цех За Обработка На Мрамор, Цех За Обработка На Мрамор, СтрумаОбщина Хаджидимово На 20.07.2020 г./09:00 – 12:30 ч./ – Абланица, Общ. Хаджидимово: 595 , Анещи Узунов 29, 33, 26, 31, 28, 24, 27, 25, 30, Балтачица 2, 9, 1, 7, 6, 4, 3, 5, 8, 13, Бузлуджа 12, 16, 9, 18, 3, 2, 10, 14, Васил Левски 30, 34, 26, 15, 28, Даме Груев 17, 20, 14, 16, 25, 13, 2, 19, 4, 21, 6, 3, 10, 8, 11, 5, 12, 7, 15, Дунав 16, 28, 25, 23, 6, 11, 27, 18, Елин Пелин 41, 39, 23, 21, Кокиче 1, Местност Лозята Времянка, Местност Шатора Стопанска Постройка, Поща, Октомври 12, 2, 31, 24, 14, 16, 19, 17, 33, 27, 8, 5, 9, 23, 25, 18, 11, 6, 4, 29, 7, Тридесет И Пета 1, 13, 14, 6, Тридесет и шеста 9, 15, 6, 30, 10, 1, 20, 2, УПИ ІІ, Кв.44
Община Якоруда На 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Белица, Общ. Белица: 9-Ти Септември 44, Алекса Сачков , Васил И Сава Кокарешкови 5, Владимир Поптомов 2, 25, 1, 63, 36, Георги Андрейчин 3, Гоце Делчев 9, Димо Хаджидимов 37, Местност Андрианов Чарк Жилище-Вила, Местност Бучин Дол , Местност Семково Ценър За Мечки, Вила, Павилион, Бунгало, Почивна База, Каравана, 1 Почивна Станция, Почивна База, Каравана, Ресторант, Бунгало, Вила, Хижа, Магазин, Ж, Тп, Туристическо Бунгало, Вила, Бунгало, Каравана, Почивна База, Павилион, 1 Почивна Станция, Вила, Дискотека, Станция На Технич. Университет, 1 Ски Влек, Ски Влек, 1, Лифт Усоб, Митко Саев 14, Полковник Иван Тричков 10, Р-Н Стопански Двор Цех, Осветление, Банциг, Цех, Шеста 8 ОфисНа 21.07.2020 г./08:46 – 16:30 ч./ – Якоруда: Васил Левски 2, Гоце Делчев 8, Даме Груев/Никола Вапцаров/ 99, 24, 26, 22, 20, Джебре/Иван Ботушанов/ 2, Екзарх Йосиф 16, Кирил И Методи 35, 40, 31, 39, Места/П.Джеджеров/ 27, 41, 19, 25, 18, 20, 23, 47, 9, 16, 32, 21, 42, 39, 35, 26, 2, 99, 15, 37, 31, 61, 8, 38, 12, 53, 13, 36, 6, 45, 33, 51, 49, 22, 57, 10, 40, 7, 24, 14, 5, 17, 3, 29, 4, 55, Местност Трещеник Вила, Миланица/Осма/ 5, 9, 6, 3, Пелистър 9, Рила 10, Седма 7, Софроний 20, 25, 7, Средна Гора 93, 2, 80, 3, 7, 90, 9, 99, 1, 5, 12, 95, 4, Стефан Караджа/Никола Карад 25, Стокевица 20, 3, 16, 22, 27, 18, 1, 5, 2, Трещеник 99, Хаджиалиш/Чавдарци/ 52, 38, 36, 50, 6, 125, 32, 40, 44, 26, 34, 15, 22, 30, 13, 4, 42, 8, 2, 5, 28, 24, 17, Христо Ботев 8, 24, Цар Борис Iii/Георги Димитр 18, 95, 124, Якорущица 10, 6, 14, 5, 4, 8, 16, 7, 12, 18, 9, 3, 2, 20, Цех, Църква, Дърводелна, Работилница, Бензиностанция, Магазин, БенциностанцияНа 21.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Якоруда: Алпийска Кантон, Васил Левски 2, Витоша 21, Гоце Делчев 8, Даме Груев/Никола Вапцаров/ 53, 99, 24, 26, 22, 20, Джебре/Иван Ботушанов/ 32, 14, 44, 48, 57, 16, 42, 30, 36, 10, 18, 50, 4, 2, 1, 7, 40, 65, 22, 3, 46, 13, 24, 5, 34, 51, 38, 28, 99, 26, 12, 20, 9, 2, Екзарх Йосиф 11, 16, Кирил И Методи 59, 35, 40, 31, 39, Кожух 3, Кьорови Колиби , Места/П.Джеджеров/ 21, 27, 41, 19, 25, 18, 20, 23, 47, 9, 16, 32, 21, 42, 39, 35, 26, 2, 99, 15, 37, 31, 61, 8, 38, 12, 53, 13, 36, 6, 45, 33, 51, 49, 22, 57, 10, 40, 7, 24, 14, 5, 17, 3, 29, 4, 55, 1, Местност Кьолови Колиби , Местност Трещеник Цех, Работилница, Лагер, Вила, Ски Влек, Почивна База Змм Якоруда, Ресторант, Дом, 21 Вила, Вила, 2-3, Вила, Вила, Миланица/Осма/ 5, 9, 6, 3, Неуточнен Адрес , Ореховица 14, 4, 11, 27, 37, 38, 32, 40, 26, 7, 22, 55, 36, 33, 43, 16, 5, 34, 20, 57, 61, 45, 59, 1, 28, 30, 18, 15, 21, 9, 8, 19, 49, 23, 39, 53, 31, 3, 29, 12, 35, 13, Пелистър 9, Петко Р.Славейков 89, Рила 10, Седма 7, Софроний 20, 25, 7, Средна Гора 50, 93, 2, 80, 3, 7, 90, 9, 99, 1, 5, 12, 95, 4, Стефан Караджа/Никола Карад 25, Стокевица 20, 3, 16, 22, 27, 18, 1, 5, 2, Трещеник 2, 2, 99, 99, 2, Хаджиалиш/Чавдарци/ 52, 38, 36, 50, 6, 125, 32, 40, 44, 26, 34, 15, 22, 30, 13, 4, 42, 8, 2, 5, 28, 24, 17, Христо Ботев 32, 51, 8, 24, Цар Борис Iii/Георги Димитр 30, 159, 55, 159, 18, 95, 124, 248, Якорущица 10, 6, 14, 5, 4, 8, 16, 7, 12, 18, 9, 3, 2, 20, Промишлена Зона, Офис, Работилница, Автоработилница, Вила, Цех, Църква, Дърводелна, Работилница, Бензиностанция, Магазин, Бенциностанция, ЗаведениеНа 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – ДагоновоНа 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Елешница, Общ. Разлог: Безименна 4На 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Краище, Общ. Белица: Втора , Двадесет И Първа 99, 2, 104, 8, Двадесета 1, 44, 34, 26, 14, 2, 24, 46, 4, 20, 58, 22, 99, 32, 38, 21, 6, 13, Дванадесета 10, 11, 6, 3, 13, 2, 17, 9, 15, 4, 5, 16, 25, 34, 54, Девета 10, 8, Деветнадесета 21, 2, 80, 10, 19, 28, 20, 36, 99, 56, 61, 17, 14, 15, 52, 39, 23, 29, 59, 1, 70, 50, 10, 43, 38, 8, 34, 5, 69, 45, 46, 7, 21, 25, 26, 64, 30, Десета 13, 1, 7, 1, Единадесета 33, 49, 13, 27, 51, 58, 72, 38, 3290, 37, 60, 102, 66, 47, 41, 48, 29, 14, 34, 5, 35, 45, 42, 28, 99, 44, 36, 43, 127, 30, 25, 17, 64, 102, 112, 99, 82, 87, 75, 73, 63, 129, 103, 83, 67, 90, 84, 59, 109, 74, 65, 69, 106, 95, 97, 91, 94, 61, 96, 88, 76, 79, 105, 86, 71, 81, 93, 78, 104, 3290, 113, Извън Регулацията 11, 23, 37, Неуточнен Адрес 1, Осемнадесета 8, 1, 12, 8, 18, 42, 89, 50, 20, 10, Пета 1, 29, Петнадесета 11, 34, 12, 27, 33, 99, 32, 18, 3, 47, 24, 19, 8, 1, 6, 5, 72, 14, 40, 2, 15, 37, 22, 3, 30, 33, Първа 32, Седемнадесета 4, 1, 8, 2, 15, Тринадесета 4, 2, 5, 3, 9, 1, Христо Ботев , Четирнадесета 99, 1, 4, 6, 7, 8, 2, 4, Шеста 61, Шестнадесета 8, 2, 7, 3, 18, 16, 15, 13, 11, 5, 14, 9, 12, 6, 1, 50, 19, 11, 80На 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Юруково: 029014 И 029015, Масив 29 Поквс , Местност Каменако , Местност КаменоНа 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Якоруда: Богдан Войвода 1, Цар Борис III/Георги Димитр 213, Яворов 2, Якорущица 1, Усилвател
 
Област Кюстендил Община Бобов Дол На 20.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – Мала Фуча: 44 УПИ V-231 Кв.16, СъветОбщина Бобошево На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Бадино: УПИ – Іі-113, Кв.21На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Усойка: Иван Вазов 21, 46, 2, 30, 6, 14, 19, 40, 17, 22, 9, 1, 12, 32, 8, 44, 28, 7, 33, 3, 43, 5, 39, 13, 4, 45, 23, 18, 16, 41, 25, 11, 20, 34, 15, 31, 24, 35, 38, Кокиче 2, 1, 13, 11, 3, 5, 7, 9, Любен Каравелов 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, Малина 12, 2, 1, 6, 3, 4, 10, 8, Стопански Двор Отливки Цимент, Тополите 3, 12, 5, 13, 2, 9, 1, 10, 7, 8, 6, 14, 4, Трети Март 15, 11, 7, 3, 13, Хан Аспарух 23, 10, 2, 9, 7, 21, 3, 5, 1, 19, 11, 13, 17, 15, Христо Ботев 1, 20, 17, 6, 5, 13, 7, 8, 29, 9, 15, 12, 19, 16, 18, 3, 14, 4, 11, 2, 10, Яворов 7, 9, 3, 5, 1, 8, 6, 4Община Дупница На 21.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ – Блатино: 000195, 000212 М-Ст Реката, 005026, 005053 М-Ст Вейнико, VIII-91, Кв.7, Екатте 04354, ПИ 000241 , УПИ XVII-34, Кв.4 Реката, РекатаНа 21.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 09:01 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ – Кременик: XXII-98, Кв.10, ХХХVI-171, Кв.5 , Вила, Вила, 143На 21.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 09:01 – 11:00 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ – Мламолово: IX-25, Кв.9, Iх-179, Кв.11 , Бистрица 1, 2а, 2, Бор 1, 3, 14, 11, 8, 12, 6, 16, 9, 7, 5, Бузлуджа 6, Вихър 2, Горещица 22, 32а, 44а, 20, 36, 40, 26, 68, 66, 28, 58, 48, 18, 24, 60, 46, 42, 30, 56, 34, 44, 18а, 54, 32б, Ела 4, 8, 2, Калина 4, 2а, 6, Кокиче 4, 2, 10, Малина 1, 5, 6, 10, 3, 2, Местност Трапчине Конеферма, Миньорска 9, 37, 17, 21, 10, 11, 30, 12, 24, 35, 22, 10а, 19, 15, 29, 18, 2, 14, 39, 27, 32, 20, 13, 33, 26, 23, Никола Вапцаров 37, Рила 53, 23, 27, 49, 22, 25, 41, 15, Руднината 12, 10, 4, Станке Димитров 106, 78, Старата Линия 14, 16, 8, 11, 20, 9, 4, 70, 10, 2, 13, 12, 18, 17, 22, Теменуга 2, УПИ XXI-38, Кв.8, УПИ XXX, Кв.9На 21.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ – Дупница: 324+460 До 324+840, 68789.551.8, 68789.552.38, Каваклия 60, 79, 98, 75, 26, 43, 80, 54, 9, 48, 111, 4, 22, 103, 41, 24, 72, 40, 38, 93, 11, 63, 76, Вила, 46, 29, 16, 39, 19, 35, 36, 54, 59, 82, 68, 20, 110, 7, 78, 61, 25, 32, 5, 67, 88, 65, Къща, 50, 72, 109, 107, 3, 106, 70, 75, 64, 36, 10, 65, 34, 27, 40, 62, 13, 16, 34, 90, 91, 90, 71, 94, 4, 45, 25, 89, 48, 50, 1, Къща, 58, 49, 105, 14, 66, 30, 56, 56, 1, 15, 10, 32, 8, 14, 46, 13, 12, 21, 33, 22, Местност Бели Янко, Местност Лъката Магазин, Орлинска 72, 7, Къща, Софийско Шосе 4, 15, 3, 5, 1, 1а, Хале-Алум.Дограма, 2, 1На 21.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ – Дяково: 16, 23, VI, Кв. 2, Махала Бучала, Махала Крич, УПИ I-138, Кв. 10 , УПИ ІІІ-204, 205, 206, Кв.20 , УПИ ХІV , Къща, КараванаНа 21.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 10:30 – 11:00 ч./ – Пиперево: 56349.0.159, 56349.4.4, 56349.6.37, 68789.250.87, 68789.252.15.1, 68789.252.19, 68789.252.22.1, Дупнишка Комуна 1, 56, 63, 60, 48, 15, 64, Местност Стопански Двор Автосервиз, Къща, МТП Шивашки Цех, с. Пиперево, Общ. Дупница , ХХVIII, Кв.39На 21.07.2020 г./09:01 – 11:00 ч./ – Дяково: VI, Кв. 2, Махала Бучала, Махала Крич, УПИ I-138, Кв. 10, УПИ ІІІ-204, 205, 206, Кв.20, УПИ ХІV, КъщаНа 21.07.2020 г./09:30 – 10:00 ч./ – Дупница: 68789.609.179 Никола Малашевски, 68789.609.55.1, 68789.609.601, Ана Малашевска 9, 14, 29, 30, 6, 26, 19, 28, 7 7, 5, 13, 3, 4, 21, 18, 7, 27, 10, 20, 13, 17, 1, 16, 15, 2, 11, 8, 25, 22, 1, 18а, 1, Антим I 13, 19, 16 16, 18, 17, 15а, 16, 15, 13 2, 14, Аракчийски Мост 13, 14, 4, 12, 5, 6, 1, 10, 1, 1, 7, 5, 2, 3, 4, 86, 5, 3, Бистрица 21, 23, 19, 17, Васил Левски 15, 21, 19, 17, 23, 43, 38, 167, 73, 35, 77, 54, Вила, 34, 48, 59, 101, 50, 58, 52, 71, 75, 2, 36, 79, 33, 85, 67, 83, 57, 36а, 3, 69, 37, 41а, 39, 63, 36 А, 45, 81, 61, 41, Венелин 148, 150, Втори Януари 20, 31, 18 18, 25, 20 20, 67 До Транспортна Болница, 18, 29, 20, 2, Иглика 3, 5, 3 А, 1, Индустриална 3, Климент Охридски 6, 4, 10, 8, 2, 2а, Крайречна 1а, 1, 5, 1, 2, 3, 13, 11, 4, 1, 9, 5, 15, 7, 2, Кресна 2, 6 5, 5, 6 Кресна, 4 Кресна, 7, 4, 6, 2 2, Лилия 4, 3, 2, 1, Любен Каравелов 16 16, 16б, 12, 14, 12, 14, 16, Македония 5, 20а, 24, 11, 18, 25, 22, 20, 31, 14, 7, 17, 16, 9, 30, 23, 15, 3, 4, 13, 6, 19, 21, 26, 8, 10, Малина 3, 13а, 7, 9, 11, 13, 6, 7, 17, 15, 5, 8, Местност Караболюка Къща, Вила, Миньор 1, 5, 3, 2, Никола Малашевски 20, 25, 52, 9, 21, 50, 19, 17, 27, 20, 9, 3, 9, 44, 36, 5, 34, 35, 19, Отец Паисий 19, 21, 22, 3, 20, 13 1, 13 2, 13, 24, 18, 9, 14 13, 13, 2, 15, 13 А, 7, Пейо К. Яворов 5, 1 1, 2, 2 2, 3, 4, 1, 6 6, 5 5, 6, 4 4, 3, 6, 3 3, 5, 1, 2, 8, 8, 7 7, 8 8, 7, 7, Пирин 5, 3, 3 3, 1, 7, 9, Прогона 20, 1, Черква, Вилна Зона, 32а, Разметаница 5, 36, 4, 16, 2, 30, УПИ Іv, Кв.143, 24, 26, 28, 1 В, 34, 12, 11, 8, 5, 20, 1, 6, 18, 32, 10, 2, 3, Раковска 11, 9, Руен 4а, 14 14, 1а, 3, 10, 1, 6, 12, 8, 7, 4, 14, 5, 2, Свети Иван Рилски 318 Изход Благоевград, 317 Изход Благоевград, 331, 56, 62, 64 Воеонен Блок, 8 Военен Блок, 64 Военен Блок, 64 Военнен Болк, 64, 7, 1, 291а, 307, 279, 199, 197, 205, 273, 259, 255, 207, 313, 213, 311, 223, 269, 203, 303, 257, 227, 299, 191, 267, 241, 104, 217, 102, 249, 213, 293, 318, 295, 193, 239, 201, 215, 263, 265, 221, 301, 271, 291, 235, 219, 245, 297, 195, 211, 277, 243, 251, 237, 283, 305, 287, 309, 247, 281, 289, 253, 312, Свобода 1, Стефан Караджа 1, 8, 18, 12б, 24, 7, 12, 20, 4, 11, 9, 14, 5, 6, 12а, 1а, 3, 16, 10, 5а, 24, 22, 30, 34, 32, 36, Страхил Войвода 43 43, 44, 50, 31, 42, 48, 33, 43, 46, 43 Ален Мак, 40, 5, 54, 51, Тишина 1 1, 1 Тих Труд, 2, 1, 15 2, Тих Труд, 1 2, 1, 1, 3, ТП Помпена Станция на ТЕЦ Б.Дол , Труд 7, 2, 1, 10, 8, 3, 9-Д, 5, 9, 4, 17, 11, Тютюнева Долина 24, 22, 7, 7 7, 1, 24 24, 24, Хаджи Димитър 10, 20, 13, 18, 16, 8, 12, 8а, 14, 11, Цар Иван Асен II 10, Чаталджа 2, Яворов 16, 12, 19, 28, 7, 21, 17, 6, 26, 13, 10, 3, 18, 4, 11, 24, 22, 1, 8, 14, 9, 5, 15, 20, 4, 6 КреснаНа 22.07.2020 г./09:01 – 09:16 ч.; 11:01 – 11:16 ч./ – Крайници: 39339.117.68 , 39339.142.19 , I-1, 2, 3 , Vi-8, 9 , Александър Димитров 21, 23, 13, 6, 1, 4, 19, 2, 10, 11, 17, Александър Стамболийски 1, 1, 5, 2, 3, 4, 11, 9, 7, Андрей Жданов 7, 8, 2, 4, 3, 6, 9, 5, 18, 14, 11, 17, 20, 15, 1, 16, 12, 13, Априлско Въстание 3, 8, 2, 4, 1, 6, Арда 8, 17, 5, 6, 12, 4, 1, 2, 13, 7, 11, 9, 15, Асен Златаров 1, 4, 9, 3, 5, 6, 11, Баба Е Механджийска 43, 34, 21, 44, 18, 13, 32, 33, 39, 27, 30, 24, 46, 36, 31, 42, 38, 58, 11, 50, 48, 29, 26, 25, 35, 12, 41, 52, 23, 22, 37, 7, 6, 5, 4, 7, 2, 6, 10, Баба Тонка 2, 4, 1, 5, 3, 1, Батак 2, 3, Бончук 1, 1, 2, 1, 11, 10, Бузлуджа 2, 4, 7, 5, 1, Васил Демиревски 4, 12, 8, 16, 7, 11, 4, 14, 10, 12, 3, 1, 6, 5, 2, 9, Васил Коларов 8, 4, 11, 5, 20, 18, 7, 6, 1, 2, 9, 12, Васил Левски 2 Магазин, 2 Магазин, 2 Магазин, 11, 7, 3, 1, 2, 36, 9, 2 Магазин, 26, 15, 17, 13, 19, 18, 22, 28, 14, 30, 32, 38, 23, 36, 34, 26, 40, 48, 46, 42, 44, Васко Манолов 4, 2, 3, 5, 15, 8, 17, 9, 13, 12, 11, 10, 7, 6, Верила 20, №63, 9, 7, 20, 1, 2, 3, 22, 52, 44, 25, 1, 30, 45, 29, 46, 24, 20, 13, 16, 27, 12, 33, 41, 55, 42, 31, 32, 34, 28, 11, 38, 37, 23, 53, 21, 48, 22, 3а, 26, 40, 10, 36, 14, 19, 57, Волга 3, 4, 2, 1, Възраждане 6, 10, 4, 5, 13, 9, 6, 8, 1, 2, 3, 7, 15, Генерал Заимов 8, 9, 10, 9, 8, 5, 1, 2, 3, 4, 6, 11, 7, Гео Милев 1, 5, 2, 3, 9, 4, 8, 6, 7, Георги Бенковски 1, 5, 6, 8, 10, 4, 2, 3, Георги Раковски 4, 7, 5, 4, 34, 10, 6, 32, 12, 4, 17, 20, 3а, 11а, 9, 11, 26, 2, 12а, 15, 8, 1, 10, Гергана 5, 3, 7, 9, 4, Джубрена 18, 17, 21, 1, 13, 5, 15, 2, 6, 56, 3, 9, 24, 20, 16, 14, 7, 12, 22, 10, 4, Димчо Дебелянов 15, 48, 50, 23, 1, 42, 18, 21, 11, 30, 14, 26, 22, 24, 20, 16, 5, 8, 3, 9, 4, 10, 6, 7, 11, 2, 1, Добри Чинтулов 4, 6, 5, 12, 2, 3, Дунав 15, 13, 6, 2, 4, 8, Дупнишка Комуна 5, 12, 3, 2, 7, 16, 9, 14, 20, 15, 13, 4, 18, 8, 1, 6, 11, , , 10, 37, 24, 42, 17, 33, 45, 19, 49, 34, 52, 21, 31, 43, 35, 28, 38, 39, 53, 26, 40, 27, 48, 44, 46, 41, 25, 22, 29, 36, 30, 51, 20, 23, 33, Еделвайс 10, 22, 15, 18 А, 11, 18, 28, 12, 16, 26, 13, 5, 10, 7, 8, 11, 6, 2, 1, Жабокрек 1, 10, 5, 1, 2, 16, 7, 4, 8, 10, 14, 6, 3, 12, 1, Захари Стоянов 10, 13, 39, 1, 6, 12, 5, 2, 4, 9, 18, 19, 7, 8, 23, 54, 59а, 31а, 35, 45а, 49, 57, 49, 61а, 45, 29, 33, 71, 39, Къща, 51, 12, 31, 37, 63, 61, 12а, 53а, 65, 55, 43, 59, 9, Здравец 18, 20, 1, 16, 12, 22, 10, 2, 14, 6, 28, 4, 26, 8, Ивайло 14, 8, 12, 7, 3, 11, 4, 6, 5, 10, 9, 2, 19, 10, Иван Вазов 7, 42, 40, 37, 46, 38, 43, 41, 45, 39, 36, 13, 11, 18, 15, 8, 29, 1, 21, 4, 3, 25, 9, 28, 17, 22, 26, 19, 12, 7, 34, 10, 35, 33, 6, 20, 23, 16, 30, 32, 31, 5, Йордан Долдуров 14, 9, 6, 9, 7, 5, 1, 11, 10, 17, 3, 4, 8, 6, 13, 2, 12, 14, Йорданка Николова 7, 2, 8, 12, 11, 1, 10, 5, 9, 3, 4, 6, Кирил И Методий 2, 8, 11, 4, 12, 1, 3, 6, 7, 10, Кирил Овчарченски 17, Автоработилница, 14, 15, 18, 13, 10, 3, 9, 11, 1, Климент Охридски 1, 6, 10, 12, 2, Кокиче 7, 5, 7, 4, 1, 8, 6, 2, 4, Костадин Чорбаджийски 3, 14, 9, 16, 6, 10, 8, 2, 1, 23, 11, 13, 21, 19, 15, 12, 5, 7, 4, 17, Крайречна 28, Къща, 16, 1, 20, 8, 18, Любен Каравелов 4, 10, 7, 10, 5, 2, 11, 8, 9, 4, 6, 3, Максим Горки 1, 2, Малчика 10, 4, 21, 23, 8, 2, 9, Мара Петлякова 19, 15, 17, 4, 5, 5, 1, 6, 7, 3, 4, 9, 21, 20, 11, 14, Местност Гугугица Бунгало, Младост 5, 12, 11, 21, 9, 23, 13, 5, 15, 10, 25, 3, 6, 4, 29, 19, 27, 7, 12, 14, 1, 2, 17, 8, Неофит Рилски 2, 2, 1, Одрин 6, 2, Осми Март 2, 15, 9, 10, 6, 12, 1, 17, 8, 16, 5, 14, 18, 3, 13, Отец Паисий 2, 1, 6, 4, 5, 7, Паисий Хилендарски 1, 12, 3, 2, 8, 6, 10, 4, 20, 12, 17, 28, 21, 30, 22, 16, 3, 15, 23, 26, 32, 19, 9, 11, 24, 14, Панайот Волов 6, 3, 16, Пейо Яворов 11, 13, 3, 15, 9, Петко Славейков 4, 12, 9, 8, 3, 11, 2, 6, 1, 10, 14, 26, 15, 17, 28, 20, 13, Пролетарска 13, 1, 9, 17, 6, 7, 3, 19, 5, 15, 11, Райко Даскалов 2, 8, 1, 6, 12, 5, 10, 4, Рила 10, 5, 11, 1, 4, №9, 8, 7, 2, 3, 12, 6, Самуил 4, 3, 1, 10, Солун 4, 15, 2, 8, 6, Ст.Димитров 16, 6, 10, 14, 7, 9, 8, 4, 2, 1, 13, 11, 12, Стопански Двор Скз Крайници, Работилница, Склад, Работилница, Автосервиз, Сграда, Свинеферма, Фуражно Кухня, Склад, Стоян Лудев 14, 10, 5, 3, 16, 12, 8, 4, 1, 6, Трети Гв. Полк 38, 3, 9, 99, 101, 85, 72, 91, 93, 79, 80, 64, 86, 95, 89, 76, 70, 90, 66, 81, 77, 82, 83, 74, 88, 62, 87, 84, 97, 68, 22, 34, 52, 43, 40, 35, 39, 49, 37, 36, 29, 41, 18, 45, 33, 31, 42, 25, 6, 13, 16, 2, 12, 7, 28, 15, 30, 5, 40, 22, 21, 26, 19, 17, 8, 27, 10, 3, 11, 24, 20, 14, 18, 9, 57, 56, 61, 75, 44, 54, 36, 65, 59, 73, 53, 49, 40, 11, 55, 69, 1, 58, 48, 63, 38, 47, 51, 67, 43, 71, 97, УПИ Ii-302, Кв.79 , Хаджи Димитър 1, 7, 2, 1, 4, 6, Хан Аспарух 2, 3, 5, 4, 6, Христо Ботев 1, 3, 2, 12, 9, 11, 3, 33, Христо Механджийски 1, 2, 4, 7, 10, 8, 6, 9, 13, 11, 12, 3, 15, 21, 19, 22, 20, 16, 17, 5, Чаталджа 69, 5, 16, 9, 6, 14, 12, 67, 7, 4, 10, 1, 3, 18, 11, 4а, Черно Море 9, 6, 5, 1, 2, 8, 4, 3, 7, Яне Сандански 3, 5, 11, 15, 10, 8, 6, 7, 2, 4, 13, 1, 11, 15, 6, УПИ 39339.502.177.1, КНа 22.07.2020 г./09:01 – 09:16 ч.; 11:01 – 11:16 ч./ – Червен брег: Александър Стамболийски 4, 2, 8, 6, 74, 36, 28, 78, 65, 58, 40, 53б, 63, 33, 53, 3, 60, 30, 25, 54, 12, 53а, 5, 34, 72, 44, 39, 45, 49, 16, 43, 13, 32, 20, 76, 26, 21, 48, 50, 57, 24, 17, 68, 7, 41, 62, 1, Къща, 55, 22, 2, 56, 23, 10, 66, 38, 35, 51, 60а, 31, 1, Къща, Баба Парашкева 7, 18, 6, 26, 4, 32, 29, 14, 19, 25, 11, 12, 9, 27, 10, 16, 1, 22, 5, 24, 20, 13, 21, 23, 8, 15, 30, 36а, 36, 34, 35, Баба Тонка 3, 1, 2, 9, 8, 5, 12, 7, 11, Бачо Киро 10, 8, 20, 17, 39, 35, 32, 22, 45, 2, 6, 26, 29, 43, 3, 19, 31, 7, 24, 27, 11, 18, 25, 41, 28, 4, 9, 30, 37, Бенковски 20, 14, 18, 16, 22, 19, 12, 5, Бончук 4, 1, 5, 6, 3, 8, 7, 2, 10, 20б, 16, 22, 18, 20а, 11, 9, 13, 10, 17, Бузлуджа 8, 3, 16, 10, 6, 2, 1, 4, Васил Демиревски 4, 7, 6, 2, 15, 13, 1, 11, 3, 5, 23, 17, 33, 29, 12, 39, 40, 19, 37, 35, 27, 41, 25, 16, 18, Васил Коларов 23, 8, 6, 21, 31а, 10, 24, 14, 22, 15, 4, 17, 11, 16, 18, 19, 5, 12, 28, 47, 78, 45, 62, 74, 72, 52, 66а, 70, 39, 68, 66, 64, 43, 82, 76, 80, 36, 25, 32, 46, 29, 38а, 27, 22, 31а, 48, 34, 31б, 40, 6, 50, 23, 42, 30, 38б, Васил Левски 4, 3, 5, 1, 2, Верила 1, 3, 7, 5, Гагарин 12, 6, 7, 1, 2, 5, 10, 14, 8, Георги Димитров 44, 28, 18, 7, 10, 8, 46, 56, 29, 20, 2, 14, 40, 48, 13, 19, 22, 1, 42, 5, 54, 22а, 12, 31, 32, 36а, 16, 30, 34, 62, 23, 50, 36б, 25, 9, 38, 12а, 58, 52, 21, 26, 24, 4, 15, 60, 3, 17, 74, 10, 88, 80, 84, 12, 82, Павилион, 78, 92, 86, 92, 53, 51, 47, 49, 55, 45, 43, 40, 39, 64, 37, 72, 76, 33, 70, 68, 66, 74, Гурко 1, 6, 3, 2, 5, 7, 10, 1, 9, 12, Джубрена 6, 18, 20, 22, 27, Димитър Благоев 13, 15, 54, 58, 56, 60, 22, 38, 32, 27, 2, 13, 12, 26, 9, 23, 15, 18, 28, 36, 7, 19, 17, 6, 21, 10, 5, 11, 14, 16, 30, 25, 8, 3, 4, 24, Иван Вазов 8, 4, 1, 2, 3, 6, Йорданка Николова 2, 8, 1, 22, 26, 7, 28, 20, 30, 18, 6а, 16, 4, 6б, Кирил И Методий 5, 2, 4, 3, 9, 7, Лиляна Димитрова 2, 4, 6, 1, 8, Любен Каравелов 5, 2, 9, 13, 3, 6, 1, 12, 7, 10, 4, 8, 11, Максим Горки 1, 20, 4, 7, 5, 3, 2, Малчика 1, 4, 6, 9, 7, 3, 5, 2, Маршал Толбухин 22, 16, 10, 24, 18, 14, 6, 1, 12, 20, Местност Могилите Авторабот, Митко Палаузов 19, 27, 31б, 33, 26, 22, 24, 31а, 84, 25, 20, 35, 16, 7, 4, 3, 2, 5, 1, 8, 8, 23а, 17, 11, 23, 21, 15, 9, 12, 14, 6, 16, 18, 13, 19, 10, Мусала 2, 5, 3, 4, 1, Никола Вапцаров 3, 9, 39, 37, 35, 25, 15, 27, 19, 23, 17, 21, 13, Оборище 5, 2, 3, 1, Общ.Дупница , Опълченска 4, 6, 2, 5, 3, Партизанска 2, 3, 6, 4, 1, Пионерска 2, 24, 28, 7, 12, 1, 43, 31, 45, 15, 18, 10, 39, 35, 37, 8, 29, 41, 25, 17, 23, 5, 3, 49, 13, 33, 30, 20, 9, 22, 27, 26, 21, 47, 16, 53а, 36, 30, 55, 59, 32, 44, 53, 57, 49, 38, Плиска 3, 5, 7, 1, 2, 4, 6, 3, Райна Княгиня 5, 4, 7, 2, 8, 6, 30, 1, 3, Раковски 15, 8, 14, 10, 17, 12, 2, 3, 1, 7, 4, 9, 5, 11, 6, Рила 14, 16, 12, 1, 3, 4, 10, 8, Станке Димитров 22, 28, 24, 23, 30, 21, 13, 17, 5, 7, 2, 19, 15, 11, 10, 14, 20, 6, 4, 8, 12, 16, Стопански Двор Пр.Кооп-Я, Пр.Кооп-Я, Трети Гвардейски Полк 8, 12, 1, 2, 4, 5, 3, 22, 7, 16, 9, 20, 10, 6, 14, Хаджи Димитър 2, 4, 10, 12, 13, 8, 11, 5, 6, 9, 3, Хан Аспарух 12, 1, 4, 14, 16, 10, 2, Христо Ботев 2, 15, 3, 17, 9, 14, 4, 1, 18, 12а, 11, 7, 16, 13, 6, 8, 12, 5а, 10, 5, Христо Смирненски 4, 3, 2, 1, Шипка 19, 3, 22, 8, 38, 1, 18, 2, 21, 29, 34, 12, 7, 35, 14, 27, 10, 23, 9, 20, 30, 6, 16, 24, 36, 25, 15, 28, 37, 26, 31, 13, 33, 40, 3, 1На 22.07.2020 г./09:01 – 11:16 ч./ – Червен Брег: Александър Стамболийски 4, 2, 8, 6, 74, 36, 28, 78, 65, 58, 40, 53б, 63, 33, 53, 3, 60, 30, 25, 54, 12, 53а, 5, 34, 72, 44, 39, 45, 49, 16, 43, 13, 32, 20, 76, 26, 21, 48, 50, 57, 24, 17, 68, 7, 41, 62, 1, Къща, 55, 22, 2, 56, 23, 10, 66, 38, 35, 51, 60а, 31, 1, Къща, Баба Парашкева 7, 18, 6, 26, 4, 32, 29, 14, 19, 25, 11, 12, 9, 27, 10, 16, 1, 22, 5, 24, 20, 13, 21, 23, 8, 15, 30, 35, Баба Тонка 3, 1, 2, 9, 8, 5, 12, 7, 11, Бачо Киро 10, 8, 20, 17, 39, 35, 32, 22, 45, 2, 6, 26, 29, 43, 3, 19, 31, 7, 24, 27, 11, 18, 25, 41, 28, 4, 9, 30, 37, Бенковски 20, 14, 18, 16, 22, 19, 12, 5, Бончук 4, 1, 5, 6, 3, 8, 7, 2, 10, 20б, 16, 22, 18, 20а, 11, 9, 13, 10, 17, Бузлуджа 8, 3, 16, 10, 6, 2, 1, 4, Васил Демиревски 4, 7, 6, 2, 15, 13, 1, 11, 3, 5, 23, 17, 33, 29, 12, 39, 40, 19, 37, 35, 27, 41, 25, 16, 18, Васил Коларов 23, 8, 6, 21, 31а, 10, 24, 14, 22, 15, 4, 17, 11, 16, 18, 19, 5, 12, 28, 36, 25, 32, 46, 29, 38а, 27, 22, 31а, 48, 34, 31б, 40, 6, 50, 23, 42, 30, 38б, Васил Левски 4, 3, 5, 1, 2, Гагарин 12, 6, 7, 1, 2, 5, 10, 14, 8, Георги Димитров 44, 28, 18, 7, 10, 8, 46, 56, 29, 20, 2, 14, 40, 48, 13, 19, 22, 1, 42, 5, 54, 22а, 12, 31, 32, 36а, 16, 30, 34, 62, 23, 50, 36б, 25, 9, 38, 12а, 58, 52, 21, 26, 24, 4, 15, 60, 3, 17, 40, 39, 64, 37, 72, 76, 33, 70, 68, 66, 74, Гурко 1, 6, 3, 2, 5, 7, Джубрена 6, 18, 20, 22, 27, Димитър Благоев 13, 15, 22, 38, 32, 27, 2, 13, 12, 26, 9, 23, 15, 18, 28, 36, 7, 19, 17, 6, 21, 10, 5, 11, 14, 16, 30, 25, 8, 3, 4, 24, Иван Вазов 8, 4, 1, 2, 3, 6, Йорданка Николова 2, 8, 1, 22, 26, 7, 28, 20, 30, 18, 6а, 16, 4, 6б, Кирил И Методий 5, 2, 4, 3, 9, 7, Лиляна Димитрова 2, 4, 6, 1, 8, Любен Каравелов 5, 2, 9, 13, 3, 6, 1, 12, 7, 10, 4, 8, 11, Максим Горки 1, 20, 4, 7, 5, 3, 2, Малчика 1, 4, 6, 9, 7, 3, 5, 2, Маршал Толбухин 22, 16, 10, 24, 18, 14, 6, 1, 12, 20, Митко Палаузов 19, 27, 31б, 33, 26, 22, 24, 31а, 84, 25, 20, 35, 16, 7, 4, 3, 2, 5, 1, 8, 8, 23а, 17, 11, 23, 21, 15, 9, 12, 14, 6, 16, 18, 13, 19, 10, Мусала 2, 5, 3, 4, 1, Никола Вапцаров 3, 9, 39, 37, 35, 25, 15, 27, 19, 23, 17, 21, 13, Оборище 5, 2, 3, 1, Общ.Дупница , Партизанска 2, 3, 6, 4, 1, Пионерска 2, 24, 28, 7, 12, 1, 43, 31, 45, 15, 18, 10, 39, 35, 37, 8, 29, 41, 25, 17, 23, 5, 3, 49, 13, 33, 30, 20, 9, 22, 27, 26, 21, 47, 16, Плиска 3, 5, 7, 1, 2, 4, 6, 3, Райна Княгиня 5, 4, 7, 2, 8, 6, 30, 1, 3, Раковски 15, 8, 14, 10, 17, 12, 2, 3, 1, 7, 4, 9, 5, 11, 6, Рила 14, 16, 12, 1, 3, 4, 10, 8, Станке Димитров 22, 28, 24, 23, 30, 21, 13, 17, 5, 7, 2, 19, 15, 11, 10, 14, 20, 6, 4, 8, 12, 16, Хаджи Димитър 2, 4, 10, 12, 13, 8, 11, 5, 6, 9, 3, Хан Аспарух 12, 1, 4, 14, 16, 10, 2, Христо Ботев 2, 15, 3, 17, 9, 14, 4, 1, 18, 12а, 11, 7, 16, 13, 6, 8, 12, 5а, 10, 5, Христо Смирненски 4, 3, 2, 1, Шипка 19, 3, 22, 8, 38, 1, 18, 2, 21, 29, 34, 12, 7, 35, 14, 27, 10, 23, 9, 20, 30, 6, 16, 24, 36, 25, 15, 28, 37, 26, 31, 13, 33, 40, 3, 1
Община Кюстендил На 23.07.2020 г./12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – с. БобешиноНа 20.07.2020 г./07:30 – 08:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 22.07.2020 г./16:30 – 17:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Кюстендил: Дондуков 63На 20.07.2020 г./07:30 – 08:00 ч./ На 22.07.2020 г./16:30 – 17:00 ч./ – Кюстендил: Местност Николичевски Път Цех, 33На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Кюстендил: Асен Суичмезов 45, Батак 20, 5, 11, 6, 15, 8, 1, 24, 21, 9, 25, 2, 22, 18, 17, 1б, 10, 23, 7, 19, 2а, 12, 3, 4, 16, 1а, 14, 13, Герена 38, 25, 13, 16, 12а Вила, 1, 45, 41, 32, 18а, 12, 31, 28, Склад, 30, 20, 44, 15, 27, 29, 22, 24, 19, 17, 35, 37, 14, 34, 18, Гранички Път 4, 2, 11, 3, 5, Кокиче 4, 8а, 5, 3а, Дезифекционна Станция, 3 А, 12а, 12, 3, 1, 8, Морава 6, Пролет 1, 1а, Рила 3 А, 1, Цар Борис 1-Ви 77, 86, 78, 55, 57, 72, 64, 76а, 74, 68, 63, 82, 76, 67, 51а, 79, 59а, 69, 66, 80, 73, 71, 86 Общ, 61, 84, 79а, Кафе, 65, 75, 59, 70На 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Грамаждано: Ii-110.Кв.11 , Васил Левски 14, Димитър Каляшки 4, 40, 17, 22, 23, 26, 8, 1а, 12, 32, 5, 11, 1, 38, 3, 21, 14, 25, 13, 6, 7, 27, 9, 28, 10, 36, 20, 34, 2, Здравец 1, 9, 7, 16, 6, 3, 11, 5, 15, 14, 4, 13, 82, Любен Манджуков 8, 4, 6, 2, 3, Местност Гола Велика , Местност Почивало , Осогово 10, 1, 3, 8, 4, 6, 15, 13, 2, 8а, 11, 15а, Почивало , Румена Войвода 4, 5, 11а, 3, 2, 1, Стоимен Ковачев 5, Христо Ботев 3, 2, 4а, 14, 4, 7, 8, 12, 1, ЧиталищеНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Кюстендил: Гюешевско Шосе Склад, Индустриална Складово Помещение, 12, Лозенски Механи , Пи 41112.214.59, Местност Гола Велика 717 Вила, Фургон, Бунгало, Вила, Вила №412, Местност Гърлянски Черешарник 2, 37, 16, 12, 28, 21, 39, 1а, 19, 26, 23, 22, 28 А, Местност Лозенски Механи 1, 27, 58, 8, 20б, 6, 2, 55, 15а, 7, 22, 5, 20, 4, 9, 21, 23, 10, 18, Петър Берон 46, 46, Соволска 1, 5а, 38, 36, 27б, Поща, 8, Вила, Къща, 32, Цех, 6, 31, 48, Работилница, 30, 25, Къща, 17а, 29, 1а, 27, 11а, 33, 35, 16а, 39, Работилница, 22, 34, Бар, ЦехНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Лозно: Слатина-026005На 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Брест, Общ. Трекляно: Махала Беловци , Махала Знеполци , Махала Казаците , Махала Песяк , Махала Селото Магазин, Махала ЯнковаНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Горановци, Общ. Кюстендил: Лъката , Махала Оспротива , Къща, 1 Пи 001005На 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Горни Коритен: Махала Богдановци , Махала Григоринци , Махала Джуркинци , Махала Лиярска , Махала Лозановци , Махала Любенова , Махала Мъзгарска , Махала Пауновци , Махала Петкова , Махала Попова , Махала Ралоква , Махала Расова , Махала Спасановци , Махала ЦоневаНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Горно Кобиле: Махала Бучлинци , Махала Пешина , Махала СелотоНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Горно Уйно: Махала Амиджина , Махала Брестов Дол , Махала Джалевица , Махала Дръндевци , Махала Дудевска , Махала Момчилова , Махала Панагонова , Махала ЦървеличкаНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Добри Дол, Общ. Трекляно: Махала Ашковци , Махала Вучковци , Махала Герасимци , Махала Горчовци , Махала Гълъбовци , Махала Джуровци , Махала Дръндевци , Махала Дълбоки Дол , Махала Зеленковци , Махала Златковци , Махала Мутевци , Махала Наковци , Махала Ората , Махала Пращенци , Махала Сръбиновци , Махала Татарци , Махала Центъра , Махала ШумеНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Долни Коритен: Махала Витанова , Махала Витановци , Махала Гелева , Махала Деянова , Махала Джонева , Махала Димова , Махала Дроньова , Махала Китанова , Махала Клубарска , Махала Кьосакова , Махала Манчова , Махала Петкова , Махала Портарска , Махала Хановете , Махала ЧомарскаНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Долно Кобиле: Махала Аврамци , Махала Диневци , Махала Ковачевци , Махала Козарник , Махала Кошарци , Махала Момчиловци , Махала Пладнище , Махала Станчевци , Махала Станчовци , Махала УчилищетоНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Долно Уйно: Махала Дедо Ненова , Махала Корнец , Махала Моралийска , Махала Никова , Махала Олтоманци , Махала Райкова , Махала Славкова , Махала Чурица , Махала ЯнковскаНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Драговищица, Общ. Кюстендил: Акация 1, 2, 5, 3, Априлско Въстание 7, 1, 15, 30, 14, 2, 8, 10, 12, 17, 4, 19, 11, 3, Асен Златаров 1, 5, 3, 7, Атанас Достин 26, 11, 38, 15, 5, 8, 47, 34, 19, 63, 57, 17, 33, 31, 41, 4, 32, 21, 30, 28, 35, 39, 48, 9, 7, 49, 12, 45, 1, 29, 27, 59, 42, 20, 37, 10, 6, 40, 61, 44, 2, 51, 18, 65, 53, 46, 24, 22, 13, 36, Бреза 1, 2, Брест 1, 2а, 1а, Генерал Савойски 5, 9, 8, 12, 13, 10, 11, 7, 6, Георги Григоров Фарадей 6, 12, 10, 24, 9, 5, 1, 4, 14, 8, 16, 13, 22, 28, 21, 18, 17, 20, 3, 7, 11, Девети Септември 32, 77, 54, 61, 77а, 71, 41, 43, 60, 49, 47, 56, 64, 73, 66, 55, 68, 52, 72, 44, 67, 34, 50, 51, 59, 39, 40, 37, 76, 38, 36, 62, 75, 48, 65, 53, 69, 57, 45, 42, 54а, 79, Димитър Каляшки 1а, 8, 17, 11, 6, 19, 10, 13, 9, 15, 2, 3, 4, 7, 5, Земен 28, Искра 2, 4, 1, Кирил и Методий 3, 2а, 1, 2, 5, Лале 8, 2, 4, 6, 1, Липа 6, Места 3, 6, 2, 1, 4, 8, 5, Местност Перивол , Местност Ямборано Кафе Аперитив, Селкооп, Младост 12, 14, 6, 18, 4, 22, 20, 8, 16, 10, 2, Опълченска 1, 3, Охрид 2, 1, 4, 3, Преслав 12, 15, 11, 10, Рила 3, Руен 1, 4, 5, 6, 7, Славчо Темкин 29, Спартак 4, 1, 6, Спортист 2, 5, 8, 4, 3, 6, Стоян Лудев 1, 7, 6, 4, 9, 3, 2, 5, Черница 4, 2, 6, 5, Бензиностанция, КафеНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Драгойчинци: Мах.Богданова, Мах.Бозкина, Мах.Гигина, Мах.Гигинци, Мах.Градско Ливаде, Мах.Дайчова, Мах.Деяница, Мах.Джикаре, Мах.Дълги Лом, Мах.Дърнелци, Мах.Зеинци , Мах.Злондон, Мах.Корита , Мах.Куркина, Мах.Малка Падина, Мах.Митарци, Мах.Пейчинова, Мах.Село, Мах.Средно Осое, Мах.Чорбаджийска, Мах.ШириловаНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Злогош: Долна Махала, Махала Гергиновци, Махала Горни Шушнярци , Махала Долни Шушнярци , Махала Клен Къща, Махала Кориярци, Махала Лазина , Махала Лалина Падина , Махала Мушикарци , Махала Плава Круша, Махала Селото Вила, Махала ЧиринциНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Киселица: Махала Богданинци , Махала Буцалевци, Махала Вучковци , Махала Гелчинци , Махала Кадинци , Махала ТърницаНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Метохия: Долна Махала, Махала Баздрике, Махала Бургяре , Махала Владимировци , Махала Матеина , Махала Осояре, Махала ПауновциНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Побит Камък, Общ. Трекляно: Махала Возчукар, Махала Джокинци , Махала СелоНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Полетинци: 41На 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Сушица, Общ. Трекляно: Махала Варни Дол , Махала Камберска , Махала Прогона , Махала Раздолци , Махала Реката , Махала Старо Село , Махала Ханове , Махала Чешмата , Махала Чифлика , Махала ШаварНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Трекляно: Махала ЦентъраНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч./ – Уши: 030001 М. Под Пътя , Махала Вучарник , Махала Горно Велковци , Махала Долно Велковци , Махала Златанова , Махала Знеполци , Махала Калеинци , Махала Кошарци , Махала Николина , Махала Николинци , Махала Самарджийска , Махала СпасевскаНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч.; 09:46 – 15:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Бъзовица: Махала Врътина Махала Георгина, Махала Говедарници, Махала Димина , Махала Дънкова , Махала Кюлина , Махала РекатаНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч.; 09:46 – 15:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Средорек, Общ. Трекляно: 020019, Махала Бекярска , Махала Джониловци, Махала Драгльовци , Махала Дренярска Махала Клинчарци , Махала Неделкьова, Махала Павлева Къща, Махала Пашина , Махала Петрева, Махала Центъра, Махала Явор, Махала Янина, Местностдупни Камък ПИ 024025На 21.07.2020 г./09:46 – 10:30 ч.; 09:46 – 15:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Чешлянци: Махала Бара , Махала Вишурци, Махала Милчаци , Махала Орница , Махала Реката Бунг, Махала Стопански Двор, Махала Ябуковица, Махала ЯсикареНа 21.07.2020 г./09:46 – 15:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Горно Кобиле: Махала Пешина , Махала СелотоНа 21.07.2020 г./09:46 – 15:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Долно Кобиле: Махала Диневци , Махала Ковачевци, Махала Козарник, Махала Кошарци , Махала Момчиловци , Махала Станчевци , Махала Станчовци, Махала УчилищетоНа 21.07.2020 г./17:00 – 17:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 24.07.2020 г./17:00 – 17:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Кюстендил: Дондуков 63, Овощарска 1На 21.07.2020 г./17:00 – 17:30 ч./ На 24.07.2020 г./17:00 – 17:30 ч./ – Кюстендил: Абоба 1, Антим I 131, 6, 1, 5 А, 131, 13, 4, 3, 1а, 7, 7а, 5, 5а, 11, Асен Златаров 31, 36, 25, 36а, 34, 30, 34а, 29а, 29, 29б, 27, 27а, 5, 4 А, 1, 23, 6, 4, 13, 18, 19, 2б, 16, 2, 2 А, 15, 24а, 7, 6а, 17, 47, 12, 2 Б, 11, 3, 8, 22а, 9, 10, 26, 24, 21, 22, 12а, Бузлуджа 63а, 57, 84, 86а, 51, 65а, 63, 80, 76, 67, 80а, 74, 55, 69а, 65, 59, 78, 69, 71, 53, 86, 82а, 61, 67а, 82, 72а, 69б, 26, 68, 48, 46а, 66а, 46, Вола 23, 20, 14, 16, 14а, 20а, 10а, 10, 21, 12, 18, 19, 15, 17, Възраждане 3а, 1, 4, 2, 4а, 3, 6, Георги Горанов 4, 3, 5, 6, 1, Георги Тертер 6 С 2, 25, 1, 33, 7, 31, 21, 6 2, 3, 22 С 10, 5, 4 С 1, 9, 8 С 3, 24 11, 20 С 9, 36, 32 С 14, 16 С 7, 22, 11, 24 С 11, 26, 14 С 6, 30 С 13, 16, 8 3, 4, 18 8, 15, 28 С 12, 13, 10 4, 32, 27, 23, 29, 12 С 5, 8, 34, 38, 12, 12 5, 32 14, 17, 10 С 4, 2, 19, 18 С 8, 5, 35, Георги Цариградски 2, 4 Б, 4 А, 6, 1, 1а, 8а, 5, 8, 2 А, 2 Б, 6а, 10, Даскал Дамаскин 8, 4, 14, Даскал Димитри 33, 21, 24, 30, 23, 31, 28, 9, 13, 9, 15, 11, 10, 16, 12, 18, 17, 19, 8, 20, 14, 22, Деветнадесети Февруари 30, 20а, 24, 26, 22а, 25, 24a, 19, 13, 17, 21, 23, 28, 22, 24а, Дондуков 49 3, 51, 61, 59 13, 49, 57 16, 53, 55 7, 47, 53, 65, 47, Евлоги Георгиев 4, 6, 4а, 5, 1, 2, 3, 4, Единадесети Август 3, 4, 10, 9, 1, 20, 26, 7, 2, 8, 11, 12, 5, 6, Емануил Попдимитров 5, 3, 1, 2, 3а, Ефрем Каранов 11, 44а, 13, 28, 46, 11а, 4, 27, 50, 6, 16а, 52, 34, 11б, 12, 44, 48а, 21, 8, 40а, 26, 38, 42, 52а, 10, 24, 31, 38а, 40, 29, 36, 18, 34б, 22, 19, 18а, 25, 17, 16, 9, 32, 48, 33, 23, 34а, 30, 14, Жан Жорес 5, 9, 11, 2, 4, 7, 6, 3, 1, Земен 12а, 8 А, 2, 4, 10, 10а, 18, 16, 16а, 8, 6, 14, 8 Б, 12, Златна Панега 1, 3, 5, Зора 9, 3, 5, 2, 7, 1, Ивайло 12 18, 14 18, 16 18, 5а, 9а, 9, 5, 1, 13, 5 А, 3, 11, 7, 7а, Илинден 11, 13, 10а, 10, 15, 8, 7, 30, 20, 14, 1, 26, 17, 3, 22, 24, 18, 12, 2, 6, 9, 5, 28, 16, 4, Ильо Войвода 8, 1, Камчия Времянка, 13 Склад, 3, 26, 5, Климент Охридски 14, 12, 4, 5 5, 10, 6, Константин Николов 2, Цех, Шивашко Ателие, Стадион Странджата, 4, 5, 7, Цех За Хляб, 1, 3, Кочо Честименски 1, 4, 4 А, 2, Маестро Никола Атанасов 3, 4, 1, 5, 6, 2, Места 9, 11а, 10, 4 А, 5, 16а, 12, 7 А, 2 А, 11, 18, 4, 10а, 1, 1а, 7, 7в, 16, 14а, 2, 8, 6, 6 А, 8а, 14, Неофит Бозвели 19, 16, 21, 1, 20, 3, 25, 31, 18, 23, 14, 27, 29, Никола Вапцаров 2, 11а, 5, 11, 1, 15, 9 А, 16, 6, 14, 7, 8, 9, 10, 12, 4, 3, 13, Овощарска Магазин, Одрин 11, 9, 8, 4, 6, 10, Октомврийска Революция 6, 8, Осми Март 9, 4, 8, 15, 13, 11, 10, 6, 2, 7, 3, 12, 5, 1, Пенчо Славейков 8, 7, 1, 15, 11, 13, 4, 3, 9, 6, 14, 12, 10, 2, 17, Райна Цанева 8, 14, 6, 16, Раковски 46, Скобелев 9 А, 12, 4, 16, 3, 16а, 18, 11, 14а, 15, 9, 1, 7б, 6, 7, 8, 5, 10, 2, 13, Стефан Караджа 17а, 17, 8, 11, 7 1, 15, 5, 3а, 3, 2, 13, Столетов 8 А, Страцин 1, Струма 19а, 23, 14, 25, 29, 27, 19, 12, 17, Тимок 5, 10, 6, 2, 11, 8, 12, 4, 1, Траянова 8, 9, 11а, 7, 12, 11, 10, Хаджи Димитър 1, 64, 52, 60, 62, 50а, 50б, 51, 84, 39, 45, 49, 35, 47, 43, 41, 37, 12, 17а, 32, 1, 19, 13, 21, 10, 11, 20, 24а, 24, 9, 22, 18, 17 А, 16, 15, 7, 3, 5, 26, 14, 30а, 30, 19, 17, 1а, 28, 68, 70, Христо Ботев 49, 47, 45, До Бл.28, 51, 50 28, 40 27, 41, До Бл.26, 39, 43, 26 А, 24, 7, 6, 3, 20, 18, 26, 109, 10, 19, 23 109а, 28, 11, 13, 36, 9, 29 109, 22, 16, 15, 14, 5, 8, 32, 17, 109 А, 109 А, Христо Лекарски 12, 10, 7, 6, 4, 5, 2, 3, 8, 9, Цар Асен 22, 13, 20, 11, Цар Освободител 195 А, 203, 240 143, 143 Б, 195, 242 142б, 143 А, 193, 248 143, 240в 143, 143, 197, 199, 189, 246 142в, Цар Симеон 1-Ви 84, 46, 64, 72, 68, 66, 45, 47, 47, 56 26, 26, Кафе, 44, 53, 43, 48, 41, 51, 45, 49, 39, 80, 71, 67 А, 85, 79, 75, 55 110, 67, 49, 53, 59, 70, 61, 83, 110, 78, 73, 82, 63, 65, 77, 76, 81, 69, 87, 74, Цариградска 3, 9, 5, 7, 1, 1, 4 133, 2 132, Църноок 13, 14, 13а, 8, 3 А, 9, 3, 12, 4, 2, 1, 10а, 7, 5, 14а, 7 А, 7а, 6, 12а, 10б, 10, СкладНа 22.07.2020 г./12:01 – 13:15 ч./ – Горна Брестница: Влахов Дол , Местност Влахов ДолНа 22.07.2020 г./12:01 – 13:15 ч./ – Грамаждано: Ii-110.Кв.11 , Александър Стамболийски 18, 7, 14, 4, 1, 10, 9, 12, 6, 2, 8, 5, Васил Левски 14, Джурналица , Димитър Каляшки 4, 40, 17, 22, 23, 26, 8, 1а, 12, 32, 5, 11, 1, 38, 3, 21, 14, 25, 13, 6, 7, 27, 9, 28, 10, 36, 20, 34, 2, 35, 56, 58, 68, 37, 33, 50, 29, 54, 44, 46, 60, 31, 48, 70, 62, 66, 52, Здравец 1, 9, 7, 16, 6, 3, 11, 5, 15, 14, 4, 13, 82, 24, 36, 23, 34, 27, 38, 17, 40, 26, 15, 32, 25, 20, 19, 22, 21, 30, 28, Любен Манджуков 8, 4, 6, 2, 3, Местност Гола Велика , Местност Динката , Местност Исманица , Местност Почивало , Местност Страната Пи 012106 , Местност Стрелбище , Местност Стрелбище Пи003007 , Осогово 10, 1, 3, 8, 4, 6, 15, 13, 2, 8а, 11, 15а, 21, Пи 17680.25.36 , Почивало , Радослав Нотев 24, 5, 19, 17, 18, 2, 23, 27, 16, 12, 9, 1, 3, 10, 7, 15, 11, 13, 6, 8, Румена Войвода 4, 5, 11а, 3, 2, 1, Стоимен Ковачев 5, 4, 15, 5, 6, 7, 9, 8, 2, 11, 13, 1, 3, Христо Ботев 3, 2, 4а, 14, 4, 7, 8, 12, 1, ЧиталищеНа 22.07.2020 г./12:01 – 13:15 ч./ – Жиленци: Ангел Маноилов 2, 17, 4, 18, 10, 6, 14, 13, 3, 7, 16, 9, 1, 5, Борис Джелепски 4, 12, 2, 5, 6, Вила, 9, 10, Къща, 1, Васил Левски 4, 7, 16, 6, 3, 13, 2, 12, 14, 1, 5, 18, 8, 10, Глоковска 2, 4, Гюешевско Шосе 13, 23, 19, 21, 9, 11, 15, 17, 7, 3, 1, 5, 2, 4, Димитър Каляшки 2, 1, 3, 6, 4, 29, 24, 9, 8, 14, Кафе, 44, 27, 41, 18, 50, 25, 28, 32, 11, 36, 40, 26, 13, 23, 5, 48, 12, 17, 42, 20, Къща, 10, 15, 46, 52, 30, 31, 33, 39, 16, Иван Вазов 16, 18, 6, 10, 8, 14, 12, Вила, Иглика 2, 1, Крайречна 2, Вила, Курбанци , Кьошко , Махала Везенска , Махала Долна 41, 43, 44, 35, 21, 40, 39, 42, 30, 38, 28, 9, 8б, 15, 20, 29, 10, Помпа, 37, 23, 17, 13, 24, 5, 1, 11, 32, Махала Сиракова 21, 37, 33а, 36, 27, 18, 20 А, Махала Черковна 16, 22, 2, 15, 6, 23, 12, 10, 1, 5, 26, 8, 9, 23а, 4, 43, 3, Махала Чифлика Къща, 1, Помпа, 15, 9 Къща, 24, Местност Баладърица , Местност Гьоло , Местност При Къщи , Местност Разкръсие , Местност Сбирище , Местност Спротива-Чифличето , Милан Керенски 2, 11, 13, 9, 6, 8, 3, 7, Над Погребите , Осогово 11, 1, 4, 6, 8, 2, 7, 3, 13, 45, 35, 16, 57, 41а, 22, Детска Градина, 26, 53, 59, 32, 24, 43, 10, 33, 27, 18, 11, 31, 46, 55, 47, 23, 44, 49, 61, 37, 36, 25, 21, 20, 15, 41, 50, 48, 29, 19, 63, 28, 14, 28а, 51, 17, 38, 40, 12, 39, Вила, 30, Петър Ризов 11, 4, 8, 17, 7, 12, 5, 16, 14, 6, 2, 18, 9, 3б, 10, 6а, 13, 3а, 25а, 7, 38, 46, 36, 22, 20, 27, 25, 26, 30, 40, 42, 21, 34, 24, 44, 23, 29, 33, 28, При Къщи , Първи Май 3, 1, 5, Радослав Нотев 2, 7, 21, 9, 11, 17, 15, 19, 5, 13, Райна Княгина 6, 1, 5, 4, 7, 8, 12, 2, 10, Теменужка 1, 5а, 6, 7, 7а, 9а, 2, 4, 8, 11, 5, 6, УПИ Ii-105, Кв.26 , УПИ XII, Кв. 17 , УПИ ХVIII -187 Кв.228 , Христо Ботев 5, 1, 6, 4, 10, 12, 8, 2, 12а, 3, Вила, Къща, Вила, Вила, Къща, Къща, Склад, ВилаНа 22.07.2020 г./12:01 – 13:15 ч./ – Кюстендил: Бреза 5, 3, 11, 9, 7, 1, 5, Васил Петлешков 25, 27, 29, 3, 7, 19, 31, 8, 5, 2, 1, 13, 9, 15, 23, 21, 9а, 17, 10, 6, 4, Гюешевско Шосе 12, 11, 4, 6, 13, 5а, 9 Снек Бар, Стоп.Двор, 9 Магазин Строй.Материали, 7, Люпилня, 5, 10б, 10, 10а, Цех За Щори, 9, Читалище, 16, Павилион, 6а, 8, Ремонтна Работилница, 18, 14, 2, Склад, 1, Хран.Стоки, Магазин, Магазин Селкост.Техника, Склад, Автосервиз, Стоп.Двор, 10, Хр.Стоки, Димитър Иванов 32, 11, 10, 14, 13, 2, 6, 8, 4, 12, 1, 9, 19, 7, 17, 5, 3, 40, 15, 24, 16, 40, 36, 42, 23, 44, 25, 28, 34, 22, 30, 38, 26, 32, 21, 20, 27, 18, Димитър Кукудов 16, 4, 18, 2, 14, 1, 10, 5, 12, 22, 3, 8, 6, Елисавета Багряна 15, 9, 6, 5, 16, 8, 10, 14, 3а, 12, 13, 4а, 1, 7, 3, 4, 2, Емил Марков 8, 12, 6, 10, 1, 2, 14, 4, 3, 20, 16, 26, 18, 24, 22, 28, 12, 87, 77, 46, 83, 22, 67, 42, 40, 71, 85, 81, 44, 38, 69, 79, 48, Жельо Демиревски 30, 18, 38, 13, 7, 20, 15, 32, 26, 9, 34, 34а, 22, 11, 40, 24, 28, 16, 36, 42, 8, 1, 5, 6, 10, 14, 3, 2, 12, 4, Иван Банков 2, 10, 6, 1, 5, 14, 8, 3, 12, 16, 4, Иван Момчилов 3, Игнат Барбар 3, 9, 5, 7, 1, Индустриална Складово Помещение, 12, Йоаким Осоговски 2, Крум Зарев 17, 1, 7, 11, 2, 13, 9, 3, 5, 59, 69, 31, 67, 43, 61, Стоп.Постройка, 47, 39, 51, 65, 53, 57, 60, 33, 49, 37, 35, 77, 63, 29, 55, 41, 45, Лозенски Механи , ПИ 41112.214.59 , Любчо Кечев 12, Малчика 1, 3, 7, Махала Корубанска , Местност Влахов Дол Вила №15, Вила №12, Бунгало, 37, 65, Парцел Vi-4, 36а, 16, 67, Барака, Местност Гола Велика, 717 Вила, Фургон, Бунгало, Вила, Вила №412, Местност Гърлянски Черешарник 2, 37, 16, 12, 28, 21, 39, 1а, 19, 26, 23, 22, 28 А, Местност Динката Стоп.Постройка, Вила, Къща, Къща, Къща, Къща, Местност Кандило , Местност Кандило Пи 050199 , Местност Лозенски Механи 1, 27, 58, 8, 20б, 6, 2, 55, 15а, 7, 22, 5, 20, 4, 9, 21, 23, 10, 18, Могилата , Никола Атанасов 15, 13, 9, 12, 5, 4, 1, 2, 3, 10, 6, Николай Рукавишников 3, 5, 11, 6, 7, 9, 4, 1, 2, Петър Берон 46, 46, Петър Ников 3-Б, 3, 3б, Пи №41112.10.107 М-Ст Могилата , Прогона , Румена Войвода , Сердика 4, 1, Соволска 1, 5а, 38, 36, 27б, Поща, 8, Вила, Къща, 32, Цех, 6, 31, 48, Работилница, 30, 25, Къща, 17а, 29, 1а, 27, 11а, 33, 35, 16а, 39, Работилница, 22, 34, Цех, Спартак Разсадник, Стоп.Постройка, Кладенец, Помпа, 61, Къпалня, УПИ III-7156, Кв. 398 , УПИ VII Кв.91 А , Цвятко Радойнов 3, 4, 2, Бар, Цех, Авт.БазаНа 22.07.2020 г./12:01 – 13:15 ч./ – Лозно: ПИ 030204 М. Кочине , Васил Левски 3, 5, 11, 2, 10, 1, 6, 7, 9, 4, 1, Георги Бенковски 5, 4, 7, 1, 9, 3, 8, Даскал Димитрий 4, 1, 4, 2, 6, 8, 5, Димитър Каляшки 18, 10, 21, 6, 42, 13, 2, 27, 11, 34, 24, 28, 7, 50, 33, 8, 14, 17, 36, 4, 12, 19, 32, 35, 25, 40, 5, 22, 16, 46, 26, Дрин 4, 2, Емил Шекерджийски 2, 1, 9, 5, 4, 7, 3, 11, Йорданка Николова 2, 4, Китка 27, 7, 29, 31, 10, 14, 8, 15, 3, 2, 35, 20, 9, 5, 23, 13, 11, 19, 25, 33, 4, 6, 17, 18, 16, Махала Кепазка 3, 2, 1, 1а, Махала Корубанска , Местност Азна 3, Местност Кочине 2, 1, Вила, Местност Лозище 7, 5, Местност Орачето , Местност Пладнище , Местност Под Селото , Местност Разкръсе , Местност Стари Лозя Скз Лозно, Местност Стрелбище , Местност Стрелбището , Осогово 4, 2, 6, 3, 7, 16, 22, 18, 31, 24, 33, 25, 14, 9, 11, 16, 28, 21, 17, 3, 13, 30, 20, 27, 12, 29, 10, 5, 23, 19, 15, 7, Паисий Хилендарски 4, 20, 9, 13, 5, 14, 10, 12, 6, 11, 3, 7, Под Селото , Свети Илия , Слатина-026005 , Стадиона 6, Стефан Караджа 30, 28, 32, 45, 14, 15, 43, 35, 19, 26, 17, 41, 27, 33, 23, 25, 29, 12, 31, 37, 6, 10, 39, 47, 21, 16, 8, 18, 24, 2, 4, 9, 1, 5, Стопански Двор , Стоян Лудев 17, 4, 11, 10, 7, 2, 14, 6, 3, 15, 19, 12, 5, 20, 21, 13, 8, 23, 1, 9, Стрелбището , Топила , Топилата Пи 030042, УПИ XI-223 Кв.21 , УПИ ІХ Стопански Двор , Христо Ботев 11, 3, 7, 1, 4, 9, 5, Цанко Церковски 22, 37, 34, 14, 19, 2а, 6, 2, 40, 29, 23, 1, 27, 32, 7, 13, 15, 24, 21, 33, 9, 16, 8, 12, 18, 4, 28, 3, 30, 36, 25, 42, 17, 26, 14, Четиринадесети Май 30, 7, 1, 17, 28, 22, 6, 55, 5, 3, 12, 18, 19, 15, 16, 9, 2, 4, 24, 20, 26, 2 Цех, 11, 6а, 8, 10, 21, 90, 98, 116, 28, 106, 55, 120, 29, 118, 65, 104, 84, 78, 75, 110, 83, 96, 100, 77, 69, 97, 114, 99, 92, 89, 79, 73, 31, 108, 93, 86, 112, 102, 88, 87, 81, 95, 94, 82, 51, 53, Оптичен Шкаф, 74, 65, 39, 29, 69, 23, 31, 57, 21, 35, 27, 43, 76, 36, 61, 32, 37, 80, 72, 55, 41, 64, 68, 49, 52, 25, 78, 48, 40, 44, 38, 70, 34, 45, 62, 46, 63, 42, Цех.На 23.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 09:31 – 13:30 ч.; 12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Долно Уйно: Махала ОлтоманциНа 23.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – с.КършалевоНа 23.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Ломница, Общ. Кюстендил: Махала Анина , Махала Батина , Махала Богойна , Махала Грамаче , Махала Джурина , Махала Донина , Махала Милоорниче , Махала Плавнище , Махала Попов Дол , Махала Прекендачка , Махала Равно Буче , Махала ЩърбецНа 23.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Мазарачево: Махала Безбелинци , Махала Модро Поле , Махала Тренките , Махала Черна РекаНа 23.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – с.ЧудинциНа 23.07.2020 г./09:31 – 13:30 ч.; 09:31 – 10:30 ч.; 12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Горно Уйно: Мвец ДраговищицаНа 23.07.2020 г./12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – с.ГурбановциНа 23.07.2020 г./12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Гюешево: 000053 , Васил Левски 10, 11, 5, 2, 3, 1, 1, 1, Георги Раковски 10, 3, 6, 1, 2, 12, 8, Иван Вазов 4, 2, 1, 3, Ильо Войвода 18, 27, 14, 10, 7, 2, 4, 11, 25, 6, 1, 8, 19, 5, 9, Кирил И Методий 3, 13, 5, 10, 8, Комсомолска 25, 20, 17, 14, 12, 21, Махала Богданица , Махала Борнарска , Махала Гарище , Махала Димирци , Махала Зарева Магазин, Махала Рекалска , Махала Тонева , Махала Центъра Скз Гюешево, Застава, Махала Цървенджийска 6, Махала Чачарска , Младен Тасков 2, 3, 4, 1, Отец Паисий 28, 1, 14, 27, 10, 2, 2, 25, 6, 26, 3, 22, 18, 7, 10, 5, 1, 15, 17, Поручик Борис Чуковски 4, Руен 5, 1, Румяна Войвода 14, 5, 6, 13, 4, Стефан Караджа 11, 9, 7, 17, 10, 15, 8, 14, 12, 3, 2, 4, 8, Стойо Якимов Георгиев 2, 3, 7, Стоян Лудев 15, 36, 18, 12, 24, 34, 6, 2, 22, 10, 40, 38, 20, 8, 16, 30, 4, 28, 14, Хан Аспарух 4, Помпена Станция, Кафе, Бензиностанция, Търг.Комплекс, Границата, Кафе, Магазин, Кафе, 1, Училище, Черква, МагазинНа 23.07.2020 г./12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Долно Село: М.Планиница , Махала Бистрица Магазин, Махала Буковска , Махала Дяволска , Махала Каймаканска , Махала Кошарелска , Махала Логовска , Махала Малиновска , Махала Пищилци , Махала Превалец , Махала Ридарци , Махала Салакунска , Махала Транчовска , Махала Чукарска , Махала ШаламанциНа 23.07.2020 г./12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Ивановци, Общ. КюстендилНа 23.07.2020 г./12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Каменичка Скакавица: Васил Левски 10, 26, 30, 3, 7, 4, 9, 12, 19, 6, 15, Здравец 3, 1, Каменица 6, 4, 1, 10, 13, Махала Дудевска 26, 1, Вила, Махала Пилищарска , Махала Чакмаджийска 2, Махала Чифутска , Осогово 31, 2, 15, 19, 6, 4, 8, 16, 11, 2, 21, 31, 17, 10, 14, Хаджи Димитър 4, КафеНа 23.07.2020 г./12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – с.КоприваНа 23.07.2020 г./12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – с.КутугерциНа 23.07.2020 г./12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Преколница: Махала Байковска , Махала Вароша , Махала Делевска , Махала Карадачка , Махала Османци, Махала Прапорска, Махала Ридарска , Махала Сливарска , Махала Тупандийска, Махала Чукойска, Местност Алексовото, 72На 23.07.2020 г./12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Раненци: Баровска , Людмила Живкова 2, Махала Боровска, Махала Велиновска , Махала Димовска 21, Махала Друмлийска 9, Махала Кривошийска, Махала Лехчанска , Махала Мечкарска , Махала Реджовска , Махала Славевска, Махала Стругарска , Махала Центъра 26, Махала Шляпарска , МагазинНа 23.07.2020 г./12:31 – 13:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Церовица: Махала Бело КаменеНа 24.07.2020 г./09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Богослов: Местност РъжевеНа 24.07.2020 г./09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Вратца: Лютица , Махала Вучкова , Махала Гаджалска , Махала Илчова , Махала Ливадска , Махала Мазнево , Махала Мацаранска , Махала Рекалска , Махала Стоилкова , Махала Терзийска , Местност Дервена , С. Вратца, М. Дервена, Общ. Кюстендил , 105На 24.07.2020 г./09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Горна Брестница: Кортин ДолНа 24.07.2020 г./09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Грамаждано: Местност Гола Велика , Местност Колушка РекаНа 24.07.2020 г./09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Гърляно: IV-111, Кв 22 , Владимир Заимов 18г, 12 1, 18а, 21, 16, 29, 12, 16 3, 25, 23, 19, 31, 4, 27, 17, 11, 9, 3, 4, 2, Девети септември 4, 2, 21, 1, 3, 23, 9, 13, 17, 7, 19, 11, Димитър Каляшки 31, 27, 23, 33, 29, 14, 2, 3, 7, 17, 9, 14, 5, 12, 11, Крум Кюлявков 17, 15, 19, 10, 5, 2, 6, 14, 7, 13, 1, 9, 4, 12, 11, Махала Балиндол , Махала Баовец , Махала Биковска , Махала Джопарска , Махала Долна 25, 26, Махала Леските 6, 5, 4, 3, Махала Реката Къща, 14, 13, 15, Махала Ресенска 4, Махала Ярешка 3, 2, 6, 4, 1, Местност Доло , Местност Смоквата , Руен 33, 31, 30, 16, 14, 28, 18, 10, 29, 20, 2, 32, 7, 15, 9, 17, 11, 27, 21, 19, 4, 22, 3, Рибарник и Обсл.сгради, Цех, Гаражи, Телчарник, Работилница, Поща, Павилион, Здр. СлужбаНа 24.07.2020 г./09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Жиленци: Везенска 2, Везенска Махала, с. Жиленци Общ. Кюстендил, Георги Димитров 4, 1, 3, 6, Гюешевско Шосе 31, 28, Склад Хр.Стоки, 14, 29, 51, 24, 37, 45, 49, 13, 12, 33, 41, 16, 36, 18, 57, 20, 34, 55, 8, Кафе, 10, 39, 40, 32, 47, 27, 6, 35, 53, 43, 38, 30, 45, Деляница , Димитър Каляшки 31, Куртевите , Махала Босачка , Махала Везенска 21, Вила, Фургон, 26а, 28, 37, 29, 31, 5а, Махала Грънчарска 15, 4а, 20, Вила, 18, 13, 5, 7, 6, 12, 1, 11, 3, 21, 8, 2, 25, 29, Махала Долна 38, Махала Мазнево Магазин, 8, Вила, Фургон, Махала Сиракова , Махала Сърбинска 2, 7, 1, 5, 3, 10, 15, 8, 18, Махала Чифлика , Махала Юручка , Местност Грамаге , Местност Лешовица , Осогово 14, 54, 67, 54, 68, 75, 71, 66, 60, 77, 64, 73, 81, 69, 59, 52а, 62, 56, 52, Пи 003070 Местност Грамаге , При Къщи , Радослав Нотев 1, Рекалска 27, 46, 36, 10, 5а, 8, 37, 13, 23, 7, 14а, 22, 40, 6, 5, 4, 32, 50, 39, 43, 30, 34, 18, 9, 48, 19, 11, Разсадник, 49, 25, 45, 35, 24, 20, 3, 33, 1, 3б, 38, 42, 28, Стопански Двор Мандра, Автобусен Гараж, Христо Ботев 4, Къща, Къща, ВилаНа 24.07.2020 г./09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Каменичка Скакавица: Сребърно КолоНа 24.07.2020 г./09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Кюстендил: Белият Камък 19, 17, 25, 26, 18, 16, Гюешевско Шосе Дърв.Работилница, Димитър Иванов 42, 30, 26, Димитър Кукудов 1, Помпа, 1а, Крум Зарев 25, 27, 23, 19, Местност Влахов Дол 176 Вила, Местност Гнила , Местност Гола Велика 240, В23, Вила, Вила 34, Вила №33, Бунгало, Картинг Писта, Фургон, 4, Помпа, В-119, 1, 39, Вила 15а, 111, 143, Бунгало №285, Местност Динката Вила, Къща, Местност Жабокрътски Рид Павилион За Охрана, Местност Полски Имоти 6, 3, 4, 2, Местност Ръжеве 204, 222, Вила, Местност Хисарлъка Вила, Митко Палаузов 7, 6, 2, 10, 20, 6а, 8, 11, 9, 4, 5, 18, 21, 16, 13, 3, 1, 22, 12, 14, Невестинско Шосе 1, 32, Незабравка 2, 4, 8, 6, Никола Атанасов 6, Раденко Видински 15, 1, 13, 4, 12, 19, 8, Помпа, Секция №8, 10, 3, 9, 7, 2, 11, 5, 6, Светамински Бор , Станкевско Шосе 6, 3, ул. Дупнишко ШосеНа 24.07.2020 г./09:30 – 10:30 ч.; 13:30 – 15:30 ч./ – Ръсово: Мах. Рекалска, Община Кюстендил , Махала ЛесичкаНа 24.07.2020 г./09:31 – 15:30 ч./ – Гюешево: 000053, Васил Левски 1, 1, Иван Вазов 4, 2, 1, 3, Ильо Войвода 18, 27, 14, 10, 7, 2, 4, 11, 25, 6, 1, 8, 19, 5, 9, Махала Зарева Магазин, Махала Рекалска , Махала Тонева , Махала Центъра Застава, Махала Чачарска , Стефан Караджа 2, 4, 8, Стойо Якимов Георгиев 2, 3, 7, Стоян Лудев 36, 18, 12, 24, 34, 6, 2, 22, 10, 40, 38, 20, 8, 16, 30, 4, 28, 14, Хан Аспарух 4, Търг.