Високотехнологична лаборатория в “Александровска“ открива невроендокринни тумори | | Новини от България и Света

Високотехнологична лаборатория в “Александровска“ открива невроендокринни тумори | | Новини от България и Света

В УМБАЛ „Александровска“ заработи нова, високотехнологична радиохимична лаборатория за производство на два нови радиофармацевтика при пациенти с простатен карцином и невроендокринни тумори, съобщиха от лечебното заведение.
„Галиевата лаборатория“ е моделирана и оборудвана с подкрепата на експерти от Международната атомна агенция (IAEA) и водещи специалисти от Германия по модела на лабораторията в Университетската Болница KLINIKUM RECHTS DER ISAR в Мюнхен.
С новата придобивка Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ „Александровска” се превърна в най-добре оборудвания център в Западна България от технологична гледна точка – разполага с последно поколение апарати за хибридна образна диагностика (PET/CT и SPECT/CT) и със собствен циклотронен комплекс за производство на радиофармацевтици (консумативи за ПЕТ-скенера).
Невроендокринните тумори (НЕТ) включват хетерогенна група от новообразувания, които възникват от ендокринни клетки в различни жлези (надбъбречна медула, хипофиза, паращитовидна жлеза) или от ендокринни острови в щитовидната жлеза, панкреаса или дихателния и стомашно-чревния тракт. На повърхността на клетките на тези тумори във всички стадии на заболяването се появяват рецептори, с които се свързва инжектираното вещество. Така се създава възможност за точна диагностика и визуализация на тези тумори.
ПЕТ-КТ скенера на Клиниката по нуклеарна медицина в УМБАЛ “Александровска” е апарат от последно поколение, с висока чувствителност и с възможност за намаляване на дозата на инжектирания радиоактивен материал, както и времето на изследване при възможно най-високо качество на получения образ. PET/CT (ПЕТ скенер) с 68 Ga DOTATOC е хибридно образно изследване, което позволява да се получи едновременно функционален и анатомичен образ на изследваните органи и структури, след въвеждането на радиохимичното съединение (радиофармацевтици). В сравнение със съществуващите методи, техниката позволява изобразяване не само на структурните болестни промени, но и на функционалните промени, което е водещо за ранното откриване и оценката на терапевтичния ефект.

Подходящи за изследване с PET/CT с 68Ga DOTA са пациенти:
– с новооткрит невроендокринен тумор – за определяне на вида на лечението (оперативно или медикаментозно);- след вече проведено оперативно и/или системно противотуморно лечение и при съмнение за метастази, прогресия или рецидив на заболяването;- при които трябва да се оцени ефекта от проведената терапия;- със съмнение за далечни разсейки, непотвърдени от останалите образни изследвания;- избор на пациенти подходящи за радионуклидна терапия (с 177Lu или 90Y-DOTA-пептиди);
ПЕТ-скенер с 68 Галий е напълно безболезнено изследване, при което не се наблюдават странични ефекти и се реимбурсира изцяло от НЗОК.
Всички пациенти, които отговарят на индикациите за ПЕТ скенер с 68 Галий и насочени от съответните специалисти, могат да подадат документи в Клиниката по нуклеарна медицина на УМБАЛ “ Александровска”, на ул. “Здраве” №2 от 8.00 до 15.00ч.
Допълнителна информация и записване на тел.: 02/9230 561, 0877571779 

Източник: offnews.bg

Related Post