„Tоплофикация“ към бизнеса: Няма сключване на порочни сделки

„Tоплофикация“ към бизнеса: Няма сключване на порочни сделки

„Топлофикация София“ ЕАД продава 100% от произведената електроенергия напълно прозрачно на Българска независима енергийна борса. Това се посочва в становище на „Топлофикация София“ ЕАД по повод разпространената позиция на Асоциацията на организациите на българските работодатели.

„Възразяваме срещу разпространените в медийното пространство напълно неверни внушения за извършена от „Топлофикация София“ ЕАД на 16 юли 2020 г. непрозрачна сделка. Тогава дружеството продаде 110 450 МВтч. електроенергия със срок на доставка октомври, ноември и декември 2020 г. в сегмент „Двустранни договори” на Българска независима енергийна борса (БНЕБ). Припомняме, че „Топлофикация София“ ЕАД продава 100% от произведената от дружеството електроенергия на БНЕБ“, пише още в становището.

„Усилията на БНЕБ ЕАД са насочени изцяло към осигуряването на надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия с електрическа енергия, която да даде възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти”, се казва на сайта на БНЕБ по повод предлаганите от тях сегменти. Сегментът „Двустранни договори” е напълно законен и легитимен сегмент на борсата и е един от трите, на които всички участници на Българска независима енергийна борса извършват търговия с електроенергия у нас. Останалите два са „Ден напред“ и „В рамките на деня“, заявяват от „Топлофикация София“.

„Топлофикация София“ ЕАД използва всичките три сегмента за търговия. Целта е чрез диверсификация да се постигне възможно най-висока продажна цена. Постигнатата от „Топлофикация София“ ЕАД цена в сегмент “Двустранни договори” е в размер на 78,10 лв./МВтч. Това е значително по-висока цена от тази, на която се търгува електроенергията в момента. Актуалните цени на електрическата енергия на БНЕБ за периода 01 – 15 юли показват средна продажна цена е 69.74 лева“, пише още в позицията.

„В края на годината очакванията на експертите са за цени на електроенергията близки или по-ниски от тези, на които се търгува в момента. На база на информация, разпространявана от СЗО, както и от местните здравни органи, може с голяма вероятност да се очаква повторение на наложените строги епидемиологични мерки и това да доведе до нов спад на цените на електроенергията през есента.
С продажбата през различните сегменти на БНЕБ „Топлофикация София“ ЕАД гарантира стабилен паричен поток към дружеството и по този начин осигурява предвидимост на бъдещите вземания от търговията с електроенергия за кредитиращите и финансовите институции, с които работи“, съобщават от „Топлофикация София“.

„Предвид посочените обстоятелства „Топлофикация София“ ЕАД не е нарушила правилата за работа на БНЕБ и по никакъв начин не може да бъде обвинена в непазарно поведение или в сключване на порочни сделки. Регламентът за функциониране на всички борсови сегменти е изцяло в правомощията на БНЕБ“, допълват от дружеството.

Източник: www.banker.bg

Related Post