Комплекс, Границата, Кафе, Магазин, Кафе, БензиностанцияОбщина Рила На 20.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ – Рила: Аверки Попстоянов 1 6, 12, 13, 7, 2, 1, 3, 6, 1 1, 1, 8, 6, 2, 14, 7, 5, 2 2, Кирил и Методий 1, 5, 37, 35, 24, 7, 6, 14, 16, 8, 2, 39, 21, 9, 12, 10, 18, 3, 27, Неофит Бозвели 8, 6, 4, 5, 2, Петко Войвода 7, 2, 3, Света Петка 34, 2, Спортела 87, 80, 51, 91, 101, 61, 52, 63, 66, 65, 54, 41, 77 5, 98, 90, 34, 49, 74, 88, 70, 43, 39, 81, 114, 86, 69, 77, 50, 100, 67, 106, 85, 89, 82, 72, 53, 93, 48, 4, 73, 46, 57, 38, 102, 36, 79, 84, 64, 75, 76, 62, 92, 6, 60, 55, Спротива 1, Трети Гвардейски Полк 6, УПИ Іі-1506, Кв.111 , Хан Крум 7, 30, 22, 16, 18, 14, 4, 6, 9, 10, 12, 28, 1, 8, 26, 2, 24, 20, Христо Смирненски 39, 13, 31, 20, 23, 37, 43, 41, 27, 37 А, 45, 29, 16, 62, Цар Асен и Петър 5, 6, 70, 20, 12, 14, 7, 18, 4, 10, 16, Цар Иван Асен II 3, 1, 18, 2, Юри Гагарин 20, 12, 14, 18На 20.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – Рилски Манастир: Местност Бачкова ЧешмаНа 21.07.2020 г./13:00 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Бараково: Александър Стамболийски 1, Беласица 46, 80, 2, 74, 64, 85, 55, 72, 63, 3, 58, 53, 78, 98, 86, 59, 70, 83, В.Везенков 4, 1, Вела Пеева 17, До Кантона , Дружба 4, 3а, 1, 5, 2, К.Лазаров 11, 18, 24, 5, 20, 28, Крайречна 25, 14, 12, 5, 1, 16, 8, 20, 10, 18, Лазар Везенков 9, Люлин 2, 4, 1, 10, 8, Местност До Кантона , Местност Чалтиците , Митко Палаузов 7, 18, 14, 16, 17, 15, 10, 12, 11, Рила 1, 4, 2, 1, 10, 5, 12, 8, 9, 6, 3, Септемврийска 17, 36, 22, 19, 27, 24, 2, 13, 40, 9, 42, 11, 23, 34, 33, 29, 25, 20, 16, 35, 31, 7, 26, УПИ-VI-27, Кв.100На 21.07.2020 г./13:00 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Благоевград: УПИ XVIII -1365, Кв.38На 21.07.2020 г./13:00 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Кочериново: 408 По Плана На Гр. Кочериново , 643, Кв.66 , VII-372, Кв.4 , XVI-1390 , XXI-980 , Аврора 4, Антон Иванов 63, 71, 31, 35, 37, 13, 14, 57, 86, 7, 47, 45, 55, 67, 17, 21, 42, 3, 65, 1, 84, 53, 27, 10, 69, 43, 39, 2 Б, 2б, 40, 59, 41, 33, 44, 9, 29, 2, 23, 15, 25, Баба Люба 7, 1, 23, 5, 17, 10, 25, 32, 19, 13, 8, 15, 29, 11, 27, 12, Бачо Киро 3, Биньо Иванов 1, 16, 28, Бончук 5, 1, 2, 7, 3, 6, 8, Братя Костови 5, 3, 12, 4, 2, 8, 6, 1, 9, 7, 10, 17, 15, 14, 13, 11, 16, Братя Пандурски 6, 20, 14, 2, 4, 16, 10, 8, 18, 12, Бреза 1, 2, 14, 26, 8, 12, 16, 4, 24, 18, 6, 10, 2, 22, 20, Брянски Лес 12, 18, 8, 16, 6, 14, 22, 10, Бузлуджа 2, 3, 4, 1, 5, В.Везенков 10, 8, 14, В.Вретенарски 76, 26, 8а, 17, 24, 13, 38, 22, 22а, 14, 30, 19, 11, 15, 4, 12, 6, 25, 34, 7, 20, 9, 21, 1, Витоша 3, 1, 4, 2, Владимир Заимов 18, 22, 4, 54, 3, 44, 42, 58, 30, 36, 28, 52, 32, 40, 24, 5, 50, 12, 60, 8, 48, 6, 26, 1, 20, 34, 16, Гео Милев 5, 1, 2, 12, 8, 17, 4, 10, Георги Бенковски 6, 7, 3, 5, 4, Гоце Делчев 1, 11, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 2, Детелина 5, 1, 3, 17, 19, 11, 7, 2, 15, 9, 13, 21, Димитър Благоев 6, 4, 1, 7, 7 А, Димчо Дебелянов 2, 4, 17, 26, 16, 5а, 28, 19, 13, 36, 7, 46, 30, 5, 29, 4, 3, 6, 34, 17, 18, 27, 39, 31, 14, 1, 40, 24, 22, 44, 9, 10, 11, 15, Дунав 1, 17, 10, 24, 23, 26, 21, 3, 5, 18, 27, 15, 20, 19, 8, 7, 28, 13, 6, 4, 12, 14, Дъбо , Жельо Демиревски 18, 16, 6, 70, 17, 18, 17а, 8, 10, 17 17, 9, 12, 6а 2, 7, 8 1, 13, 5 5, 11, 14, 17, 11, 16, 3, 5, 24, Заводска 10, 14, 100, 12, 8, 1, Зоя Космодамянская 1, 4, 5, 6, 3, 1, 2, Иван Вазов 11, 33, 11, 4, 14, 7, 8, 10, 32, 16, 24, 9, 19, 22, 30, 18, 2, 3, 21, 36, 38, 42, 40, 34, 25, Искър 28, 26, 9, 24, 13, 11, 17, 32, 16, 18, 2, 6, 22, 34, 15, 8, 10, 36, 19, 9, 3, 2, 4, 5, 1, Калин 11, 2, 4, 1, 7, 9, 6, Камчия 6, 2, 8, Кв.38, УПИ XXII-1384 , Климент Готвалд 5, Климент Охридски 3, 5, 1, Кокиче 2, 3, Комсомолска 3, 5, 3а, 2, 8, 6, 3, 10, 4, 1, Крашево 6, 4, 2, 1, Левски 21, 17, 12, 13, 8, 18, 16, 14, 1, 4, 6, 10, 3, 7, 23, 15, 25, 9, 2, 5, Любен Каравелов 1, М.Бангоев 22, 33, 35, 23, 43, 26, 45, 31, 25, 39, 41, 27, 17, 13, 9, 10, 7, 11, 8, 5, 3, 19, М.Преображенски 1, 10а, 7, 5, 3, Малчика 7, 17, 11, 3, 5, 10, 15, 1, 9, 18, 21, 19, Места 2, 1, Мусала 3, 6, 15, 4, 8, 10, 16, 22, 9, 6, 12, 2, 3, 11, 18, 13, 20, 24, 1, 7, 14, Никола Вапцаров 24, 9, 17, 23, 8, 7, 5, 34, 30, 2, 72, 32, 11, 12, 36, 6, 20, 21, 26, 3, 14, 15, 22, 13, 1, 126, 122, 133, 145, 134, 135, 129, 126, 140, 146, 132, 142, 113, 130, 24, 123, 86, 144, 124а, 128, 111, 107, 103, 121, 99, 119, 96, 108, 86, 101, 125, 113, 10, 114, 118, 118 Магазин, 110, 120, 105, 117, 116, 112, 104, 100, 94, 109, 98, 115, 106, 64, 60, 79, 71, 84, 69, 72, 76, 55, 68, 74, 79а, 83, 62, 6, 89, 65, 70, 61, 78, 67, 63, 93, 80, 75, 77, 59, 86, 91, 88, 66, 92, 90, 73, 85, 95, 40, 49, 53, 29а, 42, 39, 58, 37, 51, 54, 41, 38, 47, 45, 56, 43, 35, 48, 31, 44, 33, 50, 52, 29, 18, 26, Оборище 4, 5, 1, 3, 2, 1, 5, 7, Олга Стоянова 1, 13, 16, 1, 4, 10, 2, 9, 18, 15, 6, 8, 14, 3, 17, 20, 7, Осогово 2, 3, 1, 4, Пеньо Пенев 14, 1, 2, Пушкин 1, 7, 5, 4, 2, 3, 9, Път 107 , Родопи 4, 3, 6, 9, 1, Свети Иван Рилски 122, 113, 129, 124, 118, 55, 106, 112, 128, 119, 110, 104, 108, 127, 102, 116, 131, 126, 120, 2, 3, 54, 10, 73, 14, 26, 29, 37, 68, 80, 60, 27, 15, 59, 23, 17, 39, 8, 21, 40, 36, 1, 44, 46, 69, 51, 16, 19, 38, 37а, 48, 56, 18, 31, 22, 45, 55, 12, 34, 11, 67, 35, 52, 65, 41, 50, 42, 33, 13, 47, 61, 71, 9, 63, 58, 62, 5, 25, 57, 6, 7, 4, 43, 53, 22а, 101, 76, 72, 70, 74, 113, 82, 94, 98, 78, 86, 100, 107, 92, 88, 84, 89, 102, 80, 87, 91, 1, 96, 109, Свилен Русев 8, 4, 3, 14, 5, 6, Септемврийска 28, Сотир Карпудски 5, 19, 7, 9, 1, 3, 15, 11, Спартак 2, 1, Спортист 5, 1, 3, Средна Гора 6, 4, 9, 7, 32, 5, 2, 13, Странджа 5, 4, 2, 11, 8, Сураж 1, 7, 13, 5, 3, 4, 9, 11, Тинтява 4, Толбухин 6, 9, 2, 8, 3, Тракия 2, Трети Март 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, УПИ – VII , Кв.40 , УПИ 14, Кв. 38 , УПИ IV 1397 , УПИ IV-769, Кв. 51 , УПИ XII-1397, Кв.89 , УПИ XVIII-694, Кв.9 , УПИ ХVI-1390, Кв.94 , УПИ ХVIII-1396, Кв.88 , УПИ-ІІ-1386, Кв.94 , УПИ-ІІІ-1397 Кв.89 , УПИ-ХІV-1395, Кв.88 , Фридрих Енгелс 5, 7, 1, 2, 3, Х-301, Кв.31 , ХІІ-1390 , Хаджи Димитър 5, 12, 3, 7, Хан Аспарух 16, 4, 8, 2, 12, 14, 6, 10, Христо Смирненски 10, 3, 4, 8, 2, 6, Христо Сокола 1, 3, 5, 2, 4, 6, Църквището , Чайка 2, Чапаев 3, 1, 5, 4, 6, Шипка 21, 25, 26, 23, 24, 12, 17, 4, 7, 9, 6, 1, 2, 11, 13, Юри Гагарин 12, 11, 37, 10, 60, 14, 8, 23, 56, 39, 20, 33, 17, 13, 61, 55, 9, 47, 15, 45, 7, 18, 46, 1, 49 А, 27, 26, 21, 3, 24, 5, 57, 50, 2, 19, Яворов 7, 18, 9, 3, 10, 1, 12, 16, 4, 11, 6, Ятак 20, 4, 1, 17, 6, 16, 8, 7, 21, 13, 11, 10, 19, 14, 12, 9, 18, 5, 15, 3, 2, ПИ 022023На 21.07.2020 г./13:00 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Рила: Александър Стамболийски 21, Васил Демиревски 4, 4, Васил Начев 10, Васил Христов 9, 5, 1, Георги Кирков 3, 7а, 2, 8, 5, 7, 6, 1, Димитър Благоев 51, 37, 41, 32, 47, 38, 40, 28, 19, 31, 23, 49, 25, 36, 30, 22, 6, 39, 21, 33, 34, 17, 46, 45, 35, 24, 20, 43, 29, 42, 27, Княз Борис I 9, 13, 7, 1, Медник 4, 16, 7, 1, 9, 15, 22, 3, 5, 2, 13, 18, 14, 6, 20, 8, 24, 11, Орлица 1, Петко Войвода 12, 10, 17, 5, 6, 15, 7, 11, 9, Петко Д.Петков 19, 13, Планинска 7, 5, 1, 9, Първи Май 5, Рилски Езера 111, Роза 1, Света Петка 9, 7, 11, 15, 8, 3, 6, 16, 12, 10, 18, 20, 1, Свети Георги 4, Свети Иван Рилски 102, 44, 76, 89, 78, 116, 120, 59, 79, 122, 90, Вила, 114, 85, 86, 88, 105, 80, Помпа, 110, 68, 96, 82, 94, 103, 75, 93, 108, 101, 87, 99, 81, 98, 92, 121, 84, 115, 107, 83, 109, 1, 111, 91, 63, 60, 77, 70, 95, 97, Спортела 116, 140, 118, 112, Трети Гвардейски Полк 1, УПИ Ii-308 Кв.1 , Хан Аспарух 15, 11, 6, 3, 4, 17, 5, 2, Хан Крум 7, Христо Сокола 20, 5, 2, 39, 24, 10, 27, 23, 11, 14, 32, 8, 15, 21, 4, 13, 22, 18, 30, 16, 6, Вила, 19, 17, 3, 12, 26, 28, 7, Цар Асен И Петър 8, 30, 14, 13, 15, 1, 32, 28, 11, 3, 26, 34, 24, 19, 38, 36, 7, Цар Калоян 12, 16, 3, 20, 18, 10, 28, 4, 8, 13, 17, 1, 14, 11, 24, 6, 22, 26, 15, Цар Симеон 4, 6, 2На 21.07.2020 г./13:01 – 13:30 ч.; 13:01 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Рила: Бор 8, Васил Демиревски 4, Крайречна 59, Петко Войвода 4, 2, Света Варвара 36, 32, 9, 5, 40, 8, 13, 4, 1, 12, 26, 30, 17, 22, 20, 10, 6, 28, 34, 11, 21, 2, Септемврийска 6, Спротива 1, Стопански Двор Бетонов Център, АвтогаражНа 21.07.2020 г./13:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Бараково: Александър Стамболийски 4, 3, 1а, 5, 8, 2, 6, 1, Баба Гена 3, 4, 1, 5, Беласица 36, 52, 16, 62, 41, 2, 64, 9, 37, 28, 18, 26, 1, 49, 3, 31, 46, 14, 15, 58, 22, 32, 25, 23, 30, 45, 4, 5, 68, 54, 7, 8, 43, 66, 50, 44, 41а, 34, 10, 40, 38, В.Везенков 5, 11, 10, 13, 8, 5, 3, 1, 4, 7, Васил Коларов 7, 4, 3, 5, Вела Пеева 17, 5, 1, 15, 2, 3, 9, 4, 8, 6, 15а, 13, 19, К.Лазаров 8, 7, 3, 12, 14, 5, 10, Клемент Готвалд 11, 5, 8, 7, Климент Готвалд 2, 6, 10, 7, 13, 3, 5, 4, 2, Кокиче 1, 2, 3, Костадин Лазаров 2, 1, Лазар Везенков 6, Местност Гургу Дере , Местност Кални Валог , Методи Попгеоргиев 12, 18, 13, 11, 10, 14, 9, 3, 5, 8, 7, 18, Митко Палаузов 8, 2, 4, Никола Парапунов 19, 25, 20, 14, 13, 17, 24, 31, 15, 28, 23, 29, 26, 27, 8, 2, 3, 9, 16, 12, 7, 4, 6, Парцел ІV , Полето , Септемврийска 5, 11, 12, 1, 2, 14, 7, 10, 4, Струма 10, 3, 5, 4, УПИ – VІІІ-157 , УПИ-VIII-157, Кв.96 , Христо Ботев 1, 25, 23, 18, 30, 1, 6, 24, 17, 2, 41, 10, 9, 21, 15, 16, 5, 20, 14, 8, 7, 12На 21.07.2020 г./13:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Бело Поле, Общ. БлагоевградНа 21.07.2020 г./13:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Кочериново: Асен Рашков 40, В.Везенков 13, Дом За Стари Хора 1, Левски 24, Къща, Е 79, 18 Къща, Лот 2 , Местност Джанговица , Никола Вапцаров 113, Пътен Възел , Струма 1 Път Е79На 21.07.2020 г./13:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Пороминово: 000182 , 017013 , 0311025 , 26073 , I, Кв.8а , II-376, Кв. 9 , Ix – 40, Кв. 5 , І-379, Кв.36 , Адалберт Антонов Малчика 3, 6, 4, 1, Александър Димитров 3, 1, 2, Александър Стамболийски 11, 9, 3, 5, 21, 7, 17, 13, 15, 7, 16, Бузлуджа 8, 6, 10, 1, 2, Васил Априлов 6, 5, 3, 10, 4, 2, 11, 8, 25, 36, 1, 12, Васил Коларов 6, 14, 10, 12, 4, 8, 2, Васил Левски 8, 12, 6, 10, 4, 2, 1, 3, Вела Благоева 3, 5, 1, 2, 6, Вела Пеева 3, 6, 1, 5, Георги Бенковски 4, 3, 5, 1, 2, Гоце Делчев 21, 16, 4, 5, 7, 3, 33, 14, 17, 15, 2, 23, 6, 25, 13, 9, 29, 10, 8, 27, 1, 19, 12, 77, 38, 31, 65, 26, 37, 33, 62, 30, 44, 40, 51, 42, 53, 83, 45, 36, 97, 32, 30а, 75, 41, 50, 1, 52, 34, 85, 63, 28, 81, 55, 98, 47, 49, 48, 66, 64, 94, 107, 95, 109, 54, 101, 105, 99, 2, 111, 97, 6, 93, 103, 10, Димитър Благоев 10, 2, 8, 1, 15, 9, 11, 7, 12, 14, 4, 3, 6, 5, 13, 2, 10, 3, 4, 6, Жельо Демиревски 4, 9, 8, Йорданка Николова 7, 1, 3, 5, Кв.12, УПИ-Х-113 , Кирил И Методий 2, 2, 4, 5, 3, 1, Кокиче 3, 5, 7, Лиляна Димитрова 6, 11, 13, 5, 7, 9, 3, Местност Бачо , Местност Буката Стопан.Постройка, Местност Лаго , Митко Палаузов 3, 6, 1, 4, Опълченска 6, 8, 9, 16, 1, 6, 5, 8, 13, 4, 6, 14, 3, 7, 2, 10, 12, Пи 027010 Мeстност Калугерката, Райна Княгиня 12, 11, 10, Тодор Каблешков 5, 15, УПИ I142 , УПИ II-26073 , УПИ III-26073 , УПИ-I, Кв.1 , УПИ-ІХ-32 , УПИ-ХІІ-18 Кв2 , Христо Ботев 3, 13, 11, 10, 15, 5, 6, 7, 2, 4, 9, Цар Борис 8, 5, 4, 10, 7, 6, 3, 2, Цар Крум 2, 1, 7, 9, 5, 6, 4, Цар Симеон 6, 4, 3, 1, Шипка 1, 7, 10, 8, 9, 5, 2, 1, 4, 6, 3, Юри Гагарин 16, 20, 22, 15, 19, 11, 13, 26, 17, 31, 34, 29, 10, 25, 23, 32, 30, 35, 38, 33, 21, 40, 36, 14, 27, 37, 5, 1, 10, 5, 7, 6, 12, 4, БунгалоНа 21.07.2020 г./13:01 – 13:30 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Стоб: 69261.501.13 , 69261.501.5 , Vii 640 , Ален Мак 5, 7, 1, 9, 3, 2, 7, Асен Васев Хаджията 25, 9, 11, 8, 5, 7, 34, 43, 20, 45, 6, 24, 33, 46, 30, 29, 27, 25, 31, 8, 51, 36, 18, 35, 13, 4, 48, 16, 50, 19, 14, 22, 41, 32, 17, 38, Асен Златаров 54, 55, 45, 53, 50, 40, 44, 48, 59, 42, 52, 51, 17, 1, 46, 43, 58, Къща, 24, 39, 57, 11, 1, 5, 3, 2, 5, 17, 37, 34, 32, 55, 31, 35, 33, 18, 36, 16, 27, 28, 21, 25, 23, 19, 14, 22, 57, 30, 29, Асен Рашков 2, 4, 1, 8, 10, 6, 12, Божана И Васил Котеви 8, 29, 31, 19, 35, 17, 39, 18, 33, 20, 47, 41, 16, 15, 37, 25, 51, 27, 54, 23, 49, 43, 5, 6, 13, 17, 15, 3, 7, 1, 3а, 19, 2, Бор 4, 8, 12, 10, 14, 2, 1, 5, Бреза 3, 6, 4, 1, 2, Витоша 3, 4, 8, 6, 7, 5, Георги Бачков 9, 2, 10, 13, 6, 7, 4, 12, 38, 32, 29, 37, 36, 27, 14, 30, 26, 20, 34, 21, 40, 42, 23, 16, 22, 28, 19, Гладно Поле 7, 8, 6, 3, 5, 4, 8, Гоце Делчев 3, 1, Доктор Петър Берон 6, 2, 8, Дунав 13, 17, 6, 11, 16, 14, 5, 22, 9, 10, 7, 23, 15, 3, Еделвайс 10, 5, 12, 2, 1, 3, 8, 6, 4, Здравец 6, 8, 7, 1, 9, 3, 14, 12, 10, 25, 9, Зорница 5, 1, 4, 7, 2, Иван Козарев 5, 6, 3, 10, 2, 4, Иван Лапев 19, 9, 15, 12, 3, 2, 30, 35, 13, 39, 23, 37, 17, 31, 5, 6, 4, 43, 20, 18, 14, 10, 40, 42, 7, 49, 8, 33, 1, 41, 9, Иглика 5, 8, 4, 1, 10, 3, 2, 7, Иречек 4, 2, 3, 7, 1, Йордан Клинчарски 6, 2, 8, 9, 10, 4, 1, 5, 3, 7, Кокиче 15, 8, 5, 5а, Комсомолска 21, 18, 22, 2, 21, 23, 5, 16, 9, 6, 4, 20, 14, 30, 3, 19, 11, 10, 1, 7, 12, Крайречна Вила, 14, 12, 16, 4, 2, 6, 1, 10, 8, Крали Марко 3, 5, 3, 7, 1, 9, Лале 9, 4, 3, 6, 8, 10, 5, 7, 2, 4, Лоза 6, 11, 9, 13, 10, 14, 12, 4, Люляк 4, 8, 6, 10, 3, 5, Марек 9, 7, 1, 4, 3, 6, 8, Местност Драките , Местност Турските Бахчи Помпа, Мир 1, 6, 4, 2, Младост 4, 2, 3, 5, Мусала 1, 2, Никола Вапцаров 5, 5, 1, 2, Партизанска 7, 6, 11, 9, 8, 13, 17, 16, 14, 20, 12, 2, 33, 38, 42, 30, 3, 27, 7, 40, 6, 31, 5, 4, 23а, 21, 25, 34, 32, 1, 2, Пи №69261.501.24 , Плиска 1, 6, 18, 5, 12, 2, 9, 10, 15, 13, 4, 17, 7, 8, Първи Май 1, 5, 2, 4, 3, Родопи 6, 9, 37, 31, 13, 2, 35, 25, 11, 5, 7, 3, 2, 1, Ропотамо 10, 4, 5, 6, 1, 2, Свобода 8, 3, 1, Сибирска 5, 21, 10а, 7, 2, 9, 15, 13, 11, 6, 12, 17, 10, 1, 4, 10а, Спасуна Накова 5, 1, 2, 3, Стобски Пирамиди 11, 1, 9, 5, 7, 3, 32, Стоян Котев 4, 18, Струма 1, 12, 3, 10, 6, 4, 5, 9, 8, 7, 2, Тома Райчов 2, 14, 21, 16, 5, 6, 4, 7, 19, 2, 8, 10, 11, 9, 15, 3, Три Могили 4, 8, 3, 1, 6, 11, 24, 18, 17, 3, 11, 12, 26, 5, 10, 20, 15, 22, 13, УПИ-ХІ-72, Кв.60 , Хороигрище 4, 2, 6, 5, 1, 4, 3, Христо Сокола 7, 2, 11, 1, 9, 5, 13, Яне Сандански 17, 20, 21, 19, 12, 3, 18, 5, 14, 25, 8, 10, 1, 7, 22, 16, 9, 2, ФилиалНа 21.07.2020 г./13:01 – 16:00 ч./ – Стоб: VII 640 , Асен Васев Хаджията 25, Асен Златаров 54, 55, 45, 53, 50, 40, 44, 48, 59, 42, 52, 51, 17, 1, 46, 43, 58, Къща, 24, 39, 57, Божана И Васил Котеви 8, 29, 31, 19, 35, 17, 39, 18, 33, 20, 47, 41, 16, 15, 37, 25, 51, 27, 54, 23, 49, 43, Бор 4, 8, 12, 10, 14, 2, 1, 5, Витоша 3, 4, 8, 6, 7, 5, Георги Бачков 9, 2, 10, 13, 6, 7, 4, 12, Гладно Поле 7, 8, 6, 3, 5, 4, Дунав 13, 17, 6, 11, 16, 14, 5, 22, 9, 10, 7, 23, 15, 3, Здравец 6, 8, 7, 1, 9, 3, 14, 12, 10, Зорница 5, 1, 4, 7, Иван Лапев 19, 9, 15, 12, 3, 2, 30, 35, 13, 39, 23, 37, 17, 31, 5, 6, 4, 43, 20, 18, 14, 10, 40, 42, 7, 49, 8, 33, 1, 41, Иглика 5, 8, 4, 1, 10, 3, 2, 7, Иречек 4, 2, 3, 7, Кокиче 15, Комсомолска 21, Крали Марко 3, Лале 9, 4, 3, 6, 8, 10, 5, 7, 2, Лоза 6, 11, 9, 13, 10, 14, 12, 4, Местност Драките , Мир 1, 6, 4, 2, Никола Вапцаров 5, Партизанска 7, 6, 11, 9, 8, 13, 17, 16, 14, 20, 12, Плиска 1, 6, 18, 5, 12, 2, 9, 10, 15, 13, 4, 17, 7, 8, Ропотамо 10, 4, 5, 6, 1, 2, Стобски Пирамиди 11, 1, 9, 5, 7, 3, 32, Струма 1, 12, 3, 10, 6, 4, 5, 9, 8, 7, 2, Три Могили 4, 8, 3, 1, 6, УПИ-ХІ-72, Кв.60
Област Ловеч Община Априлци На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Априлци, Общ. Априлци: Марагидик/Острец/ 38, 58, 17, 5, 7, 70, 46, 80, 19, 48, 21, 3, 72, 23, 64, 78, 42, 84, 90, 54а, 56, 32, 36, 88, 62, 11, 68, 9, 86, 40, 74, 50, 44, 54, 76, 1, 60, 13, 34, 30, 82, 92, 15, Мядна/Острец/ 2, 7, 1, 5, 4, 6, 3, 52, Русалийски Проход/Острец/ 65, 60, 45, 41, 73, 52, 50, 47, 66, 58, 59, 39, 31, 64, 11, 61, 54, 51, 56, 48, 63, 57, 33, 43, 53, 35, 55, 29, 71На 21.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – Скандалото: Априлци 14, 12, 17, 25, 9, 23, 19, 18, 11, 13, 21, 10, 15, Главна 39, 38, 16, 19, 31, 23, 62, 36, 54, 44, 1, 35, 64, 10, 27, 69, 45, 5, 26, 50, 4, 13, 65, 37, 46, 41, 59, 18, 8, 17, 9, 61, 42, 21, 40, 60, 43, 20, 28, Еделвайс 7, 10, 4, 5, 11 Местност Широката Поляна, 1, 47, 2, 43, 6, 8, За Моста 3, 4, 2, 12, Махала Врабците 59 Вила, Вила, Махала Лъката 3 Вила, Вила, Местност Кованджиите Кафе-Аперитив, Местност Левището , Местност Чернево Иванка-Къща, Павловото 4, 10, 12, 7, 8, 9, 6, 14, 2, 16Община Летница На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Горско Сливово: Бузлуджа 3, 1, 8, 9, 7, 10, 5, Васил Левски 4, 3, 1, 2, Георги Димитров 32, 28, 23, 8, 10, 22, 34, 4, 20, 19, 30, 24, 17, 16, 25, 12, 14, 15, 18, Георги Минов 1, 7, 3, 5, Георги Папазов 18, Георги Раковски 4, 1, 7, 5, 3, Данка Минова 1, 6, 15, 4, 8, 5, 13, 11, Стефан Караджа 3, 1, Тодор Митев 1, 3, 2, Христо Ботев 5, 2, 6, 7, 1, 4, Юрий А.Гагарин 10, 2, 8, 4, Юсеин Мутков 3а, 9, 1, 6, 10, 4, 7, 12, Юсменови 3, 1, 7, 5, 2Община Ловеч На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Деветаки: Буздлужа 3, 7, 2, 5, 4, Витоша 11, 6, 4, 8, 29, 16, 21, 3, 35, 12, 31, 15, 27, 2, 1, 18, 17, 5, 23, Уо На Мтп8, 10, 19, 9, 13, 14, 25, Люлин 2, Рила 2, 9, 14, 4, 7, 6, 13, 10, 5, 8, 11, Римна 14, 21, Стара Планина 12, 10На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Славяни: Александър Стамболийски 1 Общ. Ловеч, Бачо Киро 6, 1, 2, 4, Васил Левски 11, 1, 19, 8, 9, 4, 15, 3, 2, 13, 7, 6, 5, Васил Петлешков 4, 2, 1, Георги Бенковски 23, 17, 12, 1, 6, 8, 5, 9, 2, 14, 10, 16, 11, 13, 15, 21, 25, 4, 19, 7, 3, Георги Кирков 1, 3, Георги С.Раковски 11, 6, 10, 7, 9, 4, 15, 13, 8, 12, 2, 5, 1, 33, Доктор Петър Берон 5, Иван Вазов 2, 1, 6, 5, 4, 3, Изгрев 1, 4, 3, 2, Искър 6, 5, 3, 8, 4, Марица 1, Мизия 38, 17, 32, 34, 23, 42, 21, 40, 25, 36, 27, 44, 19, Оборище 2, Оборище 3, 16, 6, 1, 24, 14, 2, 18, 8, 20, 10, 22, Паисий 2, 4, Панайот Хитов 3, 1, Пейо Яворов 3, 2, 14, 6, 5, 16, 4, 1, 7, 12, Пенчо Славейков 1, Уо Тп 6, Пирин 3, Райна Княгиня 6, 1, 2, 4, Свети Иван Рилски 42, 31, 4, 28, 33, 30, 37, 35, 36, 26, 32, 38, 40, Свети Кирил И Методий 2, Свети Климент Охридски 42, 38, 17, 15, 40, Съединение 25, Уо Фонтан, 2, 22, 14, 4, 3, 27, 21, 16, 29, 12, 20, 19, 23, 15, 18, 31, 10, 13, 17, Тракия 8, 6, 3, 12, 1, 7, 9, 14, 4, 11, Хаджи Димитър 4, 8, 3, 13, 2, 9, 11, 1, 5, 6, 10, 7, 15, Хаджи Димитър 15, Хан Аспарух 43, 37, 38, 45, 41, 47, 35, Хан Крум 6, 1, 2, Хан Омуртаг 2, 1, 6, 8, 4, Черно Море 1, 2, Шипка 5, 3, 1, УО ТП 10На 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Ловеч: Акад.Анастас Иширков Обб, България Спирка Обб, България 108 Б, 108, 110, 112, Любен Каравелов 15, 17, 13, 21, 16, Уо На Тп Зора, 22, 9, 19, 11, Осъмска Касета Уо, Проф.Беньо Цонев 15, 9 Бъдеще, 17, 19, 13, Бъдеще, Стефан Караджа 25, Търговска 55 Космос, 56, Търговска 113, 111, Христо Ботев 1 Гараж, 1 Цачо Сяров 1, Цачо Сяров, 5, 1 И 5 Гараж, 1, 5 ГаражНа 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Ловеч: Александър Стамболийски 2, Георги С.Раковски 10, 12, 1, 8, 6, Двадесет И Втори Август 10, 9 Славей, 3, 2, 5, 8, 10 С, 1, 4, 7, Дунав 2, 1, 4, Търговска 58 Явор, 58, 73, 77, 60, 71, 56, 79, 75, Цар Освободител 33, 37, 58, 48, 50, 42, 44, 31, 46, 29, 35На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Деветаки: Беласица 13, 15, 1, 14, 2, 19, 16, 20, 17, 11, Беляновец 5, 11, 7, 13, 15, Уо На Тп6, 14, 4, Волов 4, 23, 9, 7, 15, 8, 13, 25, 11, Георги Бенковски 3, 6, 14, 10, 12, 4, 11, 7, 1, 17, 2, 9, 5, 19, 13, Деветашка Пещера 24, 22, 17, 14, 20, 18, 16, Инж.Павел Петров 4, 2, Крайполе 10, 5, 9, 8, 3, 1, 11, Тодор Каблешков 2, 1, 4, 8, Черна Река 4, 3На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Изворче: 43952.525.0050 , Здравец 1, 8, 30, 32, 34, 16, 38, 7, 5, 4, 6, 26, 2, 18, Зеленика 8, 10, Иглика 6 Канцелария Кметството, 27, 19, 13, 11, 21, 39, 5, 44, 10, 17, 31, 33, 15, 35, 7, 2, 45, 1, 25, 9, Минзухар 2, Незабравка 3, Синчец 1, Софийска 1, 18, 20, 22, 34, 38, 9, 24, 26, 28, Крайпътно Заведение, ТП 3, 16, 11, 32, Теменуга 21, 20, 31, 9, 11, 10, 12, 8На 21.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Горно Павликене: Васил Левски 20, 18, 1, 2, 4, 16, 15, 3, 8, Велко Баев 6, 12, 8, 21 Тп 1, 10, 2, 13, 15, 14, Георги Бенковски 1, 4, Георги С.Раковски 2, Иван Вътев 3, 24, Малчика 8, 4, 10, 1, Нейко Баев 4, 3, 2, 1, Никола Вапцаров 7, Панайот Волов 2, 1, 4, Подем 3, 9, 2, Стара Планина 57, 46, 44, 38, 24, 2, 26, 33, 61, 43, 6, 59, 62, 45, 60, 56, 13, 14, 51, 48, 32, 15, 52, Бригаден Стан Агротех, 37, 69, 37а, 17а, 72, 54, 7, 1, 34, 10, 20, 47, 25, 39, 35, 41, 11, 28, 21, 99, 23, 42, 29, 27, 71, 67, 5, 49, 40, 63, 66, 3, 31, 9, 64, 19, Страцин 16, 20, 6, 22, 2, 18, 14, 4, Тодор Михов Христов 12, Тодор Табаков 8, 11, 13, 7, 5, 10, 30, 37, 26, 31, 17, 32, 29, 6, 27, 2, 9, Христо Ботев 22, 10, 18, 2, 20, 24, 38, 15, 16, 7, 1, 4, 6, 13На 21.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 09:01 – 16:00 ч./ – Дойренци: Алеко Константинов 1, 3, 2, 5, Александър Стамболийски 28, 29, 24, 43, 36, 16, 18, 6, Уотп 1, 26, 41, 30, 34, 33, 22, 20, 38, 4, 25, 42, 37, 14, 27, 39, 10, 12, 8, 1, 2, 9, Улично Осветление Тп 12, 17, 13, 7, 11, 19, 15, 21, 23, 5, 40, 47, 51, 32, 42, 49, Стопански Двор №2, 65, 54, 50, 53, 52, 71, 59, Уо Тп 2, 48, 67, 58, 44, 57, 46, 61, 63, 55, 69, Баба Тонка 13, 3, 254, 10, 11, 7, 2, 6, 15, 5, Барата 17, 10, 14, 24, 6, 18, 20, 22, 3, 8, 13, 5, 6, 7, 30, 26, 4, Бачо Киро 30, 28, 24, 26, 22, Уо Мтп, 2, 20, 16, 10, 12, 14, 12, 18, Васил Данков 24, 22, 3, 15, 2, 6, 1, 4, 17, 20, 19, 16, 22, 11, 18, 7, 10, 25, 32, 34, 27, 29, 23, 33, 28, 31, 78, 9, 11, 12, 14, 15, 7, Васил Левски 7, 24, 9, 19, 3, 14, 2, 11, 17, 16, 28, 10, 4, 8, 6, 5, 15, 12, 18, 1, 13, 20, 26, 21, 1, Весела Поляна 7, 2, Уо Тп 9, 1, 10, 3, 8, 9, Върбан Пешев 4, 8, 5, 11, 1, 2, 10, 9, 3, 7, Генерал Столетов 2, 8, 7, 11, 6, 13, 4, 9, 5, Гео Милев 17, 6, 4, 13, 10, 7, 11, 3, 18, 8а, 14, 21, 15, 1, 9, 2, 5, Георги Бенковски 1, 2, 3а, Георги Ганев 4, 1, 7, 3, 6, 2, 10, 8, 9, 14, 18, 13, 11, 15, 16, 21, 19, Димитър Аджарски 4, 3, Бензиностанция, 5, 13, 1, 2, Димо Панев 21, 19, 23, 18, 22, 29, 16, 27, 20, 18, 2, 14, 15, 8, 7, 6, 9, 13, 1, 4, 10, 17, 5, 3, 11, Добри Цвятков 2, 7, 13, 12, 5, 17, 6, 8, 15, 21, 10, 9, 11, 3, 1, Дойчо Минков 8, 3, 10, 2, 7, 5, 1, 6, Доктор Г.М.Димитров 14, 16, 12, 13, 48, 17, 28, 23, 42, 38, 15, 18, 19, 30, 40, 36, 24, 26, Улично Осветление Тп 13, 22, 32, 20, 34, 27, 44, 25, 21, 4, 2, 11, 10, 6, 3, 8, 9, 7, 1, 5, 58, 54, 37, 45, 35, 33, 64, 66, 39, 43, 62, 31, 56, 47, 50, 52, 41, 29, 60, Дунав 1, 3, 9, 5, 11, 7, Иван Вазов 1, 3, 5, 2, Любен Каравелов 5, 1, 2, 7, Местност Ваганска Бара , Недялко Русинов 2, 6, 14, 10, 4, 12, 5, 7, 3, 1, 9, Неофит Рилски 4, 2, 6, Никола Й.Вапцаров 1, 6, 7, 5, 3, Оборище 2, 26, 10, 9, 15, 7, 22, 16, 6, 24, 13, 1, 4, 3, 20, 17, 5, 8, 18, 11, 12, Овчарска 1, 3, Опълченска 4, 1, Отец Паисий 4, 2, 1, 3, Панайот Волов 1, Патриарх Евтимий 9, 34, 17, 21, 19, 10, 22, 3, 29, 11, 28, 13, 20, УО ТП 10, 8, 18, 15, 6, 1, 16, 7, 26, 24, 5, 32, 9, 12, 4, 2, 30, 18а, Петко Р.Славейков 4, 2, 7, 3, 8, 5, 1, 6, Петър Стефанов 16, 17, 13, 2, 3, 7, 19, 5, 8, 14, 11, 9, 15, 1, 6, 12, 10, 4, 14, Поляната 27, 23, 25, 7, 5, 9, 11, Свети Свети Кирил И Методи 26, 24, 22, 17, 24, 18, 19, 21, 20, 1, 12, 2, 9, 6, 11, 15, 13, 14, 3, 16, 10, 7, 4, Сергей Румянцев 14, 8, 6, 10, 2, 12, 4, 16, 30, 22, 18, 3, 20, 24, Софроний Врачански 29, 17, 25, 23, 13, 31, 33, 21, 19, 27, 15, 3, 1, 11, 7, 9, Стефан Караджа 2, 3, 7, 4, 1, 10, 12, 8, Тодор Каблешков 14, 3, 16, 2, 8, 12, 10, 6, 1, 4, Тодор Кирков Уо Тп 7, 9, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 15, Тодор Киров 11, 9, 13, 21, 15, 20, 1, 23, 17, 18, 19, 2, 1, 14, 7, 3, 12, 2, 8, 10, 6, 4, 5, 39, 26, 43, 41, 25, 42, 34, 24, 30, 36, 45, 31, 28, 70, 33, 40, 29, 37, 27, 32, 35, Тотю Стоянов 65, 6, 8, 4, 7, 3, 2, 5, 10, 9, 11, 12, 1, Търговска 16, 25, 33, 21, 29, 15, 20, 28, 18, 26, 32, 23, 19, 24, 34, 30, 14, 22, 17, 31, 35, 57, 44, 38, 40, 42, 51, 37, 43, 55, 53, 47, 39, 34, 41, 54, Център Павилион Вестници, 36, 50, 46, Магазин, Тото Пункт, 45, 49, 48, Уо Тп 11, 37, 73, 71, 62, 64, 59, 69, 75, 61, 54, 58, 65, 60, 56, 63, 13, 11, 2, 5, 9, 8, 6, 7, 12, 4, 33, 10, Стопански Двор, Хаджи Димитър 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 2, Хан Крум 7, 11, 26, 30, 13, 5, 3, 9, 28, 24, 14, 8, 1, 20, 3, 10, 12, 16, 18, Христо Ботев 18, 29, 20, 22, 23, 25, 27, 13, 7, 3, 10, 9, 1, 11, 12, 4, 8, 5, 15, 6, 17, 19, Цанко Начков 2, 6, 5, 4, 1, Цар Иван Шишман 2, 10, 3, 6, 9, 1, 5, 7, 12, 4, 8, 18, 14, 21, 19, 17, 13На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Ловеч: Алексей Куропаткин 23, 28, 27, 25, 21, 26, България 1, България 67, 102а, 100, 108, 71, 102, 98, 71 Хр Смирненски, Васил Йонков-Гложенеца 12, Уо Касета Стара Митрополия, 1, 7, 14, 5 А, Велики Преслав 4, Димитър Пъшков 8, 11, 8а, 6, 15, 13, 4, Иларион Макариополски 5, 4, 4 Девети Септември, 6, Никола Петков 1, 5, 10, 11, 8, 7, 15, 13, 1а, 3, 2 Пролет, 9, Оборище 6, Панайот Волов 26 С Румянцев, Петко Р.Славейков 21, Райна Княгиня 28, Търговска 41, 43, Хан Крум 4, 4-Тинко, 1а, 3, 6, 1, 1а Стратеш, 14, 10, 2, 16, 8, 12На 21.07.2020 г./15:01 – 16:00 ч./ – Дойренци: Алеко Константинов 1, 3, 2, 5, Александър Стамболийски 28, 29, 24, 43, 36, 16, 18, 6, УО ТП 1, 26, 41, 30, 34, 33, 22, 20, 38, 4, 25, 42, 37, 14, 27, 39, 10, 12, 8, 1, 2, 9, Улично Осветление ТП 12, 17, 13, 7, 11, 19, 15, 21, 23, 5, 40, 47, 51, 32, 42, 49, Стопански Двор №2, 65, 54, 50, 53, 52, 71, 59, Уо Тп 2, 48, 67, 58, 44, 57, 46, 61, 63, 55, 69, Баба Тонка 13, 3, 254, 10, 11, 7, 2, 6, 15, 5, Барата 17, 10, 14, 24, 6, 18, 20, 22, 3, 8, 13, 5, 6, 7, 30, 26, 4, Бачо Киро 30, 28, 24, 26, 22, Уо Мтп, 2, 20, 16, 10, 12, 14, 12, 18, Васил Данков 24, 22, 3, 15, 2, 6, 1, 4, 17, 20, 19, 16, 22, 11, 18, 7, 10, 25, 32, 34, 27, 29, 23, 33, 28, 31, 78, 9, 11, 12, 14, 15, 7, Васил Левски 7, 24, 9, 19, 3, 14, 2, 11, 17, 16, 28, 10, 4, 8, 6, 5, 15, 12, 18, 1, 13, 20, 26, 21, 1, Весела Поляна 7, 2, УО ТП 9, 1, 10, 3, 8, 9, Върбан Пешев 4, 8, 5, 11, 1, 2, 10, 9, 3, 7, Гарова 1, Склад, 6, 8, 7, Технокороза, Генерал Столетов 2, 8, 7, 11, 6, 13, 4, 9, 5, Гео Милев 17, 6, 4, 13, 10, 7, 11, 3, 18, 8а, 14, 21, 15, 1, 9, 2, 5, Георги Бенковски 1, 2, 3а, Георги Ганев 4, 1, 7, 3, 6, 2, 10, 8, 9, 14, 18, 13, 11, 15, 16, 21, 19, Димитър Аджарски 4, 3, Бензиностанция, 5, 13, 1, 2, Димо Панев 21, 19, 23, 18, 22, 29, 16, 27, 20, 18, 2, 14, 15, 8, 7, 6, 9, 13, 1, 4, 10, 17, 5, 3, 11, Добри Цвятков 2, 7, 13, 12, 5, 17, 6, 8, 15, 21, 10, 9, 11, 3, 1, Дойчо Минков 8, 3, 10, 2, 7, 5, 1, 6, Доктор Г.М.Димитров 14, 16, 12, 13, 48, 17, 28, 23, 42, 38, 15, 18, 19, 30, 40, 36, 24, 26, Улично Осветление ТП 13, 22, 32, 20, 34, 27, 44, 25, 21, 4, 2, 11, 10, 6, 3, 8, 9, 7, 1, 5, 58, 54, 37, 45, 35, 33, 64, 66, 39, 43, 62, 31, 56, 47, 50, 52, 41, 29, 60, Дунав 1, 3, 9, 5, 11, 7, Иван Вазов 1, 3, 5, 2, Любен Каравелов 5, 1, 2, 7, Местност Ваганска Бара, Местност Прелеза Пс, Шахтов Кладенец, Младост 5, 7, 2, 4 УО МТП 17, 3, Недялко Русинов 2, 6, 14, 10, 4, 12, 5, 7, 3, 1, 9, Неофит Рилски 4, 2, 6, Никола Й.Вапцаров 1, 6, 7, 5, 3, Оборище 2, 26, 10, 9, 15, 7, 22, 16, 6, 24, 13, 1, 4, 3, 20, 17, 5, 8, 18, 11, 12, Овчарска 1, 3, Опълченска 4, 1, Отец Паисий 4, 2, 1, 3, Панайот Волов 1, Патриарх Евтимий 9, 34, 17, 21, 19, 10, 22, 3, 29, 11, 28, 13, 20, УО ТП 10, 8, 18, 15, 6, 1, 16, 7, 26, 24, 5, 32, 9, 12, 4, 2, 30, 18а, Петко Р.Славейков 4, 2, 7, 3, 8, 5, 1, 6, Петър Стефанов 16, 17, 13, 2, 3, 7, 19, 5, 8, 14, 11, 9, 15, 1, 6, 12, 10, 4, 14, Поляната 27, 23, 25, 7, 5, 9, 11, Свети Свети Кирил И Методи 26, 24, 22, 17, 24, 18, 19, 21, 20, 1, 12, 2, 9, 6, 11, 15, 13, 14, 3, 16, 10, 7, 4, Сергей Румянцев 14, 8, 6, 10, 2, 12, 4, 16, 30, 22, 18, 3, 20, 24, Софроний Врачански 29, 17, 25, 23, 13, 31, 33, 21, 19, 27, 15, 3, 1, 11, 7, 9, Стефан Караджа 2, 3, 7, 4, 1, 10, 12, 8, Тодор Каблешков 14, 3, 16, 2, 8, 12, 10, 6, 1, 4, Тодор Кирков УО ТП 7, 9, 6, 7, 5, 1, 2, 3, 15, Тодор Киров 11, 9, 13, 33, 35, 21, 15, 20, 1, 23, 17, 18, 19, 2, 1, 14, 7, 3, 12, 2, 8, 10, 6, 4, 5, 39, 26, 43, 41, 25, 42, 34, 24, 30, 36, 45, 31, 28, 70, 33, 40, 29, 37, 27, 32, 35, Тотю Стоянов 65, 6, 8, 4, 7, 3, 2, 5, 10, 9, 11, 12, 1, Търговска 16, 25, 33, 21, 29, 15, 20, 28, 18, 26, 32, 23, 19, 24, 34, 30, 14, 22, 17, 31, 35, 57, 44, 38, 40, 42, 51, 37, 43, 55, 53, 47, 39, 34, 41, 54, Център Павилион Вестници, 36, 50, 46, Магазин, Тото Пункт, 45, 49, 48, Уо Тп 11, 37, 73, 71, 62, 64, 59, 69, 75, 61, 54, 58, 65, 60, 56, 63, 13, 11, 2, 5, 9, 8, 6, 7, 12, 4, 33, 10, Склад Работилница, Производствен Цех, Стопански Двор, Хаджи Димитър 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 9, 2, Хан Крум 7, 11, 26, 30, 13, 5, 3, 9, 28, 24, 14, 8, 1, 20, 3, 10, 12, 16, 18, Христо Ботев 18, 29, 20, 22, 23, 25, 27, 13, 7, 3, 10, 9, 1, 11, 12, 4, 8, 5, 15, 6, 17, 19, Цанко Начков 2, 6, 5, 4, 1, Цар Иван Шишман 2, 10, 3, 6, 9, 1, 5, 7, 12, 4, 8, 18, 14, 21, 19, 17, 13На 21.07.2020 г./15:01 – 16:00 ч./ – Ловеч: Северна Индустриална Зона 1, Техническа база, Цех Дърводелски, ПтицецентърНа 22.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Радювене: Арда 2, 4, 1, Бялка 2, 1, 3, Иванова Могила 7, 11, 1, 3, Камчия 1, 6, 4, 2, Козя Стена 4, 2, Марагидик 10, 7, 9, 11, 3, 5, 8, Марин Колев 9, 5, 1, 2, 3, 11, 4, 7, 6, Милин Камък 2, 1, 6, 3, 4, Никола Д. Петков 43, 30, 24, 27, 37, 40, 54, 25, 32, 36, 46, 31, 44, 39, 50, 42, 52, 34, 22, 33, 29, 38, 28, 35, Пирин 4, 3, 5, Радецки 3, Райко Даскалов 10, 4, 8, 9, 12, 16, 14, 7, 1, 6а, 13, 3, 11, Република 10, 11, 15, 2, 9, 12, 3, 1, Рила 3, 1, 6, 4, 2, Родопи 8, 3, 6, Росица 4, 6, 2, Сергей Румянцев 22, Стефан Караджа 1, 2, 14, 10, 5, 3, 8, 6, Стоян Едрев 1, Тополница 24, 26, Трети март 4, 5, 12, 10, 11, 6, 2, 3, 1, Христо Ботев 68, 12, 31, 32, 4, 46, 6, 21, 35, 14, 34, 20, 16, 3, 40, 29, 10, 9, 8, 22, 13, 48, 26, 17, 36, 30, 23, 5, 50, 24, 42, 15, 19, 28, 37, 7, 39, 33На 22.07.2020 г./09:01 – 09:40 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Баховица: Александър Стамболийски 2 Уо ТП 1, 1, 6, 3, 5, 4, 2, 10, Баба Тонка 1, 8, 3, 4, 10, 2, Васил Коларов 20, 13, 12, 6, 8, 16, 1, 4, 10, 7, 2, 18, 5, 14, 11, Васил Левски 1, 4, 8, Улично Осветление Тп8, 3, 5, 11, 6, 2, 9, 7, Витоша 1, 2, 3, Вълчо Петров 29, 4, 6, 2, 45, 53, 8, 49, 22, 29, 39, 43, 10, 18, 12, 37, 35, 51, 27, 20, 6, 41, 16, 33, 31, 21, 7, 23, 19, 3, 11, 17, 25, 5, 9, 15, 1, 13, Георги Димитров 54, 53, 52, 58, 49, 51, 56, 105, ТП 12, 1, 8, 6, 3, 7, 10, 5, 4, 9, 2, 49, 57, 76, 66, 83, 87, 100, 78, 75, 94, 68, 64, 79, 95, 85, 65, 62, 98, 72, 104, 108, 74, 91, 90, 73, 59, 106, 82, 69, 89, 81, 81 ТП 7, 88, 60, 63, 92, 67, 77, 80, 61, 70, 71, 84, 18, 47, 42, 17, 25, 36, 27, 47б, 46, 12, 52, 28, 29, 22, 19, 44, 40, 10, 13, 15, 24, 31, 21, 14, 39, 41, 48, 38, 30, 50, 20, 49, 37, 26, 43, 45, 33, 23, 34, 118, 101, 97, 110, 114, 103, 112, 116, 120, Георги Хаджидинчев 3, 8, 5, 1, 6, Девети Май 3, 1, Дунав 2, 1, 3, Иван Вазов 2, 1, 12, 4, 7, 8, 9, 3, 11, 5, 6, Иван Драгов 3, Кокиче 8, 1, 4, 2, 6, Кътю Драсов 14, 19, 11, 15, 17, 18, 10, 12, 9, 13, 16, 20, 5, 8, 2, 4, 1, 3, 6, Липа 7, 9, 1, 2, 4, 6, 8, 3, 5, 11, 12, 13, 10, Македонска 6, 10, 14, 7, 9, 11, 3, 2, 12, 5, 8, 4, 1, Никола Й.Вапцаров 2, 4, 3, 1, 10, 6, 8, 13, 5, 16, 7, 14, 12, 11, Панайот Волов 1, 10, 6, 2, 8, Петко Славейков 9, 3, 5, 7, 1, 13, 11, Пирин 2, 4, 6, Райна Княгиня 1, 3, 6, 2, 4, Раковска 1, 6, 5, 4, 2, 9а, 13, 3, 11, Рила 2, 3, 7, 6, Свети Кирил И Методий 20, 8, 18, 12, 24, 23, 19, 11, 22, 8а, 14, 10, 16, 25, 9, 15, 13, 21, 17, До Стопански Двор, 4, 1, 7, 3, 2, 5, 6, Тп3 Стопански Двор, ТП 3, Сердика 2, 1, 4, Славянска 3, 2, Стара Планина 1, 4, 2, Стефан Караджа 2, 5, 9, 8, 7, 6, 4, 11, 3, 1, 10, Тодор Каблешков 3, 9, 1, 5, 11, Тодор Кацаров 3, 2, Тодор Кирков 2, 1, 2, 4, 6, 3, Трети Март 22, 24, 21, 2, 14, 15, 17, 26, 16, 8, 12, 4, 19, 13, 1, 9, 10, 20, 11, 6, 3, 18, 10, 32, 28, Филип-Тотю 1, Хаджи Димитър 6, 9, 2, 7, 1, 3, 5, 4, Христо Ботев 30, 23, 35, 36, 27, 29, 24, 33, 25, 18, 45, 14, 20, 43 Тп 5, 22, 31, 39, 32, 16, 26, 37, 17, 13, 21, 12, 8, 19, 10а, 10, 15, 6, Тп6, 4, 11, 9, 3, 7, 5, 1, Цвятко Маринов 4, 6, 4, Шипка 2, 1, 3, 10, 9, 14, 12, 13, 7, 8, 21, 15, 24, 18, 20, 17, 22, 14На 22.07.2020 г./09:01 – 09:40 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Лисец, Общ. Ловеч: Албания 10, 8, 2, 4, Алеко Константинов 8, 8, 6, 4, 2, Александър Стамболийски 3, 2, 5, 1, УО ТП 1, Асен Златаров 9, 3, 22, 18, 8, 16, 11, 14, 12, 5, 7, 6, 2, 10, 4, 1, 20, Баховски Път 1, 4, 6, 2, 3, 9, 7, 5, Белия Път 16, 2, 5, 32, 1, 33, 12, 7, 26, 21, 18, 10, 20, 13, 27, 22, 29, 8, 4, 11, УО ТП 4, 24, 30, 3, 31, 23, 28, 17, 14, 35, 9, 36, 6, 15, 38, Боцка Могила 3, 1, Васил Левски 4, 9, 15, 8, 3, 2, 10, 6, 1, 13, 27, 22, 20, 21, 24, 19, 26, 25, 17, 29, 16, Врани Кладенец 6, 1, 7, 5, 3, 9, 4, 2, Генко Дерибеев 6, 3, 4, 1, 2, Георги Бенковски 9, 2, 1, 7, 5, 3, Георги Раковски 2, 1, Гладен Рът 1, Димитър Димов 1, 3, Дунав 8, 2, 1, 3, 10, 4, 6, Елин Пелин 7, 1, 5, 4, 9, 2, 6, 3, Иван Вазов 2, 6, 4, 1, Йордан Йовков 7, 6, 5, 14, 8, Уо Тп6, 7, 11, 16, 13, 10, 12, 1, 4, 3, 2, Кирил И Методий 8, 10, 1, 6, 2, 3, 4, Климент Охридски 2, 1, 3, Колю Фичето 2, 1, Мерашки Път 10, 12, 8, 3, 23, 5, 25, 15, 17, 4, 9, 11, 13, 12, 6, 7, 21, 19, 33, 65, 71, 35, 69, 45, 20, 26, 30, 18, 14, 16, 57, 41, 39, 37, 31, 24, 22, 43, 47, 61, 27, 29, 49, 53, 67, 55, 59, 28, 51, Мир 2, Опълченска 5, 13, 36, 62, 29, 38, 37, 11, 44, 46, 7, 19, 40, 23, 17, 28, 20, 32, 54, 25, 34, 52, 27, 35, 31, 15, 1, 48, 18, 3, 21, 42, 56, 47, 39, 84, 76, 90, 70, 80, 49, 82, 64, 74, 86, 72, 92, 68, 66, 43, 78, 41, 51, 45, 2, Панайот Волов 1, 3, 2, Панайот Хитов 8, 3, 4, 1, 6, Раевец 1, 2, 4, Розова Долина 7, 10, 11, 6, 4, 15, 12, 2, Уо Тп 8, 9, 13, 1, 8, Росна Могила 3, 6, 2, 4, 7, 5, Синчец 9, 7, Стара Планина 19, 17, 5, 7, 8, 4, 11, 13, 15, 1, 2, 9, Тодор Каблешков 16, 3, 11, 4, 10, 14, 22, 8, 20, 1, 5, 6, 12, 18, 2, Хаджи Димитър 10, 16, 39, 37, 31, 4, 33, 2, 1, 41, 61, 49, 51, 18, 14, 5, 83, 15, 12, 21, 8, 17, 11, 24, 10, 22, Христо Ботев 7, 2, 1, 4, 6, Централна 51, 5, 49, 26, 25, 39, 19, 43, 35, 62, 48, 23, 36, 45, 55, 7, 34, 44, 33, 1a, 46, 17, 21, 42, 57, 3, 41, 28, 40, 27, 60, 50, 29, 64, 9, 56, 11, 30, 38, 47, 12, 54, 1, 32, 31, 53, 16, 20, 18, 22, 15, 14, 52, 24, 37, 114, 105, 109, 116, 101, 110, 112, 136, 107, 113, 121, 118, 97, 103, 106, 104, 99, 117, 140, 173, 172, 147, 160, 164, 154, 169, 133, 142, 145, 170, 152, УО ТП 7, 135, 150, 162, 125, 138, 158, 157, 271, 148, 151, 149, 163, 141, 129, 153, 156, 137, 134, 136, 168, 139, 3а, 161, 159, 146, 143, 171, 165, 166, 131, 144, 155, 167, 93, 83, 96, 71, 98, 85, 68, 70, 72, 81, 86, 89, 76, 66, 67, 58, 59, 74, 100, 78, 79, 87, 80, 82, 77, 88, 73, 75, 94, 69, 91, 43, 84, 95, 61, 92, 90, 65, 63, 61, 124, 102, 121, 125, 115, 126, 130, 128, 119, 127, 120, 132, 123, Шипка 3, 1, 5, 7, 336На 22.07.2020 г./09:01 – 09:40 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Ловеч: Баховско Шосе Опитно Поле, Фазанария, Васил Джабарски 13, 11, 2, 19, 5, 9, 7, 17, 1, 15, 3, Витоша 2, 11, 4, 7, 5, 9, 6, 10, 16, 22, 28, 15, 14, 1, 20, 18, 26, 19, 21, 48, 17, 50, 23, 24, 28, Възрожденска 15, 14, 11, 13, 12, Върхът 1, 5, Гозница Уо На Тп5, Уо Мтп 10, Уо На Тп6, Иван Вазов 32, 3, 9, 7, 16, 42, 20, 24, 1, 25, 30, 27, 23, 4, 33, 50, 18, 44, 21, 6, 15, 38, 11, 34, 10, 13, 103, 46, 40, 19, 28, 22, 17, 31, 14, 26, 29, 2, 12, 8, 35, 48, 5, 57, 86, 70, 53, 82, 67, 74, 80, 78, 56, 37, 54, 84, 88, 41, 76, 62, 52, 49, 39, 72, 71, 144, 63, 47, 58, 61, 65, 55, 66, 60, 59, 51, 68, 45, 69, 64, 43, 91, 77, 93, 103, 83, 112, 101, 85, 126, 89, 128, 104, 116, 90, 120, 114, 105, 118, 107, 95, 142, 81, 132, 98, 75, 106, 100, 87, 109, 130, 108, 97, 113, 140, 92, 136, 134, 96, 110, 102, 94, 122, 115, 99, 124, 79, 111, Лале 19, 2, 8, 7, 6, 4, 5, 1, 3, Марко Крачунов 10, 6, 12, 2, 4, 1, 3, 5, 8, 19, 11, 17, Матея Кръстев 1, 8, 2, 4, 12, 10, 3, 14, 6, 5, 7, 21, 28, 8, Местност Полето Едноетажна Сграда, 002, 2 А, Михаил Петков 3, 1, 7, 2, 5, Момина Сълза 11, 21, 15, 14, 25, 17, 12, 14, Ната Стоянова 9, 18, 14, 10, 2, 12, 7, 6, 4, 8, Цех За Разкрояване И Сглобяван, 3, 11, 1, 16, 5, Петър Граматик 4, 2, 1, 10, 3, 5, 6, 8, 12, 9, 16, 14, 3, Пол.Жребков 25, 5, 4, 1, 32, 24, 3, 30, 8, 20, 17, 19, 16, 7, 5, 13, 9, 24, 23, 32, 22, 11, 14, 26, 25, 28, 15, 21, 44, 68, 41, 66, 48, 54, 34, 27а, 62, 39, 42, 43, 27, 50, 29, 40, 70, 52, 37, 64, 56, 45, 36, 46, 58, 33, 60, 38, 35, Продимчец Пазар За Животни, УО на ТП 5, Вили Стоян Колев, Строеж, Айгърска Бара, УО на ТП 3, ТП 2, Стопански двор, УО на ТП 1, Здравен Пункт, Рила 3, 6, 1, 4, 2, Детска Градина I-Ви Юни, Свобода 3, 8, 5, 1, 6, 4, 12, 20, 16, 18, 15, 13, 11, 10, 9, 14, 19, Северна Индустриална Зона 35, 37, Синчец 16, 8, 12, 15, 14, 6, 11, 13, 10, Стоян Цанков 62, 23, 46, 34, 25, 42, 29, 30 Кв Продимчец, 27, 19, 33, 41, 56, 60, 37, 32, 31, 29 А, 43, 35, 40, 36, 44, 45, 2, 1, 28, 15, 5, 13, 4, 8, 17, 18, 11, 22, 24, 14, 31, 26, 3, 9, Тодор Чернев 4, Христо Русков 18, 10, 23, 24, 15, 30, 28, 3, 46, 6, 20, 21, 22, 42, 36, 19, 7, 16, 32, 48, 44, 9, 40, 17, 11, 1, 8, 13, 34, 5, 14, 26, 38, 47 Колбасарски Цех, 25, 50, 29, 33, 54, 47, 56, 27, 52, 58, Кафе, Цар Иван Александър 34, 17, 29, 42, 28, 38, 36, 30, 40, 21, 27, 19, 25, 32, 23, Чешмата 3, 2, 4, 1 Вила До Казанките, Юрий Гагарин 14, 7, 9, 10, 6, 5, 16, 12, 4, 8, 3, 18, 1, 21, 36, 30, 48, 22, 29, 15, 34, 31, 38, 62, 58, 32, 54, 17, 40, 26, 46, 25, 60, 64, 28, 56, 11, 50, 20, 52, 42, 23, 19, 27, 49, 110, 66, 74, 82, 72, 43, 112, 96, 68, 92, 35, 41, 116, 55, 90, 86, 104, 57, 94, 51, 80, 39, 100, 76, 114, 88, 98, 37, 84, 78, 106, 70, 102, 45, 53На 22.07.2020 г./09:01 – 09:40 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Малиново, Общ. Ловеч: Любен Каравелов 7На 22.07.2020 г./09:01 – 09:40 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Скобелево, Общ. Ловеч: Васил Левски 2, 4, 9, 8, 7, 13, 17, 11а, 5, 6, 11, 1, 3, Ген.Скобелев 11, 1, 9, Георги Бенковски 2, 2, 3, 1, Георги С.Раковски 9, 10, 2, 1, 3, 12, 8, 14, 6, 4, 5, Георги Филчев 2, 4, 11а, 1, 3, 11, 5, 6, 8, Кирил И Методий 1, 11, 6, 8, 9, 11, 2, 4, 3, Нешо Рачев 12, 10, 8, 6, 2а, 4, Оборище 11, 9, 4, 8, 2, 13, 3, 5, 1, Осми Март 7, 1, 5, Стара Планина 17, 13, 11, 7, 19, 5, 6, 1, 21, 25, 2, 3, 14, 23, 8, 12, 10, 9, 4, Стефан Караджа 1, 4, 8, Тиха 1, 3, Тихи Кът 10, 14, 5, 2, 6, 4, 8, 3, Търговска 15, 11, 19, 35, 20, 24, 16, 27, 41, Канцелария, 14, 7, 22, 8, 25, 9, 23, 31, 47а, 47, 5, Тп1, 13, 21, 10, 33, 18, 40, 39, 43, 45, 29, 6, 12, 1, 4, Детска Градина, Хисар 7а, 7, 1, 4, 8в, 2, 9, 6, 3, 11, 18, 12, 8, Христо Ботев 1, 2, 24, 3, 2, 20, 26, 17, 32, 4, 14а, 25а, 9, 38, 23, 30, 18, 28, 11, 7, 12, 25, 5, 8а, 14, 12а, 36, 19, Тп3, 13На 22.07.2020 г./09:01 – 09:40 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Славяни: Александър Стамболийски 1 Общ. Ловеч, 1, 4, 2, 1, 3, Бачо Киро 6, 1, 2, 4, 1, Васил Левски 11, 1, 19, 8, 9, 4, 15, 3, 2, 13, 7, 6, 5, Васил Петлешков 8, 6, 3, 4, 2, 1, Георги Бенковски 23, 17, 12, 1, 6, 8, 5, 9, 2, 14, 10, 16, 11, 13, 15, 21, 25, 4, 19, 7, 3, Георги Кирков 1, 3, Георги С.Раковски 11, 6, 10, 7, 9, 4, 15, 13, 8, 12, 2, 5, 1, 33, Доктор Петър Берон 6, 7, 3, 2, 4, 1, 8, 5, Иван Вазов 2, 1, 6, 5, 4, 3, Изгрев 1, 4, 3, 2, 8а, 8, 4, 6, 9, 5, 2, 11, Искър 2, 1, 6, 5, 3, 8, 4, Капитан Мамарчев 1, 2, 4, 6, Княз Александър I Батемберг 16, 9, 15, 14, 21, 11, 1, 12, 7, 29, 25, 19, 17, 2, 4, 6, 13, 10, 5, 3, 23, 27, 1, Любен Каравелов 7, 1, 4, 8, 6, 5, 3, 9, 14, 15, 10, 11, 12, Марица 1, 10, 22, 4, 18, 1, 9, 20, 2, 14, 5, 3, 16, 8, 12, 6, 7, Мизия 13, 8, 22, 9, 20, 28, 11, 4, 34, 13, 16, 18, 5, 26, 7, 1, 10, 6, 14, 24, 12, 2, 30, 38, 17, 32, 34, 23, 42, 21, 40, 25, 36, 27, 44, 19, Оборище 2, 3, 16, 6, 1, 24, 14, 2, 18, 8, 20, 10, 22, Паисий 2, 4, Панайот Хитов 3, 1, Патриарх Евтимий 3, 4, 5, 1, 2, Пейо Яворов 3, 2, 14, 6, 5, 16, 4, 1, 7, 12, Пенчо Славейков 1, Уо Тп 6, Пирин 2, 1, 3, Плиска 6, 9, 5, 2, 4, 3, Път 35 , Райна Княгиня 6, 1, 2, 4, Свети Иван Рилски 36, 42, 31, 4, 28, 33, 30, 37, 35, 36, 26, 32, 38, 40, 29, 21, 9, 27, 13, 15, 1, 2, 25, 7, 17, 16, 20, 22, 11, 18, 24, 6, 3, 23, 4, 10, 44, Свети Кирил И Методий 6, 6, 12, 8, 18, 4, 20, 10, 2, Свети Климент Охридски 30, 14, 34, 6, 11, 8, 18, 20, 26, 12, 1, 13, 9, 2, 7, 3, 4, 24, 28, 42, 38, 17, 15, 40, Сливница 1, 2, Спартак 4, 13, 6, 3, 11, 2, 15, 1, 9, Стефан Караджа 4, 2, 1, 3, Стефан Стамболов 3, 5, 1, 4, 6, Съединение 8, Сладкарница, Уотп 1, Уо Дежурна Стая, 2, 1, 7, Здравен Дом, 3, 9, 11, 5, 28, 25, Уо Фонтан, 2, 22, 14, 4, 3, 27, 21, 16, 29, 12, 20, 19, 23, 15, 18, 31, 10, 13, 17, Тракия 13, 19, 8, 6, 3, 12, 1, 7, 9, 14, 4, 11, Трети Март 2, 10, 7, 5, 4, 9, 3, 6, Хаджи Димитър 4, 8, 3, 13, 2, 9, 11, 1, 5, 6, 10, 7, 15, 15, Хан Аспарух 5, 18, 11, 16, 7, 24, 28, 17, 13, 10, 9, 27, 23, 25, 34, 22, 1, 32, 12, 21, 30, 3, 31, 15, 29, 8, 14, 19, 33, 20, 26, 43, 37, 38, 45, 41, 47, 35, Хан Крум 6, 1, 2, Хан Омуртаг 2, 1, 6, 8, 4, Христо Ботев 1, 2, 4, Черно Море 1, 2, Шипка 5, 3, 1, УО ТП 7, 0, УО ТП10, МТП 8На 22.07.2020 г./09:01 – 09:40 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Слатина, Общ. Ловеч: Александър Стамболийски 1, 11, 8, 2, 3, 18, 5, 4, 12, УО ТП 6, 10, 9, 13, 7, 73, 18, 15, 21, 32, 12, 19, Уо Тп 8, 17, 28, 22, 25, 20, 38, 49, 53, 61, 95, 44, 27, 36, 55, 51, Уо Тп 7, 33, 37, 67, 43, 69, 41, 57, 40, 65, 47, 35, 46, 34, 42, 48, 63, 39, Ангел Кънчев 6, 3, 1, 8, 2, Бачо Киро 8, Бойчо Огнянов 10, 2, 6, Васил Левски 38, 27, 44, 35, 27-А, 23, 37, 29, 43, 21-А, 42, 100, 40, 31, 36, 21, 27-Б, 5, 32, 13, 19, 10, 26, 12, 18, 6, 4, 17, 11, 34, 20, 15, 16, 7, 9, 24, 8, 28, 2, 30, Волга 2, 1, 15, 13, 10, 7, 16, 6, 14, Георги Бенковски 5, 3, 6, 28, 11, 16, 24, 22, 12, 17, 14, 30, 32, 15, 7, 21, 19, 26, 8, 1, 9, 4, 10, 13, 18, 20, Георги С. Раковски Уо Тп 1, 1, 11, 9, 5, 3, Гоце Делчев 4, 3, Детелина 1, 4, 7, 1, 6, 3, 2, 5, Клокотница 15, Крайна 3, 1, 4, 6, 8, 9, 7, 5, 2, Любен Каравелов 14, 28, 7, 1, 2, 3, 17, 12, 13, 16, 4, 24, 26, 15, 19, 25, 20, 18, 6, 22, 23, 8, 10, 9, 5, Марица 6, 9, 4, 5, 7, 2, 1, Местност Кремъка , Огоста 3, 20, 7, 9, Паисий 6, 4, 10, 69, 3, Петко Манев 6, 2, 12, 9, 20, 28, 16, 22, 3, 18, 1, 14, 24, 8, 7, 4, Петко Р.Славейков 2, 5, 1, 3, 4, Петър Берон 2, 3, 15, 17, 5, 7, 21, 12, 10, 19, Първи Май 23, 14, 19, 15, 20, 13, 3, 11, 1, 2, 5, 10, 8, 12, 6, 15, 7, Пясъка 1, Рила 12, 14, 6, 25, 10, 8, 4, Родопа 1, 3, Свети Климент Охридски 2, 22, 18, 17, 30, 3, 12, 8, 16, 14, 6, 7, 4, 28, 10, 11, 9, 26, 13, 19, 15, 20, 1, Стара Планина 6, 4, 1, 2, 4, 22, Стефан Караджа 7, 6, 5, 1, 3, 2, Тодор Каблешков 3, 7, 5, 12, 1, 4, 2, 9, 6, 10, 8, Трети Март 3, 1, 5, 23, Хаджи Димитър 19, 12, 10, 31, 2, 3, 25, 6, 17, 13, 33, 35, 9, 4, 23, 7, Янтра 7, 9, 2, 6, 8, 14, 10, 3, 4, 12, 5, 16, 15, 34, 23, 32, 21, 27, 31, 36, 30, 33, 28, 31, 20, 22, 19, 11, 15, 13, 28, 26, 8На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Ловеч: Васил Джабарски 13, 11, 2, 19, 5, 9, 7, 17, 1, 15, 3, Витоша 2, 11, 4, 7, 5, 9, 6, 10, 16, 22, 28, 15, 14, 1, 20, 18, 26, 19, 21, 48, 17, 50, 23, 24, 28, Възрожденска 15, 14, 11, 13, 12, Гозница УО на ТП 5, УО МТП 10, УО на ТП 6, Иван Вазов 32, 3, 9, 7, 16, 42, 20, 24, 1, 25, 30, 27, 23, 4, 33, 50, 18, 44, 21, 6, 15, 38, 11, 34, 10, 13, 103, 46, 40, 19, 28, 22, 17, 31, 14, 26, 29, 2, 12, 8, 35, 48, 5, 57, 86, 70, 53, 82, 67, 74, 80, 78, 56, 37, 54, 84, 88, 41, 76, 62, 52, 49, 39, 72, 71, 144, 63, 47, 58, 61, 65, 55, 66, 60, 59, 51, 68, 45, 69, 64, 43, 91, 77, 93, 103, 83, 112, 101, 85, 126, 89, 128, 104, 116, 90, 120, 114, 105, 118, 107, 95, 142, 81, 132, 98, 75, 106, 100, 87, 109, 130, 108, 97, 113, 140, 92, 136, 134, 96, 110, 102, 94, 122, 115, 99, 124, 79, 111, Лале 19, 2, 8, 7, 6, 4, 5, 1, 3, Матея Кръстев 8, Михаил Петков 3, 1, 7, 2, 5, Момина Сълза 11, 21, 15, 14, 25, 17, 12, 14, Ната Стоянова 9, 18, 14, 10, 2, 12, 7, 6, 4, 8, Цех За Разкрояване И Сглобяван, 3, 11, 1, 16, 5, Петър Граматик 3, Пол.Жребков 44, 68, 41, 66, 48, 54, 34, 27а, 62, 39, 42, 43, 27, 50, 29, 40, 70, 52, 37, 64, 56, 45, 36, 46, 58, 33, 60, 38, 35, Продимчец Пазар За Животни, Айгърска Бара, Уо На Тп3, Синчец 16, 8, 12, 15, 14, 6, 11, 13, 10, Стоян Цанков 62, 23, 46, 34, 25, 42, 29, 30 Кв Продимчец, 27, 19, 33, 41, 56, 60, 37, 32, 31, 29 А, 43, 35, 40, 36, 44, 45, Тодор Чернев 4, Христо Русков 47 Колбасарски Цех, 25, 50, 29, 33, 54, 47, 56, 27, 52, 58, Цар Иван Александър 34, 17, 29, 42, 28, 38, 36, 30, 40, 21, 27, 19, 25, 32, 23, Юрий Гагарин 14, 7, 9, 10, 6, 5, 16, 12, 4, 8, 3, 18, 1, 21, 36, 30, 48, 22, 29, 15, 34, 31, 38, 62, 58, 32, 54, 17, 40, 26, 46, 25, 60, 64, 28, 56, 11, 50, 20, 52, 42, 23, 19, 27, 49, 110, 66, 74, 82, 72, 43, 112, 96, 68, 92, 35, 41, 116, 55, 90, 86, 104, 57, 94, 51, 80, 39, 100, 76, 114, 88, 98, 37, 84, 78, 106, 70, 102, 45, 53На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Ловеч: България 10, 5, 3, Васил Йонков-Гложенеца 10, Никола Петков 2 Пролет, 2, 2 Жк Пролет, Патриарх Евтимий 17, 19, 13, 15, 8, Свобода , Търговска 45На 22.07.2020 г./10:01 – 14:00 ч./ – Умаревци: Местност Чоловски Баир Пс, Опълченска Жп ПрелезНа 23.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Ловеч: Алексей Куропаткин 33, 30, 35, 32, 29, 31, 39, Безименна Помпена Мишо Цонев, България 85, 85 Искър 1, 50, 81, Княз Имеретински 66, Авточасти, 68, 72 Искър 2, 105, Райна Княгиня 27, 38 Гео Милев, 23, 29, 25, 36На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Дъбрава, Общ. Ловеч: Васил Левски 29, 23, 19, 13, 15, 9, 4, 14, 3, 5, 17, 11, 33, 7, 2, 27, 10, 31, Горски Пътник 12, 18, Уо Тп1, 5, 19, 14, 20, 3, 16, Илинден 3, 8, 1, 4, 14, 6, Местност Каптажа Пс, Трети Март 15, 21, 14, 1, 9, 7, 19, 17, 16, 2, 3, 5, 13, 11, 18, Чер Недялко 1, 3, 5, Шести Септември 22, 27, 29, 5, 21, 19, 3, 7, 25, 1, 2, 16, 6, 17, 15, 11, 4, 8, 23, 13, 10На 23.07.2020 г./09:46 – 10:15 ч.; 15:30 – 16:30 ч./ – Ловеч: 43952.533.118 , Акация 4, 9, 7, 5, 2, 1, 11, 6, 10, 8, 3, Бачо Киро 3, 1, 8, 6, 4, 10, 5, 12, Васил Героя 61, 81, 31, 97, 27, 49, 89, 75, 53, 65, 35, 87, 2, 11, 19, 45, 103, 23, 59, 69, 39, 41, 91, 85, 21, 3, 29, 37, 47, 57, 15, 79, 95, 67, Уо На Тп7, 13, 77, 73, 99, 9, 25, 51, 17, 101, 71, 105, 93, 43, 1, 83, 55, Витоша 40, 38, 46, 68, 72, 37, 33, 25, 60, 34, 42, 41, 27, 64, 35, 62, 29, 43, 58, 36, 56, 31, 44, 39, 52, 30, 32, 50, 54, 70, Възрожденска 3, 5, Детска Градина Гозница, 1, 4, 2, 9, 8, 7, 6, 10, Габрака 14, 7, 2, 11, 13, 4, 15, 17, 3, 10, 22, 12, 20, 16, 18, 8, Уо На Тп1, 9, Гозница Уо На Тп11, Тп 12, Дълбокия Път 10, 22, 1, 3, 18, 1а, 7, 20, 5, 2, Дядо Дончо 3, 5, 1, 2, Люлин 17, 15, 13, 11, 2, 1, 9, 7, 10, 8, 6, 5, Местност Бабаковец 425, Вили Бабаковец Водоема, 417, 155, 41, Вила Валентина Данева, 414, 269, Местност Червен Бряг 106, 109, 103, 107, 104, 065, 110, 101, 108 Калето, 19, 4а, Мтс Подстанция 1, 105, 95, 111, 17, Младост 1, 412, Момина Сълза 1, 6, 3, 8, 5, 10, 13, 11, 7, 9, 4, Момчил Войвода 1, 17, 29, 25, 41, 11, 7, 23, 37, 35, 9, 15, 21, 27, 3, 39, Нарцис 4, 1, 2, Ната Стоянова 38, Освобождение 6, Пано Рогозаров 85, 4, 33, 25, 37, 23, 26, 11, 45, 75, 41, 31, 107, 19, 15, 63, 21, 43, 8, 65, 105, 71, 67, 2, 47, 53, 17, 61, 103, 18, 14, 9, 55, 73, 51, 101, 1, 69, 49, 91, Кафе Еделвайс, 30, 99, 89, 22, 79, 24, 3, 87, 13, 16, 81, 113, 35, 28, 6, 39, Подп.Александър Кусев 23, 21, Райкова Кошара 3, 6, 10, 4, 7, 5, 1, 12, 2, 8, Ракита 2, Синчец 4а, 7, 5, 2, 9, 3, 1, 4, Тодор Чернев 3, 5, 7, 4, 1, 2, Цар Иван Александър 54, 56, 48, 37, 62, 37 А, 63, 43, 31, 44, 60, 58, 50, 35, 33, 52, 3, 18, 22, 8, 1, 15, 10, 6, 7, 26, 9, 2, 16, 20, 14, 107, 12, 11, 24, 13, 5, 4, 95, 45, 85, 90, 75, 39, 74, 84, 55, 53, 97, 82, 106, 65, 68, 71, 41, 78, 104, 114, 57, 132, 86, 93, 59, 102, 49, 47, 73, 112, 67, 64, 88, 96, 87, 69, 118, 81, 77, 128, 89, 100, 94, 98, 63, 80, 51, 108, 101, 116, 61, 66, 110, 92, 70, Червен Бряг Вила Илия Чонев, Янтра 12, 17, 10, 11, 15, 5, Магазин Строителни Материали, 23, 18, Центъра, 9, 6, 21, 5 Павилион, 2, 19, 4, 33, 25, 14, 16, 7, 20, 13, 8, 3, 1На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Брестово, Общ. Ловеч: Александър Бойчев 20, 17, 11, 18, 12, 13, 21, 19, 15, Братя Ватеви 4, 2, Влашка 1, 2, 4, Доктор Найден Стефанов 6, 11, 15, 1, 4, 12, 13, 19, 17, 5, 2, 25, 9, 7, 21, 27, 23, Здравец 35, 16, 37, 33, 2, 54, 14, 56, 64, 13, 1, 26, 6, 12, 29, 25, 18, 48, 15, 19, 31, 40, 23, 62, 3, 50, 22, 52, 5, 11, 10, 58, 4, 9, 36, 46, 32, 24, 60, 39, 42, 44, 20, Канаджийска 7, 1, 9, 5, Могилска 2, Одрин 2, Перущица 1, Пиронковска 1, Топалска 2, 15, 6, 4, 7, 9, 6а, 11, 3, 5, 1, ТП 4На 24.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Ловеч: Безименна УО Светофари, УО Касета Хавана, Генерал Скобелев 11, 12, 14, 6, 5, 1, 9, 3, 10, 2 Сираков, 7, 8, Димитър Пъшков 22, 20, 22 Еделвайс, Младост 309, 313, 312На 24.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Славяни: Александър Стамболийски 1, Изгрев 8а, 8, 4, 6, 9, 5, 2, 11, Любен Каравелов 9, 14, 15, 10, 11, 12, Марица 10, 22, 4, 18, 1, 9, 20, 2, 14, 5, 3, 16, 8, 12, 6, 7, Мизия 8, 22, 9, 20, 28, 11, 4, 34, 13, 16, 18, 5, 26, 7, 1, 10, 6, 14, 24, 12, 2, 30, Плиска 6, 9, 5, 2, 4, 3, Свети Кирил И Методий 6, 12, 8, 18, 4, 20, 10, Съединение 28, Трети март 10, 7, 5, 4, 9, 3, 6, Христо Ботев 1, 2, 4, МТП 8На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Брестово, Общ. Ловеч: Александър Бойчев 6, 8, Братойска 6, 2, 5, 4, Васил Левски 3, 8, 1, 2, 5, 4, 6, Волов 6, 16, 12, 2, 18, 10, 3, 14, Каймазка 10, 15, 13, 12, 14, 30, Канаджийска 1, 2, 4, Карапетровска 4, 7, 5, 6, 1, Кованджиевска 5, 9, 5а, 11, 13, 17, 15, 3, Коларска 3, 5, Крайчанска 2, 17, 10, Лальо Винчев 11, 10, 16, 3, 13, Мазлевска 4, 1, 2, Местност Горни Каменец Водоем, Орешковска 13, 18, Осми Март 3, Пиронковска 6, 7, 5, 3, 2, Пирот 2, 3, 4, Родопи 1, 2, 3, Станчевска 4, 3, 2, 1, Стара Планина 9, 10, 15, 19, 6, 7, 4, 2, 11, Стойчо Мазлев 3, 4, 7, 8, 1, 6, 14, 10, 5, 12, Хаджи Димитър 1, 24, 32, 23, 26, 30, 2, 28, 13, 3, 14, 9, 15, 8, 4, 6, 11, Христо Ботев 13, 7, 11, 16, 18, 5, 20, 2, 8 Тп 1, 4, 17, 33, 22, 1, 39, 23, 6, 15, 19, 38, 9, 31, 3, Църковна 8, 6, 11, 7, 1, 3, 13, 10, Шейново 1, Шипка 1, Ялмовска 7, 8, 4, 3На 24.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ – Кнежа: Марин Боев 55На 24.