Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта

От 9 часа ще има пленарно заседание на Народното събрание.

Предстои второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за хазарта (Вносители: Даниела Дариткова и група народни представители, на 5 юни. Приет на първо гласуване на 17 юни).

Първо гласуване ще има на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси (Вносители: Менда Стоянова и група народни представители, 10 юли).

В дневния ред е и точката за избор на заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“ и член на Комисията за финансов надзор, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита на интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица (Процедурата по избора е съгласно правила, приети с Решение на Народното събрание от 2 юли).

Депутатите ще направят второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (Общ проект, изготвен от Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление въз основа на приетите на първо гласуване на 16 юли. законопроекти с вносители: Александър Ненков и група народни представители (1 юли); Искрен Веселинов, Емил Христов, Александър Ненков и Младен Шишков (на 9 юли).

Източник: www.banker.bg

Related Post