Увеличиха капитала на пловдивската университетска болница с близо 17 млн. лв. за изграждане на нов корпус | | Новини от България и Света

Увеличиха капитала на пловдивската университетска болница с близо 17 млн. лв. за изграждане на нов корпус | | Новини от България и Света

Правителството реши да бъде увеличен капиталът на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, Пловдив със 16 934 791 лв., съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.
За целта бяха одобрени промени по бюджета на здравното министерство за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет.
Средствата ще бъдат използвани за строителство на нова сграда – диагностично-лечебен корпус за клинични звена по педиатрични и онкологични специалности. Предвижда се изграждане на нов болничен корпус по Педиатрия и Онкология, върху собствен терен, в База 2 на лечебното заведение, за създаване на модерно детско лечебно заведение в Пловдив, което ще обслужва пациентите от цяла Югоизточна България.
С друго решение Министерският съвет разпореди учредяването на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД, гр. София.
Дружеството ще извършва всички дейности свързани с организацията и контрола по изграждането и пускането в експлоатация на Националната многопрофилна детска болница, както и всякаква друга, „незабранена от закона дейност“. Правата на държавата ще се упражняват от министъра на здравеопазването.

Дружеството е с капитал в размер на 100 000 000 лв., формиран с парична вноска на държавата: 30 000 000 лв. – към момента на вписване на дружеството; 50 000 000 лв. – до 1 година след вписването на дружеството; и 20 000 000 лв. – до 2 години след вписването на дружеството.
Средствата, необходими за изграждане на педиатричната болница, са предвидени по бюджета на Министерство на здравеопазването за 2020 година и в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2020-2022 г.
От Кабинета мотивират решението със създаването на единна структура, която да осъществява организацията и контрола по изграждането на детската болница, до завършването й като строителен обект, окомплектоването й с оборудване и медицинска апаратура и привеждането й в готовност за работа.

Източник: offnews.bg

Related Post