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ – Ловеч: Здравец до бл. 205, до 208, 205, 206, 9 0898656755, 10, Мизия Касета УООбщина Луковит На 20.07.2020 г./08:30 – 10:00 ч./ На 21.07.2020 г./15:30 – 17:00 ч./ – Луковит: 44327.80.25 , Божур 6, 8, 1, 12, 4, 2, 11, 5, Бор 3, 1, 2, Възраждане 2а, Кирил И Методий 112, 94, 104, 100, 106, 92а, 98, 96, 108, 92, 102, Козлодуй 20, Козлодуй 20, Кокиче 10, 3, 6, 15, 12, 4, 1, 8, 7, 2, 14, 13, 11, 9, 2а, 5, 42, 25, 35, 21, 46, 19, 47, 39, 27а, 37, 22, 34, 41а, 17, 41, 24, 20, 48, 43а, 27, 29, 36а, 30, 28а, 18, 40, 16, 23, 26, 36, 32, 44, 28, 31, 33, 38, 50, Лале 6, 9, 2, 7, 1, 5, 39, 24, 33, 35, 43, 37, 47, 31, 25, 28, 26, 17, 8, 27, 22, 13, 19, 41, 30, 20, 38, 21, 11, 16, 24а, 14, 29, 10, 12, 15, 18, Лилия 4, 6, 3, 2, 1, Лозарска 5, 13, 2, 2а, 3, 1, 11, 7, 9, 4, 27, 35, 15, 25, 10, 4а, 22, 21, 14, 20, 28, 33, 31, 12, 36, 20а, 39, 8, 45, 23, 50, 19, 46, 6, 20б, 18, 42, 16, Лютиче 14, 8, 10, 16, 7, 11, 7а, 3, 1, 2, 4, 13, 15, 6, 5, 12, Мак 3а, 4, 6, 3, 2, 1, 59, Местност Вилна Зона Напорни Водоеми, Местност Голия Връх , Момина Сълза 8, 11, 1а, 30, 18, 3, 10, 28, 16, 6, 32, 1, 5, 26, 22, 22а, 4, 9, 19, 15а, 13, 14, 20, 17, 12, 17а, 7, 24, 2, Начална 9, 7, 13, 8, 15, 3, 6, 1, 11, 2, 2а, 6а, 4, 5, 10, 43, 18, 37, 23, 42, 22, 17, 19, 32, 36, 30, 27, 28, 33, 24, 21, 38, 31, 16, 20, 41, 14, 26, 25, 35, 12, 29, Пролет 6, 4, 22, 5, 18, 2, 1, 14, 11, 7, 9а, 8, 12, 9, 3, 20, 10, 16, 27, 25, 17, 15, 46, 38, 28, 36, 40, 21, 19, 13, 26, 42, 30, 44а, 23, 34, 32, Роза 20, 5, 9, 10, 7, 4, 11, 8, 2, 18, 14, 1, 6, 3, 16, Синчец 3, 22, 16, 18, 10, 11а, 2, 6, 20, 12, 14, 24, 1, 15, 7, 11, 4, 9, 8, 5, Теменуга 1, 17, 9, 2, 7, 15, 11, 6, 13, 5, 2а, 23а, 29, 25, 10, 57, 18, 22, 41, 19, 4, 33, 8, 45, 14, 27, 23, 35, 6, 31, 16, 21, Тп37, Тп57На 20.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Дерманци: Васил Левски 150, 148, 159, 151, 149, 153, 161, 141, 143, 142, 157, 145, 155, 146, Вежен 16, 1, 37, 29, 26, 2, 5, 25, 28, 11, 19, 6, 39, 14, 21, 8, 35, 17, 9, 27, 31, 7, 20, 12, 23, 22, 13, 18, 10, 15, 24, Ивайло 3, 4, 2, Крайбрежна 52, 58, 48, 54, 46, 42, 44, 56, 50, Плиска 2, 4, Преслав 12, 1, 3, 15, 9, 6, 8, 10, 7, Стадиона 7, 5, 9, 4, 3, 1, Цар Калоян 33, Цар Симеон 46, 51, 79, 58, 48, 69, 54, 63, 55, 75, 53, 71, 50, 52, 42, 59, 73, 56, 61, 57, УО ТП 15На 20.07.2020 г./09:00 – 16:16 ч./ – Дерманци: Ген.Столетов 16, 18, 9, 14, 12, Георги Бенковски 3, 4, 8, 6, 1, Опълченска 1, 9, 7, 11, 4, 3, 6, 5, Пейо К.Яворов 4, 2, Тракия 12, 7, 1, 8, 4, 5, 6, 9, 2, 3, 11, Хан Кубрат 5, 14, 3, 2, 1, 12, 6, 4, Христо Ботев 40, 17, 13, 33, 18, Павилион, 36, 34, 16, 19, 31, 29, 30, 25, 35, 26, 15, 24, 23, 42, 32, 27, 21, 20, 28, 22, Цар Калоян 23, 27, 16, 21, Цар Симеон 17, Уо Тп 1На 20.07.2020 г./09:01 – 14:16 ч./ – Дерманци: Александър Стамболийски 51, 36, 41, 49, 43, 39, Васил Левски 22, Георги Бенковски 21, 15, 12, 16, 24, 25, 29, 27, 22, 11, 5, 13, 7, 19, 10, 14, 23, 20, 17, 9, Георги Раковски 29, 48, 64, 33, 50, 52, 39, 35, 62, 60, 31, 56, 40а, 46, 37, 41, Крайна 4, 5, 10, 12, 3, 6, 8, 11, 13, 17, 1, Куделин 14, 11, 1, 9, 13, 10, 8, 12, 7, Любен Каравелов 47, 38, 41, 37, 56, 25, 54, 43, 27, 36, 52, 29, 45, 31, 48, 50, Мизия 34, 36, 32, 27, 29, Околовръстна 44, 48, Уо Тп 14, 42, 54, 34, 35, 40, 21, 27, 30, 15, 32, 26, 37, 25, 33, 19, 28, 23, 46, 29, 56, 45, 36, Скобелев 16, 15, 7, 27, 23, 3, 19, 13, 8, 32, 34, 26, 29, 25, 12, 22, 24, 18, 20, 4, 30, 17, 9, 6, 11, 28, 5, Цар Борис 1 54, 32, 37, 34, 36, 31, 45, 46, 47, 43, 38, 42, 49, 41, 29, 48, 40, 50, 35, 39, 33, 52, 51На 20.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Бежаново, Общ. Луковит: Бръшлян 12, 11, 7, 18, Димитър Дяков 1, Мир 2, 1, Никола Цоцов 2, Осми Март 2, 10, 1, 3, 14, 5, 6, 4, 8, Панайот Волов 1, Пейо К.Яворов 10, 14, 7а, 8, 9, 18, 5, 20, 2, 7, 16, 3, 6, 4, 12, Първи Май 6, 3, 5, 8, 2, 10, 1, Стублата 35, 59, 61, 41, Христо Ботев 3, 8, 7, 10, 9, 4, 2, 13, 11, 5, 1, 6, Юрий А.Гагарин 1, 4, 6, 2На 20.07.2020 г./10:30 – 12:30 ч./ – Луковит: Ген.Гурко 12, 6, 10, Гето Йошев 37, 39, 33, 35, Княз Борис 1 4, 6, 2, 14, 3, 8, 5, 10, 7, Христо Ботев 39 Складове, 33, 37, 26, 25, 17, 31, 32, 29, Хале, Склад, Христо Ясенов 3, 2, 1, 4, 5, Цар Симеон 1 5, 2, 1, 2 Вик, 9, 11, 4На 21.07.2020 г./08:30 – 16:16 ч./ – Дерманци: Бузлуджа 5, 2, 3, 1, Васил Левски 115, 111, 113, 120, 131, 126, 135, 123, 132, 124, 130, 122, 129, 137, 136, 128, 127, 121, 139, 134, 119, 125, 117, 138, Вежен 3, 1, Крайбрежна 16, 22, 11, 24, 9, 18, 3, 12, 14, 7, 20, 5, 13, Околовръстна 115, 110, 112, 99, 91, 105, 111, 101, 97, 109, 113, 106, 103, 107, 95, 108, 114, Струмица 9, 16, 14, 13, 18, 7, 10, 12, 5, 11, Съединение 9, 13, 5, 11, 1, 7, 2, 4, 8, Христо Чернопеев 22, 6, 12, 2, 13, 14, 5, 3, 36, 34, 10, 9, 20, 28, 7, 4, 38, 11, 26, 18, 17, 32, 19, 21, 1, 30, 16, 8, 15, Цар Калоян 29, 18, 14, 27, 26, 24, 22, 11, 8, 31, 10, 28, 5, 9, 17, 20, 2, 19, 4, 13, 12, 7, 23, 16, 1, 6, 15, 3, Цар Симеон 45, 40, 49, 20, 18, 34, 47, 36, 43, 44, 37, 38, 30, 32, 41, Шипка 15, 4, 6, 2, 1, 8, 9, 13, 11, 7, 3, Уо Тп 11На 21.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Тодоричене: 116009 , Кочо Честименски 1, 2, Хаджи Димитър 35, 18, 15, 19, 8, 36, 33, 37, 38, 42, 1, 12, 26, 20, 47, 30, 11, 22, 4, 2, 34, 49, 9, 14, 16, 6, 41, 5, 45, 31, 7, 24, 1а, Христо Ботев 31, 36, 76, 68, 42, 72, 60, 44, 90, 70, 80, 74, 88, 86, 82, 40, 52, 30, 38, 84На 22.07.2020 г./08:30 – 16:16 ч./ – Дерманци: Александър Стамболийски 22, 24, 35, 33, 37, 29, 31, Васил Левски 20, 32, 30, 1, 10, 15, 25, 34, 26, 7, 4, 38, 12, 19, 11, 36, 13, 5, 28, 6, 27, 29, 21, 2, 40, 16, 14, 8, 18, 9, 31, 35, 33, 3, 17, Вит 13, Георги Раковски 40, 10, 22, 26, 23, 32, 8, 12, 9, 36, 19, 28, 16, 5, 20, 1, 11, 30, 6, 34, 18, 24, 7, 14, 38, 13, 25, 3, 15, Гоце Делчев 5, 19, 17, 9, 12, 25, 3, 14, 8, 7, 1, 29, 2, 21, 23, 4, 27, 6, 31, Дърман 7, 3, 1, 6, 4, 8, 5, Любен Каравелов 35, 42, 40, 44, 46, Мизия 22, 19, 28, 5, 23, 8, 18, 1, 2, 13, 16, 14, 20, 6, 17, 3, 21, 22а, 12, Оборище 9, 3, 5, 7, 1, Околовръстна 9, 3, 5, 7, 10, 1, 20, 6, 4, 16, 8, 18, 14, 12, 11, 22, Петко Д.Петков 5, 6, 4, 1, 2, 3, 7, Подполковник Калитин 8, 9, 6, 3, 2, Райна Княгиня 24, 15, 20, 22, 18, Хан Аспарух 2, 5, 7, 4, 6, 3, 1, Яне Сандански 1, 3, 6, 2, 5, Уо Тп 10На 22.07.2020 г./09:31 – 16:00 ч./ – Ъглен: 143035 , Александър Стамболийски 23, 43, 22, 38, 24, 17, 20, 47, 12, 3, 5, 16, 15, 51, 4, 40, 28, 27, 11, 14, 41, 49, 6, 30, 33, 39, 25, 21, 29, 7, 36, 8, 26, 9, 19, 35, Бачо Киро 4, 1, 2, Белия Бряг 4, 3, 2, 1, Витска 4, 14, 20, 9, 10, 8, 2, 3, 12, 22, 7, 28, 18, 24, 6, 1, 17, 26, 2, Въло Войвода 2, 2, 6, 8, 4, Ген.Столетов 7, 4, 5, 9, 6, 3, 2, 1, Георги Бенковски 1, 5, 8, 6, 7, 4, Здравец 1, Ивайло 1, Иглен 24, 28, 30, 26, Каменица 1, 3, 8, 10, 6, 2, 4, Местност Дачовското Пс, Местност Долни Лозя , Никола Вапцаров 4, 2, 3, 1, Освобождение 80, 78, 79, 19а, 9, 20, 22, 32, 17, 43, 68, 72, 41, 21, 70, 74, Отец Паисий 2, 4, Панайот Волов 5, 1, 4, 2, 9, Панайот Хитов 6, 4, 8, 1, 2, Сергей Румянцев 1, 8, 7, 20, 5, 3, 14, 10, 12, 24, 16, 2, 22, Стефан Караджа 9, 17, 4, 6, 13, 15, 5, 3, 1, 2, Трети Март 14, 10, 34, Хаджи Димитър 3, 18, 14, 20, 1а, 1, 6, 2, 12, 8, 10, 16, Хан Аспарух 1, 18, 12, 16, 4, 3а, 5, 10, 6, 3, 8, 22, 20, 14, Христо Ботев 2, 26, 1, 12, 6, 22, 28, 15, 19, 3, 18, 20, 34, 9, 11, 7, 8, 10, 13, 24, 4, 36, 5, 30, 8а, 38, 32, 16, Цар Борис 1 47, 18, 22, 4, 1, 2, 11, 20, 6, 3, 14, 10, 16, Цар Иван-Асен Втори 3, 1, Стоп.Двор, Цех, Уо Тп 13, Газ Станция, Ограда, Уо Тп 5На 23.07.2020 г./08:30 – 16:16 ч./ – Дерманци: Александър Стамболийски 10, 9а, 16, 13, 14, 4, 12, 5, 1, 2, 8, 3, 9, 17, 15, Бачо Киро 20, Васил Левски 66, 68, 64, 45, 51, 52, 53, 71, 42, 43, 41, 48, 50, 57, 62, 60, 56, 39, 37, 49, 44, 55, 46, 70, 54, 47, Вит 7, 1, 5, Ген.Гурко 2, 4, 6, 3, 5, 7, 8, 9, 13, 11, Ген.Столетов 10, 1, 3, 4, 8, 6, Георги Раковски 15, Елин Пелин 10, 7, 15, 8, 4, 6, 1, 11, 13, 12, 5, 14, 8а, 9, 3, Захари Стоянов 4, 2, 1, Крайбрежна 4, 8, 6, Оборище 2, 25, 14, 16, 23, 29, 17, 21, 15, 10, 13, 6, 19, 11, 27, 8, 31, 12, 4, Радецки 2, 1, Райна Княгиня 8, 7, 12, 4, 11, 15, 10, 5, 16, 13, 1, 9, 14, 6, Трети Март 4, 9, 7, 6, 11, 10, 15, 3, 8, 17, 13, 1, 5, 19, Христо Ботев 5, 14а, 11, 1, 2, 4, Павилион, 16, 9, 3, 14 Офис Кт, 8, 10, 14, Цар Симеон 11, 5, 13, 3, 7, 10, 4, 8, 1, 6, Чаталджа 3, 2, 1, Уо Тп 13На 23.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Луковит: Бузлуджа 25, Деветнадесети Февруари 9, 10, 16, 5, 4, 2а, 7, 12, 6, 1, 15, 11, 18, 24, 8, 17, 20а, 13, 14, 19, 2, 20, Дунав 3, 17, 1, 11, 7, 5, 4, 15, 9, 13, Иван Вазов 24, 23, 20, 30, 25, 17, 27, 19, 16, 14, 18, 26, 21, 28, Коларска 14, Кръгояр 29, 24, 26, 38, 39, 49, 41, 25, 36, 37, 30, 31, 40, 42, 35, 27а, 50, 55, 57, 28, 46, 47, 23, 32, 48, 45, 33, 53, 43, 40а, 27, 38а, 23а, Люляковец 19, Никола Бонев 11, 9, 8, 10, 6, 15, 13, 7, 4, Оряховска 44, 34, 21, 38, 46, 25, 23, 42, 15, 32, 40, 17, 36, 13, 19, Симов Дол 15а, 4, 12, 17а, 6, 17, 19, 10, 15, Страцин 1, Тутракан 6, 10, 4, 5, 1, 14, 2, 3, 8, 7, 12На 24.07.2020 г./08:30 – 16:16 ч./ – Дерманци: Баба Тонка 6, 4, 8, 10, 2, 1, Бачо Киро 9, 5, 7, 6, 14, 2, 11, 12, 3, 18, 4, 16, 8, 10, Васил Левски 96, 100, 83, 101, 76, 109, 89, 81, 106, 118, 85, 88, 84, 97, 112, 91, 103, 93, 107, 90, 80, 102, 78, 75, 79, 98, 72, 87, 110, 77, 70, 73, 95, 108, 116, 114, 892, 92, 99, 94, 105, 104, Ген.Столетов 16, 18, 9, 14, 12, Георги Бенковски 3, 4, 8, 6, 1, Захари Стоянов 20, 11, 16, 15, 3, 17, 6, 14, 13, 21, 10, 9, 12, 5, 8, Козлодуй 3, 2, 1, Любен Каравелов 20, 19, 21, 30, 32, 11, 34, 28, 15, 13, 24, 23, 22, 17, Опълченска 1, 9, 7, 11, 4, 3, 6, 5, Пейо К.Яворов 4, 2, Тракия 12, 7, 1, 8, 4, 5, 6, 9, 2, 3, 11, Хан Кубрат 5, 14, 3, 2, 1, 12, 6, 4, Христо Ботев 40, 17, 13, 33, 18, Павилион, 36, 34, 16, 19, 31, 29, 30, 25, 35, 26, 15, 24, 23, 42, 32, 27, 21, 20, 28, 22, Цар Калоян 23, 27, 16, 21, Цар Симеон 17, Юрий А.Гагарин 25, 19, 11, 6, 15, 8, 75, 13, 2а, 23, 17, 2, 3, 9, УО ТП 1Община Тетевен На 23.07.2020 г./09:16 – 12:00 ч./ – Асен, Общ. Тетевен: Вила, 6На 23.07.2020 г./09:00 – 12:00 ч./ – Гложене, Общ. Тетевен: Бряст 3, 2, 1, 8, 6, 4, 5, Васил Драганов 19, 21, 17, 23, Вит 52, 40, 50, 26, 34, 16, 44, 38, 10, 6, 12, 28, 18, 22, 36, 42, 54, 30, 24, 48, 2, Георги Глож 1, Двадесет И Трети Септември 14, 12, 1, 3, 28, 18, 26, 20, 2, 22, 6, 9, 10, 5, 8, 24, Зорница 22, 19, 17, 11, 2 Вила, 7, 20, 5, 24, 12, 6, 1, 3, 26, Кокиче 6, 23, 2, 19, 7, 13, 8, 17, 18, 9, 14, 3, 25, 5, Кулата 14, 2, 10, 7, 3, 6, 11, 12, 5, 4, Лальо Ненов Динов 9, Местност Касълека 6, 1а, 3, 7, Местност Левица , Местност Рупци Вила, Къща Костадин, Къща Николай, 8 Вила, Къща Валери, Фургон, Къща Радослав, Къща Румяна, Къща Цачо, Къща Васил, Къща Дица, Вила, База За Отдих, Найден Стоянов Найденов 39, Никола Врачев 11, 21, 16, 9, 10, 28, 12, 24, 27, 5, 23, 32, 41, 18, 20, 13, 4, 34, 3, 17, 8, 7, 6, 26, 2, Петко Найденов 1, Прогрес 1, 19, 9, 7, 14, 13, 15, 25, 3, 27, 5, 11, Цачо Ненов 8, Явор 2, М.Рупци, МанастирНа 23.07.2020 г./09:00 – 12:00 ч./ – Тетевен: 72343.14.138 , 72343.500.5058 , Асен И Петър 13, 8, 28, 39, 24, 6, 4, 37, 1, 16, 9, 17, 12, 26, 27, 20, 29, 11, 59, 7, 25, 22, 41, 35, Вит 12 Общежитие Полатен Тп2, 12, 10, 8, 6, 6 2, 6, 18, 1а, 5, 23, 19, 7, 83, 17, 43, 1, 11, 8, 47, 37, 15, Вършец 25, 14, 16, 12, 18, 31, 23, 29, 33, 17, 6, 27, 15, 41, 20, 5, 51, 35, 10, 2, 8, 13, 37, 1, Девети Май 3, 7, 5, 1, 12, Кап.Петко Войвода 2, 4, 18, 20, 3, 12, 16, 5, 7, 14, Люлин 11, 7, 1, 3, 5, 2, 11, Махала Моновци Къща Роси, Вила, Къща Иван, Къща Милка, Къща Цана, Къща Крачун, Къща Петко, Къща Маньо, 4, 12, Отец Паисий 8, 4, 30, 10, Павел Лалов 2, Полатен Уо На Тп1, Уо На Мтп13, Уо На Тп6, Училище До Цдг На Тп6, Детски Ясли Тп6, Къща Мико, Къща Васко, Пс, Уо На Тп2, Смесите 33, 28, 4, 6, 1, 30, 8, 10, 11, 26, 2, 32, Стария Дъб 6, 12, 4, 8, Стария Мост 2а, 4, 2, 8, 6, 10, Страхил Войвода 18, 10, 11, 4, 14, 6, 12, 3, 2, 5, 1, 8, Трите Езера 1, 4, 6, Хиляда И Триста Години 1, 3, 6, 14, 11, 5, Къща, 15, 44, 13, Явор 4, 3, Янко Сакъзов 101а, 96, 107, 83, 82, 97, 104, 87, 81, 101, 90, 79, 89, 88, 80, 98, 106, 95, 99, 102, 86, 103, 105, 85, 100, 94, 22, 18, 13, 31, 6, 36, 15, 26, 41, 51, 9, 3, 44, 37, 11, 24, 16, 2, 25, 29, 40, 21, 45, 20, 35, 8, 38, 10, 4, 30, 43, 28, 17, 27, 48, 1, 49, 46, 7, 42, 32, 47, 5, 34, 23, 14, 39, 33, 12, 67, 75, 71, 70, 55, 54, 46, 62, 63, 56, 68, 60, 57, 69, 73, 53, 65, 66, 74, 52, 64, 50, 76На 23.07.2020 г./09:00 – 12:00 ч./ – Ябланица, Общ. Ябланица: Драгойца 5, Местност Пали Лула ПсНа 23.07.2020 г./09:16 – 12:00 ч./ – Гложене, Общ. Тетевен: Бор 3, 1, 4, 2, 1, Васил Драганов 11, 6, 8, 13, 3, 9, 2, 10, 7, 5, 1, Васил Йонков 8, 1, 3, 5, 2, 6, 4, Възход 10, 26, 14, 28, Георги Пискулев 12, 29, 19, 8, 35, 9, 2, 27, 4, 21, 33, 6, 15, 23, 25, 1, 7, 3, 31, 37, 17, Гецо Атанасов 11, 15, 2, 18, 10, 13, 20, 4, 16, 5, 8, 22, 24, 7, 14, 3, 6, 9, 12, 17, Дако Йонков 6, 2, 4, 1, Детелина 6, 2, 1, 3, Дъб 4, 5, 1, 8, 6, 2, 3, Здравец 4, 1, 3, 8, 5, Иглика 2, 17, 7, 9, 11, 14, 29, 1, Илия Пандурски 7, 14, 5, 6, 1, 2, 12, 10, 3, 8, 4, Йото Диков 1, 13, 2, 3, 7, 4, 8, 10, 11, 6, Йото Николов Врачев 137, 4, 28, 25, 31, 6, 36, 8, 27, 20, 12, 30, 14, 33, 23, 13, 22, 44, 38, 17, 40, 11, 37, 29, 41, 1, 35, 3, 34, 46, 32, 5, 50, 26, 24, 39, 18, 10, 9, 7, 43, 15, 42, 48, 21, 19, 16, 58, 81, 84, 52, 80, 105, 127, 70, 119, 123, 76, 101, 107, 117, 115, 92, 99, 86, 83, 125, 93, 87, 131, 68, 88, 90, 60, 72, 74, 62, 129, 89, 121, 78, 64, 56, 103, 146, 133, 122, 132, 142, 98, 116, 102, 134, 148, 126, 114, 108, 144, 113, 152, 110, 140, 112, 100, 120, 124, 128, 104, 106, 118, 138, 135, 130, 136, 154, 150, 75, 57, 47, 61, 51, 63, 49, 77, 71, 67, 79, 69, 65, Йото Нинов 12, 24, 28, 33, 11, 4, 9, 30, 10, 20, 14, 22, 2, 6, 10 Цдг До Тп10, 16, 5, 18, 10 Цдг На Тп10, 26, 1, 33, Йото Пеев 2, 51, 9, 43, 47 Вила Любен, 33, Йото Стойков 12, 4, 9, 15, 14, 10, 1, 5, 8, 44, 24, 22, 16, 20, 13, 7, 18, Камен Лисец 11, 9, 1, 3, 2, 5, 7, Кара Георги 1, 8, 6, 3, 10, 2, Лальо Ненов Динов 23, 14, 29, 37, 32, 19, 28, 20, 13, 33, 34, 25, 11, 26, 12, 24, 18, 6, 1, 35, 9, 17, 5, 4, 15, 36, 7, 30, 22, 27, 2, Липа 10, Люляк 6, 4, 5, 11, 13, 9, 1, 7, 3, Малина 1, 2, 6, Местност Байнов Поток , Местност Видрите Пс, Местност Левица Производствен Цех, Хладилна База, Къща Васил, 13, Вила, 6, Механа, Минзухар 16, 4, 16, Найден Стоянов Найденов 7, 4, 17, 26, 13, 5, 19, 21, 11, 36, 3, 1, 15, 9, 8, 10, 28, 39, 18, 25, 12, 81, 6, 69, 83, 32, 65, 23, 21, 51, 63, 55, 34, 47, 31, 77, 59, 70, 20, 61, 2, 29, 30, 35, 16, 91, 75, 37, 53, 14, 49, 6, Нено Йотов Краев 18, 13, 6, 1, 8, 3, 4, 7, 2, 5, 40, 34, 11, 38, 29, 17, 52, 23, 48, 46, 42, 27, 21, 25, 44, 36, 35, 50, 32, Никола Врачев 96, 1, 94, 95, Никола Милчев 7, 11, 3, 1, 9, 5, 16, 24, 6, 20, 4, 14, 2, 12, 28, 22, Нягол Войвода 8, 5, 16, 23, 19, 17, 13, 24, 14, 20, 2, 25, 15, 7, 3, 11, 4, 29, 21, 9, 10, 6, 27, 1, 22, 18, Петко Найденов 8, 3, 2, 4, 5, Роза 4, 1, 3, 2, Синчец 2, 1, 4, Славотин 2, 1, 10, 7, 5, 15, 13, 11, 4, 9, 8, 12, Стоян Войвода 7, 3, 1, 6, 2, 5, 4, 9, Теменуга 39, 5, 4, 2, 8, 1, 3, 6, Тодор Христов 14, 16, 10, 8, 6, 2, 3, 12, 4, 1, 5, УПИ І Кв.1 , Цачо Ненов 7, 9, 11, 19, 22, 24, 14, 16, 20, 13, 10, 15, 17, 1, 3, 8, 4, 12, 5 Къща, 2, 6, 18, Производствен ЦехНа 23.07.2020 г./09:16 – 12:00 ч./ – Тетевен: Дванадесети Конгрес 4, 5, 19, Дончовци 9, 12, 1, 7, Махала Моновци Къща Съйко, Къща Георги, Къща Васил, Къща Иванка, 58, 5, Къща Марийка, Къща Върбан, 36, Къща Радка, Къща Стоян, Къща Мариета, 32, Къща Симеонка, Къща Христо, 11, Вила, Уо На Тп7, Къща Диана, Къща Лазар, Къща Йона, 3, Къща Стоичко, Къща Веселина, Къща Пенка, Къща Василка, Къща Ивайло, Къща Румен, Къща Валери, Отец Паисий 9, 4, Павел Лалов 64, 34, 23, 35, 19, 39, 76На 24.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ – Тетевен: 72343 500 5090 , 72343.30.105 , 72343.30.197 , 72343.30.198 , 72343.30.87 , Алеко Константинов 8, 4, 2, 6, 10, Александър Стамболийски 27 Уо На Тп12 Срещу №44, 42, 27 Уо На Тп12, 31, 36, 30, 44, 40, 34, 48, 54, 29, 27, 38, 46, 32, 50, 52, Баньо Маринов 64, 5, 23, 29, 2, 51, 21, 59, 19, 17, 34, 28, 41, 47, 8, 22, 10, 60, 40, 35, 45, 4, 58, 20, 53, 78, 68, 36, 6, 1, 38a, 39, 30, 62, 88, 32, 42, 56, 27, 80, 25, 46, 57а, 31, 12, 14, 76, 18, 49, 74, 55, Гечовото 2, Димитър Благоев 60, 62, 58, 39, 41, Захари Стоянов 2, 4, Здравец 11, 19, 11 Ретранслатор, 28, 32, 34, 30, 24, 16, 20, 12, 25, 6а, 18, 10, 22, 23, 13, 21, 26, 9, 14, 15, 17, Калена Плоча 33, 27, 35, 19, 15, 37, 41, 11, 21, 17, 43, 23, 29, 1, 5, 13, 3, 45, 31, 7, 47, 25, 39, 49, 9, Махала Гечовото 2, 1, 3, Тодор Михайлов 9, 5, 1, 7, 4, 3, 6, Трескавец 14, 9, 10, 12Община Троян На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Троян, Общ. Троян: Кв.Ливадето Къща Мирчо, Къща Райна, Къща Йонка, Къща Стоян, Къща Лилия, 5, 3, 80, 43, Къща Бочо, 7 Къща Валя, Къща, 8, 15, 19 Къща Вълчо, Къща Душко, 22, 7, 1, Къща Найден, Къща Данка, Къща Ангел, Къща Цанко, Къща Ценомир, Къща Иван, Къща Събчо, Къща Калю, 16, Вила, 56, Къща Таня, Къща Тонимир, Къща Анчо, Пром.Сграда, Къща Петко, Къща Асен, Къща Васил, 2, Къща Пенко, Мах.Дудевска 8, 16, 13, 1, Къща ВасилНа 20.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – Горно Трапе: Дочо Гадев 31, 21, 9, 20, 14, 5, 11, 33, 6, 27, 25, 36, 19, 17, 28, 29, 7, 2, 15, 32, 1, 24, 22, 4, 12, 34, 18, 23, Мичо Димитров-Ганди 26, 19, 13, 15, 44, 29, 5, 34, 37, 35, 40, 38, 14, 22, 30, 32, 33, 9, 28, 20, 17, 48, 7, 56, 42, 21, 1, 10, 6, 47, 36, 24, 45, 16, 43, 12, 3, 27, 25, 23, Мичо Райковски 21, 8На 23.07.2020 г./10:16 – 16:00 ч./ – Дълбок Дол: Преди Селото В ЛявоНа 23.07.2020 г./10:16 – 16:00 ч./ – Калейца: 35290.17.63 , Местност Калейшко ХанчеНа 23.07.2020 г./13:01 – 16:00 ч./ – Борима: Бочо Дуковски 7, 6, 3, 10, 5, 11, 2, 14, 12, 16, Васил Левски 25, 93, 8, 37, 45, 44, 47, 23, 26, 42, 32, 22, 28, 35, 24, 31, 34, 29, 39, 51, 67, 46, 66, 21, 41, 19, 33, 55, 67, 61, 59, 63, 53, 52, 24, 37, 51, 48, 65, 46, 56, 57, 69, 54, 22, 2, 4, 6, 18, 1, 3, Васил Поппавлов 4, 5, Васильов 2, 8, 1, 6, 18, 14, 16, 10, 12, Ген.Скобелев 7, 9, 6, Генерал Тотлебен 6, 21, 8, 6, Георги Бенковски 4, Георги Попов 12, 10, 68, 7, 3, 5, Георги С.Раковски 2, 4, 36, 8, 6, Гурко 7, 6, 48, 9, 3, 5, Девети Септември 1, 15, 32, 48, 2, 7, 40, 34, 42, 8, 22, 44, 13, 21, 14, 11, 36, 3, 38, 43, 31, 18, 46, 9, 19, 10, 24, 4, 33, 17, 29, 35, 23, 26, 5, 20, 30, 120, 116, 83, 106, 99, 108, 93, 98, 109, 92, 88, 82, 87, 114, 104, 85, 100, 86, 103, 118, 107, 97, 95, 81, 91, 94, 89, 112, 105, 101, 101, 10, 67, 45, 37, 10, 54, 55, 35, 52, 51, 60, 47, 66, 36, 43, 53, 50, 41, 56, 39, 58, 49, 1, 97, 69, 61, 59, 62, 76, 65, 64, 70, 74, 27, 66, 12, 63, 68, 71, 78, Димитър Рачев 2, 5, 7, 11, 3, 1, 11, Дочо Съев 15, 10, 20, 14, 9, 24, 7, 12, 8, 28, 6, 3, 26, 19, 17, 22, 16, 5, 4, Дъбрава 3, Есперанто 6, 8, 4, 10, 1, 2, 12, 1, 8, Здравец 6, 2, 4, Иван Дочев 2, 7, 10, 8, 3, 4, 6, Илия Маринов 11, 10, Кап.Петко Войвода 5, 9, 19, 16, 48, 5, 3, 11, 8, 60, 21, 4, 12, 56, 14, 20, 29, Кирил И Методий 30, 26, 17, 22, 4, 11, 6, 12, 13, 1, 24, 19, 33, 10, 23, 2, 28, 15, Кокиче 10, 8, 6, 11, Колю Кацаров 2, 1, 4, Колю Колев 2, 8, 6, 4, Космос 4, 9, 11, 12, 3, 5, 7, 13, 2, 1, 2, Марин Банковски 1, 3, 2, 6, 16, 2, 5, 3, 14, 8, 10, 11, 9, 7, Марин Стафунски 1, 2, 5, 1, 9, 4, 11, 3, 2, Минзухар 1, Минко Дочев 18, 13, 9, 11, 20, 26, 4, 5, 14, 12, 6, 24, 8, 10, 2, 1, 3, 26, Освобождение 3, 6, 8, 4, 12, 11, 2, 2, Пашалан 4, 10, 1, 3, 454, 7, 2, 3, Пенка Стафунска 6, 5, 1, 3, 8, Петко Дочев 3, 5, 2, 9, 8, 12, 7, 5, 10, Петър Грошев 13, 17, 23, 11, 7, 22, 16, 26, 9, 3, 4, 20, 12, 24, 28, 6, 18, 15, 12, 1, Победа 10, 1, 16, 6, 4, 2, 8, 12, 14, 9, Райна Княгиня 3, 8, 1, 48, 7, Синчец 3, Стара Планина 5, 6, 8, 20, 15, 52, 3, 25, 27, 9, 29, 17, 13, 12, 31, 14, 11, 23, 21, 46, 5, 19, 33, 16, 35, 37, Стефан Караджа 10, 2, 1, 3, 8, 5, 6, 3, Тинко Симов 4, 5, 3, 2, Тотка Съева 1, 2, 1а, 4, 10, 7, Трети Март 2, 8, 3, 6, 10, 7, 5, 1, 12, Урсел 3, 6, 7, 11, 5, 21, 1, 9, 213, Хаджи Димитър 3, 1, Христо Ботев 18, 36, 12, 6, 22, 42, 30, 16, 20, 24, 34, 10, 32, 4, 40, 38, 44, 14, Цанко Патарински 26, 23, 32, 21, 24, 39, 2, 30, 11, 28, 15, 19, 46, 24, 20, 4, 2, 6, 1, Тп-4, Тп-2На 23.07.2020 г./13:01 – 16:00 ч./ – Герман: Хан Крум/31-Ва/ 9На 23.07.2020 г./13:01 – 16:00 ч./ – Голяма Желязна: 15703.44.5 , Август 1926 г. 8, 24, 32, 15, 16, 26, 33, 47, 13, 1, 5, 12, 34, 44, Братя Попски 13, 2, 1, 11, Възраждане 4, 1, 2, 3, Ганчо Моев 36, 6, 20, 30, 25, 8, 3, 32, 19, 4, 17, 28, 18, 29, 7, 41, 38, 7 Тп1, 5, 23, 27, 12, 21, Георги Бенковски 4, 7, 3, 8, 8, 13, 14, 16, 18, 20, Дачо Михайлов 9, 14, 5, 3, 7, 12, 4, 2, 16, 23, 12, 20, 17, 19, 15, Девети Септември 3 Катодна Защита, 2, 4, 1, 1 Кметство, Поща, 3, Желязвенска Комуна 20, 14, 34, 23, 99, 21, 35, 8, 15, 19, 2, 36, 20, 39, 7, 18, 10, 38, 11, 5, 17, 13, 3, 4, Колю Владов 24, 31, 9, 16, 21, 20, 18, 5, 23, 6 Тп5, 1, 22, 38, 19, 26, 25, 15, 2, 33, 35, 17, 30, Късера 38, 24, 34, 4, 32, 6, 18, 8, 7, 36, Марин Гачев 7, 1, 5, 3, Марин Ив Кинкин 22, 8, 5, 9, 7, 20, 11, 8, 2, Мах.Испирско Вила, 8, Мах.Козуря Осветление Помпена Станция, Помпена Станция, Тп4, Мах.Лъките 12, Вила, 15, 1, 4, 1 Вила, Вила, 6, Мах.Разсадищата 1, 11, Вила, 4, 10, 8, 9, 12, 3, 6, 7, 28, Мах.Сойчанско Вила, Къща Цано, Къща Георги, Къща Краю, Къща Мирчо, Къща Николина, Къща Димитър, Къща Найден, Къща Румен, Къща Коста, Къща Виолета, Къща Ценко, Къща Даниела, Къща Тянко, Вила, Къща Марин, Къща Цанко, Къща Димка, Къща Милчо, Къща Иван, Къща Милко, 55 Вила, Къща Петко, Къща Ценка, Къща Мария, Къща Борис, Къща Венелин, Къща Георги, Къща Мою, Мах.Топля 18, 52, 55, 213, Вила, 51, 213, 214, Мах.Чербин 42, 36, 41, 22, Вила, Мах.Чолдарско Вила, 28, 40, 25, 33, 2, 36, 32, Вила, 38, 25, 29, 23, 7, 1, 76, 11, 28, 42, 5, 27, 26, 13, 33, 34, 40, 74, 17, 4, 3, 37, 41, 9, 12, 10, 18, 83, 31, 15, 30, 35, 21, 16, 6, 8, 104, 39, 77, 14, 63, 19, Вила, 33, 65, 64, 49, 60, Вила, 33, Мирчо Филипов 32, 21, 1, 5, 10, 26, 25, 9, 27, 2, 23, 4, 18, 13, 7, 12, 16, 21, 18, 37, Михал Дочев 2, 7, 15, 10, 13, 12, Октомврийска 21, 8, 3, 4, 2, 24, 7, 5, 1, 23, 6, 16, 9, 18, Петко Доневски 10, 14, 16, 13, 15, 17, 13, 3, 1, 2, 12, 11, 31, 75, 79, 19, 77, 74, 27, 54, 29, 70, 30, 33, 1, 72, 37, 6, 3, 70, 76, 26, 28, 35, Разсадищата 35 Къща Милка, Симеон Маринов 1, 7, 11, 15, 13, Стамен Мирчев 32, 8, 13, 78, 48, 35, 36, 10, 23, 80, 40 Тп6, 15, 63, 22, 54, 27, 38, 19, 79, 75, 14, 20, 59, 28, 31, 24, 56, 63 Касета, 6, 71, 30, 57, 72, 16, 41, 11, 42, 70, 51, 68, 74, 18, 52, 44, 61, 29, 76, 53, 67, Стойко Хаджиев 2, 1, 5, 9, 11, 15, 21, Тодор Чипарски 20, 17, 9, 6, 3, 4, 5, 56, 25, 23, 1, 21, 8, 12, 19, Тринайсет Века България 76, 8, 68, 42, 15, 55, 52, 56, 5, 43, 17, 40, 21, 22, 7, 31, 50, 46, 10, 90, 2, 45, 32, 14, 1, 25, 49, 72, 58, 33, 37, 51, 86, 82, 38, 24, 48, 74, 39, 35, 27, 89, 30, 66, 34, 36, 16, 62, 26, 9, 80, 64, 84, 44, 41, 28, 47, 23, 19, 137, 140, 2, 104, 79, 9, 3, 99, 5, 106, 6, 96, 1, 8, 92, 15, 18, Цанко Станчев 85, 71, 62, 3, 46, 33, 63, 25, 50, 1, 70, 7, 52, 12, 30, 75, 4, 69, 15, 48, 84, 54, 5, 2, 64, 51, 55, 77, 78, 24, 27, 21, 36, 6, 28, 74, 65, 37, 32, 61, 60, 31, 76, 47, 80, 42, 23, Цано Драголов 5, 1, 3, 8, 4, 9, 12, 39, 5, 69, 51, 53, 64, 40, 66, 22, 7, 68, 42, 37, 14, 49, 11, 50, 16, 1, 60, 64 Вила, Цано Кадийски 27, 6, 32, 15, 51, 24, 53, 7, 4, 48, 26, 46, 1, 16, 3, 44, 14, 016, 13, 30, 18, 25, 19, 12, 86, 77, 68, 81, 87, 84, 60, 88, 93, 89, 69, 76, 90, 37, 71, 63, 75, 73, 83, 43, 45 Тп7, 85, 65, 82, 61, 58, Цвятко Георгиев 1, 11, 9, 3, 15, 21, 23, 7, 14, 2, 29, 10, 4, 25, 13, 8, 11, Мест.Башов РътНа 23.07.2020 г./13:01 – 16:00 ч./ – Дълбок Дол: Божур 5, 17, 1, 14, 23, 13, 7, 3, 15, 21, 16, 11, 8, 19, 25, 12, 18, Бор 5, 7, 6, 9, 3, 5, 1, 1, 1, Бреза 2, 5, 7, 1, 3, 7, 2, 5, 4, Васил Мочев 4, 6, 2, 8, 10, Васил Събчев 8, 7, 2, 15, 6, 3, 5, Васил Христов 2, 21, 19, 4, 1, 3, 1, Гробарска 1, 4, 23, 5, 3, 13, 38, 9, 19, 24, 25, 21, 10, 11, 27, 17, 22, 28, 29, 33, 15, 26, 12, Дъб 10, 2, 4, 8, 6, Дълбокдолска Комуна 2, 5, 1, 3, 7, Иван Дончев 2, 61, 23, 59, 49, 16, 41, 10, 15, 13, 19, 43, 55, 21, 25, 7, 8, 1, 35, 12, 5, 9, 37, 14, 47, 29, 33, 6, 45, 4, 53, 31, 17, 27, 51, 57, 39, 111, 93, 65, 67, 63, 18, 105, 79, 103, 78, 97, 107, 71, 22, 20, 40, 91, 89, 42, 87, 95, 30, 28, 81, 101, 109, 24, 044, 38, 36, 83, 44, 69, 85, 75, 77, 46, 54, 2, Иван Иванчев 3, 5, 4, 7, 41, 2, Изворът 6, Извънградска 1, Крайречна 6, 16, 4, 10, 2, 12, 14, Кузманица 10, 3, 15, 12, 4, 20, 1, 14, 2, 5, 8, 13, 16, 7, Лале 7, 11, 5, 4, 3, 1, Марин Дол 1, Мерата 9, 11, 13, 15, 1, Местност Поляната , Момчилов Кладенец 2, 4, 1, Орех 12, 10, 16, 6, 8, 14, 4, Петър Стойков 1, 20, 2, 7, 25, 5, 14, 16, 22, 18, 26, 12, 5, 6, 2, 10, 8, 4, Поникът 5, 8, 2, 1, 3, 7, 10, 6, 4, 12, 16, Пчелинът 2, 1, Първи Май 13, 25, 17, 14, 23, 18, 12, 3, 2, 11, 8, 21, 9, 6, 10, 1, 16, 7, 4, 17, Ракита 1, 3, 8, 5, Местност Ракитито, Средни Дял 2, 14, 16, 13, 1, 17, 12, 10, 8, 9, 18, 19, 3, 4, 7, 40, 9, Старата Чешма 5, 1, 4, 8, 7, 2, 13, 12, 9, 11, Стойко Цочев 17, 7, 13, 14, 10, 15, 5, 4, 6, 9, 2, 186, 3, 1, 11, 8, 21, 19, 16, 1, Суха 1, 9, Теменуга 6, 2, 8, 4, Тошко Тодоров 5, 3, 8, 9, 14, 2, 7, 6, 11, 4, 12, 12, Трифонова Усойна 4, 6, Чучура 3, 7, 10, 1, 9, 11, 5, 3, 2, 10На 23.07.2020 г./13:01 – 16:00 ч./ – Старо Село, Общ. Троян: Калник 4, 18, 8, 6, 1, 10, 15, 138, 12, 16, Мах.Шарбан 22, Мест.Стопански Двор Ферма, Местн.Трапът 1, Ралчевска 10, 73, 46, 113, 38, 115, 45, 107, 48, 32, 26, 7, 23, 16, 69, 13, 30, 19, 42, 53, 103, 4, 25, 49, 55, 109, 89, 5, 14, 40, 34, 33, 64, 66, 56, 21, 81, 17, 60, 35, 80, 71, 36, 12, 24, 27, 57, 70, 22, 2, 110, 8, 31, 102, 1, 97, 50, 61, 51, 44, 68, 28, 99, 82, 11, 37, 29, 87, 15, Софийска 137, 69, 22, 32, 1, 73, 12, 49, 35, 16, 10, 14, 38, 136, 33, 53, 65, 55, 20, 71, 30, 57, 28, 85, 59, 45, 11, 47, 34, 79, 13, 2, 83, 75, 8, 6, 4, 61, 87, 67, 91, 18, 39, 7, 63, 64, 43, 77, 40, 38, Централна 44, 86, 52, 33, 70, 96, 95, 87, 59, 28, 119, 42, 139, 88, 49, 143, 123, 11, 83, 41, 34, 99, 135, 27, 129, 105, 35, 45, 141, 63, 29, 68, 94, 102, 55, 21, 117, 101, 51, 26, 137, 103, 82, 91, 60, 17, 92, 89, 127, 74, 107, 65, 54, 72, 71, 16, 39, 57, 76, 79, 78, 113, 85, 98, 111, 58, 75, 115, 121, 38, 133, 80, 131, 97, 48, 31, 56, 77, 16, 9, 17, 5, 13, 14, 12, 3, 20, 11, 1, 8, 7, 116, 15, 10, 6, 6, 5, 9, 7, 2, 1, 8, 13, 3, 4, 11, 151, 161, 145, 112, 116, 146, 114, 124, 35, 148, 147, 163, 165, 126, 149, 142, 140, 106, 134, 153, 120, 132, 157, 108, 118, 122, 155, 128, 104, 134, 3, 144, Шарбан 64, 4, 10, 5, 62, 8, 3, 51, 31, 54, 29, 12, 63, 73, 16, 47, 61, 69, 67, 25, 27, 76, 35, 75, 74, 41, 30, 14, 33, 21, 43, 19, 45, 79, 39, 58, 40, 17, 15, 22, 48, 56, 55, 49, 57, 71На 24.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – Голяма Желязна: Ганчо Моев 36, 6, 20, 30, 25, 8, 3, 32, 19, 4, 17, 28, 18, 29, 7, 41, 38, 7 Тп1, 5, 23, 27, 12, 21, Георги Бенковски 4, 7, 3, 8, Желязвенска Комуна 20, Марин Гачев 7, 1, 5, 3, Марин Ив Кинкин 22, 8, 5, 9, 7, 20, 11, Мах.Сойчанско Вила, Октомврийска 21, 8, 3, 4, 2, 24, 7, 5, 1, 23, 6, 16, 9, 18, Петко Доневски 10, 14, 16, 13, 15, Симеон Маринов 1, Тринайсет Века България 76, 8, 68, 42, 15, 55, 52, 56, 5, 43, 17, 40, 21, 22, 7, 31, 50, 46, 10, 90, 2, 45, 32, 14, 1, 25, 49, 72, 58, 33, 37, 51, 86, 82, 38, 24, 48, 74, 39, 35, 27, 89, 30, 66, 34, 36, 16, 62, 26, 9, 80, 64, 84, 44, 41, 28, 47, 23, 19, Цано Драголов 5, 1, 3, 8, 4На 24.07.2020 г./09:31 – 13:00 ч./ – Дълбок Дол: Иван Дончев 1На 24.07.2020 г./09:31 – 13:00 ч./ – Ломец: Александър Стамболийски 15, 54, 11, 43, 53, 57, 52, 61, 22, 12, 35, 27, 30, 16, 60, 40, 20, 24, 10, 51, 59, 19, 56, 31, 17, 38, 9, 44, 47, 50, 33, 46, 62, 36, 45, 26, 043, 21, 32, 29, 55, 7, 2, 34, 48, 41, 13, 66, 67, 74, 72, 68, 64, 71, 6, 92, 88, 8, 63, 37, 91, 70, 65, 76, 99, 1, 69, 93, 89, 2, Балкан 17, Бор 1, 3, 7, 2, 5, Васил Коларов 18, 12, 20, 26, 25, 24, 4, 21, 30, 11, 8, 9, 7, 28, 17, 3, 1, 34, 22, 6, 5, 16, 29, 13, 32, 2, 31, 23, 10, Васил Левски 12, 1, 7, 20, 18, 13, 22, 2, 5, 16, 3, 11, 9, 25, 27, 28, 10, 8, 21, 12, 19, 23, 17, 24, 26, 14, 30, Венец 6, Ганко Стойнов 1, Георги Димитров 1, 6, 5, 8, 3, Джура 8, 1, Дъб 1, 3, Илия Маринов 1, Кастроне Состра 7, 15, 6, 1, 10, 19, 8, 13, 3, Кънчо Христов 7, 20, 26, 22, 34, 30, 3, 32, 28, 14, 24, 2, 5, 1, 9, 4, 12, 18, 6, 4, Любен Каравелов 56, 40, 19, 12, 11, 20, 13, 8, 16, 7, 2, 4, 6, 15, 9, Осъм 1, 13, 2, 5, 3, 9, 15, 4, Руен 25, 2, 5, 6, 1, 11, 3, 9, Сергей Румянцев 4, 1, 2, Стойко Петков 10, 3, Тинко Симов 10, 4, 2, 12, 8, 6, Христо Начевски 5, 10, 12, 5, 2, 10, 6, 8, 1, 3, Христо Смирненски 5, 2, 5, 1, Цанко Ненов 7, 18, 8, 10, 4, 1, 17, 6, 3, 2, 16На 24.07.2020 г./14:01 – 16:00 ч./ – Калейца: Васил Ватев 96, 78, Калейшко Ханче 94, Местност Калейшко Ханче Вила, УПИ I-009165На 24.07.2020 г./14:01 – 16:00 ч./ – Троян, Общ. Троян: Разклон Калейца 94На 24.07.2020 г./14:01 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Добродан: Гара Добродан 5, 24, 17, Местн.Доброданското 13, 13, 19, 18, 13, 17На 24.07.2020 г./14:01 – 16:00 ч.; 15:30 – 16:00 ч./ – Ломец: Александър Стамболийски 1, Васил Коларов 17, Джура 8, Кастроне Состра 5, 13, 1, 10, 7, 11, 12, 8, 2, 15, 19, 27На 24.07.2020 г./15:30 – 16:00 ч./ – Белиш: Viii-45 Кв 16 , Гадевска 1, Гадю Иванов 8, 6, 4, 1, 3, 5, Доктор Райко Радевски 1, Иван Ковачев 6, 1, 5, 3, Къню И Додю Докови 23, 3, 6, 24, 8, 19, 21, 10, 4, 18, 20, 1, 7, 5, 14, 9, 2, 17, 22, Марин Лазаров 2, 1, Мах.Маргатина Марин-Къща, Мах.Марковска 1, Нено Даракчиев 10, 8, 3, 12, 27, 21, Никола Панамски 1, 3, 5, 2, Пенчо Чавдаров 14, 12, 1, 8, 16, 5, 3, 20, Стара Планина 68, 118, 48, 63, 114, 90, 34, 96, 106, 18, 126, 24, 13, 81, 101, 97, 102, 16, 108, 66, 112, 57, 103, 93, 60, 88, 58, 2, 79, 20, 39, 6, 27, 41, 37, 33, 44, 70, 110, 107, 9, 51, 4, 1, 75, 29, 19, 85, 105, 116, 86, 43, 26, 45, 91, 47, 67, 8, 22, 52, 5, 14, 3, 30, 28, 17, 32, 12, 15, 122, 120, 21, 50, 49, 84, 55, 100, 7, 76, 36, 82, 71, Обор, 87, 40, 46, 62, 124, 104, 59, 74, 61, 244, 201, 173, 209, 193, 199, 161, 236, 191, 175, 203, 192, 169, 242, 232, 157, 194, 207, 167, 246, 159, 195, 218, 128, 130, 132, 3, 7, 141, 172, 137, 140, 158, 111, 134, 117, 168, 162, 136, 135, 149, 121, 107, 133, 115, 131, 170, 157, 119, 164, 155, 105, 174, 182, 178, 151, 152, 123, 150, 132, 156, 166, 154, 129, Стойчо Илевски 3, Тодор Радевски 3, 7, 5, Христо Герганов 1, 3, 2, 4, Цанко Иванов 2, 1На 24.07.2020 г./15:30 – 16:00 ч./ – Калейца: Анска 4, 21, 15, 19, 25, 17, 9, 5, 11, 13, 23, 3, 2, 1, Васил Ватев 121, 96, 78, 278, 10, 18, 1, 9, 12, 22, 11, 3, 5, 4, 20, 14, 7, 2, 16, 13, 8, 15, 40, 35, 73, 34, 63, 32, 42, 30, 41, 62, 54, 57, 38, 81, 24, 49, 26, 48, 37, 33, 31, 67, 60, 69, 51, 44, 79, 28, 47, 58, 36, 66, 27, 59, 56, 50, 46, 52, 75, 61, 29, 45, 22, 77, 80, 85, 86, 2, 74, 92, 90, 82, 79, 76, 14, 97, 84, 78, 138, 22, 12, 72, Дамян Банчев 6, 9, 7, 4, 5, 2, 3, 15, 11, 1, 13, 5, Дочо Чакъров 16, 4, 29, 17, 30, 3, 2, 1, 31, 8, 6, 12, 35, 21, 13, 41, 9, 11, 15, 20, 18, 19, 10, 27, 36, 23, 7, 28, 26, 34, Калейшко Ханче 94, Керимска 10, 12, 11, 1, 21, 31, 49, 3, 24, 6, 45, 14, 47, 15, 53, 28, 18, 16, 7, 20, 30, 2, 25, 23, 33, 26, 27, 17, 5, 19, 4, 29, 51, 8, 32, 9, Ламар 7, 3, 1, 5, 13, 15, 8, 20, 2, 29, 10, 18, 24, 4, 30, 22, 25, 11, 19, 14, 12, 28, 16, 23, 21, 9, 17, 26, Местност Калейшко Ханче 17, Вила, 4, 72, Вила, 5, Селски Дол 10, 8, 2, 5, 13, 22, 18, 16, 6, 20, 15, 11, 1, 7, 3, Терзийска 13, 8, 12, 9, 6, 14, 7, 3, 11, 10, 5, 17, 19, 1, 15, 4, 25, УПИ I-009165 , Христо Ботев 146, 174, 144, 154, 175, 159, 120, 193, 189, 148, 179, 176, 167, 162, 153, 166, 181, 131, 147, 197, 156, 158, 195, 161, 168, 180, 178, 185, 140, 160, 129, 150, 151, 155, 138, 137, 149, 130, 133, 165, 157, 118, 152, 191, 141, 145, 135, 142, 143, 163, 182, 132, 187, 170, 184, 171, 122, 183, 172, 134, 111, 136, 126, 124, 186, 311, 117, 110, 100, 121, 70, 106, 108, 119, 68, 64, 88, 72, 125, 94, 61, 99, 76, 115, 113, 116, 103, 66, 86, 127, 111, 112, 78, 107, 104, 84, 15, 92, 109, 82, 80, 101, 102, 123, 105, 45, 54, 77, 69, 47, 49, 95, 62, 91, 10, 58, 24, 32, 50, 67, 79, 93, 33, 9, 39, 34, 42, 11, 17, 40, 85, 81, 75, 51, 14, 13, 36, 43, 5, 97, 20, 21, 59, 57, 55, 56, 83, 16, 18, 89, 63, 31, 73, 26, 37, 61, 71, 19, 52, 22, 3, 7, 60, 8, 4, 29, 2, 87, 1, 44, 48, 2На 24.07.2020 г./15:30 – 16:00 ч./ – Троян, Общ. Троян: Акад.Ангел Балевски 1, 3, 23, 5, Безименна 4, Васил Левски 459, 590, 569, 469, Дунав 2, 2 Дунав, 2 Магазин, 4, Разклон Калейца 5, 94, Троянско ПолеОбщина Угърчин На 20.07.2020 г./09:01 – 14:16 ч./ – Угърчин: Васил Левски 208, 214, 239, 215, 221, 188, 243, 200, 194, 203, 209, 218, 182, 16, 231, 192, 204, 196, 201, 198, 219, 217, 20, 186, 206, 225, 237, 229, 212, 213, 210, 146, 207, 241, Топалска 8, 4, 2, Христо Ботев 53, 57, 63, 67, 65, 55, 69, 45, 47На 20.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ – Лесидрен: Александър Стамболийски 29, 14, 35, 31, 21, 5, 18, 7, 13, 16, 11, 17, 23, 28, 34, 1, 19, 15, 27, 4, 8, 20, 39, 6, 25, 32, 22, 24, 37, 3, Възраждане 9, 2, 6, 11, 4, 10, 12, 3, 13, 5, 14, 8, 1, 16, 7, 18, Георги Бенковски 9, 10, 8, 7, 6, 3, 1, 5, 2, 4, Коман 1, 2, Местност Капин Къща Христо, Къща Въло, Къща Николай, Къща Борис, Къща Марин, Местност Ношаря Колиба, 1 Колиба, Орницата , Раковска 3, 11, 15, 5, 10, 9, 7, 2, 13, 4, 12, Стоян Петков 13, 5, 1, 6, 11, 9, 2, 8, 3, Страцин 2, 3, Христо Ботев 11, 20, Христо Смирненски 11, 5, 7, 2, 9, 13, 17, 4, 14, 15, Чаршията 15, 17, 2, 10, 3, 12, 13, 11, 19, 4, 9, 6, 7, 1, Чуловдолска 8, 6, 7, 9, 4, 1, 10, 5, 2, 12, 3На 20.07.2020 г./09:31 – 16:00 ч./ – Угърчин: Бачо Киро 2, Бели Камък 4, 1, 2, 5, 3, 6, 7, Витоша 2, 1, Георги С.Раковски 12, 13, 14, 11, Димчо Дебелянов 8, 19, 12, 9, 17, 13, 15, 11, 6, 14, 7, 16, 1, 4, 5, 10, Ивайло 1, 7, 2, 3, 4, Каменка 2, 14, 6, 8, 4, 5, 12, 10, 3, Климент Охридски 19, 5, 13, 14а, 9, 25, 30, 1, 11, 4, 16, 17, 14, 28, 24, 22, 6, 10, 12, 21, 29, 15, 7, 8, 27, 20, 3, 31, 23, Марица 4, 8а, 5, 8, 6, 2, 7, 1, Оборище 4, 1, 6, 2, 5, Околчица 8, 7, 1, 2, 18, 12, 16, 5, 2а, 4, 22, 6, 20, 24, Панайот Хитов 2, 1, 6, 4, Свобода 7, 5, 6, Христо Ботев 22, 14, 21, 33, 27, 10, 30, 25, 24, 35, 28, 15а, 17, 12, 31, 29, 26, 20, 39, 15, 32, 18, 016На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Голец: Ангел Кънчев 16, Бакърска 9, 3, 11, 5, 13, Васил Левски 46, 35, 33, 56, 7, 26, 47, 9, 43, 1, 27, 48, 39, 8, 51, 60, 52, 15, 14, 32, 3, 67, 36, 37, 30, 28, 40, 38, 17, 49, 2, 25, 16, 42, 54, 20, 24, 50, 58, 18, 11, 12, 44, 4, Георги Иванов 9, 8, 2, 4, 7, 1, Иван Карапанчев 6, 5, 16, Лале 2, 4, 7, 1, Лиляна Бърдарова 3, Люлин 15, 6, 13, 4, 3, 16, 21, 9, 19, 1, Отец Паисий 10, 8, 12, 4, 14, Теменуга 4, 8, 6, 2, Хан Омуртаг 3, 4, №6, 2, 1, Цар Симеон 5, 13, 11, 4, 19, 23, 7, 1, 3, 12, 17, 9Община Ябланица На 20.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ – Брестница, Общ. Ябланица: Васил Левски 94, Вутю Малков 2, 4, 6, Единство 13, 15, 11, 6, 3, 18, 17, 4, 1, 8, 5, 2, Никола Петков 30, 29, 23, 38, 25, 20, 32, 18, Оборище 17, 15, 13, Петър Василев 2, Равнището 3, 1, 7, 5, Стара Планина 23, 24, 21, 19, 28, 15, 26, 32, Стоянковото 2, 4, Съева Пещера 4, 10, 31, 53, 37, 47, 7, 51, 49, 33, 3, 57На 20.07.2020 г./10:01 – 16:00 ч./ – Ябланица, Общ. Ябланица: 089104 , Ангел Кънчев 10, Местност Братевец 3, Местност Кръст , Местност Шумака Къща Стефан, 3, Вила, Къща Драган, Местност Шумнене Пс, 3, Мико Петков 104, 106а, 10 Тп3, 105, Рила 17На 21.07.2020 г./10:00 – 12:00 ч./ – Ябланица, Общ. Ябланица: Ален Мак 5, 2, 4, 3, Ген.Гурко 106 Тп6 Стопански Двор, 100, 92, 98, 98 До Бензиностанцията, 88, 72, 94, 90, 108, 96, 106, Мизия 1, 4, 9, 2, 5, 10, 6, Младост 21, 27, 15, 19, 25, 17, 13, 29, 23, 31, 11, Панайот Волов 3, 1, Ратица 3, 1, 5, 4, Рила 4, Хаджи Димитър 2, 12, 1, 3, 14, 6, 4, Шипка 2На 22.07.2020 г./09:30 – 15:30 ч./ – Брестница, Общ. Ябланица: Васил Левски 7, 11, 2, 95, 69, 87, 3, 55, 99, 105, 41, 81, 65, 13, 83, 59, 67, 46, 1, 73, 77, 40, 60, 97, 107, 8, 29, 41 Кафе Аперитив, 61, 75, 79, 30, 63, 4, 71, 91, 101, 62, 70, 10, 109, 42, 9, 72, 38, 111, 93, Вуто Даскала 2, 7, 1, Глоговец 5, 2, 4, 6, 1, 3, 8, Долна Коритна 6, 8, 12, 5, 14, 22, 20, 16, 1, 4, 18, 11, 10, Дъб 11, 3, 14, 8, 12, Коритна 1, Стефан Цаков 11, Шипка 5
Област Монтана Община Берковица На 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Берковица: 03928, 66, 32 , Лале 42, 64, ПИ 03928.66.32 Местност Търновити Рът, Първи Май 38, 38, 1, 12, Рако-Ца Ул.Братя Миладинови 2, 88, 14, 4, 10, 6, Раковица , Раковица ул. 1-Ви Май 44, 19, 91, 50, 3, 24, 34, 5, 61, 42, 53, 21, 83, 17, 59, 101, 16, 33, 44, 56, 27, 13, 52, 54, 41, 23, 79, 48, 71, 51, 43, 26, 22, 1, 37, 65, 35, 14, 77, 7, 30, 62, 93, 69, 46, 45, 72, 17, 2, 8, 49, 103, 58, 70, 29, 76, 20, 60, 20, 73, 28, 57, 66, 10, 82, 1, 55, 9, 85, 6, 47, 40, 67, 64, Раковица ул. Иглика 13, 25, 30, 34, 38, 5, 10, 2, 28, 15, 1, 7, 23, 19, 4, 14, 16, 24, 3, 12, 32, 26, 21, 6, 9, 8, 18, 17, 22, Раковица ул. Крайречна 33, 25, 15, 7, 31, 35, 9, 17, 5, 19, 37, 3, 29, 21, 11, 13, 23, 1, 27, Раковица ул. Криви Рог 18, 2, 16, 10, 53, 8, 55, 1, 9, 3, 4, 12, 15, Раковица ул. Лале 2, 31, 50, 36, 25, 15, 41, 22, 6, 30, 54, 39, 40, 68, 62, 19, 3, 5, 44, 10, 8, 24, 21, 20, 72, 18, 4, 34, 35, 13, 52, 66, 28, 26, 51, 1, 16, 33, 64, 43, 10, 27, 60, 47, 23, 7, 14, 56, 32, 46, 49, 29, 45, 9, 48, 70, 58, 17, Раковица ул. Малина 10, 13, 34, 18, 42, 14, 8, 28, 32, 16, 50, 1, 2, 20, 11, 38, 22, 40, 54, 24, 30, 56, 36, 5, 4, 52, 26, 48, Раковица ул. Мир 66, 90, 29, 1, 63, 39, 21, 3, 1, 27, 72, 67, 12, 43, 62, 16, 6, 54, 45, 55, 59, 42, 18, 68, 47, 2, 49, 4, 65, 13, 38, 8, 51, 17, 70, 34, 44, 50, 6, 53, 82, 24, 30, 71, 35, 57, 68, 36, 37, 20, 31, 26, 61, 1, 64, 19, 15, 4, 25, 80, 40, 69, 78, 56, 22, 74, 3, 52, 32, 76, 11, 28, 14, 3, 23, 28, 44, 41, 5, 86, 58, 2, Раковица ул. Пролет 16, 1, 3, 25, 2, 21, 27, 5, 11, 12, 17, 23, 8, 15, 13, 19, 12, 10, 32, 22, 18, 4, 28, 20, 7, 6, 1, Раковица ул. Свобода 45, 37, 31, 13, 23, 9, 25, 22, 21, 29, 34, 28, 27, 2, 18, 1, 8, 20, 2, 7, 26, 12, 6, 42, 30, 41, 35, 39, 33, 5, 17, 36, 11, 43, 4, 19, 24, 15, 14, 16, 10, 3, 32, 20, Раковица Ул.Добри Чинтулов 16, 1, Раковица Ул.Панайот Хитов 5, Раковица Ул.Усин Керим 2, 9, Ружа 6, 22, 4, 18, 16, 12, 10, 7, 20, 3, 14, 5, 8, 24, Свобода 19, 47, 2, Страцимировска 2, Чайка 21, 25, 8, 24, 16, 12, 1, 5, 2, 7, 27, 4, 11, 19, 18, 10, 6, 23, 13, 14, 20, 22, 3, 26Община Бойчиновци На 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Бели Брег: Дванадесета 1, 8, 4, 10, 2, 6, Девета 2, 4, 1, 7, 8, 5, 9, Десета 4, 3, 2, 8, №1, 12, Единадесета 4, 6, 8, Извън Регулацията Склад За Селко-Стоп.Продукция, Местност Стопански Двор ПС, Осма 4, 7, 10, 5, 1, 8, 6, 3, Петнадесета 4, 1, 8, 2, Първа 60, 66, 68, 57, 64, 74, 55, 70, 62, 53, ТП-2 Улично Осветление, 58, Трета 3, Тринадесета 1, 3, 4, 6, 2, Четиринадесета 8, 4, 12, 5, 14На 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Портитовци: Втора 30-А, 12, 15, 6, 17, 28, 13, 16, 30, 26, 19, 3, 1, 2, 22, Втора 19, Дванадесет 15, Девета 10, 18, 2, 26, 7, 1, 3, 5, 8, 16, 22, 24, Девета 17, 28, Единадесет 7, 3, 1, 11, 13, Осма 8, 1, 2, 6, Осма 9, 3, 22, 5, 10, 24, 4, 8, 17, 16, Пета 3, 9, 4, 14, 6, 2, 18, 12, 8, 5, 10, 1, Пета 1, Петнадесет 6, Петнадесет 6, Първа 11, 2, 30, 8, 13, 4, 6, 5, 10, 9, Първа 52, 21, 67, 42, 50, 28, 32, 20, 27, 37, 35, 29, 26, 19, Седма 4, 19, 2, 1, Трета 1, 3, Четвърта 1На 22.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч./ На 24.07.2020 г./16:00 – 17:00 ч./ – Бойчиновци: 216023 , 23-Ти Септември 2, 14, 8, 4, 12, 7, 16, 3, 6, 922004 , Александър Стамболийски 54, 37, 36, 31, 27, 46, 41, 44, 35, 29, 34, 40, 45, 39, 38, 42, 48, 32, 33, Васил Левски 7, 9, 2, 6, 4, 5, Георги Димитров 83, 61, 136, 65, 154, 87, 184, 168, 134, 52, 63, 23а, 35, 146, 69, 172, 144, 21, 166, 39, 128, 37, 160, 124, 71, 54, 74, 126, 45, 158, 152, 156, 182, 132, 68, 122, 138, 25, 178, 164, 43, 23, 51, 67, 148, 53, 142, 33, 140, 75, 31, 174, 55, 96, 104, 110, 90, 116, 92, 100, 106, 102, 98, 94, 86, 108, 88, Георги Кирков 4, Извън Регулацията М.Селището, Кирил И Методи 46, 48, 50, Комсомолска 30, 6, 33, 32, 29, 31, 28, 26, 34, Лале 1, 3, Марица 2, 9, 5, 3, 4, 8, 6, Пионерска 27, 25, Поличката 1, 7, 4, 5, 11, 2, 3, 9, 10, Симеон Влахов 31, 15, 18, 23, 6, 19, 8, 12, 20, 16, 24, 7, 1, 9, 11, 21, 25, 14, 22, 35, 28, 2, 13, 17, 29, 27, Спартак 6, 13, 11, 2, 3, 15, 7, 1, 9, 8, 4, 12, 16, 14, Стадион 4, 6, 8, Стефан Влахов 6, 2, 20, 1, 16, 5, 10, 14, 9, 22, 3, 12, 18, 4, Тодор Дечев 7, 12, 4, 15, 11, 2, 10, 17, 16, 19, 1, 3, 5, 13, 18, Христо Михайлов 23, 29, 21, 19, 1, 25, 31, 13, 3, 15, 17, 27, Цанко Церковски 4, 13, 6, 5, 9, Юри Гагарин 41, 19, 23, 28, 2, 20, 12, 30, 35, 1, 38, 18, 6, 26, 5, 3, 11, 24, 32, 39, 33, 43, 31, 4, 14, 8, 36, 21, 13, 15, 16, 7, 29, 17, 25, 37, 27, 34На 22.07.2020 г./08:30 – 09:30 ч./ На 24.07.2020 г./16:00 – 17:00 ч./ – Ерден: 000010, 080068, 972014, Втора 5, 12, 3, 9, 5, 11, 7, 1, 8, 13, 2, 6, 11, 8, 4, Двадесет 15, 10, 12, 13, 4, 7, 11, 5, 2, 3, 9, 17, Двадесет и Две 3, 1, 2, 11, 5, Двадесет и Девет 3, 2, 4, 1, 5, 9, Двадесет и Едно 1, 3, 4, 2, Двадесет и Осем 3, 7, 13, 19, 17, 2, 15, 6, 4, 5, 1, 8, 21, Двадесет и Пет 2, 8, 6, 12, 10, 1, 4, Двадесет и Седем 6, 16, 8, 14, 10, 1, 5, 3, 4, Двадесет и Три 2, 18, 8, 10, 20, 12, Двадесет и Четири 2, 1, Двадесет и Шест 9, 3, 11, 7, 2, 1, 5, Дванадесет 5, 7, Деветнадесет 1, Десета 3, 1, Единадесет 2, 5, 3, 1, Извън Регулацията Баластриера, Ремонтна База, 26, Вила, Стадион, Пс, Бетонов Възел, Осма 1, Пета 6, 1, 2, 3, Петнадесет 6a, 1, 8, 6, 4, 2, Първа 93, 73, 69, 74, 150, 112, 61, 63, 100, 79, Тп-1 Улично Осветление, 87, 50, 82, 84, 62, 86, 53, 77, 110, 75, 59, 70, 102, 67, 72, 88, 106, 64, 92, 89, 47, 116, 55, 97, 118, 99, 80, 93а, 101, 108, 57, 114, 122, 98, 81, 78, 120, 83, 68, 90, 65, 146, 93б, 160, 109, 158, 124, 154, 156, 111, 146, 47, 52, 66, 73, 30, 12, 3, 49, 24, 44, 7, 1, 26, 9, 50 А, 43, 79, Тп-2 Улично Осветление, 28, 34, 39, 71, 19, 50, 13, 45, 47, 33, 22, 38, 42, 23, 38 А, 31, 54, 41, 103, 35, 36, 14, 56, 10, 60, 46, 29, 6, 27, 17, 11, 8а, 25, 102, 2, 40, 4, 21, Седемнадесет 2, 1, 5, 4, 6, 3, Седма 5, 3, 7, 11, 13, Трета 2, 3, 7, 23, 6, 4, 12, 10, 22, 40, 28, 17, 13, 21, 46, 5, 24, 15, 36, 11, 18, 19, 26, 7, 42, 9, 34, 48, 30, 44, 38, Тридесет и Две 1, 5, 4, 2, 3, Тридесет и Девет 7, 1, 2, 3, 6, 9, 5, Тридесет и Едно 6, 2, Тридесет и Осем 2, Тридесет и Пет 2, Тридесет и Седем 2, 8, Тридесет и Три 2, 1, 6, 4, 3, Тридесет и Четири 12, 1, 7, 6, 4, 5, 3, 1, 2, Тридесет и Шест 5 Помпа Барабата, 3, Тринадесет 7, 17, 13, 7, 9, 11, 5, 1, 6, 15, 3, 13a, 4, 12, 15, Четиридесет 18, 8, 10, 12, 6, 24, 1, 28, 4, 30, 2, Четиридесет и Две 3, 3 А, 7, 5 А, Четиридесет и Едно 1, 2, 6, 5-Б, Четиридесет и Осем 22, Четиридесет и Шест 6, Четиринадесет 16, 14, 2, Шеста 35, 19, 37, 25, 1, 41, 15, 7, 29, 21, 33, 27, 23, 13, 39, 17, Шестнадесет 2, 4Община Вълчедръм На 20.07.2020 г./09:15 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ На 21.07.2020 г./09:15 – 10:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:15 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ На 23.07.2020 г./09:15 – 09:50 ч.; 09:31 – 10:15 ч.; 15:31 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ На 24.07.2020 г./09:15 – 09:50 ч.; 09:31 – 10:15 ч.; 15:45 – 16:15 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Дългоделци: 000053 , 23-ти септември 2, 1, 3, 4, 25, 6, Александър Стамболийски 5, 21, 11, 6, 7, 20, 10, 2, 1, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14, 22, Ангел Йотов 4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1, Баба Тонка 7, 5, 1, 3, 6, 2, 4, Бачо Киро 1, 3, Бдинска 6, 5, Бенковска 3, 5, 9, 1, 7, 2, 4, 27, 11, 8, 10, 23, 20, 18, 13, 16, 14, 15, 31, 33, 17, 6, 4, 32, 25, 19, 24, Благой Иванов 2, 4, 8, 1, 6, 10, 3, Васил Коларов 3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10, 5, Васил Левски 37, 26, 20, 31, 33, 11, 34, 7, 13, 24, 5, 14, 1, 15, 6, 2, 9, 27, 41, 16, 21, 22, 28, 12, 43, 3, 35, 39, 32, 29, 23, 18, Веслец 11, 9, 2, 3, 7, Волов 5, 3, 7, 2, 4, 9, Възраждане 4, 3, 2, 5, Гаврил Генов 20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4, 10, 11, 15, 14, 30, 4, 13, Гео Милев 5, 1, 4, 6, 3, Георги Горанов 12, 14, 3, 12, 38, 29, 17, 7, 11, 2, 14, 13, 40, 27, 5, 35, 20, 4, 28, 33, 1, 37, 15, 10, 8, 6, Георги Димитров 10, 58, 32, 27, 42, 16, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 5, 59, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6, 4, 39, 60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48, 92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9, Георги Стоянов 11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5, Гурко 3, 7, 5, 2, 4, 2, Дамян Найденов 15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 23, 24, 37, 36, 31, 33, 26, 29, 32, 7, Девети Май 1, Девети Септември 2, 5, 7, 1, 8, Димитър Благоев 6, 14, 3, 9, 5, 2, Евгени Дамянов 32, 11, 33, 25, 31, 28, 27, 29, 18, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 19, Замфир Попов 3, 11, 5, 7, 19, 15, Извън Селото 1, Кирил И Методи 4, 7, 1, 3, 5, Лика Рачин 40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18, 14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16, Лилия Карастоянова 9, 6, 2, 14, 5, 12, 13, 10, 4, 1, Лиляна Димитрова 3, Ломска 25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12, Любен Каравелов 6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12, Мерата 1, 2, Милко Василев 1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9, 40, 17, 38, Оборище 5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8, Паисий 1, 3, 2, Петър Берон 5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11, Пролет 4, 6, 5, Първи май 1, 3, 2, 11, 6, Райко Даскалов 7, 3, 1, 2, 5, 109, 36, Раковска 33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6, 26, 15, 2, 1, 8, 3, 22, 25, 23, 14, 4, 21, 41, 43, Румянцев 2, 1, 1, Станко Тодоров 13, 1, 10, 7, Тодор Станков 4, 6, 1, Торловица 4, 2, Търговска 3, 2, 4, Хаджи Димитър 9, 3, 2, 1, 5, Христо Ботев 5, 4, Христо Смирненски 4, 2, Ценко Попов 6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8, Чайка 2, 1, 2, Червената Стена 6, 8, 19, 11, 17, 13, 1, 5, Шипка 2, 4, Юри Гагарин 28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20На 20.07.2020 г./09:15 – 09:45 ч.; 09:15 – 16:15 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ На 21.07.2020 г./09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 22.07.2020 г./09:15 – 09:45 ч.; 09:15 – 16:15 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ На 23.07.2020 г./09:15 – 09:50 ч.; 09:31 – 10:15 ч.; 15:31 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ На 24.07.2020 г./09:15 – 09:50 ч.; 09:31 – 10:15 ч.; 15:45 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ – Комощица: 006015, М.Фондовете 1, 1, Антим Първи 23, 9, 7, 5, 15, 6, 11, 13, 2, 3, 17, Антон Иванов 2, 7, 8, 6, 10, 4, 5, 1, 3, Асен Златаров 7, 9, 6, 14, 12, 4, 1, 2, 12, Бачо Киро 8, 4, 10, 5, 1, 3, 2, 6, Бенковски 4, 5, 3, 6, 2, 1, Борис Първанов 8, 6, 15, 7, 13, 5, 10, 17, 12, 11, 4, Братя Миладинови 22, 3, 1, 26, 30, 15, 3, 22, 24, 23, 12, 7, 20, 21, 13, 18, 2, 19, 16, 14, 11, 8, 10, 6, Бузлуджа 10, 3, 1, 2, 8, 6, 4, 5, Вапцаров 7, 19, 15, 6, 11, 1, 4, 2, Васил Друмев 7, 2, 3, 1, 5, 4, 14, 11, 10, 8, Васил Левски 5, 20, 16, 11, 22, 9, 6, 14, 4, 8, 7, 13, 18, 13, 24, 32, 38, 19, 27, 40, 21, 30, 17, Вела Пеева 21, 6, 12, 10, Веслец 6, 5, 4, 11, 1, 2, 9, 8, Генерал Гурко 7, 9, 8, 10, 1, 5, 2, 3, Генерал Скобелев 11, 6, 2, 9, 7, Генерал Столетов 3, 1, 5, 7, 2, 2, Гео Милев 3, 4, 5, 2, 1, 6, 9, 7, 12, 10, 15, 8, 13, 11, 10, 16, 14, 23, 17, 21, 25, Гладстон 26, 36, 66, 7, 33, 43, 2, 11, 41, 74, 8, 51, 50, 30, 70, 14, 55, 56, 28, 61, 46, 20, 5, 59, 62, 49, 10, 63, 12, 34, 19, 21, 25, 44, 6, 68, 53, 22, 42, 24, 54, 16, 17, 29, 57, 72, 9, 4, 23, 1, 31, 3, 35, Граф Игнатиев 3, 1, 10, 9, 13, 8, 7, 4, 2, 5, 11, Девети Септември 70, 82, 56, 62, 54, 58, 60, 64, 41, 34, 26, 51, 16, 23, 14, 22, 17, 37, 35, 27, 40, 45, 49, 7, 2, 59, 10, 39, 15, 19, 18, 31, 11, 21, 9, 55, 12, 32, 56, 23а, 25, 33, 38, 61, 58, Димчо Дебелянов 4, Дончо Атанасов 41, 20, 18, 51, 45, 49, 53, 39, 33, 8, 16, 17, 14, 25, 6, 21, 23, 10, 35, 15, 27, 11, 4, 2, 1, 7, 5, Замфир Хаджийски 4, 2, 1, 7, 3, 5, Иван Вазов 21, 1, 2а, 4, 9, 2, Извън Регулацията 1, 2, Мелница, Каблешков 8, 4, 6, 1, 2, Кирил И Методи 2, 2а, 5, 2, 1, 6, 7, 3, 8, 10, 9, 13, 11, 12, 6, 2а, Ломска 19, 4, 2, 13, 20, 24, 14, 3, 12, 18, 11, 16, 9, 6, 22, 8, 1, 5, 3, 32, 25, 31, 30, 34, 23, 21, 35, 40, 42, 27, 26, 37, Любен Каравелов 34, 24, 32, 22, 30, 36, 20, 8, 6, Малчика 9, 2, 3, 2а, 7, 5, 1, 11, Местност Стопански Двор Пс, Мизия 1, 3, 5, Паисий 5, 2, 4, Райко Даскалов 4, 1, 6, 2, Симеон Ив. Бонев 86, 114, 73, 98, 67, 112, 69, 80, 35, 63, 100, 102, 61, 91, 94, 71, 110, 16, 87, 82, 92, 118, 87а, 77, 83, 81, 104, 106, 108, 84, 79, 85, 96, 90, 68, 21, 1, 17, 9, 19, 18, 23, 16, 11, 35, 98, 22, 20, 44, 74, 46, 45, 59, 76, 61, 49, 47, 72, 41, 66, 70, 53, 10, 57, 54, 50, 27, 25, 42, 2, 39, 30, 37, 36, 34, 33, 32, 28, 29, 101, 95, 1, 150, 132, 97, 93, 111, 124, 107, 99, 146, 126, 154, 134, 148, 103, 138, 113, 128, 144, 152, 130, 105, 142, 120а, Славейков 3, 2, 11, 6, 8, 9, 13, 7, 21, 12, 23, 15, 20, 14, 19, 10, 25, 16, 18, 33, 31, Хаджи Димитър 11, 19, 15, 13, 14, 1, 2, 4, 7, 3, 6, 12, 8, 10, Христо Смирненски 1, 3, Христо Ботев 56, 70, 10, 113, 117, 89, 87, 21, 93а, 107а, 95, 54, 111, 103, 58, 60, 105, 93, 115, 101, 91, 68, 62, 64, 72, 24, 18, 1, 22, 9, 11, 15, 13, 59, 63, 69, 37, 75, 42, 77, 65, 39, 71, 73, 67, 48, 1, 49, 61, 35, 25, 28, 29, 33, 27, 38, 41, 36, 34, 31, 32, Шипка 13, 8, 15, 12, 10, 9, 4, 1, 2, 6, 11, 16, 3, 7, 18, 17, 5, Яворов 5, 1, 7, 3, 15, 2, 9, 2, 3, УО.На 20.07.2020 г./09:15 – 16:15 ч.; 09:15 – 09:45 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ На 21.07.2020 г./09:15 – 10:00 ч.; 15:30 – 16:15 ч./ На 22.07.2020 г./09:15 – 09:45 ч.; 09:15 – 16:15 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ На 23.07.2020 г./09:15 – 09:50 ч.; 09:31 – 10:15 ч.; 15:31 – 16:30 ч.; 15:45 – 16:15 ч./ На 24.07.2020 г./09:15 – 09:50 ч.; 09:31 – 10:15 ч.; 15:45 – 16:15 ч.; 15:45 – 16:30 ч./ – Расово: Извън Регулацията Рибарско Селище, Осветление ЯзовирНа 21.07.2020 г./09:15 – 16:15 ч./ На 23.07.2020 г./09:15 – 16:15 ч./ На 24.07.2020 г./09:15 – 16:15 ч./ – Комощица: Извън Регулацията МелницаНа 21.07.2020 г./15:30 – 16:15 ч./ – Дългоделци: 23-ти септември 2, 6, Александър Стамболийски 5, 21, 11, 6, 7, 20, 10, 2, 1, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14, Ангел Йотов 4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1, Баба Тонка 7, 5, 1, 3, 6, 2, 4, Бдинска 6, 5, Бенковска 3, 5, 9, 1, 7, 2, 4, Благой Иванов 2, Васил Коларов 3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10, Веслец 11, 9, 2, 3, 7, Възраждане 4, 3, 2, 5, Гаврил Генов 20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4, Гео Милев 5, 1, 4, 6, 3, Георги Горанов 12, 14, Георги Димитров 10, 58, 32, 27, 42, 16, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 5, 59, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6, 60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48, 92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9, Георги Стоянов 11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5, Гурко 3, 7, 5, 2, 4, Дамян Найденов 15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 23, 24, 37, 7, Девети Май 1, Девети Септември 2, 5, 7, 1, 8, Димитър Благоев 6, 14, 3, 9, 5, 2, Евгени Дамянов 32, 18, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 19, Замфир Попов 3, 11, 5, 7, 19, 15, Извън Селото 1, Кирил и Методи 4, 7, 1, 3, 5, Лика Рачин 40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18, 14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16, Лиляна Димитрова 3, Ломска 25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12, Любен Каравелов 6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12, Мерата 1, 2, Милко Василев 1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9, 40, 17, 38, Оборище 5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8, Паисий 1, 3, 2, Петър Берон 5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11, Пролет 4, 6, 5, Първи Май 1, 3, 2, 11, 6, Райко Даскалов 7, 3, 1, 2, 5, 109, 36, Раковска 33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6, 41, 43, Румянцев 2, 1, Станко Тодоров 13, 1, 10, 7, Тодор Станков 4, 6, 1, Търговска 3, 2, 4, Хаджи Димитър 9, 3, 2, 1, 5, Христо Ботев 5, Христо Смирненски 4, 2, Ценко Попов 6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8, Чайка 2, 1, 2, Червената Стена 6, 8, 19, 11, 17, 13, 1, 5, Шипка 2, 4, Юри Гагарин 28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20На 22.07.2020 г./09:00 – 12:00 ч./ – Златия, Общ. Вълчедръм: Александър Стамболийски 4, 10, 2, Васил Левски 11, 2, 15, 5, 20, 10, 8, 23, 22, 3, 14, 17, 24, 21, 12, 7, Владимир Поп Томов 4, 1, 6, Георги Дамянов 8, 1, 3, Георги Димитров 57, 53, 56, 59, 40, 26, 23, 37, 25, 32, 30, 49, 39, 38, 33, 54, 28, 51, 41, 47, Гогол 2, 9, 10, Здравец 3, Зоя Космодамянская 2, 4, 9, Иван Вазов 1, 9, Кубрат 2, 3, Люляк 1, 3, Мирон Тодоров 2, 1, Мичурин 9, 2, 10, 11, Млада Гвардия 2, Никола Кръстев 7, 4, 3, 5, 9, Пушкин 10, 11, 13, 5, 4, 9, Стефан Караджа 2, 7, 1, Титов 1, 7На 22.07.2020 г./13:00 – 16:00 ч./ – Златия, Общ. Вълчедръм: Бузлуджа 1, 25, 23, 11а, 11, 17, 7, Васил Коларов 17, 20, 12, 14, 22, 1, 10, 19, 6, 15, 16, 9, 11, 7, 23, Васил Левски 26, 36, 37, 41, 35, 28, Владимир Поп Томов 8, Георги Дамянов 3, Георги Димитров 8, 7, 2, 16, 15, 22, 14, 19, 4, 29, 27, 6, 11, 5, 17, Извън Регулацията , Кубрат 8, 13, 11, 12, Отец Паисий 12, Рила 8, 10, 3, 6, 4, 13, 2, Роза 7, 14, 3, 8, 13, Страхил Войвода 2, 11, 10, 4, Христо Ботев 17, 11, 9, 6, Янтра 13, 21, 18, 10, 12, 17, 15На 22.07.2020 г./13:00 – 16:00 ч./ – Разград, Общ. Вълчедръм: Тридесет и Три 2На 23.07.2020 г./09:00 – 12:00 ч./ – Златия, Общ. Вълчедръм: Атанас Николов 11, 17, Беляев 5, Витоша 8, 4, 14, 22, 5, 24, 10, 3, 19, 9, 13, 18, 12, 15, Вола 2, Гагарин 7, 31, 14, 9, 12, 5, 34, 6, 8, 22, 4, 2, 1, 24, 32, 11, 30, 13, Георги Димитров 140, 115, 128, 132, 122, 123, 141, 189, 142, 149, 120, 134, 125, 129, 183, 143, 137, 121, 117, 138, 131, Димитър Благоев 4, 139, 8, 7, 10, Дунав 20, 5, 3, 1, 24, 14, 10, 26, 18, 30, 8, 6, 2, 27, Егоров 3, 2, 4, 5, Ел-Тепе 5, 1, 2, 3, Елин Пелин 6, 10, 3, 7, Каблешков 3, Ленин 9, Марин Негрилов 1, Места 6, Методи Попов 1, 9, 2, 3, 8, 10, 22, 5, 7, 4, Огоста 2, Пирин 4, 1, Попович 1, Столетов 1, 6, 9, 2, 5, 7, Струма 8, 4, 5На 23.07.2020 г./09:31 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:31 – 16:30 ч./ – Дългоделци: 23-ти Септември 2, 6, Александър Стамболийски 5, 21, 11, 6, 7, 20, 10, 2, 1, 17, 3, 19, 8, 9, 23, 16, 4, 22, 14, Ангел Йотов 4, 3, 2, 12, 6, 7, 5, 1, Баба Тонка 7, 5, 1, 3, 6, 2, 4, Бдинска 6, 5, Бенковска 3, 5, 9, 1, 7, 2, 4, Благой Иванов 2, Васил Коларов 3, 4, 11, 13, 19, 2, 7, 1, 8, 17, 6, 15, 5, 10, Веслец 11, 9, 2, 3, 7, Възраждане 4, 3, 2, 5, Гаврил Генов 20, 22, 5, 16, 7, 9, 8, 6, 3, 12, 18, 4, Гео Милев 5, 1, 4, 6, 3, Георги Горанов 12, 14, Георги Димитров 10, 58, 32, 27, 42, 16, 39, 28, 8, 57, 61, 22, 36, 11, 23, 20, 13, 2, 26, 12, 25, 47, 49, 15, 34, 31, 53, 24, 5, 59, 14, 3, 33, 17, 45, 1, 6, 60, 68, 46, 67, 52, 58, 8, 65, 63, 77, 71, 75, 79, 59, 54, 74, 69, 48, 92, 88, 76, 87, 103, 64, 101, 84, 70, 89, 68, 58, 82, 91, 90, 62, 86, 97, 66, 85, 94, 99, 74, 93, 9, Георги Стоянов 11, 22, 4, 2, 14, 3, 10, 20, 8, 12, 1, 6, 7, 18, 16, 9, 5, Гурко 3, 7, 5, 2, 4, Дамян Найденов 15, 34, 21, 30, 1, 18, 2, 14, 28, 6, 38, 5, 20, 7, 8, 40, 17, 16, 13, 19, 12, 23, 24, 37, 7, Девети Май 1, Девети Септември 2, 5, 7, 1, 8, Димитър Благоев 6, 14, 3, 9, 5, 2, Евгени Дамянов 32, 18, 1, 8, 10, 13, 7, 2, 14, 9, 21, 20, 12, 17, 3, 5, 22, 6, 23, 4, 19, Замфир Попов 3, 11, 5, 7, 19, 15, Извън Селото , Кирил И Методи 4, 7, 1, 3, 5, Лика Рачин 40, 28, 42, 39, 22, 32, 36, 43, 41, 27, 2, 26, 44, 18, 14, 13, 23, 2, 15, 4, 6, 16, Лиляна Димитрова 3, Ломска 25, 11, 7, 1, 4, 6, 18, 26, 27, 20, 16, 22, 5, 9, 14, 17, 13, 3, 10, 8, 12, Любен Каравелов 6, 21, 8, 11, 3, 1, 19, 5, 10, 21а, 2, 13, 7, 15, 9, 12, Мерата 1, 2, Милко Василев 1, 18, 28, 10, 15, 7, 8, 22, 11, 13, 6, 12, 14, 24, 3, 9, 40, 17, 38, Оборище 5, 7, 9, 10, 3, 2, 4, 8, Паисий 1, 3, 2, Петър Берон 5, 6, 3, 1, 7, 9, 4, 2, 11, Пролет 4, 6, 5, Първи Май 1, 3, 2, 11, 6, Райко Даскалов 7, 3, 1, 2, 5, 109, 36, Раковска 33, 18, 5, 7, 13, 28, 29, 24, 22, 9, 14, 37, 32, 39, 34, 23, 6, 41, 43, Румянцев 2, 1, Станко Тодоров 13, 1, 10, 7, Тодор Станков 4, 6, 1, Търговска 3, 2, 4, Хаджи Димитър 9, 3, 2, 1, 5, Христо Ботев 5, Христо Смирненски 4, 2, Ценко Попов 6, 11, 13, 3, 5, 2, 9, 1, 7, 10, 4, 8, Чайка 2, 1, 2, Червената Стена 6, 8, 19, 11, 17, 13, 1, 5, Шипка 2, 4, Юри Гагарин 28, 14, 24, 10, 7, 26, 30, 8, 20На 23.07.2020 г./13:00 – 16:00 ч./ – Златия, Общ. Вълчедръм: 23-ти септември 2, 6, Антон Иванов 1, Атанас Николов 7, 8, 1, 5, 2, 11, 3, 4, 13, 15, 14, Витоша 46, Вола 5, Гагарин 27, Георги Димитров 158, 199, 134, 152, 153, 162, 147, 181, 190, 201, 154, 184, 144, 189, 146, 143, 166, 164, 185, 155, 163, 150, 148, 180, 178, 175, 169, 167, 193, 188, 171, 182, 159, Георги Кирков 1, 5, Девети Септември 1, Места 4, Митко Палаузов 7, 4, 2, 5, 3, Осогово 5, 7, 9, 3, 11, Попович 1, Първи Май 3, Ракета 4, 1, 3, 2, Славейков 7, 4, 8, Стара Планина 19, 9, 4, 3, 13, 2, Тимок 7, 4, Чарлс Дарвин 6, 5На 24.07.2020 г./09:00 – 15:00 ч./ – Златия, Общ. Вълчедръм: Веселец 4, 5, 6, Вола 9, 5, 3, 10, 6, 2, 14, 12, Георги Бенковски 8, 14, 1, 6, 2, 5, 18, 4, 12, 16, Георги Димитров 96, 80, 115, 104, 118, 78, 70, 76, 100, 114, 72, 108, 63, 106, 105, 99, 64, 68, 83, 73, 75, 102, 89, 110, 69, 116, 90, 92, 107, 101, 66, 87, 74, Девети Септември 2, 7, 1, 3, Елин Пелин 11, 10, Искър 2, 4, 1, Китка 2, 1, Ленин 10, 11, 24, 9, 5, 15, 6, 2, 14, 13, 22, 4, 20, 12, 21, 8, Малчика 3, 1, 2, Методи Попов 36, 23, 19, 13, 15, 26, 24, 32, 30, 25, 28, Мусала 2, 4, 6, Никола Кръстев 12, 1, 13, 16, 15, 10, 8, 17, 14, 6, Петър Попов 1, 2, 4, 3, Първи Май 9, 4, 7, 2, 5, 1, 3, Совата 6, 5, Стефан Караджа 9, 21, 22, Суворов 4, 9, 5, 11, 2, 7, Терешкова 3, Толбухин 4, 2, 5, 1, 7, 6, 3, Христо Смирненски 1, 3, Цибрица 1, 2, Чапаев 7, 9, 5, 2, 4, 3, 14, 1, Черно Море 7, 4, 5, 2Община Вършец На 20.07.2020 г./13:01 – 16:30 ч./ – Вършец: Васил Левски 16Община Лом На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Сталийска Махала: Втора 46, 45, 47, 44, 49, 51, 37, 53, 56 Уо, 42, 55, Втора 69, 72, 58, 68, 81, 65, 52, 73, 59, 56, 64, 75, 91, 54, 79, 85, 74, 63, 77, 67, 50, 61, 87, 60, 66, 57, 62, 89, Извън Селото 15, Извън Селото 17, 16, 3, Петдесет И Втора 25, 42, 40, Петдесет и Първа 7, 1, 5, 9, 3, 4, 2, Петдесет Четвърта 41, 1, Петдесета 44, Петдесета 10, 8, 4, 3, Петнадесета 39, 33, 43, 29, 41, 35, 25, 27, 45, 47, Първа 14, Тридесет и Девета 17, 11, 5, 2, 3, 15, 1, 13, 7, Тридесет и Осма 4, 6, 8, 9, 7, Тридесет и Седма 14, Тридесет и Шеста 23, 21, 14, 20, 29, 27, Четиридесет и Втора 2, 9, 4, 1, 6, Четиридесет и Пета 2, Четиридесет и Първа 9, 11, 7, 3, 2, Четиридесет и Първа 11, Четиридесет и Трета 3, 1, 2, 13, 11, 4, 7, Четиридесет и Четвърта 4, 5, 3, 6, 2, 8, Четиридесет и Шеста 2, 1, Четиридесета 16, 7, 18, 8, 2, 10, 1, 20, 12, 6, 5, 14, Четиридесета 30, 15, 11, 28, 34, 9, 13, 38, 36, 40, 32, 24, Шестдесет и Втора 1, 3, 5, 4, 2, 8, 6, Шестдесет и Трета 6, 5, 10, 1, 4, 2, Шестдесет и Четвърта 3, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 10, 14, Шестдесета 3На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Долно Линево: Васил Левски 2, 4, 6, 1, 5, 3, Веслец (23-ти септември) 4, 14, 2, 16, 9, 7, 8, 5, 1, 11, 18, 10, Витоша (9-ти септември) 1, 3, 2, 5, Вишна (Г.Димитров) 4а, 6, 4, 9, 2, 3, 7, 1, 13, Дунав 2, 6, 4, 5, 16, Малина 6, 26, 1, 2, 20, 4, 16, 7, 14, 5, 9, 3, Марица 2, 4, Пирин 4, 2, 6, 2а, 5, Покрайна 17, 9, 7, 13, 19, 15, Стефан Караджа 15, 9, 11, 17, 13, 2На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Ковачица: Двадесет И Седем 11, 13, 8, 1, 7, 5, 3, 9, Двадесет и Шест 4, Дванадесет 28, 26, 24, 7, 32, 4, 22, 6, 30, Девета 1, Единадесет 8, Извън Регулацията ТП-7, Местност Читалище Пс, Осма 41, 43, Тридесет и Две 4, 2, Тридесет и Осем 5, Тридесет и Седем 4, 8, 2, 6, Тридесет и Шест 1, Тринадесет 31, 30, 27, 29, 35, 20, 24, 37, Четиридесет и Две 8, 12, 10, 14, 3, Четиридесет и Първа 5, 13, 2, 15На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Сливата: Васил Коларов 2, 5, 9, 1, Видинско Шосе 57, 100, Горска 11, 4, 7, 3, Гробарска 11, 5, Димитър Благоев 31, 11, 4, 1, 3, 24, 20, 27, 21, 26, 25, Изворна 17, 13, 12, 2, 30, 20, 22, 25, 28, 11, 3, 27, 23, Кирил И Методи 5, 4, Козарник 9, 4, 5, 3, Кокиче 4, 5, 2, Кошута 11, 5, 13, 9, 7, Лавицата 4, 2, Лозарска 1, 3, 6, 2, Неофит Рилски 11, 3, 10, 7, 5, 6, 8, Пъстрина 4, Совата 3, Томова 1, 5, 2, 7, 4, 9, Трети март 3, 1, УО-2На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Сталийска Махала: Втора 54, Двадесет и Пета 4, 3, 5, 1, 2, Двадесет и Седма 8, 2, 11, 7, 5, Двадесет и Трета 14, 1, 8, 10, 12, 2, 4, Двадесет и Четвърта 3, 1, 2, Двадесета 6, Девета 8, 6, Десета 10, 4, 6, 1, 3, 8, 9, Извън Селото 1, Осма 6, Пета 1, 3, 7, 6, Първа 25, 46, 51, 90, 33, 41, 32, 24, Уо, 60, 27, 47, 19, 37, 38, 56, 43, 68, 69, 39, 20, 34, 48, 63, 53, 11, 66, 45, 65, 26, 40, 17, 49, 29, 15, 21, 58, 59, 30, 67, 18, 64, 71, 42, 50, 36, 13, 31, 73, Трета 5, 1, 8, 10, 7, 3, 9, 6, Тридесет и Първа 7, Четвърта 28, 9, 14, 26, 5, 30, 40, 20, 7, 16, 10, 12, 18, Шеста 4, 6, 1, 2, Шестдесет и Първа 1На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Сталийска Махала: Втора 43, 20, 8, 23, 11, 35, 5, 3, 9, 31, 38, 28, 29, 2, 39, 24, 6, 4, 41, 13, 34, 37, 15, 17, 36, 27, 14, 33, 40, 7, 1, 30, 22, 18, 25, 10, Двадесет И Втора 6, 3, 1, 4, Двадесет И Първа 10, 4, 5, 16, 3, 2, 6, 7, Двадесета 10, 9, 7, 4, 2, 6, 12, 1, 11, 5, 8, Девета 6, 4, 1, 3, 5, 2, Деветнадесета 3, 5, Десета 9, Извън Селото 1, Осемнадесета 10, 6, 7, 2, 4, 8, 1, 5, 3, 9, Осма 9, 3, 8, 6, 5, 10, 7, Пета 1, 3, 7, 9, 4, 11, 13, 2, Петдесет И Втора 3, 10, 16, 18, 24, 7, 22, 28, 12, 14, Петдесет И Пета 4, 10, 2, Петдесет И Шеста 3, 1, 2, 5, Петдесет Трета 8, 6, Петнадесета 9, 4, 17, 2, 6, 7, 1, 3, 5, 19, 13, 11, Първа 14, 3 Уо, 4, 1, 3, 8, 12, 7, 10, 18, 5, 11, 6, 9, Седма 5, 1, 3, 4, 2, 8, 7, 6, Тридесет И Осма 1, 2, 5, 3, Тридесет И Седма 3, 12, 1, 10, 5, 4, 8, 6, 2, 7, Тридесет И Шеста 11, 7, 2, 18, 19, 15, 9, 8, 13, 1, 12, 10, 5, 4, 6, 17, Тринадесета 2, 1, 3, Четвърта 8, 2, 1, 3, 4, 6, Четиридесет И Осма 4, 2, Четиридесет И Седма 2, 1, 3, Четиринадесета 3, 4На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Сталийска Махала: Втора 43, 20, 8, 23, 11, 35, 5, 3, 9, 31, 38, 28, 29, 2, 39, 24, 6, 4, 41, 13, 34, 37, 15, 17, 36, 27, 14, 33, 40, 7, 1, 30, 22, 18, 25, 10, Двадесет И Втора 6, 3, 1, 4, Двадесет и Девета 5, Двадесет и Първа 10, 4, 5, 16, 3, 2, 6, 7, Двадесет и Първа 10, Двадесета 10, 9, 7, 4, 2, 6, 12, 1, 11, 5, 8, Девета 6, 4, 1, 3, 5, 2, Деветнадесета 3, 5, Десета 9, Извън Селото 1, Осемнадесета 10, 6, 7, 2, 4, 8, 1, 5, 3, 9, Осма 9, 3, 8, 6, 5, 10, 7, Пета 1, 3, 7, 9, 4, 11, 13, 2, Петдесет и Втора 3, 10, 16, 18, 24, 7, 22, 28, 12, 14, Петдесет и Девета 5, 2, 7, 1, 4, Петдесет и Осма 8, 2, 1, 5, 10, 4, 7, 6, 9, Петдесет и Пета 4, 10, 2, Петдесет и Седма 5, 1, 6, 4, 3, Петдесет и Шеста 3, 1, 2, 5, Петдесет Трета 8, 6, Петнадесета 9, 4, 17, 2, 6, 7, 1, 3, 5, 19, 13, 11, Първа 14, 3 Уо, 4, 1, 3, 8, 12, 7, 10, 18, 5, 11, 6, 9, Първа 100, 88, 87, 98, 89, 93, 99, 91, 197, 80, 47, 74, 78, 90, 94, 86, 81, 85, Уо, 104, 96, 95, 101, 84, 76, 102, Седма 5, 1, 3, 4, 2, 8, 7, 6, Тридесет и Втора 6, 2, 15, 16, 8, 4, 9, 14, 17, 13, 5, 10, 19, Тридесет И Осма 1, 2, 5, 3, Тридесет и Пета 10, 14, 11, 26, 21, 23, 4, 20, 12, 13, 28, 19, 18, 6, 16, 7, 22, 17, 1, 8, Тридесет и Първа 6, 29, 16, 35, 41, 19, 4, 15, 27, 17, 25, 14, 23, 21, 39, 8, 37, 31, Тридесет И Седма 3, 12, 1, 10, 5, 4, 8, 6, 2, 7, Тридесет и Трета 8, 2, 9, 1, 5, 6, 12, 7, 14, 10, 4, Тридесет И Четвърта 5, 3, 37, 8, 2, 7, 6, 9, Тридесет и Шеста 11, 7, 2, 18, 19, 15, 9, 8, 13, 1, 12, 10, 5, 4, 6, 17, Тридесета 43, 28, 47, 41, 49, 22, 26, 39, 33, 30, 34, Тринадесета 2, 1, 3, Четвърта 8, 2, 1, 3, 4, 6, Четиридесет и Девета 2, Четиридесет и Осма 4, 2, Четиридесет и Седма 2, 1, 3, Четиринадесета 3, 4, Шестдесет и Първа 7, 2, 15, 11, 9, 13, Шестдесета 5На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Сталийска Махала: Двадесет и Девета 10, 18, 1, 14, 11, 20, 7, 6, 3, 2, 8, 16, 12, 15, Двадесет и Осма 1, 2, Двадесет и Седма 21, 18, 27, 29, 16, 25, 23, Двадесет И Трета 16, 5, 7, Двадесет И Шеста 1, 4, 9, Двадесета 3, Дванадесета 2, Единадесета 15, 12, 17, 14, 4, 20, 6, 3, 2, 13, 19, 18, 8, 7, 16, 11, 10, 1, 21, 23, 5, 9, Извън Селото 11, Първа 72, 67, 70, 101, 79, 75, Трета 20, 15, 23, 19, 17, 11, 14, 13, 18, 22, 12, Тридесет И Втора 15, Тридесет И Първа 1, 9, 14, 2, 11, Тридесет И Трета 2, Тридесета 2, 25, 6, 15, 3, 21, 4, 11, 18, 19, 20, 8, 17, 12, 7, 16, 27, 10, 9, 5, Шестнадесета 7, 10, 6, 4, 1, 11, 3, 8, 12, 5Община Монтана На 20.07.2020 г./08:15 – 12:00 ч./ – Монтана: Извън Регулацията Врачанско ШосеНа 20.07.2020 г./09:00 – 12:00 ч./ – Монтана: Трети Март(Г.Димитров) 74На 20.07.2020 г./09:01 – 15:00 ч./ – Монтана: Гаврил Душков(И.Иванов) 2, 32, 4, 1, Георги Данчов(Д.Данов) 30, 24, 28, 35, 39, 26, 33 А, 18, 25, 38, 23, 37, 12, 20, 16, 34, 31, 33, 27, 36, 15, 21 А, 22, 32, 14, 29, 21, 13, 17, 41, 19, Еделвайс М Кутловица 17, Иларион Драгостинов(В.М.) 40, 42, Младост , Неофит Рилски 35, 33, П-К Богдан Йор.Илиев (Едел 5, 15, 7, 3, 11, 9, 17, 13, Парта Павилион За Продажба На Декрат, Павилион За Промишлени Стоки/Т, 45, Плиска 13, Бл.14, 12, 10, 17, 14, 11, 13, 14, 11, 16, 12, 12, 13 13, Свети Климент Охридски(Г. 73, 71, 76, 78, 80 Спорт-Тото, Сливница 12, 15, 10, 6, 29, 4, 24, 25, 21, 16, 37, 22, 39, 20, 35, 31, 26, 14, 19, 18, 17, 33, 26 А, 2, 8, 27, 23, Тодор Каблешков 2, Шести Септември 17, Юрий Венелин 48На 20.07.2020 г./13:01 – 16:30 ч./ – Монтана- района около ЗърнобазаНа 21.07.2020 г./09:01 – 15:00 ч./ – Долно Белотинци: 800692 , Александър Стамболийски 22, Арм. Ген.Иван Михайлов 3, 5, 1, Асен Греков 2, 8, 6, Васил Коларов 11, 7, 6, 17, 24, 19, 15, 1, 2, 12, 20, 30, 10, 18, 9, 13, 5, 25, 8, 16, 26, 21, 14, 4, 3, Васил Левски 9, 4, 16, 13, 3, 14, 10, 2, 17, 12, 5, 6, 7, 38, 1, 11, Владимир Минчев 12, 10, 5, 6, 8, 13, 4, 3, Гаврил Генов 2, 4, 6, 5, 1, 8, 3, Гео Милев 5а, 14, 6, 5, 8, 16, 9, 1, 4, 10, 12, 3, 7, 13, 11, Георги Дамянов 1, 2, Георги Димитров 1, 4, 5, 3, Д-Р Стамен Илиев 1, Дамян Колов Оловански 8, 10, 1, 2, 6, Дара Михайлова 6, 1, 3, Извън Регулацията 1, Вила, Илия Андрев 1, 5, 3, Кокиче 1, 8, 3, 7, Коло Василев 4, 1, 6, 2, Малчика 6, 10, 7, 9, 20, 2, 16, 5, 11, 13, 1, 15, 18, 17, 3, 12, 14, 8, Младен Апостолов 7, 4, 3, 2, 1, 5, Младен Кръстев 18, 12, 15, 2, 9, 1, 3, 14, 4, 5, 21, 24, 23, 25, 7, 8, 22, 19, 6, 16, 11, 13, 17, Пъстрина 20, Синчец 10, Х-242 Кв.31 , Христо Михайлов 2, 7, 3, 11, 15, 9, 5, 21, 19, 4, 6, 1, Тп 2 УличноНа 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Монтана: Вардар 9, 7, 24, 8, 5 А, 9 Б, 12, 13, 3, 18, 2, 1, 22, 14, 6, 10, 16, 5, 11, 9 А, 20, Вит(Георги Бонев) 2, Княз Александър Батенберг 65, 63, 42, 73, 48, 67, 49, 44, 61, 26, 69, 57, 71, 59, Парта 27, 23, 25, 21, Странджа 19, Тунджа 32, 30, 28, 22, ул. Тунджа И ул. ВардарНа 22.07.2020 г./08:30 – 09:00 ч./ На 24.07.2020 г./16:00 – 17:00 ч./ – Долно Белотинци: 460008 , 800692 , Александър Стамболийски 9, 5, 7, 12, 1, 8, 4, 6, 3, 22, Арм. Ген.Иван Михайлов 3, 5, 1, Асен Греков 2, 8, 6, Васил Коларов 17, 11, 7, 6, 17, 24, 19, 15, 1, 2, 12, 20, 30, 10, 18, 9, 13, 5, 25, 8, 16, 26, 21, 14, 4, 3, Васил Левски 9, 4, 16, 13, 3, 14, 10, 2, 17, 12, 5, 6, 7, 38, 1, 11, Владимир Минчев 18, 7, 6, 16, 14, 17, 12, 10, 5, 6, 8, 13, 4, 3, Гаврил Генов 2, 4, 6, 5, 1, 8, 3, Гео Милев 5а, 14, 6, 5, 8, 16, 9, 1, 4, 10, 12, 3, 7, 13, 11, Георги Бенковски 4, 9, 5, 17, 7, 1, 12, 3, 11, 6, 8, 10, 14, Георги Дамянов 24, 21, 7, 16, 13, 14, 10, 20, 1, 9, 17, 3, 12, 4, 6, 5, 8, 23, 22, 15, 18, 19, 11, 1, 2, Георги Димитров 24, 23, 33, 27, 11, 18, 1, 31, 8, 6, 29, 7, 14, 39, 5, 47, 4, 20, 3, 43, 35, 13, 17, 2, 15, 10, 45, 41, 16, 9, 21, 12, 37, 1, 4, 5, 3, Д-Р Стамен Илиев 6, 11, 14, 4, 5, 1, 2, 8, 7, 3, 16, 1, Дамян Колов Оловански 8, 10, 1, 2, 6, Дара Михайлова 7, 9, 4, 16, 1, 5, 2 А, 6, 1, 3, Емил Марков 6, 2, 3, Замфир Попов 15, 9, 2, 11, 3, 13, 7, Игнат Колов 6, 1, 2, 3, 5, Извън Регулацията Администр.Сграда И Стол, 1, Вила, Илия Андрев 2, 9, 1, 5, 3, Кокиче 6, 9, 1, 8, 3, 7, Коло Василев 4, 1, 6, 2, Лика Рачин 2, 7, 6, 4, 5, 8, 9, Малчика 6, 10, 7, 9, 20, 2, 16, 5, 11, 13, 1, 15, 18, 17, 3, 12, 14, 8, Младен Апостолов 14, 9, 13, 11, 22, 6, 15, 8, 5, 24, 26, 10, 12, 7, 4, 3, 2, 1, 5, Младен Кръстев 18, 12, 15, 2, 9, 1, 3, 14, 4, 5, 21, 24, 23, 25, 7, 8, 22, 19, 6, 16, 11, 13, 17, Ненка Илиева 2, Никола Йонков Вапцаров 4, 7, 6, 1, 5, 9, 8, Огоста 7, 5, 1, 3, 2, Петко Дошов 10, 14, 17, 2, 16, 1, 11, 6, 5, 13, 3, 18, 4, 19, Петко Рачев Славейков 1, 4, 8, 2, 6, Победа 2, 4, 7, Пъстрина 15, 13, 12, 23, 4, 25, 31, 21, 9, 29, 22, 5, 11, 33, 8, 19, 7, 2, 10, 1, 3, 16, 14, 18, 17, 6, 20, Синчец 6, 5, 9, 7, 4, 3, 10, Стадиона 12, 6, 8, 4, 16, Х-242 Кв.31 , Христо Михайлов 2, 7, 3, 11, 15, 9, 5, 21, 19, 4, 6, 1, Цеко Тодоров 3, 1, Тп 1 Улично, Тп 2 УличноНа 22.07.2020 г./08:30 – 09:00 ч./ На 24.07.2020 г./16:00 – 17:00 ч./ – Ерден: Извън Регулацията Помощно СтопанствоНа 22.07.2020 г./08:30 – 09:00 ч./ На 24.07.2020 г./16:00 – 17:00 ч./ – Монтана: 1290029 , 48489.2.534 , 48489.2.643 Местност Гламата , 48489.4.502 , 48489.4.567 И 48489.4.495 , Жеравица , Извън Регулацията Складове, Р-Ца За Изделия От Рвс Платове, Кувейт, Свинарник-разсадника, Разсадник, Пилетарник, Хладилна База, Свинекомплекс, Бензиностанция-Рибарници, Тир 3, 1, Главно Мерене, Тир-1 Клон 3, Пи 48489.2.537 Местност Гламата, 1На 22.07.2020 г./09:01 – 15:00 ч./ – Доктор Йосифово: Бор 1, 9, 11, 2, Д-Р Йосиф Иванов 15, 54, 27, 14, 7, 16, 35, 42, 22, 29, 4, 40, 11, 32, 3, 33, 21, 18, 44, 23, 50, 30, 5, 28, 19, 8, 2, 24, 25, 13, 37, 39, 26, 31, 46, 17, 12, 10, 52, 6, 38, 9, Давид Цонков 1, 4, 3, 2, Детелина 3, 7, 2, 1, 4, 5, Дунав 8, 5, 4, 3, 1, 7, 2, Дъб 4, 5, 2, 7, 1, 3, Люляк 2, 1, Мито Мишов 20, 17, 7, 24, 11, 22, 26, 19, 27, 5, 18, 3, 28, 9, 25, 20, 15, 23, 13, 30, Стублата 2, 12, 4, 13, 18, 8, 3, 10, 14, 6, 15, 1, Тинтява 10, 12, 8, 2, 4, 6, Топола 7, 3, 2, 1, 5, Цоновчето 6На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Монтана: Жеравица 3, Драматичен Театър, Извора(Б.Бистрица) 13, 17, 9, 15, 11, Славейков Ресторант Монтанезиум, Цар Самуил(Комсомолска) 6, 2На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ – Видлица: 348025 , Втора 1, Двадесет И Втора 6, 5, 7, Двадесет И Девет 3, 5, 7, 1, 9, Двадесет И Осма 3, 7, 4, 2, 5, Двадесет И Пета 4, 2, Двадесет И Първа 1, 4, 3, 5, Двадесет И Седма 7, 1, 6, Двадесет И Четвърта 2, Двадесет И Шеста 8, 12, 6, 5, 2, 4, 16, Девета 4, 2, 5, 6, Деветнадесета 9, 3, Единадесета 5, 29, 8, 23, 27, 4, 9, 7, 6, 33, 11, 3, 2, 25, 31, Осемнадесета 2, 4, 8, Осма 1, 3, Пета 3, 5, Петнадесета 1, Първа 62, 72, 3, 70, 28, 12, 16, 14, 24, 68, 64, 60, 38, 52, 32, 19, 76, 6, 4, 42, 56, 20, 17, 23, 50, Тп-1 Уо, 7, 44, 82, 15, 34, 26, 48, 84, 18, 25, 58, 1, 21, 40, Седемнадесета 5, 8, 4, 6, 1, 10, 3, 2, Трета 2, 5, 1, 3, 4, Тринадесета 2, 5, 12, 3, 1, 4, Шеснадесета 3, 5, 7, 1, 2, Шеста 1, 10, 4, 2, 28На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ – Горно Церовене: Втора 3, 1, 5, 4, Главна 16, 69, 49, 47, 71, 61, 67, 65, 64, 74, 68, 50, 63, 55, 58, 70, 60, 57, 59, 51, 79, 1, 62, 52, 31, 1, 46, 48, 20, 35, 46, 11, 8, 2, 1, 26, 22, 21, 10, 12, 30, 19, 32, 25, 34, 29, 39, 17, 36, 41, 23, 24, 33, 28, 13, 37, 5, 27, 18, 3, 45, 15, 16, 38, 6, Двадесет И Втора 9, 17, 21, 3, 5, 11, 7, 1, 13, 15, Двадесет И Девета 15, 6, 4, 2, 12, 1, 11, 13, Двадесет И Осма 11, 5, 1, 17, 9, 7, 15, Двадесет И Пета 4, 1, 3, 2, Двадесет И Първа 4, 1, Двадесет И Седма 21, 6, 9, 11, 4, 13, 22, 3, 17, 8, 1, 5, 15, 19, 20, 7, Двадесет И Трета 2, 4, 3, 8, 19, 12, 11, 10, 13, 7, 15, 14, 6, 9, 20, 17, 16, 5, 18, Двадесет И Четвърта 3, 16, 4, 18, 6, 20, 2, 10, 14, 8, 26, 5, 7, 9, 24-Б, 24-А, 1, 12, Двадесет И Шеста 1, 9, 15, 13, 22, 6, 18, 16, 7, 20, 29, 31, 8, 12, Тп-2 Уо, 5, 4, 27, 17, 25, 23, 3, 19, 14, 1, Двадесета 9, 23, 36, 14, 22, 27, 28, 2, 26, 30, 6, 4, 25, 20, 7, 21, 1, 17, 11, 8, 32, 19, 16, 29, 15, 12, 18, 10, 34, Дванадесета 5, 6, 20, 16, 8, 18, 15, 24, 11, 22, 4, ТП-3 УО, 12, 13, 9, 10, 14, Девета 1, 4, 2, 3, 1, Деветнадесета 1, 5, 2, 4, 8, 3, 10, Десета 5, 1, 3, 7, Единадесета 7, 5, 4, 3, 7, 2, Осемнадесета 3, 1, Осма 3, 1, 2, Пета 5, 2, 3, 10, 1, Петнадесета 4, 2, Първа 6, 27, 39, 15, 14, 19, 33, 29, 4, 1, 12, 13, 35, 2, 20, 7, 10, 25, 17, 9, 8, 24, 11, 41, 18, 21, 44, 43, 45, 40, 42, 36, 49, 32, 34, 55, 51, 47, 46, 26, 30, 28, Седемнадесета 2, 3, 10, 16, 13, 4, 20, 26, 6, 27, 9, 22, 17, 12, 14, 8, 30, 24, 15, Гп-4 Уо, 21, 25, 18, 7, 29, 19, 23, 11, 28, 1, Седма 3, 7, 6, 5, 3, 4, Трета 4, 12, 5, 11, 8, 1, 9, 10, 6, 3, 7, Тридесет И Втора 4, 2, 6, 3, Тридесет И Първа 1, 11, 9, 13, 6, 8, Тридесет И Трета 2, 6, 4, 8, Тридесет И Четвърта 1, Тридесета 2, 1, 5, 3, 4, 12, Тринадесета 2, 1, УПИ Ix, Кв.1 , Четвърта 1, 14, 8, 10, 6, 7, 2, 9, 4, 37, 3, 2, 12, Четиринадесета 4, 2, 23, 19, 13, 14, 16, 18, 27, 17, 24, 1, 11, 15, 12, 25, 3, 9, 8, 20, 6, 7, 22, 5, 10, Шеста 6, 3, 7, 12, 1, 5, 10, 8, 27, Шестнадесета 2, 1, 5, 3, 7На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ – Каменна Рикса: Втора 5, Краварник, Двадесет И Втора 3, 2, Двадесет И Девета 5, 2, 4, 6, Двадесет И Осма 4, Двадесет И Пета 2, Двадесет И Първа 1, 1, Двадесет И Трета 2, Двадесет И Четвърта 6, 4, Двадесет И Шеста 6, 8, Двадесета 2, Девета 5, 15, 10, 8, 3, 2, 9, 16, 14, 12, Десета 1, 5, 3, Единадесета 1, Местност Спадалище Пс, Осемнадесета 1, 2, 5, 7, 3, 6, 8, 4, Осма 2, 6, 4, 1, 3, Пета 2, 1, Петнадесета 2, 1, Първа 29, 10, 2, 37, 6, 35, 43, 13б, 33, 23, 9, 8, 13а, 67, 15, 19, 7, 17, 27, 31, 25, 24, 21, 4, 13, 3, 5, 1, 11, 51, 15, 30, 63, 18, 47, 22, 71, 26, 59, ТП-2 УО, 32, 24, 57, 20, 55, 61, Седемнадесета 3, 1, Седма 1, 2, 7, 4, Трета 5, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 2, 11, 19, 21, 3, 6, 23, Тридесет И Втора 2, 1, Тридесет И Девета 2, 1, 3, Тридесет И Осма 3, 9, 11, Тридесет И Пета 8, 1, 6, 10, 3, 2, 5, Тридесет И Първа 4, Тридесет И Трета 1, 6, 3, Тридесет И Четвърта 2, Тридесет И Шеста 9, 2, 10, 7, 8, 6, 3, 1, Тридесета 6, 4, 5, 2, 11, 1, Тринадесета 1, 4, 2, 12, Четвърта 1, Четиридесета 3, 1, Четиринадесета 1, 3, 5, Шеста 18, 12, 15, 19, 4, 13, 25, 27, 16, 23, 9, 21, 17, 10, 14, 6, Шестнадесета 4, 2На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ – Монтана: 48489, 26, 791 , 48489.22.438 , Извън Регулацията ТП Лоз.Комитет с/у Язовира, ТП Свети Илия, ТП-2 Язовира, Стоп. Сграда, Тп За Лозята, Местност Расника Рибарник, Пс, Вила, Расника , Извън РегулацияНа 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:30 ч./ – Чемиш: Втора 1, 3, 5, 11, 9, 7, Главна 18, 17, Стопански Двор, 1, 12, 14, 20, 10, 3, 16, 22, 32, 11, 19, 6, 30, 4, 13, 2, Дванадесет 4, 6, Девета 6, 20, 1, 16, 14, 3, 5, 10, 2, 4, 18, Десет 7, ТП-1 УО, 3, 4, 6, 2, 5, Единадесет 2, 11, Местност Край Село ПС, Осма 2, 6, 4, Пета 5, 3, 4, 2, 8, 1, Първа 15, 1, 13, 7, 17, 11, 21, 3, 5, 9, 23, 19, Седма 11, 9, 6, 4, 2, 8, 1, Трета 1, 2, 9 А, 11, 3, 5, 4, 7, Тринадесет 1, 2, 5, Четвърта 6, Четиринадесет 5, 3, 2, 13, 9, 1, Шеста 2, 8, 3, 6, 4, 1На 23.07.2020 г./08:31 – 13:30 ч./ – Монтана: Извън РегулациятаНа 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Монтана: Велико Търново(Ил.Царев) 86, 91, 93, 82, 85, 89, 95, 84, 80, Д-Р Стамен Илиев 84, 82, 80, 89, 90, 85, 83, 87, 86, 88, Искър 24, Морава 19, 45, 41, 26, 17, 38, 37, 22, 56, 48, 20, 34, 46, 52, 51, 24, 31, 23, 15, 43 А, 29, 53, 49, 16, 42, 35, 39, 54, 13, 45, 40, 33, 50, 43, 21, 28, 27, 47, 58, 11, 32, 30, 18, 44, 36, Парта 8, 3, 1, 5, 12, 2, 6, 10, 4, Тимок 13, 10, 1, 4, 6, 8, 19, 9, 11, 14, 17, 5 А, 12, 15, 3, 3, 7, 2, 5, Трети Март(Г.Димитров) 204, Тунджа 4, 6, Христо Ботев 143, 141, Янтра 37, Улици Морава И Тимок Кръстовище
Област Перник Община Брезник На 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – с. СопицаНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – част от с. Долна СекирнаНа 22.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Брезник: 9-Ти Септември 8, 5, 6, 10, 4, 8, Фургон, 9-ти Септември 6, Александър Тинков 7, 3, 15, 5, 11, 2, 1, 9, 10, 13, Александър Филипов 39, 52, 41, 35, 43, 33, 31, 56, 58, 37, 54, 60, Ангел Коцелянов 49, 44, 46, 48, 42, 47, Андрей Михайлов 88, 83, 70, 83, 75, 86, 70, 73, 1, 77 1, Асен Алексов 8, 14, 3, 12, 6, 9, 10, 2, 7, 4, 5, Борис Антов 18, 5, 29, 25, 31, 18, 23, 35, 21, 19, 17, 18, 33, Борис Калев 1, Бреза 4, Бърдо 1, 3, 4, Васил Левски 16, 15, 5, 18, 13, 7, 4, 10, 9, 8, 17, 10а, 1, 14, 12, Видрица 9, 1, 14, 7, 4, 8, 13, 3, 12, 10, 6, 11, 5, Владо Захариев 16, 14, 26, 4, 24, 28а, 20, 9, 5, 8, 10, 12, 28, 17, 1, 7, 15, 3, 6, 21, 5, 18, 22, 13, 19, 18а, Владо Радославов 33, 35, 31, 44, 19, 34, 29, 30, 36, 28, 26, 25, 32, 29, 21, 42, 40, 38, 23, Георги Ив Бунджулов 60, Каравана, 58, 64, 56, 60, 58, 4, 70, 73, 9, 4, 66 5, 70, 69 6, 5, 72, 86, 71, Павилион, 6, 84, 7, 5, 6, 79, Гледан 6, 8, 3, 5, 7, 1, 2, 4, Граово 19, 2, 21, 17, 22, 20, 13а, 16, 4, 9, 15, 7, 3, 8, 11, 5, 14, 1, 10, 12, 18, 11а, Гребен 5, 20, 6, 3, 18, 11, 22, 8, 9, 7, 10, 24, 16, 12, 14, Димитър Хранов 4, 7, 8, 9, 3, 5, Евстати Николов 4, 2, 6, 5, 15, 10, 7, 13, 8, 17, 9, Елена Георгиева 42, 52, 56, 50, 71, 62, 57, 61, 44, 40, 48, 65, 63, 54, 59, 53, 46, 7, 2, 5, 23, 3, 9, 1, 13, Железна Вода 5, 6, 4, 1, 8, 2, 7, 3, 9, Зеленище 1, Зора 1, 4, 2, Иван Вазов 2, 9, 4, 5, 1, 11, 13, 10, 8, 7, 15, 6, 3, Извън Регулацията Склад-Гсм, Изгрев Павилион, Йордан Стефанов 12, 22, 24, 26, 10, 16, 6, 4, 8, 5, 4, Могилица 31, 32, 21, 34, 28, 17, 27, 29, 15а, 30, 11, 25, 26, 23, 9, 36, 19, Нестор Петров Помпи, 19, 19, Нов Живот 8, 10, 2, 7, 11, 9, 1, 5, 6, 1, 12, Октомври 201, 33, 12, 29, 23, 31, 27, 18, 20, 25, 18, 202, 37, 47, 45, Радослав Григоров 7, 6а, Разцвет 7, 4, 2, 1а, 5, 1, 3, 9, Славянска 4, 10, 12, 6, 3, 8, 2, 1, 5, Сливница 20, 4, 12, 18, 10, 6, 2, Христо Ботев 2, Цвета Лумбарова 41, 66, 78, 70, 76, 86, 43, 51, 54, 74, 72, 53, 60, 62, 84, 82, 58, 64, 49, 56, Чайка 8, 2, 10, 4, 1, 3, 6, 7, Чорни 10, 16, 7, 17, 18, 12, 22, 26, 20, 21, 23, 3, 13, 14, 9, 10, 19, 15, 5, 24, Чуряк 7, 1, 4, 1, 3, Шейново 16, 17, 20, 15, 18, 14, 19, 2, 8, 7, 5, 11, 21, 3, 6, 13, 19, 9, 4, 10, 1, Ясна Поляна 16, 3, 12, 30, 28, 26, 2, 24, 13, 20, 4, 9, 6, 10, 5, 32, 18, 7, 1, Терен-12, 1На 22.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Бързия: Еделвайс 4На 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 15:00 – 16:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Брезник: 06286.0502.021 Бив.Под.Мно 3, 06286.501.1606 , 9-ти Септември 2, .2, 1, Павилион, 2, 3, Александър Филипов 12, 22, 28, 14, 8, 30, 20, 26, 10, 24, 16, 5, Ангел Коцелянов 33, 30, 21, 31, 25, 23, 15, 26, 24, 11, 22, 28, 13, 19, 17, 5 Ежк, 25 Ежк, 12а, 2, 12, 5а, 2а, Ежк, 4, 14, 2б, 10, 2, 44, 45, 36, 34, 40, 38, 43, 41, Андрей Жданов 2, Андрей Михайлов Бензиностанция, 102, 75, 99, 97, 101, Богдан Митов 4, Борис Антов 8, 16, 5, 3, 18, 6, 3, 9, 15а, 13, 14, 15, 2, 10, 12, 11, 7, Борис Калев 10, 22, 5, 4а, 23, 7, 26, 19, 20, 9, 16, 12, 18, 8, 3, 21, 24, 4, 6, Борова Гора 8, 1, 2, 5, 6, Бреза 1, 13, 6, 2, 4, 3, 5, 7, 9, Варош 51, 52, 55, 53, Велин Ваклинов 11, 15, 6, 1, 7, 5, 3, 12, 17, Владо Радославов 18, 7, 20, 17, 3, 11, 15, 24, 5, 13, 2, 6, 1, 1, 5, 10 1, 8, Воин 4, 2, Генерал Владимир Заимов 2а, 1, Георги Бунджулов , Георги Ив Бунджулов 91, 100, 91, 89, 92, 94, 98, 85, 90, 95, 93, 96, 16, 57, 5, 42, 34, 47, 57, 57а, 48, 47, 16, 20, 49, 56, 70, 41, 32, 59, 51, 55, 43, 41, 51, 46, 50, 52, 36, 54, 43, 44, 38, 59, 25, 11, 18, 13, 21, 23, 31, 15, 2а, 29, 17, 19, 30, 11, 7, 9, 27, 31, Георги Стефанов 18, 22, 23, 17, 25, 16, 23а, 20, 24, 19, 14, 21, 14, 12, Д-Рйордан Стефанов 11, Евстати Николов 2а, Елена Георгиева 37, 30, 20, 18, 12, 29, 26, 17, 15, 39, 21, 14, 24, 36, 15а, 24, 34, 38, 35, 43, 31, 27, 41, 28, 22, 33, 19, 16, Енчо Николов 13, 1, 9, 11, 7, 5, 4, 3, Ефтим Стоянов 1, 5, 4, 2, 7, 3, 9, Жданов 4, 5, 11, 7, 7, 9, 6, 13, 15, Йордан Стефанов 18, 9, 13, 11, 7, 1, Комсомолец 11, Складове, 7, 3, Крум Савов 6а, 2, 6, 4, 8, 10, 5, 12, 3, 9, 14, 16, 1, 7, 18, Лазар Лумбаров 5, 1, 3, 1, Макаренко 24, Мала Река 3, 10, 18, 16, 22, 9, 5, 28, 20, 11, 21, 2, Марин Асенов 2, 1, 5, 4, Нестор Петров 1, 12, Съблекалня, 4, Пети Конен Полк 2, 3, Пролетарска 1, 3, 5, 7, 11, Първи Май 2, 3, 4, 3, 10, 7, 5, 8, 8, 6, Радослав Григоров 3а, 4, 1, 6а, 2, 3, 13, 4а, 6, Росица 1, 2, 4, 3, Синчец 1, 3, Славей 12, 10, 2, 5, 11, 13, 70, 15, 8, 1, 6, 11, 3, 9, Стадион 6, 4, 10, 8, 10а, 2, Стоян Миленков 4, 5, 2, 1, 6, 3, 7, Христо Ботев 1, 3, Цвета Лумбарова 86, 59, 61, 23, 38, 30, 2, 44, 32, 4, 36, 20, 50, 34, 2а, 15, 22, 1, 1, 8, 16, 2, 18, 3, 5, 19, 52, 9, 5, 4, 37, 28, 25, 46, 17, 26, 10, 19, 24, 42, 12, 40, 7, 48, 14, Шипка 2, 13, 39, 3, 35, 15, 27, 31, 22, 19, 8, 5, 2, 17, 7, 24, 16, 21, 23, 14, 33, 37, 29, 25, 6, 20, 10, 41, М.Ерешин, В Двора на Вп, В Двора на УчилищетоНа 23.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – част от с.Режанци
На 24.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – част от с.Горна СекирнаНа 24.07.2020 г./12:00 – 16:00 ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – покрайнините на гр.Брезник около МесокомбинатОбщина Земен На 24.07.2020 г./10:01 – 13:00 ч./ – Дивля: Александър Стамболийски 5, 4, 14, 12, 8, 3, 16, 10, 6, 1, Владимир Димитров-майстора 1, Д-Р Г.М.Димитров 3, 2, 1, 6, 4, Захари Стоянов 24, 16, 18, 12, 9, 11, 14, 20, 13, Крайречна 18, Мах.Бонева , Мах.Джоманова , Никола Петков 1, Стефан Караджа 3, 8, Христо Ботев 48, 12, 4, 10, 7, 8, 3, 6, 9, 5, 11, 1Община Перник На 20.07.2020 г./08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Друган: УПИ ХV-407 Кв.49На 20.07.2020 г./08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Перник: Арчар 23, 21а, Васил Левски 31, 17, 1, 16, 4а, 26, 11, 19, 17 Кв, 10, 30, 25, 24, 1, 16, Кв, 28, 23, 9, 1, Железни Заводи 90б, 15а, 36, 27, 58, 43, 87, 45, 61, 73, 8, 76, 67, 29, 50, 59, 37, 79, 33, 52, 55, 44, Кафе-Аперитив, 82, 42, .61, 65, 66, 9, 74, 70, 81, 46, 75, 62, 78, 34, 40, 68, 28, 84, 30, 9а, 89, 14, 43, 35, 31, 53, 31а, 86, 80, 77, 71, Захари Зограф 143, Калкас До Кат, 3, Тп Мтс, Караманица 104, 15, 87, Куциян 13, 10, 8, 12, 9, РезервоараНа 20.07.2020 г./08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Радомир: Върба Бивше Ткзс, Райко Даскалов 93, Кв.Върба- Бившто ТксзНа 20.07.2020 г./08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: Мах.ЕгрецитеНа 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Рударци: 1452 , VI-001267 Кв.82 , XVIII-1965, 1967 Кв.127 , Арда 1, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, Божур 2, 7, 5, 3, Бор 4 Къща, 1, 2, Бреза 4, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, Тп Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Добрич 2, Добрич 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 Къща, Дунав , Ехо , Загарица 7, Загарица 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Йовчова 37, Йовчова 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало , Кирил и Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кракра , Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Минерал 4, Москва , Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща, Никола Вапцаров 7, Никола Вапцаров 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, Никола Вапцаров 27, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, Опълченска 8, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 6, 7, 8, 4, 1, 5, Поморие 7, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, Презвитер Козма 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Рено , Рига 7, 5, 1, 2, Рудничар 2, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Силистра 15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4, Скобелев 4, 9, Солун 7, 6, 3, 10, 1, 2, 1а, София 25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27, Стримон 16, 8, 6, 9, 10, Струма 1, 26, 51, № 27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33, Темелко Ненков 3, Тинтява 1, 3, 2, 4, Ул.Вардар/Ул.Силистра , УПИ І-1427 Кв.80б, Христо Ботев 16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5, Христо Смирненски 11, 19, 17а, 4, 9, 7, 3, 2, 8, Цветaна Живкова 10, 3, 8, Черни Връх 133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101, Черни Връх 85, 89, 77, 46, 70, 87, 93, 83, 89, 72 Тото Пункт, 85, 76а, 91, 79, Черни Връх 93, 76б, 97 А, Шумнатица Къща, 24, 16, 18, 14, 7, 17, 11, 10 Къща, 15, 9, Янтра 35, 28, 14, 16, 18, 10На 20.07.2020 г./09:16 – 10:30 ч./ На 21.07.2020 г./14:01 – 16:00 ч./ – Перник: Арх. Йордан Миланов 5, 3, 22, 8, 2, 25, 33, 53, 6, 43, 16, 29, 37, 55, 11, 27, 18, 35, 19, Архитект Йордан Пешев 17, 31, 13, 15, Благой Гебрев 3, 2б, 2в Зад Бенз. Мид, Изток 257, с/у Рмп, 2, ул.Мошино, Кадиевка 8, 13, 25, 23а, 1, 11а, 21а, 19, 7, 9а, 3б, 12, 3а, 8, 23, 6, 22, 1а, 17а, 4, 2, 9, 17, 2а, 15, 16, 21, 16, 5, 3, 20, 11, 23, Клемент Готвалд В Тп Калинин, 10, 10, 10, Луганск 34, 33, 28, 26, 36, 30, 37, 30, 43а, 41а, 41, 42, 38, 43в, 46, 40, 39, 32, 44, 28, 43, 31, 26, 35, Младен Стоянов Павилион, 1, 8, 8, 8, 10, 10 Б, 10, 8а, 10, 4, Павилион, 6 ул. Арх.Йордан Миланов, 6, Кафе, Закуски, М/У Бл.4 И 6, До Бл.4, 4а, 142, Зад Бл.6, 10, М/У Бл 6 И 8, 6, 2, 2а, С/УСупера, 2а, Младен Стоянов Кв.63 Парцел , Мошино 68, Стоматологичен Кабинет, МУ Бл.4 И Бл.64, Рашо Димитров 64, 64, 64, 125, 123, 105, 107а, 111, 117, , Пред Бл.64, 109, 105, 121, 113, 113, 121, 111б, 123, 107, 107, До Бл.64, 119, УПИ I 6451 Кв.552 , Юрий Гагарин 6, 6, 4, 6а, 4а, 6, 275, Подстанция &Quot;Руен&Quot;, До Блок 10, 3 Е, 3-Е, 3, 3е, 3а, 1, 3в, 3е, 26 3е, 3На 21.07.2020 г./09:01 – 12:30 ч./ – Кладница: V-15 , Кв.19 , VІІІ-29, Кв.18 , Xi-29 Кв.18 Делта Хил , Берлин 5а, 10, 12, 1а, 9, 8, 3, 1, 7, 5, 2, Брюксел 2, 3, 3а, 1, Виена 2, 7, 5, Делта Хил Кв.17, Лондон 9а, 9д, 44, 11, 52, 17, 9в, 22, Кв.17, 46, 38, 24, 1, 15, София 30, 36, 45а, 14, 32, 46, 49, 12, 53, 8, 51, УПИ II-35, Кв.17 Делта Хил , УПИ XXIX-29, Кв.20 Делта Хил , УПИ XXXIII-31 Кв.20 , УПИ-IX 29 Кв.18, Кв.17На 22.07.2020 г./08:46 – 10:00 ч.; 15:15 – 16:00 ч./ – Перник: 6-ти май 6, 4, Айтос 20а, 16, 18, 5, 22, 13, 15, 11, 12, 6, 2, 1, 8, 10, 4, 3, 14, 20, 7, 17, Асеновград 1, Ахтопол 6, 8, 2, 4, 5, 22, 46, 21, 17, 24, 13, 16, 9, 48, 38, 27, 42, 5, 40, 23, 12, 26, 10, 25, 14, 28, 44, 19, 3, 32, 1, Балчик 15, 16, 24, 7, 16б, 16а, 18, 10, 11, 12, 22, 20, 5, 8, 1, 4, 3, 2, Банско 3, 5, 1, 4, 2, Битоля 18, 11, 9, 7, 6, 1, 4, 1 А, 2, 5, 3, Ботевград 15, 17, 12, 8, 10, 9, 11, 10, 10, 14, 1, 6, 7, 3, 4, 5, 9, 6, 2, Брайла 5, Брацигово 13а, 33, 44, 42, 21, 38, 4, 10, 25, 19, 32, 15, 6, 11, 12, 16, 1, 13, 14, 32, 26, 3, 24, 30, 28, 3а, 29, 31, 17, 34, 18, 37, 2, 33, 20, 8, 36, 35, 5, 9, Брезник 90, 88, 93, 18, 6, 14, 4, 23, 16, 6, 25, 27, 10, 12, 27, 27, 37, 8, Зад Бл.1, 23, 3, 2, 2, 19, 1, 1, 21, Вх.На Болницата, 23, 67, 40, 37, 55, 41, 63, 50, 85, 72, 45, 57, 33, 60, 65, 81, 70, 34, 26, 87, 66, 51, 64, 48, 69, 86а, 60, 77, 67, 75, 54, 56, 38, 46, 42, 84, 30, 31, 53, 43, 82, 32, 58, 44, 29, 55, 71, 76, 78, 89, 33, 91, 83, 24, 28, 22, 52, 81, 80, 86, 73, 72, 46а, 36, 59, 83, 51, 81, 62, 68, 47, 61, 49, 57а, 37, 79, Бургас 7, 8, 9, 1, 4, 6, 3, 2, Бяла Слатина 9, 4, 1, 23, 25, 31, 31а, 17, 27, 31, 6, 29, 23, 27а, 15, 21, 2, 11, 17, 13, 7а, Варна 20, 17, 30, 8, 9, 22, 12, 29, 12а, 23, 1, 3, 31, 7, 10, 15, 5, 16, 33, 32, 3, 19, 13, 24, 28, 21, 2, 18, 11, 26, 27, 14, 14, 25, 33б, Васил Левски Двора На Гимназията, 17, Велинград 6, 5, 3, 2, 8, 4, 9, 7, 1, Видин 13, 11, 19в, 17, 11а, 19, 5а, 10, 8, 9, 4, 7, 19а, 14, 15, 2, 15а, 18, 17, 5, 19б, 16, 6, 6а, 12, 20, 3, 21, 1, 8а, Враца 41, 54, 27, 94, 23, 42, 31, 74, 96, 70, 79, 78, 40, 29, 82, 63, 72, 66, 56, 78а, 35, 76, 36, 43, 100, 38, 45, 50, 25, 21, 30, 34, 49, 50, 65, 81, 65, 60, 84а, 39, 61, 48, 86, 19, 41а, 84, 53, 59, 88, 87, 98, 92, 90, 33, 47, 80, 62, 64, 68, 32, 55, 46, 44, 77, 58, 37, 66, 51, 52, 17, 26, 20, 12, 8, 3, 24, 13, 9, 22, 10, 15, 11, 18, 14, 5, 28, 7, 1, 2, 4, 6, 8, Граово 28, До Бензиностанцията, 32, 40, 44а, 44, 36, 38, 35, 33, 36, 42, 31, 34, 1а, Добруджа , Дряново 6, 3, 4, 5, 1, Епископ Киприян 3, 1, 1, 4, 2, 2, с/уБл.2, Етрополе 7, 10, 2, 4, 11, 5, 10а, 8, 9, 6, Златица 2, 1, 4, Изток , Илия Бешков 18а, 18, 16, Ихтиман 2, Казанлък 5, 1, 4, 12, 6, 2, 10, 7, 10а, 14, 1, 8, 6, 2, 20, 16, 18, Карлово 1, Клепало Училище, Павилион, Котел 14, 5, 12, 12а, 2, 4, 6, 10, 3, 2а, 4а, 11, 16, 8, 10а, 9, 1, Кракра 12, Кракра Пернишки 12, 14, 8, 12, 12, 2, До Монарх. Клуб М/Убл12/14, 12, 14, 14, 12, 10, 6, 6, Красно Село 45, 8, 15, 6, 22, 11, 16, 5, 4, 9, 13, 9, 21, 4а, 23, 20, 10, 8а, 3, 12, 18, 19, 14, 17, 22, Кърджали 9, 16, 18, 11, 1, 7а, 6, 14, 7, 4, 8, 2, 7, 3, 5, 10, Лясковец 1, 2, 3, Монте Карло 1, 219, 1, 230, 213, 211, 215, 213, 212, 214, 219, 218, 217, 216, 228, 233, 223, 231, 233, 232, 224, 222, 229, 227, 220, 223, 222, 221, 225, Нов Безистен 52 45, 33, 23, 6, 51, 41, 37, 1, 39, 8, 59, 35, 55, 34, 47, 57, 38, 11, 30, 18, 45, 10, 14, 45, 26, 9, 13, 20, 42, 28, 24, 2, 48, 25, Нова Загора 3, 6, 1, 5, 2, 4, Нови Пазар 54, 54а, 5, 24, 25, 50, 8, 22, 30, 5, 23, 14, 11, 32, 27, 46, 38, 15, 40, 27а, 6, 18, 12, 52, 28, 48, 54, 20, 44, 26, 2, 20, 9, 3, 36, 13, 1, 32, 21, 29, 7, 16, 4, 42, 10, 34, Одрин 15, Омуртаг 3, 1, Охрид 25, 2, 16, 1, 13, 7, 15, 4, 19, 23, 24, 9, 21, 26, 12, 3, 11, 5, 17, 1, 10, 22, Павликени 33, 26, 29, 33, 27, 19, 24, 30, 25, 23, 36, 26а, 19а, 9, 21, 17, 31, 34, 22, 20, 32, 28, Пирдоп 115, 20, 32, 55, 79, 18, 71, 30, 54, 59, 53, 83, 67, 40, 75, 48, 51, 57, 63, 28, 34, 61, 81, 24, 22, 52, 36, 26, 38, 73, 77, 50, 49, 69, 42, 65, 46, 45а, 47а, 47, 45, 37, 43, 5, 14, 3, 31, 12, 17, 9, 39, 1, 19, 18, 15, 11, 33, 4, 21, 41, 2, 6, 8, 29, 10, 25, 16, 27, 15, 13, 111, 62, 64а, 129, 82, 68, 97, 127, 74, 107а, 105, 56, 117, 115, 90, 99, 96, 80, 92, 94, 101, 84, 95б, 103, 58, 91, 93, 125, 95, 113, 123, 135, 86, 119, 109, 78, 76, 66, 107, 131, 87, 89, 64, 133, 72, 85, 88, 70, Пловдив 98, 113, 100, 96, 115, 102, 94, 117, 79, 71, 65, 61, 70, 75, 53б, 54, 36, 49, 51, 75, 44, 57, 69, 62, 35, 81, 37, 61а, 59, 55а, 68, 45, 34, 74, 60, 41, 66а, 42, 67, 85, 48, 38, 39, 43, 77, 64, 40, 50, 56, 66, 87, 79, 91, 53, Магазин №30, 89, 52, 72, 83, 63, 73, 55, 84, 111, 76, 88, 103, 105, 107, 90, 93, 80, 99, 78, 92, 95, 82, 86, 109, 101, 97, 99, 92, 17а, 8, 3, 2, 10, 25, 12, 18, 27, 21, 5, 16, 7, 12а, 23, 13, 22, 30, 25, 9, 11, 24, 26, 17, 33а, 29, 20, 14, 35а, 1, 33, 4, 28, 6, 32, 31, 19а, 19, Първи Май 12, До Бл.12, 12, Радомир 1, 3, 3, 9, 9, 9, 3а, 8, 5, Павилион, 3, Разлог 1, Раковска 26, 1, 1, Раковски Зад Нона, 26в, 1, 3, 1, Русе 26, 6, 21, 2, 19, 8, 3, 9, 20, 12, 5, 1, 14, 22, 16, 10, 13, 4, 7, 24, 18, 17, 15, 11, Самоков 31, 66, 35, 37, 35, 29, 33, 28, 35, Нов Безистен 45, 10, 7, 1, До Мвр, 4, 1, 42, 38, 37а, 40, 39, 44, Цех, 36, 32, Св.Св.Кирил и Методий 8, 8, 10, 12, 6, 8, 79, Павилион, До 2-ра Поликлиника, Книжарница, Тото Пункт, До Кръвна Банка, Свищов 13, 9, 11а, 11, 3, 1, 7, 17, 15, Севлиево 12, 24а, 29, 19а, 22, 16, 23а, 21, 27, 18, 20, 26, 25, 29а, 31, 27а, На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Рударци: 1452, VI-001267 Кв.82, XCVI-2228, Кв.21, XVIII-1965, 1967 Кв.127, Арда 1, Балчик 4, 8, 24, 11, 43, 18, Табло с/у №18, 3, 28, 22, 19, 13, 12, 21, Бели Брег 4, Бистрица 1, Божур 19, 11, 14, 15, 13, 14а, 12, Божур 2, 7, 5, 3, Бор 4 Къща, 1, 2, Борова Гора 2, 39, 21, 5, 11, 9, 4, 12, 15, 7, 6, 19, 17, 3, Боровец 4, 6, 17, 8, 12, 2, 8а, Бреза 4, Бургас 11, 15, 22, 9, 19, 5, 13, Вардар 18, 19, 4, 13, 27, 3, 9, 10, 7, 12, 16, 25, Варна 16, 4а, 2, 20, 21, 3, 7, 17, 25, 4, 6а, 18, 29, 5, 6, 1, 14, 9, 23, 10, 12, 19, Ген.Столетов 6, 15, 3, 8, 2, 4, 2а, 209а, Гоце Делчев 3, Гурко 11, 12, 2, Тп Минерал Ст.29 Кл.Г, 16, 17, 22, 10, 9, 13, 15, 4, 6, 14, 18, 7, 20, 19, 8, Добрич 2, Добрич 6, 5, 63, 28, 2, 36, 13, 28а, 22, 14, 38, 7, 26, 21, 15, 34, 18, 12, 40, 32, 59, 24, 20, 17, 25, 16, 19, 44, 8, 9, 10, 1, 4, 42, 23, Драва 1 А, Дренов Дол 13, 11, 3 Къща, Дулова , Дунав , Ехо , Загарица 7, Загарица 10, 21, 5, 7, 2, 3, 4, 23, 8, 6, 1, 13, 26, Захари Зограф 23, 6, Земен 6, 4, 3, 5, 2, 1, Иван Вазов 19, 8, 7, 15, 10, 3, 5, 1, 17, 6, 4, 2, 9, Изгрев 38, 24, 42, 48, 6, 46, 1, 10, 40, 34, 13, 3, 8, 16, 12, 7, Йовчова 37, Йовчова 17, 4, 3, 2, 5, 8, 10, 1, Кало 98, 5, 93, 90, 32, 22, 105, 103, 57, 94, 46, 82, 35, 47, 23, 89, 75, 72, 36, 25, 61, 86, 34, 58, 62, 12, 99, 78, 43, 28 А, 54, 18, 31, 74, 77, 67, 21, 97, 16, 92, 59, 10, 91, 84, 85, 101, 85а, 48, 15, 76, 29, 24, 79, 80, 60, 38, 64, 69, 63, 83, 49, 26, 13, Тп Кало Ст.26 Кл.А, 37, 33, 88, 4, 1, 50, 55, 28а, 73, 81, 7, 40, 14, 52, 45, 8, Кало , Кирил И Методий 4, 9а, 11, 1, 9, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 4, 10, 5, Кирил Пчелински 22, Кракра 35, 12, 31, 25, 26, 17, 19, 36, 30, 2, 34, 7, 11, 1, 3, 38а, 18, 27, 32, 28, 9, 8, 40, 29, 16, Кракра , Кривуля 12, 15, 2, ТП Ехо Ст.22 Кл.Б, 53, 45, 55, 47, 29б, 31, М.Кривульо, 44, 11, 41, 13, 10, Лом 6, 32, 7, 8, 23, 30, 10, 28, 16, 26, 48, 19 Къща, 14, 44, 17, 1, 2, 15, 20, 13, 9, 2, 12, 4, 50, Лопянска Гора 2, 3, Мария Луиза 4, 15, 13, 11, 6, 7, Места 5, 10, Местн.Кало , Металург 12, 7, 15, 16, 28, 5, 22, 20, 19, 26, 27, 10, 3, 14, 1, 17, 2, 18, 9 Къща, 24, 21, 9, 13 Къща, 2а, Минерал 4, Михаил Дойчев 24, 28, Москва , Москва 25, 31, 1, 9, 3, 11, 18, 28, 17, 15, 14, 5, 22, 19, 12, 24, 20, 29а, 35, 21, 38, 36, 27, 37, 29, 16, 13, 23, Несебър 3, 9, 19, 22, 25, 11а, 2, 6, 1 Къща, Никола Вапцаров 7, Никола Вапцаров 3, 24, 22, 14, 2, 7, 18, 4, 20, 6, 9, 13, 12, 1, Никола Вапцаров 27, Обеля 2, 3, 1, 4, 5, Опълченска 32, 20, 12, 22, 5, 38, 2, 34, 7, 25, 11, 17, 13а, 1, 3, 15, 46, Опълченска 8, Отец Паисий 19, 6, 12, 3, 23, 4, 15, 5, 21, .8, 14, 11, 25, 10, 1, 17, 13, Перник 6, 7, 8, 4, 1, 5, Пирин , Пловдив 27, Поморие 7, Презвитер Козма 4, 2, 14, 9, 13, 6, 10, 15, 1, 5, 8, Презвитер Козма 51, 17, 3, 22, 25б, 53, 55, 20, 25, 16, 23, 11, Пчелинска 1, 3, 6, 8, Рено , Рига 7, 5, 1, 2, Рудничар 2, Самоков 6, 1, 3, 4, 14, 2, 11, 5, 13, 10, 13а, 15, Св. Иван Рилски 1, 2, 11, 3, Свищов 25, 17, Силистра 15, 7, 10, 1, 9а, 16, 17, 13, 11, 18, 14, 12, 5, 4, Скобелев 4, 9, Солун 7, 6, 3, 10, 1, 2, 1а, София 25, 2, 3, 5, 6, 14, 11, 23, 1, 27, Стримон 16, 8, 6, 9, 10, Струма 1, 26, 51, №27, 7, 3, 30, 22, 13, 12, 20, 4, 10, 29, 32, 6, 42, 2, 38, 27, 19, 9, 18, 21, 39, 16, 37, 24, 5, 10а, 17, 15, 34, 5а, 11а, 33, Темелко Ненков 3, Тинтява 1, 3, 2, 4, Трън 8, 2, 4 Къща, 12, Ул.Вардар/Ул.Силистра , УПИ LXXXIV-2229, Кв.21, УПИ І-1427 Кв.80б, Христо Ботев 16, 12 А, 18а, 20, 3, 13, 11, 14, 26, 8, 12, 9, 5, Христо Смирненски 11, 19, 17а, 4, 9, 7, 3, 2, 8, Цветaна Живкова 10, 3, 8, Черни Връх 133, 111, 123, 143а, 80, 135, 113, 109, 119, 61, 105, 131 А, 149, 131а, 125а, 147, 145, 163, 155, 88, 109, 127, 107, 139, 103, 99а, 143, 157, 111, 167, 137, 129, 90, 157, 184, 125, 141, 161, 82, 159, 151, 121, 162, 101, Черни Връх 85, 89, 77, 46, 70, 87, 93, 83, 89, 72 Тото Пункт, 85, 76а, 91, 79, Черни Връх 93, 76б, 97 А, Шумнатица Къща, 24, 16, 18, 14, 7, 17, 11, 10 Къща, 15, 9, Янтра 35, 28, 14, 16, 18, 10, Ястребец 2, 5, 6, 7На 22.07.2020 г./09:01 – 10:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Перник: 1-Ва 12, 10, 6, 8, 4, 2а, 17, 15, 26, 28, 19, 1, 13, 2а, 7, 24, 2, 64, 11, 16, 9, 3, 14, 18, 5, 18, 1, 10-та 2а, 10, 3, 7, 5, 8а, 1а, 8, 1а, 1, 2б, 11-та 64, 19, 28, 29а, 29, 62, 22, 58, 6а, 40, 37, 3, 24, 12, 5, 16, 41, 28а, 4, 25, 43, 17а, 23, 36, 10, 35, 1, 11, 49, 54, 39, 6, 50, 38, 17, 26, 1а, 42, 56, 21, 8, 7, 31, 14, 9, 2, 46, 15, 20, 52, 32, 44, 34, 45, 60, 27, 30, 12-та 32, 21, 19, 13, 17, 30, 28, 26, 19а, 11, 9, 12, 10, 15, 14, 5, 20, 7, 1, 18, 3, 16, 24, 8а, 6, 2, 13-та 27, 6, 1, 19, 12а, 11, 3, 9, 18, 15, 13, 4, 10а, 8, 5, 14а, 14, 17, 12, 2а, 11а, 25, 2, 23, 7, 14-та 31, 46, 30, 50, 54, 23, 40, 33, 28, 22, 18, 34, 32, 21а, 29, 15, 26, 48, 4, 27, 19, 17, 21, 16, 56, 13, 22а, 42, 38а, 36, 38, 24, 20, 15-та 10, 8, 2, 17, 8а, 16, 13, 7, 12, 15, 21, 1, 14, 8б, 9, 2а, 22, 11, 24, 4, 20, 6, 5, 16-та 1б, 19, 21, 2-ра 48б, 2, 46а, 18, 44, 20, 4, 12, 28, 16, 8, 2, 54, 52, 34, 2, 48, 50, 22, 24, 14, 10, 26, 32, 48, 48а, 1, 6, 42, 3-та 25, 40, 29, 9, 18, 8, 44, 14, 36, 23, 16, 19, 48, 30, 24, 27, 11, 13, 28, 46, 32, 10, 22, 38, 26, 42, 4-та 13, 21, 32, 23, 36, 34, 17, 19, 12, 7а, 14, 9, 24, 22, 7, 2, 1, 8, 3, 4, 5, 26, 6, 30, 20, 10, 5-та 20, 7-ма 14, 8-ма 11а, 39, 17, 37, 23, 12, 15, 19, 43, 27, 21а, 24, 14, 41, 8, 28, 33, 10, 21, 22, 20, 29, 18, 31, 19а, 25, 6, 35, 13, 11, 16, 9-та 8, 4, 2, 3, 2а, Ахтопол 31, 52, 50, 56, 54, 33, Балчик 26, 13, 24а, Бели Брег 11, 3, 9, 3, 5, 3а, 6, 7, 81, 10, 8, 3, Берковица 11, 15, 5, 3, 9, 13, 5, Битоля 18, 17, 12, Болград 2а, 2, 4, 4а, 1, 15, 7, 11, 8, 5, 10, 13, 6, 9, Брайла 1, Брацигово 71, 73, 74, 40, 65, 56а, 52, 51, 63, 54, 59, 60, 49, 64а, 46, 41, 66, 41, 50, 45, 43, 47, 53, 69, 72, 56, 39, 48, Брезник 103, 118, 107, 96, 124, 102, 104, 120, 130, 110, 116, 100, 94, 98, 92, 122, Варна 68, 72, 79, 34, 41, 48, 73, 55, 51, 65, 53а, 45, 77, 46, 64, 70, 51а, 54, 38а, 69, 61, 66, 57, 44, 75, 67, 47, 38, 53, 40, 62, 60, 59, 49, 42, 71, 63, 37, 35, 39, 58, 43, 50, 56, 52, Враца 89, 102, Граово До Бензиностанцията, 44, 36, 31, 36, 38, 32, 33, 40, 44а, 35, 42, 34, Дубровник 1, Есперанто 7, 1, 5, 9, 1, 2, 3, Етрополе 8, 10а, 9, 2, 5, 11, 7, 6, 4, 10, Илия Бешков 18а, 18, 16, Кв. Рудничар , Клепало 183, 181, 182, 166, Кърджали 88, 108, 80, 102, 100, 110, 104, 28, 60, 72, 74, 44, 73а, 67а, 53, 68, 13, 54, 24, 31, 25, 64, 46, 55, 33, 47, 55а, 66, 61, 37, 51, 63, 57, 62, 26, 23, 43, 32, 59, 29, 45, 65, 69, 42, 40, 64, 21, 30, 22, 67, 35, 49, 39, 75, 38, 58, 50, 36, 43, 48, 76, 34, 15, 51, 70, 19, 79, 73, 77, 17, 27, 41, Мелник 3, 1, 9, 7, 7, 11, 5, 2, 15, 13а, 13, Одрин 79, 75а, 81, 73, 83, 79, 65, 69, 69, 65, 75, 79б, 77, 89, 85, 79а, 67, 11, 43, 8, 13, 18, 37, 14, 39, 29, 93, 21, 43, 59, 57, 31, 14, 51, 63, 55, 29а, 2, 61, 3, 39, 49, 33, 17, 25, 4, 12, 9, 37, 41, 1, 19, 47, 6, 23, 35, Охрид 30, 32, 30, 32, 31, 35, 33, 28, 6, 12, 27, 29, 8, Павликени 4а, 16, 6, 8а, 7, 14, 4, 8, 2, 5, 10, 12, Пирот 19, 2, 17, 10, 12, 9, 13, 16, 21, 18, 27, 20, 22, 3, 6, 1, 23, 7, 11, 13, 8, Преспа 4, 3, 2, 8, 7, 1, 9, 5, 7а, 4, 8, 6, 14, 12, 13, 10, 15, 10, 19, 17, Прилеп 9, 7, 4, 3, 2, 1, 6, 14, 12, 18, 16, 5, 20, Проучване Рудник &Quot;Св.Анна&Quot;, 10, 13, 12, 13, 17, 12, 16, 3, Вл.Тричков До Супера, Магазин, 1, 5, Автомивка, 7, 9, 11, 19, С/УБл.7, 18, 15, 9, До Супера, Рудничар 7, Магазин, 40, Павилион, Русе 38, 51, 50, 47, 34, 41, 31, 42, 39, 29, 56, 40, 33, 54, 36, 60, 37, 45, 48, 35, 32, 43, 52, 44, 32, 64, 62, 58, 46, 27, 30, 25, 28, 23, Самара 2, 8, 11, 8, 6, 1, 10, 5, 3, 7, 10, 17, 15, 21, 14, 12, 19, 13, 19а, 23, 18, Св.Св.Кирил И Методий 29, Свищов 11, 3, 15, 1, 13, 9, 7, 17, 11а, Севлиево 21, 22а, 26, 23, 31, 29а, 22, 29, 16, 20, 25, 27а, 24а, 19а, 23а, 18, 24, 27, 19, 8, 3, 6, 13, 2а, 7, 5, 2, 9, 11, 7а, 1, Стара Чешма 13, 15а, 18а, 22, 40, Фургон, 29а, 19, 10, 30, 16, 23, 17а, 24, 18, 27а, 17, 29, 14, 25, 37, 16а, 32, 26, 20, 28, 12, 27, Твърди Ливади 39, 43, 46, 42, 48, Троян 11, 8, 10, 4, 6, 5, 12, 7, 1, 9, Трън 2, 6, Угърчин 9, 11, 2, 7, 8, 1, 13, 6, 4, 12, 10, 3, УПИ V Кв.7 Кв.Рудничар , Цанко Церковски 22, Шумен 42, 21, 30, 17а, 26, 29, 17, 23, 38, 40, 32, 34, 36, 27, 27, 19, 28, 17а, До Спортна ЗалаНа 22.07.2020 г./09:01 – 15:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 15:00 ч./ – Люлин, Общ. Перник: VIII-491 , Втора 59, Двадесет И Втора 5, 1, 3, Двадесет И Трета 2, Двадесет И Четвърта 37, Осемнадесета 4, 14, 1, Първа 64, 103, 16, 89, 73, 85, 56, 71, 68, 66, 92, 84, 57, 95 А, 86, Седемнадесета 6, Трета 7, 10, Тридесет и Осма 3, 7, 15, 9, 17, 1, Тридесет и Седма 3, 2, 1, 6, 4, 8, Тридесет и Шеста 3, 1, 4, 2, 5, 7, Шеснадесета 27, 21, 2, 37, 23, 19, 3, 13, 29, 35, 31, 74, 72На 23.07.2020 г./08:00 – 09:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Перник: Арчар 2, 1, 7а, 4, 6, 7б, Бела Вода 300, 285, 284, 301, 281, 299, 287, 296, 291, 288, 297, 280, 290, 278, 298, 293, 292, 282, 293, 294, 289, 284, 295, Бели Кладенци 7, 4, 1, 8, 5, 9, 14, 8, 19, 15, 17, 18, 24, 10, 10а, 22, 20, 12, 11, 13, Бистрица 1, 3, Будиславец 35, 47, 37, 30, 32, 45, 43, 33, 15, 17, 1, 4, 14, 12, 9, 21, 6, 11, 17а, 3, 5, 23, 16, 13, 19, Бързия 12, 14, 4, 6, 8, 2, Васил Левски , Вит 6, 3, 12, 3а, 1, Въча 3, 5, 4, 2, Голо Бърдо 9, 3, 10, 19, 26, 27, 16, 7, 4, 6, 15, 32, 30, 14, 12, 38, 34, 24, 1, 11, 28, 21, 36, 8, 17, 23, 17, 25, 22, 2, 19, Горицвет 1, Джерман 2, 1, 18, 4, 16, 8, 12, 3, 14, 6, Железни Заводи 53, Захари Зограф 22, 18, 20, 35, 41, 37, 33а, 26, 31, 45, 41а, 16, 43, 16а, 29, 39, 35, 24, 29, 11, 9, 27, 1, 25, 15, 17, 4, 21, 3, 13, 8, 12, 23, 19, 6, 10, 93, 60, 105, 74, 95 Къща, 72, 111, 99, 83, 80б, 58, 95, 80, 61, 101, 70, 87, 78а, 76, 62, 70, 107, 67, 72, 110, 91, 77, 103, 75, 89, 62, 86, 85, 78, 84, 97, 79, 113, 115, 44, 42, 50, Павилион, 65, 54, 36, 59, 36, 69, 46, 67, 38, 53, 56, 71, 63, 30, 55, 61, 40, 61, 73, 49, 51, 32, 57, 48, 51, 52, 63, 61, Златна Панега 8а, 10, 9, 1, 5, 11, 4, 8, 12, 6, 3, Иван Асен Втори 90, Калкас 12, Кап.Петко Войвода 16, Караманица 31, 13, 70, 50, 22, 9, 16, 72а, 41, 89, 103, 38, 15, 62, 28, 64, 53, 95, 47, 27, 18, 101, 77, 79, 25, 83, 33, 51, 5, 10, 24, 23, 87, 48, 52, 45, 29, 62, 6, 76, 57, 3, 85, 43, 19, 39, 90, 65, 11, 68, 40, 91, 32, 30, 56, 86, 8, 81, 88, 7, 12, 37, 14, 74, 82, 17, 21, 55, 69, 44, 26, 80, 106, Дърводелна Работилница, 106, Кариери , Китка 10, Кладенец 6, 8, 11, 2, 5, 3, 7, 19, 21, 17, 23, Колуница 48, 21, 13, 46, 26, 15, 19, 17, 42, 11, 23, 42, 44, 30, 40, 25, 34, 32, 6, 7а, 22, 8а, 1, 7в, 16, 10, 20, 12, 7б, 6, 4, 14, 8, 18, 1, Кристал, Кристал Блокове 20, Изолатор за Кучета, 28, 12, 11а, 11, Куциян 3, 6, 4, 7, 2, Луда Яна 2/4, 26, 26, 8, 5, 18, 20, 24, 6, 16, 10, 22, 4, Люлин 173, 163, 155, 145, 114, 115, 120, 151, 153, 169, 187, 177, 149, 135, 159, 157, 183, 155, 191, 117а, 141, 147, Люлякова 4, 10, 8, 12, 5, 6, 14, 7, 3, Майска Роза 5, 8, 7, 4, 9, 3, 1, 6, 2, Манастирски Път 1, 6, 1а, 4, 10, 3, 8, 2, Мах.Ракьовец Вила, 1, 1, Местн.Шевърляк 36, 15, Металик 31, 34, 30, 29, 35, 28, 36, 33, 32, 2, 3, 9, 20, 17, 24, 7, 10, 18, 19, 26, 11, 14, 6, 3а, 13, 7, 25, 12, 23, 4, 1, 8, 21, 27, Мир 2, 3, 5, 4, Младост 2, 1, 1, 5, 3, 4, Нов Живот 4, 2, 12а, 1, 6, 3, Осъм 2, 1, 4, Отдих 12, 19, 14, 6, 4, 5, 29, 33, 7, 31, 21, 10, 3, 17, 13, 9, 1, 25, 15, 27, 2, 11, Палма 126, 128, 170, 138, 168, 144, 130, 134, 146, 171, 132, 117, 142, Победа 27, 35, 37, 25, 26, 32, 33, 28, 26, 30, 29, 31, 19, 12, 9, 11, 14, 14а, 23, 4, 8, 13, 2, 22, 16, 9, 21, 17, 1, 3, 6, 5, 20, 18, 10, 7, 2а, 43, 45, 47, 51, Ропотамо 10, 12, 13, 3, 11, 9, 6, 8, 7, 1, 2, 14, Рудничар 2, 10, 8, 4, 12, 6, Съзлийка 2, 8, 3, 1, 5, 2а, 1 Сазлийка 1, 7, 6, Тополница 2, 6, 1, 4, 11, 7, 9, 5, 3, 8, 13, Шамък 117, 117а, Вила, Къща, 179На 23.07.2020 г./13:01 – 16:00 ч./ – Перник: Гарата 1, Железничарска 7, Княз Александър Батенберг 11, 5, Отец Паисий 45, 56, с/у Съда, 45а, 45, Тото Пункт, Гарова Градинка, 54, Паркинг Зад Съдебната Палата , Търговска 42, 44, 35, 35, 42, 38, 35, 34, 46, 37, 35, 33, 34, 36, 38, 33, 46, 40, Павилион, 36, 38, Павилион, ГаратаОбщина Радомир На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 25.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Стефаново, Общ. Радомир: Мах.Егреците Къща, Пи 604 Кв.101 , УПИ Іx-1083, 1084На 21.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Друган: Vі-485, Кв. 45Община Трън На 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – Бусинци: Мах.Трап, КъщаНа 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Главановци, Общ. ТрънНа 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън: Вила, КъщаНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 09:01 – 16:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – Дълга Лука: УПИ Iv-71, Кв.17На 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – с.ВидрарНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – Вукан: УПИ Iii-130 Кв.12На 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – с.Горна МелнаНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – с.ГорочевциНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – с.ДокьовциНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – с. Долна МелнаНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – с.ЕловицаНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – с.КостуринциНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – с.КъшлеНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – с. Лева РекаНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – с.Мрамор, Общ. ТрънНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – с.ПенкьовциНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – с.РадовоНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – с.СтайчовциНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – част с. Долна МелнаНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч.; 09:01 – 10:30 ч.; 14:01 – 16:30 ч./ – Шипковица: 400053 , Бивш Стопански ДворНа 23.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – част от с. ГлоговицаНа 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – с.Велиново
Област Плевен Община Белене На 21.07.2020 г./09:31 – 09:45 ч.; 14:00 – 15:30 ч./ – Петокладенци: 189004 , Веселин Чунев 5, 4, 9, 15, 22, 8, 7, Витоша 18, 19, 20, 26, 24, 22, 38, 56, 34, 52, 37, 53, 44, 48, 47, 49, 46, 54, 55, 13, 43, 36, 40, 51, 17, 31, 41, 33, 35, 57, 15, 45, 39, 42, 30, 11, 10, 6, 27, 2а, 12, 4, 29, 32, 25, 1, 7, 3, 8, 14, 2, 9, 5, 16, 21, 28, 19, 23, 63, 61, 58, 62, 64, 71, 73, 59, 65, 69, Дунав 12, 28, 10, 36, 30, 22, 14, 4, 6, 20, 84, 18, 82, 16, 2, 32, Евлоги Чунев 11, 3, 2, 10, 5, 15, 8, 9, 6, 16, 4, 19, 7, 24, 30, 26, 5, Крум Христов 11, 5, 7, 9, 8, 27, 10, 19, 9, 12, 15, 20, 17, 16, 18, 14, 21, 33, 40, 42, 34, 25, 35, 38, 44, 22, 21, 36, 30, 32, 23, 28, 26, 54, 65, 75, 74, 47, 60, 57, 78, 48, 55, 59, 58, 62, 67, 69, 56, 50, 43, 45, 77, 41, 76, 49, 68, 61, 72, 70, 52, 66, Огоста 9, 15, 11, 20, 23, 21, 37, 33, 1, 6, 29, 5, 8, 13, 7, 16, 22, 25, 12, 3, 35, 11, Осъм 64, 22, 48, 54, 56, 44, 40, 46, 42, 30, 32, 26, 50, 62, 60, 34, 28, 52, 66, 20, 26, 14, 3, 5, 18, 2а, 24, 7, 9, 10, 16, 11, 12, 2, 22, 6, Петко Блажев 1, 3, 20, 10, 2, 4, 5, 8, Пирин 6, 40, 1, 44, 46, 42, 13, 11, 1, 8, 22, 16, 29, 18, 20, 21, 27, 23, 31, Първи Стоп Двор , Рила 2, 5, 8, 1, Христо Генов 15, 32, 5, 36, 42, 40, 13, 11, 12, 34, 14, 8, 44, 30, 2, 1, 4, 3, 28, Шипка 32, 12, 1, 21, 16, 2, 8, 3, 11, 9, 7, 22, 19, 36, 24, 28, 18, 4, 14, 20, 6, 15, 17, 34, 22, Янтра 5, 3, 14, 5а, 1, 7, 19, 20, 16, 14, Стр Кв 73-74, 1На 21.07.2020 г./09:31 – 09:45 ч.; 14:00 – 15:30 ч./ – Стежерово: Аксаков 2, 4, 11, 1, 1, Ал.Константинов 21, 27, 45, 35, 6, 31, 4, 13, 9, 7, 2, 41, 29, 5, 47, 43, 17, 23, 11, 33, 3, 19, 15, 49, 71, 75, 51, 57, 87, 85, 53, 55, 89, 79, 81, 67, 61, 77, 59, 69, Антон Страшимиров 5, 2, Асен Златаров 11, 4, 16, 6, 9, 17, 1, 12, 5, 18, 8, 7, 22, Асен Халачев 9, 5, 2, 11, 3, 7, Балкан 5, 10, 8, 11, 9, 12, 8, 22, 14, Беласица 9, Борко 12, 9, 2, 1, 6, 4, 3, 7, 9, 11, Вапцаров 5, 4, 12, 8, 2, 20, 18, Васил Левски 6, 6, 2, Вежен 1, 3, Вела Пеева 12, 6, 16, 8, 11, 4, 2, 10, Виктория 13, 2, 5, 3, Вл.Заимов 6, 1, 5, 4, 9, Вл.Тричков 1, 11, 7, 9, 17, 13, 4, 15, Г.Бенковски 6, 3, 22, 24, 18, 13, 11, 20, Г.Кирков 11а, 9, 11, 2, 3, 4, 1, 7, Гатю Коларов 6, 8, 12, 10, 16, 2, 14, 4, 26, 17, 28, 9, 34, 18, 24, 15, 5, 20, 38, 19, 21, 7, 25, 22, Гео Милев 6, 4, Гоце Делчев 6, 25, 9, 11, 13, 15, 18, 3, 19, 1, 4, 7, 21, 17, 12, 5, 8, Д.Бендерски 1, Д.Грънчаров 3, 1, Данко Великов 3, 7, 5, 15, 1, Димо Хаджидимов 4, 6, 10, 8, Дунав 6, 9, 33, 21, 35, 31, 27, 25, 29, 23, Жданов 3, 6, 1, 9, 10, Ив.Вазов 23, 20, 4, 14, 36а, 12, 24, 35, 13, 16, 42, 44, 19, 27, 6, 32, 18, 11, 30, 33, 7, 37, 9, 10, 34, 28, 2, 29, 31, 40, 17, 8, 36, 26, 22, 15, 52, 54, 50, 39, Йорданка Николова 10, 4, 3а, 6, 7, 1, Л.Каравелов 8, 10, 12, 10, Л.Станев 1, Люляк 8, 6, 2, 1, 3, 16, Малчика 3, 5, 9, 2, Маршал Толбухин 5, 3, 2, 4, 1, Младен Блажев 1, 2, 4, 10, 11, 7, 12, 3, 5, Морава 2, 5, 1, 6, 4, Николай Корнев 21, 46, 36, 48, 44, 38, 50, 27, 31, 35, 23, 37, 42, 34, 17, 14, 4, 16, 20а, 3, 30, 24, 13, 32, 18, 5, 15, 18а, 12, 13б, 9, 7, 22, 38, 10, Петко Денев 20, 17, 3, 1, 8, 7, 4, 11, 15, 13, 19а, 10, Петко Напетов 16, Пирин 12, Райко Даскалов 6, 2, Рила 2, 1, 6, 8, Ропотамо 1, Сенко 13, 9, 2, 4, 7, 15, 3, 1, 3, Стара Планина 1, 10, 3, 2, 6, 15, 7, 4, 5, 12, Стела Благоева 9, 10, 8, 1, 6, 7, 2, 3, 4, УПИ Viii-720, Кв.119. , Христо Ботев 9, 25, 2а, 29, 21, 11, 13, 3, 17, 15, 19, 27, 2, 23, 31а, 35, 33, 43, 31, 41, 37, Христо Кабакчиев 4, 1, 5, Христо Смирненски 4, 8, 1, 2, 3, 7, Цанко Церковски 4, 1, 20, Яне Сандански 6, Vt 5515На 21.07.2020 г./09:31 – 15:00 ч./ – Стежерово: Аксаков 2, 4, 11, 1, Ал.Константинов 21, 27, 45, 35, 6, 31, 4, 13, 9, 7, 2, 41, 29, 5, 47, 43, 17, 23, 11, 33, 3, 19, 15, 49, 71, 75, 51, 57, 87, 85, 53, 55, 89, 79, 81, 67, 61, 77, 59, 69, Антон Страшимиров 5, 2, Асен Златаров 11, 4, 16, 6, 9, 17, 1, 12, 5, 18, 8, 7, 22, Асен Халачев 9, 5, 2, 11, 3, 7, Балкан 5, 10, 8, 11, 9, 12, 8, 22, 14, Беласица 9, Борко 12, 9, 2, 1, 6, 4, 3, 7, 9, 11, Вапцаров 5, 4, 12, 8, 2, 20, 18, Васил Левски 6, 6, 2, Вежен 1, 3, Вела Пеева 12, 6, 16, 8, 11, 4, 2, 10, Виктория 13, 2, 5, 3, Вл.Заимов 6, 1, 5, 4, 9, Вл.Тричков 1, 11, 7, 9, 17, 13, 4, 15, Г.Бенковски 6, 3, 22, 24, 18, 13, 11, 20, Г.Кирков 11а, 9, 11, 2, 3, 4, 1, 7, Гатю Коларов 6, 8, 12, 10, 16, 2, 14, 4, 26, 17, 28, 9, 34, 18, 24, 15, 5, 20, 38, 19, 21, 7, 25, 22, Гео Милев 6, 4, Гоце Делчев 6, 25, 9, 11, 13, 15, 18, 3, 19, 1, 4, 7, 21, 17, 12, 5, 8, Д.Бендерски 1, Д.Грънчаров 3, 1, Данко Великов 3, 7, 5, 15, 1, Димо Хаджидимов 4, 6, 10, 8, Дунав 6, 9, 33, 21, 35, 31, 27, 25, 29, 23, Жданов 3, 6, 1, 9, 10, Ив.Вазов 23, 20, 4, 14, 36а, 12, 24, 35, 13, 16, 42, 44, 19, 27, 6, 32, 18, 11, 30, 33, 7, 37, 9, 10, 34, 28, 2, 29, 31, 40, 17, 8, 36, 26, 22, 15, 52, 54, 50, 39, Йорданка Николова 10, 4, 3а, 6, 7, 1, Л.Каравелов 8, 10, 12, 10, Л.Станев 1, Люляк 8, 6, 2, 1, 3, 16, Малчика 3, 5, 9, 2, Маршал Толбухин 5, 3, 2, 4, 1, Младен Блажев 1, 2, 4, 10, 11, 7, 12, 3, 5, Морава 2, 5, 1, 6, 4, Николай Корнев 21, 46, 36, 48, 44, 38, 50, 27, 31, 35, 23, 37, 42, 34, 17, 14, 4, 16, 20а, 3, 30, 24, 13, 32, 18, 5, 15, 18а, 12, 13б, 9, 7, 22, 38, 10, Петко Денев 20, 17, 3, 1, 8, 7, 4, 11, 15, 13, 19а, 10, Петко Напетов 16, Пирин 12, Райко Даскалов 6, 2, Рила 2, 1, 6, 8, Ропотамо 1, Сенко 13, 9, 2, 4, 7, 15, 3, 1, 3, Стара Планина 1, 10, 3, 2, 6, 15, 7, 4, 5, 12, Стела Благоева 9, 10, 8, 1, 6, 7, 2, 3, 4, УПИ Viii-720, Кв.119. , Христо Ботев 9, 25, 2а, 29, 21, 11, 13, 3, 17, 15, 19, 27, 2, 23, 31а, 35, 33, 43, 31, 41, 37, Христо Кабакчиев 4, 1, 5, Христо Смирненски 4, 8, 1, 2, 3, 7, Цанко Церковски 4, 1, 20, Яне Сандански 6, Vt 5515На 21.07.2020 г./14:00 – 15:30 ч./ – Божурлук: Албатрос 9, 8, 11, 7, 13, 2, 4, 5, 1, 14, Албена 3, 1, Виктория 3, 7, 1, 2, Даскал Ников 1, 3, 4, 10, 1а, 32, 2, 5, 33, 7, 21, 19, 17, 23а, 28, 14, 9, 29, 23б, 6, 30, 20, 22, 26, 13, 11, 25, 27, 12, 8, 18, 15, 32, 16, 31, 23, Зорница 6, 1, 4, Йордан Миланов 30, 34, 23, 37, 48, 35, 26, 40, 21, 32, 27, 24, 22, 39, 42, 20, 17, 19, 38, 50, 36, 52, 25, 33, 41, 4, 13, 14, 9, 3, 2, 6, 10, 5, 15, 1, 8, 16, 12, 7, Лом 2, 1, Мургаш 1, 4, 2, Никола Петков Караников 28, 11, 21, 22, 26, 14, 2, 20, 15, 33, 5, 16, 9, 6, 3, 8, 12, 24, 18, 19, 10, 7, 4, 1, 13, 35, 29, 31, 23, Огоста 2, Осъм 1, Пирин 10, Прохлада 6, 1, 4, 2, 8, 14, Рожен 1, Ропотамо 2, Сидер Юнак 20, 14, 10, 12, 8, 4, 6, 18, 16, Средна Гора 11, Тунджа 3, 1, 2, Хвойна 4, 1, 2, 3, Черни Връх 2, 3, Шипка 7, 3, 1, 2, 6На 21.07.2020 г./14:00 – 15:30 ч./ – Татари: 177014 , Алеко Константинов 1, 2, 7, 3, 17, 14, 15, 11, 21, 5, 16, 6, Бузлуджа 1, 4, 2, 8, Васил Друмев 1, 3, Васил Коларов 24, 27, 20, 22, 29, 35, 31, 25, 15, 5, 4, 21, 1, 19, 9, 3, 17, 18, 12, 11, 23, 14, Васил Левски 5, Витоша 2, 8, 6, Г.С.Раковски 1, 4, 11, 5, 6, 3, Генерал Гурко 9, 5, 1, 4, 13, 7, Генерал Скобелев 1а, 3, 5, Георги Бенковски 2, 7, 8, 5, 9, 1, 6, Георги Димитров 22, 57, 41, 24, 59, 55, 51, 30, 43, 26, 65, 47, 45, 53а, 63, 28, 39, 6, 36, 37, 8, 10, 33, 31, 35, 54, 80, 72, 103, 83а, 42, 40, 74, 48, 95, 52, 97, 60, 75, 44, 70, 58, 81, 46, 85, 56, 87, 73, 91, 79, 67, 62, 101, 78, 68, 77, 64, 65, 89, 68а, 50, 13, 19а, 23, 29, 5, 7, 21, 27, 9, 25, 4, 1, Димчо Дебелянов 1, 2, 9, 7, Дойран 5, 7а, 9, 14, 7, Илинден 1, 2, 5, 3, Кирил И Методий 2, 6, 1, Коста Шишманов 70, 37, 72, 66, 42, 47, 68, 60, 54, 58, 48, 52, 43, 40, 38, 46, 64, 31, 18, 34, 22, 2, 32, 14, 28, 19, 23, 36, 29, 20, 15, 4, 6, 26, 24, 27, 12, 17, 10, 25, Крум Тончев 35, 29, 31, 14, 7, 11, 21, 18, 6, 2, 25, 23, 16, 19, 9, Любен Каравелов 13, 4, 9, 10, 2, 3, 11, 5, 1, Н.Й.Вапцаров 4, 18, 5, 10, 6, 3, 14, 21, 1, 12, 8, 7, 2, Помпена Ст-Я, 11, 20, 13, 15, 32, 36, 28, 9, 34, 26, 30, 17, 22, 24, Отец Паисий Хилендарски 2, 4, 1, П.Р.Славейков 8, 4, 7, 5, 10, 16, 2, 12, 14, Панайот Волов 2, 6, 4, Първи Стоп Двор , Радецки 7, 1, 4, 10, 9, 5, 12, Рила 2, 7, 1, 9, 5, Слави Алексиев 7, 4, 11, 8, 7а, 6, 5, Стефан Караджа 2, 9, 13, 6, 3, 10, 11, 19, Странджа 8, 9, 6, 20, 10, 13, 18, 15, 12, 4, 3, 2, 11, Хаджи Димитър 4, 5, 11, 1, Хр.Смирненски 2, 8, 1, Христо Кърпачев 1, 9, 2, 4, 7, 3, 8, 6, 5, Цветан Спасов 7, 3, 2, 1, Шипка 3, 5, 1, 7, 11, 15, М-та Край СелоНа 23.07.2020 г./09:00 – 10:30 ч./ – Белене: Ал Стамболийски 46, 44, 42, 48, Градище 1в, Кочани 1а, 4, 2, 1б, 1, Любен Каравелов 47, 41, 43, 45, Майор Кочев 34, 8, 11, 3, 26, 16, 13, 22, 14, 16а, 7, 15, 13а, 6, 2, 9, 20, 3а, 19, 18, 17, 11а, 14а, 12, 5, 28, 10, 1б, 32, 4, Милан Василев 25, 20, 14, 22а, 27б, 24, 18, 23, 27, 27а, 26, 21, 29, 16, 16а, 22, 33, 31, Радецки 12, 10, 8, 19, 13, 15, 17, Райко Даскалов 8 А, 8, 10, 7, 14, 5, 10а, 9, 11, 12, 18а, 13, 13а, Свищовска 7, 1, 8, 12, 4, 6, 7а, 2, 3, 10, 5, Стефан Караджа 14а, 15, 14, 17, 19, 10а, 10, 13, 11, 12, Черно Море 4, 6, 7, 2, 8, 5, 1На 23.07.2020 г./09:01 – 10:00 ч./ – Татари: Алеко Константинов 1, Васил Коларов 24, 27, 20, 22, 29, 35, 31, Генерал Скобелев 1а, Георги Димитров 22, 57, 41, 24, 59, 55, 51, 30, 43, 26, 65, 47, 45, 53а, 63, 28, 39, Н.Й.Вапцаров 4, 18, 5, 10, 6, 3, 14, 21, 1, 12, 8, 7, П.Р.Славейков 8, 4, 7, 5, 10На 23.07.2020 г./10:01 – 11:16 ч./ – Татари: 177014 , Бузлуджа 1, 4, 2, Генерал Гурко 9, 5, 1, 4, 13, 7, Генерал Скобелев 5, Георги Димитров 54, 80, 72, 103, 83а, 42, 40, 74, 48, 95, 52, 97, 60, 75, 44, 70, 58, 81, 46, 85, 56, 87, 73, 91, 79, 67, 62, 101, 78, 68, 77, 64, 65, 89, 68а, 50, Кирил И Методий 2, Коста Шишманов 70, 37, 72, 66, 42, 47, 68, 60, 54, 58, 48, 52, 43, 40, 38, 46, 64, Крум Тончев 35, 29, 31, Отец Паисий Хилендарски 2, 4, 1, Цветан Спасов 7, 3На 23.07.2020 г./11:00 – 12:00 ч./ – Белене: Апостол Високов 5, 11, 8а, 13а, 7а, 10, 22, 8, 24, 17, 18, 2, 7, 12, 15, 17а, 1, 16, 21, 13, 4, 19, 3, 6а, 6, 14, 9, 20, 19а, Вит 9, 4, Гео Милев 5, 6, 14, 12, 11, 3а, 2б, 7, 5а, 8, 3, 2а, 9, 4, 6а, 1, 2, Дунав 42, 17, 29, 48, 56, 46, 50а, 23, 27, 44, 52, 54, 33, 36а, 31, 38, 48а, 40, Ловна 5, 3, 7, 1, Местност Лунгата , Тетово 6, 4, Фердинад Дечев 44, Христо Смирненски 3, 9, 4, 1, 5, 2, 7На 24.07.2020 г./13:46 – 16:00 ч./ – Белене: Апостол Високов 5, 11, 8а, 13а, 7а, 10, 22, 8, 24, 17, 18, 2, 7, 12, 15, 17а, 1, 16, 21, 13, 4, 19, 3, 6а, 6, 14, 9, 20, 19а, Вит 9, 4, 1, 7, 2, 5, 3, Волов 11, 1 Б, 5, 1, 14, 8, 9, 3, 2 А, 7, 1а, 11 А, 2, 1 А, 6, 15, 5 А, 10, 13, 4, 8 А, Гео Милев 25, 24, 28 А, 26, 18а, 21, 22, 19, 18, 15, 23, 13, 30, 20, 15 А, 27, 16, 5, 6, 14, 12, 11, 3а, 2б, 7, 5а, 8, 3, 2а, 9, 4, 6а, 1, 2, Драва 5, 3, 1, 8, 10, 6, 2, 4, Дунав 42, 17, 29, 48, 56, 46, 50а, 23, 27, 44, 52, 54, 33, 36а, 31, 38, 48а, 40, 2, 19, Здравец 2 А, 3 А, 1, 4, 6 А, 5 А, 2, 5, Иван Вазов 21, 38, 36 А, 17, 36 Б, 36 В, 36, 19, 21а, 26, 28, 28а, 34, 15а, 15, 32, 15б, 30, Кантон , Кирил И Методий 49, 33, 37, 52а, 46, 52б, 54а, 48а, 54, 43, 42, 35, 52, 39, 45, 50, 48, 35а, 40, 41, 44, Клокотница 5, 4, 9, 5а, 11, 1, 10, 7, 6, 8, 3, 2, Ловна 5, 3, 7, 1, Местност Лунгата , Одрин 6, 5, 12, 1, 3, 8, 8 А, 10, 9, 7, 14, 4, 2, 1а, 8 Б, Първи Май 16, 11, 12 А, 19 А, 13, 22, 6, 7, 40, 4, 15, 28, 12, 1, 30, 14, 19, 8, 2 А, 10, 2, 36, 9, 17 А, 42, 17, 21, 18, 38, 34, 3, 11 А, 5 А, 19 Б, 15 А, 9 А, 26, 5, 17а, 32, 20, Тетово 6, 4, Фердинад Дечев 51, 43, 58, 45, 46, 52, 62, 60, 49, 53а, 54, 64, 50, 48, 53, 56, 62 А, 47а, 36, 32, 23, 20а, 25, 26, 20, 27, 18, 23а, 38, 34б, 42, 37, 33, 22, 29, 24, 28, 34а, 39, 31, 40, 35а, 35, 41, 26а, 44, Фердинанд Дечев 55, 21, Христо Смирненски 3, 9, 4, 1, 5, 2, 7, 17, 24а, 23, 27, 18а, 12а, 14, 22, 11, 20, 25, 13а, 12, 6, 24, 21, 19, 17а, 8, 18, ОвчарникОбщина Гулянци На 20.07.2020 г./08:31 – 15:00 ч./ – Гулянци: Ал Стамболийски 37, 29, 26, 33б, 33, 35, Бачо Киро 20, 16, 17, 14, Бузлуджа 2, В. Петлешков 15, 24, 9, 11, 26, 30, 17, 28, 13, 32, Г.С.Раковски 48, 34, 47, 44, 43, 55, 50, 30, 2, 51, 31, 46, 40, 57, 32, 42, 38, 53, 59, 36, 49, 45, Гецов Геран , Зора 6, 2, Иван Асен II 29, 28, 3, 30, 31, 25, 27, Иван Вазов 14, 2, 26, 24, 16, 20, 6, 18, 22, 10, 4, Кирил и Методий 18, 23, 27, 20, 21, 10, 19, 25, 39, 14, 16, 15, Крайречна 2, 4, Любен Каравелов 6, 4, 1, 10, 2, 3, 8, Мизия 18, 3, 24, 22, 16, 5, 8, 20, 14, 8а, 10, 26, Милин Камък 3, 2, 4, 14, 7, 10, 12, 8, 5, 9, 6, 1, Московска 8, 7, 13, 12, 1, 6, 5, 11, 11а, 9, 3, 15, 2, 17, 16, Неофит Рилски 1, Никола Вапцаров 5, Никола Ракитин 17, 1, 12, 13, 7, 14, 23, 18, 11, 8, 5, 10, 4, 16, 20, 19, 2, 15, 21, 6, 25, 9, Опълченска 1, 4, 14, 20, 12, 2, 13, 12 А, 9, 6, 5, 23, 8, 27, 17, 19, 22, 25, 11, 21, 3, 7, 10, Плевен 26, 29, 22, 27, 16, 21 А, 28, 23, 25, 14, 20, 32, 16 А, 24, 12, 30, 18 А, 34, Рила 8, 13, 7, 10, 5, 14, 1, 6, 12, 3, 2, 11, Софроний Врачански 12, Филип Тотю 3, 7, 1, 2, 9, Хаджи Димитър 3, 4, 1, 6, 9, 18, 16, 17, 28, 26, 24, 11, 12, 15, 13, 14, 22, 20, 19, Хан Крум 3, 1, 7, 5, 4, 2, 6, Христо Ботев 9, 29 А, 19, 10, 4, 15, 31, 35, 13, 1, 8, 20, 12, 11, 26, 25, 22, 16, 21, 24, 7, 33, 5, 29, 2, 17, 37, 14, 23, 27, 3, 28, Цанко Церковски 2, 10, 1, 12, 14, 11, 4, 3, 9, 5, 8, 13, 7, Чайковска 2, 8, 10, 4, 6, 9, 7, 11, 3, 5, Яне Сандански 14, 16, 7, 11, 17, 10, 5, 19, 3, 1, 21, 2, 23, 15, 20, 29, 18, 27, 9На 20.07.2020 г./10:01 – 12:16 ч./ – покрайнините на с.СомовитОбщина Долна Митрополия На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Брегаре: Георги Димитров 28, 25, 4, 2, 21, 19, 27, 10, 16, 31, 23, 6, 9, 8, 12, 11, 29, 5, 14, 7, 17, Искър 2, 3, Пролетарска 3, 7, 1, 5, 9, Христо Ботев 2На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Ставерци: Беласица 4, 1, 3, 6, В Иванов 25, 14, 12, 7, 28, 3, 32, 24, 8, 4, 34, 6, 21, Гаврил Генов 5, 2, Иван Вазов 2, 23, 27, Калето 5, 11, .19, 2, 7, 8, 25, 9, 13, 21, 4, 23, 12, 3, 6, 14, 1, Кирил И Методий 12, Кочо Честименски 4, 5, 11, 1, 17, 2, 3, 15, 7, 9, 26, 30, 14, 12, 32, Лев Толстой 4, 3, Максим Горки 12, 15, 8, 17, Неофит Рилски 11, Отец Паисий 13, 11, 15, 12, 10, Славянска 2, Хан Аспарух 1, 3, Цветан Гевезовски 10На 22.07.2020 г./09:01 – 15:16 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 15:16 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 15:16 ч./ – Тръстеник, Общ. Долна Митрополия: Бузлуджа 32, 16, 34, 26, 28, Десети Декември 7, 9, 11, 4, 5, 1, 3, 2, 6, Любен Каравелов 4, 5, 3, 6, 7, 2, 1, 9, Мадара 9, 15, 14, 4, 11, 2, 6, 17, 18, 1, 8, 16, 5, 7, 9а, 19, 13, 12, 3, Малчика 4, 5, 6, 10, 8, 3, 1, Никола Вапцаров 22, 33, 27, 15, 10, 30, 19, 11, 7, 5, 14, 21, 31, 17, 29, 13, 26, 20, 9, 16, 18, 24, 12, 8, Освобождение 5, 6, Ропотамо 8, 1, 6, 3, 4, 10, 5, 56, Софроний Врачански 3, 14, 2, 8, 16, 10, 5б, 6, 4, 18, 12, 1, 20, Стефан Караджа 32, 21, 17, 47, 15, 29, 28, 30, 45, 43, 25, 31, 33, 41, 37, 26, 35, 39, 23, 24, 13, 11, 19, Хан Кубрат 3, 6, Христо Смирненски 30, 35, 24, 26, 15, 11, 19, 22, 13, 7, 33, 25, 31, 9, 20, 27, 17, 23, 28, Царевец 16, Чавдар 18, 22, 14, 21, 16, 24, 19, 20, 17, Яне Сандански 23, 27, 19, 17, 21Община Долни Дъбник На 20.07.2020 г./08:16 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./08:16 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:16 – 16:30 ч./ – част от с. Ясен, Общ. ПлевенНа 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Горни Дъбник: 23 Септември 1, Ал Стамболийски 2, 3, 8, 4, Ангел Кънчев 9, 5, 10, 7, 3, 6, 8, 1, Баба Тонка 11, 24, 9, 15, 5, 12, 7, 22, 6, Васил Априлов 5, 8, 12, 10, 3, 4, 6, 2, 7, Васил Левски 1, Васил Левски 11, 6, 16, 25, 27, 21, 13, 28, 32, 5, 14, 26, 4, 22, 12, 7, 30а, 15, 19, 23, 2, 18, 20, 10, 29, 9, 30, 8, 17, 34, 24, Васил Петлешков 7, 1, 2, 3, 5, Вела Пеева 8, Виктор Юго 2, Вл Заимов 15, 9, 11, 13, Вл И Ленин 26, 23, 37, 40, 36, 33, 2, 17, 9, 35, 32, 16, 19, 45, 27, 39а, 34, 30, 7, 11, Вл И Ленин 4, Г Бенковски 12, 10, 6, 8, Г. Бенковски 14а, 24, 18, 19, 14, 5, 22, 7, 11, 15, 20, 16, 13, Г Г Деж 33, Г. Г. Деж 8, 10, 6, 4, 1, 18, 2, Г. Димитров 81, 73а, 56, 80, 79 Центъра, 14, 54, 52, 83, 75, 48, 102, 100, 98, 84, 77, 64, 79, 88, 96, 58, 86, 2, Г Димитров 25, 2, 3, 8, 23, 12, 11, 37, 41, 29, 35, 1, 6, 7, 13, 43, 14, 5, 10, 17, 39, 31, 16, 27, 9, 12а, 21, Г Пърличев , Ген Лавров 18, 8, 2, 50, 4, 14, 6, 12, 10, 16, Ген Лавров 48, 40, 42, 58, 64, 56, 60, 62, 54, 1, 46, 26, 52, 30, 54а, 32, 50, 34, Лиляна Бърдарова 8, 6, Любен Вежков 6, 1, 8, 3, 10, 4, 2, 5, 9, 7, Марин Дринов 5, 3, 9, 1, 2, 7, Митко Палаузов 13, 1, 7, 9, 2, 3, 5, 11, Митко Палаузов 15, 17, Н Й Вапцаров 3, 12, 13, 6, 11, 1а, 8, 2, 7, 9, 4, 10, 5, 14, П. Пенев 5, 2, 3, 15, 9, 7, 22, 12, 8, 20, 26, 6, 24, 16, П. Пенев 30, 21, 32, 19, 17, 25, П. Р. Славейков 14, 5, 4, 17, 9, 10, Панайот Волов 2, Панайот Волов 4, 3, 6, 8, 2, 7, 10, 9, 5, Петър Берон 6, 1, 3, Поп Андрей 2, 1, 3, 6, 8, 4, Ручина Бара 4а, 7, 20, 4, Ст Георгиев 13, 7, 5, 3, 8, 1, 3а, 6, 15, Ст Караджа 2, 8, 10, 9, 5, Ст Михайловски 7, 9, 6, 4, 5, 8, 3, Филип-Тотю 7, 3, 1, Христо Смирненски 14, 13, 20, 18, Черковна 1На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Горни Дъбник: 23 Септември 1, Ал. Стамболийски 2, 3, 8, 4, Ангел Кънчев 9, 5, 10, 7, 3, 6, 8, 1, Баба Тонка 11, 24, 9, 15, 5, 12, 7, 22, 6, Васил Априлов 5, 8, 12, 10, 3, 4, 6, 2, 7, Васил Левски 11, 6, 16, 25, 27, 21, 13, 28, 32, 5, 14, 26, 4, 22, 12, 7, 30а, 15, 19, 23, 2, 18, 20, 10, 29, 9, 30, 8, 17, 34, 24, Васил Левски 1, Васил Петлешков 7, 1, 2, 3, 5, Вела Пеева 8, Виктор Юго 2, Вл Заимов 15, 9, 11, 13, Вл И Ленин 4, Вл И Ленин 26, 23, 37, 40, 36, 33, 2, 17, 9, 35, 32, 16, 19, 45, 27, 39а, 34, 30, 7, 11, Г Бенковски 14а, 24, 18, 19, 14, 5, 22, 7, 11, 15, 20, 16, 13, Г Бенковски 12, 10, 6, 8, Г Г Деж 8, 10, 6, 4, 1, 18, 2, Г Г Деж 33, Г Димитров 25, 2, 3, 8, 23, 12, 11, 37, 41, 29, 35, 1, 6, 7, 13, 43, 14, 5, 10, 17, 39, 31, 16, 27, 9, 12а, 21, Г Димитров 81, 73а, 56, 80, 79 Центъра, 14, 54, 52, 83, 75, 48, 102, 100, 98, 84, 77, 64, 79, 88, 96, 58, 86, 2, Г Пърличев , Ген Лавров 18, 8, 2, 50, 4, 14, 6, 12, 10, 16, Ген Лавров 48, 40, 42, 58, 64, 56, 60, 62, 54, 1, 46, 26, 52, 30, 54а, 32, 50, 34, Лиляна Бърдарова 8, 6, Любен Вежков 6, 1, 8, 3, 10, 4, 2, 5, 9, 7, Марин Дринов 5, 3, 9, 1, 2, 7, Митко Палаузов 13, 1, 7, 9, 2, 3, 5, 11, Митко Палаузов 15, 17, Н Й Вапцаров 3, 12, 13, 6, 11, 1а, 8, 2, 7, 9, 4, 10, 5, 14, П Пенев 30, 21, 32, 19, 17, 25, П Пенев 5, 2, 3, 15, 9, 7, 22, 12, 8, 20, 26, 6, 24, 16, П Р Славейков 14, 5, 4, 17, 9, 10, Панайот Волов 2, Панайот Волов 4, 3, 6, 8, 2, 7, 10, 9, 5, Петър Берон 6, 1, 3, Поп Андрей 2, 1, 3, 6, 8, 4, Ручина Бара 4а, 7, 20, 4, Ст Георгиев 13, 7, 5, 3, 8, 1, 3а, 6, 15, Ст Караджа 2, 8, 10, 9, 5, Ст Михайловски 7, 9, 6, 4, 5, 8, 3, Филип-Тотю 7, 3, 1, Христо Смирненски 14, 13, 20, 18, Черковна 1Община Искър На 20.07.2020 г./12:01 – 16:00 ч./ – Искър, Общ. Искър: Въло Йончев 34, 32, 38, 13, 19, 24, 23, 42, 26, 15, 17, 28, 36, 40, 11, 21, Георги Димитров 17, Малчика 2, 11, 22, 3, 4, 7, 10, 6, 20, 14, 8, 18, 9, 5, 12, 24, 16, 1, Тутракан 13, 7, 1, 15, 11, Христо Ботев 18, 14, 12, , , 8Община Кнежа На 20.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Кнежа: Алеко Константинов 2, 3, Благой Иванов 3, 17а, 1, 28, 36а, 36, 1а, 4, 10, 8, 40, 12, 6, 5, 7, 13, 11, 30, 14, 24, 32, 42, 7а, 26, 22, 18, 9, 16, 21, 38, 17, 20, 46, 15, 34, 2, Йоан Екзарх 5, 2, 3, 9, 6, 1, 2а, 6а, Криволак 34, Маршал Толбухин 40, Огнян Михайлов 44, 46, Опълченска 52, 50, 34, 48, 37, 56, 43, 46, 45, 35, 39, 40, 47, 33а, 42, 54, 31, 60, 41, 33, 36, 58, 44, Панайот Волов 13, 8, Петко Напетов 42а, 42, 44, 31а, 33, Тодор Каблешков 5, 11, 4, 7, 6, 2а, 14, 14а, 2, 9, 1, 8, 3, 18, 12, 16, 5а, 10, Хаджи Димитър 25, 34, 30, 25а, 32, 23, 29, 27, Христо Ботев 24, 20, 29, 30а, 19, 41а, 25, 43, 24а, 39, 30, 26, 32, 31, 20а, 6, 22, 35, 34, 28, 33, 23, 41, 45На 21.07.2020 г./10:16 – 15:30 ч./ – Кнежа: Алеко Константинов 11, 18, 20, 10, 9, 7, 22, 24, 5, 13, 4, 17, 27, 8, 25, 21, 19, 12, 3, 6, 15, 23, 14, 2, 3, Александър Стамболийски 22, 25, 28, 29а, 17, 31, 26, 35, 16, 42, 27, 52, 32а, 20, 18а, 32, 20а, 38, 46, 21, 50, 19, 23, 48, 29, 33, 40, 37а, 52а, 30, 44, 56, 18, 37, 24, 36, 54, 39а, 12, 1, 4, 6, 9, 6а, 11, 10, 7, 15, 8, 5, 2, 3, 13, 2a, Благой Иванов 3, 17а, 1, 28, 36а, 36, 1а, 4, 10, 8, 40, 12, 6, 5, 7, 13, 11, 30, 14, 24, 32, 42, 7а, 26, 22, 18, 9, 16, 21, 38, 17, 20, 46, 15, 34, 2, Д-Р Петър Берон 17, 3а, 12, 2, 15, 11, 16, 14, 10, 7, 1а, 4, 13, 1, 9, 6, 5, 8, 3, Йоан Екзарх 5, 2, 3, 9, 6, 1, 2а, 6а, 27а, 17, 25, 14, 22, 21, 17а, 19, 16, 13, 18, 20, 23, 29, 15, 14а, 27, Криволак 34, Марин Боев 99, 2, 109, 93, Маршал Толбухин 40, Никола Петков 66, Огнян Михайлов 44, 46, 38, 40, 49, 34, 51, 53, 36, Опълченска 52, 50, 34, 48, 37, 56, 43, 46, 45, 35, 39, 40, 47, 33а, 42, 54, 31, 60, 41, 33, 36, 58, 44, 6, 10, 4, 12, 5, 22, 23, 13, 19, 2, 28, 20, 26, 24, 9, 21, 7, 1, 27, 17, 14, 17а, 8, 1а, 16, 11, 15, 30, 18, Панайот Волов 3, 1а, 4, 1, 11, 5, 9, 2, 6, 7, 13, 8, Петко Напетов 26, 8а, 10, 24, 32, 28, 22, 30, 12, 14, 13, 11, 8, 21, 56, 43а, 43, 50, 46, 50а, 33а, 35а, 48, 49, 47, 39, 51а, 45, 35, 54, 37, 52, 51, 58, 41, 42а, 42, 44, 31а, 33, Петко Р. Славейков 25, 18, 7, 19, 14, 17, 1, 14а, 10, 28а, 13, 2а, 22, 11, 15, 23, 24, 9, 3, 16, 27а, 30, 8, 4, 28, 20, 27, 2, 6, 10а, 28б, 5, 29, 12, Пею Тодоров 6, 8, 13, 18, 1, 2, 5, 7, 20а, 3, 12, 4, 10, 9, 14, 15, 11, 16, Презвитер Кузма 7, 18, 18а, 16, 12, 8, 5, 16а, 6, 10, 14, Стоян Михайловски 4, 3, 9, 10, 2, 15, 13, 8, 19, 1, 6, 7, 5, 11, Тодор Каблешков 5, 11, 4, 7, 6, 2а, 14, 14а, 2, 9, 1, 8, 3, 18, 12, 16, 5а, 10, Хаджи Димитър 1, 11, 17, 20, 10, 18, 4, 22, 3, 13, 8, 16, 19, 5, 15, 14, 7, 1а, 9, 6, 21, 3а, 26, 24, 12, 54, 67, 33, 40, 42а, 48, 44, 35, 39, 35а, 38, 51, 50, 37, 51а, 41, 63, 47, 49, 61, 43, 38а, 31, 53, 57, 29а, 53в, 53б, 33а, 46, 53а, 55, 59, 36, 42, 45, 25, 34, 30, 25а, 32, 23, 29, 27, Христо Ботев 38, 53, 55, 49, 47, 57, 36, 51, 59, 24, 20, 29, 30а, 19, 41а, 25, 43, 24а, 39, 30, 26, 32, 31, 20а, 6, 22, 35, 34, 28, 33, 23, 41, 45, Цанко Церковски 40, 54, 47, 46, 41, 56, 48, 37, 56а, 38, 42, 34, 49, 36, 53, 35, 39, 45, 43, 58, 50, 10, 7, 28, 14, 13, 15, 21, 3, 22, 1, 4а, 24а, 30, 9, 12, 32, 6, 18, 20, 26, 24, 31, 33, 2, 19, 25, 8, 16, 5, 29, 27, 4, 11, 23Община Левски На 20.07.2020 г./08:30 – 15:00 ч./ На 23.07.2020 г./08:30 – 15:00 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 – 15:00 ч./ – Градище, Общ. Левски: 23-Ти Септември 4, 2, Атанас Пенев Косев 2, 1, Вит 19, Витоша 3, 4, 2, 6, Витоша 16, 17, 13, 19, 15, 7, 14, 9, 10, 20, 5, 18, 8, 11, 12, Генчо Хинчев 32, 28, 37, 25, 38, 36, 21, 15, 30, 32а, 17, 35, 23, 33, 34, 27, 44, 29, 46, 40, 31, 42, 19, Девети Май 4, 3, 9, 1, 11, 5, 7, Девети Юни 1, 6, 4, 2, Йордан Вачев 1, Йордан Вачев 11, 10, 13, 18, 3, 7, 12, 19, 5, 14, 9, 16, 22, 17, 20, 2, Климент Борисов 4, 1, 2, 6, 15, 8, Клокотница 6, 3, Козлодуй 2, Мусала 6, 12, 5, 1, 2, 4, 10, Незабравка 3, 5, 2, 9, 7, 6, 4, Осъм 2, Пирин 9, 7, 14, 5, Пирин 10, 1, 8, Република 4, 5, 1, 3, 8, 12, 6, Рила 1, 6, 4, Родопи 5, 2, 6, 4, 3, 1, 8, 7, Стара Планина 17, 7, 3, 15, 8, 9, 6, 11, 4, 5, 12, Тараклъка 17, 6, 14, 1, 13, 3, 19, 20, 16, 5, 7, 9, 8, 11, 15, 2, 24, 12, 10, 4, Тараклъка 22, Цар Калоян 5, 1, 3На 20.07.2020 г./08:30 – 15:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:30 – 15:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 – 15:30 ч./ – Левски, Общ. Левски: Антон Страшимиров 40, 33, 46, 17, 25, 49, 44, 45, 28, 36, 38, 27, 32, 15, 42, 30, 22, 26, 18, 35, 23, 21, 37, 24, 43, 16, 37а, 50, 20, 34, 48, 29, 39, 31, 41, 47, 19, Братя Миладинови 23, 38, 32, 34, 30, 54, 19, 48, 42, 28а, 17, 30а, 25, 52, 40, 44, 36, 46, 50, 21, Васил Друмев 35, 52, 41, 28, 27, 29, 48, 26, 22, 39, 40, 30, 32, 21, 17, 23, 33, 49, 44, 34, 42, 37, 20, 46, 43, 47, 24, 45, 54а, 36, 25, 38, 39а, 50, 54, 31, 19, Димчо Дебелянов 40, 48, 50, 56, 48а, 52, 42, 44, 54, Йордан Йовков 17, 16, 29, 30, 39, 12, 25, 41, 18, 28, 22, 19, 23, 22а, 31, 37, 26, 14, 13, 41а, 33, 24, 27, 21, 15, 35, 20, Княз Александър Батенберг 48, Райна Княгиня 33, 15, 17, 21, 35, 19, 13, 23, 27, 25, 29, Христо Ботев 77, 100, 71а, 73, 122, 79, 75а, 75, Цар Иван Шишман 11, 3, 5, 7, 9, 1На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Изгрев, Общ. Левски: Евлоги Христов 6, 32, 5, 22, 14, 2, 1, 7, 20, 18, 15, 3, 9, 25, 19, 23, 11, 4, 10, 16, 13, 12, 8, 24, Еделвайс 3, 1, Люлин 8, 7, 1, 10, 13, 4, 3, 11, 6, Осъм 7, 22, 13, 9, 3, 8, 11, 6, 10, 1, 5, Пирин 11, 14, 10, 15, 6, 13, 4, 19, 12, 9, 16, 21, 7, 25, 23, 5, 17, Поляна 1, 9, 7, 15, 3, 13, 2, 16, 14, 22, 20, 4, 11, 6, 24, Рила 1, 3, Стадион 2, 1, 3, 4, Странджа 18, 10, 6, 9, 7, 12, 4, 5, 11, 13, 14, 3, Тинтява 6, 2, 1, 5, 10, 7, 3, 12, 4На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Изгрев, Общ. Левски: Вардар 2, Възраждане 12, 10, 5, 8, Георги Павлов 7, 12, 4, Евлоги Христов 56, 10, 68, 54, 66, 59, 58, 53, 64, 52, 51, Игнат Величков 1, 8, 3, 4, 7, 9, 5, 2, 6, Коми 3, 1, 4, 7, 2, Лъки 1, 3, Родопи 14а, 14На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Българене, Общ. Левски: Ангел Бонгалов 12, 6, 1, 4, 10, 2, 3, 8, В Априлов 28, 10, 30, 29, 8, 11, 21, 27, 13, 17, 9, 1, 24, 4, 2 А, 31, 5, 41, 33, 15, 26, 18, 3, 39, 6, 22, 7, 37, 19, 14, 23, 12, 43, 35, 16, 2, В Левски 9, 13, 11, Гео Милев 29, 27, 3, 9, 17, 7, 2, 1, 35, 21, 19, 33, 15, 11, 31, Иван Вазов 30, 19, 20, 14, 7, 1, 13, 18, 28, 11, 26, 32, 15, 22, 12, Панайот Хитов 3, 4, 5, 1, Петко Петков 10, 2, 16, 3, 1, 8, 6, 14, 12, 4, Сливница 2, 4, 2а, Средна Гора 1, 3, 2, 4, Христо Ботев 4, 5, 2а, 8, 6, 12, 10, Шипка 5, 3, 4, 1, 2аНа 21.07.2020 г./09:01 – 15:30 ч./ – Левски, Общ. Левски: Аксаков 1, Александър Стамболийски 9, 13, 7, 11, 15, 117, Антон Страшимиров 40, 33, 46, 17, 25, 49, 44, 45, 28, 36, 38, 27, 32, 15, 42, 30, 22, 26, 18, 35, 23, 21, 37, 24, 43, 16, 37а, 50, 20, 34, 48, 29, 39, 31, 41, 47, 19, Беласица 4, 1, 6, 2, 3, Братя Миладинови 23, 38, 32, 34, 30, 54, 19, 48, 42, 28а, 17, 30а, 25, 52, 40, 44, 36, 46, 50, 21, Васил Априлов 70, 68, 50, 62, 56, 52, 72, 58, 21, 15, 76, 74, 66, 15а, 54, 9, 13, 60, Васил Друмев 35, 52, 41, 28, 27, 29, 48, 26, 22, 39, 40, 30, 32, 21, 17, 23, 33, 49, 44, 34, 42, 37, 20, 46, 43, 47, 24, 45, 54а, 36, 25, 38, 39а, 50, 54, 31, 19, 2, 13, 8, 9, 2а, 11, 6, 5, 10, 12, 4, 14, 16, 7, 15, 1, 3, Васил Левски 68, 79, 71, 89, 85, 85а, 81, 87, 75, 77, 62, 73, 66, 64, 83, Димчо Дебелянов 40, 48, 50, 56, 48а, 52, 42, 44, 54, Драва 3, 10, 6, 5, 2, 12, 4, 8, Елин Пелин 4, 8, 12, 1, 10, 6, 2, 32, 20, 28, 26а, 36а, 26, 38а, 18, 38, 30, 22, 36, 30а, 34, 28а, 16, 22а, Йордан Йовков 17, 16, 29, 30, 39, 12, 25, 41, 18, 28, 22, 19, 23, 22а, 31, 37, 26, 14, 13, 41а, 33, 24, 27, 21, 15, 35, 20, 7, 6, 11а, 4, 8, 3, 11, 2, 9, 5, 1, 12, 10, Княз Александър Батенберг 48, 32, 28, 34, 30, 35, 26, 35а, Любен Каравелов 15а, 39, 17, 27, 29, 13, 12, 15, 20, 33, 16, 9, 31, 25, 18, 2, 23, 21, 10, 8, 6, 37, 35, 19, 11, 14, Малчика 27, Найден Геров 31, 25, 41, 28, 37, 13, 33, 24, 19, 36, 20, 43, 39а, 22, 27, 15, 33а, 18, 23, 21, 26, 30, 16, 39, 28а, 34, 35, 14, 29, 44, 42, 32, 40, 38, 17, Никола Вапцаров 76, 72, 80, 64, 88, 78, 76а, 74, 70, 68, 82, 70а, 66, 3, 86, 84, 72а, 42 Ангел Кънчев, 44 Ангел Кънчев, 48 Ангел Кънчев, 50 Ангел Кънчев, 46 Ангел Кънчев, 5, 6, 14, 10, 8, 16, 18, 12, 1, Опълченска 18, 22, 36, 26, 34, 20, 28, 22а, 24, 30, 15а, 13, 13а, 15, 17, П.Р.Славейков 2а, 2, 4, Райна Княгиня 33, 15, 17, 21, 35, 19, 13, 23, 27, 25, 29, 1, 2, 5, 7, 3, 11, 9, Родопи 3, 1, Стефан Стамболов 28, 13, 15, 32, 11, 24, 16, 22, 26, 19, 14, 17, 23, 20, 27, 21, 25, 24а, 30, Хан Кубрат 26, 29а, Хан Омуртаг 1, 17, 21, 28, 7, 8, 5, 3а, 30а, 3, 19, 23, 27, 6, 12, 11, 20, 24, 15, 32, 13, 26а, 22, 18, 16, 4, 25, 9, 30, 28а, 26, Христо Ботев 77, 100, 71а, 73, 122, 79, 75а, 75, 61, 86, 94а, 63, 53, 80, 82, 94, 90, 65, 69, 59, 98, 67, 88, 71, 92, 57, 84, Христо Смирненски 7, 9, 8, 6, 1а, 10, 3, 4, 12, 2, 5, 1, 11, 13, Цар Иван Асен Ii 28а, 30, 28, 19, 13, 9, 22, 20, 18, 24, 15, 26, 11, 17, Цар Иван Шишман 11, 3, 5, 7, 9, 1, Цар Симеон 19дНа 22.07.2020 г./09:01 – 15:00 ч./ – Левски, Общ. Левски: 43236, 401, 3441 , Александър Стамболийски 61, 77 Родопа, 79, 77, 55, 75 Аврора, 63, 73, 79 Аврора, 67, 65, 75, 50 Детелина2, 50 Детелина 2, 50, Гж, 77 Родопа, Бенковски 1, 5, 7, 8, 10, 2, 3, 12, 13, 24, 16а, 21, 14, 20, 9, 23, 16, 18, 17, 26, 22, 19, 15, 11, Братя Миладинови 10, 12, 8, 20, 5, 7, 3, 11, 18, 6, 4, 15, 13, 2, 16, 1, 12а, 14, 22, 24, Васил Априлов 48, 26, 28, 5, 20, 22, 16, 24, 38, 6, 32, 14, 34, 3, 13, 24а, 9, 44 А, 36, 10, 12, 8, 40, 30, 42, 18, 11, 7, 46, 44, Васил Левски 54, 32, 69, 34, 57а, 46, 52, 56, 58, 49, 44, 65, 52б, 51, 51а, 48, 60, 63, 45, 67, 42, 52а, 47, 59, 50, Веселина Геновска 2, 2 Гларус, Гео Милев 13, 11, 17, 9, 2, 15, 4, Геоги Парцалев 4, 4 Детелина 1, 4 Детелина 2, 4 Детелина, Георги Раковски 16а, 11, 22, 28а, 20, 14, 26, 19, 9, 24, 16, 28, 13, 18, 5, 7, 19а, 17, 15, Гоце Делчев 20, 24, 19, 25, 22а, 18, 12, 23, 16, 18а, 14, 13, 22, 21, 18б, 17, 15, Захари Зограф 3, 1, 17, 5, 14, 9, 16, 6, 12, 15, 2, 10, 11а, 8, 11, 18, 7, 3а, 4, 13, Ивайло 2, Иван Вазов 27, Кирил И Методий 17 Иглика, 11, 17 Пирин, 9 Рила, 9, 11 Явор, 17, 19, 26, 48, 62, 2, 6, 24, 13, 17 Пирин, 3 Машиносроител, 4, 12, 8, 4а, 15, 3 Машиностроител, 7 Машиностроител, 10, Княз Александър Батенберг 25а, 12, 8, 18, 6а, 22, 24, 2, 17, 25, 20, 33, 13, 21, 24а, 9, 14, 31, 16, 6, 27, 3, 22а, 5, 4, 11, 1, 10, Крум Попов 26, 20, 17, 23, 34 Албена, 25, 32 Роза, 30 Червена, 21, 9, 13, 15, 11, 18, 19, 27, 28, 22, 16, 24, Малчика 58, 44, 54, 61, 69, 62, 52, 63а, 50, 65, 71, 65а, 71а, 48, 60, 67, 56а, 73, 46, 56, 63, 59, 66, 64, 62а, 34, 37, 32, 36, 39, 85, 34, 81, 83, 75, 68, 79, 77, 41, 38, 55, 40, 49, 53, 47, 45, 42, 43, 51, Никола Вапцаров 60, 62, 40, 58, 32, 66, 34, 38, 36, Гж, 28, 24, 20, 26, 30, 22, Опълченска 4 А, 3, 10, 4, 2, 5, 14, 11, 12, 8, 7, 6, 18, 9, Отец Паисий 17 Ягода, 15, 13 Младост, 9 Дунав, 17, 11 Младост, 15 Малина, 9, 13, 15 Ягода, 17 Ягода, 15 Малина, 17, Райко Даскалов 24б, 31, Сергей Румянцев 7, Средна Гора 3, 7, 7а, 2, 1, 5, Стара Планина 1а, 10, 9, 11, 4, 3, 5, 7, 8, 6, 1, 2, 13, Стефан Караджа 17, 2, 7, 16, 12, 14, 9, 1, 3, 6, 18, 21, 5, 20, 24, 4, 23, 13, 19, 11, 8, 22, 10, Тодор Каблешков 4, 6, 5, 2, 1, 7, 9, Филип-Тотю 10, 13, 9, 10а, 3, 2, 7, 4г, 4в, 14, 6, 1, 11, 2б, 9а, 19, 16, 4, 23, 8, 2а, 17, 21, 2 В, 12На 23.07.2020 г./09:00 – 14:00 ч./ – Левски, Общ. Левски: Александър Стамболийски 61, 77 Родопа, 79, 77, 55, 75 Аврора, 63, 73, 79 Аврора, 67, 65, 75, Александър Стамболийски 36 Люляк 1, 1, 34, 41, 38 Люляк 2, 35, 36, 45, 36 Люляк, 38, 34 Люляк 3, 32, 38 Люляк, 47, България 41, Веселина Геновска 2, 2 Гларус, Ивайло 2, Кирил И Методий 17 Иглика, 11, 17 Пирин, 9 Рила, 9, 11 Явор, 17, 19, 26, Отец Паисий 17 Ягода, 15, 13 Младост, 9 Дунав, 17, 11 Младост, 15 Малина, 9, 13, 15 Ягода, Свобода 2 Мизия, 4На 23.07.2020 г./12:00 – 13:00 ч./ – Божурлук: Албатрос 9, 8, 11, 7, 13, 2, 4, 5, 1, 14, Даскал Ников 1, 3, 4, 10, 1а, 32, 2, 5, Йордан Миланов 4, 13, 14, 9, 3, 2, 6, 10, 5, 15, 1, 8, 16, 12, 7, Лом 2, 1, Никола Петков Караников 28, 11, 21, 22, 26, 14, 2, 20, 15, 33, 5, 16, 9, 6, 3, 8, 12, 24, 18, 19, 10, 7, 4, 1, 13, 35, 29, 31, 23, Хвойна 4, 1, 2, 3, Черни Връх 2, 3Община Плевен На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Пелишат: Арда 7, 2, 4, 3, 6, 9, 1, 13, 15, 17, 5, 11, Бенковски 47а, 61, 45, 38, 37, 33, 47, 30, 36, 45а, 55, 29, 46, 49, 43, 35, 34, 41, 23, 53, 28, 51а, 26, 31, 27, 42, 59, 24, 25, Васил Левски 7, 12, 9, Дунав 3, 2, 1, Иван Вазов 4, 3, 6, 7, 5, 4а, Любен Вешков 23, 41, Охрид 9, 10, 8, 11, 15, Раковски 18, 10а, 15, 7, 11, 14, 13, 9, 16, 12, Ресен 5, Черешин Камък 21, 11, 9, 3, 1, 23, 25, 7На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Върбица, Общ. Плевен: Іv , Кв. 1 , Александър Стамболийски 2, 5, 4, 3, 1, 3б, Братя Миладинови 1, Братя Миладинови 3, 5, Васил Коларов 4, 3, 1, 5, 13, 8, 15, 2, 6, 9, 7а, 14, 11, 12, 18, 19, 19а, 7, Васил Коларов 1, Васил Левски 8, 4, 12, 13, 2, 17, 9а, 14, 6, 18, 7, 11, 10, 3, 5, 9, 16, 15, Вит 1, 5, 3, Георги Бенковски , Георги Бенковски 10, 12, 4, 5, 1, 8, 7, 3, 6, Георги Димитров 11, 24, 28, 22, 32, 13а, 30, 26, 17, 17а, 15, Георги Димитров 12, 18, 19, 5, 14, 20, 10а, 3, 7, 16, 9, 1, Дамян Груев 1, 4, 6, Ивайло 2, 5, 3, Искър 1, Искър 12, 10, 6, 5, 4, 9, 7, Кирил И Методий 15, 11, 2, 10, 17, 18, 3, 6, 19, 9, 22, 3а, 5, 8, 16, 14, 1, Ком 3, 1, 5, Кракра Пернишки 2а, 6, 1, 3, Лиляна Бърдарова 8, 9, 6, 6а, 7, 10, 2, 5, 1, 11, 4, 3, Марица 6, 8, 3, 1, 4, Неофит Рилски 1, 7, 2, 5, 3, Оборище 3, 5, 1, Освободител 5, 4, 2, 7, 3, 1, П.К.Яворов 7а, 3, 4, 11, 9, 7, 5, 8, 6, 2, 1, Прилеп 2, 1, Рила 8, 1, 13, 4, 16, 2а, 5, 7, 3, 19, 15, 20, 3а, 17, 21, 18, 11, 2, 14, 22, 1а, 12, 6, 24, 10, 11а, 23, 9, Родопи 6, 2, 4, 1, Свобода 4, 5, 1, 6, Софроний Врачански 7, 2, 4, 3, 5, 1, Хаджи Димитър 3, 4, 11, 2, 5, 13, 1, 7, 27, 15, 25, 6, 8, 23, 17, 9, Христо Ботев 1, 7, 12, 6, 14а, 5, 10, 8, 14, 3, 12а, 4, 16, 9, 1а, Шипка 8, 2, 14, 10, 6, 4, 17, 8а, 5, 472На 20.07.2020 г./09:01 – 13:46 ч./ – Плевен: Гренадирска 71, Дунав 9, 11, 13, Неофит Бозвели/Ц.Аврам/ 26, 28, 22, 5, 24, 3, 32, 18, 20, Панайот Хитов 6, 5аНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Плевен: Бъкстон 5 Магазин 2, 5 Офис 7, 5 Офис 35, 5 Адвокатска Кантора, 5 Офис 20, 5 Офис 5, 5 Офис 29, 5 Офис 10, 5 Офис 11, 5 Магазин 6, 1, 5 Офис 16, 5 Офис 24, 5 Офис 19, 3, 5 Офис 13, 5 Офис 14, 5 Кафе Аперитив, 5 Магазин 5, 5 Офис 9, 5 Офис 18, 5 Офис 33, 5 Офис 31, 5 Магазин 3, 5, 5 Офис 3, 5 Ресторант, 5 Офис 30, 5 Офис 22, 5 Магазин 7, 5 Офис 15, 5 Офис 21, 5 Офис 34, 5 Офис 25, 5 Офис 17, 5 Офис 28, 5 Офис 4, 5 Магазин 1, 5 Офис 6, 5 Офис 27, 5 Офис 23, 5 Офис 8, 5 Магазин 9, 5 Офис 26, Васил Левски/Г.Димитр/ 15 Магазин 12, 19, 15 Магазин 22, 15 Офис 9, 15 Офис 5, 15 Офис 3, 15 Оф, 15 Офис 6, 11, 15 Общ, 15 Магазин 2, 15 Магазин 14, 17, 15 Магазин 15, 13, 15 Магазин 17, 15 Магазин, 15 Офис 1, 189в, 15 Офис 7, 15 Магазин 23, 15 Магазин 18, 15 Магазин 16, 15 Магазин 10, 15 Магазин 13, 185, 9, 15 Магазин 8, 15 Офис 8На 20.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Плевен: Балчик 3, Генерал Атанас Стефанов 5, 4а, 7, 12, Гургулят 25, 21, 27, Стефан Караджа 56, 60, 50, 52а, 57, 43, 52, 58, 64, 47, 47 Ат, Хемус 7, 12, 8, 6На 20.07.2020 г./09:16 – 13:16 ч./ – Плевен: Георги Бенковски 71, 73, 77, 75 До Павилион Спортния Тотализатор, Къща Музей, 75, Георги Кочев 57, 39, Тодор Каблешков 35 Та, 35 Мз, 35, 37На 21.07.2020 г./09:00 – 12:00 ч./ – Славяново, Общ. Плевен: Г Димитров 42На 21.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Плевен: Вардар/П.Пеловски/ 19, 16, 18, 14, 6, 21, 27, 23, 25, Велес/Ал.Дунчев/ 3, 4, 9, 11, 13, 5, Генерал Атанас Стефанов , Генерал Колев 2, 7, 1, Гургулят 7, 13, 15, 9, 3, Сан Стефано 38, 36, Скопие 6На 21.07.2020 г./09:16 – 13:16 ч./ – Плевен: Георги Бенковски 52, 69, 60, 69а, 52 Б, 62, Георги Костадинов 5, 5 Гж, Иван Вазов 77, 72, 73, Неофит Рилски 23, 28, 26, 7, 36, 9, Панайот Волов 27, 31а, 28, 16, 31, Тодор Каблешков 32, 23, 33, 24, 25, 29, 22а, 19, 18а, 21, 16, 18, 20, 28, 31, 22, Янко Забунов Тп 391На 21.07.2020 г./10:01 – 10:30 ч./ – покрайнините на с.РадишевоНа 21.07.2020 г./12:30 – 16:00 ч./ – Славяново, Общ. Плевен: Стопански Двор Тютюносушилня, Около ГрадаНа 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Върбица, Общ. Плевен: ІV , Кв. 1 , Александър Стамболийски 2, 5, 4, 3, 1, 3б, Братя Миладинови 3, 5, Братя Миладинови 1, Васил Коларов 1, Васил Коларов 4, 3, 1, 5, 13, 8, 15, 2, 6, 9, 7а, 14, 11, 12, 18, 19, 19а, 7, Васил Левски 8, 4, 12, 13, 2, 17, 9а, 14, 6, 18, 7, 11, 10, 3, 5, 9, 16, 15, Вит 1, 5, 3, Георги Бенковски 10, 12, 4, 5, 1, 8, 7, 3, 6, Георги Бенковски, Георги Димитров 12, 18, 19, 5, 14, 20, 10а, 3, 7, 16, 9, 1, Георги Димитров 11, 24, 28, 22, 32, 13а, 30, 26, 17, 17а, 15, Дамян Груев 1, 4, 6, Ивайло 2, 5, 3, Искър 12, 10, 6, 5, 4, 9, 7, Искър 1, Кирил И Методий 15, 11, 2, 10, 17, 18, 3, 6, 19, 9, 22, 3а, 5, 8, 16, 14, 1, Ком 3, 1, 5, Кракра Пернишки 2а, 6, 1, 3, Лиляна Бърдарова 8, 9, 6, 6а, 7, 10, 2, 5, 1, 11, 4, 3, Марица 6, 8, 3, 1, 4, Неофит Рилски 1, 7, 2, 5, 3, Оборище 3, 5, 1, Освободител 5, 4, 2, 7, 3, 1, П.К.Яворов 7а, 3, 4, 11, 9, 7, 5, 8, 6, 2, 1, Прилеп 2, 1, Рила 8, 1, 13, 4, 16, 2а, 5, 7, 3, 19, 15, 20, 3а, 17, 21, 18, 11, 2, 14, 22, 1а, 12, 6, 24, 10, 11а, 23, 9, Родопи 6, 2, 4, 1, Свобода 4, 5, 1, 6, Софроний Врачански 7, 2, 4, 3, 5, 1, Хаджи Димитър 3, 4, 11, 2, 5, 13, 1, 7, 27, 15, 25, 6, 8, 23, 17, 9, Христо Ботев 1, 7, 12, 6, 14а, 5, 10, 8, 14, 3, 12а, 4, 16, 9, 1а, Шипка 8, 2, 14, 10, 6, 4, 17, 8а, 5, 472На 22.07.2020 г./09:16 – 13:16 ч./ – Плевен: Георги Костадинов 6, 10, 7, 6а, Панайот Волов 39 Гараж №7, 2, 53, 39, 38а, 39 Гж, Преслав 4, 6, 10, 8, 2, Русе/Д-Р Бешев/ 6, Тодор Каблешков 34На 23.07.2020 г./09:16 – 13:16 ч./ – Плевен: Гена Димитрова 19, 17На 23.07.2020 г./10:01 – 11:00 ч./ – Плевен: Гривишко Шосе 1На 23.07.2020 г./11:01 – 12:00 ч./ – Плевен: Гривишко ШосеНа 23.07.2020 г./12:01 – 13:00 ч./ – Плевен: Гривишко шосе 1, Производствена 9, Промишлена 6, 7, 5На 23.07.2020 г./13:01 – 14:00 ч./ – Плевен: 999 Стр.Кв.622, Гривишко Шосе 1, Източна 1, Местн.Кожухарска Чешма Складова БазаНа 23.07.2020 г./14:01 – 15:00 ч./ – Плевен: Гривишко Шосе 1На 24.07.2020 г./09:16 – 13:16 ч./ – Плевен: Гена Димитрова 16, 16-18, Иван Вазов 53, 59 Гж8, 55, 51, 49, 61, 43, 59, 45, 47, 57, Миладинови Братя 1, Цоню Матев 27, 22, 25, 24На 24.07.2020 г./13:01 – 17:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 13:31 – 17:00 ч./ – Плевен: Вит 1, Втора Задгарова 19На 24.07.2020 г./13:16 – 17:00 ч./ – Плевен: Индустриална зонаОбщина Пордим На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Борислав: Васил Левски 10, 7, 6, 13, 9, 12, 15, 11, 17, 8, Г.С.Раковски 8, 15, 1, 13, 5, 14, 19, 16, 9, 7, 3, 2, Иван Вазов 9, 5, 4, 7, 12, 2, 8, 3, Максим Горки 2, 4, 1, Н.Й.Вапцаров 5, 9, 11, 7, 6, 2, П.К.Яворов 5, 9, 14, 20, 16, 18, 7, 1, П.Р.Славейков 2, Петър Берон 5, 9, 3, 2, Пирин 1, Ракитин 1, 2, 3, Средна Гора 9, 7, 2, 3, Христо Кърпачев 13, 11, 2, 17, 3, 1, 6, 5, 4, 19, 9, 15На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Згалево: Аврора 4, 7, 5, 3, 2, 6, 1, 6а, Асен Халачев 1, 5, 2а, 2, 3, 4, 6, 9, Бачо Киро 6, 8, 2, 4б, 4, 4а, Божин Чулев 20, 14, 4, 19, 1, 21, 15, 12, 22, 26, 6, 7, 23, 18, 8, 13, 17, 10, 11, 16, 1а, 8а, 9, 2, 5, 24, Восток 22, Гаврил Генов 1а, 7, 8, 4, 1, 5, 10, 3, 9, Генерал Столетов 3, 1, 2, Герман Титов 5, 5а, 6, 10, 14, 1, 2, 8, 4, 16, 9, 7, 12, 3, 4а, Дунав 7, 11, 9, 1, 4, 3, 2а, 2, 6, 14, 5, Елтепе 4, 5, 3, 2, 6, Килиманджаро 10, 8, 9, 6, 14, 12, 2, 12а, 1а, 3, 1, 9а, 4, 7, 11, 5, Комуна 1, 7, 2, Костурна 13, 3, 15а, 14, 14а, 17, 5, 7, 6, 10, 8, 3а, 11, 15, 1, 2, 1а, 4, 9, Москва 10, 12, 1, 5, 12а, 3, 8, Пирин 3, 6, 2а, 5, 2, 4, 8, Пловдив 3а, 5б, 4, 5, 6, 2, 1, 5а, 7, 3, Ракета 2, 4, 1, Раковски 1, 4, 2, Сердика 2, 1, 4, 6, Христо Ботев 24, 25, 15, 23, 21, 28, 14, 16б, 27, 19, 11, 13, 20, 26, 31, 16а, 22, 12, 10, 30, 17, 29, 18, Юмрукчал 1, 2, 3, 4, 5, 6а, 10, 6На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Каменец, Общ. Пордим: Атанас Митев 23, 21, 30, 27, 25, 19, 24, 17, 28, 15, Георги Бенковски 7, 5, 22, 20, 28, 18, 9, Дунав 11, 9, Кирил И Методий 15, 14, 13, 12, Люлин 2, 10, 6, 8, Неофит Рилски 10, 19, 17, 25, 6, 7, 23, 5, 9, 21, 8, 13, 11, 27, Опълченска 37, 51, 35, Трети Март 2, 17, 13, 15, 19, Хан Аспарух 15, 24, 14а, 30, 25, 17, 22, 14, 31, 23, 11, 16, 21, 26, 19, 29, 13, 18Община Червен бряг На 20.07.2020 г./09:31 – 09:45 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./08:16 – 09:16 ч.; 14:30 – 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./08:46 – 14:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – Бежаново, Общ. Луковит: Гарван ДолНа 20.07.2020 г./09:31 – 09:45 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./08:16 – 09:16 ч.; 14:30 – 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./08:46 – 14:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – Ракита, Общ. Червен Бряг: Помпена Станция, Помпена СтанцияНа 20.07.2020 г./09:31 – 09:45 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./08:16 – 09:16 ч.; 14:30 – 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./08:46 – 14:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – Садовец: 634 , I-Ри Стопански Двор 012008, Ал.Батенберг 67, 3, 12, 10, 4, 5, 1, 6, Ангел Кънчев 7, 4а, 13, 5, 11, 8, 6, 11а, 4, 1, 3, 2, 14а, 12, 9, 15, 14, 10, Арда 10, 2а, 4, 29, 33, 20, 17, 7, 37, 21, 1, 12, 11, 6, 18, 31, 13, 9, 14, 5, 16, 2, 3, 25, 23, 2а, Барата 2а, 6, Батак 10, 3, 6, 5, 4, 8, 14, 1, 12, Бачо Киро 2, 5, 11, 20, 3, 6, 10, 12, 8, 7, 14, Беласица 4, 10, 6, 8, 2, 3, 14, Бор 1, 2, 4, Бреза 2, 4, 8, 1а, 10, 1, 5, Брест 2, 3, 1, 6, 4, Вазов 4, 10, 8, 1, 6, 3, 2, Васил Левски 19, 52, 17, 13, 48, 54, 34, 14, 18, 28, 16, 10, 6, 22, 2, 36, 46, 38, 32, 3, 20, 40, 42, 5, 12, 30, 44, Вит 3, 5, 11, Витоша 11, 16, 4, 12, 20, 2, 8, 6, 3, 1, 13, 5, 7, 14, 18, 10, 1а, 16, Волов 12, 9, 1, 7, 13, 5, 3, Врабче 16, 12, 26, 14, 22, 20, 24, 32, 34, 30, 2, 10, 5, 4, 6, 1, 9, 12, 3, 8, Върба 3, 5, 1, Г Бенковски 20, 14, 16, 7, 19, 9, 2, 1, 21, 8, 10, 24, 23, 6, 13, 15, 3, 29, 5, 4, 22, 11, 2а, 27, 25, Гарвандолска 1, 3, Генерал Тотлебен 5, 10, 12, 16, 6, 4, 14, 18, 2, 8, 3, 20, Гергана 10, 4, 9, 12, 13, 14, 2, 5, 11, 8, 7, 6, 3, 1, 18, Гургулят 3, 6, 16, 7, 8, 2, 1, 10, 14, 4, 5, 20, Гъмза 1, 6, 7, 3, 5, 8, 4, 9, Демокрация 1, 2, 6, Драва 1, 8, 3, 4, 2, 10, 7, Дунав 7, 16, 9, 18, 20, 5, 3, 2, 14, 12, 10, 8, 1, 6, 4, Дълбок Дол 3, 1, Еверест 3, 1, 6, 7, 8, 4, 5, Еделвайс 3, Запад 4, 2, Заря 5, 1, 3, Захари Стоянов 39, 25, 35, 37, 20, 23, 33, 27, 12, 7, 2, 8, 13, 6, 14, 1, 5, 16, 3, 4, 10, 11, 7а, 17, 9, 15, Иван Асен Ii 72, 95, 77, 83, 79, 60, 91, 76, 81, 93, 89, 80, 107, 105, 97, 66, 33а, 78, 87, 103, 64, 99, 74, 62, 58, 109, 85, 56, 75, 68, 70, 1, 2а, 3а, 3, 40, 9, 5, 7, 39, 29, 43, 42, 41, 10, 18, 6, 19, 47, 15, 24, 28, 16, 49, 45, 35, 4, 26, 37, 32, 27, 25, 23, 21, 55, 5а, 51, 20, 53, 12, 34, 13, 36, 57, 40, 14, 30, 8, 22, 44, 46, 65, 61, 52, 59, 67, 50, 63, 69, 48, Искър 7, 8, 2, 12, 1, 6, 10, 9, 4, 5, 14, 3, Камчия 9, 18, 20, 16, 4, 3, 7, 6, 1, 2, 10, 11, 8, Каравелов 16, 42, 30а, 24, 30, 4, 44, 40, 28, 34, 8, 38, 22, 3, 2а, 32, 10, 16, 18, 36, 26, 2, 14, 12, 20, Карпати 1, 7, 5, 13, 11, 15, 3, 2, Княз Борис I 31, 32, 50, 49, 29, 19, 58, 43, 60, 36, 33, 35, 23, 30, 25, 53, 52, 45, 46, 30а, 38, 34, 42, 35 А, 40, 47, 41, 51, 54, 17, 27, 56, 39, 48, 21, 55, 9, 1, 15, 28, 3, 18, 20, 6, 24, 13, 26, 8, 5, 7, 12, 2, 10, 4, 11, 16, 14, Кокиче 8, 3, 7, 9, 4, 2, 1, 5, Крайна 1, 3, Кремениш 1, 5, 3, Лале 8, 2, 4, 6, Леска 6, 2, 4, Люлин 11, 1, 2, 15, 4а, 3, 8, 19, 4, 6, 9, Македонска 7, 8, 6, 3, 1, 5, Малина 1, 3, Марица 19, 11, 2, 8, 6, 3, 12, 9, 15, 10, 1, 7, 13, 5, Месност Бончовец , Мусала 6, 4, 2, 3, 1, 10, Оборище 7, 6, 12, 3, 11, 1, 8, 9, 13, Огоста 3, 2, 19, 17, 15, 9, 23, 11, 13, 5, 7, Одрин 4, 7, 2, 3, Омайниче 3, 1, Опълченска 2, 8, 1, 3, 9, 5, Орех 4, 8, 26, 3, 1, Орляк 3, 10, 1, 8, 6, 2, Осогово 4, 3, 2, 5, 7, 1, 11, 9, 10, 8, Осъм 8, 4, 7, 3, 5, 1, 10, 8а, П.К.Яворов 6, Паисий 12, 23, 27, 16, 31, 26, 19, 10, 29, 14, 21, 11, 4, 3, 13, 8, 9, 5, 6, 1, 2, Пеевска 1, 3, 2, Перущица 2, 6, 6а, 1, 3, 5, 4, Пирин 8, 11, 10, 23, 6, 1а, 2, 14, 15, 9а, 5, 9, 3, 16, 4, 1, 12, Плевен 8, 2, 10, 5, 4, 3, 7, Победа 1, Пробива 1, 4, 2, 5, 14, Пчелина 15, 9, 2, 3, 6, 7, 5, 1, Първомайска 1, 4, 3, 5, 7, 2, 6, Район Циглена Фабрика 2, 6, Раковски 4, 12, 8, 18, 2, 16, 10, 20, 6, Рила 13, 11, 3, 9, 18, 10, 7, 6, 5, 2, 1, 22, 20, 16, 8, 12, 16а, 14, 4, Родопи 11, 7, 6, 16, 5, 10, 8, 4, 2, 1, 9, 12, 3, Роза 3, 20, 10, 5, 16, 1, 8, 1а, 14, 2, 7, 22, 12, 6, 4, 24, Росица 5, 8, 3, 4, 6, 1, 10, Ружа 6, Руски 2, 6, 1, 4, Св.Св.Кирил И Методий 1, 7а, 11, 9, 3а, 1а, 2, 10, 5, 13, 12, 7, 3, 18, 33, 25, 22а, 23, 4, 31, 16, 8, 19, 20, 22, 17, 29, 24, 14, 6, 35, 21, 39, 15, 26, 37, 63, 36, 49, 65, 58, 42, 38, 50, 48, 41, 28, 32, 34, 54, 57, 67, 45, 30, 59, 69, 40, 55, 44, 61, 46, 52, 51, 43, 56, Светулка 3, 9, 7, 5, Синчец 3, Скобелев 2, 4, 1, 6, 12, 8, 5, 3, Славейче 7, 1, 2, 9, 3, 5, Сливница 11, 16, 2, 24, 13, 10, 1, 18, 9, 15, 3, 20, 5, 7, 14, 22, 4, 11, 12, София 5, 3, 1, Стамболийски 23, 19, 10, 4, 27, 6, 21, 25, 12, 29, 17, 2а, 22, 9, 29, 13, 5, 15, 3, 11, 24, 9а, Стари Кладенец 7, 13, 5, 1, 3, Стефан Караджа 14, 7, 9, 3, 10, 8, 1, 12, 6, 4, 2, 11, 5, 31, 43, 23, 59, 16, 34, 13, 17, 25а, 19, 21, 40, 30, 47, 24, 51, 35, 37, 33, 42, 39, 22, 49, 38, 45, 15, 36, 41, 20, 18, 28, 53, 32, 26, Столетов 5, 9, 7, Стоян Заимов 2, 11, 15, 5, 4, 3, 9, 13, 19, 4, 2, 6, 17, Странджа 1, 3, Струма 5, 6, 1, 7, 3, 2, Студенец 14, 13, 17, 21, 19, 5, 7, 25, 20, 24, 4, 6, 3, 22, 10, 15, 1, 23, 29, 12, 9, 18, Съединение 1, 15, 5, 3, 1, 7, 2, Теменуга 5, 1, 2, 7, 4, 6, Усойна 5, 7, 3, 1, 4, 2, Хаджи Димитър 19, 12, 2, 17, 8, 16, 5, 4, 15, 10а, 20, 10, 14, 11, 18, 1, 6, 9, 13, 7, 3, 46, 37, 52, 35, 42, 44, 48, 38, 40, 25, 31, 36, 34, 30, 23, 28, 33, 26, 21, 29, 27, 24а, 24, 22, 32, Хайдушко Изворче 7, 3, 2, 5, Хан Аспарух 19, 1, 10, 8, 4, 2, 12, 14, 6, 5, Хан Крум 3, 5, 1, 7, Хан Кубрат 1, 3, 1а, 6, 4, 12, Хан Омуртаг 5, 3, 6, 8, 2, Хан Тервел 6, 2, 3, Христо Ботев 25, 27, 23, 21, 10На 20.07.2020 г./09:31 – 09:45 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./08:16 – 09:16 ч.; 14:30 – 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./08:46 – 14:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – Телиш: Ал. Стамболийски 22, 15, 10, 17, 3, 7, 11, 16, 26, 24, 21, 20, 23, 1, 28, 18, 8, 12, 2, 31, 25, 4, 13, 6, 19, 27, 33, 57, 44, 40, 56, 38, 48, 36, 47, 25, 43, 42, 53, 29, 59, 49, 35, 46, 30, 45, 34, 28, Ракетна Площадка, 32, 41, 39, 51, 55, 26, Бежанска 10, 7, 34б, 9, 3, 8, 4, 12, 1, 11, 5, 46, Богдан Димитров 50, 13, 21, 10, 22, 5, 18, 15, 4, 12, 8, 14, 20, 6, 16, 2, 7, 17, 24, 34б, 42, 32, 40, 21, 30, 26, В. Друмев 8, 13, 17, 10, 12, 18, 7, 11, 15, 1, 6, 4, 1, 5, 3, В Йотов 4, 2, 5, 11, 3, 6, 13, 8, 10, 9, В Михайлова 25, 27, 31, 21, 13, 1, 21, 5, 15, 3, 2, 23, 6, 19, Васил Коларов 12, 8, 10, 14, 4, 1, 2, 2а, 9, 24, 2а, 46, 42, Вежен 7, 3, 4, 4а, 6, 1, 5, Витоша 4, 9, 6, 5, 3, 8, Гео Милев 6, 4, 1, 3а, 2, 34, 23, 21, 21б, 36, 34а, 33, 31, 38, 29, 27, 19, 26, 24, 12, 15, 14, 17, 7, 19, 33, 10, 6, 13, 15, Георги Дамянов 4, 2, 10, 7, 25, 13, 1, 12, 21, 27, 3, 20, 19, 11, 18, 9, 17, 16, 31, 28б, 24, 22, 36, 59, 38, 53, 40, 35, 28а, 52, 51, 46, 49, 29, 65, 34, 67, 32, 41, 43, 45, 63, 55, 57, 48, 47, 18, 44, 20, 50, 37, 17, 69, 64, 79, 56, 80, 66, 58, 71, Георги Димитров 53, 13, 21, 14, 20, 29, 2, 9, 4, 27, 35, 22, 23, 26, 5, 25, 6, 39, 16а, 16, 3, 33, 10, 24, 43, 47, 59, 8, 45, 55, 18, 43а, 57, 15, 31, 121, 74 4, 70, 48, 72, 85, 54, 67, 86, 91, 42, 125, 76, 38, 60, 99, 74 1, 63, 78 6, 119, 129, 109а, 103, 127, 93, 76а, 50, 131, 68, 47, 101, 71, 36, 89, 52, 117, 69, 77, 109б, 73, 74 2, 115, 123, 83, 100, 82, 40, 90, 66, 111, 81, 107, 87, 78 5, 95, 70а, 105, 76 4, 65, 9, 66, 100, 90, 84, 92, 94, 98, 157, 88, 96, 135, 102, Георги Раковски 33, 31, 20, 19, 22, 17, 25, 13, 18, 14, 15, 24, 29, 27, 23, 6, 2а, 5, 11, 9, 2, 7, 8, 3, 4, Девети Септември 7, 2а, 3, 4, 5, 26, 14, 36, 51, 57, 28б, 30, 45, 24, 20, 53, 47, 55, 22, 15, 30а, 16, 6, 23, 15, 12, 31, 13, 17, 25, 28, 27, 39, 43, 11, 37, 21, 19, 10, 33, 59, Димитър Грънчаров 3, 22, 20, 7, 14, 18, 5, 6, 1, Дунав 41, 29, 37, 23, 5, 33, 15, 1, 19, 9, 31, 21, 3, 35, 17, 13, 8, 4, 6, Езерна 3, 20, 9, 24, 28, 26, 22, 2, 4, 8, 10, 12, 6, Иван Вазов 3, 9, 7, 11, 1, 5, 13, 17, 19, 23, 15, Индустриална 2, 12, 6, 2, 10, 4, 8, К. и Методий 7, 2, 5, 34, 9, 12, 7, 10, 4, 13, 8, 30, 24, 29, 27, 20, 25, 22, 17, 21, 19, 18, 28, 31, 32, Л. Димитрова 12, 2, 4, 8, 6, 5, 7, Любен Каравелов 1, 40, 12, 4, 48, 21, 10, 22, 14, 9, 1а, 8, 31, 32, 18, 30, 29, 38, 13а, 5, 50, 19, 7, 35, 35а, 11, 37, 39, 28, 20, 15, 27, 44, 24, 13, 25, 17, 36, 33, 43, Марица 5, 22, 8, 2, 6, 7, 14, 26, 1, 12, 18, 16, Маршал Толбухин 30, 21, 28, 18, 26, 11, 13, 19, 11а, 15, 16, 20, 25, 32, 23, 27, 33, 37, 29, 31, 35, 45, 44, 39, 48, 40, 46, 42, 50, 36, 10, 8, 14, 9, 12, 5, 27а, 7, 16, 3, 6, Митко Палаузов 6, 2, 4, 1, 3, 5, Никола Вапцаров 15, 37, 17, 18, 19, 9, 16, 27, 22, 21, 6, 24, 11, 2, 23, 7, 13, 12, 4, 10, 14, 3, 25, 8, 5, 1, Пело Пеловски 1, 2, 18, 11, 9, 13, 8, 14, 8б, 3, 6, 12, 4, 16, 10, Перпелицин 8, 4, Пръвчанска Рампа , Р Даскалов 3, 4, 2, 7, 1, С Румянцев 7, 6, 8, 9, 5, 3, 1, 4, 10, 2, 22, 15, 21, 18, 13, 11, 29, 12, 14, 19, 23, 28, 26, 16, 24, 27, 17, 25, Средния Връх , Странджа 1, 2, 6, Страцин 12, 1, 6, 16, 10, 3, 8, 3а, 2, 14, Тодор Луканов 5, 22, 19, 23, 8, 29, 17, 13, 11, 7, 20, 18, 21, 27, 16, 6, 3, 2, 1, Филип-Тотю 2, 4, 3, 6, 7, Х.Витков 3, 13, 8, 15, 1, 2, 10, 6, 4, 9, Хаджи Димитър 4, 15, 17, 23, 9, 3, 2, 5, 19, 7, 11, 13, 21, 6, 1, 4, 57, 49, 55, 25, 35, 43б, 51, 27, 61, 45, 33, 41, 39, 6, 47, 29, 37, 69, 65, Христо Ботев 2, 3, 5, 11, 6, 10, 7, 1, 11, 9, 22, 8, 17, 15, 4, 16, 21, 19, 13, Христо Кърпачев 29, 11, 3, 15, 13, 32, 21, 38, 31, 33, 24, 36, 40, 9, 37, 39, 7, 30, 19, 5, 17, 16, 8, 14, Цанко Церковски 13б, 16, 18, 11, 21, 24, 22, 20, 14а, 15, 9, 17, 5, 16, 22, 3, 20, 12, 14, 2, 1, 10, Цветан Спасов 7, 10, 5, 3, 4, 1, 6, 38, 27а, 19а, 33, 13, 45, 25, 37, 29, 23, 57, 14, 12, 43, 15, 49, Помпена Ст, 11, 8, 17, 47, 35, 41, 27, 31, 10, 16, 21, 3а, 53, Цеко Ненов 17, 4, 12, 15, 9, 18, 19, 6, 5, 11, 7, 13, 2, 14, 10, 8, Шипка 8, 6, 3, 2, Янко Забунов 7, 10, 6, 25, 14, 12, 51, 19, 29, 23, 53, 18, 15, 16, 5, 11, 20, 12а, 8, 33, 17, 49, 31, 4, 9а, 21, 9, 2, 27, 3, 13, 37, 30, 26, 49, 41, 35, 28, 32, 45, 43, 34, 38, 42, 53, 39, Снегоринна База, Помпена СтанцияНа 20.07.2020 г./09:31 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:31 – 16:30 ч./ – Телиш: Ал Стамболийски 22, 15, 10, 17, 3, 7, 11, 16, 26, 24, 21, 20, 23, 1, 28, 18, 8, 12, 2, 31, 25, 4, 13, 6, 19, 27, 33, 57, 44, 40, 56, 38, 48, 36, 47, 25, 43, 42, 53, 29, 59, 49, 35, 46, 30, 45, 34, 28, Ракетна Площадка, 32, 41, 39, 51, 55, 26, В Друмев 8, 13, 17, 10, 12, 18, 7, 11, 15, 1, 6, 4, 1, 5, 3, В Михайлова 25, 27, 31, 21, 13, 1, 21, 5, 15, 3, 2, 23, 6, 19, Васил Коларов 12, 8, 10, 14, 4, 1, 2, 2а, 2а, Вежен 7, 3, 4, 4а, 6, 1, 5, Витоша 4, 9, 6, 5, 3, 8, Георги Дамянов 4, 2, Георги Димитров 53, 13, 21, 14, 20, 29, 2, 9, 4, 27, 35, 22, 23, 26, 5, 25, 6, 39, 16а, 16, 3, 33, 10, 24, 43, 47, 59, 8, 45, 55, 18, 43а, 57, 15, 31, 121, 74 4, 70, 48, 72, 85, 54, 67, 86, 91, 42, 125, 76, 38, 60, 99, 74 1, 63, 78 6, 119, 129, 109а, 103, 127, 93, 76а, 50, 131, 68, 47, 101, 71, 36, 89, 52, 117, 69, 77, 109б, 73, 74 2, 115, 123, 83, 100, 82, 40, 90, 66, 111, 81, 107, 87, 78 5, 95, 70а, 105, 76 4, 65, 100, 90, 84, 92, 94, 98, 157, 88, 96, 135, 102, Девети Септември 7, 2а, 3, 4, 5, 59, Дунав 41, 29, 37, 23, 5, 33, 15, 1, 19, 9, 31, 21, 3, 35, 17, 13, 8, 4, 6, Езерна 3, 20, 9, 24, 28, 26, 22, 2, 4, 8, 10, 12, 6, Иван Вазов 3, 9, 7, 11, 1, 5, 13, 17, 19, 23, 15, Индустриална 2, К И Методий 7, 2, 5, 30, 24, 29, 27, 20, 25, 22, 17, 21, 19, 18, 28, 31, 32, Любен Каравелов 1, Марица 5, 22, 8, 2, 6, 7, 14, 26, 1, 12, 18, 16, Маршал Толбухин 30, 21, 28, 18, 26, 11, 13, 19, 11а, 15, 16, 20, 25, 32, 23, 27, 10, 8, 14, 9, 12, 5, 27а, 7, 16, 3, 6, Никола Вапцаров 15, 37, 17, 18, 19, 9, 16, 27, 22, 21, 6, 24, 11, 2, 23, 7, 13, 12, 4, 10, 14, 3, 25, 8, 5, 1, Перпелицин 8, 4, Пръвчанска Рампа , Р Даскалов 3, 4, 2, 7, 1, С Румянцев 7, 6, 8, 9, 5, 3, 1, 4, 10, 2, 22, 15, 21, 18, 13, 11, 29, 12, 14, 19, 23, 28, 26, 16, 24, 27, 17, 25, Средния Връх , Странджа 1, 2, 6, Х.Витков 3, 13, 8, 15, 1, 2, 10, 6, 4, 9, Хаджи Димитър 4, 15, 17, 23, 9, 3, 2, 5, 19, 7, 11, 13, 21, 6, 1, Христо Ботев 2, 3, 5, 11, 6, 10, 7, 1, 11, 9, 22, 8, 17, 15, 4, 16, 21, 19, 13, Христо Кърпачев 29, 11, 3, 15, 13, 32, 21, 38, 31, 33, 24, 36, 40, 9, 37, 39, 7, 30, 19, 5, 17, 16, 8, 14, Цветан Спасов 7, 10, 5, 3, 4, 1, Шипка 8, 6, 3, 2, Янко Забунов 7, 10, 6, 25, 14, 12, 51, 19, 29, 23, 53, 18, 15, 16, 5, 11, 20, 12а, 8, 33, 17, 49, 31, 4, 9а, 21, 9, 2, 27, 3, 13, 37, 30, 26, 49, 41, 35, 28, 32, 45, 43, 34, 38, 42, 53, 39, Помпена СтанцияНа 21.07.2020 г./08:16 – 16:16 ч./ На 24.07.2020 г./08:31 – 16:16 ч./ – Телиш: Бежанска 10, 7, 34б, 9, 3, 8, 4, 12, 1, 11, 5, 46, Богдан Димитров 50, 13, 21, 10, 22, 5, 18, 15, 4, 12, 8, 14, 20, 6, 16, 2, 7, 17, 24, 34б, 42, 32, 40, 21, 30, 26, В Йотов 4, 2, 5, 11, 3, 6, 13, 8, 10, 9, Васил Коларов 46, 42, 9, 24, Гео Милев 6, 4, 1, 3а, 2, 34, 23, 21, 21б, 36, 34а, 33, 31, 38, 29, 27, 19, 26, 24, 12, 15, 14, 17, 7, 19, 33, 10, 6, 13, 15, Георги Дамянов 64, 79, 56, 80, 66, 58, 71, 10, 7, 25, 13, 1, 12, 21, 27, 3, 20, 19, 11, 18, 9, 17, 16, 31, 28б, 24, 22, 36, 59, 38, 53, 40, 35, 28а, 52, 51, 46, 49, 29, 65, 34, 67, 32, 41, 43, 45, 63, 55, 57, 48, 47, 18, 44, 20, 50, 37, 17, 69, Георги Димитров 9, 66, Георги Раковски 33, 31, 20, 19, 22, 17, 25, 13, 18, 14, 15, 24, 29, 27, 23, 6, 2а, 5, 11, 9, 2, 7, 8, 3, 4, Девети Септември 6, 23, 15, 12, 31, 13, 17, 25, 28, 27, 39, 43, 11, 37, 21, 19, 10, 33, 26, 14, 36, 51, 57, 28б, 30, 45, 24, 20, 53, 47, 55, 22, 15, 30а, 16, Димитър Грънчаров 3, 22, 20, 7, 14, 18, 5, 6, 1, Индустриална 12, 6, 2, 10, 4, 8, К. и Методий 9, 12, 7, 10, 4, 13, 8, 34, Л. Димитрова 12, 2, 4, 8, 6, 5, 7, Любен Каравелов 43, 40, 12, 4, 48, 21, 10, 22, 14, 9, 1а, 8, 31, 32, 18, 30, 29, 38, 13а, 5, 50, 19, 7, 35, 35а, 11, 37, 39, 28, 20, 15, 27, 44, 24, 13, 25, 17, 36, 33, Маршал Толбухин 33, 37, 29, 31, 35, 45, 44, 39, 48, 40, 46, 42, 50, 36, Митко Палаузов 6, 2, 4, 1, 3, 5, Пело Пеловски 1, 2, 18, 11, 9, 13, 8, 14, 8б, 3, 6, 12, 4, 16, 10, Страцин 12, 1, 6, 16, 10, 3, 8, 3а, 2, 14, Тодор Луканов 5, 22, 19, 23, 8, 29, 17, 13, 11, 7, 20, 18, 21, 27, 16, 6, 3, 2, 1, Филип-Тотю 2, 4, 3, 6, 7, Хаджи Димитър 69, 65, 4, 57, 49, 55, 25, 35, 43б, 51, 27, 61, 45, 33, 41, 39, 6, 47, 29, 37, Цанко Церковски 13б, 16, 18, 11, 21, 24, 22, 20, 14а, 15, 9, 17, 5, 16, 22, 3, 20, 12, 14, 2, 1, 10, Цветан Спасов 6, 38, 27а, 19а, 33, 13, 45, 25, 37, 29, 23, 57, 14, 12, 43, 15, 49, Помпена Ст, 11, 8, 17, 47, 35, 41, 27, 31, 10, 16, 21, 3а, 53, Цеко Ненов 17, 4, 12, 15, 9, 18, 19, 6, 5, 11, 7, 13, 2, 14, 10, 8, Снегоринна БазаНа 21.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Рупци, Общ. Червен Бряг: Г Димитров 49, 51, 33, 41а, 36, 28, 34, 53, 44, 52, 41, 58, 27, 43, 38, 32, 50, 56, 45, 35, 48, 47, 25, 31, 46, 29, 54, Г Стойчев 3, 2, 7, 1, 5, 4, 6, 11, 8, 13, 9, Девети Май 3, 8, Девети Септември 2, 13, 6, 1, 5, 10, 7, 8, 12, 16, Хаджи Димитър 6, 7, 5, 1, 8, 9, 3, Христо Ботев 6, 5, 9, 15, 2, 4, 3, 7, 1, 13, 11На 21.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Телиш: Ал Стамболийски 33, 57, 44, 40, 56, 38, 48, 36, 47, 25, 43, 42, 53, 29, 59, 49, 35, 46, 30, 45, 34, 28, Ракетна Площадка, 32, 41, 39, 51, 55, В Друмев 1, Вежен 7, 3, 4, 4а, 6, 1, 5, Витоша 4, 9, 6, 5, 3, 8, Иван Вазов 13, 17, 19, 23, 15, Марица 5, 22, 8, 2, 6, 7, 14, 26, 1, 12, 18, 16, Маршал Толбухин 10, 8, 14, 9, 12, 5, 27а, 7, 16, 3, 6, Никола Вапцаров 15, 37, 17, 18, 19, 9, 16, 27, 22, 21, 6, 24, 11, 2, 23, 7, 13, 12, 4, 10, 14, 3, 25, 8, 5, 1, Р Даскалов 3, 4, 2, 7, 1, Странджа 1, 2, 6, Х.Витков 3, 13, 8, 15, 1, 2, 10, 6, 4, 9, Христо Ботев 11, 9, 22, 8, 17, 15, 4, 16, 21, 19, 13, Христо Кърпачев 16, 8, 14, Шипка 8, 6, 3, 2На 22.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Телиш: В Михайлова 25, 27, 31, 21, Васил Коларов 12, 8, 10, 14, 4, 1, 2, 2а, Георги Димитров 100, 90, 84, 92, 94, 98, 157, 88, 96, 135, 102, Девети Септември 59, Езерна 3, 20, 9, 24, 28, 26, 22, Пръвчанска Рампа , Христо Кърпачев 29, 11, 3, 15, 13, 32, 21, 38, 31, 33, 24, 36, 40, 9, 37, 39, 7, 30, 19, 5, 17На 23.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Телиш: В Друмев 6, 4, 1, 5, 3, В Михайлова 13, 1, 21, 5, 15, 3, 2, 23, 6, 19, Георги Димитров 121, 74 4, 70, 48, 72, 85, 54, 67, 86, 91, 42, 125, 76, 38, 60, 99, 74 1, 63, 78 6, 119, 129, 109а, 103, 127, 93, 76а, 50, 131, 68, 47, 101, 71, 36, 89, 52, 117, 69, 77, 109б, 73, 74 2, 115, 123, 83, 100, 82, 40, 90, 66, 111, 81, 107, 87, 78 5, 95, 70а, 105, 76 4, 65, Дунав 8, 4, 6, Езерна 2, 4, 8, 10, 12, 6, Индустриална 2, К И Методий 30, 24, 29, 27, 20, 25, 22, 17, 21, 19, 18, 28, 31, 32, Маршал Толбухин 30, 21, 28, 18, 26, 11, 13, 19, 11а, 15, 16, 20, 25, 32, 23, 27, С Румянцев 22, 15, 21, 18, 13, 11, 29, 12, 14, 19, 23, 28, 26, 16, 24, 27, 17, 25, Янко Забунов 37, 30, 26, 49, 41, 35, 28, 32, 45, 43, 34, 38, 42, 53, 39На 24.07.2020 г./07:30 – 08:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Червен Бряг: 248005 М Водол , 80501.807.14 , 951.244 , 951.420 , Vі-2017 1а, Безименна 2, А6, 21, Горник , Долна Биволица Пи 164018 , Дунав 4, 8, 6, Ж.П. Фон Жилища – Иск Депо , Ж.П. Фонд Жилища – 7 Жп Сек 581, 579, 582, 580, 583, Златна Мина 1, Работилница, 2, 4, 1, 3, 2, Маркова Могила Вила, 2, Къща, Пи 9510495, Жил.Сграда, 16, Маркова Могила , Местност Биволски Камък Вила, П.Р.Славейков 2, УПИ 139001 , Стоп.Сграда, Уо Тп 14, Адм Битова Сграда, М-Ст Езерото, Луковитскикантонтп82На 24.07.2020 г./07:30 – 08:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 16:50 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – с.БрестеНа 24.07.2020 г./07:30 – 08:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД; 14:00 – 16:50 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Горник: Бузлуджа 23а, 32, 24, 38, 26, 36, 21а, 23, В Левски 7, 3, 14, 5, 2, 9, 8, 4, 1, 12, 10, 6, В Пеева 14, 2, 20, 18, 16, 4, 6, 12, Делницата 096005, Искър 5, 3, 7, 9, Йордан Даскалов 3, 5, 1, Ком 1, 4, 2, Марица 3, 1, 14, 12, 23, 10, 4, 18, 17, 7, 21, 11, 19, 13, 16, 2, 5, 15, П К Яворов 18, 2, 5, 7, 8, 1, 10, 4, 2б, 9, 3, 11, 14, 16, 12, 6, 2в, 13, 2а, Пенков Остров , Петко Хр Петков 39, 8, 6, 9, 2, 5, 1, 10, 11, 4, 13, 3, 7, 12, 15, Първа 1, Райко Даскалов 5, 8, 9, 11, 7, 3, 6, 10, 4, Тринадесета 4, 2, 3, 8, 6, 1, Христо Цветков 4, 10, 2, 2а, 8, 6, Четиринадесета 2, 13, 11, Шестнадесета 2, 4На 24.07.2020 г./07:30 – 08:30 ч. По Искане На „Есо“ Еад; 14:00 – 16:50 ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Реселец: 375030 , Акация 3, Б Клен 2, 3а, 4, 5, 6, Баба Тонка 2, 1, Балканска 8, 6, 1, 4, 5, 3, 2, Безименна 4, 1, 2, Белилото 1, 4, 6, 8, 2, 2а, 5, 3, Бор 3, 11, 5, 2, 1, 9, 13, 7, 15, Босилек 2, Воденицата 3, 2, 1, Г Поляна 4, 6, 5, 2, 12, 3, 14, 8, 1, Голеж 2, 1, Горска 2, 1, Гробарска 3, 5, 1, 9, 2, 7, 11, Д Дачев 3, 7, 5, 4, 6, 1, 3, 2, 2а, Девети Май 26, 22, 28, 20, 14а, 12, 14, 10, 2, 4, 6, 16, 8, Дзс Комуна 11, 3, 5, 7, 9, 1, 23, 19, 8, 27, 21б, 4, 2, 21, 25, 29, 6, 15, 1, 21а, 13, 10, 17, Дружба 14, 5, 2а, 9, 19, 11, 4, 6, 8, 13, 3, 23, 2, 10, 7, 16, 18, 21, 15, 1, 25, 17, 37, 22, 41, 39, 33, 27, 24, 47, 20, 29, 35, 45, 49, Здравец 3, 1, Иван Христов 54, 46 Офис Кт, 32, 52, 30, 44, 27, 33, 29, 48, 37, 43, 40, 50, 41, 36, 39, 3, 28, 47, 26, 23, 34, 38, 25, 42, 56, 45, 51, 31, 48а, 46, 35, 49, 20, 12, 1, 10, 13, 18, 8, 9, 11, 22, 15, 6, 19, 14, 5, 4, 3, 21, 7, 16, 17, 24, 53а, 57, 56, 62, 60, 53а, 72 Фурна, 70, 65, 63, 61, 64, 74а, 68, 66, 55, 59, 57, 53, 67, 82, 90, 76, 75, 89, 79, 85, 69, 84, 88, 86, 77, 3, 71, 80, 81, 83, 87, 73, Искър 17, 5, 1, 33, 16, 11, 15, 23, 22, 20, 27, 6, 9, 21, 13, 2, 12, 4, 24, 25, 7, 14, 19, 10, 30, 29, 31, 32, 26, 34, 28, 33, Каймаков 1, 8, 6, 2, Капна 11, 2, 13, 4, 6, 5, 9, 16, 32, 44, 20, 38, 18, 15, 8, 7, 14, 10, 40, 30, 11а, 12, 34, 36, 3, 22, 1, Латинка 7, 1, 3, 5, Люляк 4, 6, Милиндол 47, 45, 6, 43, 31, 51, 35, 37, 33, 29, 8, 41, 39, 3, 27, 9, 11, 25, 7, 4, 23, 17, 2, 15, 13, 21, 19, Младост 3, 7, 5, 2, 4, 1, Могилата 1, Опанец 2а, 16, 8, 5, 20, 18, 4, 10, 3, 6, 12, 7, 14, 2, 9, 11, 13, 15, 21, 28, 30, 24, 26, 27, 17, 20, 22, 34, 19, 25, 32, П Димитров 5, 3, 13, 2, 4, 19, 7, 11, 1, 9, 17, 6, 15, Победа 29, 23, 3, 17, 31, 13, 19, 27, 33, 1, 7, 11, 25, 5, 15, Поройна 2, 3а, 1, 4, 3, 11, 7, Пробуда 12, 6, 5, 10, 1, 8, 3, 2, 4, Пропашище 1, 2, 4, Ръчене 2, 4а, 8, 6, 10, 12, 12а, 4, 14, 16, 22, 18, 20, 38, 34, 40, 52, 46, 54, 32, 36, 42, 48, 35, 50, 44, 54а, 56, 62, 60, 58, Свобода 13, 14, 15, 12, 10, 4, 6, 8, 7, 5, 3, 11, 2, 9, 1, Славянска 2, 6, 4, Стефан Бацов 33, 48, 29, 66, 31, 25, 60, 35, 46, 50, 58, 37, 39, 23, 52, 56, 64, 54, 62, 27, 34, 15, 44, 32, 17, 30, 36, 38, 21, 11, 19, 9, 13, 28, 42, 2а, 7, 24, 12, 14, 2, 18, 20, 10, 22, 4, 26, 1, 6, 8, 5, 16, 3, Теменуга 9, 1, 3, 7, 5, Тодор Попов 2, 14, 22, 16, 21, 17, 3, 8, 11, 12, 19, 9, 13, 6, 4, 20, 7, 18, 15, 5, 24, 10, 23, 23а, Училищна 2, 8, 4, 10, 12, Церовица 1, Челник 6, 2, Явор 2, 4, 3, 1, Уо Тп 10, ПрофилакториумНа 24.07.2020 г./14:00 – 16:50 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Червен Бряг: 248005 М Водол , 80501.807.14 , 951.244 , 951.420 , VІ-2017 1а, Безименна 2, А6, 21, Горник , Долна Биволица ПИ 164018 , Дунав 4, 8, 6, Ж.П. Фон Жилища – Иск Депо , Ж.П. Фонд Жилища – 7 Жп Сек 581, 579, 582, 580, 583, Златна Мина 1, Работилница, 2, 4, 1, 3, 2, Маркова Могила , Маркова Могила Вила, 2, Къща, Пи 9510495, Жил.Сграда, 16, Маркова Могила , Местност Биволски Камък Вила, П.Р.Славейков 2, УПИ 139001, М-Ст Езерото, Луковитскикантонтп82, Стоп.Сграда, УО ТП 14, Адм. Битова Сграда
 
София-Област Община Божурище На 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Божурище: 022145 , 8-Ми Март 1а, I-015169 Кв.13, Кв.Девети Септември , V-9605, Кв.84 , VI -002024 , Атон 10, 11, 10/12, 14, 4, 8, 16, Далия 3, 5, 6, 19 Къща 19, 13, 2, 4, 1, Двора На Апк 1, Девети Май , Девети Септември 11, 6, 13, 3, 15, 16, 8, 10, 4, 14, 1, УПИ VІ-002003 Кв.4, 12, 2, VIII-022188 Кв.10, 7, 9, 13 Имот 002044, Кв.10, 17, 18, УПИ Iv-015063, 5, 5, Къща, Еделвайс 33, 29, 35а, 27а, 37а, 42, 27, 29а, 44, 31, 25а, 35, 37, Искър 30, Кв.Девети Септември , Лястовица 2, Мура 2, 3, Пи 65 Кв.9ти Септември , Рила 8, 8а, 16, 14а, 10а, 4а, 12, 10, 14, 12а, 6, 25, Руен 3б, Стара Планина 5, 3, 7, 1, Ткзс Кв.21 , УПИ 14-022043 Кв.9 , УПИ I-015092, 015093, 015094 Кв.12 , УПИ V -002004 Кв.4 , УПИ V-02249 Кв.10 , УПИ XII -38 Кв.3 , УПИ XIII -002004 Кв.4 , УПИ УПИ XXXI-1004 Кв.4 УПИ Х-022044 Кв.9 , УПИ ХІІІ-015133 , Феникс 13, 15, 22, Шести Септември 3, Щъркел 11, Квартал, Кв.9 ІХ УПИ IV-22кв.5, 56, 85, 53, 4, 6На 23.07.2020 г./10:16 – 16:30 ч./ – Божурище: Девети Септември 5На 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Гурмазово: 023020 , I-212, Кв.20 , Ii-020068 44 , IV-020070 , IV-024064 , IV-18.228 , XI-020018 Кв.44 , XXIII-82 Кв.32 , Гурмазовско Шосе 79, Гурмазовско Шосе 7 , Любен Каравелов 4, М.Соларски Път УПИ I-023045, Кв.47, Парцел ІІ-77, Кв.28 , ПИ 001140 , ПИ 001019 М. Матерка , ПИ 18174.20.63 , Стопански Двор , УПИ 6-292 Кв 26 , УПИ II-021103 Кв. 43 , УПИ III-001141, Кв.39 , УПИ III-112 Кв.11 , УПИ IX-159, Кв.14 , УПИ VI-020069, Кв.44 , УПИ VII-001156, Кв.39 , УПИ VII-008035 Кв.34 , УПИ VII-270, Кв.24 , УПИ X-022021, Кв.45 , УПИ XIV-157 Кв.14 , УПИ І-254 Кв.25 , УПИ Іv-38, Кв.4 , УПИ Х-299 Кв.29 Временно Ел.Захранване За Строителство, УПИ Хiii-106, Кв. 12. , УПИ-II-022022 , УПИ-VII-008035 Кв.34 , Яне Сандански 26, 32, М. Шеовица, М Матерка Кв 35, Вила, Къща, УПИ VІІІ-008013, Кв.34, Къща, Вила, Помпа, Къща, Навес За Минерални Торове, ФургонНа 23.07.2020 г./10:16 – 16:30 ч./ – Гурмазово: I-212, Кв.20 , Любен Каравелов 4, УПИ Ix-159, Кв.14 , УПИ Vii-270, Кв.24 , УПИ Xiv-157 Кв.14 , УПИ І-254 Кв.25 , УПИ Х-299 Кв.29 Временно Ел.Захранване За Строителство, УПИ VІІІ-008013, Кв.34, Къща, Вила, ПомпаНа 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Делян, Общ. Божурище: Iv-052034 , Писател Спас Антонов 2, ХVIII-115, Кв.15 , Община Божурище, УПИ VІІ-23, Кв.8, КъщаНа 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Златуша: № ІІІ А-56 Кв 5 , Вилна Зона Витошица , УПИ II-214 Кв.20 , УПИ X-59 Кв. 25 , Къща, УПИ ІІІ-226, Кв.22, Къща, ВилаНа 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Мала Раковица: С.Мала Раковица , УПИ Vi-5, Кв.2На 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Пожарево, Общ. Божурище: 123.106 , 123.211 , VІІІ-485, Кв.34 , Александър Александров 69, Георги Аспарухов – Гунди 17, Казана 14а, Космонавт Ал. Александров 33, 26, Космонавт Георги Иванов 71, 186, 172, 119, 82, Местност Могила , Могила , Пейо Яворов 6, 10, Пи 123.274 , Пчела 4, УПИ 1-034007 , Кв1, М.Добър Мъж , УПИ 3-227 Кв. 18 , УПИ VI-105 Кв.8 , УПИ XV-94.43 Кв.1 , УПИ XXI, Кв. 17 , УПИ Іі 379/Кв27 , УПИ ХVІІ-Общ, Кв.19 , УПИ ХІІ-369, Кв.29 , УПИ- XII-148 Кв.10 , УПИ-190кв 15 , УПИ-IX-485, Кв.34 , УПИ V-016025 Кв.1 , Къща, Къща, М.Гуното, Къща, Вила, ул. Кокиче №11, Месност МогилаНа 22.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – Пожарево, Общ. Божурище: 123.106, 123.211, Местност Могила ПИ 123.274 , КъщаНа 20.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч.; 10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ – Росоман: 63121.133.9 , I-30, Кв.6 , Гранит , М.Падината , УПИ IV-58, Кв.9 , УПИ XIV-145 , УПИ ХIII-144 Кв.22 , Черква , П-Л ІІІ-99, Кв.15, ВилаНа 23.07.2020 г./10:16 – 11:30 ч.; 15:16 – 16:30 ч./ – Хераково: XIII-43 Кв.9 , ПИ 000189 , Ридо 21, УПИ I-155010, Кв.47 , УПИ II-155010 Кв.47 , УПИ VIII – 321 , УПИ XVII-262 , Кв.22, Царица Йоанна 13, Черковна 23а, 6, УПИ ХIV-326 Кв.32, Къща, Вила, УПИ ХІХ-32, Кв.11, УПИ ХХ-32, Кв.11, УПИ XVII-68 Кв.5, Вила, КъщаНа 20.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ – Храбърско: I-075017 Кв.54 , УПИ 3-076020 Кв.57 , УПИ I-076022, Кв.57, УПИ III-1981 , УПИ-IV-76.11 Кв.57 УПИ-V-18, Кв.3, КъщаОбщина Ботевград На 23.07.2020 г./09:31 – 10:00 ч.; 14:31 – 15:00 ч./ – Боженица: 319004, Долапището, Махала Барбушовци, Махала Близнаковци, Махала Брусен 10 Къща, Махала Върха, Махала Ганинци, Махала Дончовци , Махала Кръста Къща, Махала Мурта , Махала Павловци , Махала Пейчовци , Махала Пелиница Къща, Махала Плоча , Махала Томовци , Махала Урвич 1, 9, 11, Къща, 29, Махала Усойната , Стопански Двор , УПИ XI-71, Кв.7 , Х-38, Кв.41 Къща, 43, Фургон, КъщаНа 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Боженица: Махала БарбушовциНа 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Ботевград: Академик Стоян Романски 27, 20, 11, 9, 14, 13, 39, 35, 19, 25, 17, 16, 28, 12, 18, 26, 4, 8, 22, 37, 39б, 24, 9к, 29, 31, 30, 15, 21, До Сграда Ткзс , Кооперативен Пазар, Нов Кооперативен Пазар Свобода 38, 3, 5, 9з, 16, 3в, 7, 14, 9, 1, 12На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Скравена: Алипи Първанов 2, Ангел Кънчев 14, 3, 6, 12, 10, 2, Атанас Събков 5, 2, 8, 4, 7, 11, 12, 9, 1, 16, 6, 3, 13, Бенковски 7, 9, 10, 20, 18, 1, 5, 2, 3, 8, 6, 14, 4, Васил Левски 34, 2, 18, 29, 28, 33, 24, 32, 31, 22, 35, 20, 30, 26, 38, 19, Врачанска 3, Георги Апостолов 4, 1, 8, 8а, Георги Канзов 1, 3, 6, 5, 2, Георги Стаменов 3, 68, 8, 4, 1, 5, Грамаде 50, 78, 75, 73, 55, 56, 64, 49, 65, 60, 76, 79, 81, 52, 57, 4, 66, Здравец 4, 2, Иван Вазов 6, 33, 2, 20, 16, 30, 34, 32, 13, 36, 18, 15, 9, 3, 40, 64, 26, 14, 1, 12, 35, 4, 11, 27, 38, 24, 23, 7, 25, 8, 22, 7а, 29, Кокиче 7, 3, 1, Комитска 10, 3, Любен Каравелов 6, 2, 7, 8, 16, 4, 14, 13, 15, 11, 9, 1, 3, 10, 12, Махала Гледжовица , Махала Паланката Къща, Кошара, Мико Комитски 1, 27а, 15, 23, 14, 3, 21, 16, 25, 9, 27, 8, 7, 18, 6, 4, 17, 13, 11, 31, Ноновска 6, 12, 7, 13, 11, 8, 20, 4, 3, 14, 18, 10, 5, 15, 1, Петко Студенков 23, 22, 20, 34, 37, 26, 15, 24, 27, 28, Петко Студенков 16, 7, 5, 1, 3, ПИ №000141 , Свещ. Георги Поп Димитров 10, Свещ. Георги Поп Димитров 2, Стара Планина (Ил.Миков) 43, 45, 60, 24, 3, 58, 62, 15, 19а, 5, 10, 56, 68, 31, 72, 28, 92, 53, 35, 46, 17, 88, 74, 66, 21, 41, 39, 78, 52, 76, 9, 36, 40, 94, 54, 80, 32, 42, 30, 2, 27, 22, 1, 16, 47, 11, 70, 98, 34, 8, 44, 90, 49, 18, 50, 51, 13, 29, Танчо Гайдарски 12, 6, 7, 13, 9, 14, 3, 5, 15, 8, 10, 17, 1, 11, 2, Тодор Попов 12, Ушите 5, 4, 1, 2, 6, Хаджи Димитър 2, Христо Ботев 75, 96, 100, 77, 92, 103, 110, 79, 102, 113, 117, 64, 109, 72, 66, 74, 91, 125, 89, 127, 106, 119, 78, 90, 95, 102 Къща, 94, 123, 88, 84, 70, 83, 85, 93, 68, 111, 87, 81, 82, 107, Цар Калоян 7, 6, 14, 10, 11, 12, 5, Цено Кьонтов 10, 2, 4На 20.07.2020 г./09:00 – 16:15 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:15 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:15 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:15 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:15 ч./ – Ботевград: България 4, 2, 6, Освобождение 14, 11, Саранск 14, 8а, 11, 12, 9, 12а, 19, 15, 8, Цар Освободител 4, 6, 13, 5, 2, 7, 9, 3, 1, 11-13 Албена, 6, 11На 20.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Краево: Махала Маринков Рът , КъщаНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Литаково: Боговина 92, 10, 90, 81, 88, Вълчи Град 34, 30, Гено Люташки (Вацо Люташки) 2, 3, Една Българка (М.Найденова 82а, Кочо Честименски (М.Найдено 96, 86, 90, 76, 92, 50, 49, 29, 42, 102, 45, 74, 101, 40, 25, 38, 94, 56, Къща, 59, 32, 33, 40а, 78, 27, 88, Начо Иванов 2, 3, 7, 8, Незабравка (Партизанска) 4, 10, 1, 6, Павел Бързашки 18, Петко Войвода (Дичо Петров) 6, 2, Петко Иковски 28, 12, 26, 5, 25, Писана 98, Пречеста , Станковска Курия , Шести Септември (9-Ти Iх) 158, 134, 124, 129, 200, 173, 126, 154, 165, 136, 177, 132, 144, 148, 125, 115, 194, 145, 95, 122, 153, 117, 157, 123, 111, 141, 91, 127, 140, 128, 179, 169, 156, 149, 192, 163, 120На 21.07.2020 г./10:16 – 10:30 ч./ – хале в покрайнините на гр.БотевградНа 23.07.2020 г./09:31 – 10:00 ч.; 14:31 – 15:00 ч./ – Ботевград: Местност ТръстеникНа 23.07.2020 г./09:31 – 10:00 ч.; 14:31 – 15:00 ч./ – Гурково, Общ. Ботевград: Пи №027070 , УПИ Хіv-191, Кв.48 , Къща, ТП ТКЗС, КъщаНа 23.07.2020 г./09:31 – 10:00 ч.; 14:31 – 15:00 ч./ – Краево: Махала Маринков Рът, Махала Славополе Жилищна Сграда, Къща, УПИ III-25 Кв. 4 , Ограда, Къща, Къща, Вила, КъщаНа 23.07.2020 г./09:31 – 10:00 ч.; 14:31 – 15:00 ч./ – Липница, Общ. Ботевград: За Провеждане На 72-Часови Изпитания , Махала Големо Усое, Махала Горановци Къща, Махала Мановци Махала РъждавецНа 23.07.2020 г./09:31 – 10:00 ч.; 14:31 – 15:00 ч./ – Новачене, Общ. Ботевград: III-709, Кв.38 , Ангел Кънчев 7, 4, 2, 5, Аспарух 13, 11, 3, 9, 12, 17, 18, 10, 19, 21, 5, 25, 4, 6, 14, 15, 16, 8, 23, Безименна 2, Борис I (Методи Антонов) 7, 4, 14, 17, 21, 3, 13, 2, 12, 10, 16, 8, 15, 1, Васил Друмев 1, 2, 8, 14, 6, 4, 12, 3, Васил Левски 11, 3, 4, 5, 1, 2, 22, 24, 20, 26, 16, 10, 8, 30, 6, 14, 18, 12, 3а, 9, 28, 60, 52, 37, 17, 46, 42, 19, 31, 23, 36, 32, 40, 29, 25, 50, 21, 58, 35, 54, 38, 56, 33, Васил Петлешков 5, 11, 1, 3, 2, 7, 9, Ген.Скобелев 24, 20, 30, 3, 14, 28, 26, 6, 7, 16, 22, 2, Гео Милев 4, 2, 3, 8, 5, 1, 10, 6, 7, Георги Бенковски 20, 21, 11, 10, 5, 4, 15, 19, 12, 9, 23, 16, 17, 25, 7, 2, 22, 6, 1, 14, 3, 24, 31, Георги С. Раковски (Р.Доков 54, 70, 38, 23, 24, 64, 68, 18, 29, 34, 35, 31, 26, 3, 36, 30, 66, 33, 22, 44, 40, 28, 32, 11, 25, 21, 58, 20, 60, 42, 15, 19, 10, 4, 5, 1, 7, 6, 41, 8, 2, 9, 62, 3, Гурко 1, 2, 3, Добруджа 7, 5, 2, 6, 8, 4, Дондуков 10, 2, 5, 7, 9, 4, 15, 14, 6, 3, 10, 13, 12, 1, 11, 8, Дунав 5, 6, 8, 1, 2, 4, 10, Евлоги Георгиев 1, 5, 10, 16, 11, 6, 8, 7, Елин Пелин 2, 7, 5, 1, 3, Захари Стоянов (Тодор Томов 40, 32, 44, 10, 22, 7, 17, 48, 6, 25, 46, 26, 4, 45, 36, 42, 2, 20, 5, 27, 29, 14, 16, 1, 19, 43, 28, 35, 12, 9, 23, 15, 3, 33, 39, 30, 8, 1, 2, Ивайло 6, 8, 1, 2, 4, 8, 18, Иван Вазов 6, 7, 2, 1, 4, 5, 3, Извън Регулацията Вила, Вила №45, Вила, Крайпътно Заведение, Вила, Искър 3, 15, 5, 17, 11, 13, 1, 9, Кирил И Методий 2, 6, 4, 8, 12, Козлодуй 4, 7, 1, 8, 3, 2, 6, 5, Кубрат (Христо Ветовски) 18, 11, 9, 20, 4, 12, 2, 8, 3, Любен Каравелов 42, 35, 28, 30, 44, 34, 25, 40, 29, 38, 46, 36, 31, 39, 27, 26, 32, 17, 7, 24, 11, 19, 26, 20, 13, 14, 6, 11а, 9, 21, 15, 8, 23, 4, 3, 22, 1, 12а, Медвен 18, 3, 11, 2, 16, 4, 9, 14, 15, 7, 1, 8, 17, 3, 5, 12, 13, Местност Камен Дол , Московска 4, Никола Й.Вапцаров 2, 4, 7, 5, 13, 10, 6, 8, Новаченка (Филип Кръстев) 4, 10, 6, 12, Оборище 15, 1, 21, 7, 5, 19, 13, 9, 20, 11, 16, 6, 17, 3, 18, 10, 2, 2, Опълченска 5, 7, 1, 9, 11, 4, 10, 12, 6, 13, 3, 1, Осма 1, Паисий 17, 12, 21, 6, 22, 19, 20, 16, 23, 3, 15, 2, 10, 26, 9, 4, 24, 14, 8, 7, Панайот Волов 5, 6, 3, Пенчо Славейков 4, 2, 7, 3, 5, 1, 10, 6, Петко Войвода (Иван Гешков) 4, 2, 20, 39, 65, 8, 7а, 16, 61, 11, 29, 35, 32, 3, 19, 9, 15, 12, 17, 33, 31, 10, 18, 22, 13, 25, 14, 21, 28, 27, 6, 7, 9, Петър Берон 2, 4, 6, 3, 5, 1, Първа 4, Рударка 2, 8, 13, 15, 6, 17, 16, С. Новачене, Общ. Ботевград Път№1 , Сан Стефано 14, 5, 3, 22, 1, 18, 10, 14, 4, 15, 8, 24, 6, Свобода 2, 6, 1, Седма 12, 2, 6, 1, 14, 10, 4, 7, 3, 5, Стара Планина 3, Съединение (Ленин) 17, 22, 2, 10, 4, 20, 29, 27, 13, 19, 14, 6, 21, 15, 12, 9, 7, 11, 1, 3, 20, Трети Март (Георги Димитров 5, 8, 9, 24, 1, 22a, 4, 7, 20, 12, 14, 11, 19, 22, 6, 28, 3, 21, 2, 26, 15, 10, 13, УПИ Ix-238 Кв.12 , Филип Тотьо (Тодор Доков) 23, 5, 19, 17, 21, 15, 25, 13, 8, 45, 2, 16, 8, 24, 39, 25, 35, 18, 37, 23, 20, 4, 22, 29, Хаджи Димитър 1, 2, Христо Ботев 29, 13, 18, 16, 26, 30, 6, 10, 17, 28, 3, 15, 22, 11, 5, 8, 12, 24, 23, 9, 7, 27, 25, 19, 21, 2, 4, 1, Христо Смирненски 11, 10, 5, 4, 14, 3, 34, 15, 12, 13, 8, Черешово Топче 38, 30, 7, 4, 2, 22, 48, 1, 32, 10, 26, 8, 6, 28, 16, 3, 12, 14, 36, 46, 13, 18, 5, 20, 24, 54, 46, 27, 50, 48, 21, 23, 29, 42, 15, 19, 64, 17, 70, 12, 56, 13, Четвърта 8, Шипка 1, Павилион, На Магистрала Е-79На 23.07.2020 г./09:31 – 10:00 ч.; 14:31 – 15:00 ч./ – Осеновлаг: Зимнишки Дол, Махала Зимнишки Дол , КъщаНа 23.07.2020 г./09:31 – 10:00 ч.; 14:31 – 15:00 ч./ – Радотина: Местност Дръстила , Пи №055008 , Къща, Вила, Къща, Вила, КъщаНа 23.07.2020 г./09:31 – 10:00 ч.; 14:31 – 15:00 ч./ – Рашково: Махала Белчово Къща, Махала Габровница Вила, Къща, Вила, Къща, 6, 0, КъщаНа 23.07.2020 г./09:31 – 10:00 ч.; 14:31 – 15:00 ч./ – Скравена: 000230 , 11-та 30, 13, 15а, 13-та 7, 15-та 2, 3-та 42, 8-ма 7 Вила, Александър Стамболийски 1, 8, 10, 6, 12, 4, 2, 5, 1, 3, Алипи Първанов 7, 30, 18, 1, 28, 10, 20, 5, 8, 14, 11, 22, 9, 34, 4, 3, 6, 12, 26, 2, 63, 73, 86, 61, 82, 67, 69, 80, 65, 84, 88, 62, 92, 90, 57, 96, 59, 71, 94, 37, 33, 60, 50, 55, 54, 38, 41, 56, 49, 76, 17, 25, 19, 35, 23, 58, 78, 42, 68, 40, 62, 15, 45, 27, 51, 70, 12, 29, 13, 36, 64, 74, 66, 21, 44, 48, 46, 47, 52, 43, Ангел Кънчев 14, 3, 6, 12, 10, 2, Атанас Събков 4, 5, 2, 8, 4, 7, 11, 12, 9, 1, 16, 6, 3, 13, Бебреш 5, 3, 15, 7, 1, 13, 17, 9, Бенковски 7, 9, 10, 20, 18, 1, 5, 2, 3, 8, 6, 14, 4, Васил Априлов 1, Васил Вунчев 15, 20, 1, 19, 5, 16, 17, 7, 21, 9, 18, 11, 6, 26, 22, 32, 10, 14, 30, Васил Левски 8, 7, 13, 10, 14, 17, 5, 9, 1, 15, 34, 2, 18, 29, 28, 33, 24, 32, 31, 22, 35, 20, 30, 26, 38, 19, Вилна Зона Лозята Вила, 5, Врачанска 3, Гео Милев 4, 6, 2, Георги Апостолов 14, 16, 4, 1, 8, 8а, Георги Канзов 1, 3, 6, 5, 2, Георги Раковски 1, 10, 8, 3, 5, 7, 6, 13, Георги Стаменов 12, 3, 68, 8, 4, 1, 5, Герго Ценов 9, 8, 7, 10, 12, 14, 6, 1, 16, 3, 18, 4, 20, Грамаде 1, 51, 50, 78, 75, 73, 55, 56, 64, 49, 65, 60, 76, 79, 81, 52, 57, 4, 66, 41, 44, 38, 48, 14, 18а, 5, 12, 37, 3, 4, 23, 61, 26, 2, 8, 1, 36, 29, 10, 30, 15, 7, 33, 20, 21, 39, 22, 24, 43, 19, 6, 16, 11, Здравец 4, 2, Иван Вазов 6, 33, 2, 20, 16, 30, 34, 32, 13, 36, 18, 15, 9, 3, 40, 64, 26, 14, 1, 12, 35, 4, 11, 27, 38, 24, 23, 7, 25, 8, 22, 7а, 29, Иван Йотов 11, 9, 8, 4, 1, 17, 15, 5, 7, 12, 2, Изгрев 4, 6, Кап.Димитров 7, 6, 2, 4, Койдановец 1, 7, 2, 3, 9, 7, 5, 1, Кокиче 7, 3, 1, 11, 9, Комитска 10, 3, Крушарска (К.Муканска) 17, 15, 23, 27, 31, 29а, 21, 29, 14, 12, 5, 8, 20, 2, 7, 10, 3, 12, 9, 5, 6, 4, 8, 1, 13, 11, 4а, 14, Лазар Георгиев 9, 7, 10, 20, 2, 6, Лазар Стоянов 12, 5, 4, 10, 7, 20, 2, 16, 1, 18, 14, 8, Латинка 1, 6, 2, Любен Каравелов 17, 15, 1а, 24, 20, 32, 22, 26, 6, 2, 7, 8, 16, 4, 14, 13, 15, 11, 9, 1, 3, 10, 12, Мах.Диловска И Драганчовска 2, 4, 3, 6, 5, Махала Гледжовица , Махала Паланката Къща, Къща, Кошара, Медвен 12, 34, 3, 2, 32, 22, 19, 30, 28, 36, 20, 14, 24, Мико Комитски 20, 1, 27а, 15, 23, 14, 3, 21, 16, 25, 9, 27, 8, 7, 18, 6, 4, 17, 13, 11, 31, Муканска 16, 10, 1, 8, 10а, Мургаш 1, 2, 4, 6, Никола Й. Вапцаров 9, 14, 2, 8, 10, 5, 6, 4, Ноновска 8, 6, 12, 7, 13, 11, 8, 20, 4, 3, 14, 18, 10, 5, 15, 1, Околовръсна 2, 3, 11, 5, 2а, 7, 2, 1, 25, 8, 19, 13, 17, 21, 15, 10, 23, Осми Март 10, 11, 4, 1, 10, 2, 3, 9, 7, 6, Паисий 3, 6, 1, Петко Студенков 19, 14, 13, 11, 9, 16, 10, 17, 18, 15, 12, 21, 16, 7, 5, 1, 3, 23, 22, 20, 34, 37, 26, 15, 24, 27, 28, Петър Берон 1, 2, 18, 10, 12, 1, 4, 16, 3, 23, 15, 22, 76, 9, 34, 20, 7, 17, 13, 19, 30, 27, 11, 24, 21, 16, Пи №000141 , Поп Банчо 2, 4, 10, 3, 8, 13, 5, 6, Поручик Георгиев 6, 12, 4, 17, 16, 3, 19, 14, 10а, 10, 13, 1, 9, 7, 11, 8, 5а, 15, С. Скравена, Общ. Ботевград Път №1 , Свещ. Георги Поп Димитров 5, 8, 14, 18, 6, 9, 12, 16, 20, 4, 11, 7, 2, 10, 3, 13, Свобода 9, 13, 5, 12, Сграда На Читалището , Синчец 1, Стара Планина (Ил.Миков) 43, 45, 60, 24, 3, 58, 62, 15, 19а, 5, 10, 56, 68, 31, 72, 28, 92, 53, 35, 46, 17, 88, 74, 66, 21, 41, 39, 78, 52, 76, 9, 36, 40, 94, 54, 80, 32, 42, 30, 2, 27, 22, 1, 16, 47, 11, 70, 98, 34, 8, 44, 90, 49, 18, 50, 51, 13, 29, Стефан Караджа 12, 12а, 1, 10, 5, 3, 4, 2, 8, 8, 8, Танчо Гайдарски 12, 6, 7, 13, 9, 14, 3, 5, 15, 8, 10, 17, 1, 11, 2, Тодор Попов 7, 19, 30, 20, 17, 14, 15, 11, 16, 22, 32, 28, 18, 26, 9, 5, 13, 23, 34, 27, 24, 12, 3, 10 А, 1, 2, 12, 10, 6, 8, УПИ VII-266, Кв.9, Ушите 5, 4, 1, 2, 6, Хаджи Димитър 4, 13, 2, 9, 5, 11, 1, 2, Хан Аспарух 6, 5, 7, 3, 1, 4, 8, Христо Ботев 22, 54, 69, 42, 41, 32, 40, 35, 26, 37, 49, 65, 29, 60, 48, 27, 28, 94, 47, 46, 30, 61, 34, 71, 38, 39, 24, 33, 59, 18, 63, 44, 55, 62, 31, 50, 57, 58, 75, 96, 100, 77, 92, 103, 110, 79, 102, 113, 117, 64, 109, 72, 66, 74, 91, 125, 89, 127, 106, 119, 78, 90, 95, 102 Къща, 94, 123, 88, 84, 70, 83, 85, 93, 68, 111, 87, 81, 82, 107, 15, 6, 8, 12, 11, 9, 16, 1, 5, 7, 17, 23, 2, 10, 4, 21, 99, Цар Борис I 3, 5, 2, 4, Цар Иван Шишман 1, 2, 8, 3, 4, 10, 5, Цар Калоян 7, 6, 14, 10, 11, 12, 5, Цар Крум 3, 1, Цар Симеон 1, 6, 4, Цено Кьонтов 1, 8, 11, 9, 13, 10, 2, 4, Чифлика 18, 9, 5, 8, 8, 14, 20, 21, 19, 6, 12, 3, 1, 15, 2, 4, 7, 30, 10, 25, 26, 11, 28, 13, БензиностанцияНа 23.07.2020 г./09:31 – 15:00 ч./ – Скравена: 000230 , 11-та 30, 13, 15а, 13-та 7, 15-та 2, 3-та 42, 8-ма 7 Вила, Александър Стамболийски 1, 8, 10, 6, 12, 4, 2, 5, 1, 3, Алипи Първанов 7, 30, 18, 1, 28, 10, 20, 5, 8, 14, 11, 22, 9, 34, 4, 3, 6, 12, 26, 2, 63, 73, 86, 61, 82, 67, 69, 80, 65, 84, 88, 62, 92, 90, 57, 96, 59, 71, 94, 37, 33, 60, 50, 55, 54, 38, 41, 56, 49, 76, 17, 25, 19, 35, 23, 58, 78, 42, 68, 40, 62, 15, 45, 27, 51, 70, 12, 29, 13, 36, 64, 74, 66, 21, 44, 48, 46, 47, 52, 43, Ангел Кънчев 14, 3, 6, 12, 10, 2, Атанас Събков 4, 5, 2, 8, 4, 7, 11, 12, 9, 1, 16, 6, 3, 13, Бебреш 5, 3, 15, 7, 1, 13, 17, 9, Бенковски 7, 9, 10, 20, 18, 1, 5, 2, 3, 8, 6, 14, 4, Васил Априлов 1, Васил Вунчев 15, 20, 1, 19, 5, 16, 17, 7, 21, 9, 18, 11, 6, 26, 22, 32, 10, 14, 30, Васил Левски 8, 7, 13, 10, 14, 17, 5, 9, 1, 15, 34, 2, 18, 29, 28, 33, 24, 32, 31, 22, 35, 20, 30, 26, 38, 19, Вилна Зона Лозята Вила, 5, Врачанска 3, Гео Милев 4, 6, 2, Георги Апостолов 14, 16, 4, 1, 8, 8а, Георги Канзов 1, 3, 6, 5, 2, Георги Раковски 1, 10, 8, 3, 5, 7, 6, 13, Георги Стаменов 12, 3, 68, 8, 4, 1, 5, Герго Ценов 9, 8, 7, 10, 12, 14, 6, 1, 16, 3, 18, 4, 20, Грамаде 1, 51, 50, 78, 75, 73, 55, 56, 64, 49, 65, 60, 76, 79, 81, 52, 57, 4, 66, 41, 44, 38, 48, 14, 18а, 5, 12, 37, 3, 4, 23, 61, 26, 2, 8, 1, 36, 29, 10, 30, 15, 7, 33, 20, 21, 39, 22, 24, 43, 19, 6, 16, 11, Здравец 4, 2, Иван Вазов 6, 33, 2, 20, 16, 30, 34, 32, 13, 36, 18, 15, 9, 3, 40, 64, 26, 14, 1, 12, 35, 4, 11, 27, 38, 24, 23, 7, 25, 8, 22, 7а, 29, Иван Йотов 11, 9, 8, 4, 1, 17, 15, 5, 7, 12, 2, Изгрев 4, 6, Кап.Димитров 7, 6, 2, 4, Койдановец 2, 3, 9, 7, 5, 1, Кокиче 7, 3, 1, 11, 9, Комитска 10, 3, Крушарска (К.Муканска) 17, 15, 23, 27, 31, 29а, 21, 29, 14, 12, 5, 8, 20, 2, 7, 10, 3, 12, 9, 5, 6, 4, 8, 1, 13, 11, 4а, 14, Лазар Георгиев 9, 7, 10, 20, 2, 6, Лазар Стоянов 12, 5, 4, 10, 7, 20, 2, 16, 1, 18, 14, 8, Латинка 1, 6, 2, Любен Каравелов 17, 15, 24, 20, 32, 22, 26, 6, 2, 7, 8, 16, 4, 14, 13, 15, 11, 9, 1, 3, 10, 12, Мах.Диловска И Драганчовска 2, 4, 3, 6, 5, Махала Гледжовица , Махала Паланката Къща, Къща, Кошара, Медвен 12, 34, 3, 2, 32, 22, 19, 30, 28, 36, 20, 14, 24, Мико Комитски 20, 1, 27а, 15, 23, 14, 3, 21, 16, 25, 9, 27, 8, 7, 18, 6, 4, 17, 13, 11, 31, Муканска 16, 10, 1, 8, 10а, Мургаш 1, 2, 4, 6, Никола Й. Вапцаров 9, 14, 2, 8, 10, 5, 6, 4, Ноновска 8, 6, 12, 7, 13, 11, 8, 20, 4, 3, 14, 18, 10, 5, 15, 1, Околовръсна 2, 3, 11, 5, 2а, 7, 2, 1, 25, 8, 19, 13, 17, 21, 15, 10, 23, Осми Март 10, 11, 4, 1, 10, 2, 3, 9, 7, 6, Паисий 3, 6, 1, Петко Студенков 19, 14, 13, 11, 9, 16, 10, 17, 18, 15, 12, 21, 16, 7, 5, 1, 3, 23, 22, 20, 34, 37, 26, 15, 24, 27, 28, Петър Берон 16, 2, 18, 10, 12, 1, 4, 16, 3, 23, 15, 22, 76, 9, 34, 20, 7, 17, 13, 19, 30, 27, 11, 24, 21, ПИ №000141 , Поп Банчо 2, 4, 10, 3, 8, 13, 5, 6, Поручик Георгиев 6, 12, 4, 17, 16, 3, 19, 14, 10а, 10, 13, 1, 9, 7, 11, 8, 5а, 15, С. Скравена, Общ. Ботевград Път №1 , Свещ. Георги Поп Димитров 5, 8, 14, 18, 6, 9, 12, 16, 20, 4, 11, 7, 2, 10, 3, 13, Свобода 9, 13, 5, 12, Сграда На Читалището , Синчец 1, Стара Планина (Ил.Миков) 43, 45, 60, 24, 3, 58, 62, 15, 19а, 5, 10, 56, 68, 31, 72, 28, 92, 53, 35, 46, 17, 88, 74, 66, 21, 41, 39, 78, 52, 76, 9, 36, 40, 94, 54, 80, 32, 42, 30, 2, 27, 22, 1, 16, 47, 11, 70, 98, 34, 8, 44, 90, 49, 18, 50, 51, 13, 29, Стефан Караджа 12, 12а, 1, 10, 5, 3, 4, 2, 8, 8, 8, Танчо Гайдарски 12, 6, 7, 13, 9, 14, 3, 5, 15, 8, 10, 17, 1, 11, 2, Тодор Попов 7, 19, 30, 20, 17, 14, 15, 11, 16, 22, 32, 28, 18, 26, 9, 5, 13, 23, 34, 27, 24, 12, 3, 10 А, 1, 2, 12, 10, 6, 8, УПИ Vii-266, Кв.9 , Ушите 5, 4, 1, 2, 6, Хаджи Димитър 4, 13, 2, 9, 5, 11, 1, 2, Хан Аспарух 6, 5, 7, 3, 1, 4, 8, Христо Ботев 22, 54, 69, 42, 41, 32, 40, 35, 26, 37, 49, 65, 29, 60, 48, 27, 28, 94, 47, 46, 30, 61, 34, 71, 38, 39, 24, 33, 59, 18, 63, 44, 55, 62, 31, 50, 57, 58, 75, 96, 100, 77, 92, 103, 110, 79, 102, 113, 117, 64, 109, 72, 66, 74, 91, 125, 89, 127, 106, 119, 78, 90, 95, 102 Къща, 94, 123, 88, 84, 70, 83, 85, 93, 68, 111, 87, 81, 82, 107, 15, 6, 8, 12, 11, 9, 16, 1, 5, 7, 17, 23, 2, 10, 4, 21, 99, Цар Борис I 3, 5, 2, 4, Цар Иван Шишман 1, 2, 8, 3, 4, 10, 5, Цар Калоян 7, 6, 14, 10, 11, 12, 5, Цар Крум 3, 1, Цар Симеон 1, 6, 4, Цено Кьонтов 1, 8, 11, 9, 13, 10, 2, 4, Чифлика 18, 9, 5, 8, 8, 14, 20, 21, 19, 6, 12, 3, 1, 15, 2, 4, 7, 30, 10, 25, 26, 11, 28, 13, БензиностанцияНа 23.07.2020 г./09:46 – 10:00 ч.; 14:46 – 15:00 ч./ – Ботевград: Армеец , България 24, 20в, 25, Витиня Почивна Станция, 55, До Сграда Ткзс Краварник Зелена Бара, Индустриална Зона ІІ-Подем, Индустриална Зона Микроелектроника, Литаковско Шосе 1, Пик, Портал, Ловен Дом, Канцеларий, ВилаНа 23.07.2020 г./09:46 – 10:00 ч.; 14:46 – 15:00 ч./ – Врачеш: Александър Стамболийски 10, 2, 8, 6, 1, 5, 3, 1, 14, 12, 9, 7, 11, Баба Вида 8, 6, 4, 2, 5, 7, 1, 10, Бела Трафопост, Бузлуджа 1, 4, 6, 2, 3, 50, Васил Левски 5, 16, 6, 2, 25, 10, 22, 7, 12, 1, 8, 28, 11, 23, 24, 20, 4, 15, 26, 19, 3, 14, 21, 13, 17, Витиня 31, 21, 26, 10, 34, 29, 20, 13, 15, 12, 33, 38, 40, 9а, 27, 23, 17, 11, 9, 36, 25, 19, 22, 14, 16, 24, 32, 22, Възраждане 3, 1, 2, 6а, Гео Милев 2, 6, 13, 11, 10, 12, 8, 18, 4, 9, Захари Стоянов (Петър Янков 19, Зеленград 7, 2, 5, 3, 4, 12, 1, 10, 8, 6, 14, Калето 22, 35, 20, 18, 29, 33, 19, 27, 20а, 25а, 24, 31, 13, 11, 5, 8, 10, 9, 4, 3, 6, 1, Кольо Видин 11, 1, 17, 8, 14, 4а, 12, 6, 2, 7, 9, 15, 4, 21, 5, Майстор Вуно Марков 36в, 21, 32, 8, 34, 18, 22, 12, 4, 23, 30, 24, 2, 19, 20а, 20, 36б, 26, 25, 15, 27, 10, 16, 5, 6, 1, 36, 36а, 34а, Освобождение (9-ти септември 12, Патриарх Евтимий (Д.Гълъбов 23, 13, 24, 25, 22, 9, 21, 20, 27, 26, 2, 10, 5, 4, 12, 66, 19, 1, 28, 29, 7, 11, 16, 15, 14-16, 59, 34, 32, 27, 37, 40, 33, 36, 35, 43, 30, 38, Плиска 5, 2, 4, 6, 8, Преслав 9, 7, 4, 6, 5, 1, 3, 8, 10, 2, Първи Май 5, 1, 6, 8, 7, Севаст Огнян (Партизанска) 6, Славейков (Васил Коларов) 2, 8, 4, 2, 2а, 3, Софрони Врачански 1, Страншки Рът 12, 4, 6, 10, 5, 8, Трети Март (Иван Гълъбов) 8, 18, 20, 6, 35, 42, 10, 26, 1д, 5, 34, 24а, 33, 29, 36, 8, 39, 1 В, 38, 37, 12, 14, 3, 25, 22, 32, 4, 40, 13, 27, 30, 16, 21, 1, 28, 2, 23, 19, 31, 15, Хан Аспарух 15, 16, 12, 17, 18, 10, 14, 13, 19, 3, 1, 4, 2, 5, Христо Ботев 20, 13, 12, 10, 11, 6, 9, 23, 21а, 5, 18, 17, 28, 16, 19, 2, 1, 21, 7, 28, 41, 37, 33, 49, 43, 47, 29, 35, 51, 26, 24, 39, 27, 32, Ягода 8, 2, 6, 3, 1, 12На 23.07.2020 г./09:46 – 10:00 ч.; 14:46 – 15:00 ч./ – Литаково: 3-ти март 1, 6, 4, 8, Антон Младенов 12, 2, 10, 1, 3, Архангела (Петко Буковански 3, 7, 2, 5, Баба Тонка (Баба Кула) 5, 7, 6, 4, 2, 1, Бачо Киро 6, 2, Боговина 6, 2, 1, 22, 16, 14, 92, 10, 90, 81, 88, 67, 59, 71, 63, 57, 61, 68, 70, 49, 72, 82, 64, 57, 80, 66, 36, 25, 55, 35, 41, 51, 45, 25, 35, Бойчо Огнянов 2, 6, Брезовица 5, 18, 6, 4, 7, 2, Бузлуджа 5, 9, 2, 15, Васил Левски 6, 4, .2, 1, Велчова Завера (Илия Шопов) 18, 12, 1, 7, 16, 14, 10, 4, Воденицата 2, 3, 1, Вуто Койчев 12, 3, 8, 11, 5, 2, 9, 6, 10, 14, Възраждане 6, 9, 2, 8, 95, 4, 10, Възход 17, 12, 19, 1, 10, 11, 21, 7, 4, 9, 13, 3, 2, Вълчи Град 5, 1, 8, 10, 34, 30, Генерал Клод 10, 24, 28, 7, 11, 5, 22, 26, 13, 18, 19, 11а, 6, 14, 15, 4, Генерал Похитонов 15, 17, 20, 2, 14, 16, 9, 7, 6, 4, 10, Гено Люташки (Вацо Люташки) 2, 3, Георги Бенковски (Г.Димитро 22, 24, 3, 5, 1, 21, 28, 23, 12, 11, 25, 17, 29, 19, 22, 8, 15, 4, 30, 26, Георги Раковски (Д.Терзийск 6, 18, 2, 8, 7, 12, 13, 14, 3, 15, 10, Димитър Икономов 7, 4, 9, 2, 1, Дядо Иван (Ванюша) 2, 4, Една Българка (М.Найденова 4, 7, 1, 13, 11, 2, 5, 15, 82а, Захари Стоянов 2а, 2, Иван Вазов (Ангел Миновски) 9, 9, 26, 6, 19, 8, 3 Вила, 1, 11, 10, 20, 12, 13, Илия Монев В Стоп.Двор, 1, 19, 5, 4, 15, 2, 7, 21, 13, 20, 10, Калето (Сашка) 3, Кап.Тодор Тодоров 2, Кирил И Методи 5, 7, 9, 6, 8, 2, 11, 3, 1, Кирил Стаменов 1, 2, Коцо Докуленски 2, 3, Кочо Честименски (М.Найдено 11, 4, 26, 19, 20, 86, 10, 18, 16, 24, 2, 96, 86, 90, 76, 92, 50, 49, 29, 42, 102, 45, 74, 101, 40, 25, 38, 94, 56, Къща, 59, 32, 33, 40а, 78, 27, 88, Любен Каравелов 42а, 72, 30, 24, 37, 29, 71, 36, 70, 53, 83, 13, 58, 63, 48, 33, 16, 79, 77, 5, 85, 49, 11, 73, 69, 26, 37, 74, 35, 56, 40, 28, 42, 45, 45, 47, 19, 25, 66, 6, 41, 39, 67, 4, 34, 14, 18, 9, 10, 62, 12, 55, 8, 75, 43, 61, 54, 51, Люто Войвода 26, 19, 32, 1, 8, 24, 6, 14, 23, 35, 3, 21, 13, Къща, 30, 15, 5, 20, 31, 29, 7, 9, 4, 11, 25, 7, 78, 32, 42, 40, 38, 57, 41, 49, 78, 58, Къща, 94, 53, 55, 48, 72, 62, 68, 43, 76, 37, 54, 46, 47, 62а, 45, 51, 70, 64, 35, 56, 44, 47а, Майор Томпсън 24, 16, 18, 10, 4, 14, 3, 20, 2, 26, 1, 32, Малина 2, 3, Младен Пеьов 2, 1, Мургаш 11, 9, 3, 5, 4, 2, 7, 13, 15, Наум Янев 1, 3, 8, 6, 2, Начо Иванов 7, 5, 3, 2, 3, 7, 8, Незабравка (Партизанска) 4, 10, 1, 6, Оборище 2, 14, 8, 18, 12, 6, 1, 16, 5, 4, Опълченска 6, 19, 12, 33, 16, 21, 22, 13, 18, 41, 25, 39, 45, 31, 27, 7, 2 А, 10, 1, 20, 17, 3, Павел Бързашки 17а, 16, 14, 8, 18, 2, 3, 23, 7, 17, 15, 9, 18, Парцел V-41, Кв.9 Къща , Петко Войвода (Дичо Петров) 6, 2, Петко Иковски 5, 28, 12, 26, 5, 25, Петко Мицовски 15, 11, 1, 2, 7, 33, 9, Къща, 16, 21, 35, 19, 20, 25, 12, Писана 1, 4, 3, 98, 27, 19, 25, 36, 6, 15, 29, 34, 22а, 18, 8, 13, 14, 11, 9, 12, 30, 24, 20, 11 Къща, Победа 1, Поп Христо Дойчев 5, 2, 3, 4, Пречеста 2, 4, Просвета 1, Светлина 5, 9, 2, 3, Свобода 7, 5, 8, 8б, 5а, 7, 1, Спас Соколов 5, 12, 10, 4, 3, 6, Станковска Курия 9, Стара Планина (Кам. Първенс 12, 16, 17, 15, 11, 4, 10, 13, 19, 18, 1, 1а, 6, Столетов 22, 18, 5, 8, 4, 6, Страцин (Кост. Буковански) 15, 9, 20, 13, 19, 16, 20а, 5, 26а Вила, 12, 14, 7, 3, 4, 24, 22, 8, 26, 2, 2а, 6, Тодор Каблешков (Н.Маринов) 1, 3, 14, 4, 6, 2, 10, Христо Ботев 24, 22, 34, 50, 11, 18, 36, 15, 12, 21, 1, 52, 20, 43, 5, 19, 25, 41, 44, 32, 46, 13, 9, 14, 2, 17, 60, 48, 6, 26, 23, 7, 3, 33, Шести Септември (9-Ти Iх) 15, 8, 25, 39, 18а Църква, 23, 6, 3, 24, 10, 29, 17, 4, 20, 16, 19, 12, 27, 5, 11, 158, 134, 124, 129, 200, 173, 126, 154, 165, 136, 177, 132, 144, 148, 125, 115, 194, 145, 95, 122, 153, 117, 157, 123, 111, 141, 91, 127, 140, 128, 179, 169, 156, 149, 192, 163, 120, 111, 83, 95, 88, 104, 73, 76, 80, 79б, 97, 64, 70, 94, 102, 85, 74, 106, 1а, 92, 78, 107, 81а, 81, 77, 75а, 109, 90, 82, 114, 103, 79, 105, 86, 74, 42, 47, 49, 50, 59, 44, 48, 60, 45, 63, 47а, 46, 61, 68, 62, 54, 66, 55, 58, 43, 39, 45а, 30а, 26 А, 24, 28, 37, 31, 34, 33, 26, 36, 20, 22, 41, 39, Шипка 3, 3, Юри Гагарин 9, 21, 35, 23, 14, 1, 10, 19, 36, 22, 5, 25, 6, 7, 18, 20, 15, 17, 27, 32, 16, 2, 12, 4, 8, 13, 11, 30Община Горна Малина На 20.07.2020 г./09:01 – 09:15 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ – Горна Малина: 101 , Блокове 5, Завод, 11, Жп Спирка, До Бл.1 Жп Спирка, 9, 1На 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 09:01 – 09:15 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ – Макоцево: 000342 , 039043 , 294, Кад.Р.232, М.Овче Бърдо , 3-113 Кв.25 , XXIII-355, Кв.41 , в.з. Овче Бърдо Имот №219, Местност Крушака Имот 039023, Местност Овчо Бърдо Имот 492, К.Р-Н 232, Овче Бърдо, Овчо Бърдо , Пи 089030, М.Крушака , Пи 093013 , Пи 385 Кад.Район 232 , Пи 463 Кад.Р.232 М.Овче Бърдо , УПИ II-49, Кв.3 , УПИ V- 19, Кв. 5 , УПИ ХII -176 Кв. 31 , Къща, Пл 206, М.Овчо Бърдо, Вила, Вила, Къща, Къща, Вила, КъщаНа 20.07.2020 г./09:01 – 09:15 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ – Негушево: 068010 М-Ст Лъките, VІІІ-3 Кв.2 Спирка Негушево , Имот 000718 Км 36+961 , Общ.Горна Малина , П-Л XVI-27, Кв.3 , УПИ VII-176, Кв.19 , УПИ VІ-76, Кв.11 , УПИ XI-185, Кв. 18 , УПИ XIV-90, Кв.7 , УПИ ІІ-16, Кв.2 , УПИ ХVІІІ-195, Кв.18 , УПИ ХІV-157, Кв.18 , УПИ-87 , УПИ VI-48.72, Кв.9, Вила, УПИ -42, Кв.21, Вила, КъщаНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч./ – Негушево: 068010 М-Ст Лъките, VІІІ-3 Кв.2 Спирка Негушево , П-Л XVI-27, Кв.3 , УПИ VII-176, Кв.19 , УПИ XIV-90, Кв.7 , УПИ ІІ-16, Кв.2 , УПИ ХІV-157, Кв.18 , УПИ-87 , УПИ VI-48.72, Кв.9, Вила, УПИ -42, Кв.21На 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 09:01 – 09:15 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ – Осоица: М.Мандрите-КатлъкаНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 09:01 – 09:15 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ – Саранци: IХ-42, Кв.7 , VII Кв. 24 , XIX-185, Кв.27 , ІХ-95, Кв. 15 , Божанчеви Ливади , УПИ V-73, Kв.24 , УПИ VII-273 Кв.29 , УПИ І Кв.37 , 1, Къща, 1, УПИ ІХ, Кв.17, УПИ ІІІ, Кв.16, КъщаНа 20.07.2020 г./09:01 – 10:30 ч.; 09:01 – 09:15 ч.; 10:15 – 10:30 ч./ – Чеканчево: II-289, Кв.32 , VI-296 Кв.25 , XIV-Общ, Кв.20 , П-Л Х-373, Кв.35 , П-Л ХVІІ, Им.Пл.№317, Кв.24 , УПИ II-68, Кв.9 , УПИ IX-34кв.2 , УПИ ХХ-246, Кв.11 , УПИ I-169, КъщаОбщина Драгоман На 20.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 16:16 ч./ – част от с.ЦръклевциОбщина Елин Пелин На 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Доганово: УПИ Ix-304, Кв.26На 20.07.2020 г./09:00 – 16:30 ч./ – Елешница, Общ. Елин Пелин: 615 , 654 , 662 , I-914, 33 А, IХ-191, Кв.34, V-162, Кв.33 , Местност Равно Расте Имот Пл.№12, П-Л IV-263, Кв.19 , Парцел ХІІ-385, Кв.39, Пи 101 В I-Ва Част , ПИ № 913 , УПИ I-861 Кв.34а , УПИ XVII – 205, Кв.35 , УПИ Х-43, Кв.6, УПИ ХVІІ-408, Кв26, УПИ ІV-273, УПИ-860, Кв.402, УПИ ХХI-208 Кв.35Община Етрополе На 21.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 08:31 – 16:30 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 09:01 – 16:30 ч.; 15:01 – 16:30 ч./ – Боженица: Махала ЛасковциНа 20.07.2020 г./08:30 – 18:00 ч./ На 21.07.2020 г./08:30 – 18:00 ч./ На 22.07.2020 г./08:30 – 18:00 ч./ На 23.07.2020 г./08:30 – 18:00 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 – 18:00 ч./ – Етрополе: Георги Бакалов 27, Софроний 16На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Бойковец: ВилаНа 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Рибарица, Общ. Етрополе: ХVIII, Кв.19 , Вила, КъщаНа 21.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 08:31 – 16:30 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 09:01 – 16:30 ч.; 15:01 – 16:30 ч./ – Калугерово, Общ. Правец: Махала Бундаците , Махала Венчарете , Махала Връбчовци Вила, Махала Габрика Мтп, Мтп, Махала Димитровци Къща, Махала Дола , Махала Златовци Къща, Махала Кардашица , Махала Костадиновец Къща, Махала Репавище , Махала Рударец Къща, Махала Свин Дол , Махала Смесите , Махала Стайковци , Махала Трънето , Махала Чекотин Къща, УПИ-ХІ-8, Кв.4 , ТП, Стопанска Сграда, Къща, ТПНа 21.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 08:31 – 16:30 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч.; 09:01 – 09:30 ч.; 15:01 – 16:30 ч./ – Видраре: Махала Градище, Махала Кленака, Махала Ликовци В Землището На Стр. Полигон, Махала Мусатете Къща, Махала Пешната Лъка Къща, Махала Раздолата, Махала Свин Дол , Махала Сечковци, Махала Станчовец, Махала Черни ВръхНа 21.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 15:01 – 16:30 ч./ – Правец: Елосов Дол , Махала Дивчов Рът Къща, 104, Махала Драганско Къща, Махала Дръвница Къща, Махала Манастирица Тп, Къща, 1, 1 Временен Строителен Обект, Махала Правешки Ханове , Местност Елисов Рът Ограда, Средора , Тодор Живков 1На 21.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 15:01 – 16:30 ч./ – Правешка Лакавица: 001626 , Бивш Стопански Двор , Голямата Ливада , Махала Церица , Къща, Мтп, Къща, *0*, Вила, ТпНа 21.07.2020 г./08:31 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Правешка Лакавица: 001626 , Голямата Ливада , Махала Церица , Къща, Мтп, Къща, *0*, Вила, ТпНа 21.07.2020 г./08:31 – 16:30 ч.; 08:31 – 09:30 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 09:01 – 16:30 ч.; 15:01 – 16:30 ч./ – Средни Рът: Мах.Бечовското Къща, Мах.Голяма Глава Къща, Мах.Дунавското Къща, Мах.Койчовци Къща, Мах.Кондурите Къща, Мах.Куваница Къща, Мах.Мончово Търне Къща, Мах.Средни Рът Къща, Махала Краева Бачия Къща, Махала Кръста Къща, Махала Марково Равнище Къща, Махала Скр. Колиби Къща, Къща, КъщаНа 21.07.2020 г./08:31 – 16:30 ч.; 08:31 – 09:30 ч.; 14:31 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч.; 09:01 – 09:30 ч.; 15:01 – 16:30 ч./ – Своде: Махала Бакова Могила , Махала Борова Шума , Махала Бурньовица , Махала Венеца , Махала Габриците , Махала Курман Къща, Махала Лъга 1, Махала Преход Къща, Махала Требеш , Махала Усоето , Махала Чуклата , Махала Чукльовци , Къща, ТпНа 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Осиковица: Махала 57 Км Ам Хемус , Махала Балинска Къща, Махала Вельовци Къща, Махала Витьовци , Махала Владовци Къща, Махала Вълчиновци , Махала Габрика Къща, Махала Гетовци Къща, Махала Дачовци , Махала Дрена Къща, Махала Кратунете Къща, Мтп, Махала Манговци , Махала Цековци Къща, Къща, Тп, Къща, ТпНа 22.07.2020 г./09:01 – 16:30 ч./ – Осиковска Лакавица: Бостанището , Луковешки Дол 117001, М.Гайдарско, Махала Гроздене Мтп, Къща, Махала Драйчовци, Махала Нанковска, Махала Рачовци Къща, Общ. Правец, Ам Хемус, П-Л VI-61, Кв.5 , Мтп, Къща, ТП, Мах.КръстьовциОбщина Ихтиман На 21.07.2020 г./09:31 – 11:16 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – Белица, Общ. Ихтиман: 121063 , Гроздьовци УПИ Viii-24, Кв.6, Махала Барата Млекопункт, Вила, Гараж, Махала Бойчиновци Имот №5, Вила, Махала Горобий Вила, Вили, Вили, Махала Градеж Вила, Махала Гроздьовци Вила, Махала Средищна Гараж, Вила, Махала Суевци Магазин, № , Вила, Махала Широки Рът Параклис, Вили, Махала Шуглеовци Вила, УПИ Vіі Кв.8 , Широки Рът , Кметство, Магазин, Клон Б, Сбс №5На 21.07.2020 г./09:31 – 11:16 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – с.БогдановциНа 21.07.2020 г./09:31 – 11:16 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – Бузяковци: Заевица , Махала Поповци Параклис, УПИ Iii-186 Кв. 17а , УПИ Iii-3, Кв.4 , ВилаНа 21.07.2020 г./09:31 – 11:16 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – Бърдо: УПИ №113 Кв.№25а , ВилаНа 21.07.2020 г./09:31 – 11:16 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – Вакарел: Александър Стамболийски 1, Васил Левски 102, 74, 70, 88, 74 Магазин, 68, 76, 72, 96, 98, 104, 86, 84, 90, 94, 82, 100, Георги Димитров 106, Димитър Паунов 16, 2, 5, 4, 6, Еделвайс 8, 4, 6, 1, 3, Ивайло 13, 9, 3, 5, 15, 1, 11, 7, Иван Вазов 16, 28, 23, 38, 17, 12, 25, 36, 27, 9, 42, 32, 18, 44, 46, 4, 1, 22, 20, 18а, 30, 29, 56, 3, 31, 2, 34, 24, 40, 13, 10, 15, 14, 33, 7, 48, 6, 5, 8, 54, 26, Иван Шишман 2, 1, 3, 4, Извън Регулацията Скз Вакарел, Искър 3, 1, Кръста 1, 8, 10, 2, 6, Махала Драгиовци Вила, Антена Кабелна Тв, Освобождение 1, П-Л Х, Кв.11 М.Бърдо , Самуил 9, 7, 20, 22, 2, 21, 6, 16, 24, 28, 19, 12, 34, 3, 15, 17, 10, 33, 31, 8, 26, 5, 30, 35, 23, 13, 1, 4, 14, Свети Иван Рилски 1, 2, 3, Средна Гора 1а, 2, 1, 4, 3, Теменуга 4, 1, 10, 3, 8, 2, 6, Тинтява 1, 2, Хан Кубрат 1, 5, 2, 3, Харамлиец 1, 2, 3, 7, 5, 6, Христо Ботев 19, 34, 44, 62, 32, 92, 21, 60, 14а, 40, 22, Пътен Кантон, 13, 46, 42, 56, 35, 50, 37, 4, 13а, 29, 26, 27, 10, 54, 14, 7, 48, 52, 1, 5, 16, 39, 51, 15, 30, 49, 58, 25, 12, 28, 6, 2, 18, 38, 3, 51а, 33, 53, 17, 9, 3, 23На 21.07.2020 г./09:31 – 11:16 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – с.ДжамузовциНа 21.07.2020 г./09:31 – 11:16 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – Мечковци: УПИ VІІІ-89, Кв.3 , УПИ Xi-95, Кв.4 , ВилаНа 21.07.2020 г./09:31 – 11:16 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – с.ПановциНа 21.07.2020 г./09:31 – 11:16 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – Ръжана: УПИ Vіі-27, Кв.5 , П-Л Ііі-76, Кв.9, ВилаНа 21.07.2020 г./09:31 – 11:16 ч.; 14:31 – 16:16 ч./ – София: Вежен 14-БНа 21.07.2020 г./09:31 – 16:16 ч./ – Белица, Общ. Ихтиман: Махала Градеж ВилаНа 21.07.2020 г./10:01 – 11:16 ч./ На 23.07.2020 г./14:01 – 16:16 ч./ – Селянин: V-302 , П-Л ІІ, Кв.11, ПИ 363 , УПИ VI-378 Кв.16 , УПИ VІІІ-255, Кв.27 , УПИ ХІІІ-116, Кв.31 , УПИ-217, Кв. 37, УПИ XVІІІ- 226, Вила, Водна Помпа, УПИ 1-21На 22.07.2020 г./12:01 – 13:16 ч.; 15:01 – 16:16 ч./ – Ихтиман: Божур 1, 15, 13, 28, 7, 9, 10, 12, 11, 5, 6, 2, 8, 3, 4, Братя Миладинови 7, 6, 1, 4, 9, 18, 14, 12, 5, 3, 2, 8, 16, Булаир 3, 6, 9, 8, 24, 1, 23, 16, 15, 4, 18, 12, 7, 17, 13, 5, 11, 19, 2, 10, 21, Васил Левски 15, 21, 19, 20, 37, 33, 17, 22, Уо, 29, 26, 24, 27, 31, 35, 25, 18 А, 14 2, 14 2 Б, 16 2, 2 Б, 2, 14 1, 1, 2 Б, 10, 3, 12, 1, 6, 7, 8, 5, 2, 9, Георги Раковски 36, 22, 38, 33, 40, 18, 32, 34, 20а, 31, 30 1, 26, 30, 29, 24, 7, 17, 12, 16, 9, 15, 18, 10, 3, 11, 9 А, 14, 5, 6, 8, 2, 30, 13, 26, Градинка Кв.192 , Даскал Цветко 3, 4, 5, 1, 2, Димитър Попов 22, Склад, 31, 23, 23, 59, 3, 27, 38, Гараж, 20, Склад Билки, Канцелария Склад, 1, 27, Димитър Русинов 14, 4, 18, 20, 15, 10, 3, 12, №8, 11, 9, 16, 6, 17, 13, 20, Егерика 10, 1, 4, 8, 12, 2, 2, Еледжик 5, 6, 16, 29, 28, 2, 37, 11, 1, 30, 26, 33, 31, 17, 13, 24, 7, 9, 18, 14, 4, 3, 22, 15 Б, 35, 15, 39, 25, 19, 23, 21, 20, 22а, 12, Иван Вазов 2, 11, 6, 2 А, Уо, 17, 1, 2, 9, 24, 10, 15, 13, 7, 5, 22, 19, 23, 26, Иглика 2, 28, 1, Извън Регулация , Йордан Балчев 7, 5, 4, 3, 2, 9, 1, Кирил И Методи 28, 24, 20, 22, 26, Кокиче 10, Липа 5, 10, 4, 11, 13, 12, 9, 1, 14, 3, 8, 7, 6, 2, Люле Бургас 15, 7, 1, 19, 4, 17, 2, 12, 13, 6, 16, 8, 18, 10, 14, 20, 26, 24, 22, Люляк 1, Марица 4, 8, 3, 1, 10, 12, 9, 27, 5, 13, 2, 6, 11, Мизия 34, 10, 25, 23, 21, 32, 14, Михаил Сестримски 8, 5, 15, 7, 13, 6, 4, 9, 11, 1, 3, Мъти Вир 4, 17, 26, 6, 3, 5, 13, 20, 9, 32, 10, 24, 14, 22, 2, 16, 15, 18, 19, 7, 25, 32, 43, 30, 9, 23, 25, 28, 18, Околовръстна Канцелария Сортови Семена, Парчевич 7, 2, 19, 11, 5, 12, 8, 13, 15, 3, 17, 9, 1, 4, 10, Пирин 6, 10, 4, Плиска 43, 37, 45, 31, 39, 33, 29, 41, 35, Полковник Борис Дрангов 46, Предгарова Клуб, 7, Склад, 1, Цех, Бетонов Възел, Преслав 5, 1, 2, 3, 10, 8, 6, Рила 1, 24, 36, 32, 2, 27, 38, 25, 33, 22, 40, 22, 34, 30, 20, Руен 6, 6а, Свети Княз Борис 1 Хлебарница, 10, 5, 4, 2, 5 Микробазова Станция – Ih 128, 6, 3, 6, 22, 21, 20, 18, Свети Патриарх Евтимий 43, 37, 51, 44, 39, 40, 63, 59 А, 36, 27, 29, 33, 35, 42, 53, 47, 55, 61, 38, 45, 59 Б, 59, 46, 41, 49, 52, 122, 50, 50, 50 122, 28, 11, 20, 17, 22, 13, 23, 30, 19, 25, 15, 24, 26, Свети Софроний Врачански 5, 7, 43, 23, 17, 10, 19, 45, 41, 21, 29, 37, 22, 49, 27, 8, 20а, 11, 6, 12, 28, 30, 26, 15, 57, 25, 53, 39, 34, 16, 23а, 14, 55, 13, 6а, 24, 31, 32, 47, 52, 85, 42, 91, 48 Склад, 69, 65, 83, 75, 61, 42, 48 Склад Топливо, 79, 73, 93, 40, 81, 46, 89, 67, 44, 36, 87, 67, 38, 44, 77, 57а, 59, 63, Полигон Го, Стефан Караджа 7, 13, 9, 32, 11, 28, 16, 5, 4, 22, 20, 14, 1, 16, 26, 12, 8, 6, 24, 10, 18, 25, 25, 21, 34, 33, 29, 17, 31, 35, 40, 23, 38, 34б, 19, 41, 42, 27, 2, Стипон 12, Странджа 19, Съединение 3 Павильон, 9, Топик 1, 2, Траянова Врата 5, Три Уши 2, 1, 23, 4, 13, 3, 17, 18, 25, 16, 31, 15, 20, 7, 22, 12, 29, 21, 19, 8, 6, 11, 9, 27, 5, 14, Търново 1, 3, 2, 4, 6, 12а, 29, 5, 18, 19, 7, 2, 21, 17, 13, 8, 12 Б, 9, 10, 16, 11, 15, 6, 17, 25, УПИ -Vii 27090 , УПИ Iii-2061, Кв.145 , УПИ Iv – 2853, Кв.191 , Училищна 1, 3, 7, 5, Хаджи Димитър 2, 13, 6, 17, 4, 5, 8, 7, 11, 7 А, 9, 15, Хан Аспарух 1, 4, 6, 10, 5, 3, 2, 5, 7, 8, Христо Ботев 14, 3, 9, 5, 6, 2, 4, 12, 13, 7, 11, 10, 1, 14, 17, Христо Смирненски 28, 38, 12, 10, 34, 6, 16, 14, 32, 36, 2, 20, 26, 30, 8, 18, 22, 4, Цар Освободител 179, 197, 140 1, 185, 203 4, 170, 191, 181, 172 А, 189, 168, 140 2, 193, 132, 199, 183, 144, 187, 199 2, 130 А, 195, 205 5, 201 3, 166, 175, 173, 177, 128, 130 А, 142 2-Б, 142, 164, 140, 142 2, 150, 144, 10, 114, 120, 110, 128, 143а Ресторант, 112, 118, 120, 141, 147, 131, 123, 3, 139, 135, 145, 151, 149а, 116, 137, 110а, 149, 114, 126, 193, 31, 171, 110, 143, 133, Черни Връх 2, 16, 20, 18, 6, 12, 8, 14, 4, 10, Шести Септември 20, Голф Игрище, Голф Игрище, Шипка 30, 8, 2, 11, 6, 12, 9, 14, 4, 7, 26, 3, 5, 10, 22, 27, 25, 15, 25 3, 17, 13, 18, 20, 25, 19, 23, 21, 13 А, Юрий Гагарин 2, 7, 4, 5, 1, Явор 25, Янтра 6, 1, УО, УПИ Х-1612 Кв.143, УО, 5а, На 22.07.2020 г./12:01 – 16:16 ч./ – Ихтиман: Даскал Цветко 3, 4, 5, 1, 2, Иван Вазов 6, 2 А, Уо, 17, 1, 2, 9, 24, 10, 15, 13, 7, 5, 22, 19, 23, 26, Полковник Борис Дрангов 46, Свети Княз Борис 1 Хлебарница, 10, 5, 4, 2, 5 Микробазова Станция – Ih 128, 6, 3, 6, Свети Софроний Врачански 5, 7, Стефан Караджа 2, Хаджи Димитър 2, Христо Ботев 14, Цар Освободител 10, 114, 120, 110, 128На 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 15:31 – 16:16 ч./ – Горна Василица: ТП Мирово ЖП ГараНа 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 15:31 – 16:16 ч./ – Живково, Общ. Ихтиман: VII-138, Стопанска Сграда, КъщаНа 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 15:31 – 16:16 ч./ – Ихтиман: 064007-М.Добрева Ливада, Александър Стамболийски 1 Автомагистрала Тракия, Белмекен 6, 17, 16, 22, 21, 2, 18, 10, 3, 12, 7, 15, 5, 14, 1, 4, 25, 19, 20, Витоша 15, 7, 17, 29, 3, 33, 4, 13, 21, 27, 2, 20, 23, 4, 6, 12, 1, 9, 31, 10, 22, 25, 16, 5, 11, 14, 19, 8, 16, 11, 2, 6, Генерал Гурко , Дунав 1, 10, 12, 3, 2, 4, 14, 6, 16, 1, 20, 3, 18, 15, Здравец 3, 13, 11, 16, 18, 1, 8, Иглика 37, 41, 28, 2, 9, 30, 44, 36, 16, 23, 40, 54, 56, 66, 6, 18, 39, 24, 62, 34, 48, 46, 32, 3, 38, 42, 52, 4, 15, 22, 14, 7, 20, 8, 54, 26, 33, 27, 5, 29, 11, 31, 12, 1, 60, 50, 64, 10, 13, 21, 41, Извън Регулация Обект Пчелин, Извън Регулация/Ам Тракия/ Опорен Пункт, /, Изток Хлебарница, Уо, Искър 5, 7, 28, 1, 12, 25, 9, 26, 1, 13, 16, 2, 19, 17, 15, 6, 17, 11, 18, 29, 20, 4, №8, 10, 8, 27, 24, 21, 23, 32, 14, Калето Горски Разсадник, Кокиче 8, 18, 6, Люляк 2а, 2, 4, 12, 23, 25, 3, 5, 6, 1а, 21, 11, 16, 29, 18, 7, 2, 19, 10, 24, 31, 12, 8, 8, 4, 33, 14, 9, 22, 1а, 1, 20, М.Добрева Ливада , Малина 1, 4, 2, 6, 8, Местност Еледжик 1, Местност Шиндар Горски Дом Шиндар, Вила, 1, Бараки, Хижа, Мизия 8, 9, 10, 3, 15, 7, 4, 1, 12, 6, 11, 19, 17, 27, Мусала 13, 4, 3, 1, 2, Пирин 6, 4, 2, Плиска 25, 15, 3, 7, 1, 50, 17, 15, 21, 19, 13, 23, 27, 4, 6, 11, 5, 21, Предгарова 4, Пчелин 26, 20, 25, 8, 13, 4, 17, 19, 11, 14, 24, 12, 3, 16, 21, 9, 28, 29, 7, 22, 2, 10, 6, 18, 5, 15, Рила 49, 29, 45, 22, 36, 33, 25, 42, 26, 55, 20, 37, 7, 44, 13, 9, 34, 24, 3, 19, 18, 4, 43, 51, 47, 21, 1, 5, 40, 35, 6, 23, 46, 41, 14, 16, 38, 30, 10, 20, 27, 52, 12, 39, 32, 28, 17, 11, 28, 10, 32, 12, Роса 13, 26, 6, 12, 3, 29, 17, 18, 20, 10, 8, 14, 21, 15, 7, 27, 31, 5, 11, 19, 1, 16, 4, 9, 20, Ружа 2, Стара Планина 11, Странджа 12, 39, 37, 18, 19, 8, 6, 2, 41, 5, 25, 29, 14, 22, 2, 1, 15, 16, 10, 7, 27, 11, 9, 47, 35, 28, 23, 20, 3, 17, 13, 4, 4, Теменужка 15, 7, 9, 11, 13, Цар Освободител 174, 178, 178, 207, Чайка 5, 1, 3, Шиндар 20, 4, 8, 9, 3, 19, 14, 2, 26, 23, 10, 6, 21, 16, Явор 10, 12, Янтра 8, 5, 6, 9, 15, 11, 2, 7, 20, До Мотела, 8, 7, 5, Уо, Магистрала ТракияНа 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 15:31 – 16:16 ч./ – Мирово, Общ. Ихтиман: Скз МировоНа 23.07.2020 г./08:31 – 09:30 ч.; 15:31 – 16:16 ч./ – Стамболово, Общ. Ихтиман: УПИ 14 Кв 31, 20 Kv Тракия Кс ИхтиманНа 23.07.2020 г./08:31 – 16:16 ч./ – Ихтиман: 064007-М.Добрева Ливада , Александър Стамболийски 1 Автомагистрала Тракия, Белмекен 6, 17, 16, 22, 21, 2, 18, 10, 3, 12, 7, 15, 5, 14, 1, 4, 25, 19, 20, Витоша 15, 7, 17, 29, 3, 33, 4, 13, 21, 27, 2, 20, 23, 4, 6, 12, 1, 9, 31, 10, 22, 25, 16, 5, 11, 14, 19, 8, 16, 11, 2, 6, Дунав 1, 10, 12, 3, 2, 4, 14, 6, 16, 1, 20, 3, 18, 15, Здравец 3, 13, 11, 16, 18, 1, 8, Иглика 37, 41, 28, 2, 9, 30, 44, 36, 16, 23, 40, 54, 56, 66, 6, 18, 39, 24, 62, 34, 48, 46, 32, 3, 38, 42, 52, 4, 15, 22, 14, 7, 20, 8, 54, 26, 33, 27, 5, 29, 11, 31, 12, 1, 60, 50, 64, 10, 13, 21, 41, Извън Регулация/Ам Тракия/ /, Изток Хлебарница, Уо, Искър 5, 7, 28, 1, 12, 25, 9, 26, 1, 13, 16, 2, 19, 17, 15, 6, 17, 11, 18, 29, 20, 4, №8, 10, 8, 27, 24, 21, 23, 32, 14, Калето Горски Разсадник, Кокиче 8, 18, 6, Люляк 2а, 2, 4, 12, 23, 25, 3, 5, 6, 1а, 21, 11, 16, 29, 18, 7, 2, 19, 10, 24, 31, 12, 8, 8, 4, 33, 14, 9, 22, 1а, 1, 20, М.Добрева Ливада , Малина 1, 4, 2, 6, 8, Мизия 8, 9, 10, 3, 15, 7, 4, 1, 12, 6, 11, 19, 17, 27, Мусала 13, 4, 3, 1, 2, Пирин 6, 4, 2, Плиска 25, 15, 3, 7, 1, 50, 17, 15, 21, 19, 13, 23, 27, 4, 6, 11, 5, 21, Пчелин 26, 20, 25, 8, 13, 4, 17, 19, 11, 14, 24, 12, 3, 16, 21, 9, 28, 29, 7, 22, 2, 10, 6, 18, 5, 15, Рила 49, 29, 45, 22, 36, 33, 25, 42, 26, 55, 20, 37, 7, 44, 13, 9, 34, 24, 3, 19, 18, 4, 43, 51, 47, 21, 1, 5, 40, 35, 6, 23, 46, 41, 14, 16, 38, 30, 10, 20, 27, 52, 12, 39, 32, 28, 17, 11, 28, 10, 32, 12, Роса 13, 26, 6, 12, 3, 29, 17, 18, 20, 10, 8, 14, 21, 15, 7, 27, 31, 5, 11, 19, 1, 16, 4, 9, 20, Ружа 2, Стара Планина 11, Странджа 12, 39, 37, 18, 19, 8, 6, 2, 41, 5, 25, 29, 14, 22, 2, 1, 15, 16, 10, 7, 27, 11, 9, 47, 35, 28, 23, 20, 3, 17, 13, 4, 4, Теменужка 15, 7, 9, 11, 13, Цар Освободител 174, 178, 178, 207, Чайка 5, 1, 3, Шиндар 20, 4, 8, 9, 3, 19, 14, 2, 26, 23, 10, 6, 21, 16, Явор 10, 12, Янтра 8, 5, 6, 9, 15, 11, 2, 7, 20, До Мотела, 8, 7, 5, Уо, Магистрала ТракияОбщина Костенец На 20.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Горна Василица: 3-479 Кв.68 Мах.Пердова , Махала Пердова Жилищна Сграда, Вила, Къща, Фургон, ПердоваНа 21.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Костенец, Общ. Костенец: Александър Стамболийски 68, 62, 78, 11, 64, 51, 59, 88, 70, 63, Офис, 72, 45, 43, Канцеларии Държ.Лесничейство, 57, 55, 58, 80, 53, 49, 60, 37, 66, 39, 47, 33, Еледжик 34, 29, 26, 25, 21, 16, 28, 32, 33, 35, 30, 18, 27, 23, 24, 31, 20, Лайка 2, 6, 4, 1, 3, Липа 12, 20, 26, 14, 16 А, №30, 10, УПИ Ix-1274, 1275, Кв.41, 8, 28, 6, 2, 4, 16, 24, 18, 22, Теменуга 5, 20, 22, 3 Б, 8, 14, 10, 4, 7, 18, 1, Цар Калоян 8, 5, 4, 9, 7, 10, 2, 12, 6, Цариградско Шосе 106, 110, 100, 116, Газостанция, 1, 112, Автосервиз, 104, 98, 114, 108, 102, Явор 22, 34, 5, 12, 3, 20, 18, 4, 28, 9, 2, 6, 32, 38, 24, 14, 16, 10, 11, 36, 30, 8, 26, 13, 7, Уо Тп БензиностанцияНа 21.07.2020 г./09:46 – 10:16 ч.; 14:46 – 16:16 ч./ – Костенец, Общ. Костенец: Вилна Зона , Водопада 3, Извън Регулация Ферма, Овчарник, Стоп.Сграда, Инчовица 16, 16, Курорт Вили Костенец Уо Тп Баня, Хотел Ресторант Момина Сълза, Балнеолечебница, Гараж, Храм, Търг.Обект, Гараж, Почивен Дом, Хотел-Ресторант, Бунгала, Търг.Обект, Миликини Ниви 4 Вила, Почивна База, Хижа, Кантон Рибница Чаира, Самуил 18, 39, 45На 21.07.2020 г./09:46 – 16:16 ч./ На 23.07.2020 г./10:01 – 16:16 ч./ – Костенец, Общ. Костенец: Миликини Ниви Почивна База, Хижа, Кантон Рибница ЧаираНа 22.07.2020 г./08:16 – 16:16 ч./ – Костенец, Общ. Костенец: Александър Стамболийски 25, 19, 38, 50, 9, 54, 46, 22, 17, 48, Канцеларии, 12, 23, 34, 1, Магазин, 18, 52, 26, 8, 56, Общ.Сграда, 16, 7, 5, 28, 29, 40, 13, 20, 36, 31, 24, 21, 3, 6, 44, 32, 30, Търговски Обект, 42, 27, 14, 11, 10, Бачо Киро 1, 27, 15, 25, 17, 19, 3, 14, 21, 11, 29, 4, 13, 8, 31, 7, 6, 18, 9, 5, 2, 23, 10, 20, 12, 16, Бреза 7, 11, 5, 1, 3, 4, 9, Еледжик 12, 8, 17, 19, 10, 7, 6, 2, 9, 15, 3, 1, 11, 5, 13, Зорница 8, Китка 2, Стефан Караджа 39, 25, 21, 13, 35, 37, 29, 14, 5, 33, 4, 1, 3, Уо Тп Спасов Мост, 12, 7, 19, 16, 10, 9, 27, 15, 41, 11, 17, 8, 31, 6, 23, Чайка 8, 10, 5, 15, 4, 3, 6, 12, 1На 22.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:16 ч./ – Горна Василица: Махала Гледжова , Махала ПердоваНа 23.07.2020 г./08:30 – 16:16 ч./ – Момин Проход: Еделвайс 1, 7, 3, 4, 9, 2, Княз Борис 9, 13, 15, Круша 2, 4, Луна 10, 28, 15, 16, 7, 5, 24, 26, 12, 13, 9, 22, 11, 8, Победа 10, 6, 8, 2, 4, Пчела 8, 2, 4, Радост 17, 55, 39, 61, 43, 59, 11, 9, 53, 1, 47, 7, 37, 23, 41, 63, 3, 19, 25, 5, 45, 33, 27, 15, 13, 57, 35, Свежест 5, 7, 17, 16, 14, 2, 9, 3, 8, 4, 15, 10, 19, 12, 22, 11, 18, 6, Славянска №29, 19, 5, 29, 31, 17, 25, 7, Оу Христо Смирненски, 15, 9, 33, 13, 23, 27, 11, 21, Тодор Ненчев 1, 21, 17, 11, 23, 7, 5, 3, 19, 2, 15, Христо Ботев 3, 11, 4, 6, 1, 13, 19, 21, 7, 5, 17, 2, 9, 15Община Костинброд На 22.07.2020 г./09:31 – 13:00 ч.; 09:31 – 10:30 ч.; 11:31 – 13:00 ч./ – Безден: УПИ ІV-126, Кв.2 в.з. Бистрица , III-174 , IX-60, Кв.12 , VII-66 , в.з. Бистрица УПИ ХVІ-164 , Гълъбов Камък , М. Могилата УПИ 77, 24 , ПИ №243, Кв.25 , с.Безден Общ.Костинброд УПИ ХІІІ-78 , УПИ 77.9 , УПИ VII-116, Кв.1 , УПИ ХІІ-47, Кв.10 в.з. Бистрица, УПИ-Ix-510, Кв.5а , Вила, Къща, Пи 77.41, Вила, В.з. БистрицаНа 20.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – Дръмша: 87, 331 М.Над Училището , КъщаНа 20.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ – Градец, Общ. Костинброд: 11, Кв 152 , М.Пояке , Местност Пояке Имот 150.8, Поляке , С. Градец, УПИ Іі-323, Кв. 20 , УПИ ІІІ-321, Кв.20, Вила, УПИ 431, Кв.26На 20.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ – Костинброд: Дванадесети Април 6, 8, 26, 24, 4, 16, 7, 28, 11, 30, 10, 12, 20, 18, 13, 9, 8а, Еделвайс 29, 50, 44, 48, 25, 46, Екатте 38978, Гр, Костинброд , Жп Кантон , Липа 3, 4, 6, 9, 1а, 5, 11, 1, 2, 8, 7, 13, Малина 31а, 13, 7, 14, 31, 22, 15, 2, 23, 25, 6, 5, 9, 17, 20, № 15, 16, 29, 18, 11, 10, 1, 27, 8, 3, 19, 4, 21, Момчил Войвода 1, 9, 3, 1а, 8 Ii Район, 11, 17а, 7, 5, 21, 17, 13, 15, Незабравка 1, 3, 6, 2, 4, 5, Обединена 17, 19, 17а, 9, 21, 27, Петър Берон 6, 12, 16, 26, 8, 14, 10, 2, 4, 1, Роза 8, 2, 6, 4, 3, 1, Спортист 10, 3, 4, 13, 6, 8, 9, 1, 7, 15, 11, 2, 5, Средна Гора 2, 8, 8а, 5, 4, 3, 1, 7, Фондови Жилища 138, 135, 130, 132, 131, 126, 137, 125, 136, 129, 134, 127, 134, 133, Цар Самуил 10, 12, 24, 16а, 2, 24, 14, 22, 18, 4, 20, 26, 16, 2а, 1, 8, 26, 6, Цветна 5, 1, 4, 7, 9а, 2, 6, 8, 3, 9На 21.07.2020 г./13:01 – 16:30 ч./ – Божурище: Васил Левски 43, 22, 47, 49, 34, 18, 36, 33, 37, 55, 20, 39, 51, 24, 57, 35, 61, 63, 32, 59, 28, 45, 53, 41, 26, 30, Витоша 27, 31, 37а, 37, 36, 32, 33, 34, 44, 46, 30, 25, 23, 40, 38, 42, 35, 29, Георги Бенковски 41, 45, 26, 43, 47, 30, 38, 22, 32, 39, 24, 37, 40, 28, 35, 42, 41, 43а, 44, 34, 49, Иван Вазов 44, 30, 37, 21, 31, 24, 22, 11, 36, 27, 29, 9, 39, 28, 26, 13, 34, 25, 38, 32, 33, 35, 23, 40, 46, 42, 48, 52, 50, Отец Паисий 25, 16, 29, 26, 15, 19, 27, 13, 20, 17, 33, 22, 13а, 28, 24, 21, 32, 23, 18, 31, 14, 30, Ягода 9, 1, 2, 4, 6, 5, 3, 7, № 1, Мтп Божурище, Мтп СеверНа 22.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – Голяновци: 401001 , XVI-131 , Кирил и Методи 11, М. Червиляк, М. Червиляк, УПИ 403045, М. Червиляк, УПИ 403047 ПИ 001242 , ПИ 403046, М.Червилак, ПИ №358 М.Пеювица, УПИ 2-127, 129, 227 Кв.10, УПИ ІІІ-298, Кв.4 , Къща, ПИ 403015, УПИ VІІІ-121, Кв.9На 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 09:31 – 13:00 ч.; 11:31 – 13:00 ч./ – Богьовци: XIX-198, 264, Кв.13, Имот 5340057 , Общ.Костинброд, ПИ 534.50, УПИ I-193 Кв.16 , УПИ I-64.290, Кв.2, УПИ II -29, Кв.9 , УПИ IX-115 Кв.26 , УПИ X-126 Кв. 25 , УПИ ХІІ-127 Кв.25 Преместваем Обект, Къща, ВилаНа 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 09:31 – 13:00 ч.; 11:31 – 13:00 ч./ – Градец, Общ. Костинброд: 155, 6 , Беледие Хан , Белидие Хан , Мес. Беледие ХанНа 22.07.2020 г./09:31 – 10:30 ч.; 09:31 – 13:00 ч.; 11:31 – 13:00 ч./ – Опицвет: УПИ XII-250, Кв.25 , 10 , III-283 , VII-92, Кв.24 , XVII Кв.4 , Имот 014001 , УПИ V-223 Кв.22 , УПИ XII-14, Кв.3 , УПИ Xiv-169 Кв.32 , УПИ XV-86 Кв.23 , УПИ Іі-255, Кв.25, УПИ ХV-18, Кв. 2, УПИ ІІІ-Общ, Кв.42На 22.07.2020 г./09:31 – 13:00 ч.; 09:31 – 10:30 ч./ – Костинброд: II-3772, Кв 76в , III-900.7309 , XV-3434 Кв.76в , Бели Брези 8, 10, 12, 9, 14, Белица 36, 10, 34, 28, 33, 24, 16, 29, 39, 31, 22, 25, 21а, 27, 37, 41, 14, 23, 21б, 18а, 11, 8, 13, 21, 18, 30, 39а, 26, 34а, 35, 19, 17, 20, 12, 15, 19а, Г.М.Димитров 26, 17, 21 УПИ ХІV-3745, Кв.76, Дванадесети Април 1, 5, 3, 4, 2, Захари Стоянов 2, Кап. Петко Войвода 2, 5, 6, Кв 76 Апарцел ХІІ , Копривщица 4, Малина 5, Махала Беледие Хан , Махала Лешков Връх , Момчил Войвода 27, 38, 41, 49, 33, 53, 31, 6, 26, 32, 18, 25, 51, 24, 14, 29, 24б, 28, 22, 43, 36, 23, 37, 17, 20, 47, 10, 12, 39, 40, 8, 30, 35, Никола Д. Петков 12а, 8, 9, 49, 12, 38, 18, 10, 36, 40, 1, 24, 51, 16, Поп Харитон 2, 5, 6, 3, 4, 7, 8, УПИ XXV-3317, Кв.76г , Беледие Хан, 5, 15, 44, 3, 7, 43, 1, 11, 14, 45, 13, 9, 10, 76, 42, 12На 22.07.2020 г./09:31 – 13:00 ч.; 09:31 – 10:30 ч./ – Петърч: Атанас Гълъбов , Гарата Къща, Шопска Комуна 56, Завод Срещу ГаратаНа 22.07.2020 г./09:31 – 13:00 ч.; 09:31 – 10:30 ч.; 11:31 – 13:00 ч./ – Драговищица, Общ. Костинброд: Белидие Хан КъщаНа 22.07.2020 г./11:31 – 13:00 ч./ – Костинброд: 4498, М.Кока Кола, II-3772, Кв 76в , III-900.7309 , XV-3434 Кв.76в , Акация 5, 6, 4, 2, 10, 8, Балкан , Бели Брези 1а, 7а, 3, 1, 5, 6, 4, 7, 8, 10, 12, 9, 14, Белица 9, 4, 27, 3, 22, 6, 11, 2, 8, 7, 5, 1, 11, 36, 10, 34, 28, 33, 24, 16, 29, 39, 31, 22, 25, 21а, 27, 37, 41, 14, 23, 21б, 18а, 11, 8, 13, 21, 18, 30, 39а, 26, 34а, 35, 19, 17, 20, 12, 15, 19а, Витоша 4, Гео Милев, 14, 10, 8, 12, 2, 6, 27, 3, 26, 25, 9, 22, 18, 28, 20а, 44, 1, 23, 11, 30, 38, 7, 29, 48, 52, 19, 13, 20, 16, 36, 5, 36а, 16а, 32, 40, 46, 24, 42, 15, 34, 21, Г.М.Димитров 26, 17, 21 УПИ Хіv-3745, Кв.76, Гео Милев 3а, 2, 3, 5, 1, 25, 33, 15, 11а, 27, 23, 13, 31, 28, 21, 7, 9, 6, 17, 18, 11, Дванадесети Април 1, 5, 3, 4, 2, Драва 11, ЖП Мост 15, 8, 20, 1, 7, 2, 12, 13, 4, 10, Захари Стоянов 2, Заяковица Пи 38978.273.29, М.Заековица, 3, Извор 6, 14, 22, 18, Вила, 3а, 20, 10, 12, 5, 16, Искър 3, 4а, 8, 2, 4, 9, 1, 7, 5, 1б, 2б, Кап. Петко Войвода 2, 5, 6, Кв 76 Апарцел Хіі , Кокиче 1, 3, Копривщица 4, Малина 5, Марица 5, 3, 2, 1, 8, 6, 4, Маслово 1, Махала Беледие Хан , Махала Лешков Връх , Местност Ленкови Кошари , Местност Миткова Воденица , Момчил Войвода 27, 38, 41, 49, 33, 53, 31, 6, 26, 32, 18, 25, 51, 24, 14, 29, 24б, 28, 22, 43, 36, 23, 37, 17, 20, 47, 10, 12, 39, 40, 8, 30, 35, Никола Д. Петков 12а, 8, 9, 49, 12, 38, 18, 10, 36, 40, 1, 24, 51, 16, Обединена 72, Острова 22, 23а, 32, 26, 1, 21, 24, Панайот Волов 41д, 41б, 41в, 1, Петровден Къща, 4, 2, Пирин 4 Къща, 8, 3, Поп Харитон 2, 5, 6, 3, 4, 7, 8, Райна Княгиня 1, 8, 5, 1а, 3, 6, 7, 2, 4, 21, 12, 35а, 22, 30, 35, 25, 33, 28, 23, 15, 17, 31, 11, 19а, 29, 26, 27, 32, 20, 10, 19, 13, 9, 14, 18, 16, Роса 1, Средец 6, 9, 2, 7, 5, 11, 4, 3, 1, 1а, 2, УПИ XXIII-6981 УПИ XXV-3317, Кв.76г , УПИ ХІ-3106, Кв.235 , УПИ ХІІ-3254 Кв 116 , Черно Море 3, 6, 4, 8, Беледие Хан, Стопански Двор Маслово, 1, 360, 12, 37, 24, 25, 22, 16, 31, 15, 28, 29, 20, 30, 26, 14, 32, 21, 41, 17, 27, 19, 13, 39, 18, 38, 5, 15, 44, 3, 7, 43, 1, 11, 14, 45, 13, 9, 10, 76, 42, 12, 2, 6, 5, 7, 1На 22.07.2020 г./11:31 – 13:00 ч./ – Петърч: Атанас Гълъбов 18, 14, 8, 27, 5, 31, 4, 11, 28, 13, 22, 20, 9, 15, 6, 3, 26, 16, 12, 24, 30, 7, 34, 1, 32, 22а, Бузлуджа 15, 42, 25, 12, 45, 24, 52, 36, 62, 33, 23, 37, 46, 28, 26, 60, 44, 27, 30, 39, 47, 20, 21, 34, 14, 32, 40, 51, 19, 58, 38, 10, 16, 64, 50, 18, 22, 49, 53, 43, 17, 41, Витан 9, 18, 12, 17, 20, 15, 22, 11, 13, 5, Гарата Къща, Герена 1, 3, Детелина 2, 3, 1, Иван Бончев 13, 1, 22, 10, 20, 8, 14, 18, 9, 15, 3, 24, 16, 5, 6, 17, 4, 26, 2 Къща, 11, Камчия 13, 11, 28, 22, 21, 30, 24, 17, 9, 20, 19, 15, 18, Кап.Петко Войвода 47, 83, 43, 59, 71, 75, 51, 69, 89, 41, 39, 73, 50, 58, 77, 67, 57, 40, 87, 79, 72, 54, 74, 61, 49, 93, 53, 36, 85, 45, 66, 65, 68, 55, 91, 52, 76, 44, 42, 63, 64, 81, 46, Люлин 14, 1, 5, 10, 4, 3, 6, 12, 8, 16, Слатина 8, 14, 2, 6, 17, 15, 19, 4, 12, 10, Тантил Стойчев 31, Тополница 17, Утуката , Шопска Комуна 65, 71, 85, 73, 81, 62, 83, 70, 77, 66, 75, 68, 56, Завод Срещу ГаратаНа 22.07.2020 г./11:31 – 13:00 ч./ – Хераково: Пи 145016На 24.07.2020 г./09:30 – 16:00 ч./ – Костинброд: 3479, Кв.239 , Александър Стамболийски 81, Балван , Безименна Хладилен Склад, Ломско Шосе 31, Маслово , Рила 5, 1, 14, 7, 4, 2, 10, 8, 6, София 8, 6, 1, 10, Стефан Караджа 5а, 7, Стопански Двор , УПИ XIX-3709 Кв.221 , Успех 11, Хаджи Димитър 18, 14, 20, ХХIII-2787 Кв. 154, ПИ 3473, Кв.239, 1 Море 1, Стопански Двор Сушилня, Стопански ДворОбщина Правец На 20.07.2020 г./09:00 – 16:15 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:15 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:15 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:15 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:15 ч./ – Манаселска Река: Махала Буджов Дол , Махала Липа , Махала Смолевица Къща, Махала ЧульовциОбщина Самоков На 20.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ – Алино: П-Л ІІ, Пл.№160, Кв.48 , УПИ I-345, Кв.18, КъщаНа 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Самоков: 65231.904.222 , Елица 5, 2, 3, 3, 3, 5 3, 2, Здравец 77, 171, 89, 128, 60, 38, 186, 18а, 77, 49, 296, 264, 39, 169, 104, 140, 90, 297, 48, 251, 132, 237, 54б, 9, 299, 7, 266, 45, 220а, 78, 108а, 353, 379, 87, 70, 300, 336, 348а, 358а, 21, 96, 85, 362, 241, 358, 29, 339, 59, 343, 330, 235, 223, 303, 348, 111, 220, 394, 291, 350, 68, 135, 92а, 10, 214а, 621, 61, 278, 31б, 268, 298, 12а, 8а, 55, 334, 78, 20, 400, 213, 263, 25, 200а, 112, 120, 199, 234, 170, 45а, 609, 102, 322, 110, 122, 153, 158а, 6, 46 А, 81, 16, 275, 333, 191, 56, 31а, 208, 129, 114, 46, 212а, 182, 17, 119, 3а, 148, 57, 222, 300в, 63, 327, 51, 16 А, 142, 106, 351, 262, 359, 64, 58б, 3а, 272, 74, 90, 126, 364, 117, 137, 30, 2, 254, 200, 219, 292, 332а, 98, 323, 309, 94, 40, 27а, 181, 93, 111, 270, 160, 112, 4, 201, 350а, 66, 67, 26, 54, 24, 130, 34, 83, 232, 220, 168, 95, 17а, 205, 622, 239, 329, 121, 105, 100, 13, 331, 43, 306, 107, 131, 147, 217, 313, 317, 12, 197, 16 Б, 159, 183, 240, 224, 310, 53, 1, 108, 36, 389, 382, 17б, 312, 174, 1а, 118, 37, 39, 5, 174а, 82, 56а, 218, 86, 217а, 99, 236, 158, 116, 8, 331а, 54а, 9, 227, 10а, 307, 76, 293, 37, 1б, 255, 254, 353а, 214, 234, 358, 221, 398, 115, 175, 149, 166, 212, 80а, Къща, 151, 227, 11, 263а, 52, 303, 23, 197, 173, 310 А, 306а, 352а, 42, 359 Б, 363, 58, 44, 203, 315, 73, 338, 328, 206, 331б, 335, 226, 97, 307а, 157, 129б, 65, 345, 46, 92, 161, 80, 177, 92, 274, 62, 231, 3, Искър 23, 2б, 39, 45, 25, 37, 27, 17, 3, 1, 1в, 9, 45, 7, 15, 5, 19, 29, 21, 43, 37, 41, 35, 13, 33, 11, Осогово 4, 10, 14, 5, 12, 1, 9, 3, 11, 7, 2, 6, 8, Плана Планина 16, 20, 18, ул. ИскърНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./08:46 – 09:30 ч.; 08:46 – 16:00 ч.; 09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./08:15 – 16:00 ч.; 08:15 – 09:15 ч.; 09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./08:15 – 16:00 ч.; 08:15 – 09:30 ч.; 09:01 – 16:00 ч./ – Долни Окол: 1433 , Ренов Дол ПИ №1572На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Доспей: 1-ва 40, 51, 45, 10, 74, 32а, 24, 62, 28, 35, 55, 30, 7, 23, 33, 15а, 1, 4, 29, 50, 56а, 58, 37, 19, 76, 73, 22, 5, 60, 2, 68, 15, 31, 41, 53, 49, 56, 64, 3, 46, 20а, 13, 36, 20, 47, 6, 39, 11, 32, 2а, 6а, 18, 16, 38, 54, 42, 70, 66, 27, 1-Ва 26, 49, 66, 1-Ва 68, 10-та 2, 6, 4, 8, 10-та 3, 11-та 5, 1, 2, 11-та 6, 12-та 9, 2, 5, 7, 1, 11, 3, 12-та 4, 13-та 13, 7, 10, 9, 13-та 2, 11, 9, 1, 13, 14-та 3, 1, 4, 14-та 1, 15-та 1, 15-та 1, 3, 15-та 8, 2, 16-та 18, 5, 21, 3, 22, 7, 16-та 18, 16-та 3, 1, 17-та 5, 17-та №6, 18-та 1, 18-та 1, 19-та 2, 7, 2-ра 9, 1, 2-ра 16, 45, 15, 30, 2, 26, 14, 27, 3, 13, 29, 9, 7, 6, 47, 17, 20, 18, 8, 19, 4, 20-та 7, 6, 5, 3, 4, 1, 2, 21-Ва 7, 6, 21-Ва 6, 21-Ва 5, 2, 4, 4а, 7, 1, 22-ра 8, 2, 4, 22-ра 27, 22-ра 1, 3, 8, 4, 23-та 3, 7, 4, 24-та 3, 14, 5, 10, 8, 6, 7, 2, 24-та 8, 24-та 3, 6, 25-та 8, 2, 10, 6, 25-та 4, 8, 1, 26-та 2, 26-та 12, 2, 6, 27-ма 26, 20, 27-ма 14, 18, 9, 1, 28-ма 17, 1, 28-ма 9, 11, 3, 29-та 1, 3-та 4, 8, 9, 2, 5, 3, 30-та 3, 30-та 8, 4-та 10, 3, 15, 9, 4-та 8, 42, 40, 13, 5, 6, 14, 46, 15, 1, 10, 7, 5-та 8, 5-та 13, 1, 8, 2, 5-та 1, 2а, 7, 3, 5, 12, 4, 2, 6-та 4, 3, 1, 7-ма 37, 22, 45, 58, 12, 24, 26, 20, 35, 9, 42, 41, 64, 44, 43, 47, 11, 10, 49, 51, 52, 41а, 1, 39, 54, 19, 18, №57, 62, 56, 14, 17, №65, №55, 74, 73, 38, 7-ма 59, 32, 14, 73, 12, 46, 69, 49, 30, 44, 71, 7-ма 6, 11, 8, 1, 14, 2, 16, 9, 17, 8-ма 22, 24, 15, 1, 32, 26, 36, 20, 9, 8-ма 24, 36, 21, 33, 28, 42, 25, 34, 9, 39, 30, 29, 1, 19, 23, 5, 35, 8-ма 5, 42, 9-та 1, Площада 14, 3, 9, 8, Магазин, 1, 11, 7, Площада 15, 4, 12, Площада 5, 12, 2На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Самоков: Местност Ренов ДолНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Ярлово: 1-ва 6, 1-Ва 16, 2, 5, 17, 4, 13, 14, 11, 6, 15, 1, 7, 3, 8, 9, 10-та 19, 9, 11, 13, 17, 21, 7, 15, 5, 12-та 6, 3, 4, 9, 1, 2, 7, 11, 16-та 20, 17, 21, 17-та 17, 18-та 42, 18-та 31, 51, 5, 19, 35, 46, 33, 20, 50, 17, 52, 23, 41, 45, 1, 4, 11, 12, 43, 15, 29, 6, 3, 16, 37, 47, 27, 9, 30, 48, 49, 18, 13, 14, 39, 10, 7, 22, 19-та 23, 10, 20, 21, 19, 5, 2-ра 1, 22, 12, 3, 20, 10, 24, 15, 19, 25, 21, 2, 11, 4, 17, 13, 16, 5, 6, 8, 18, 23, 7, 20-та 7, 4, 12, 9, 5, 15, 17, 3, 14, 6, 16, 24, 2, 1, 21-Ва 24, 26-та 8, 26-та 3, 1, 5, 9, 27-ма 54а, 4, 20, 16, 24, 22, 14, 10, 32, 2, 5, 1, 24а, 8, 3, 6, 18, 32-ра 72, 2, 9, 4, 7, 1, 3, 5, 8, 11, 6, 32-ра 2, 7, 3, 9, 4, 5, 33-та 7, 2, 4, 34-та 11, 26, 3, 2, 23, 17, 7, 5, 15, 28, 27, 21, 19, 9, 13, 29, 1, 35-та 9, 1, 4, 17, 25, 11, 5, 21, 19, 3, 2, 23, 15, 7, 13, 29, 35-та 27, 36-та 74, 44, 27, 4, 12, 73, 43, 64, 18, 54, 50, 65, 61, 42, 34, 46, 6, 48, 14, 60, 2, 57, 25, 9, 69, 40, 13, 22, 19, 28, 38, 20, 52, 1, 92, 30, 26, 58, 49, 63, 33, 16, 59, 21, 11, 17, 24, 39, 15, 32, 45, 31, 37, 66, 68, 35, 56, 10, 75, 3, 62, 36-та 15, 94, 20, 37-ма 6, 38-ма 16, 42, 39-та 1, 2, 3, 5, 4-та 2, 43-та 12, 3, 8, 1, 4, 24, 6, 15, 11, 20, 7, 2, 19, 10, 13, 14, 16, 25, 5, 5-та 13, 15, 14, 5, 2, 1, 4, 6, 7, 3, 6-та 3, 7-ма 13, 14, 12, 15, 4, 6, 9, 14а, 11, 3, 7, 1, 5, 10, 2, 8, 16, 18, 17, 9-та 11, 4, 7, 3, 6, 8, 1, 9, 5, 2, В Парцел 1, Кв.35 , Пи 87552.132.17, 71На 20.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 09:16 – 16:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 09:16 – 16:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 09:16 – 16:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 09:16 – 16:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 09:16 – 16:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ – Клисура, Общ. Самоков: Извън Регурация , УПИ 013170, М.ЗагувнаНа 20.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ – Белчин: 1-ва 2а, 6, 11, 8, 15, 31, 3, 19, 27а, 5, 13, 4, 25, 19а, 16, 9, 17, 23, 10-та 11, 2, 3, 4, 11-та 10, 2, 1, 12-та 9, 1, 10, 2, 6, 4, 10а, 7, 11, 3, 8, 4а, 13-та 11, 15, 6, 9, 4, 17, 10, 2, 13, 7, 21, 14, 8, 14-та 12, 20, 11, 8, 19, 21, 22, 24, 28, 23, 16, 13, 10, 26, 14, 18, 15, 9, 15-та 5, 9, 2, 3, 11, 13, 4, 16-та 20, 5, 17, 6, 19, 12, 4, 8, 10, 11, 15, 9, 24, 24а, 1, 13, 7, 3, 18-та 4а, 4, 6, 2, 19-та 3, 24, 10, 14, 26, 11а, 20, 8, 16, 5, 1а, 18, 1, 6, 22а, 4, №19, 7, 2а, 22, 11, 12, 2, 2-ра 5а, 17, 18, 16, 9, 13, 15, 11, 14, 7а, 2, 12, 20-та 2, 5, 21-Ва 5, 15, 11, 6, 13, 17, 7, 9, 22-ра 3, 8, 4, 6, 2, 1, 7, 10, 23-та 1, Скз Белчин, 2, 6, 3, 8, 286 , 3-та 14, 17, 20, 28, 9, 27, 6, 21, 2, 26, 4, 19, 12а, 1, 11, 10, 25, 12, 8, 4-та 2, 1, 6, 3, 5, 6а, 5-та 18, 22, 16, 6, 13, 14, 23, 17, 10, 21, 15, 19, 11, 5, 3, 1, 4, 9, 7, 6-та 20, 3, 16, 14, 12, 5, 8, 15, 23, 22, 2, 7, 6, 13, 9, 19, 24, 11, 4, 10, 18, 19, 1, 3, 7-ма 24, 18, 13, 21, 2, 8, 7, 16, 12, №10, 4, 19 Б, 19, 22, 5, 11, 20, 24, 3, 8-ма 5, 4, 3, 6, 2, 11, 14, 9-та 1, 4, 56, 3, 7, 5, Ix-136, Кв.24 6, Витоша 31, 20, 37а, 2, 5, 25, 16, 35, 6, 24, 13, 9, 29, 8, 10, 7, 37, 11, 33, 4, 12, 1, 19, 3, 27, 22, 15, 18, 23, 14, Георги Димитров 26а, 27, 9, 16, 21, 29, 1, 8, 17, 32, 5, 21а, 7, 22, 25, 20, 15, 20а, 24, 36, 34, 2, 33, 11, 19, 18, 30, 38, 28, 26, 31, 10, Иван Вазов 6, 15, 2, 24, 23, 12, 19, 25, 27, 26, 4, 7, 1, 14, 11, 9, 3, 21, 8, 5, 28, 10, 17, Имот №15, В Р-Н 54 УПИ-XXIX М.Радивец, Имот №16 , Имот №2, Р-Н 51, М.Радивец , М.Радивец , Пл.1 Кв 1 , С. Белчин, Пл. XI, Кв. 57, Община Самоков , УПИ 100592 И УПИ100606 До Крепост Цари Мали Град , УПИ XXVIII-864, 896, 897; Кв. 57 , УПИ І-470, 471 Кв.38а , УПИ-IX Кв.20 , Христо Ботев 34, 17, 37, 46, 31, 25, 40, 35, 21, 33, 38а, 53, 19, 42, 38, 48, 46а, 27, 23, 36, 46б, 44, 6, 29, 28 А, 1, 1 А, 13а, 26, 9, 8а, 28, 50, 12, 13, 18, 14, 3, 2, 15, 8, 20, 24, 36, 22, 10, 7, 6, 30, 12а, 54, 4, 70, 5а, 54, 46а, 43, 78, 49, 55, 74, 41, 85, 80, 64а, 77, 65, 76, 67, 35а, 86, 50, 53, 58, 83, 71, 63, 44, 75, 69, 88а, 57, 73, 68, 51, 48, 88, 95, 66, 64, 89, 56, 47, 81, 62, 60, 87, 72, 45, 78а, 79а, 52, 59, 91, 82, 90, 93, 37, 84, Юрий Гагарин 39, 25, 10, 24а, 29, 36, 16а, 33, 26, 31а, 19, 21, 24, 31, 23, 13, 8, 17, 18, 37, 35, 12, 28, 38, 32, 37а, 16, 27, 34, 4, 14, 30, 15, 41, 5, 5а, 7, 1, 3, 9, 7а, 2, Вила, Снек Бар Плувен Басейн Преместваем ОбектНа 20.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ – Белчински Бани: П-Л V Кв, 21 , УПИ Xi-206, Кв.13 , 135, 1 УПИ Парцел 79На 20.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ – Ковачевци, Общ. Самоков: 1-Ва 6 А, 11, 3, 10, 1, 13, 5, 9, 14, 6, 2, 10-та 10, 2, 7, 1, 6, 8, 9, 3, 4, 12, 11-та 1, 2, 4, 12-та 2, 3, 1, 13-та 15, 8, 6, 1, 13, 2, 3, 9, 7, 4, 5, 10, 14-та 10, 18, 8, 2, 1, 4, 20, 24, 14, 22, 3, 16, 12, 18-та 3, 1, 5, 19-та 3, 1, 4, 2, 20-та 4, 1, 2, 6, 21-ва 10, 12, 7, 1, 5, 17, 14, 6, 8, 3, 9, 11, 15, 13, 2, 16, 22-ра 7, 4, 2, 9, 5, 8, 6, 23-та 2, 6, 4, 24-та 2, 4, 3, 25-та 110, 84, 25, 108, 97, 119, 100, 127, 99, 106, 131, 107, 88, 80, 121, 105, 94, 90, 117, 102, 109, 129, 86, 98, 115, 133, 101, 109 А, 113, 123, 104, 36, 20, 12, 13, 26, 11, 34, 33, 19, 8, 3, 1, 25, 10, 41, 15, 37, 45, Стоп.Двор, 4, 5, 14, 23, 24, 6, 49, 51, 7, 18, 32, 39, 43, 79, 53, 16, 35, 27, 38, 28, 42, 17, 55, 29, 21, 30, 9, 63, 56, 44, 65, 70, 61, 93, 77, 48, 74, 71, 46, 82, 64, 89, 66, 67, 60, 40, 68, 50, 54, 76, 72, 34, 69, 52, 77а, 78, 74а, 58, Склад, Ткзс, 26-та 52 А, 41, 43, 50, 62, 48, 46, 56, 64, 58, 66, 44, 52, 35, 19, 18, 23, 36, 30, 24, 1, 29, 9, 2, 20, 21, 22, 26, 28, 10, 6, 19а, 8, 14, 13 Вила, 17, 27-ма 2, 4, 6, 28-ма 6, 2, 1, 4, 29-та 31, 3-та 29, 7, 2, 4, 2 А, 6, 3, 10, 5, 57, 61, 71, 65, 47, 63, 69, 67, 96, 98, 53, 55, 51, 100, 59, 40, 18, 86, 64, 14, 66, 28, 16, 48, 80, 88а, 58, 30, 44, 60, 78, 31, 82, 26, 46, 56, 38, 88, 59, 32, 34, 22, 42, 52, 15, 13, 19, 24, 17, 62, 72, 84, 74, 36, 72d, 50, 30-та 8, 2а, 5, 11а, 16, 3, 12, 1, 6, 14, 10, 4, 11, 31б, 36, 35, 46, 44, 22, 40, 37, 31, 20, 31в, 42, 26, 25, 33, 28, 18, 24, 31а, 30, 33а, 34, 29, 38, 32, 28а, 31-Ва 3, 8, 6, 4, 1, 32-ра 4, 2, 33-та 4, 34-та 7, 9, 3, 5, 35-та 3, 9, 11, 2, 5, 13, 7, 15, 36-та 3, 1, 5, 2, 37-ма 3, 2, 5, 1, 4, 38-ма 2, 39-та 4, 8, 9, 11, 7, 5, 13, 3, 4-та 3, 5, 1, 14, 20, 12, 3, 24, 6, 8, 4, 28, 10, 2, 26, 18, 16, 22, 40-та 4, 6, 41-Ва 8, 16, 5, 12, 11, 3, 42-ра 4а, 6, 4, 1, 3, 43-та 3, 10, 2, 5, 8, 44-та 2, 45-та 1а, 2, 10, 4, 13, 3, 11, 1, 6, 8, 46-та 2, 6, 4, 1, 47-ма 2, 8, 3, 4, 10, 1, 48-ма 1, 4, 3, 6, 8, 10, 2, 49-та 24, 3, 14, 4, 6, 12, 5, 11, 1, 16, 9, 7, №6, 8, 5-та 9, 50-та 3, 14, 18, 6, 10, 7, 4, 2, 8, 15, 5, 12, 51-Ва 4, 2, 3, 52-ра 14, 4, 12, 3, 5, 1, 7, 8, 6, 13, 28, 30, 34, 53-та 2, 54-та 16, 13, 20, 14, 2, 19, 11, 10, 9, 8, 12, 6, 18, 55-та 3, 5, 1, 2, 6-та 12, 1, 4, 2, 8, 9, 7-ма 6, 8, 2, 1, 4, 9, 8-ма 4d, 6, 3, 8, 5, 4, 7, 9-та 10 Вила, 8, 6, 1, 12, 2, 4, XVIII, Бктп Градина – Ковачевци, Пп II, Кв.58 , УПИ- II-251 Кв.1 , Къща, Местност Лопаров Юрт, 3На 20.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ – Поповяне: ПИ 000368, Пи 57697.13.27, ВилаНа 20.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ – Рельово: №000527, Извън Регулация , ПИ 68, Кв.60 , УПИ -I Кв.65 , УПИ II-23, УПИ IV-Общински, Кв.35, УПИ V, Кв.46 , УПИ VII- 82, Кв.5 , УПИ XII-214, 527, Кв 30, УПИ XXIV-85 Кв.5, Скз РельовоНа 20.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:16 – 10:00 ч.; 15:16 – 16:00 ч./ – Ярлово: .Упи Хіі-562, Кв.55 , 002159, Екатте 87552 , 1-ва 3, 16, 2, 5, 17, 4, 13, 14, 11, 6, 15, 1, 7, 3, 8, 9, 6, 8, 22, 16, 14, 11, 12, 10, 21, 1, 17, 18, 7, 9, 15, 10-та 15, 13, 16, 11, 17, 4, 14, 10, 1, 6, 9, 2, 19, 3, 20, 12, 19, 9, 11, 13, 17, 21, 7, 15, 5, 11-та 18, 2, 10, 4, 3, 11, 21, 8, 7, 1, 16, 23, 5, 14, 17, 15, 13, 19, 12-та 6, 3, 4, 9, 1, 2, 7, 11, 13-та 4, 24, 1, 9, 23, 25, 10, 8, 11, 20, 3, 7, 26, 6, 15-та 6, 11, 6, 4, 8, 2, 18, 9, 7, 16-та 7, 1, 23, 15, 26, 10, 4, 18, 28, 9, 3, 13, 8, 24, 19, 16, 12, 11, 6, 2, 5, 14, 20, 17, 21, 17-та 6, 17, 3, 11, 10, 21, 12, 13, 8, 9, 25, 19, 23, 2, 18-та 33, 52, 7, 31, 19, 41, 32, 56, 35, 40, 51, 9, 2 1, 15, 37, 30, 12, 39, 50, 29, 34, 2, 24, 26, 55, 23, 28, 22, 11, 38, 48, 49, 4, 16, 59, 18, 53, 44, 47, 19а, 8, 6, 3, 1, 42, 5, 43, 57, 54, 60, 46, 45, 13, 14, 25, 17, 31, 51, 5, 19, 35, 46, 33, 20, 50, 17, 52, 23, 41, 45, 1, 4, 11, 12, 43, 15, 29, 6, 3, 16, 37, 47, 27, 9, 30, 48, 49, 18, 13, 14, 39, 10, 7, 22, 48, 42, 19-та 18, 23, 10, 20, 21, 19, 5, 2-ра 38а, 22, 12, 20, 6, 26, 8, 1, 24, 3, 2, 18, 28, 10, 15, 13, 11, 5, 7, 4, 17, 14, 19, 16, 1, 22, 12, 3, 20, 10, 24, 15, 19, 25, 21, 2, 11, 4, 17, 13, 16, 5, 6, 8, 18, 23, 7, 20-та 7, 4, 12, 9, 5, 15, 17, 3, 14, 6, 16, 24, 2, 1, 21-ва 1 1, 5, 7, 8а, 2, 22, 21, 18, 19, 4, 26, 11, 12, 2, 27, 1, 13, 23, 28, 14, 25, 8, 6, 16, 3, 21 1, 1, 2 2, 17, 9, 24, 22-ра 4, 1, 11, 17, 13, 21, 15, 10, 8, 19, 2, 34, 7, 6, 5, 36, 9, 23-та 13, 16, 7, 8, 18, 5, 1, 4, 20, 3, 6, 2, 10, 15, 25-та 3, 4, 7, 6, 2, 5, 11, 9, 2, 3, 7, 8, 6, 4, 5, 26-та 15, 19, 43, 31, 1, 10, 11, 45, 6, 23, 9, 2, 44, 24, 59, 13, 36, 61, 12, 8, 4, 25, 16, 14, 38, 42, 35, 20, 34, 55, 5, 51, 33, 46, 18, 26, 21, 40, 3, 41, 5а, 27, 17, 57, 53, 29, 22, 28, 32, 7, 37, 66, 47, 3, 1, 5, 9, 8, 27-ма 10, 3, 11, 4, 2, 19, 6, 51, 1, 12, 56, 24а, 54а, 4, 20, 16, 24, 22, 14, 10, 32, 2, 5, 1, 24а, 8, 3, 6, 18, 18, 13, 32, 54, 55, 47, 2, 48, 35, 38, 24, 46, 49, 30, 16, 11, 19, 12, 8, 62, 59, 26, 6, 22, 29, 31, 9, 10, 45, 21, 40, 33, 39, 1, 7, 37, 41, 20, 42, 58, 17, 63, 4, 3, 14, 23, 43, 5, 60, 50, 57, 28-ма №30, 13, 15, 4, 8, 5, 11, 7, 2, 1, 29-та 11, 2, 4а, 44, 29, 21, 33, 39, 38, 5, 36, 3, 1, 23, 15, 31, 26, 18, 10, 27, 25, 35, 4, 14, 30, 7, 8, 19, 37, 13, 16, 12, 41, 32, 40, 34, 42, 20, 24, 3-та 5, 7, 3, 1, 5, 9, 2, 4, 6, 30-та 11, 1, 8, 4, 15, 13, 2, 9, 3, 6, 32-ра 72, 2, 9, 4, 7, 1, 3, 5, 8, 11, 6, 2, 7, 3, 9, 4, 5, 5, 7, 2, 1, 9, 16, 10, 6, 8, 33-та 7, 2, 4, 34-та 11, 26, 3, 2, 23, 17, 7, 5, 15, 28, 27, 21, 19, 9, 13, 29, 1, 35-та 9, 1, 4, 17, 25, 11, 5, 21, 19, 3, 2, 23, 15, 7, 13, 29, 27, 36-та 5, 8, 7, 93, 2 2, 27, 21, 11, 32, 31, 14, 15, 94, 20, 74, 44, 27, 4, 12, 73, 43, 64, 18, 54, 50, 65, 61, 42, 34, 46, 6, 48, 14, 60, 2, 57, 25, 9, 69, 40, 13, 22, 19, 28, 38, 20, 52, 1, 92, 30, 26, 58, 49, 63, 33, 16, 59, 21, 11, 17, 24, 39, 15, 32, 45, 31, 37, 66, 68, 35, 56, 10, 75, 3, 62, 37-ма 20, 6, 38-ма 19, 12, 22, 9, 11, 27, 2, 8, 30, 5, 28, 33, 10, 3, 14, 29, 6, 32, 31, 23, 18, 15, 20, 17, 4, 35, 7, 13, 16, 25, 26, 21, 16, 42, 16, 39-та 13, 9, 11, 2, 7, 6, 3, 1, 10, 8, 17, 15, 5, 1, 2, 3, 5, 4-та 12, 46, 14, 39, 28, 15, 7, 3, 4, 34, 5, 9, 43, 13, 10, 45, 48, 17, 36, 32, 40, 29, 41, 8, 30, 11, 31, 2, 27, 6, 37, 1, 2, 42-ра 18, 43-та 22, 12, 3, 8, 1, 4, 24, 6, 15, 11, 20, 7, 2, 19, 10, 13, 14, 16, 25, 5, 45-та 45, 5-та 8, 11, 10, 13, 15, 14, 5, 2, 1, 4, 6, 7, 3, 6-та 3, 7-ма 13, 14, 12, 15, 4, 6, 9, 14а, 11, 3, 7, 1, 5, 10, 2, 8, 16, 18, 17, 8-ма 2, 8, 9, 11, 1, 7, 9-та 11, 4, 7, 3, 6, 8, 1, 9, 5, 2, X-710 Кв.63 , Борова Гора 2, 4, В Парцел 1, Кв.35 , М.Грамаге , ПИ 013001 Местност Св.Петка Местност Св.Петка, ПИ 87552.132.17, ПИ 87552.2.109, Стоп.Двор, УПИ XIII 23 Кв.1 , УПИ XVI Пл.260 Кв.16, 2, Стопански Двор, 71, Дивечово СтопанствоНа 20.07.2020 г./09:16 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:16 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:16 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:16 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:16 – 16:00 ч./ – Белчин: Имот №15, В Р-Н 54 УПИ-XXIX М.Радивец, Имот №16 , Имот №2, Р-Н 51, М.Радивец , М.Радивец , Пл.1 Кв 1 , ВилаНа 20.07.2020 г./13:46 – 16:00 ч./ – Марица: Мест.ЧерковникНа 20.07.2020 г./13:46 – 16:00 ч./ – Самоков: 472 , Гюрови Градини , К.К. Боровец, Пи №65231.919.110, Пред Квл , К.К. Боровец, Пи №65231.919.86, Пред Бчк , Курорт Боровец Поч.База, Апартаментен Хотел Иглика, Х-Л Боровец Гардънс, Хотел Уайт Хаос, Хотел, Х-Л Боровец Гардънс, – Х-Л Боровец Гардънс, Хотел Даниел Резиденс, Хижа, Почивна База, 8, Поч.База, Офис, Хотел, Пи 65231.918.263.3, 1, Строеж, Офиси, Хотел, Вилно Селище Ягода, Уо Тп Финландско Селище, Профилакториум Летци, 1 Поч.База, Хотел, Рила Парк 1 Асансьор, Рила Парк 2, Рила Парк 1, Рила Парк 1- Спа Център, Рила Парк 2 – Общи Нужди, Поч.Дом, Рила Парк 1 – Рецепция, Рила Парк1, Рила Парк 1 – Общи Нужди, Рила Парк 2 – Асансьор, Рила Парк 1 – Ветилация, Рила Парк 2 – Скиорна, Бистро, Горска Хижа, Хотел, Пи 65231.919.390.1, Поч.База, Пи 65231.918.263.3, Бистро, Спортна База, Хотел-Ресторант, Хотел Алпин, Хотел-Ресторант, Лек.Кабинет, Поч.База, Пи 65231.919.390.1, Бистро, Почивна База, Хотел, Ски Гардероб, Дворец, Поч.База, Хотел, Вила Ибър, Пи 65231.918.263.3, Хотел, Ресторант Бор, Поща, Пи 65231.918.263.3, Бистро, Пансион, Черква, Пи 65231.918.263.3, Хотел Янакиев, Клуб Хотел Янакиев, Павилион, Рт51, Рт81, Хотел Флора, Рт31, Рт61, Рт71, Партер, Рт41, Грт 2, Хотел, Рт11, Рт 81, Пералня Т2, Грт2, Рт21, Хотел Флора, Офис №2, Роял Плаза, Х-Л Роял Плаза, Роял Плаза Ст.301, Гараж Х-Л Роял Плаза, Хотел Роял Плаза, Склад №1, Магазин Х-Л Роял Плаза, Вилно Селище Малина, Секвоя 2, Секвоя 1, Хотел, Цар Борис Iii 168, 157, 154, 170, 162, 179, 158, 175, 150, 152, Ястребец Разсадник, ГатерНа 20.07.2020 г./14:01 – 16:00 ч./ – Боровец: 1 УПИ 65231.918.178.1На 20.07.2020 г./14:01 – 16:00 ч./ – Самоков: К.К. Боровец, Пи №65231.919.143, Срещу Х-Л &Quot;Айсберг&Quot; , Курорт Боровец Вила Парк, , Вила Парк, Хотел Вила Парк, Магазин В Х-Л Вила Парк, Хотел Мура, Пи 65231.918.263.3, Мотел Бреза, Ски Гардероб, Пи 65231.919.390.1, Пи 65231.918.263.3, Хотел Еделвайс, Вила Мимоза, Жил.Сграда Кокиче, Хотел Виктория, Хотел, 21, Хотел Кокиче, – Хотел Кокиче, Пи 65231.918.263.3, Поч.База, Вила 10, Вилна Сграда, Вили При Впд, Пречиствателна Ст/Я, Почивен Дом, Пи 65231.918.263.1.1, Пи 65231.918.263.3, Пи 65231.918.263.3, Пи 65231.919.390.1, Ски Гардероб, Мотел Бреза, Апартаментен Хотел, Хотел Мура, Пи 65231.919.390.1, Хотел, Пи 65231.918.263.3, Бистро, Офис, Пи 65231.918.263.3На 22.07.2020 г./08:46 – 09:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:15 – 09:15 ч./ На 24.07.2020 г./08:15 – 09:30 ч./ – Панчарево: Пи000733, Яз.Искър, М.КоеджикНа 22.07.2020 г./08:46 – 09:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:15 – 09:15 ч./ На 24.07.2020 г./08:15 – 09:30 ч./ – Самоков: Дългата Поляна , Местност Дългата Поляна Вила, Вила, Местност Калковско Манастирче Вила, Сауна, Местност Мало Равнище Вила, Вила, Вила, Вила, Поземлен Имот, 1, 1 Базова Ст/Я, Вила, Водна Помпа, Вила, Вила, , Вила, Местност Ренов Дол Фургони, УПИ -1742, , Фургон, Поч.Ст-Я, Пи 325, Местност Татарски Брод Вила, Местност Щъркелово Гнездо Бунгало, Водна Помпа, Конна База, Поч.База, Павилион, Поч.База, Ресторант, Поч.База, Пс Щъркелово Гнездо, Помпа, 1, Поч.База, Местност Язовир Искър Поземлен Имот, М-Ст Коеджик УПИ 728, М-Ст Суг.Алчник УПИ 726-727, М-Ст Суг.Алчник УПИ 724-725, М-Ст Коеджик УПИ 732, М-Ст Коеджик УПИ 729, М-Ст Коеджик УПИ 744-750, М-Ст Коеджик УПИ 730, М-Ст Суг.Алчник УПИ 891-892, М-Ст Коеджик УПИ 731На 22.07.2020 г./08:46 – 09:30 ч.; 08:46 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./08:15 – 09:15 ч.; 08:15 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./08:15 – 09:30 ч.; 08:15 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – София: 1689 Квартал Г-22-12-Б Язовир ИскърНа 22.07.2020 г./08:46 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./08:15 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./08:15 – 16:00 ч./ – Самоков: Дългата Поляна , Местност Дългата Поляна Вила, Вила, Местност Калковско Манастирче Вила, Сауна, Местност Мало Равнище Вила, Вила, Вила, Вила, Поземлен Имот, 1, 1 Базова Ст/Я, Вила, Водна Помпа, Вила, Вила, , Вила, Местност Ренов Дол Фургони, УПИ -1742, , Фургон, Поч.Ст-Я, Пи 325, Помпа, Местност Татарски Брод Вила, Местност Щъркелово Гнездо Бунгало, Водна Помпа, Конна База, Поч.База, Павилион, Поч.База, Ресторант, Поч.База, Пс Щъркелово Гнездо, Помпа, 1, Поч.База, Местност Язовир Искър Поземлен Имот, М-Ст Коеджик УПИ 728, М-Ст Суг.Алчник УПИ 726-727, М-Ст Суг.Алчник УПИ 724-725, М-Ст Коеджик УПИ 732, М-Ст Коеджик УПИ 729, М-Ст Коеджик УПИ 744-750, М-Ст Коеджик УПИ 730, М-Ст Суг.Алчник УПИ 891-892, М-Ст Коеджик УПИ 731, Ветроходна База На Язовир ИскъНа 22.07.2020 г./08:46 – 16:00 ч.; 08:46 – 09:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:15 – 09:15 ч.; 08:15 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./08:15 – 16:00 ч.; 08:15 – 09:30 ч./ – Долни Пасарел: Местност Кръсни Поток , Ренов Дол , Язовир Искър Местност СеятаНа 22.07.2020 г./08:46 – 16:00 ч.; 08:46 – 09:30 ч./ На 23.07.2020 г./08:15 – 16:00 ч.; 08:15 – 09:15 ч./ На 24.07.2020 г./08:15 – 16:00 ч.; 08:15 – 09:30 ч./ – Горни Окол: Iv-18, Кв.2 в.з. Калковско Манаст , в.з. Калковско Манастирище УПИ IV-8, Кв.5, М. Щъркелово Гнездо Пи 77, Пи 5 , Пи 61 , Щъркелово Гнездо , 361На 22.07.2020 г./08:46 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./08:15 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./08:15 – 16:00 ч.; 15:00 – 16:00 ч./ – Панчарево: 9271 , ПИ 000733, Яз.Искър, М.КоеджикНа 22.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ – Горни Окол: 128, Кв.16 , Iv-18, Кв.2 в.з. Калковско Манаст , Ix-302, Kw.41 , XXIII, Кв.2, в.з. Калковско Манастирище УПИ Iv-8, Кв.5, М. Щъркелово Гнездо Пи 77, Парцел VI-43 Кв.5 , ПИ 5 , ПИ 61 , Щъркелово Гнездо , 361На 22.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ – Долни Окол: 1433 , П-Л 150 Кв. 19 , Ренов Дол Пи №1572, УПИ Vі-162, Кв.20 , Къща, ВилаНа 22.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ – Долни Пасарел: М-Т Летелица Пи 22472.7415.56, Местност Кръсни Поток , Ренов Дол , Язовир Искър Местност СеятаНа 22.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ – Драгушиново: Скз ДрагушиновоНа 22.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ – Злокучене, Общ. Самоков: М-Ст Лавандула , Общ.СамоковНа 22.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ – Самоков: Дългата Поляна , Лавандула , Местност Дългата Поляна Вила, Вила, Вила, Фургон, Вила, Местност Калковско Манастирче Вила, Сауна, Местност Лавандула Вила, Помпа, Местност Мало Равнище Вили, Поземлен Имот, 1, 1 Базова Ст/Я, Вила, Водна Помпа, Вила, Местност Мечката Вила 98, Ресторант, Местност Пашо Вила, Местност Ренов Дол Фургони, УПИ -1742, , Фургон, Поч.Ст-Я, Пи 325, Помпа, Местност Татарски Брод Вила, Вили, Ресторант, Вила, Местност Циментово Кладенче Вила, Вила, Местност Червената Земя Стоп.Сграда, 1 3, 3 2, 1 5, 3 1, 1 1, 3 3, 2 3, 2 5, 1 2, 2 4, 1 Офис, 2 2, 3 Стоп.Сграда, 2 Склад Авточасти, Катодна Станция, 1 Гатер, Местност Щъркелово Гнездо Бунгало, Водна Помпа, Конна База, Поч.База, Павилион, Поч.База, Ресторант, Поч.База, Пс Щъркелово Гнездо, Помпа, 1, Поч.База, Местност Язовир Искър Поземлен Имот, Прогледна Ограда, М-Ст Коеджик УПИ 728, М-Ст Суг.Алчник УПИ 726-727, М-Ст Суг.Алчник УПИ 724-725, М-Ст Коеджик УПИ 732, М-Ст Коеджик УПИ 729, М-Ст Коеджик УПИ 744-750, М-Ст Коеджик УПИ 730, М-Ст Суг.Алчник УПИ 891-892, М-Ст Коеджик УПИ 731, Поч.База, Ветроходна База На Язовир Искъ, Татарски Брод , Язовир ИскърНа 22.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./15:00 – 16:00 ч./ – Широки Дол: 1-Ва 1, 86, 82, 84, 95, 97, 10, 101а, 107, 99, 93, 80, 87, 91, 89, 21, 40, 1, 23, 29, 2, 56, 47, 41, 22, 17, 26, 36, 35, 33, 42, 55, 11, 53, 30, 37, 62, 71, 44, 7, 14, 45, 15, 69d, 75, 5, 9, 31, 60, 51, 64, 73, 24, 61, 66, 59, 8, 39, 12, 58, 3, 69, 20, 46, 54, 10-та 1, 14, 10, 4, 12, 11-та 8, 4, 1, 10, 7, 5, 3, 12-та 4, 1, 2, 6, 13-та 5, 4, 12, 8, 14, 31, 10, 35, 33, 20, 16, 17, Параклис, 13, 29, 18, 15, 14-та 10, 14, 6, 12, 4, 15-та 1, 2, 19, 3, 13, 15, 7, 11, 5, 16-та 5, 4, 9, 5, 13, 1, 3, 7, 15, 2, 6, 17-та 7, 9, 5, 11, 17, 15, 19, 13, 18-та 33, 22, 27, 34, 40, 28, 21, 38, 30, 29, 25, 31, 19, 36, 26, 24, 32, 23, 8, 18, 1, 11, 12, 30, 14, 17, 2, 7, 5, 9, 19-та 9, 5, 1, 3, 7, 2-ра 6, 7, 11, 1, 2, 4, 5, 3, 10, 9, 20-та 17, 20, 7, 4, 1, 12, 5, 9, 22, 15, 13, 2, 10, 3, 18, 11, 6, 8, 21-Ва 1, 3, 7, 5, 2, 9, 22-ра 13, 3, 12, 6, 4, 11, 1, 2, 9, 23-та 22, 39, 25, 33, 26, 23, 45, 40, 46, 32, 47, 50, 41, 30, 48, 38, 31, 49, 29, 34, 42, 28, 36, 43, 27, 24, 5, 1, 3, 6, 8, 18, 10, 4, 7, 19, 15, 2, 18а, 24-та 3, 1, 10, 7, 8, 5, 2, 25-та 5, 4, 6, 12, 8, 10, 3, 7, 2, 26-та 12, 16, 15, 13, 5, 3, 1, 8, 10, 13, 27-ма 27, 28, 33, 37, 31, 16, 26, 18, 35, 22, 23, 41, 24, 20, 29, 5, 10, 4, 7, 6, 12, 15, 23, 8, 17, 21, 1, 9, 13, 2, 11, 28-ма 6, 2, 14, 8, 29-та 2, 6, 8, 15, 13, 21, 7, 9, 12, 25, 10, 17, 3-та 19, 5, 17, 15, 14, 6, 1, 13, 8, 30-та 26, 12, 20, 14, 17, Къща, 8, 18, 27, 29, 31, 23, 28, 33, 10, 22, 19, 21, 16, 9, 1, 11, 15, 7, 5, 3, 6, 13, 4, 2, 40, 38, 37, 18, 39, 30, 36, 32, 35, 43, 31-Ва 33, 25, 21, 20, 31, 28, Къща, 29, 23, 19, 15, 11, 13, 6, 8, 21, 3, 7, 1, 9, 32-ра 5, 4, 8, 3, 6, 1, 33-та 11, 24, 22, 13, 26, 9, 7, 15, 10, 12, 16, 2, 14, 4, 4-та 2, 5-та 21, 17, 6-та 3, 6, 2, 1, 7-ма 5а, 1, 3, 5, 9-та 28, 18, 16, 3, 25, 10, 7, 35, 41, 2, 34, 15, 37, 13, Къща, 27, 9, 39, 11, 5а, 32, 17, 1, 33, 4, 26, 31, 6, 29, 8, 19, М. Татарски Брод , Местност Татарски Брод 10, П-Л I – 568 , Пи 83291.1000.664 , П-Л Іі Кв.392, 14, 16Община Своге На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Церово, Общ. Своге: Борис I 7, 13, Георги Георгиев 3, Димо Хаджидимов 10, Латинка 20, Теменуга 10, Хан Кубрат 6На 20.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ – Свидня: 3-Ти Март 6, 23, 29, 31, 18, 9, 19, 15, 13, 33, 20, 14, 22, 25, Къща, 21, 27, 7, 17, 16, Ангел Кънчев 2, 10, 16а, 8, 6, 9, 16, 3, 14, 5, 18, 22, 7, 4, Балкан 1, 11, 7, 817, Борова Гора 16, 20, 9, 8, 3, 24, Васил Левски 10, Еверест 1, Еверест № 10, 4, 7, 15, 11, 13, 9, Кокиче 10, 4, 8, Л. Каравелов 6, 2, 8, Л. Каравелов 13, .17, 12, 23, 8, 32, 24, 21, 17, 7, 14, 28, 26, 5, 16, 22, 18, 10, 19, 25, 15, 30, 9, 8, Любен Каравелов 8, Манастирска Ливада , Мах Стоевци 861, Мах.Батул-Турски Пролог , Мах.Манастирска Ливада 220, Вила, 221, Бунгало, 219, Махала Гераковци Вила, Махала Дашовци , Махала Дашовци , Махала Кардашово 239, 210, 203, Вила, 236, 241, Оборище 11, Отец Паисий 8, 26, 24, 20, 32, 34, 10, 28, 6, 18, 5, 30, Отец Паисий 36, Правец 204, Преслап 6, 2, 1, 8, 4, 3, Първи Май 6, 10, 14, 1, 12, 8, Първи Май 20, 9, 7, 18, 16, 22, Свобода 11, 3, 1, 9, 7, Стара Планина 18, 3, 9, 16, 10, 13, 7, 14, 1, 5, 12, 11, Христо Ботев (2-ра) 12, 4, 14, 6, 28, 10, Шипка 1, 5, 3, 6, М.Гераковци, Пи №14На 20.07.2020 г./15:30 – 16:30 ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Бов, Общ. Своге: Еделвайс 5, Здравец 6, 19, 7На 20.07.2020 г./15:30 – 16:30 ч. По Искане На „Есо“ Еад/ – Желен: Общ.Своге Мтп Поглед , Осп Драганова Бърдо, Вила, Вила, Вила, Вила, Къща, Долово, ВилаНа 21.07.2020 г./10:31 – 11:30 ч.; 11:00 – 16:00 ч.; 15:31 – 16:00 ч./ – Дружево: Вила, ВилаНа 21.07.2020 г./10:31 – 11:30 ч.; 15:31 – 16:00 ч./ – Бов, Общ. Своге: ЛуковоНа 21.07.2020 г./10:31 – 11:30 ч.; 15:31 – 16:00 ч./ – с.ГубиславНа 21.07.2020 г./10:31 – 11:30 ч.; 15:31 – 16:00 ч./ – Лакатник, Общ. Своге: Васил Левски 36, Венец 20, 3, 16, 36, 12, 52, 18, 54, 34, 1, 24, 30, 32, 28, 6, 5, 48, 22, 46, 26, 44, 7, 8, 50, 4, 56, Георги Бенковски 7, 9, Градище 3, Иван Вазов 6, Извора 1, Искър 29, Ковайски Дол 2, 3, 7, 4, 1, 6, 9, 5, Кокиче 8, Кръстат Камък 4, № 3, Куленица 22, 6, 8, 4, 11, 1, 3, 9, 15, 24, 5, 25, 19, 10, 20, 7, 13, Мах.Радеж Тп Равна Нива , Махала Държанчова Нива , Пробойница Къща, Вила, Първи Май 17, Роза 11, 6, 16, 14, 2, 9, 7, 1, 10, 8, 5, 3, Стара Планина 9, 12, 4, 14, 3, 5, 16, 2, 7, 6, 11, 20, 8, 1, 18, 10, ВилаНа 21.07.2020 г./10:31 – 11:30 ч.; 15:31 – 16:00 ч./ – с.ЛевищеНа 21.07.2020 г./10:31 – 11:30 ч.; 15:31 – 16:00 ч./ – Миланово, Общ. Своге: Васил Левски 9, Градище 10, Ком 3, Мах.Кат Къща, Мах.Мъжев Дел 7, Мах.Ръжища , Мах.Свражен , Мъжев Дел , П-Л Xiii, Пл.№165, Кв.39 , Ропотамо 16, Соколец 9б, Стара Планина 13, УПИ-Xv-46 , Мах.Лак, Вила, Вила, Махала Старо Село, Кс.ъща, Вила, 2На 21.07.2020 г./10:31 – 11:30 ч.; 15:31 – 16:00 ч./ – Оплетня: Парцел V-94, Кв.3 , ВилаНа 21.07.2020 г./10:46 – 11:30 ч.; 15:46 – 16:15 ч./ – Бов, Общ. Своге: Бовска Габровница , Вила, Кв.29На 21.07.2020 г./10:46 – 11:30 ч.; 15:46 – 16:15 ч./ – Лакатник, Общ. Своге: Искър , УПИ V-68, Кв.19 , ВилаНа 21.07.2020 г./11:00 – 16:00 ч./ – Миланово, Общ. Своге: Васил Левски 9, Градище 10, Ком 3, Мах.Кат Къща, Мах.Мъжев Дел 7, Мах.Ръжища , Мъжев Дел , П-Л XIII, Пл.№165, Кв.39 Ропотамо 16, Соколец 9б, Стара Планина 13, УПИ-XV-46 , Мах.Лак, Вила, Вила, Махала Старо Село, Къща, Вила, 2На 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ На 24.07.2020 г./15:30 – 16:30 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ – Своге: 23 Септември , IX-1037 Кв.86 , V-1577, Кв.100 , Акация 1, 13, 3, 2, 9, 10, 5, 1, Александър Вутимски 5 1, 1, 7 2, 1, 4, 6, 7, 9, Александър Стамболийски 1, Дпу, 6, 2, 4, 3, Ангел Кънчев 10, 2, 12, 4, 9, 6, 1, 14, 8, 7, Балкан 1, 6, 4, 8, 13, 7, 16, 2, 5, 10, 3, 19, 4, Бисер 2, 3, 5, 1, Бобковица , Бойка 41, 26, 12, 20, 6, 49, 3, 23, 1, 15, 2, 8, 5, 25, 37, 39, 47, 31, 21, 11, 10, 13, 9 Вила, 45, 7, 17, 19, Борова Гора 1, 7, 5, 3, 11, 9, Бранчовица , Буря 8, 12, 1, 14, 2, 9, 4, 5, 6, 7, 3, 18, 16, Васил Левски 21, 9, Велико Търново 3, 5, 8, 12, 4, 7, 2, 14, 1, 6, 3, 11, Воденицата 16, 12, 18, 11, 2, 20, 9, 6, 4, 26, 1, 3, 24, 10, 7, 5, 22, 13, 14, 8, Възход 4, 1, Габер 10, 2, 4, 8, 6, 12, Георги Бенковски 6, 4, 10, 5, 1, 8, 3, 2, 5, Георги Костов 5, 1, 7, 9, 13, 3, 11, 3, Георги С. Раковски 2, 12, 9, 10, 11, 7, 1, 6, 8, 13, 6 Офис, 3, Гр.Своге Търговски Обект, Гранит 3, 4, 1, Джиджовица Вила, 336, Къща, Джоджовска 2, 6, 24, 3, 12, 7, 16, 18, 5, 20, 1, 3, 26, 14, 10, 24, 22, 4, Добри Чинтулов 4 Къща, 3, 2, Дреновско Храсте 6, 7, 5, 3, 4, 1, Дружба 26, 21, 22, 10, 4, 20, 19, 14, 9, 6, 1, 2, 16, 5, 7, 24, 13, 18, 8, 17, 12, 30, 11, 15, Дунав 12, 23, 21, 19, 20, 14, 11, 17, 24, 7, 29, 4, 13, 10, 25, 1, 15, 3, 5, 1, 10, Здравец 14, 7, 1 8, 3, 14, 5, 6, 2, Зли Дол 8, Зора 4, 2, 4, Иван Рилски 6, 2, 1, 4, 3, Искър Жп, 2, 7, 16, 3, 10, 23, 13, 1, 19 1, 1, 15, 10 Къща, 6е, 2, 9, 11, 21, 8, 12, 14, 17, 19, 1, 6, 2 Топливо-Склад, 4, 2, 1, 6г, 3, 1, Искърски Пролом 1, 5, 7, 3, 11, 9, 13, 1, 2, Калина 1, Каменарска 42, 34, 23, 35, 29, 71, 46, 25, 36, 69, 57, 61, 55, 53, 77, 47, 63, 39, 48, 51, 44, 31, 43, 30, 38, 27, 37, 73, 49, 59, 45, 50, 67, 41, 65, 40, 51, 75, 3, 9, 4 Къща, 16, 4, Каменярски Дол 8, 2, 3, 4, 5, 6, Капина 4, 8, 3, 6, 11, 6 Къща, 9, Кв107 , Кирил И Методи 12, 4, 8, 3, 6, 7, 14, 18, 1а, 1, 16, 10, Косматица , Крайречна (Г. Кирков) 3, 6, Къпина 7, 5, Лале 4, 4, 2, Липа 19, 1, 2, 6, 12, 13, 18, 17, 3, 20, 16, 7, Любен Каравелов 4, 10, 20, 12, 9, 19, 5, 23, Люлин 2, 1, 6, 4, Махала Брезов Рът , Махала Осми Тунел , Миньорска 2, 4, 1, 8, 3, 10, Мургаш 2, Мусала (Ал. Димитров) 2а, 7, 2, Неврелов Дол 15, 2, 12, 1, 9, Никола Йонков Вапцаров 12, Околовръсна 29а, 37, 12 Къща, 15, Осми Тунел 17, Остриката , Отец Паисий 18, 20, 2, 6, 12, 4, 2 Къща, 10, Панорамен Път 5, 31, 51, 18, 5, 23, 17, 6, 38, 36, 12, 29, 2, 13, 22, 9, 37, 33, 39, 3, 53, 7, 48, 10, 14, 11, 21, 32, 26, 20, 27, 42, 28, 25, 50, 15, 16, 24, 43, 40, 4, 45, 19, 35, 34, 51, Пенчо Славейков 5, 8, 4, 1, 7, 6, 11, 13, 9, 15, 3, 17, Петър Берон 2а, 6, 4, № 2, Пирин 4, 2, 3, 3, Победа 7, 17, 19, 11, 5, 1, 10, 7 В, 15, 6, 14, 9, 3, 16, 4, Първи Май 5, 8, 3, 1, 6, 7, 12, 10, 2, Работник 5, 6, 13, 19, 15, 2, 9, 17, 1, 7, 10, 11, 8, Райко Даскалов 1, 15, Рединска Китка №8, №8, 9, №8, Репище 180, 157, 11, Рила 1, Рудничар 6, Сердика 4, 1, 2, 6, 3, 5, 8, Синчец 8, 19, 14, 27, 1, 2, 6, 7, 13, 31, 5, 3, 33, 29, 4, 17, 15, 12, 30, 32, 24, 11, 28, 10, 9, 26, 20, Слънце 10, Соколов Камък 4, 8, Софроний Врачански 10, 5, 2, 4, 6, 8, 12, Средна Гора 1, 47, 14, 8, 4, 23, 21, 25, 7, 22, 9, 3, 17, 5, 2, 19, 10, 15, 16, 12, 11, Стара Планина 4, 8, 6, 10, 1, 2, 10, 3, Старопланинска 6, 1, Староселска 55, Стефан Караджа 8, 4, 3, 6, 7, 1, 5, 15, 2, Страцин 9, 3, 4, 7, 5, 1, 2, 11, Табаните 2, 1, 16, 7, 15, 3, 6, 5, УПИ Xv, Кв.174 , УПИ Ххi Кв.139 , УПИ- I-Кв. 103 I , Хризантема 7, 11, 8, 18, 1, 6, 9, 4, 14, 22, 15, Христо Смирненски 21, 31, 33, 2, 11, 25, 12, 27, 10, 17, 6, 29, 3, 14, 21, 1, 23, 9, 4, 13, 19, 15, 8, Цар Симеон 45, 63, 18, 69, 59, 65, 73, 57, 47, 49, 67, 55, 61, 71, Магазин, 15, 3, 1, 1а, 5 5, 1, 3, 9, 11а, 21, 33, 8, 4, 11, 15, 6, 17б, 13, 17, 7, 2, 9, 18, 15, 31, 29, 33, 35, 29, 37, Магазин, 38, 39, Централен Площад , Циолковский 9, 7, 1, 5, 3, Чайка 5, 4, 3, 7, 6, 7, 1, 2, Черно Море 2, Шипка 1, 3, 5 Къща, Юрий Гагарин 24, 11, 9, 13, 26, 38. Кв.Бранчовица, 70, 24, 14, 6, 18, 25, 19, 7, 16, 10, 1, 10, 4, 6, 8, 2, Магазин, 10, 1, 1 1, 4, 3, 2, 1На 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч./ На 24.07.2020 г./15:30 – 16:30 ч./ – Лесковдол: Дренето Лозе Общ.Своге Мтп Размерица , Общ.Своге УО , УПИ Х- 438 М.Валога Вила, Вила, Къща, Махала Кокелени Бабки, Махала Кокелини Бабки, ВилаНа 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч./ На 24.07.2020 г./15:30 – 16:30 ч./ – Реброво: Мах.Брестово Вила, Вила, Мах.УмецНа 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч./ На 24.07.2020 г./15:30 – 16:30 ч./ – Редина: .Мах. Рединска Китка , И 73040 , М.Шурдилица , М. Текьова Нива , Местност ЧуклатаНа 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч./ На 24.07.2020 г./15:30 – 16:30 ч./ – Своге: 1778 , V-2106 , Акация 1, Алеко Константинов 1, Ангел Кънчев 3а, 16, Витоша 2, 1, 3, 4, 6, Вихрен 7, 5, 4, 2, 1, 3, 6, Воденицата 1, Горски Пътник 4, Дреновско Храсте Къща, 1, 1, УПИ 425.Кв.166, 1, Дунав 47, 23, 35, 31, 33, Желенско Шосе 8, 6, 2 Апартамент, Искър , Люлин 23, 15, 8, 24, 16, 12, 25, 13, 18, 11, 21, 29, 20, 27, 3, 19, 31, 7, 17, 10, 22, Мальовица 11, 13, 6, 4, 9, 1, 3, 14, 16, 7, 18, 8, 5, 15, 12, 10, Мах.Орлин , Неврелов Дол 32, 16, Никола Йонков Вапцаров 17, 7, 20, 24, 4, 2, 23, 21, 9, 11, 3, 14, 19, 8, 15, 5, 22, 18, 16, 10, 6, 13, 3, 41, 49, 5, 29, 33, 31, 43, 18, 34, 42, 48, 27, 36, 25, 26, 35, 23, 45, 38, 40, 37, Опълченска 3, 4, 12, 5, 6, 1, 15, 16, 11, 7, 17, 10, 9, 13, 2, 8, 18, Орлин Вила, Къща, Петър Берон 10, 8, 14, 7, 1, 5, 16, 32, 24, 31, 23, 36, 17, 41, 38, 44, 35, 37, 15, 18, 20, 46, 30, 42, 43, 40, 28, 22, 9, 29, 13, 26, 11, 34, Райко Даскалов 16, 23, 11, 7, 20, 12, 17, 30, 24, 14, 9, 26, 2, 22, 10, 13, 8, 18, 15, 21, 1, 4, 25, 19, 28, 3, 5, Рединска Китка 6, 4, 5, 8, №8, 9, 2, 7, №8, Рила 10, 1, 6, 4, 12 Жилищна Сграда Б, 2, 3, 12 Жилищна Сграда А, 9, 8, 7, 11, Сердика , Средна Гора 40, 28, 48, 43, 37, 24, 44, 35, 42, 30, 36, 26, 29, 41, 33, 49, 39, 32, 34, 38, 47, 45, 27, Стефан Караджа 14, 21, 25, 27, 19, 18, 33, 23, Табаните 9, УПИ Ix-2252 Кв.164 , УПИ Xii-2077 Кв.154 , Устрем 39, 8, Цар Симеон 11, 11, Черно Море 4, 2, 11, 14, 18, 24, 5, 3, 9, 16, 8, 21, 26, 6, 22, 28, 7, 1, 30, 10, 13, 12, Юрий Гагарин 42, 152На 23.07.2020 г./09:00 – 10:00 ч./ На 24.07.2020 г./15:30 – 16:30 ч./ – Томпсън: Александър Стамболийски 13, Бор 2, Борис I , Витоша 1, Даскалов , Димитър Полянов №9, 1, Иван Вазов 5, 18, 4, Любен Каравелов 2, 8, 10, 4, Люлин , Мах Момчилов Лаг , Мах.Бабол 147 Вила, Вила, Къща, Вила, 15, Мах.Бабул , Мах.Прокопаник 2, Никола Й.Вапцаров 5, 19, 17, 1, 5, Пирин 4, 2, Средна Гора 5 Вила, 3 Вила, Стара Планина 1, Странджа 3, Хаджи Димитър 8, 6, 4, 10, 2, Хан Аспарух 30, Христо Ботев 7, 27, 35, 15, 26, 3, 6, 33, 1, 51, 13, 5, 37, 10, 4, 25, 11, 23, 8, 29, 21, 31, 2, 9, Христо Смирненски 5, 6, Махала Ябълката, Къща, Вила, Вила, ВилаНа 23.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ – Свидня: 3-Ти Март 6, 23, 29, 31, 18, 9, 19, 15, 13, 33, 20, 14, 22, 25, Къща, 21, 27, 7, 17, 16, Ангел Кънчев 2, 10, 16а, 8, 6, 9, 16, 3, 14, 5, 18, 22, 7, 4, Балкан 1, 11, 7, 817, Борова Гора 16, 20, 9, 8, 3, 24, Васил Левски 10, Еверест 1, Кокиче 10, 4, 8, Л. Каравелов 6, 2, 8, Мах Стоевци 861, Махала Гераковци Вила, Махала Дашовци , Отец Паисий 8, 26, 24, 20, 32, 34, 10, 28, 6, 18, 5, 30, Преслап 6, 2, 1, 8, 4, 3, Първи Май 6, 10, 14, 1, 12, 8, Христо Ботев (2-ра) 12, 4, 14, 6, 28, 10, М.Гераковци, Пи №14На 23.07.2020 г./12:01 – 13:30 ч.; 12:16 – 13:30 ч./ – Нови Искър: в.з. Кореа Клон А Ст.2, Клон А Ст.24, Клон А Ст.53, Клон А Ст.38, Клон Б Ст.7, Клон Б Ст.32, Клон Д Ст, Клон Б Ст.13, Клон Б Ст.36, Клон А Ст.21, Клон А Ст.15, Клон А Ст.78, Клон Б Ст.21, Клон А Ст.59, Къща, Клон А Ст.31, Клон А Ст.52, Клон А Ст.14, Клон А Ст.13, Клон Б Ст, Клон А Ст.23, Клон А Ст.5, Клон А Ст.82, Клон А Ст.87, Клон Б Ст.10, Клон А Ст.26, Клон А Ст.40, Клон А Ст.27, Клон А Ст.58, Клон А Ст.39, Клон А Ст.16, Клон А Ст.80, Клон Б Ст.35, Клон А Ст.60, Клон Б Ст.27, Клон А Ст.76, Клон Б Ст.25, Клон Б Ст.19, Клон Б Ст.15, Клон А Ст.74, Клон А Ст.6, Клон А Ст.86, Клон А Ст.45, Клон А Ст.30, Клон Б Ст.2, Клон Б Ст.11, Клон А Ст.25, Клон А Ст.51, Клон Б Ст.28, Клон Б Ст.29, Клон А Ст.84, Клон А Ст.4, Клон А Ст.35, Клон А Ст, Клон Б Ст.18, Клон А Ст.85, Клон А Ст.22, Клон Б Ст.12, Клон А Ст.79, Клон Б Ст.9, Клон Б Ст.16, Вила, Клон Б Ст.8, Клон А Ст.75, Клон Б Ст.14, Клон А Ст.11, Вз.Радеви Круши , Гниляне , Местност Радеви Круши 999 Пи 905, Къща, Пл.№165 И 166 в.з. Кореа , Радеви Круши Клон А Ст.83На 23.07.2020 г./12:16 – 13:30 ч./ – Владо Тричков: Махала Ромча Вила, БунгалоНа 23.07.2020 г./12:16 – 13:30 ч./ – Луково: Купeн , М.Лазар , Общ.Своге Мтп Орничето , Общ.Своге Тп Сърце , Вила, М.Соватски Дол, Махала Лъки, Вила, Махала Грашница-Ележ, М.Грашница-Елеш, Вила, Вила, Къща, Вила, Вила, Къща, Местност Орничето, Вила, Къща, Сушина Дъбрава, Общ.Своге, М-Ла СърцеНа 23.07.2020 г./12:16 – 13:30 ч./ – Реброво: Искърско Дефиле , М.Чуклата, Мах.Старо Село Мах.Старо Село Вила, Махала Старо Село М.Света Троица , Старо Село Електрическо Котле, Вила Мест.Старо СелоОбщина Сливница На 20.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 21.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:30 – 16:30 ч./ – Извор, Общ. Сливница: УПИ Ix-28, Кв.17, УПИ Хvіі-53, Вила, Местност Кошарище
Област Видин Община Брегово На 23.07.2020 г./08:01 – 16:30 ч./ – Гъмзово: Александър Стамболийски 16, 18, 12, 20, 22, 1, Асен Балкански 1, Борис Димитров 4, 2, 6, Гаврил Генов 20, 15, Гео Милев 1, Георги Бенковски 1, 10, 6, 4, 2, Георги Димитров 29, 35, Ленин , Любен Каравелов 1, Райчо Даскалов 7, 1, 3, 6, Спортист 16, 9, 24, 4, 14, 12, Станке Димитров 12, 9, 1, 5, 16, 4, 11, 24, 6, УПИ VII-444 , Кв, 55 , Хан Аспарух 17, 6, 8, 9, 21, 10, Христо Ботев 3, Цар Самуил 6, 3, 9, Цар Симеон 27, 13, 53, 17, 24, 11, 26Община Видин На 20.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Антимово, Общ. Видин: Втора 41, 24, 32, 26, 25, 18, 27, 30, 23, 35, 19, 34, 22, Тп-2 Антимово, 28, 29, 42, 39, 10, 21, 20, 31, 40, Двадесет И Втора 1, 2, Двадесет И Осма 15, 11, Двадесет И Пета 5, Двадесет И Първа 4, 2, 1, Двадесет И Седма 5, 7, Двадесет И Четвърта , Двадесета 1, Дванадесета 1, 8, 2, 14, 16, 12, 4, Деветнадесета 4, 5, 2, 1, 7, Кръстовището М/У Ул.Трета И Ул.Деветнадесета , Осемнадесета 6, 18, 20, 12, 19, 11, 15, 9, 8, 14, 13, 16, 13б, 10, Пета 54, 31, 57, 58, 50, 52, 72, 35, 47, 64, 56, 66, 33, 76, 46, 48, 74, 37, 49, 41, 70, 62, 39, 43, 44, Първа 44, 49, 52, 50, 42, 46, 53, 56, 69, 73, 51, 54, 63, 38, 47, 67, 71, 40, 43, 58, 45, 48, Седемнадесета 3, 5, 4, 1, 2, Трета 41, 38, 36, 22, 34, 24, 29, 37, 33, 31, 43, 51, 45, 7, 16, 39, 48, 40, 25, 19, 35, 32, 30, 53, 20, 27, 47, 28, 26, Шеста 32, 38, 36, 42, 15, 40, 12, 34, 10, 20, Шестнадесета 2, 1, 4На 21.07.2020 г./08:30 – 16:30 ч./ – Рупци, Общ. Видин: 020059 , II-182 21, Втора 6, 1, 5, 4, 20, 27, 3, Двадесет И Първа 25, 2, Двадесета 6, 8, 5, 2, 9, 1, 4, Дванадесета 7, 5, 1, 2, 6, 3, 9, Девета 1, 8, 4, 3, Деветнадесета 9, 5, 7, Десета 2, 7, 5, 2 А, Единадесета 8, 1, Осемнадесета 3, 8, 5, Осма 13, 19, 23, 9 Б, 25, 15, 4, 21, 17, 11, 29, 27, 1, 10, 3, Пета 1, Петнадесета 1, 7, 2, 3, Първа 46, 49, 14, 3, 12, 24, 1, 9, 57, 3а, 53, 11, 13, 8, 63, 60, 64, 32, 42, 55, 41, 37, 27, 68, 6, 4, 45, 34, 5а, 16, 26, 29, 62, 58, 18, 33, 7, 17, 35, 20, 79, 38, 5, 23, 44, 66, 30 Тп-1 Рубци, 54, 22, 25, 19, 56, 30, 40, 43, 50, 51, 52, С.Рупци , Седемнадесета 4, 8, 2, 1, 5, 3, Седма 2, Трета 7, 1 Тп-1 Рубци, 1, Тринадесета 4, 2, 6, 3, Четвърта 1, 5, 4, 12, 3, Четиринадесета 7, 8, 6, 10, 9, 2, 12, 1, 11, 3, Шеста 21, 19, 8, 17, 7, 15, 5, 3, 4, Шестнадесета 2, 3, 1На 23.07.2020 г./14:00 – 16:00 ч./ – Видин: Западна Складова Зона , ЗсзНа 24.07.2020 г./12:31 – 16:30 ч./ – Видин: Княз Дондуков 77, 56, Панония 1, 17а, Цар Иван Асен Ii 45На 24.07.2020 г./14:00 – 16:00 ч./ – Видин: Имот №000827 , Панония , Цар Симеон Велики 162Община Ново Село На 20.07.2020 г./08:30 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./08:30 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./08:30 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./08:30 – 16:00 ч./ – Неговановци: Втора 1, 7, 5, 3, Двадесет И Втора 1, Двадесет И Девета 8, Двадесет И Девета 9, Двадесет И Осма 16, 14, 12, 10, Двадесет И Осма 5, Двадесет И Пета 6, 4, Двадесет И Първа 21, 23, 11, 3, 14, 2, 8, 7, 6, 12, 5, 10, 15, 1, 4, 17, 9, Двадесет И Първа 2, Двадесет И Седма 2, Двадесет и Трета 2, Двадесет и Четвърта 12, 6, 5, 14, 7, 1, 9, 11, 4, 3, Двадесет И Шеста 3, 4, 1, 5, 10, Двадесета 3, 4, 2, 38, 1, Двадесета 4, 15, 5, 9, 7, 8, Дванадесета 10, 2, 6, 8, 4, Девета 2, 5, 13, 3, 1, Девета 13, 11, 2, Деветнадесета 3, 2, 1, 13, 5, До Училище , Единадесета 8, 6, Осемнадесета 4, 3, 8, 2, 1, Осма 2, 4, 3, 5, 1, Пета 31, 37, 18, 20, 29, 28, 35, 30, 39, 26, 41, 34, 91, 36, Пета 4, 15, 8, 5, 1, 19, 2, 23, 11, 7, Петнадесета 5, 7, 1, 6, 4, 3, Първа 34, 2, Първа 33 УПИ Vі-487, Кв. 7, 11, 42, 44, 6, 20, 3, 46, 34, 2, 9, 29, 27, 13, 35, 50, 8, 33, 40, 12, 25, 54, 5, 15, 24, 21, 30, 26, 36, 4, 22, 48, 7, 23, Седемнадесета 1, Седемнадесета 3, 4, Седма 4, 23, 13, 21, 50, 36, 40, 11, 15, 48, 46, 27, 20, 33, 22, 25, 52, 26, 38, Седма 4, 5, 7, 16, 2, 1, 14, 11, 6, 8, 12, 20, Трета 20, Трета 6, 4, 2, Тридесет И Първа 2, Тридесета 2, Тринадесета 1, 4, 2, 26, 3, УПИ 3 – 451 Кв 35 , Четвърта 55, 45, 47, 77, 48, 71, 59, 62, 58, 44, 60, 66, 40, 50, 70, 74, 75, 68, 56, 14, 65, 38, 78, 57, 49, 69, 73, 42, 46, 54, 67, 52, Четвърта 33, 47, 19, 39, 2, 5, 21, 20, 16, 35, 26, 41, 32, 7, 14, 22, 3, 9, 28, 30, 39 Б, 17, 8, 36, 37, 25, 6, 27, 29, 12, Четиринадесета 10, 5, 6, 1, 8, 2, 7, Шеста 10, 16, 36, 17, 38, 26, 34, 15, 25, 27, 24, 19, 14, 18, 11, 30, 13, 28, Шеста 3, 1, 2, 9, 6, 8, Шестнадесета 8, 4На 22.07.2020 г./08:30 – 16:00 ч./ – Неговановци: Втора 1, 7, 5, 3, Двадесет И Втора 1, Двадесет И Девета 9, Двадесет И Девета 8, Двадесет И Осма 5, Двадесет И Осма 16, 14, 12, 10, Двадесет И Пета 6, 4, Двадесет И Първа 2, Двадесет И Първа 21, 23, 11, 3, 14, 2, 8, 7, 6, 12, 5, 10, 15, 1, 4, 17, 9, Двадесет И Седма 2, Двадесет И Трета 2, Двадесет И Четвърта 12, 6, 5, 14, 7, 1, 9, 11, 4, 3, Двадесет И Шеста 3, 4, 1, 5, 10, Двадесета 4, 15, 5, 9, 7, 8, Двадесета 3, 4, 2, 38, 1, Дванадесета 10, 2, 6, 8, 4, Девета 13, 11, 2, Девета 2, 5, 13, 3, 1, Деветнадесета 3, 2, 1, 13, 5, До Училище , Единадесета 8, 6, Осемнадесета 4, 3, 8, 2, 1, Осма 2, 4, 3, 5, 1, Пета 4, 15, 8, 5, 1, 19, 2, 23, 11, 7, Пета 31, 37, 18, 20, 29, 28, 35, 30, 39, 26, 41, 34, 91, 36, Петнадесета 5, 7, 1, 6, 4, 3, Първа 33 УПИ VІ-487, Кв. 7, 11, 42, 44, 6, 20, 3, 46, 34, 2, 9, 29, 27, 13, 35, 50, 8, 33, 40, 12, 25, 54, 5, 15, 24, 21, 30, 26, 36, 4, 22, 48, 7, 23, Първа 34, 2, Седемнадесета 3, 4, Седемнадесета 1, Седма 4, 5, 7, 16, 2, 1, 14, 11, 6, 8, 12, 20, Седма 4, 23, 13, 21, 50, 36, 40, 11, 15, 48, 46, 27, 20, 33, 22, 25, 52, 26, 38, Трета 6, 4, 2, Трета 20, Тридесет И Първа 2, Тридесета 2, Тринадесета 1, 4, 2, 26, 3, УПИ 3 – 451 Кв 35 , Четвърта 33, 47, 19, 39, 2, 5, 21, 20, 16, 35, 26, 41, 32, 7, 14, 22, 3, 9, 28, 30, 39 Б, 17, 8, 36, 37, 25, 6, 27, 29, 12, Четвърта 55, 45, 47, 77, 48, 71, 59, 62, 58, 44, 60, 66, 40, 50, 70, 74, 75, 68, 56, 14, 65, 38, 78, 57, 49, 69, 73, 42, 46, 54, 67, 52, Четиринадесета 10, 5, 6, 1, 8, 2, 7, Шеста 3, 1, 2, 9, 6, 8, Шеста 10, 16, 36, 17, 38, 26, 34, 15, 25, 27, 24, 19, 14, 18, 11, 30, 13, 28, Шестнадесета 8, 4Община Чупрене На 21.07.2020 г./09:31 – 15:30 ч./ – Горни Лом: ТПК Село Горни ЛомНа 21.07.2020 г./09:31 – 15:30 ч./ – Долни Лом: Лиляна Димитрова ТП Стопански двор и МТП Вик
Област Враца Община Борован На 22.07.2020 г./09:01 – 09:10 ч.; 15:50 – 16:00 ч./ – Борован: Ангел Йошков 1, 26, 33, 23, 31, 29, 37, 27, 36, 1 Изход Оряхово, 41, 32, 34, 47, 43, 25, 1, 39, 39а, 30, Арда 4, 6, 1, 7, 12, 5, 9, 7а, 2, 13, 11, Бачо Киро 8, 15, 10, 6, 13, 17, 9, 4, 5, 11, Васил Априлов 8, 16, 10, 4, 6, Ген. Ангел Андреев 33, 32, 30, 31, 29, 35, 36, 27, Гоце Делчев 5, 3, Д-Р Петър Берон 4, 7, 6, 5, 8, 3, 12, Деривол 3, 1, 4, 5, Дреновица 10, 2, 17, 15, 18, 1, 4, 14, 16, 3, 13, 5, 11, 12, 9, 7, Ивайло 12, 13, 9, 16, 15, 14, 11, Иван Вазов 38, 46, 34, 55, 40, 36, 51, 44, 47, 45, 1, 32, 21, 31, 30, 35, 1, 29, 43, 28, 39, 23, 24, 41, 27, 37, 25, 33, Иван Нивянин 15, 41, Ком Уо №20, 1, Крум Беличовски 12, 8, 4, 6, 16, 14, Лозарска 7, 4, 9, 6, 3, 5, 2, 8, 10, 1, Марин Дринов 3, Марица 18, 16, 3, 14, 6, 15, 13, 5, 17, 1, 11, 7, 2, 3, Местност Изварковец 1-Ви Стопански Двор, Стопански Двор, Местност Конови Язове Кантон, Местност Рога Борованмашин, Емайлов Цех, Ремонтна Работилница, Опълченска 3, 5, 1, Панайот Волов 1, 5, Росица 37, 16, 43, 8, 31, 12, 10, 39, 33, 35, 14, Сергей Румянцев 6, 5, 3, 4, 1, Странджа 2, 1, Страхил Войвода 8, 12, 10, Струма 6, Филип Тотю 8, 2, 24, 1, 4, 3, 10, Хан Крум 29, 25, 31, 27, УО №4, 25а, 26, 16, 22, 12, 14, 20, 11, 21, 13, 15, 6, 19, 8, 2, Хан Омуртаг 3, 5, 8, 6, Хъшове 1, 3, 11, 6, 4, 2, 12, Цар Калоян 2, 6, 11, 3, 7, 4, 1, Чавдар Войвода 7, 6, 4, 9, 11, 3, 1, 5, 2, Шипка 24На 22.07.2020 г./09:01 – 09:10 ч.; 15:50 – 16:00 ч./ – Ботево, Общ. Хайредин: Александър Стамболийски 11, 8, 6, 14, 9, 12, 2, 17, 4, 22, 18, 20, 15, 10, Бузлуджа 4, 3, 1, 2, Васил Воденичарски 6, 9, 3, 7, 4, Васил Левски 1, 15, 13, 8, 7, 19, 5, 3, 14, 11, 12, 16, 17, 9, Веслец 7, 8, 9, 6, 4, 3, 13, Витоша 4, 3, Георги Михайлов 1, 10, 8, 7, 3, 6, Лазар Драйчев 48, 34, 58, 42, 32, 20, 38, 6, 36, 40, 64, 18, 3, 2, 50, 72, 68, 12, 26, 22, 66, 46, 54, 56, 10, 52, 60, 30, Местност Стублата Пс, Петко Р. Славейков 1, Фердинанд Козовски 4, 2, 3, 2а, 6, Хаджи Димитър 4, 9, 1, Христо Ботев 69, 2, 28, 11, 57, 67, 45, 53, 47, 43, 17, 71, 25, 1, 31, 10, 19, 36, 64, 23, 30, 22, 16, 51, 50, 41, 48, 13, 65, 27, 18, 38, 40, 39, 61, 24, 59, 35, 54, 44, 42, 21, 63, 4, 58, 55, 62, 75, 6, 34, 5, 46На 22.07.2020 г./09:01 – 09:10 ч.; 15:50 – 16:00 ч./ – Буковец, Общ. Бяла Слатина: Александър Стамболийски 1, 6, 2, 1, Ален Мак 10, 4, 8, Антон Иванов 3, 5, 7, 1, 4, 2, Бузлуджа 4, 2, 1, Васил Априлов 7, 5а, 1, 2, 4, 3, Васил Воденичарски 8, 4, 6, 12, Васил Коларов 7, 1, 8, 17, 3, 9а, 5, 4, 10, 6, 9, 21, 13, Васил Левски 9, 1, 4, 13, 9, 3, 2, 8, 12, 11, 5, 6, Гаврил Генов 5, 9, 4, 8, 7, 7, Георги Ангелов 1, 6, 4, 2, 5, Георги Бенковски 6, 4, Георги Дамянов 13, 7, 2, 11, 17, 7, 15, 13, 9, 5, 1, Георги Димитров 15, 9, 12, 7, 17, 10, 24, 11, 19, 2, 21, 42, 53, 34, 30, 29, 25, 63, 24, 61, 67, 31, 51, 40, 37, 55, 47, 35, 36, 44, 20, 33, 57, 46, 38, 32, 59, 28, 26, 45, 16, 65, 43, 27, 49, 19, Димо Дичев 7, 4, 8, 3, 10, 6, 9, 2, 5, Дунав 2, Здравец 5, 3, 2, 5, Иван Вазов 10, 9, 2, 22, 6, 14, 7, 8, 5, 12, 16, 3, Иван Нивянин 33, 9, 27, 11, 14, 18, 2, 4, 21, 16, 3, 8, 10, 24, 1, 5, 31, 22, 29, 25, 6, 15, 13, Ильо Войвода 1, 4, 5, Йордан Данов 2, 3, 4, 7, 9, 1, 6, 5, Кирил и Методий 28, 38, 8, 10, 5, 34, 2, 6, 14, 3, 28, 17, 4, 18, 30, 9, Маршал Толбухин 4, 2, 5, 3, 1, 1, Местност Чешмата Пс, Митко Палаузов 4, 3, Никола Иванов 5, 8, 4, 9, 7, 6, 2, 10, 3, Никола Миков 10, 6, 11, 9, 12, 2, 7, 1, 4, Отечествен Зов 14, 29, 32, 20, 15, 12, 11, 8, 9а, 31, 30, 21, 16, 17, 27, 6, 22, 18, 13, 4, 19, 24, 2, 1, 3, 7, 5, Партизанска 1, 5, 6, 2, 9, 7, Петко Лалов 9, 12, 16, 5, 2, 7, 4, 13, 14, 10, 11, Плашивец 2, Райко Даскалов 3, 10, 1, 4, 2, 6, Райна Княгиня 2, Семко Крачунов 7, 5, 4, 6, 9, 1, 2, Стопански Двор Стопански Двор, Христо Ботев 4, 2, Христо Смирненски 6, 2, 10, 16, 1, 12, 4, Цар Асен 4, 6, 1, 3, Цар Симеон I-Ви 6, 2, 5, 1, 3На 22.07.2020 г./09:01 – 09:10 ч.; 15:50 – 16:00 ч./ – Бързина: 23-ти септември 6, 10, 1, 5, 3, 7, 12, 9-Ти Септември 9, 3, 5, Александър Стамболийски 35, 11, 5, 1, 21, 10, 39, 15, 23, 7, 37, 25, 22, 24, 33, 26, 12, 41, 13, 14, 27, 20, 17, 8, 16, Асен Златаров 9, 7, 4, 2, 1, 5, 3, Бузлуджа 2, 1, 7, Васил Левски 3, 2, 1, Гаврил Генов 27, 13, 19, 8, 6, 4, 4, Георги Димитров 3, 7, 31, 8, 11, 4, 1, 27, 12, 21, 23, 25, 29, 19, 16, 13, 6, 10, Георги Кирков 3, 2, 4, д-р Петър Берон 2, 4, 8, 6, 10, Димитър Благоев 9, 10, 14, 8, 17, 11, 15, 2, 9, 1, 19, 4, 13, Димитър Грънчаров 8, 6, 4, Дунав 2, 6, 7, 8, 10, 5, 1, Любен Каравелов 4, 7, 6а, 2, Мусала 3, 11, 2, 1, 5, Перник 4, 1, 2, Петко Д. Петков 7, 35, 31, 73, 77, 69, 14, 13, 33, 8, 81, 59, 10, 47, 23, 51, 4, 19, 16, 40, 3, 71, 26, 9, 28, 18, 41, 30, 24, 55, 67, 49, 45, 6, 12, 38, 20, 1, 53, Петко Р. Славейков 1, 9, 10, 8, 5, 11, 6, 2, 7, Сергей Румянцев 1, 3, София 1, 3, Станке Димитров 6, 2, 8, 4, Тодор Каблешков 16, 1, 5, 13, 9, 3, 7, 2, Хаджи Димитър 1, 17, 25, 9, 7, 19, 31, 13, Христо Ботев 28, 13, 4, 12, 2, 9, 7, 16, 36, 3, 1, 8, 25, 17, 29, 40, 22, 13, 44, 15, 24, 31, 46, 32, 26, 36, 42, 33, Христо Смирненски 4, 10, 2, 16, 20, 5, 18, 14, 12, Хубава Грозданка 2, 4, 6, 8На 22.07.2020 г./09:01 – 09:10 ч.; 15:50 – 16:00 ч./ – Комарево, Общ. Бяла Слатина: Бачо Киро 2, 21, 1, 2, 19, 18, 4, 3, 8, 13, 15, 6, 26, Братя Миладинови 15, 7, 12, 5, 10, 11, 19, 13, 9, 21, Васил Коларов 18, 14, 6, 17, 12, 20, 5, 8, 2, 13, 10, 7, Васил Левски 2, 10, 1, 8, 6, Георги Бенковски 19, 10, 6, 17, 13, 5, 2, 13, Георги Димитров 35, 34, 48, 38, 43, 41, 31, 51, 46, 28, 47, 29, 30, 31, 36, 32, 45, 7, 15, 13, 26, 18, 2, 12, 27, 16, 8, 4, 19, 10, 6, 23, 7, 11, 21, 9, Георги С. Раковски 9, 18, 8, 11, 13, 24, д-р Петър Берон 1, Димитър Благоев 2, 12, 10, 16, 26, 21, 22, 24, 5, 20, 4, 19, 6, 1, 3, 15, 18, 2, Дунав 3, 0, Иван Вазов 4, 2, 6, Искър 1, 9, Ленин 17, 3, 1, 8, 4, Марица 6, 2, Никола Вапцаров 15, 35, 41, 12, 1, 2, 4, 3, 21, 14, 19, 23, 6, 13, 12, 35, Паисий Хилендарски 3, 5, Панайот Волов 1, 7, 35, 40, 5, 6, Пирин 1, 2, Рила 3, 10, 8, 6, Розова Долина 5, 2, 4, 9, 8, 1, 14, Скът 4, 6, 3, 5, 10, 9, 4, 14, 11, 13, 7, Софроний Врачански 1, 3, 7, 2, 5, 4, Стара Планина 5, 2, 24, 4, 5, 1, Стефан Караджа 4, 5, 2, 13, 9, Стопански Двор 1-Ви Стоп. Двор, Христо Ботев 26, 20, 14, 21, 4, 6, 24, 8, 11, 13, 19, 1, 3, 23, 2, 23, Цар Симеон I-Ви 11, 3, 8На 22.07.2020 г./09:01 – 09:10 ч.; 15:50 – 16:00 ч./ – Малорад: 1-ви май 46, 14, 56, 10, 12, 54, 42, 44, 43, 48, 4, 2, 9-ти септември 6, 5, 9, 8, 4, 5, Ангел Бърдарски 15, 3, 18, 10, 40, 36, 32, 41, 5, 31, 6, 7, 17, 16, 26, 2, 42, 8, 14, 24, 38, 34, 22, 13, 3, 43, 41, 44, Ангел Кънчев 2, Божур 5, 11, 7, 2, 1, Бор 5, 7, 2, 4, 6, Бреза 8, 5, Валентина Терешкова 6, 2, 19, Васил Воденичарски 63, 43, 45, 34, 57, 47, 38, 35, 44, 65, 53, 46, 67, 73, 40, 51, 59, 55, 72, 32, 26, 31, 35, 20, 37, 22, 10, 20, 34, 12, 24, 39, 23, 19, 11, 8, 24, 7, 5, 3, Васил Левски 14, 16, 5, 13, 9, 8, 24, 1, 2, 11, 3, 6, 12, 15, 25, 21, Вела Пеева 5, 21, 3, 9, 11, 39, 33, 14, 4, 29, 20, 24, 22, 35, 19, 37, Витоша 4, 10, 8, 6, 7, Въло Бързашки 4, 24, 5, 11, 12, 22, 6, 20, 3, 29, 9, 13, 23, 4, 21, 10, Въло Цоловски 26, 55, 16, 4, 8, 11, 18, 37, 31, 10, 33, 51, 43, 25, 17, 39, 59, 13, 21, 23, 20, 53, 15, 22, 32, 34, 35, 28, 30, 47, 63, 6, 29, 3, 1, 7, 5, Гаврил Генов 33, 32, 21, 1, 30, 18, 16, 27, 5, 13, 19, 28, 17, 9, 32, 2, 31, Георги Бенковски 6, 3, 12, 14, 13, 18, 2, 1, 4, Георги Бързаков 9, 4, 5, 7, 2, 3, 18, 29, 14, 16, 22, 37, 27, 20, 35, 17, 33, 6, Георги Дамянов 4, 2, 2, 8, 4, 10, Георги Димитров 11, 6, 13, 8, 1, 4, 3, 9, 7, 10, 17, 12, 2, 15, 20, 16, 20, 18, 17, 52, 46, 48, 50, 42, 44, 18, 31, 33, 49, 36, 17, 40, 41, 38, 28, 14, 20, 27, 47, 53, 32, 22, 30, 24, 35, 26, 37, 29, 12, 25, 16, 2а, Георги Кирков 21, 18, 14, 12, 4, 1, Димитър Благоев 26, 20, 44, 18, 24, 42, 46, 22, 2, 10, 12, 48, 50, 44, 36, 9, 38, 64, 25, 34, 60, 38, 5, 1, 3, 19, 23, 46, 44, 58, Еверест 1, 4, 6, 5, Иван Вазов 2, Иван Козарев 3, Искър 3, Калиакра 7, 14, 9, 23, 7, 10, 21, Карамфил 6, Кв.11 УПИ VII , Кестен 2, 22, 5, 18, 14, 8, 16, 13, 3, 11, 7, 4, 6, Кирил И Методий 25, 11, 17, 23, 18, 8, 3, 10, 15, 4, 7, 6, 19, Кокиче 3, Коста Петров 16, 40, 22, 14, 16, 28, 18, 12, 1, 32, 3, 30, 10, 36, 8, 15, 40, 4, 2, Липа 16, 11, 3, 20, 10, 6, 5, 17, 2, 27, 13, 12, 14, 21, 23, 1, 14, 8, 23, Минзухар 7, Митко Палаузов 9, 10, 13, 19, 8, 7, 12, Мусала 12, 7, Нечовец 11, 23, 27, 29, 31, 18, 1, 3, 21, 25, Никола Парапунов 23, 4, 48, 58, 16, 10, 56, 15, 27, 17, 9, 38, 12, 12, 60, 31, 24, 37, 42, 13, 45, 36, 8, 25, 43, 50, 38, 29, 49, 18, 33, 23, 54, 36, 26, 32, 46, 47, 35, 33, 31, 50, Нино Гешовски 16, 35, 28, 5, 37, 33, 20, 34, 26, 22, 15, 13, 23, 19, 18, 11, 16, 14, 6, 1, 5, 3, 4, Огоста 5, 8, 4, 3, 1, 2, Осъм 2, 6, 1, 5, 12, 8, 10, Партизанска 12, 11, 6, 17, 15, 8, 27, 3, 27, 25, Петко Р. Славейков 52, 14, 9, 19, 25, 18, 7, 17, 4, 6, 11, 20, 15, 23, 1, 3, 2, 3, 22б І-Ви Стопански Двор, 4, Петър Гевезийски 12, 7, 10, 14, 2, 8, 8, Петър Джигански 18, 4, 20, 24, 21, 22, 5, 13, 3, 1, 17, 23, 26, 5, 6, 8, 4, 10, 12, 10, 8, 14, Петър Къчев 7, Търговска Сграда, Ресторант, 4, 6, 5, 15, 23, 8, 17, 6, 25, 21, 43, 22, 35, 19, 45, 25, 20, 37, 10, 32, 29, 28, 16, 39, 24, 5, 3, Петър Сладкара 25, 21, 30, 33, 27, 24, 32, 18, 15, 13, 8, 17, 12, 4, 2, Пирин 6, 8, 12, 3, 7, 4, 10, 8, 2, Радецки 6, Рила 8, 6, 7, 3, 2, 9, 25, 5, 10, 14, Семко Петков 2, 4, 6, 1, 8, Синчец 2, 11, 6, 15, 9, 20, 4, 18, Славянка 4, 3, 1, Станой Попов 9, 6, 34, 21, 30, 17, 38, 31, 18, 26, 15, 19, 36, 45, 50, 23, 22, 20, 24, 40, 28, 52, 48, 1, 3, Стара Планина 12, 9, 10, 8, 7, Стефан Караджа 23, 10, 17, 5, 19, 9, 7, 1, 20, 12, 3, 18, 32, 20, 35, 38, 29, 18, 16, 26, 36, 30, 21, Странджа 2, 4, 3, 8, 5, Тодор Каблешков 1, Христо Ботев 20, 8, 14, 11, 10, 1, 3, 30, 5, 14, 6, 22, 25, 18, 23, 7, 45, 33, 44, 47, 31, 40, 17, 42, 37, 30, 48, 34, 36, 38, 46, Христо Мишов 2, 28, 22, 19, 21, 30, 14, 28, 1, 12, 18, 17, 16, 26, 22, Цанко Церковски 3, 16, 2, 6, 14, 12, Цар Калоян 2, 8, 14, 6, 16, 3, 4, 10, Цар Самуил 17, 13, 15, 2, 10, 11, 13, Цветан Дуцов 7, 1, 3, 1, 6, 15, 7, 20, 17, 21, 23, 16, 19, 14, Цветко Згориградски 22, 5, 54, 33, 28, 31, 11, 52, 18, 13, 44, 46, 41, 16, 56, 25, 29, 3, 7, 15, 32, 38, 22, 17, 36, 1, 40, 24, 43, 58, 2, 8, 1, 4, 6, 3, 10, Цено Къчовски 34, 10, 24, 35, 2, 12, 7, 6, 54, 11, 14, 4, 21, 16, 10, 4, 11, Черни Връх 2, 12, 28, 5, 6, 4, 24, 8, 16, Черно Море 9, 7, 12, 11, 19, 10, Явор 3, 6, 5, Янтра 12, 7, 3, 16, Ясен 2, УПИ 237003На 22.07.2020 г./09:01 – 09:10 ч.; 15:50 – 16:00 ч./ – Нивянин: IX-247 Кв.54, Александър Стамболийски 1, 26, 6, 15, 22, 7, 8, 11, 13, 5, 9, 14, 2, 23, 27, 21, 24, 3, Васил Априлов 3, Васил Левски 6, 13, 17, 23, 21, 11, 15, Васил Петлешков 2, 1, 3, Георги Бенковски 18, 8, 22, 5, 10, 23, 9, 21, 2, 7, 16, 4, 20, 6, Георги С. Раковски 9, 6, 3, 10, 5, 16, 4, 14, 7, 8, 11, Горгоз 6, 4, 9, 2, 11, 7, 13, 10, Димитър Илиев 51, 53, 26, 47, 20, 49, 16, 22, Уо, 14, 24, 55, 43, 21, 37, 39, 45, 29, 10, 25, 31, 33, 35, 17, 27, 23, 41, 8, 19, 1, Сладкарница, 13, 3, 5, 6, 4, 7, Димитър Стефанов 23, 3, 4, 14, 6, 18, 27, 19, 23, Дълбок Дол 2, 1, Иван Вазов 1, 2, Иван Начев-Балкан 19, 11, 25, 1, 13, 5, 26, 21, 23, 18, 7, 16, 17, 10, 3, 28, 9, 2, Иван Нивянин 32, 22, 30, 42, 34, 49, 56, 52, 48, 36, 59, 62, 55, 38, 50, 58, 26, 51, 28, 70, 64, 35, 60, Уо, 57, 17, 27, 66, 46, 41, 68, 45, Н36, 15, 19, 47, 23, 42, 35, 36, 7, 6, 12, 1, 4, 54, 53, 2, 16, 22, 18, 26, 10, 3, 20, 5, Илия Йорданов 4, Йордан Воденичарски 6, 4, 5, 8, 7, 1, 17, 3, 15, 9, 2, Йоцо Горанов 44, 36, 14, 20, 18, 22, 19, 24, 9, 5, 8, 12, 28, 16, 26, 11, 7, 15, 32, 30, 3, 31, 25, 29, 4, 6, Китката 4, Коритарска 3, 4, 5, 6, 40, 15, 2, 7, Крайречна 1, Лазар Петров 36, 27, 23, 25, 26, 24, 5, 32, 19, 21, 4, 16, 7, 2, 11, 15, 13, 30, 22, 18, 8, 6, 3, 12, 28, 1, Любен Каравелов 11, 6, 5, 3, 4, 17, 12, 19, 10, 2, М-Ст Копана Могила , Максим Горки 38, 13, 25, 29, 19, 24, 28, 26, 27, 32, 30, 17, 14, 31, 37, 22, 8, 16, 28, 3, 10, 25, 31, 6, Мелницата 7, 8, 3, 6, 5, Паисий Хилендарски 30, 9, 25, 7, 5, 6, 24, 28, 4, 29, 8, 6, 5, 2, 11, 3, 23, Пеньо Пенев 1, 7, 4, 5, 14, 3, Поп Богомил 8, 1, 4, 7, Поп Харитон 2, Рада Начева 2, 4, Скът 5, 10, 6, 12, 20, 2, 8, 14, 4, 26, Стефан Караджа 1, 5, 3, 8, 6, 2, Тополяка 8, 5, 6, 4, Училищна 2, Хаджи Димитър 6, 2, 4, 11, 35, 10, 6, 28, 8, 22, 16, 2, 14, 3, 18, 5, 8, 10, 12, 7, Хан Кубрат 9, 10, 1, 6, 4, 9, 7, 3, 2, Христо Ботев 7, 10, 17, 4, 2, 14, 10, 8, 3, 6, 21, 29, 27, 26, Цар Освободител 45, 44, 35, 31, 48, 54, 37, 46, 33, 20, 32, 39, 41, 24, 16, 12, 26, 18, 30, 50, 23, 43, 56, 27, 22, 9, 9, 3, 5, 1, 7, 4, 11, Цар Самуил 2, 3, 4, Цар Симеон I-Ви 6, 7, 9, 4, 2, 5, 10, 111На 22.07.2020 г./09:01 – 09:10 ч.; 15:50 – 16:00 ч./ – Рогозен: 23-Ти Септември 4, 2, 1, 9-Ти Септември 1, 17, 15, 18, 1, 7, 9, 5, 6, 21, 12, 6, 18, 10, 29, 25, 20, 33, 35, 1, 23, 15, 15а, 8, Уо№18, 4, 13, 31, 17, 16, 8, Александър Стамболийски 10, 8, 21, 15, 16, 5, 9, 18, 2, 17, 22, 23, 17, 45, 34, 40, 41, 43, 38, 49, 36, 39, 47, 44, 48, 17, 22, 20, 3, 19, 31, 30, 31а, 24, 36, 48, 33, 34, 32, 47, 29, Ангел Закачалски 10, 1, 5, 6а, 2, 6, 3, 8, Балканска 13а, 3, 14б, 9, 7, 5, 13, 17, 14, 12, 11, УО 17, 10, 12, 6, Бачо Киро 15, 1, 2, 13а, 5, 6, 3, 13, 11, 4, 7, Битуля 4а, 5, 5а, 1, 1а, 6, 3, 5а, Братя Миладинови 25, 13, 24, 21, 26, 3, 6, 5, 4, 8, 5, 7, 13, 11, 9, 15, 16, 14, Васил Воденичарски 10, 6, 7а, Васил Левски 6, 3, 10, 5, 9, 4, 15, 11, 2, 8, 1, 19, 7, Витоша 2, 9, 10, 2, 3, 13, 7, 4, 6, 15, 1, Вълко Берекетски 8, 4, 1, 12, 2, Гаврил Генов 4, 1, 2, 2 А, 14, 28, 12, 6, 20, 16, 10, 8, 22, 15, 3, 5, Гео Милев 6, 1, 3, Георги Бенковски 14, 16, 18, 3 А, 13, 6, 3, 9, 15 А, 10, 14, 12, 7, 11, 2, 15, 8, Георги Бързаков 1, 2, 3, 4, 8, 5, 7, 6, Георги Димитров 6, 2, 2, 9, 6, 5, 1, 4, 4, Георги С. Раковски 23, 8, 19, 6, 1, 2а, 3, 2, Герго Кр. Манчев 6, 3 А, 7, 3 Б, 20, 18, 9 А, 24, 22, 26, 3, 1, 18, 4, 14, 6, 8, 16, 12, 10, Гочо Гопин 2, 4, Димитър Благоев 1, 3, Добрич 13, 1а, 6, 8, 11, 9, 15, 13, Иван Вазов 18, 15, 13, 11, 5, 8, 2, 9, 14, 7, 3, 10, 16, 18, Иван Рилски 2, 11, 26, 14, 1а, 12, 2, 10, 6, 4, 9, 20, 8, 8, 16, 18, 1, Индустриална 1, Кирил И Методий 3 А, 6, 3, 4, 7, 5, 10, 11, 12, 14, 2, 8, 6 А, 10, 10, 13, 16, 20, 7, 22, 18, Климент Охридски 19, 7, 3, 17, 12, 5, 13, 16, 16 А, 6, 10, 8, 14, 2, 11, 9, 4, 18, 9, 14, 18, Лозенград 7, 12, 6, 1, 2, 15, 20, 5, 16, 10, 4а, 8, 18, 3, 4, 13, 14, 12, 20, 19, 17, 26, 25, 29, Уо 9, 28, Любен Каравелов 28, 23, 35, 25, 6, 20, 25 А, 4 А, 18, 21, 14, 22, 29, 27, 26, 16, 24, 12, 37 А, 39, 11, 31, 41, 10, 5, 37, 28, 11, 17, 19, 15, 2 А, 4, 3, 8, 13, 1 А, 6, 7, 5, Маршал Толбухин 19, 16, 3, 3, 1, 2 А, 2, Уо 10, 10, 4, 16, 12, 18, 1, 8, 6, 9, 3, Местност Селска Мера Пс, 1, Никола Вапцаров 4, 2, 1, 5, 18, 14, 7а, 1, 14а, УО ТП-Цк, 7, 5, 14, Никола Нинов 19, 21, 11, 23, 8, 13, 15, 25, 1, 9, 3, Оборище 30, 5, 3, 1, 6, 4, 15, 9, 11, 13, 17, 28, 14, 10, 30, Огоста 2, 6, Около Село 0, Паисий Хилендарски 7, 10, 4, 8, 9, 3, 6, 5, 1, 11, 2, 12, Патриарх Евтимий 6, 20, 26, 20, 21, 31, 13, 16, 29, 23, 27, 25, 28, 19, 22, 26, 30, 35, 24, 3, 15, 5, 2, 13, 1, 8, 11, 7, 9, 6, 17, 4, 16, Петко Д. Петков 1, 3а, 3, Петър Джигански 6, 1, 4, 6, Пирин 2, 3, 8, 12, 9, 1а, Полк. Цвятко Радионов 2, Преспа 2, 16, 13, 11, 6, 10, 13а, 3, 14, 9-А, 1, 18, 5, 7, 9, 1, 9, Райко Даскалов 11, 5, 7, 1, 15, 4, 1, 2, 3, Рила 16, 2а, 12, 8, 14, Сергей Румянцев 15, 17, 2, 5, 1, София 5, Софроний Врачански 2, 8, 4, 2, 1, 3, 5, Станке Димитров 6, 2, 16, 12, 21, 10, 14, Стефан Караджа 1, 3, 12, 5, 10, 18, 7, Страхил Войвода 2, 21, Тодор Брусарски 2, 9, 5, 3, 10, 6, 1, 4, 21, 9, 7, 17, 13, 19, 16, 11, 15, 14, 8, Тулча 3, 10а, 10, 5, 1, 4, 7, 2, 6а, 6, УПИ 4 261 Кв52 , Филип Тотю 17, 2, 11, 12, 5, 8, 9, 1, 7, 15, 7а, 14, 19, 21, 17, 16, 23, Хаджи Димитър 1, 5, 10, 6, 2, Хан Кубрат 14, 2, 6, 10 А, 18, 5, 8, 7, 21, 4, 19, 1, 17, 3, 11, 8, 10, 13, Христо Ботев 51, 48, 4, 57, Уо 11, 62, 41, 64, 43, 49, 10 А, 66, 68, 60, 45, 55, 47, 70, Трафо 2, 6, 4, 5, 10, 27, 20, 28, 21, 34, 22, 42, 26, 25, Уо 1, 32, 13, 15, 48, 36, 11, 24, 16, 5, 9, 14, 18, 7, 5а, 12, 52, 48, 31, 54, 39, 33, 46, 99, Христо Михайлов 2, 7, 4, 8, 7, 2, 6, 3, 4, 6, 13, 1, 15, 2, Христо Смирненски 6, 2, 3, 8, 4, 5, 2, Цветко Савовски УО 16, 2, 1, 3, Чиган 6, 2, 4, Шипка УО 12, 13, Уо 14, Кошара, 7, 3, 1, 6, 10, 12, 4, 5, 8, 9На 22.07.2020 г./09:01 – 09:10 ч.; 15:50 – 16:00 ч./ – Тлачене: 1-ви май 3, Александър Стамболийски 16, 6, 3, 8, 10, 14, 1, 4, 2, 12, 13, 24, 9, 22, 13, 26, 11, 16, 20, 32, 18, 21, 30, 28, Борова 2, Васил Коларов 5, 28, 19, 18, 42, 24, 5, 12, 30, 11, 40, 10, 2, 20, 38, 3, 23, 36, 13, 14, 34, 17, 1, 15, 41, Васил Левски 29, 18, 31, 22а, 24, 27, 17, 21, 38, 40, 19, 34, 20, 23, 28, 36, 30, 2, 11, 14, 10, 3, 7, 6, 5, 16, 12, 8, Вит 3, 4, Гаврил Генов 2, 3, 1, 7, Георги Бенковски 18, 26, 24, 28, 20, 16, 14, 7, 4, 12, 6, 9, 2, Георги Димитров 4, 24, 34, 6, 8, 7, 1, 2, 3, 11, 26, 17, 16, 9, 19, 24, 12, 7, 15, 22, 35, 21, 19, 31, 33, 23, 49, 39, 32, 28, 30, 25, 47, 45, 27, Димитър Благоев 3, 7, 1, 23, 8, 12, 3, 11, 4, 27, 17, 5, 2, 14, 21, 25, 19, Дунав 4, 1, 12, 8, 10, 2, 6, Елин Пелин 6, 3, 5, 1, 2, Здравец 8, 13, 10, 2, 11, 5, 6, 15, Иван Вазов 7, 2, 9, 13, 5, 2, Йордан Нинов 2, 3, 4, 8, Кирил И Методий 2, 26, Ком 2, 2, Лозарска 26, 1, Лом 1, Любен Каравелов 2, 12, 9, 5, 15, 11, Местност Жоикин Вир Пс, Никола Вапцаров 6, 3, 2, 5, 1, 7, 4, Никола Уменков 3, 11, 9, 8, 5, 10, Никола Фарков 9, 11, 13, 2, 3, 4, 1, 5, 11, 8, 6, Паисий Хилендарски 6, 3, 2, 8, 4, Панайот Волов 4, 2, Пейо Яворов 3, 1, Петко Нинов 18, 16, 1, 20, 12, Петко Цветанов 1, 11, 4, 5, 3, 9, 6, 12, 2, Поляната 1, 3, 7, 5, Райко Даскалов 8, 2, 6, 3, 4, Рома 5, 3, 6, Руен 3, Тимок 11, 4, 6, 3, 9, 17, 21, 12, 5, 15, 2, 1, 12, Христо Ботев 5, 17, 3, 2, 4, 6, 8, 9, 12, 14, 7, 16, Шипка 1, 8, 2, 4, 2, Юрий Гагарин 31, 10, 6, 26, 17, 7, 24, 4, 30, 2, 3, 14, 13, 32, 18, 9, 34, 21, 19, 5, 27На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Рогозен: 23-ти септември 4, 2, 1, 9-ти септември 1, 21, 12, 6, 18, 10, 29, 25, 20, 33, 35, 1, 23, 15, 15а, 8, УО №18, 4, 13, 31, 17, 16, 8, Александър Стамболийски 10, 8, 21, 15, 16, 5, 9, 18, 2, 17, 22, 23, 31, 30, 31а, 24, 36, 48, 33, 34, 32, 47, 29, Балканска 13а, 3, 14б, 9, 7, 5, 13, 17, 14, 12, 11, Уо 17, 10, 12, 6, Битуля 4а, 5, 5а, 1, 1а, 6, 3, 5а, Васил Воденичарски 10, 6, 7а, Васил Левски 6, 3, 10, 5, 9, 4, 15, 11, 2, 8, 1, 19, 7, Гео Милев 6, 1, 3, Георги Димитров 6, 4, Герго Кр. Манчев 6, Гочо Гопин 2, 4, Добрич 13, 1а, 6, 8, 11, 9, 15, 13, Иван Вазов 18, 15, 13, 11, 16, 18, Кирил И Методий 3 А, 6, 3, 4, 7, 5, 10, 11, 12, 14, 2, 8, 6 А, 13, 16, 20, 7, 22, 18, Климент Охридски 19, 7, 3, 17, 12, 5, 13, 16, 16 А, 6, 10, 8, 14, 2, 11, 9, 4, Лозенград 7, 12, 6, 1, 2, 15, 20, 5, 16, 10, 4а, 8, 18, 3, 4, 13, 14, 20, 19, 17, 26, 25, 29, Уо 9, 28, Любен Каравелов 28, 11, 17, 19, 15, 2 А, 4, 3, 8, 13, 1 А, 6, 7, 5, Маршал Толбухин 19, 3, Местност Селска Мера Пс, Никола Вапцаров 4, 2, 1, Огоста 2, 6, Петър Джигански 6, Полк. Цвятко Радионов 2, Преспа 2, 16, 13, 11, 6, 10, 13а, 3, 14, 9-А, 1, 18, 5, 7, 9, 9, Райко Даскалов 11, 5, 7, 1, 15, Сергей Румянцев 15, 17, 2, 5, 1, Станке Димитров 6, 2, Стефан Караджа 1, 3, 12, 5, 10, 18, 7, Тодор Брусарски 2, 9, 5, 3, 10, 6, 1, 4, 8, Тулча 3, 10а, 10, 5, 1, 4, 7, 2, 6а, 6, Хан Кубрат 14, 2, 6, 10 А, 18, 5, 8, 7, 21, 4, 19, 1, 17, 3, Христо Ботев 51, 48, 52, 48, 31, 54, 39, 33, 46, 99, Христо Михайлов 2, 7, 4, 6, 13, 1, 15, 2, Шипка УО 12Община Бяла Слатина На 23.07.2020 г./10:01 – 16:00 ч./ – Бъркачево: Местност Криволя МелницаНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Соколаре: Бачо Киро 13, 15а, 7, 17, 12, 10, 8, Георги Димитров 31, Кокиче 23, 15, 9, 13, 21, 7, 17, Кочо Чистеменски 8, 15, 10, 9, 14, 8а, 10а, 13, Любен Каравелов 18, 11, 20, 14, 16, Стоян Йончев 8, 16, 12, 27, 15, 19, 17, 21, 23, 14, 10, 18, Тодор Каблешков 20, 22, Хаджи Димитър 17, 3, 9, 8, 1, 2, 4, Цар Асен 9, 2, 1, 8, 4, 6, 5, Цар Калоян 6, 9, 4, 7, 5Община Враца На 21.07.2020 г./09:00 – 15:30 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 15:30 ч./ – Враца: Бистрец 10, Уо, 7, Кв.Бистрец, Кметство, Бистрица-Б 1, 3, Бориките 6, 1, 3, 8, 2, Боровица 3, 4, 1, 2, 6, Гаврил Бистричанин 11, 19, 4, 7, 5, 21, 17, 1, 3, 6, 2, 9, 15, Дружба 3, 1, 23, Касината 14 А, Манастирска 16, 10, 27, 20, 23, 14, 8, 12, 18, 25, Радовене 6, 20, 26, 7, 1, 3, 16, 5, 4, 18, 10, 8, 12, 14, Рила 1, 2, 4, Рула 5, 3, Сливница 5, 7, Стоян Орловски 22, 20, 18, 23, 16, 19, 25, 3, 15, Студен Извор 3а, 3, 1, 2, Студил 2, 4, 13, 9, 7, 15, 1, 11, 3, 5, Суходолска 1, 3, 5, 2На 22.07.2020 г./08:30 – 16:00 ч./ – Враца: Дъбника Орбита 7, 9, 30, 7 Орбита, До Бл.Орбита 10, 30, 30, 30, Дъбника-Орбити 8, 7, 8, 10, 9, 9 АОбщина Козлодуй На 24.07.2020 г./08:30 – 10:30 ч./ – Козлодуй: 36-Ти Полк 18, 1, ул. Преслав, 5, .3, 11, 7, 2, 9, 15, 4, 6, 13, .13, Бургас 4, 6, 5, 2а, 7, 3, 9, 2, 1, 2б, 11, Варна 1, 24, 6, 16, 17а, 11, 20, 10, 8, 19, 15, 4, 18, 26, 12, 3, 2, 5, 22, 21, 9, 7, 14, 13, 17, 1, Георги Димитров 29, Добруджа 35, 21, 33, 27, 25, 31, 37, 20, 16, 24, 22, Екзарх Йосиф 25, 21, 2, 15, 1, 20, 16, 11, 9, 12, 5, 10, 14, 6, 3, .13, 23, 19, 8, 7, 17, Орлин Василев 14, 10а, 10, 16, 7-А, 19, 9, 4, 20, 17б, 23, 2, 21, 7, 8, 17а, 18, 22, 11, 5, 13, 1, 15, 12, 6, 3, Пловдив 17, Преслав 2а, 2, 1, 4, 3, 5, Раб.Сел.Зав.Строежи-1700 Бунгало 1, Тракия 8, 11, 6, 7, 1, 5, 9, 3, 2, Търново 16, 27, 23, 18, 21, 25, 19, 14, 31, 29, 11, 3, 4, 12-Б, 10, 5, 1, 9, 12, 13, 2, 15, 17, 6, 8, 7, ТП ОранжерияНа 24.07.2020 г./08:30 – 10:30 ч./ – Хайредин: Савчо Дишов 1Община Криводол На 20.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:00 – 16:00 ч./ – Лесура: Ветрен 2, Витиня 8, 15, 11, 13, 1, 6, 14, 2, 10, 3, 4, 7, 5, 12, Волга 16, 20, 28, 26, 22, 12, 3, Димитър Благоев 40, 36, 37, 29, 39, 33, 32, 43, 31, 38, 34, Еделвайс 2, Йордан Лютибродски 3, Кокиче 7, Неофит Рилски 7, 3, 10, 3, 1, Околчица 1, .10, 2, 6, Паисий Хилендарски 5, 7, 3, 9, 1, Речка 11, 7, 5, 1, 13, 3, 9, 2, Ропотамо 17, 3, 2, 18, 12, 11, 19, 14, Тодор Каблешков 6, 3, 2, Хан Аспарух 10, 12, 1, Христо Ботев , Христо Михайлов 13, 15, 16, 14, 7, 9, 10, 6, 20, 18, 22, 8, 12, 4, Цар Калоян 7, 1, 8, 6, Цар Самуил 2, 4Община Мездра На 20.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 09:30 – 12:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 22.07.2020 г./08:46 – 09:15 ч.; 09:15 – 12:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 24.07.2020 г./08:46 – 09:15 ч.; 09:15 – 12:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Крапец, Общ. Мездра: Ален Мак 9, 4, 5, 6, 3, 1, 2, Веслец 3, 7, 6а, 15, 13, 9, Волга 1, Враца 16, 8, 14, 3, 10, 2, 4, 6, 43, 33, 24, 60, 26, 31, 44, 58, 37, 36, 17, 46а, 9, 35, 23, 34, 62, 39, 3, 52, 46, 7, 54, 15, 41, 20, 25, 32, 45, 22, 11, 56, 38, 30, 40, 13, 21, 27, Вълчо Проданов 4, 2, Драва 2, Здравец 2, 8, 1, 22, 4, 14, 20, 10, 6, Извор 1, 7, 5, 3, Искър 6, 8, 6а, 2, 4, 8 А, Камен Павлов 2, 1, Ком 3, 1, 2, Леденика 1, 2, Лом 2, 1, Местност Крапешко Езеро Пс, Минзухар 6, 1, 6а, 8, 4, Мир 6, 5, 2, 1, Околчица 2, 4, 8, 1, 6, Преслав 2, 1, 2а, 6, Рила 27, 18, 5, 14, 1, 2, 10, 6, Роза 4, Стара Планина 15, 2, 1, 24, 2а, 10, 9, 24, 8, 18, 26, 22, 13, 30, Струма 4, 3, 10, 2, 14, 9, Христо Ботев 15, 17, 13а, 9, 21, 7, 19, 3, 5, 13, 16, 6, 4, 10, 2, 11, 14, 8, 12, Шипка 8, 3, 4, 6, 5, 2, 7, 10, 8а, 9, 1, Юрий Гагарин 1 А, 4, 3, 1, 2На 20.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 22.07.2020 г./08:46 – 09:15 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 24.07.2020 г./08:46 – 09:15 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Боденец: Антим I-ви 2, 1, 3, Арда 3, Бачо Киро 3, 4, 2, 8, 5, 6, 7, Безименна 1, Божур 6, 4, Вит 1, Георги Димитров 62, 64, 49, 57, 43, 59, 68, 51, 41, 37, 60, 55, 66, 47 А, 47, Дружба 14, 3, 4, 7, 10, 5, 1, 6, 8, 12, Огоста 5, 7, Роза 2, 6, 10, 8, 4, Христо Ботев 33, 32, 26, 39, 35, 29, 30, 37, 23, 21, 27, 28, 34, 31, 25На 20.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 22.07.2020 г./08:46 – 09:15 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 24.07.2020 г./08:46 – 09:15 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Върбешница: 1-ви май 6, 4, 5, 12, 13, 9, 10, 11, 8, 3, 5, 2, 30, 8, 1, 5, Александър Стамболийски 3, 2, 7, 10, 6, 2 А, 14, 7, 16, 12, 11, 8, 1, 20, 22, 24, 4, 5, 9, 18, 26, Асен Златаров 5, 1, 7, 9, 11, 3, Ботуня 10, 1, 3, 2, 5, 4, 8, Васил Левски 1, 6, 2, 8, 3, Веслец 13, 9, 4, 1, 2, 3, 6, 11, 7 А, 13, 7, 5, 1, Витоша 8, 4, 6, 16, 3, 5, 7, 2, 1, 14, 12, Георги Димитров 5, 19 А, 16, 8, 19, 18, 12, 14, 13, 6, 10, 22, 25, 11, 17, 14, 20, 7, 15, 32, 30, 20, 43, 37, 33, 41, 26, 27, 42, 40, 24, 38, 44, 23, 39, 34, 21, 29, 36, 31, 35, 3, 2, 1, Динко Петров 13, 10, 6, 6, 3, 11, 7, 4, 2, 9, 1, 5, Дунав 1, 3, 4, 5, 2, Еделвайс 6, 8, 2, 1, 4, 10, Иван Вазов 2, 4, 3, 1, 5, 5, Искър 1, 18, 22, 12, 3, 2, 14, 11, 8, 20, 10, 12, 5, 4, Лозенец 14 А, 1, 16, 2, 4, .3, 8, 3, 9, 12, 22, 20, 7, 18, Любен Каравелов 1, 3, 2, Люлин 10, 6, 4, 2, 7, 14, 8, 1, 12, 3, Марица 9, 3, 7, 5, 1, 2, Местност Белчов Дол , Местност Езерото Пс, Минзухар 1, Огоста 1, Околчица 1, 4, 2, 7, 1, 3, 5, Осъм 5, 1, 3, 2, Пирин 4, 1, 2, Райко Даскалов 9, 17, 11, 13, 7, 15, 5, 1, 6, 2, 3, 9, 4, 8, Речка 1, 3, 2, 1, 2, Рила 1, 4, 2, 5, 3, 1, Родопи 1, 2, Скът 14, 8, 12, 4, 10, 2, 16, 5, 1, 3, 16, 6, Хаджи Димитър 2, 1, 3, 7, 4, 6, 2, Христо Ботев 20, 37, 25, 39, 22, 37, 41, 36, 15, 35, 23, 24, 27, 30, 31, 21, 20, 34, 45, 26, 22 А, 29, 39, 43, 33, 29, 14, 1, 4, 7, 2, 16, 11, 5, 6, 8, 13, 10, 9, 3, 60, 61, 54, 56, 51, 63, 55, 65, 67, 47, 40, 49, 44, 57, 52, 53, 48, 50, 59, 48, 42, 46, Христо Смирненски 02, 6, 8, 10, 9, 5, 3, 2, 1, 4, 7, 2, Цанко Церковски 16, 5, 3, 17, 1, 7, 6, 2, 10, 19, 4, 9, 11, 12, 10, 18, 21, 13, 15, 8, Юрий Гагарин 5, 13, 4, 11, 2, 8, 9, 1, 6, 10, 7, 8, 3, 5, Янтра 4, 2, 1, Край Село, Под Помпена СтанцияНа 20.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 22.07.2020 г./08:46 – 09:15 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 24.07.2020 г./08:46 – 09:15 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Мездра: ЖП Район 1На 20.07.2020 г./09:01 – 09:30 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 22.07.2020 г./08:46 – 09:15 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ На 24.07.2020 г./08:46 – 09:15 ч.; 12:30 – 13:00 ч./ – Руска Бела: Александър Стамболийски 15, 36, 6, 17, 24, 7, 11, 16, 15, 5, 22, 8, 13, 18а, 18, 28, 10, 32, 13, 14, 6, 20, 1, 34, 4, 30, 36, 9, Ален Мак 3, 4, Балкански Вихър 1, Благой Иванов 1а, 2, 1, 4, 3, Ботуня 1, Васил Коларов 4, 6, 8, 9, 18, 12, 15, 22, 16, 1, 5, 7, 10, 13, 11, 20, 14, Васил Левски 1, 2, 3, 1, 5, Гаврил Генов 4, 2, 1, 4, 5, 6, 3, Ген.Иван Кинов 12, 10, 6, 4, 8, 8, 2, 7, 3, 9, 5, 16, 16, Гео Милев 4, 8, 10, 2, 1, 2, 6, Георги Димитров 33, 31, 15, 11, 5, 9, 7, 3, 19, 13, 17, 15, 81, 2, 25, 12, 10, 25, 18, 12, 16, 23, 27, 29, 23, 14, 8, 29, 24, 21, 66, 32, 83, 42, 31, 53, 79, 55, 77, 69, 26, 43, 64, 38, 39, 56, 64, 20, 30, 67, 18, 57, 73, 37, 48, 62, 59, 28, 54, 32, 50, 44, 33, 30, 45, 51, 75, 58, 71, 39, 61, 36, 46, 81, 60, 47, 35, 34, 48, 41, 61, 24, 24, 40, Георги Кирков 3, 2, 1, 6, 1, Д-Р Петър Берон 7, 4, 2, 3, 5, 1, Динко Петров 10, 2, 8, 3, 7, 10, 5, 8, 1, 4, 9, Иван Винаров 4, 12, 1, 10, 6, 5, 3, 14, 4, 2, 8, Кирил И Методий 20, 1, 7, 4, 8, 6, 5, 2, 22, 16, 17, 16, 15, 14, 10, 18, Кръстьо Ташев 4, 2, 1, Маршал Толбухин 1, 4, 5, 7, 3, 1а, 2, Местност Садината, Митко Палаузов 3, 3 А, 1, Мътница 1, 4, Оборище 1, Околчица 6, 4, Олег Кошевой 1, 3, 3, 1 А, Опълченска 3, 1, 5, 2, 4, Райко Даскалов 3, 2, 1, 7, Суходолска 3, 1, Тодор Каблешков 8, 2, 4, 6, 7, 9, 1, 1, 10, 29, 17, 21, 21, 15, 23, 27, 17, Тотка Илиева 2, 13, 11, 5, 10, 1, 1, 11 А, 9, 8, 6, 9, 4, Хан Аспарух 2, 4, Христо Ботев 9, 13, 6, 15, 7, 10, 14, 8, 8, 2, 33, 6, .3, 12, 5, 3, 2, 1, 4, 11, Цена Ташева 1, .5, .3, Ятак 2На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Мездра: Витоша 9, 13, 12, 4, 11, 7, 1, 2, Ген. Столетов 2, 4, 3, 5, Георги Кирков 41, 31, 43, 18, 16, 36, 37, 35, 14, 49, 4, 51, 61, 45, 57, 63, 47, 8, 33, 55, 10, 31, 20, 53, 6, 22, 27, 59, 30, 39, 29, 12, Дунав 6, 1, 8, Стефан Стамболов 5, Странджа 33, 26, 42, 27, 40, 30, 35а, 48, 31, 52, 56, 37, 50, 25, 34, 29, 38, 28, 32, 44, 54, 35, 23, 21, 36, 46, Цанко Церковски 56На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Габаре: Петко Лалов 6На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Горна Кремена: Александър Стамболийски 4, 7, 14, 9, 3, 8, 12, 5, 3, 2, 6, Баба Тонка 5, 1, 6, 4, Баба Тонка 3, 21, 22, Батак 9, 1, 8, 10, 14, 2, 3, Боровец 3, 1, Бяло Море 10, 6, Бяло Море 7, 5, 2, 4, 3, 7, 12, 10, Веслец 5, Витиня .7, 3, Витиня 9, Гаврил Генов 10, Георги Димитров 36, Георги Димитров 17, 1, 8, 16, 1, 6, 4, 2, 3, 11, 9, Георги Димитров 29, 30, 23, 25, 29, .31, 22, 20, 23, 36, 37, Георги Димитров 50, 51, 55, 37, 56, 43, Къща, 48, 45, 9, 51, 53, 60, .12, 2, Градище 19, .8, 6, 9, 1, 3, 2, Дойчин 5, 10, 10, 11, 3, 2, 8, Иван Нинов .1, 6, 2, 4, Иван Нинов 12, Иглика 26, 10, 24, 12, 16, 22, Иглика 22, Иглика 2, Иглика 22, Косматица 16, 8, 10, 1, 20, 7, 2, 9, Ладога 34, Ладога 16, 34, 2, 20, 7, 38, 36, 1, 20, .28, 3, 8, .13, 3, Ладога 12, Местност Езерото Пс, Никола Вапцаров 16, 6, 7, 12, 2, 16, 15, 1, 21, 19, 13, 11, 3, 11, 8, 25, Никола Вапцаров 2, Паисий Хилендарски 2, 3, Партизанска 8, Партизанска 8, 6, 4, Райко Даскалов .21, Райко Даскалов 11, Райко Даскалов 12, 21, 8, 10, 4, 2, 7, 4, 13, 3, 2, 15, 12, 13, Роза 8, Христо Гарвански 4, 15, 8, 6, 9, 7, Христо Гарвански 12, .2, Христо Смирненски 23, 16, 4, 8, 22, 19, 5, 1, 3, 18, 12, 18, 17, 21, .8, 11, 7, 10, 16, 48, Цона Маринова 4, 11, 9, 7, 11, 9, Юрий Гагарин 10, 2, 9, 26, 9, 5, 4, 3, 14, 1, 8, 16, 2, 6, .10, 11На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Л.Дол: МирНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Мездра: Александър Стамболийски 38, 32, 34, 28 А, 36, 30, 28, Бузлуджа 17, Васил Априлов 5а, 17, 15, 5, 6, Веслец 22, 17, 7, 14, 6, 5, 27, 16, 12, 4, 18, 21, 9, 11, 25, 10, 8, 19, 20, 2, 13, 3, 23, Ген. Владимир Заимов 5, 2а, 4, 6, 2, 9, 1, 3, Георги Димитров 28, 30, 26, 32, Д-Р Петър Берон 1, 3, 7, 5, Димитър Благоев 28, 16, 22, 26, 24, 9, 11, 30, 13, 14, 20, 18, 32, 15, Любен Каравелов 43, Сердика 4, 2На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Царевец, Общ. Мездра: 9-ти септември 16, 13, 8, 3, 22, 20, 11, 26, 2, 12, 7, 10, 17, 5, 1, 28, 19, 18, 9, 4, Александър Стамболийски 4, 16, 9, 10, 17, 4, 2, 6, 18, 11, 3, 15, 12, 5, 13, 1, 7, 14, Бузлуджа 13, 3, 15, 12, 14, 8, 5, 9, 16, 7, 6, Гео Милев 8, 7, 1, 5, 2, 11, 10, 12, Георги Димитров 61, 45, 51, 59, 69, 63, 74, 68, 2, 71, 62, 73, 43, 75, 48, 65, 52, 47, 60, 50, 57, 76, 72, 54, 66, 49, Дружба 10, 3, 4, 7, 1, 11, 2, Еделвайс 5, 2, 8, 7, 6, 4, 3, Здравец 1, 2, 3, Мир 3, 7, 5, 11, 1, Странджа 2, 9, 3, 5, 6, 4, Юрий Гагарин 6, 4, 5, 8, 9, 2, 3, 1, Янтра 5, 7, 9, 6На 20.07.2020 г./09:30 – 12:30 ч./ На 22.07.2020 г./09:15 – 12:30 ч./ На 24.07.2020 г./09:15 – 12:30 ч./ – Върбешница: 1-ви май 6, 4, 5, 12, 13, 9, 10, 11, 8, 3, 5, 2, 30, 8, 1, 5, Александър Стамболийски 3, 2, 7, 10, 6, 2 А, 14, 7, 16, 12, 11, 8, 1, 20, 22, 24, 4, 5, 9, 18, 26, Асен Златаров 5, 1, 7, 9, 11, 3, Ботуня 10, 1, 3, 2, 5, 4, 8, Васил Левски 1, 6, 2, 8, 3, Веслец 13, 9, 4, 1, 2, 3, 6, 11, 7 А, 13, 7, 5, 1, Витоша 8, 4, 6, 16, 3, 5, 7, 2, 1, 14, 12, Георги Димитров 5, 19 А, 16, 8, 19, 18, 12, 14, 13, 6, 10, 22, 25, 11, 17, 14, 20, 7, 15, 32, 30, 20, 43, 37, 33, 41, 26, 27, 42, 40, 24, 38, 44, 23, 39, 34, 21, 29, 36, 31, 35, 3, 2, 1, Динко Петров 13, 10, 6, 6, 3, 11, 7, 4, 2, 9, 1, 5, Дунав 1, 3, 4, 5, 2, Еделвайс 6, 8, 2, 1, 4, 10, Иван Вазов 2, 4, 3, 1, 5, 5, Искър 1, 18, 22, 12, 3, 2, 14, 11, 8, 20, 10, 12, 5, 4, Лозенец 14 А, 1, 16, 2, 4, 3, 8, 3, 9, 12, 22, 20, 7, 18, Любен Каравелов 1, 3, 2, Люлин 10, 6, 4, 2, 7, 14, 8, 1, 12, 3, Марица 9, 3, 7, 5, 1, 2, Местност Езерото ПС, Минзухар 1, Огоста 1, Околчица 1, 4, 2, 7, 1, 3, 5, Осъм 5, 1, 3, 2, Пирин 4, 1, 2, Райко Даскалов 9, 17, 11, 13, 7, 15, 5, 1, 6, 2, 3, 9, 4, 8, Речка 1, 3, 2, 1, 2, Рила 1, 4, 2, 5, 3, 1, Родопи 1, 2, Скът 14, 8, 12, 4, 10, 2, 16, 5, 1, 3, 16, 6, Хаджи Димитър 2, 1, 3, 7, 4, 6, 2, Христо Ботев 20, 37, 25, 39, 22, 37, 41, 36, 15, 35, 23, 24, 27, 30, 31, 21, 20, 34, 45, 26, 22 А, 29, 39, 43, 33, 29, 14, 1, 4, 7, 2, 16, 11, 5, 6, 8, 13, 10, 9, 3, 60, 61, 54, 56, 51, 63, 55, 65, 67, 47, 40, 49, 44, 57, 52, 53, 48, 50, 59, 48, 42, 46, Христо Смирненски 02, 6, 8, 10, 9, 5, 3, 2, 1, 4, 7, .2, Цанко Церковски 16, 5, 3, 17, 1, 7, 6, 2, 10, 19, 4, 9, 11, 12, 10, 18, 21, 13, 15, 8, Юрий Гагарин 5, 13, 4, 11, 2, 8, 9, 1, 6, 10, 7, 8, 3, 5, Янтра 4, 2, 1, Край Село, Под Помпена СтанцияНа 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Моравица, Общ. Мездра: Александър Стамболийски 7, 2, 1, 3, 15, 9, 21, 19, 13, 17, 11, 5, 21а, 7, 4а, Беласица 2, Васил Коларов 1, 2, Васил Левски 14, 15, 1, 1а, 6, 8, 15, 10, 3, 5, 9, 7, 4, 2, 4а, 10а, 13, Георги Димитров 26, 2, 4, 32, 19, 12, 27, 27, 9, 21, 6, 20а, 25, 17, 1, 14, 23, 5, 8, 20, 23, 3а, 7, 10, 3, 26, 34, 13, 22, 16, 24, Емил Марков 13, 5, Иглика, Кирил и Методий 3, 7, 1, Кокиче 4, 6, Минзухар 2, 4, Околчица 8, 9, 9, Средна Поляна 4, 10, 12, 4, 2, 1, 3, 8, 5, 3, 7, 8, Старата Воденица .12а, 9, 1, 13, 11, 5, 10, 10а, 6, 10а, 9, 10, 3, 6а, 12, 14, 7, 4, 1, 8, 3, Страхил Войвода 2, 6, 2а, Тотка Илиева 2, 3, 4, 5, 8, 1, 6, 1На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Мездра: Витоша 9, 13, 12, 4, 11, 7, 1, 2, Ген. Столетов 2, 4, 3, 5, Георги Кирков 41, 31, 43, 18, 16, 36, 37, 35, 14, 49, 4, 51, 61, 45, 57, 63, 47, 8, 33, 55, 10, 31, 20, 53, 6, 22, 27, 59, 30, 39, 29, 12, Динко Петров 10, Дунав 6, 1, 8, Любен Каравелов 16, 9, 20, 8, 17, 22, 18, 14, 21, 28, 21, 7, 24, 26, 10, 13, 12, 25, 11, Македония, Мургаш 5, 4, 10, 7, 6, 1, 9, 2, 8, 3, Оборище 23, 28, 27, 17, 32, 16, 29, 19, 26, 25, 21, 22, 31, 18, 30, 20, 33, Стефан Стамболов 5, Странджа 33, 26, 42, 27, 40, 30, 35а, 48, 31, 52, 56, 37, 50, 25, 34, 29, 38, 28, 32, 44, 54, 35, 23, 21, 36, 46, Христо Смирненски 50а, 17, 54, 58, 22, 40, 18, 24, 60, 36, 33, 62, 25, 19, 52, 66, 56, 39, 34, 21, 38, 32, 27, 64, 28, 48, 41, 43, 26, 46, 20, 31, 23, 30, 50, 35, 37, 29, Цанко Церковски 56Община Оряхово На 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Оряхово: 22-ри септември 34а, 9-ти ноември 3, 45, 35, 60, 18. Космос, 38, 27, 66, 32, 56, 3 3, 25, 20 Люляк, 58, 68, 72, 54, 18, 31, 18 Космос, 41, 17 3, 70, 40, 47, 28, 62, 17, Рт НН ТП №23, 32-А, 3, 46, 33, 20. Люляк, 19, 53, 29, 49, 36, 52, 26, 64, 23, 30, 34, 11, 39, 16, 22 Здравец, 37, 16 Орбита, 9-Ти Септември Здравец, 18 Космос, 20, Алея на Мира и Дружбата 9, Иван Вазов 2 Възход, Кондо Войвода 1, 11, Никола Обретенов 13, 4, 2, Страхил Войвода 5, 19, 17, 1, 21, 38, 7, 3, 31, 9, 27, 35, 32, 23, Рт НН ТП №23, ОрбитаНа 20.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 21.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 22.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ На 24.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Остров: Братя Миладинови 1, 3, 13, 7, Георги Димитров 24, 37, 1, 6, 5, 22, 20, 35, 7, 4, 16, 39, 14, 29, 26, 3, 71, 33, 19, 10, 13, 8, 23, 21, 12, 25, 15, 17, Димитър Благоев 3, 1, Искър 20, 8, 1, 3, Кирил И Методий 2, Местност Селски Площад ПС, Московска 8, 4, 6, 2, Освобождение 20, 1, 4, 2, 5, 17, 15, 25, 11, 23, 7, 19, 9, 6, Партизанска 16, 12, 1, 3, 20, 10, 6, 22, 14, 4, 24, 26, 8, Пейо Яворов 2, 1, 4, 3, Пиринска 7, 2, 5, Плиска 14, 9, 4, 12, 11, 5, 13, 7, 8, 2, 6, 1, 10, Райко Даскалов 14, 3, Тодор Каблешков 2, 10, 3, 8, 13, 15, 7, 4, 12, 5, 14, 19, .6, 17, 9, 6, Христо Ботев 33, 7, 30, 2 Рт НН ТП №3, 47, 26, 54, 11, 2, 10 Рт НН ТП №6, 50, 5, 23, 20, 63, 34, 36, 25, 41, 58, 35, 27, 24, 29, 32, 21, 39, 6, 43, 15, 4, 19, 42, 52, 44, 13, 22, 28, 18, 8, 17, 45, 3, 37, 31, 48Община Роман На 23.07.2020 г./09:01 – 16:00 ч./ – Камено Поле: Алеко Константинов 2, Александър Малинов 9, 9, Александър Стамболийски 12, 29, Бачо Киро 1, Васил Донов 8, Георги Бенковски 7, 16, 16, 10, 15, 18, 5, Георги Димитров 7, Георги Сава Раковски 3, Гоце Делчев 67, 31, 53, 37, 80, 76, 38, 63, 73, .98, 6, 35, 64, 84, 100, 46, 49, 41, 92, 69, 44, 62, 66, 75, 33, 94, 86, 70, 95, 88, 78, 54, 52, 89, 24, 78, 61, 28, 51, 36, 37, 33, 27, 55, 65, 100 А, 34, 54, 73, 81, 29, Йорданка Чанкова 5, Камарата 4, .2, 5, 3, Любен Каравелов 4, Митко Палаузов 11, Никола Вапцаров 2, Оборище 4, 8, 9, Опълченска 11, 7, 5, 19, 2, 1, 5, 13, Паисий Хилендарски 43, 37, 45, 20, 39, 8, Панайот Хитов 11, Пейо Яворов 9, 10, 18, 6, 7, 12, Петко Каравелов 5, 4, 1, Петко Р. Славейков 10, 17, 5, 24, 16, 18, Райна Княгиня 1, 3, 2, Христо Ботев 64, Цар Калоян 4, 1, 8, 13, 5, 2.
Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

Източник: frognews.bg

Related Post